Round 6 Pairings By Player

Posted in Event Coverage on December 16, 2015

By Wizards of the Coast

NamePointsNamePoints
Abe, Haruki (151)9vs.Hatanaka, Kenichi (158)9
Abe, Kazufumi (145)12vs.Yoshino, Eiichi (166)12
Abe, Masahide ( 45)4vs.Goto, Akira (243)4
Abe, Natsuki (152)9vs.Kita, Makoto ( 51)9
Abe, Takaaki (211)9vs.Yamaguchi, Kazuhiro (204)9
Abe, Takumi (117)12vs.Mitsuhashi, Takashi (124)12
Akamatsu, Yoshiki (231)10vs.Nakajima, Keiichi ( 55)10
Akitaya, Satoshi (246)6vs.Ueda, Tetsuya ( 61)6
Amasaki, Yusuke ( 68)2vs.Takahashi, Koji ( 32)3
Anabuki, Kazuhisa (230)10vs.Wada, Naoya ( 9)10
Ando, Hideki (126)9vs.Nakajima, Chikara ( 94)9
Ando, Nobuhiro ( 15)7vs.Furujo, Takashi (146)7
Arahori, Kazuaki (216)9vs.Sasaki, Takashi ( 72)9
Arai, Jinn (148)5vs.Sakurai, Yu (197)6
Arai, Kenichiro (174)9vs.Niwa, Toshiharu (229)9
Arita, Ryuichi (103)12vs.Kageyama, John Taro (121)12
Asahi, Yuta ( 67)3vs.Koyama, Shohei ( 29)4
Asari, Kozo (171)9vs.Kihara, Yuji (232)9
Azuma, Takashi (257)9vs.Sugimoto, Takahiko (114)9
Biwaki, Toshiaki ( 70)9vs.Ito, Hiroaki ( 77)9
Chao, Peter ( 3)9vs.Matsuo, Takemi (189)9
Chu, Tung Fun ( 1)9vs.Fujita, Tsuyoshi (128)9
Doyama, Tsuyoshi (129)15vs.Maruyama, Tomohiro (135)15
Ebina, Tsukasa ( 31)6vs.Hatanaka, Genta ( 80)6
Fujii, Yuya ( 38)9vs.Kusanagi, Kazuki (228)9
Fujimori, Yoshishige (192)6vs.Murakami, Keita ( 63)6
Fujita, Kenichi (125)12vs.Nakamura, Satoshi (163)12
Fujita, Osamu (137)9vs.Tomihara, Shinsuke (113)9
Fujita, Tsuyoshi (128)9vs.Chu, Tung Fun ( 1)9
Fujiwara, Kazuyuki ( 50)10vs.Yoshii, Tatsuo ( 88)10
Fujiwara, Yuta ( 20)9vs.Murase, Yukiyoshi ( 92)9
Fukata, Takamasa (140)15vs.Mori, Katsuhiro (136)15
Fukuchi, Takahiro ( 87)12vs.Hosokawa, Takanobu ( 49)12
Fukuya, Kenji (260)13vs.Ito, Ken (160)13
Funato, Tsukasa ( 43)7vs.Kon, Yuichi ( 22)7
Furuhata, Hideto ( 73)6vs.Kozakai, Yukio ( 99)6
Furujo, Takashi (146)7vs.Ando, Nobuhiro ( 15)7
Furuta, Yuki ( 33)12vs.Kuroda, Masashiro (194)12
Goto, Akira (243)4vs.Abe, Masahide ( 45)4
Guerrette, Chris (154)8vs.Tsushima, Yusuke ( 19)8
Harada, Hiroshi (101)9vs.Murata, Koji (132)9
Hashi, Noritaka (254)3vs.Jinushi, Noriyoshi ( 8)3
Hassaku, Jinpei (102)15vs.Tsukamoto, Toshiki (215)15
Hatanaka, Genta ( 80)6vs.Ebina, Tsukasa ( 31)6
Hatanaka, Kenichi (158)9vs.Abe, Haruki (151)9
Hattori, Keitaro ( 21)7vs.Miyazaki, Junpei ( 11)7
Hidaka, Ayumi (127)12vs.Hirabayashi, Ryuta (173)12
Higaki, Takao (198)12vs.Yamamoto, Yasuhide (185)12
Higashino, Masayuki (141)15vs.Maki, Koichiro (134)15
Higono L., Naoki (195)9vs.Kamiya, Kazuhiro ( 56)9
Hirabayashi, Kazuya (179)10vs.Neki, Haruyuki (105)11
Hirabayashi, Ryuta (173)12vs.Hidaka, Ayumi (127)12
