ROUND 3 STANDINGS

Posted in Event Coverage on September 16, 2017

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Edwards, Brendan [XE] 9 0.6667
2 Choca, Joao [XE] 9 0.6667
3 Lodge, Thomas [XE] 9 0.6667
4 Knowelden, Sean [XE] 9 0.6667
5 Newton, Charles [XE] 9 0.6667
6 Eliatamby, Charles [XE] 9 0.6667
7 Vincent, Luke [XE] 9 0.6667
8 Pancrazi, Roberto [XE] 9 0.6667
9 Molle, Niels [XE] 9 0.6667
10 Staton, Sam [XE] 9 0.6667
11 Ward, Peter [XE] 9 0.6667
12 Lancaster, Phil [XE] 9 0.6667
13 Carr, Richard [XE] 9 0.6667
14 Kentesber, Sam [XE] 9 0.6667
15 Howarth, Andrew [XE] 9 0.5926
16 Wheat, Matt [XE] 9 0.5556
17 Rees, Alastair [XE] 9 0.5556
18 Twizell, Max [XE] 9 0.5556
19 Buchan, Joshua [XE] 9 0.5556
20 Ray, Jimmy [XE] 9 0.5556
21 Fried, Joey [XE] 9 0.5556
22 Bradshaw, Luke [XE] 9 0.5556
23 Fishwick, Shaun [XE] 9 0.5556
24 Harvey, Dominic [XE] 9 0.5556
25 Burchett, Autumn [XE] 9 0.5556
26 Graham, Paul [XE] 9 0.5556
27 Vowles, Ethan [XE] 9 0.5556
28 Harpin, Jonathan [XE] 9 0.5556
29 Bowman, Peter [XE] 9 0.5556
30 Riley, Mark [XE] 9 0.5000
31 Channing, Henry [XE] 9 0.5000
32 Orsini Jones, Marco [XE] 9 0.4815
33 Talbot, Ryan [XE] 9 0.4815
34 Woodleigh, Mike [XE] 9 0.4444
35 Marchbank, Lewis [XE] 9 0.4444
36 Morrissey, Thomas [XE] 9 0.4444
37 Hunt, Matthew [XE] 9 0.4444
38 Horwood, Barry [XE] 9 0.4444
39 Gardner, Daniel [XE] 9 0.4444
40 Jenkins, Joseph [XE] 9 0.4444
41 Twist, Lukas [XE] 9 0.4444
42 Tonge, Rhys [XE] 9 0.4444
43 Collard, Ben [XE] 9 0.4444
44 Swan, Alexander [XE] 9 0.4444
45 Cassell, Peter [XE] 9 0.4444
46 Tanner, Craig [XE] 9 0.4444
47 Nuthall, Mark [XE] 9 0.4444
48 Mason, Lewis [XE] 9 0.4444
49 Hillier, Alex [XE] 9 0.4444
50 Broxup, Ross [XE] 9 0.4444
51 Allen, James [XE] 9 0.4444
52 Waugh, Nick [XE] 7 0.6111
53 O'Leary, John [XE] 7 0.5926
54 Olath, Chad [XE] 7 0.5926
55 Patten, Jack [XE] 7 0.5556
56 Silvestre, Vicent [XE] 7 0.5185
57 Martin, Quentin [XE] 7 0.5185
58 Daniel, John [XE] 6 1.0000
59 Zimmermann, Raoul [XE] 6 0.8333
60 Brown, Matt [XE] 6 0.8333
61 Giorgio, Francesco [XE] 6 0.8333
62 Patel, Kayure [XE] 6 0.8333
63 Russett, Charles [XE] 6 0.8333
64 Kennedy, Corey [XE] 6 0.7778
65 Kyriazis, Ioannis [XE] 6 0.7778
66 May, Luke [XE] 6 0.7778
67 Corwood, James [XE] 6 0.7778
68 Holmes, Greg [XE] 6 0.7778
69 Barber, Freddie [XE] 6 0.6667
70 Mcintyre, Graeme [XE] 6 0.6667
71 Burrow, George [XE] 6 0.6667
72 Arlow, Chris [XE] 6 0.6667
73 Drinkwater, Kieran [XE] 6 0.6667
74 Crowley, Alex [XE] 6 0.6667
75 Barnett, Daniel [XE] 6 0.6667
76 Reis, Rui [XE] 6 0.6667
77 Wilson, Alex [XE] 6 0.6667
78 Ball, Nick [XE] 6 0.6667
79 Stanford, John [XE] 6 0.6667
80 Tonkin, Mathew [XE] 6 0.6667
81 Bains, Steve [XE] 6 0.6667
82 Mines, Scott [XE] 6 0.6667
83 Mackenzie Skea, Christopher [XE] 6 0.6667
84 Kaczmarczuk, Felix [XE] 6 0.6667
85 Blackwood, Chris [XE] 6 0.6667
86 Leitch, William [XE] 6 0.6667
87 White, Paul [XE] 6 0.6667
88 Lote, Nick [XE] 6 0.6667
89 Richards, Thomas [XE] 6 0.6667
90 Green, Christoph [XE] 6 0.6667
