Round 4 Standings

Posted in Event Coverage on March 27, 2004

By Wizards of the Coast

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Besso, David * [ENG] 12 75.00%
2 Jonsson, Anton [ENG] 12 75.00%
3 Smith, Jake [ENG] 12 75.00%
4 Karsten, Frank [ENG] 12 75.00%
5 Smyth, Cormac [ENG] 12 75.00%
6 Baberowski, Dirk [ENG] 12 75.00%
7 Skinner, Anthony * [ENG] 12 75.00%
8 Blech, Reinhard [ENG] 12 75.00%
9 Chan, Tiago [ENG] 12 75.00%
10 Blume, Marco [ENG] 12 75.00%
11 Akritas, Pavlos [ENG] 12 75.00%
12 Budde, Kai [ENG] 12 75.00%
13 Birner, Armin [ENG] 12 75.00%
14 Jorstedt, Mattias [ENG] 12 75.00%
15 Hoelzel, Reinhard [ENG] 12 75.00%
16 Nessler, Michael [ENG] 12 75.00%
17 Perez, Bastien [ENG] 12 75.00%
18 Risso, Nicky * [ENG] 12 75.00%
19 Nassif, Gabriel [ENG] 12 75.00%
20 Hein, Dirk [ENG] 12 75.00%
21 Dingler, Martin * [ENG] 12 75.00%
22 Barracha, Joao [ENG] 12 75.00%
23 Barbero, Jose [ENG] 12 75.00%
24 Jedlicka, Niki [ENG] 12 75.00%
25 Unfried, J?g [ENG] 12 75.00%
26 Joebstl, Markus [ENG] 12 75.00%
27 Gerards, Remco * [ENG] 12 75.00%
28 Krautmann, Wenzel [ENG] 12 75.00%
29 Bakke, Geir [ENG] 12 75.00%
30 Marshall-Unitt, Sim * [ENG] 12 75.00%
31 Clyne, Richard [ENG] 12 72.22%
32 Moore, Richard * [ENG] 12 69.44%
33 Mccarthy, Mathew * [ENG] 12 66.66%
34 Balsby, Jens [ENG] 12 66.66%
35 Doco, Geoffrey [ENG] 12 66.66%
36 Duck, Jeremy Peter * [ENG] 12 66.66%
37 Kraft, Rene [ENG] 12 66.66%
38 Moss, Gideon * [ENG] 12 66.66%
39 Janpiam, Kamman [ENG] 12 66.66%
40 Jakobsen, Martin [ENG] 12 64.58%
41 Hall, Kenneth Marti * [ENG] 12 64.58%
42 Misonne, Jacques * [ENG] 12 64.58%
43 Harle, Tom [ENG] 12 62.50%
44 barclay, bradley [ENG] 12 62.50%
45 Chapman, Jonny [ENG] 12 62.50%
46 Gruber, Tobias [ENG] 12 62.50%
47 Jedlicka, Stefan [ENG] 12 62.50%
48 Caunce, Graham [ENG] 12 62.50%
49 Yang, Xiaodi * [ENG] 12 62.50%
50 Loeb, Davy [ENG] 12 61.11%
51 alinat, alain * [ENG] 12 58.33%
52 Martins, Jo? [ENG] 12 58.33%
53 Johnson, Bill * [ENG] 12 58.33%
54 Christensen, Allan [ENG] 12 58.33%
55 Meaney, Alan [ENG] 12 58.33%
56 Siron, Geoffrey [ENG] 12 52.77%
57 Cheng, Chestor * [ENG] 12 52.77%
58 Neary, Jim * [ENG] 12 52.08%
59 Calver, Paul * [ENG] 12 52.08%
60 Gorniak, Mariusz [ENG] 12 52.08%
61 Reynolds, Adam * [ENG] 12 52.08%
62 Phillips, Paul * [ENG] 12 52.08%
63 Da Costa Cabral, Berna [ENG] 10 83.33%
64 Hellsten, Richard * [ENG] 10 68.75%
65 Courtois, Frederic [FRA] 10 66.66%
66 Campbell, Gary [ENG] 10 64.58%
67 Ross, Edward [ENG] 10 61.11%
68 Rossiter, Christoph * [ENG] 10 61.11%
69 Fulford, Eric * [ENG] 10 60.41%
70 Condon, Shane * [ENG] 10 52.08%
71 Bryce, Alasdair * [ENG] 10 46.52%
