Round 5 Pairings By Player

Posted in Event Coverage on December 16, 2015

By Wizards of the Coast

NamePointsNamePoints
Abe, Haruki (151)9vs.Yamakawa, Yoichiro (159)9
Abe, Kazufumi (145)12vs.Maruyama, Tomohiro (135)12
Abe, Masahide ( 45)4vs.Hattori, Keitaro ( 21)4
Abe, Natsuki (152)6vs.Akitaya, Satoshi (246)6
Abe, Takaaki (211)6vs.Mizoguchi, Koichi (143)6
Abe, Takumi (117)12vs.Omori, Kazuki (203)12
Akamatsu, Yoshiki (231)7vs.Funato, Tsukasa ( 43)7
Akitaya, Satoshi (246)6vs.Abe, Natsuki (152)6
Amasaki, Yusuke ( 68)1vs.Kaneko, Masato (259)1
Anabuki, Kazuhisa (230)10vs.Miyasaka, Takeshi (100)10
Ando, Hideki (126)9vs.Seki, Yutaka (131)9
Ando, Nobuhiro ( 15)6vs.Matsuyama, Hikaru (217)6
Ando, Reiji (123)6vs.Konishi, Yoshimi ( 44)6
Anzai, Yoshio ( 14)3vs.Kimura, Takuya ( 86)3
Arahori, Kazuaki (216)6vs.Nomichi, Hideki (191)6
Arai, Jinn (148)5vs.Wang, Ming Chee ( 2)5
Arai, Kenichiro (174)9vs.Hoshino, Fumio (219)10
Arita, Ryuichi (103)9vs.Ito, Hiroaki ( 77)9
Asahi, Yuta ( 67)3vs.Kitamikado, Masanori (112)3
Asari, Kozo (171)6vs.Hamabe, Kazuhiko ( 7)6
Azuma, Takashi (257)6vs.Yamaguchi, Shinya (190)6
Biwaki, Toshiaki ( 70)9vs.Yoshino, Eiichi (166)9
Chao, Peter ( 3)9vs.Mori, Masaya (119)9
Chu, Tung Fun ( 1)9vs.Kris, Takashi (214)9
Doyama, Tsuyoshi (129)12vs.Sasaki, Yusuke (153)12
Ebina, Tsukasa ( 31)3vs.Hashi, Noritaka (254)3
Fujii, Yuya ( 38)6vs.Sawade, Makoto ( 83)6
Fujimori, Yoshishige (192)6vs.Matsuo, Takemi (189)6
Fujita, Kenichi (125)12vs.Higashino, Masayuki (141)12
Fujita, Osamu (137)6vs.Taniguchi, Atsushi (184)6
Fujita, Tsuyoshi (128)9vs.Mano, Kenji ( 58)9
Fujiwara, Kazuyuki ( 50)7vs.Takeda, Yoshihide ( 47)7
Fujiwara, Yuta ( 20)9vs.Iino, Ryuji (205)9
Fukata, Takamasa (140)12vs.Morita, Masahiko (187)12
Fukuchi, Takahiro ( 87)9vs.Komiya, Tadayoshi (235)9
Fukuya, Kenji (260)10vs.Wada, Naoya ( 9)10
Funato, Tsukasa ( 43)7vs.Akamatsu, Yoshiki (231)7
Furuhata, Hideto ( 73)6vs.Harada, Hiroshi (101)6
Furujo, Takashi (146)7vs.Nakajima, Keiichi ( 55)7
Furuta, Yuki ( 33)9vs.Kamiya, Kazuhiro ( 56)9
Goto, Akira (243)1vs.Shoji, Shuhei (241)1
Guerrette, Chris (154)7vs.Noguchi, Masahiro (268)7
Hamabe, Kazuhiko ( 7)6vs.Asari, Kozo (171)6
Harada, Hiroshi (101)6vs.Furuhata, Hideto ( 73)6
Hashi, Noritaka (254)3vs.Ebina, Tsukasa ( 31)3