Hoshino, Fumio (219)13vs.Momose, Kazuyuki (138)13
Hosokawa, Takanobu ( 49)12vs.Fukuchi, Takahiro ( 87)12
Ichikawa, Hideki (249)3vs.Ishida, Akiyoshi (240)1
Iino, Ryuji (205)12vs.Miyasaka, Takeshi (100)13
Ikeda, Kei (156)13vs.Ogami, Kenji (118)13
Ikeda, Tsuyoshi (139)12vs.Sato, Shinichi (175)12
Ikuta, Masakazu (248)7vs.Saito, Tsukasa ( 28)7
Imagawa, Kiyoshi ( 95)4vs.Kawaguchi, Naoki ( 41)4
Imai, Kimio (238)9vs.Yuen Weng Foong, Lionel ( 4)9
Imai, Koki (186)6vs.Yanagi, Yasuhiko ( 52)6
Inoue, Tatsuya ( 12)9vs.Sakurai, Shintaro ( 60)9
Ishida, Akiyoshi (240)1vs.Ichikawa, Hideki (249)3
Ishida, Itaru (122)9vs.Osaka, Yusuke ( 30)9
Isobe, Masato (165)10vs.Kudo, Toshio ( 82)10
Itadani, Eisaku (233)12vs.Shvartsman, Alex (267)12
Ito, Hiroaki ( 77)9vs.Biwaki, Toshiaki ( 70)9
Ito, Ken (160)13vs.Fukuya, Kenji (260)13
Izumi, Junya ( 6)9vs.Sasaki, Satoshi (Saitama) ( 75)8
Jinushi, Noriyoshi ( 8)3vs.Hashi, Noritaka (254)3
Kageyama, John Taro (121)12vs.Arita, Ryuichi (103)12
Kamei, Kazuhiko (130)6vs.Kimura, Takuya ( 86)6
Kamiya, Kazuhiro ( 56)9vs.Higono L., Naoki (195)9
Kaneko, Masato (259)2vs.Shoji, Shuhei (241)1
Katagiri, Tsuyoshi ( 54)12vs.Sasage, Hiroki ( 98)12
Kato, Akio (188)9vs.Urano, Akihiro ( 97)9
Kawaguchi, Naoki ( 41)4vs.Imagawa, Kiyoshi ( 95)4
Kawai, Hidenori ( 64)6vs.Nara, Nobuaki (245)6
Kawashima, Kazuya (109)6vs.Mizoguchi, Koichi (143)6
Kihara, Yuji (232)9vs.Asari, Kozo (171)9
Kijima, Takahiro ( 76)6vs.Taniguchi, Atsushi (184)6
Kimura, Takuya ( 86)6vs.Kamei, Kazuhiko (130)6
Kise, Masato (208)9vs.Narita, Wataru ( 89)9
Kita, Makoto ( 51)9vs.Abe, Natsuki (152)9
Kitamikado, Masanori (112)6vs.Okamoto, Hiroki (176)6
Kiuchi, Masahiro (207)7vs.Matsuyama, Hikaru (217)7
Koji, Kazumasa ( 27)12vs.Yamaguchi, Teruyuki (157)12
Komatsu, Toshiaki (264)10vs.Obika, Hidetoshi (115)10
Komiya, Tadayoshi (235)9vs.Shiota, Yasuo (147)9
Kon, Yuichi ( 22)7vs.Funato, Tsukasa ( 43)7
Konishi, Yoshimi ( 44)7vs.Makita, Tatsuki (251)7
Konno, Fumiaki ( 26)6vs.Noda, Koji (155)6
Koyama, Shohei ( 29)4vs.Asahi, Yuta ( 67)3
Kozakai, Yukio ( 99)6vs.Furuhata, Hideto ( 73)6
Kris, Takashi (214)12vs.Moriya, Satoshi (177)12
Kudo, Toshio ( 82)10vs.Isobe, Masato (165)10
Kuroda, Masashiro (194)12vs.Furuta, Yuki ( 33)12
Kurosawa, Atsushi (255)12vs.Sonoda, Naohiro (226)12
Kusanagi, Kazuki (228)9vs.Fujii, Yuya ( 38)9
Maki, Koichiro (134)15vs.Higashino, Masayuki (141)15
Makita, Tatsuki (251)7vs.Konishi, Yoshimi ( 44)7
Mano, Kenji ( 58)12vs.Okamoto, Djinn (106)12
Maruyama, Tomohiro (135)15vs.Doyama, Tsuyoshi (129)15
Matsuo, Takemi (189)9vs.Chao, Peter ( 3)9
Matsuyama, Hikaru (217)7vs.Kiuchi, Masahiro (207)7
Mitsuhashi, Takashi (124)12vs.Abe, Takumi (117)12