72 Gaught, Martin * [ENG] 10 45.83%
73 Wilding, Michael * [ENG] 10 43.75%
74 Cornelissen, Kamiel [ENG] 9100.00%
75 Jenkins, Dan [ENG] 9100.00%
76 Tonelitsch, Patrick [ENG] 9100.00%
77 Dolling, Sebastian * [ENG] 9100.00%
78 Nieminen, Tuomo [ENG] 9100.00%
79 Kolb, Markus [ENG] 9100.00%
80 Gomersall, Sam [ENG] 9100.00%
81 Wiegersma, Jelger [ENG] 9100.00%
82 Ruel, Antoine [ENG] 9100.00%
83 Solaja, Ivan * [ENG] 9100.00%
84 Groothuizen, Matthi * [ENG] 9100.00%
85 Herzog, Nicolai [ENG] 9100.00%
86 Gromko, Radoslaw [ENG] 9100.00%
87 Gouin, Steven [ENG] 9100.00%
88 Hopkins, Jon [ENG] 9100.00%
89 Schlatter, Urs [ENG] 9100.00%
90 Ruel, Olivier [ENG] 9100.00%
91 Wiedenbein, Holger * [ENG] 9100.00%
92 Verhulst, Johan [ENG] 9100.00%
93 Brugman, Richard * [ENG] 9100.00%
94 Remie, Jeroen [ENG] 9100.00%
95 McGovern, Mark * [ENG] 9100.00%
96 Kapalas, Georgios [ENG] 9100.00%
97 Shortis, Sean * [ENG] 9100.00%
98 Ormerod, John [ENG] 9 87.50%
99 Hay, Tom [ENG] 9 87.50%
100 Scholz, Hannes [ENG] 9 87.50%
101 Martin, Quentin [ENG] 9 87.50%
102 Rigby, Neil [ENG] 9 87.50%
103 Lacroix, Damien [ENG] 9 87.50%
104 Grant, David [ENG] 9 83.33%
105 Phillips, Joel * [ENG] 9 83.33%
106 Wraith, Mark [ENG] 9 75.55%
107 Papatsarouchas, Eva * [ENG] 9 75.00%
108 Long, Darragh [ENG] 9 75.00%
109 Eigner, Nikolaus [ENG] 9 75.00%
110 Lemoine, Vincent [ENG] 9 75.00%
111 Dang, Martin [ENG] 9 75.00%
112 Groves, Michael [ENG] 9 75.00%
113 Schwagerle, Gunther [ENG] 9 75.00%
114 Prosper, Philippe [ENG] 9 75.00%
115 Cairns, Martin * [ENG] 9 71.66%
116 hurlock, robert * [ENG] 9 71.66%
117 O'Connor, Kevin [ENG] 9 71.11%
118 Desmond, Ian * [ENG] 9 70.83%
119 Graham, Paul * [ENG] 9 70.83%
120 Aubrey, Nick * [ENG] 9 70.83%
121 Scully, Adrian * [ENG] 9 70.83%
122 Bellamy, Oliver * [ENG] 9 70.83%
123 Fink, Johann [ENG] 9 69.44%
124 Bruwer, Martin * [ENG] 9 69.44%
125 Odysseas, Voularis * [ENG] 9 68.75%
126 Stephenson, Calum * [ENG] 9 68.75%
127 Manicolo, Kevin * [ENG] 9 68.75%
128 Edbury, Richard [ENG] 9 66.66%
129 Bjork, Arthuri [ENG] 9 66.66%
130 Munhoz, Artur * [ENG] 9 66.66%
131 Martin, Benedict * [ENG] 9 66.66%
132 O'Keeffe, Simon * [ENG] 9 66.66%
133 Hewett, Michael * [ENG] 9 66.66%
134 Humphreys, Mark Brian [ENG] 9 66.66%
135 Jensen, David [ENG] 9 66.66%
136 Evans, Paul 6027193 * [ENG] 9 64.58%
137 Fawcett, Raymond * [ENG] 9 64.58%
138 Mearns, Steve * [ENG] 9 64.58%
139 Mui, Patrick * [ENG] 9 64.58%
140 Veeneman, Chris * [ENG] 9 64.58%
141 Hardisty, Edward * [ENG] 9 64.58%
142 Groves, Paul * [ENG] 9 62.50%
143 bornarel, nicolas [ENG] 9 62.50%
144 Wills, Scott [ENG] 9 62.50%
145 Mifsud Tommasi, Patric [ENG] 9 62.50%