91 Whewell, Matthew [XE] 6 0.6667
92 Allingham, James [XE] 6 0.6667
93 Gilson, Daniel [XE] 6 0.6667
94 Beever, Simeon [XE] 6 0.6667
95 Alexander, Jon [XE] 6 0.6667
96 Taylor, Ceri [XE] 6 0.6667
97 Woodhead, Gareth [XE] 6 0.6667
98 Sulley, Michael [XE] 6 0.6667
99 Poulton, Christopher [XE] 6 0.6667
100 Morbey, David [XE] 6 0.6667
101 Lo Conte, Michele [XE] 6 0.5926
102 Tomboline, James [XE] 6 0.5926
103 Fyfield, Ashley [XE] 6 0.5926
104 Dimakos, Michail [XE] 6 0.5926
105 Hayward, Tom [XE] 6 0.5556
106 Lunn, Thomas [XE] 6 0.5556
107 Thornton, Ryan [XE] 6 0.5556
108 Smith, Ryan [XE] 6 0.5556
109 Shearman, James [XE] 6 0.5556
110 Lalani, Khaleel [XE] 6 0.5556
111 Wang, Haokang [XE] 6 0.5556
112 Kearlsey, Loz [XE] 6 0.5556
113 Shrimpton, Emma [XE] 6 0.5556
114 Wheeler, Kristoffer [XE] 6 0.5556
115 Green, Matthew [XE] 6 0.5556
116 Lankester, Martin [XE] 6 0.5556
117 Aylett, Mark [XE] 6 0.5556
118 Spencer, Kyle [XE] 6 0.5556
119 Martins, Joao [XE] 6 0.5556
120 Hill, Richard [XE] 6 0.5556
121 Wilder, Louis [XE] 6 0.5556
122 Qi En Lim, Paul [XE] 6 0.5556
123 Styles, David [XE] 6 0.5556
124 French, James [XE] 6 0.5556
125 Insley, Aaron [XE] 6 0.5556
126 Simmonds, Cameron [XE] 6 0.5556
127 Dove-Green, Dan [XE] 6 0.5556
128 Lassila, Toni [XE] 6 0.5556
129 Kneeshaw, Louis [XE] 6 0.5556
130 Fish, James [XE] 6 0.5556
131 Meekcoms, Zach [XE] 6 0.5556
132 Lucia, Daniel [XE] 6 0.5556
133 Salmon, Robert [XE] 6 0.5556
134 Dean, Martin [XE] 6 0.5556
135 Marrable, Peter [XE] 6 0.5556
136 Mcphillips, Alex [XE] 6 0.5556
137 Earley, Benjamin [XE] 6 0.5556
138 Garrett, Wade [XE] 6 0.5556
139 St John Hall, Daniel [XE] 6 0.5556
140 Callander, Andy [XE] 6 0.5556
141 Connors, Sam [XE] 6 0.5556
142 Linley, Matt [XE] 6 0.5556
143 Weatherall, Rachel [XE] 6 0.5556
144 Pike, Michael [XE] 6 0.5000
145 Law, Tom [XE] 6 0.5000
146 Beavan, Andrew [XE] 6 0.5000
147 Foulkes, Matthew [XE] 6 0.5000
148 Lawrence, Martin [XE] 6 0.4815
149 Buckley, Darragh [XE] 6 0.4815
150 Quinn, Andrew [XE] 6 0.4444
151 Gray, John [XE] 6 0.4444
152 Wilson, Steven [XE] 6 0.4444
153 Harrison, Mark [XE] 6 0.4444
154 Barlow, Harry [XE] 6 0.4444
155 Beasley, Rob [XE] 6 0.4444
156 Phillips, Jonathan [XE] 6 0.4444
157 Owen, Archibald [XE] 6 0.4444
158 Corless, Josh [XE] 6 0.4444
159 Baxendale, Matthew [XE] 6 0.4444
160 Hugill, Alexander [XE] 6 0.4444
161 Simm, Reece [XE] 6 0.4444
162 Love, Thomas [XE] 6 0.4444
163 Reeves, Dominic [XE] 6 0.4444
164 Saxton, Joseph [XE] 6 0.4444
165 Rose, Dan [XE] 6 0.4444
166 Brook, Lee [XE] 6 0.4444
167 Laverick-Stovin, Jared [XE] 6 0.4444
168 Hutson, Sam [XE] 6 0.4444
169 Robinson, Peter [XE] 6 0.4444
170 Hall, Aiden [XE] 6 0.4444
171 Chetwood, Jack [XE] 6 0.4444
172 Deakin, Ben [XE] 6 0.4444
173 Glenister, Mark [XE] 6 0.4444
174 Patey, Will [XE] 6 0.4444
175 Tildesley, Amy [XE] 6 0.4444
176 Cavalcanti, Pedro [XE] 6 0.4444
177 Johns, Robert [XE] 6 0.4444
178 Fielding, Damian [XE] 6 0.4444
179 Whitehouse, Robert [XE] 6 0.4444
180 Garbett, Harry [XE] 6 0.4444