Miura, Yohei ( 34)7vs.Takamori, Atsushi ( 59)7
Miyasaka, Takeshi (100)13vs.Iino, Ryuji (205)12
Miyazaki, Junpei ( 11)7vs.Hattori, Keitaro ( 21)7
Miyazaki, Teru (199)9vs.Okada, Koby (133)9
Mizoguchi, Koichi (143)6vs.Kawashima, Kazuya (109)6
Mizuishi, Akira (227)7vs.Noguchi, Masahiro (268)8
Momose, Kazuyuki (138)13vs.Hoshino, Fumio (219)13
Mori, Katsuhiro (136)15vs.Fukata, Takamasa (140)15
Mori, Masaya (119)12vs.Watanabe, Hiroto (223)12
Morikawa, Fumiyasu ( 85)12vs.Okabayashi, Masanao (172)12
Morita, Masahiko (187)12vs.Nobushita, Jun (239)12
Moriya, Satoshi (177)12vs.Kris, Takashi (214)12
Murakami, Keita ( 63)6vs.Fujimori, Yoshishige (192)6
Murase, Yukiyoshi ( 92)9vs.Fujiwara, Yuta ( 20)9
Murata, Koji (132)9vs.Harada, Hiroshi (101)9
Nadachi, Shinji ( 40)7vs.Sato, Koji (162)7
Nakajima, Chikara ( 94)9vs.Ando, Hideki (126)9
Nakajima, Keiichi ( 55)10vs.Akamatsu, Yoshiki (231)10
Nakamura, Satoshi (163)12vs.Fujita, Kenichi (125)12
Nakano, Fumiki (213)12vs.Yamakawa, Yoichiro (159)12
Nakano, Satoshi (201)8vs.Wang, Ming Chee ( 2)8
Nara, Nobuaki (245)6vs.Kawai, Hidenori ( 64)6
Narita, Wataru ( 89)9vs.Kise, Masato (208)9
Neki, Haruyuki (105)11vs.Hirabayashi, Kazuya (179)10
Nishimaki, Akira (142)11vs.Sasaki, Yusuke (153)12
Niwa, Toshiharu (229)9vs.Arai, Kenichiro (174)9
Nobushita, Jun (239)12vs.Morita, Masahiko (187)12
Noda, Koji (155)6vs.Konno, Fumiaki ( 26)6
Noguchi, Masahiro (268)8vs.Mizuishi, Akira (227)7
Nomichi, Hideki (191)6vs.Toyokura, Naoya (220)6
Nomura, Masaki (244)7vs.Suaco, Miguel (108)7
Nonishi, Keiichiro ( 96)9vs.Seki, Yoshio (167)9
Nowaki, Kazumi ( 17)13vs.Wakuri, Akira (111)13
Obika, Hidetoshi (115)10vs.Komatsu, Toshiaki (264)10
Ogami, Kenji (118)13vs.Ikeda, Kei (156)13
Okabayashi, Masanao (172)12vs.Morikawa, Fumiyasu ( 85)12
Okada, Koby (133)9vs.Miyazaki, Teru (199)9
Okamoto, Djinn (106)12vs.Mano, Kenji ( 58)12
Okamoto, Hiroki (176)6vs.Kitamikado, Masanori (112)6
Omori, Kazuki (203)15vs.Shimada, Masatake (149)15
Osaka, Yusuke ( 30)9vs.Ishida, Itaru (122)9
Otsubo, Yuji (182)12vs.Sato, Manabu ( 37)12
Saito, Kenji ( 66)9vs.Tanaka, Hisaya (104)9
Saito, Takanobu ( 23)9vs.Tsuji, Toshiharu ( 46)9
Saito, Tsukasa ( 28)7vs.Ikuta, Masakazu (248)7
Sakurai, Shintaro ( 60)9vs.Inoue, Tatsuya ( 12)9
Sakurai, Yu (197)6vs.Arai, Jinn (148)5
Sasage, Hiroki ( 98)12vs.Katagiri, Tsuyoshi ( 54)12
Sasaki, Chikara (242)3vs.Shimose, Ryuji (247)3
Sasaki, Satoshi (Saitama) ( 75)8vs.Izumi, Junya ( 6)9
Sasaki, Takashi ( 72)9vs.Arahori, Kazuaki (216)9
Sasaki, Yusuke (153)12vs.Nishimaki, Akira (142)11
Sasanuma, Kiyoshi (120)15vs.Watanabe, Hiroshi (161)15
Sato, Koji (162)7vs.Nadachi, Shinji ( 40)7
Sato, Manabu ( 37)12vs.Otsubo, Yuji (182)12