146 Oliver, James * [ENG] 9 62.50%
147 Hamley, Robert * [ENG] 9 62.50%
148 Goldsworthy, Glenn * [ENG] 9 62.50%
149 Fuentetaja, Nicanor * [ENG] 9 61.11%
150 Sander, Andreas [ENG] 9 61.11%
151 Cleary, Jamie [ENG] 9 61.11%
152 Brett, Philip [ENG] 9 61.11%
153 Bentoza, Olivier * [ENG] 9 58.33%
154 Mcintyre, Graeme [ENG] 9 58.33%
155 Cox, Simon * [ENG] 9 58.33%
156 Collins, Richard * [ENG] 9 58.33%
157 Martin, Larry * [ENG] 9 58.33%
158 Pauling, Owen [ENG] 9 58.33%
159 Zechner, Thomas * [ENG] 9 58.33%
160 Wong, Kris * [ENG] 9 58.33%
161 Borg, Glenn * [ENG] 9 58.33%
162 Quigley, Brendan * [ENG] 9 58.33%
163 Bain, Iain * [ENG] 9 58.33%
164 Areliusarson, Arelius [ENG] 9 58.33%
165 Cassar, Mark * [ENG] 9 58.33%
166 Mitchell, Dave * [ENG] 9 58.33%
167 Schneider, Oliver [ENG] 9 58.33%
168 Dahl, Aleksander * [ENG] 9 58.33%
169 Elson, Chris 798427 * [ENG] 9 58.33%
170 Pearce, Neil * [ENG] 9 58.33%
171 Jackson, Greg * [ENG] 9 58.33%
172 Vlasman, Johan * [ENG] 9 58.33%
173 Glover, Ben * [ENG] 9 58.33%
174 Hough, Ryan * [ENG] 9 58.33%
175 Rao, Wei * [ENG] 9 58.33%
176 Snarheim, Dagfinn * [ENG] 9 56.25%
177 Orton, Jonathan * [ENG] 9 56.25%
178 Walters, Ian * [ENG] 9 56.25%
179 Gonday, Pierre-Yves * [ENG] 9 55.55%
180 Grimmett, Jim * [ENG] 9 54.16%
181 Taylor, Ryan * [ENG] 9 54.16%
182 mcclare, alastair * [ENG] 9 54.16%
183 Wright, Martin * [ENG] 9 54.16%
184 Magera, Markus * [ENG] 9 54.16%
185 Rose, Callum * [ENG] 9 54.16%
186 Peset, Alexandre [ENG] 9 52.77%
187 Lawrence, Martin [ENG] 9 52.77%
188 ross, jamie * [ENG] 9 52.77%
189 Gattolin, Stefano [ENG] 9 52.77%
190 Roux, Sebastien [ENG] 9 52.77%
191 Butterworth, Paul * [ENG] 9 52.08%
192 Friel, Liam * [ENG] 9 52.08%
193 Di Pinto, Leonardo * [ENG] 9 52.08%
194 Haaland, Thomas * [ENG] 9 52.08%
195 Keen, Jason * [ENG] 9 52.08%
196 Da Silva, Antonio * [ENG] 9 52.08%
197 Foster, James * [ENG] 9 52.08%
198 Chan, Daniel * [ENG] 9 52.08%
199 Wright, Mick * [ENG] 9 52.08%
200 Gibbons, Joe * [ENG] 9 52.08%
201 Harrold, Christophe * [ENG] 9 50.00%
202 Venancio, Ricardo * [ENG] 9 50.00%
203 Squire, George * [ENG] 9 49.33%
204 Kiriazis, Ioannis * [ENG] 9 47.91%
205 Russell, Ben * [ENG] 9 47.91%
206 Salvin, Jean Charles [ENG] 9 47.91%
207 Neil, Kelly * [ENG] 9 47.91%
208 Butler, Gareth * [ENG] 9 47.91%
209 Rager, Samuel * [ENG] 9 47.91%
210 Burton, Paul * [ENG] 9 47.91%
211 Andreasen, Dennis * [ENG] 9 45.83%
212 Kelly, Ryan * [ENG] 9 45.83%
213 Isaasc, Jonathan [ENG] 9 45.83%
214 Brassem, Camille * [ENG] 9 45.83%
215 Lim, Paul Qi-en * [ENG] 9 45.83%
216 Rouylou, Jean-Miche * [ENG] 9 45.83%
217 Wallace, Raymond T * [ENG] 9 45.83%