Hassaku, Jinpei (102)12vs.Watanabe, Hiroto (223)12
Hatanaka, Genta ( 80)3vs.Jinushi, Noriyoshi ( 8)3
Hatanaka, Kenichi (158)6vs.Kawashima, Kazuya (109)6
Hattori, Keitaro ( 21)4vs.Abe, Masahide ( 45)4
Hidaka, Ayumi (127)9vs.Izumi, Junya ( 6)9
Higaki, Takao (198)9vs.Nakajima, Chikara ( 94)9
Higashino, Masayuki (141)12vs.Fujita, Kenichi (125)12
Higono L., Naoki (195)9vs.Sato, Manabu ( 37)9
Hirabayashi, Kazuya (179)9vs.Takahashi, Katsuyoshi (225)9
Hirabayashi, Ryuta (173)9vs.Nonishi, Keiichiro ( 96)9
Hoshino, Fumio (219)10vs.Arai, Kenichiro (174)9
Hosokawa, Takanobu ( 49)9vs.Okada, Koby (133)9
Ichikawa, Hideki (249)3vs.Sakurai, Yu (197)3
Iino, Ryuji (205)9vs.Fujiwara, Yuta ( 20)9
Ikeda, Kei (156)12vs.Momose, Kazuyuki (138)12
Ikeda, Tsuyoshi (139)12vs.Tsukamoto, Toshiki (215)12
Ikuta, Masakazu (248)4vs.Onodera, Kazutaka ( 57)4
Imagawa, Kiyoshi ( 95)4vs.Sato, Koji (162)4
Imai, Kimio (238)6vs.Takenaka, Shunsuke (212)6
Inoue, Tatsuya ( 12)6vs.Wakabayashi, Kiyoshi (116)6
Ishida, Akiyoshi (240)1vs.Ueda, Tetsuya ( 61)3
Ishida, Itaru (122)9vs.Moriya, Satoshi (177)9
Isobe, Masato (165)7vs.Kon, Yuichi ( 22)7
Itadani, Eisaku (233)9vs.Murase, Yukiyoshi ( 92)9
Ito, Hiroaki ( 77)9vs.Arita, Ryuichi (103)9
Ito, Ken (160)10vs.Yoshii, Tatsuo ( 88)10
Izumi, Junya ( 6)9vs.Hidaka, Ayumi (127)9
Jinushi, Noriyoshi ( 8)3vs.Hatanaka, Genta ( 80)3
Kageyama, John Taro (121)9vs.Sasaki, Takashi ( 72)9
Kamei, Kazuhiko (130)6vs.Yuen Weng Foong, Lionel ( 4)6
Kamiya, Kazuhiro ( 56)9vs.Furuta, Yuki ( 33)9
Kaneko, Masato (259)1vs.Amasaki, Yusuke ( 68)1
Katagiri, Tsuyoshi ( 54)9vs.Kusanagi, Kazuki (228)9
Katano, Satoshi (253)3vs.Kozakai, Yukio ( 99)3
Kato, Akio (188)6vs.Takada, Hideyuki ( 71)6
Kato, Daiki ( 10)6vs.Sakurai, Shintaro ( 60)6
Kawaguchi, Naoki ( 41)4vs.Makita, Tatsuki (251)4
Kawai, Hidenori ( 64)3vs.Nakano, Hajime ( 81)3
Kawashima, Kazuya (109)6vs.Hatanaka, Kenichi (158)6
Kihara, Yuji (232)6vs.Okamoto, Hiroki (176)6
Kijima, Takahiro ( 76)6vs.Osaka, Yusuke ( 30)6
Kimura, Takuya ( 86)3vs.Anzai, Yoshio ( 14)3
Kira, Yoshikage (237)6vs.Sasaki, Satoshi (Saitama) ( 75)5
Kise, Masato (208)6vs.Nara, Nobuaki (245)6
Kita, Makoto ( 51)6vs.Konno, Fumiaki ( 26)6
Kitamikado, Masanori (112)3vs.Asahi, Yuta ( 67)3
Kiuchi, Masahiro (207)6vs.Saito, Tsukasa ( 28)6
Koji, Kazumasa ( 27)9vs.Niwa, Toshiharu (229)9
