Round 7 Pairings By Player

Posted in Event Coverage on December 16, 2015

By Wizards of the Coast

NamePointsNamePoints
Abe, Haruki (151)12vs.Chao, Peter ( 3)12
Abe, Kazufumi (145)15vs.Sato, Shinichi (175)15
Abe, Natsuki (152)12vs.Seki, Yutaka (131)12
Abe, Takumi (117)12vs.Fujita, Tsuyoshi (128)12
Akamatsu, Yoshiki (231)13vs.Ito, Ken (160)14
Akitaya, Satoshi (246)9vs.Ebina, Tsukasa ( 31)9
Amasaki, Yusuke ( 68)5vs.Shoji, Shuhei (241)4
Anabuki, Kazuhisa (230)10vs.Yamamoto, Shin ( 78)10
Ando, Hideki (126)12vs.Harada, Hiroshi (101)12
Ando, Nobuhiro ( 15)7vs.Takamori, Atsushi ( 59)7
Arai, Jinn (148)8vs.Sato, Koji (162)8
Arai, Kenichiro (174)12vs.Nonishi, Keiichiro ( 96)12
Arita, Ryuichi (103)15vs.Morikawa, Fumiyasu ( 85)15
Asahi, Yuta ( 67)3vs.Jinushi, Noriyoshi ( 8)3
Asari, Kozo (171)12vs.Sonoda, Naohiro (226)12
Azuma, Takashi (257)12vs.Yamamoto, Yasuhide (185)12
Biwaki, Toshiaki ( 70)10vs.Takahashi, Katsuyoshi (225)10
Chao, Peter ( 3)12vs.Abe, Haruki (151)12
Chu, Tung Fun ( 1)9vs.Tanaka, Hisaya (104)9
Doyama, Tsuyoshi (129)15vs.Mitsuhashi, Takashi (124)15
Ebina, Tsukasa ( 31)9vs.Akitaya, Satoshi (246)9
Fujii, Yuya ( 38)9vs.Matsuo, Takemi (189)9
Fujimori, Yoshishige (192)6vs.Kawai, Hidenori ( 64)6
Fujita, Kenichi (125)12vs.Okada, Koby (133)12
Fujita, Osamu (137)12vs.Kuroda, Masashiro (194)12
Fujita, Tsuyoshi (128)12vs.Abe, Takumi (117)12
Fujiwara, Kazuyuki ( 50)10vs.Miura, Yohei ( 34)10
Fujiwara, Yuta ( 20)12vs.Sakurai, Shintaro ( 60)12
Fukata, Takamasa (140)18vs.Shimada, Masatake (149)18
Fukuchi, Takahiro ( 87)15vs.Yamakawa, Yoichiro (159)15
Fukuya, Kenji (260)14vs.Wakuri, Akira (111)14
Funato, Tsukasa ( 43)10vs.Terashima, Shinichiro (222)10
Furujo, Takashi (146)10vs.Ito, Hiroaki ( 77)10
Furuta, Yuki ( 33)15vs.Otsubo, Yuji (182)15
Goto, Akira (243)7vs.Sawade, Makoto ( 83)7
Guerrette, Chris (154)11vs.Saito, Takanobu ( 23)12
Harada, Hiroshi (101)12vs.Ando, Hideki (126)12
Hashi, Noritaka (254)6vs.Terai, Suguru ( 24)6
Hassaku, Jinpei (102)18vs.Sasanuma, Kiyoshi (120)18
Hatanaka, Genta ( 80)6vs.Sasaki, Chikara (242)6
Hatanaka, Kenichi (158)9vs.Inoue, Tatsuya ( 12)9
Hattori, Keitaro ( 21)7vs.Kawaguchi, Naoki ( 41)7
Hidaka, Ayumi (127)15vs.Watanabe, Hiroshi (161)15
Higaki, Takao (198)15vs.Nakamura, Satoshi (163)15
Higashino, Masayuki (141)16vs.Maruyama, Tomohiro (135)18
Higono L., Naoki (195)12vs.Kageyama, John Taro (121)12
Hirabayashi, Kazuya (179)13vs.Yoshii, Tatsuo ( 88)13