218 Wall, David * [ENG] 9 45.83%
219 Dunn, William * [ENG] 9 41.66%
220 Ashby, Claire * [ENG] 9 41.66%
221 Chung, Wai-Sing (Jimmy [ENG] 9 41.66%
222 Hawker, Keir * [ENG] 9 41.66%
223 Kemp, Adam [ENG] 9 41.66%
224 De Wael, Tom [ENG] 9 41.66%
225 Bunn, Adam * [ENG] 9 41.66%
226 Kondo, Sho * [ENG] 9 41.66%
227 Scott, Kevin * [ENG] 9 41.66%
228 Mazierski, Pawel * [ENG] 9 41.66%
229 Lowther, Phil * [ENG] 9 41.66%
230 Worthington, Luke * [ENG] 9 37.50%
231 Turner, Peter * [ENG] 9 37.50%
232 Martin, Emily * [ENG] 7 72.91%
233 Lowe, Mark * [ENG] 7 62.77%
234 Pizzey, Lian [ENG] 7 56.25%
235 Orsini-Jones, Marco * [ENG] 7 52.08%
236 Kakoschke, Nick * [ENG] 7 52.08%
237 Stevenson, Craig [ENG] 7 50.00%
238 Healey, Stewart * [ENG] 7 50.00%
239 McLellan, Scott [ENG] 7 49.33%
240 Jensen, Sonny * [ENG] 7 46.66%
241 King, James * [ENG] 7 43.75%
242 England, Daniel * [ENG] 7 33.33%
243 Hibbert, Brian * [ENG] 6 77.08%
244 Shinkins, Stewart [ENG] 6 75.00%
245 Kjartansson, Halldor S [ENG] 6 75.00%
246 Snepvangers, Bram [ENG] 6 75.00%
247 Marion, Damien [ENG] 6 75.00%
248 Ronaldson, Ben [ENG] 6 75.00%
249 Wray, Mark * [ENG] 6 75.00%
250 Blount, Andrew * [ENG] 6 75.00%
251 Evans, Paul 9026897 * [ENG] 6 70.83%
252 Savage, David * [ENG] 6 70.83%
253 Vaughan, Daniel * [ENG] 6 70.83%
254 Holdsworth, Peter * [ENG] 6 70.83%
255 Wharnby, Mark * [ENG] 6 68.75%
256 Schipkowski, Jan [ENG] 6 68.75%
257 Taylor, Nicholas [ENG] 6 68.75%
258 Shilling, Damian * [ENG] 6 68.75%
259 Fraser, Stuart * [ENG] 6 68.75%
260 Hargreaves, Mike * [ENG] 6 68.75%
261 Le Roi-Smith, Ben * [ENG] 6 68.75%
262 Pecourt, Pierre Michel [ENG] 6 68.75%
263 Gardner, Vini * [ENG] 6 68.75%
264 Hagon, Richard [ENG] 6 66.66%
265 Cordell, Ben * [ENG] 6 66.66%
266 Roberts, Ian * [ENG] 6 66.66%
267 Vine, Paul R * [ENG] 6 66.66%
268 Hessens, Olivier * [ENG] 6 64.58%
269 Knowles, Chris * [ENG] 6 64.58%
270 Cadwallader, Aaron * [ENG] 6 64.58%
271 Krupicki, Krzysztof [ENG] 6 64.58%
272 Garnett, Ian * [ENG] 6 64.58%
273 Buckley-Wright, Nathan [ENG] 6 64.58%
274 Chard, Alex C * [ENG] 6 64.58%
275 day, xander * [ENG] 6 64.58%
276 Wright, Paul * [ENG] 6 64.58%
277 Weber, Philippe * [ENG] 6 64.58%
278 Dale, Paul * [ENG] 6 64.58%
279 Gratton, Russell * [ENG] 6 64.58%
280 Richardson, Stephen * [ENG] 6 64.58%
281 Watkins-Field, John * [ENG] 6 64.58%
282 Burns, Lawrence * [ENG] 6 62.50%
283 Squire, Greg * [ENG] 6 62.50%
284 Dent, Adam * [ENG] 6 62.50%
285 Horwood, Barry * [ENG] 6 62.50%
286 Corwood, James * [ENG] 6 62.50%
287 Glenister, Mark * [ENG] 6 61.11%
288 Ardoino, Marco * [ENG] 6 61.11%
289 Lauriol, Sylvain [ENG] 6 61.11%
290 Meissner, Patrick * [ENG] 6 61.11%
