Deck Lists: Complete Day 2 Japanese Standard Decks

Posted in Event Coverage on March 1, 2009

By Yukio Kozakai

Yamamoto Akimasa


Yasooka Shota


Yukihiro Ken


Shiota Yuuma


Wakayama Shirou


Murata Daisuke


Muramatsu Daisuke


Morita Masahiko


Mitamura Kazuya


Kuroda Masashiro


Ootsuka Koutarou


Nagaoka Takayuki


Houwa Osamu


Kishimoto Yuuichi


Kashiwa Tatsuya


Kurihara Shingou