Hirabayashi, Ryuta (173)12vs.Okabayashi, Masanao (172)12
Hoshino, Fumio (219)16vs.Miyasaka, Takeshi (100)16
Hosokawa, Takanobu ( 49)12vs.Nakano, Fumiki (213)12
Ichikawa, Hideki (249)3vs.Kaneko, Masato (259)2
Iino, Ryuji (205)12vs.Morita, Masahiko (187)12
Ikeda, Kei (156)13vs.Tadehara, Takatomo ( 90)13
Ikeda, Tsuyoshi (139)12vs.Yuen Weng Foong, Lionel ( 4)12
Ikuta, Masakazu (248)7vs.Takeda, Yoshihide ( 47)7
Imagawa, Kiyoshi ( 95)4vs.Ishida, Akiyoshi (240)4
Imai, Kimio (238)9vs.Tsuji, Toshiharu ( 46)9
Imai, Koki (186)9vs.Okamoto, Hiroki (176)9
Inoue, Tatsuya ( 12)9vs.Hatanaka, Kenichi (158)9
Ishida, Akiyoshi (240)4vs.Imagawa, Kiyoshi ( 95)4
Ishida, Itaru (122)12vs.Itadani, Eisaku (233)12
Isobe, Masato (165)10vs.Tamura, Katsuhiko (218)10
Itadani, Eisaku (233)12vs.Ishida, Itaru (122)12
Ito, Hiroaki ( 77)10vs.Furujo, Takashi (146)10
Ito, Ken (160)14vs.Akamatsu, Yoshiki (231)13
Izumi, Junya ( 6)12vs.Kusanagi, Kazuki (228)12
Jinushi, Noriyoshi ( 8)3vs.Asahi, Yuta ( 67)3
Kageyama, John Taro (121)12vs.Higono L., Naoki (195)12
Kaneko, Masato (259)2vs.Ichikawa, Hideki (249)3
Katagiri, Tsuyoshi ( 54)12vs.Sato, Manabu ( 37)12
Kato, Akio (188)9vs.YOshino, Fumihito (258)9
Kawaguchi, Naoki ( 41)7vs.Hattori, Keitaro ( 21)7
Kawai, Hidenori ( 64)6vs.Fujimori, Yoshishige (192)6
Kawashima, Kazuya (109)6vs.Sakurai, Yu (197)6
Kijima, Takahiro ( 76)9vs.Sato, So (262)9
Kimura, Takuya ( 86)9vs.Murakami, Keita ( 63)9
Kise, Masato (208)10vs.Miyazaki, Junpei ( 11)10
Kita, Makoto ( 51)9vs.Mizoguchi, Koichi (143)9
Kiuchi, Masahiro (207)7vs.Koyama, Shohei ( 29)7
Koji, Kazumasa ( 27)15vs.Mano, Kenji ( 58)15
Komatsu, Toshiaki (264)11vs.Neki, Haruyuki (105)11
Komiya, Tadayoshi (235)12vs.Yokoyama, Tadashi (169)12
Konishi, Yoshimi ( 44)10vs.Matsuyama, Hikaru (217)10
Konno, Fumiaki ( 26)6vs.Taniguchi, Atsushi (184)6
Koyama, Shohei ( 29)7vs.Kiuchi, Masahiro (207)7
Kozakai, Yukio ( 99)9vs.Noda, Koji (155)9
Kris, Takashi (214)15vs.Sasage, Hiroki ( 98)15
Kudo, Toshio ( 82)13vs.Momose, Kazuyuki (138)13
Kuroda, Masashiro (194)12vs.Fujita, Osamu (137)12
Kurosawa, Atsushi (255)15vs.Tajiri, Satoshi (150)15
Kusanagi, Kazuki (228)12vs.Izumi, Junya ( 6)12
Maki, Koichiro (134)16vs.Ogami, Kenji (118)16
Makita, Tatsuki (251)7vs.Suaco, Miguel (108)7
Mano, Kenji ( 58)15vs.Koji, Kazumasa ( 27)15
Maruyama, Tomohiro (135)18vs.Higashino, Masayuki (141)16
Matsuo, Takemi (189)9vs.Fujii, Yuya ( 38)9
Matsuyama, Hikaru (217)10vs.Konishi, Yoshimi ( 44)10