291 Yates, Neil * [ENG] 6 60.41%
292 gomez, julian * [ENG] 6 60.41%
293 Cooper, Christopher * [ENG] 6 60.41%
294 Edwards, Tony * [ENG] 6 60.41%
295 Bullivant, Ross * [ENG] 6 60.41%
296 Frenchman, Ben * [ENG] 6 60.41%
297 Harper, Matthew [ENG] 6 58.33%
298 Tsarkov, Dmitry * [ENG] 6 58.33%
299 Major, Mike [ENG] 6 58.33%
300 West, Nicolas * [ENG] 6 58.33%
301 Thornton, Jason * [ENG] 6 58.33%
302 Smith, Leonard * [ENG] 6 58.33%
303 Clark, Barry * [ENG] 6 58.33%
304 Gilbey, Rachel [ENG] 6 58.33%
305 Richards, Robert * [ENG] 6 58.33%
306 Schr?tner, Gerald * [ENG] 6 58.33%
307 Kotze, Johannes H * [ENG] 6 58.33%
308 Cross, Mark * [ENG] 6 58.33%
309 Copp, Simon * [ENG] 6 58.33%
310 Karageorgis, Stefan * [ENG] 6 57.33%
311 Moscardini, Max * [ENG] 6 56.25%
312 Randall, Stephen * [ENG] 6 56.25%
313 Smith, Andrew * [ENG] 6 56.25%
314 Loddo, Bastien * [ENG] 6 56.25%
315 Boyce, Sophie * [ENG] 6 55.33%
316 Martin, Rob * [ENG] 6 54.66%
317 Yates, Philip * [ENG] 6 54.66%
318 Hall, Wes * [ENG] 6 54.16%
319 Holmes, Oliver * [ENG] 6 54.16%
320 Crichton, Neil * [ENG] 6 54.16%
321 McFeely, Matthew * [ENG] 6 54.16%
322 Twigger, Luke * [ENG] 6 54.16%
323 Gatheral, David * [ENG] 6 54.16%
324 Welsh, Louise * [ENG] 6 54.16%
325 Appleyard, Robert * [ENG] 6 54.16%
326 Browne, Gareth * [ENG] 6 54.16%
327 Arrowsmith, Martin * [ENG] 6 54.16%
328 Johnson, Nicholas * [ENG] 6 54.16%
329 Laing, Grant * [ENG] 6 54.16%
330 Wilson, Kieran * [ENG] 6 54.16%
331 Tucker, Matthew * [ENG] 6 54.16%
332 Gatt, Patrick * [ENG] 6 54.16%
333 Cutajar, Kurt * [ENG] 6 54.16%
334 Churcher, Joseph * [ENG] 6 54.16%
335 baker, keef * [ENG] 6 54.16%
336 Chandler, Martyn * [ENG] 6 54.16%
337 Henry, Joel * [ENG] 6 54.16%
338 Colbourne, Alex * [ENG] 6 53.33%
339 Strickland, Rebecca * [ENG] 6 53.33%
340 Barltrop, Steve [ENG] 6 52.77%
341 Verno, Gianluca * [ENG] 6 52.08%
342 Sandell, Jo-Inge * [ENG] 6 52.08%
343 Mifsud, Stephen * [ENG] 6 52.08%
344 Ellis, Dean * [ENG] 6 52.08%
345 White, Geoffrey * [ENG] 6 52.08%
346 Ford, Graham * [ENG] 6 52.08%
347 Rhodes, Chris * [ENG] 6 52.08%
348 Bolt, Karle * [ENG] 6 52.08%
349 Garbett, Harry * [ENG] 6 52.08%
350 Hadley, Mark * [ENG] 6 52.08%
351 Lever, Joseph * [ENG] 6 50.66%
352 Cleak, James * [ENG] 6 50.00%
353 Lewis, David * [ENG] 6 50.00%
354 macpherson, scott * [ENG] 6 49.33%
355 Dalley, Christopher * [ENG] 6 47.91%
356 Curtis, Tom * [ENG] 6 47.91%
357 Mulcahy, Brian * [ENG] 6 47.91%
358 Seguin, Fr??ic * [ENG] 6 47.91%
359 Bowman, Peter * [ENG] 6 47.91%
360 Leadbitter, Mark * [ENG] 6 47.91%
361 Lawn, Mark * [ENG] 6 47.91%
362 Northcott, Michael * [ENG] 6 47.91%