Komatsu, Toshiaki (264)7vs.Miyazaki, Junpei ( 11)7
Komiya, Tadayoshi (235)9vs.Fukuchi, Takahiro ( 87)9
Kon, Yuichi ( 22)7vs.Isobe, Masato (165)7
Konishi, Yoshimi ( 44)6vs.Ando, Reiji (123)6
Konno, Fumiaki ( 26)6vs.Kita, Makoto ( 51)6
Koyama, Shohei ( 29)4vs.Miura, Yohei ( 34)4
Kozakai, Yukio ( 99)3vs.Katano, Satoshi (253)3
Kris, Takashi (214)9vs.Chu, Tung Fun ( 1)9
Kudo, Toshio ( 82)7vs.Sasaki, Satoshi (Sapporo) (210)7
Kuroda, Masashiro (194)9vs.Sugaya, Akio (209)9
Kurosawa, Atsushi (255)9vs.Tsuji, Toshiharu ( 46)9
Kusanagi, Kazuki (228)9vs.Katagiri, Tsuyoshi ( 54)9
Maki, Hajime (196)7vs.Okabayashi, Masanao (172)9
Maki, Koichiro (134)12vs.Nakano, Fumiki (213)12
Makita, Tatsuki (251)4vs.Kawaguchi, Naoki ( 41)4
Mano, Kenji ( 58)9vs.Fujita, Tsuyoshi (128)9
Maruyama, Tomohiro (135)12vs.Abe, Kazufumi (145)12
Matsuo, Takemi (189)6vs.Fujimori, Yoshishige (192)6
Matsuyama, Hikaru (217)6vs.Ando, Nobuhiro ( 15)6
Mitsuhashi, Takashi (124)9vs.Saito, Takanobu ( 23)9
Miura, Yohei ( 34)4vs.Koyama, Shohei ( 29)4
Miyasaka, Takeshi (100)10vs.Anabuki, Kazuhisa (230)10
Miyazaki, Junpei ( 11)7vs.Komatsu, Toshiaki (264)7
Miyazaki, Teru (199)9vs.Nobushita, Jun (239)9
Mizoguchi, Koichi (143)6vs.Abe, Takaaki (211)6
Mizuishi, Akira (227)4vs.Umemoto, Kuraji (200)4
Momose, Kazuyuki (138)12vs.Ikeda, Kei (156)12
Mori, Katsuhiro (136)12vs.Sonoda, Naohiro (226)12
Mori, Masaya (119)9vs.Chao, Peter ( 3)9
Morikawa, Fumiyasu ( 85)9vs.Urano, Akihiro ( 97)9
Morita, Masahiko (187)12vs.Fukata, Takamasa (140)12
Moriya, Satoshi (177)9vs.Ishida, Itaru (122)9
Murakami, Keita ( 63)6vs.Narita, Wataru ( 89)6
Murase, Yukiyoshi ( 92)9vs.Itadani, Eisaku (233)9
Murata, Koji (132)6vs.Yanagi, Yasuhiko ( 52)6
Nadachi, Shinji ( 40)6vs.Tamura, Katsuhiko (218)6
Nagano, Takayuki ( 74)6vs.Suzuki, Yoshiyuki (261)6
Nakajima, Chikara ( 94)9vs.Higaki, Takao (198)9
Nakajima, Keiichi ( 55)7vs.Furujo, Takashi (146)7
Nakamura, Satoshi (163)9vs.Tomihara, Shinsuke (113)9
Nakano, Fumiki (213)12vs.Maki, Koichiro (134)12
Nakano, Hajime ( 81)3vs.Kawai, Hidenori ( 64)3
Nakano, Satoshi (201)7vs.Tsushima, Yusuke ( 19)7
Nara, Nobuaki (245)6vs.Kise, Masato (208)6
Narita, Wataru ( 89)6vs.Murakami, Keita ( 63)6
Neki, Haruyuki (105)10vs.Nishimaki, Akira (142)10
Nishimaki, Akira (142)10vs.Neki, Haruyuki (105)10