Sato, Shinichi (175)12vs.Ikeda, Tsuyoshi (139)12
Sato, So (262)9vs.Yoshikawa, Yusuke (110)9
Sawade, Makoto ( 83)6vs.Sugiyama, Hideaki ( 42)6
Seki, Yoshio (167)9vs.Nonishi, Keiichiro ( 96)9
Seki, Yutaka (131)12vs.Tajiri, Satoshi (150)12
Shimada, Masatake (149)15vs.Omori, Kazuki (203)15
Shimose, Ryuji (247)3vs.Sasaki, Chikara (242)3
Shiota, Yasuo (147)9vs.Komiya, Tadayoshi (235)9
Shoji, Shuhei (241)1vs.Kaneko, Masato (259)2
Shvartsman, Alex (267)12vs.Itadani, Eisaku (233)12
Sonoda, Naohiro (226)12vs.Kurosawa, Atsushi (255)12
Suaco, Miguel (108)7vs.Nomura, Masaki (244)7
Sugaya, Akio (209)9vs.Yamamoto, Shin ( 78)9
Sugimoto, Takahiko (114)9vs.Azuma, Takashi (257)9
Sugiyama, Hideaki ( 42)6vs.Sawade, Makoto ( 83)6
Sumita, Masanobu (193)10vs.Terashima, Shinichiro (222)10
Suzuki, Yoshiyuki (261)9vs.Yokoyama, Tadashi (169)9
Tadehara, Takatomo ( 90)10vs.Takahashi, Katsuyoshi (225)10
Tajiri, Satoshi (150)12vs.Seki, Yutaka (131)12
Takahashi, Katsuyoshi (225)10vs.Tadehara, Takatomo ( 90)10
Takahashi, Koji ( 32)3vs.Amasaki, Yusuke ( 68)2
Takamori, Atsushi ( 59)7vs.Miura, Yohei ( 34)7
Takeda, Yoshihide ( 47)7vs.Tamura, Katsuhiko (218)7
Tamura, Katsuhiko (218)7vs.Takeda, Yoshihide ( 47)7
Tanaka, Hisaya (104)9vs.Saito, Kenji ( 66)9
Taniguchi, Atsushi (184)6vs.Kijima, Takahiro ( 76)6
Terai, Suguru ( 24)6vs.YOshino, Fumihito (258)6
Terashima, Shinichiro (222)10vs.Sumita, Masanobu (193)10
Tomihara, Shinsuke (113)9vs.Fujita, Osamu (137)9
Toyokura, Naoya (220)6vs.Nomichi, Hideki (191)6
Tsuji, Toshiharu ( 46)9vs.Saito, Takanobu ( 23)9
Tsukamoto, Toshiki (215)15vs.Hassaku, Jinpei (102)15
Tsushima, Yusuke ( 19)8vs.Guerrette, Chris (154)8
Ueda, Tetsuya ( 61)6vs.Akitaya, Satoshi (246)6
Urano, Akihiro ( 97)9vs.Kato, Akio (188)9
Wada, Naoya ( 9)10vs.Anabuki, Kazuhisa (230)10
Wakuri, Akira (111)13vs.Nowaki, Kazumi ( 17)13
Wang, Ming Chee ( 2)8vs.Nakano, Satoshi (201)8
Watanabe, Hiroshi (161)15vs.Sasanuma, Kiyoshi (120)15
Watanabe, Hiroto (223)12vs.Mori, Masaya (119)12
Yamaguchi, Kazuhiro (204)9vs.Abe, Takaaki (211)9
Yamaguchi, Teruyuki (157)12vs.Koji, Kazumasa ( 27)12
Yamakawa, Yoichiro (159)12vs.Nakano, Fumiki (213)12
Yamamoto, Shin ( 78)9vs.Sugaya, Akio (209)9
Yamamoto, Yasuhide (185)12vs.Higaki, Takao (198)12
Yanagi, Yasuhiko ( 52)6vs.Imai, Koki (186)6
Yokoyama, Tadashi (169)9vs.Suzuki, Yoshiyuki (261)9
Yoshii, Tatsuo ( 88)10vs.Fujiwara, Kazuyuki ( 50)10
Yoshikawa, Yusuke (110)9vs.Sato, So (262)9
Yoshino, Eiichi (166)12vs.Abe, Kazufumi (145)12
YOshino, Fumihito (258)6vs.Terai, Suguru ( 24)6
Yuen Weng Foong, Lionel ( 4)9vs.Imai, Kimio (238)9

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All