363 Oakes, Ian * [ENG] 6 47.91%
364 Dexter, Alan * [ENG] 6 47.91%
365 Knox, Fraser * [ENG] 6 47.91%
366 Woodward, Stephen * [ENG] 6 47.91%
367 Young, Gareth * [ENG] 6 47.91%
368 Walton, Ed * [ENG] 6 47.91%
369 Anthony, David * [ENG] 6 47.91%
370 Brown, Chris * [ENG] 6 47.91%
371 Cornet, Yves * [ENG] 6 47.91%
372 Boyle, Chris * [ENG] 6 47.91%
373 Vernon, David * [ENG] 6 47.91%
374 Allen, Jeremy * [ENG] 6 47.91%
375 Lewis, Simon * [ENG] 6 47.91%
376 Hooper, Steven * [ENG] 6 47.91%
377 Dee, Aaron * [ENG] 6 47.91%
378 Reader, Giles * [ENG] 6 47.91%
379 Howard - Sands, Bre * [ENG] 6 47.91%
380 Hawker, Jeff * [ENG] 6 47.91%
381 Newton, Thomas * [ENG] 6 47.91%
382 Hardcastle, David * [ENG] 6 46.66%
383 Cusworth, Phil * [ENG] 6 45.83%
384 Zatlkaj, Matej [ENG] 6 45.83%
385 Roderick, Steve * [ENG] 6 45.83%
386 Bryce, Richard * [ENG] 6 45.83%
387 Wieloch, Michael * [ENG] 6 44.66%
388 Ronaldson, Luke * [ENG] 6 44.44%
389 Johnson, Tom * [ENG] 6 43.75%
390 Moakler, Crispin * [ENG] 6 43.75%
391 Leitch, John Patric * [ENG] 6 43.75%
392 Waggett, Jonathan * [ENG] 6 43.75%
393 Bishop, Martin * [ENG] 6 41.66%
394 Edwards, Ifor * [ENG] 6 41.66%
395 Wankling, Christopher [ENG] 6 41.66%
396 Conachan, Richard * [ENG] 6 41.66%
397 Adams, Seany * [ENG] 6 41.66%
398 Dalley, Kevin * [ENG] 6 41.66%
399 Moffot, Daniel * [ENG] 6 41.66%
400 Mulcahy, Stephen * [ENG] 6 41.66%
401 Jin, Chuan * [ENG] 6 41.66%
402 Rushton, Daniel * [ENG] 6 39.58%
403 N?gaard, Mikkel [ENG] 6 37.50%
404 Price, Morgan * [ENG] 6 37.50%
405 Walters, Jamie * [ENG] 6 37.50%
406 Cordell, Mathew * [ENG] 4 62.03%
407 Cowling, Peter * [ENG] 4 54.16%
408 Rial, Ed * [ENG] 4 52.08%
409 Morris, Wesley * [ENG] 4 52.08%
410 Aukerman, Charles * [ENG] 4 51.85%
411 Theobalds, Graham * [ENG] 4 51.85%
412 Dick, Christopher * [ENG] 4 50.00%
413 Roberts-Owen, Micha * [ENG] 4 48.61%
414 Horrocks, Ryan * [ENG] 4 45.83%
415 Varlese, Emiliano * [ENG] 4 37.50%
416 Le Henanf, Marc * [ENG] 3100.00%
417 Steinhardt, Ezra * [ENG] 3 75.00%
418 Davey, Alex * [ENG] 3 70.83%
419 Boydell, Anthony * [ENG] 3 68.75%
420 Powell, Ben * [ENG] 3 66.66%
421 Penman, Douglas [ENG] 3 66.66%
422 Davey, Clinton * [ENG] 3 66.66%
423 Smith, Craig * [ENG] 3 66.66%
424 Clayton, Andrew * [ENG] 3 66.66%
425 Fryer-Kelsey, James * [ENG] 3 66.66%
426 Ribchester, Graham * [ENG] 3 66.66%
427 Bouton, Simon * [ENG] 3 66.66%
428 Reece-Heal, Marco * [ENG] 3 66.66%
429 Avann, Stephen * [ENG] 3 66.66%
430 Hornby, William * [ENG] 3 66.66%
431 Pennington, Stephen * [ENG] 3 66.66%
432 Mason, Owain * [ENG] 3 66.66%
433 Humphreys, Richard * [ENG] 3 64.58%
434 Hawkes, richard * [ENG] 3 62.50%