Niwa, Toshiharu (229)9vs.Koji, Kazumasa ( 27)9
Nobushita, Jun (239)9vs.Miyazaki, Teru (199)9
Noda, Koji (155)6vs.Yokoyama, Tadashi (169)6
Noguchi, Masahiro (268)7vs.Guerrette, Chris (154)7
Nomichi, Hideki (191)6vs.Arahori, Kazuaki (216)6
Nomura, Masaki (244)7vs.Tadehara, Takatomo ( 90)7
Nonishi, Keiichiro ( 96)9vs.Hirabayashi, Ryuta (173)9
Nowaki, Kazumi ( 17)12vs.Ogami, Kenji (118)12
Obika, Hidetoshi (115)10vs.Wakuri, Akira (111)10
Ogami, Kenji (118)12vs.Nowaki, Kazumi ( 17)12
Okabayashi, Masanao (172)9vs.Maki, Hajime (196)7
Okada, Koby (133)9vs.Hosokawa, Takanobu ( 49)9
Okamoto, Djinn (106)9vs.Tanaka, Hisaya (104)9
Okamoto, Hiroki (176)6vs.Kihara, Yuji (232)6
Omori, Kazuki (203)12vs.Abe, Takumi (117)12
Onishi, Kenichi (256)3vs.Sasaki, Chikara (242)3
Onodera, Kazutaka ( 57)4vs.Ikuta, Masakazu (248)4
Osaka, Yusuke ( 30)6vs.Kijima, Takahiro ( 76)6
Otsubo, Yuji (182)9vs.Sugimoto, Takahiko (114)9
Ozeki, Hideaki ( 39)3vs.YOshino, Fumihito (258)3
Saito, Kenji ( 66)6vs.Sugiyama, Hideaki ( 42)6
Saito, Takanobu ( 23)9vs.Mitsuhashi, Takashi (124)9
Saito, Tsukasa ( 28)6vs.Kiuchi, Masahiro (207)6
Sakurai, Shintaro ( 60)6vs.Kato, Daiki ( 10)6
Sakurai, Yu (197)3vs.Ichikawa, Hideki (249)3
Sasage, Hiroki ( 98)9vs.Yamamoto, Shin ( 78)9
Sasaki, Chikara (242)3vs.Onishi, Kenichi (256)3
Sasaki, Satoshi (Saitama) ( 75)5vs.Kira, Yoshikage (237)6
Sasaki, Satoshi (Sapporo) (210)7vs.Kudo, Toshio ( 82)7
Sasaki, Takashi ( 72)9vs.Kageyama, John Taro (121)9
Sasaki, Yusuke (153)12vs.Doyama, Tsuyoshi (129)12
Sasanuma, Kiyoshi (120)12vs.Yamamoto, Yasuhide (185)12
Sato, Koji (162)4vs.Imagawa, Kiyoshi ( 95)4
Sato, Manabu ( 37)9vs.Higono L., Naoki (195)9
Sato, Shinichi (175)9vs.Seki, Yoshio (167)9
Sato, So (262)9vs.Yamaguchi, Teruyuki (157)9
Sawade, Makoto ( 83)6vs.Fujii, Yuya ( 38)6
Seki, Yoshio (167)9vs.Sato, Shinichi (175)9
Seki, Yutaka (131)9vs.Ando, Hideki (126)9
Shimada, Masatake (149)12vs.Shvartsman, Alex (267)12
Shimizu, Hajime (168)6vs.Shiota, Yasuo (147)6
Shimose, Ryuji (247)3vs.Toyokura, Naoya (220)3
Shiota, Yasuo (147)6vs.Shimizu, Hajime (168)6
Shoji, Shuhei (241)1vs.Goto, Akira (243)1
Shvartsman, Alex (267)12vs.Shimada, Masatake (149)12
Sonoda, Naohiro (226)12vs.Mori, Katsuhiro (136)12
Suaco, Miguel (108)7vs.Yoshikawa, Yusuke (110)6