Mitsuhashi, Takashi (124)15vs.Doyama, Tsuyoshi (129)15
Miura, Yohei ( 34)10vs.Fujiwara, Kazuyuki ( 50)10
Miyasaka, Takeshi (100)16vs.Hoshino, Fumio (219)16
Miyazaki, Junpei ( 11)10vs.Kise, Masato (208)10
Miyazaki, Teru (199)9vs.Nara, Nobuaki (245)9
Mizoguchi, Koichi (143)9vs.Kita, Makoto ( 51)9
Mizuishi, Akira (227)10vs.Saito, Tsukasa ( 28)10
Momose, Kazuyuki (138)13vs.Kudo, Toshio ( 82)13
Mori, Katsuhiro (136)15vs.Watanabe, Hiroto (223)15
Mori, Masaya (119)12vs.Urano, Akihiro ( 97)12
Morikawa, Fumiyasu ( 85)15vs.Arita, Ryuichi (103)15
Morita, Masahiko (187)12vs.Iino, Ryuji (205)12
Moriya, Satoshi (177)12vs.Saito, Kenji ( 66)12
Murakami, Keita ( 63)9vs.Kimura, Takuya ( 86)9
Murata, Koji (132)9vs.Nadachi, Shinji ( 40)8
Nadachi, Shinji ( 40)8vs.Murata, Koji (132)9
Nakajima, Keiichi ( 55)10vs.Nomura, Masaki (244)10
Nakamura, Satoshi (163)15vs.Higaki, Takao (198)15
Nakano, Fumiki (213)12vs.Hosokawa, Takanobu ( 49)12
Nara, Nobuaki (245)9vs.Miyazaki, Teru (199)9
Narita, Wataru ( 89)10vs.Sugimoto, Takahiko (114)9
Neki, Haruyuki (105)11vs.Komatsu, Toshiaki (264)11
Nishimaki, Akira (142)11vs.Sugaya, Akio (209)10
Nobushita, Jun (239)15vs.Sasaki, Yusuke (153)15
Noda, Koji (155)9vs.Kozakai, Yukio ( 99)9
Noguchi, Masahiro (268)8vs.Sasaki, Satoshi (Saitama) ( 75)8
Nomichi, Hideki (191)9vs.Tomihara, Shinsuke (113)9
Nomura, Masaki (244)10vs.Nakajima, Keiichi ( 55)10
Nonishi, Keiichiro ( 96)12vs.Arai, Kenichiro (174)12
Nowaki, Kazumi ( 17)14vs.Omori, Kazuki (203)15
Obika, Hidetoshi (115)11vs.Wang, Ming Chee ( 2)11
Ogami, Kenji (118)16vs.Maki, Koichiro (134)16
Okabayashi, Masanao (172)12vs.Hirabayashi, Ryuta (173)12
Okada, Koby (133)12vs.Fujita, Kenichi (125)12
Okamoto, Djinn (106)12vs.Yoshikawa, Yusuke (110)12
Okamoto, Hiroki (176)9vs.Imai, Koki (186)9
Omori, Kazuki (203)15vs.Nowaki, Kazumi ( 17)14
Otsubo, Yuji (182)15vs.Furuta, Yuki ( 33)15
Saito, Kenji ( 66)12vs.Moriya, Satoshi (177)12
Saito, Takanobu ( 23)12vs.Guerrette, Chris (154)11
Saito, Tsukasa ( 28)10vs.Mizuishi, Akira (227)10
Sakurai, Shintaro ( 60)12vs.Fujiwara, Yuta ( 20)12
Sakurai, Yu (197)6vs.Kawashima, Kazuya (109)6
Sasage, Hiroki ( 98)15vs.Kris, Takashi (214)15
Sasaki, Chikara (242)6vs.Hatanaka, Genta ( 80)6
Sasaki, Satoshi (Saitama) ( 75)8vs.Noguchi, Masahiro (268)8
Sasaki, Takashi ( 72)12vs.Yamaguchi, Kazuhiro (204)12
Sasaki, Yusuke (153)15vs.Nobushita, Jun (239)15
Sasanuma, Kiyoshi (120)18vs.Hassaku, Jinpei (102)18