435 Lloyd, Luke * [ENG] 3 59.25%
436 Bishop, Daniel * [ENG] 3 58.33%
437 Horobin, Darren * [ENG] 3 58.33%
438 Medforth, Darren * [ENG] 3 58.33%
439 Whitting, Tom * [ENG] 3 58.33%
440 Web, Nick * [ENG] 3 58.33%
441 Robertson, Val * [ENG] 3 58.33%
442 Greaves, Richard * [ENG] 3 58.33%
443 Kaiser, Udo * [ENG] 3 56.25%
444 Ogburn, Kate * [ENG] 3 56.25%
445 Hernandez, Eddie [ENG] 3 56.25%
446 Turner, Jamie * [ENG] 3 56.25%
447 Fay, James * [ENG] 3 56.25%
448 Lyford-Smith, David * [ENG] 3 56.25%
449 Rayson, Mark * [ENG] 3 56.25%
450 Brownson-Smith, Cal * [ENG] 3 56.25%
451 Tabet, Basam * [ENG] 3 55.55%
452 Hirst, Justin * [ENG] 3 55.55%
453 Hammond, Mark * [ENG] 3 55.55%
454 Foulkes, Steve * [ENG] 3 55.55%
455 Stokes, Chris * [ENG] 3 55.55%
456 Davies, Graham * [ENG] 3 55.55%
457 Ono, Yohane * [ENG] 3 55.55%
458 McNally, Sean * [ENG] 3 55.55%
459 Buckley, Andrew * [ENG] 3 55.55%
460 Hillary, Paul * [ENG] 3 55.55%
461 Rogers, Bethany * [ENG] 3 54.66%
462 Mitchell, Terry * [ENG] 3 54.16%
463 Wallis, Toby * [ENG] 3 54.16%
464 Steer, Michael * [ENG] 3 54.16%
465 Welsh, Craig * [ENG] 3 52.08%
466 Bate, Dave * [ENG] 3 52.08%
467 Tomes, Gareth * [ENG] 3 52.08%
468 Graham, Arron * [ENG] 3 52.08%
469 Oliver, Tony * [ENG] 3 52.08%
470 Lee, Han * [ENG] 3 52.08%
471 Amundsen, Rune * [ENG] 3 52.08%
472 Kneller, Richard * [ENG] 3 52.08%
473 Sampson, Ross Kabad * [ENG] 3 52.08%
474 Styles, David * [ENG] 3 52.08%
475 Hollies, Martin * [ENG] 3 52.08%
476 Graham, Andrew* [ENG] 3 52.08%
477 Turton, Ross * [ENG] 3 52.08%
478 Young, Paul * [ENG] 3 52.08%
479 Robson, Peter * [ENG] 3 52.08%
480 Brooks, Mike * [ENG] 3 52.08%
481 Pinn, Andrew * [ENG] 3 52.08%
482 Steele, Craig * [ENG] 3 52.08%
483 Fowler, Samantha * [ENG] 3 50.00%
484 Lewis, Graham * [ENG] 3 48.00%
485 Watson, Oliver * [ENG] 3 47.91%
486 Britton, Andre * [ENG] 3 47.91%
487 Rowe, Richard * [ENG] 3 47.91%
488 Benzinski, Andrew * [ENG] 3 47.91%
489 Clementson, Matthew * [ENG] 3 47.91%
490 Clague, John * [ENG] 3 47.91%
491 Turner, Craig * [ENG] 3 47.91%
492 Leyland, Marc * [ENG] 3 47.91%
493 Mills, James * [ENG] 3 47.91%
494 Elson, Chris 498440 * [ENG] 3 47.91%
495 Turnham, James * [ENG] 3 47.91%
496 Levoir, Adam * [ENG] 3 45.83%
497 Fletcher, Stephen * [ENG] 3 45.83%
498 Arens, Jonathan * [ENG] 3 45.83%
499 O'neill, Peter * [ENG] 3 45.83%
500 Clements, Andrew * [ENG] 3 45.83%
501 Dawes, Laura * [ENG] 3 45.83%
502 Haslam, Paul * [ENG] 3 45.83%
503 Powell, Richard * [ENG] 3 45.83%
504 Bate, Daniel * [ENG] 3 45.83%
505 Jones, Robert * [ENG] 3 45.83%
506 Lake, Adam * [ENG] 3 45.00%
507 Van Damme, Guy * [ENG] 3 44.44%
508 Manuel, Gary * [ENG] 3 44.44%