Sugaya, Akio (209)9vs.Kuroda, Masashiro (194)9
Sugimoto, Takahiko (114)9vs.Otsubo, Yuji (182)9
Sugiyama, Hideaki ( 42)6vs.Saito, Kenji ( 66)6
Sumita, Masanobu (193)10vs.Watanabe, Hiroshi (161)12
Suzuki, Yoshiyuki (261)6vs.Nagano, Takayuki ( 74)6
Tadehara, Takatomo ( 90)7vs.Nomura, Masaki (244)7
Tajiri, Satoshi (150)9vs.Yamaguchi, Kazuhiro (204)9
Takada, Hideyuki ( 71)6vs.Kato, Akio (188)6
Takahashi, Katsuyoshi (225)9vs.Hirabayashi, Kazuya (179)9
Takahashi, Koji ( 32)3vs.Terai, Suguru ( 24)3
Takamori, Atsushi ( 59)7vs.Terashima, Shinichiro (222)7
Takeda, Yoshihide ( 47)7vs.Fujiwara, Kazuyuki ( 50)7
Takenaka, Shunsuke (212)6vs.Imai, Kimio (238)6
Tamura, Katsuhiko (218)6vs.Nadachi, Shinji ( 40)6
Tanaka, Hisaya (104)9vs.Okamoto, Djinn (106)9
Taniguchi, Atsushi (184)6vs.Fujita, Osamu (137)6
Terai, Suguru ( 24)3vs.Takahashi, Koji ( 32)3
Terashima, Shinichiro (222)7vs.Takamori, Atsushi ( 59)7
Tomihara, Shinsuke (113)9vs.Nakamura, Satoshi (163)9
Toyokura, Naoya (220)3vs.Shimose, Ryuji (247)3
Tsuji, Toshiharu ( 46)9vs.Kurosawa, Atsushi (255)9
Tsukamoto, Toshiki (215)12vs.Ikeda, Tsuyoshi (139)12
Tsushima, Yusuke ( 19)7vs.Nakano, Satoshi (201)7
Ueda, Tetsuya ( 61)3vs.Ishida, Akiyoshi (240)1
Umemoto, Kuraji (200)4vs.Mizuishi, Akira (227)4
Urano, Akihiro ( 97)9vs.Morikawa, Fumiyasu ( 85)9
Wada, Naoya ( 9)10vs.Fukuya, Kenji (260)10
Wakabayashi, Kiyoshi (116)6vs.Inoue, Tatsuya ( 12)6
Wakuri, Akira (111)10vs.Obika, Hidetoshi (115)10
Wang, Ming Chee ( 2)5vs.Arai, Jinn (148)5
Watanabe, Hiroshi (161)12vs.Sumita, Masanobu (193)10
Watanabe, Hiroto (223)12vs.Hassaku, Jinpei (102)12
Yamaguchi, Kazuhiro (204)9vs.Tajiri, Satoshi (150)9
Yamaguchi, Shinya (190)6vs.Azuma, Takashi (257)6
Yamaguchi, Teruyuki (157)9vs.Sato, So (262)9
Yamakawa, Yoichiro (159)9vs.Abe, Haruki (151)9
Yamamoto, Shin ( 78)9vs.Sasage, Hiroki ( 98)9
Yamamoto, Yasuhide (185)12vs.Sasanuma, Kiyoshi (120)12
Yanagi, Yasuhiko ( 52)6vs.Murata, Koji (132)6
Yokoyama, Tadashi (169)6vs.Noda, Koji (155)6
Yoshii, Tatsuo ( 88)10vs.Ito, Ken (160)10
Yoshikawa, Yusuke (110)6vs.Suaco, Miguel (108)7
Yoshino, Eiichi (166)9vs.Biwaki, Toshiaki ( 70)9
YOshino, Fumihito (258)3vs.Ozeki, Hideaki ( 39)3
Yuen Weng Foong, Lionel ( 4)6vs.Kamei, Kazuhiko (130)6

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All