Sato, Koji (162)8vs.Arai, Jinn (148)8
Sato, Manabu ( 37)12vs.Katagiri, Tsuyoshi ( 54)12
Sato, Shinichi (175)15vs.Abe, Kazufumi (145)15
Sato, So (262)9vs.Kijima, Takahiro ( 76)9
Sawade, Makoto ( 83)7vs.Goto, Akira (243)7
Seki, Yutaka (131)12vs.Abe, Natsuki (152)12
Shimada, Masatake (149)18vs.Fukata, Takamasa (140)18
Shimose, Ryuji (247)3vs.Takahashi, Koji ( 32)3
Shoji, Shuhei (241)4vs.Amasaki, Yusuke ( 68)5
Shvartsman, Alex (267)15vs.Tsukamoto, Toshiki (215)15
Sonoda, Naohiro (226)12vs.Asari, Kozo (171)12
Suaco, Miguel (108)7vs.Makita, Tatsuki (251)7
Sugaya, Akio (209)10vs.Nishimaki, Akira (142)11
Sugimoto, Takahiko (114)9vs.Narita, Wataru ( 89)10
Sumita, Masanobu (193)13vs.Wada, Naoya ( 9)13
Tadehara, Takatomo ( 90)13vs.Ikeda, Kei (156)13
Tajiri, Satoshi (150)15vs.Kurosawa, Atsushi (255)15
Takahashi, Katsuyoshi (225)10vs.Biwaki, Toshiaki ( 70)10
Takahashi, Koji ( 32)3vs.Shimose, Ryuji (247)3
Takamori, Atsushi ( 59)7vs.Ando, Nobuhiro ( 15)7
Takeda, Yoshihide ( 47)7vs.Ikuta, Masakazu (248)7
Tamura, Katsuhiko (218)10vs.Isobe, Masato (165)10
Tanaka, Hisaya (104)9vs.Chu, Tung Fun ( 1)9
Taniguchi, Atsushi (184)6vs.Konno, Fumiaki ( 26)6
Terai, Suguru ( 24)6vs.Hashi, Noritaka (254)6
Terashima, Shinichiro (222)10vs.Funato, Tsukasa ( 43)10
Tomihara, Shinsuke (113)9vs.Nomichi, Hideki (191)9
Toyokura, Naoya (220)6vs.Ueda, Tetsuya ( 61)6
Tsuji, Toshiharu ( 46)9vs.Imai, Kimio (238)9
Tsukamoto, Toshiki (215)15vs.Shvartsman, Alex (267)15
Ueda, Tetsuya ( 61)6vs.Toyokura, Naoya (220)6
Urano, Akihiro ( 97)12vs.Mori, Masaya (119)12
Wada, Naoya ( 9)13vs.Sumita, Masanobu (193)13
Wakuri, Akira (111)14vs.Fukuya, Kenji (260)14
Wang, Ming Chee ( 2)11vs.Obika, Hidetoshi (115)11
Watanabe, Hiroshi (161)15vs.Hidaka, Ayumi (127)15
Watanabe, Hiroto (223)15vs.Mori, Katsuhiro (136)15
Yamaguchi, Kazuhiro (204)12vs.Sasaki, Takashi ( 72)12
Yamaguchi, Teruyuki (157)12vs.Yoshino, Eiichi (166)12
Yamakawa, Yoichiro (159)15vs.Fukuchi, Takahiro ( 87)15
Yamamoto, Shin ( 78)10vs.Anabuki, Kazuhisa (230)10
Yamamoto, Yasuhide (185)12vs.Azuma, Takashi (257)12
Yokoyama, Tadashi (169)12vs.Komiya, Tadayoshi (235)12
Yoshii, Tatsuo ( 88)13vs.Hirabayashi, Kazuya (179)13
Yoshikawa, Yusuke (110)12vs.Okamoto, Djinn (106)12
Yoshino, Eiichi (166)12vs.Yamaguchi, Teruyuki (157)12
YOshino, Fumihito (258)9vs.Kato, Akio (188)9
Yuen Weng Foong, Lionel ( 4)12vs.Ikeda, Tsuyoshi (139)12

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All