509 Spiteri, Jason * [ENG] 3 44.44%
510 Sobotik, Stephen * [ENG] 3 44.00%
511 Rose, Symon * [ENG] 3 43.75%
512 Dixon, Andrew * [ENG] 3 43.75%
513 Hayman, Richard * [ENG] 3 43.75%
514 Russell, Tom * [ENG] 3 41.66%
515 Howells, Jospeh * [ENG] 3 41.66%
516 Cheshire, Jeffrey * [ENG] 3 41.66%
517 Richardson, Colin * [ENG] 3 41.66%
518 Anderson, Mike * [ENG] 3 41.66%
519 Marriott, Richard * [ENG] 3 41.66%
520 Mayes, Oliver * [ENG] 3 40.00%
521 Kicks, Andrew * [ENG] 3 37.50%
522 Mills, Daniel * [ENG] 3 37.50%
523 Hernandez, John * [ENG] 3 33.33%
524 Pearce, Bradley * [ENG] 3 33.33%
525 Morley, Joe * [ENG] 3 33.33%
526 Crook, Carl * [ENG] 3 0.00%
527 Radford, Adam * [ENG] 2 41.66%
528 Lovell, Richard * [ENG] 2 39.58%
529 Weaver, Andrea * [ENG] 1 66.66%
530 Wachs, Liam * [ENG] 1 66.66%
531 Blackwood, Chris * [ENG] 1 45.83%
532 Newton, Jonathan * [ENG] 1 42.36%
533 Heydrick, Thomas * [ENG] 1 41.66%
534 Casson, Ray * [ENG] 1 41.66%
535 Jones, Philip * [ENG] 0100.00%
536 Forster, Glyn * [ENG] 0100.00%
537 Williams, Grant * [ENG] 0100.00%
538 Shallis, Darren * [ENG] 0 75.00%
539 Young, Neil * [ENG] 0 75.00%
540 Waddilove, Matthew * [ENG] 0 75.00%
541 Wilson, Tom * [ENG] 0 75.00%
542 Hadd, Gary * [ENG] 0 75.00%
543 Hopper, Andrew * [ENG] 0 66.66%
544 Crick, Simon * [ENG] 0 66.66%
545 Bickley, Scott * [ENG] 0 66.66%
546 Price, Mark * [ENG] 0 55.55%
547 Dictus, Mark [ENG] 0 55.55%
548 Cave, Timothy * [ENG] 0 55.55%
549 Talbot, Ryan * [ENG] 0 52.08%
550 O'Neill, Richard * [ENG] 0 50.00%
551 Kneeshaw, Louis * [ENG] 0 50.00%
552 Pickering, Andy * [ENG] 0 50.00%
553 Mcleod, Lewis * [ENG] 0 50.00%
554 Ward, Colin * [ENG] 0 50.00%
555 Meier, Philip * [ENG] 0 50.00%
556 Cunningham, Sean * [ENG] 0 50.00%
557 Dunlop, Peter * [ENG] 0 50.00%
558 Giddings, Russell * [ENG] 0 50.00%
559 reynolds, david * [ENG] 0 50.00%
560 Hsia, Wei * [ENG] 0 50.00%
561 Russel, Phillippa * [ENG] 0 50.00%
562 Roberts, Danny * [ENG] 0 47.91%
563 Goss, Richard * [ENG] 0 47.91%
564 Ashton, Ciaran * [ENG] 0 45.83%
565 Walker, Mark * [ENG] 0 44.44%
566 Holderness, Matt * [ENG] 0 44.44%
567 Robertshaw, Dave * [ENG] 0 44.44%
568 Allen, Nathan * [ENG] 0 44.44%
569 Wilson, Dave * [ENG] 0 44.44%
570 Eaton, Jon * [ENG] 0 44.44%
571 Lucas, Kevin * [ENG] 0 44.44%
572 Foston, Andrew * [ENG] 0 43.75%
573 Picken, Robert * [ENG] 0 43.75%
574 Auger, Simon * [ENG] 0 41.66%
575 Thompson, Vanessa * [ENG] 0 41.66%
576 Le Roi-Smith, Chris * [ENG] 0 41.33%
577 Cowley, Emma * [ENG] 0 37.50%
578 Skauge, Frederick * [ENG] 0 37.50%
579 Yates, Steve * [ENG] 0 33.33%

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All