181 Claxton, James [XE] 6 0.4444
182 Wiseman, Robert [XE] 6 0.4444
183 Sisson, David [XE] 6 0.4444
184 Chittenden, Harry [XE] 6 0.4444
185 Ramsay, Cat [XE] 6 0.4444
186 Gaskell, Adam [XE] 6 0.4444
187 Steed, Cameron [XE] 6 0.4444
188 Vaughan, Daniel [XE] 6 0.3704
189 Freestone, Freya [XE] 6 0.3333
190 Norton, Matthew [XE] 6 0.3333
191 Clarke, Nathen [XE] 6 0.3333
192 Andrews, George [XE] 6 0.3333
193 Donald, Phillip [XE] 6 0.3333
194 Warrington, Sophie [XE] 6 0.3333
195 Walker, Ben [XE] 6 0.3333
196 Tildesley, Matthew [XE] 6 0.3333
197 Lansdale, Tim [XE] 6 0.3333
198 Walsh, Steve [XE] 6 0.3333
199 Vidal, Victor [XE] 4 0.6296
200 Bourne, Samuel [XE] 4 0.6296
201 Pattenden, Andrew [XE] 4 0.5926
202 Wilson, Matthew [XE] 4 0.5926
203 Wong, Laurence [XE] 4 0.5926
204 Godwin, Sam [XE] 4 0.5185
205 Welbourne, Markus [XE] 4 0.5185
206 Newman, Richard [XE] 4 0.5185
207 Muller, John [XE] 4 0.4815
208 Moore, Jordan [XE] 4 0.4815
209 Hall, Andy [XE] 4 0.4815
210 Wilson, Leigh [XE] 4 0.4444
211 Knowlson, George [XE] 4 0.3704
212 Spreadborough, Andrew [XE] 3 1.0000
213 Sajjad, Usama [XE] 3 0.8333
214 Channing, George [XE] 3 0.8333
215 Pearson, Zak [XE] 3 0.8333
216 Winter, Alex [XE] 3 0.7778
217 Doropoulos, Marios Isidoros [XE] 3 0.7778
218 Lawton, James [XE] 3 0.7778
219 Sciandra, George [XE] 3 0.7778
220 Brewer, Matthew [XE] 3 0.7778
221 Wilkes, Johnathan [XE] 3 0.7037
222 Morrell, Steven [XE] 3 0.6667
223 Gunner, Michael [XE] 3 0.6667
224 Morrissey, Liam [XE] 3 0.6667
225 Partridge, Jonathan [XE] 3 0.6667
226 Duffy, Thomas [XE] 3 0.6667
227 Kirkman, Kane [XE] 3 0.6667
228 Inglis, David [XE] 3 0.6667
229 Garner, Mike [XE] 3 0.6667
230 Cottee, Ben [XE] 3 0.6667
231 Worsnop, George [XE] 3 0.6667
232 Watson, George [XE] 3 0.6667
233 Mochan, Levi [XE] 3 0.6667
234 Arnold, Ian [XE] 3 0.6667
235 Caunce, Graham [XE] 3 0.6667
236 Knight, Jon [XE] 3 0.6667
237 Catton, Rob [XE] 3 0.6667
238 Cowderoy, Paul [XE] 3 0.6667
239 Reay, Christopher [XE] 3 0.6667
240 Reid, Joseph [XE] 3 0.6667
241 Worthington, Ashley [XE] 3 0.6667
242 Bodily, Samuel [XE] 3 0.6667
243 Butcher, Dylan [XE] 3 0.6667
244 Moskadar, Sushrut [XE] 3 0.6667
245 Hancocks, John [XE] 3 0.6667
246 Gurney, James [XE] 3 0.6667
247 Waring, Jack [XE] 3 0.6667
248 Gates, Dominic [XE] 3 0.6667
249 Vincent, Chris [XE] 3 0.6667
250 Andrew, James [XE] 3 0.6667
251 Stoner, Samuel [XE] 3 0.6667
252 Hill, Steven [XE] 3 0.6667
253 Morrow, Kieran [XE] 3 0.6667
254 Mckeegan, Craig [XE] 3 0.6667
255 Harman, Keiron [XE] 3 0.6667
256 Ding, James [XE] 3 0.6667
257 Spencer, Max [XE] 3 0.6667
258 Mitchell, Matthew [XE] 3 0.6667
259 Duggan, Matthew [XE] 3 0.5926
260 Li, Sean [XE] 3 0.5926
261 Copestake, Jack [XE] 3 0.5556
262 Rigby, Neil [XE] 3 0.5556
263 Chung Cheung, Yuer [XE] 3 0.5556
264 Sekkoum, Sami [XE] 3 0.5556
265 Orsini Jones, Matteo [XE] 3 0.5556
266 Huynh, Daniel [XE] 3 0.5556
267 Stevenson, Craig [XE] 3 0.5556
268 Brown, Gary [XE] 3 0.5556
269 York, Tom [XE] 3 0.5556
270 Perry, Emma [XE] 3 0.5556
271 Wise, James [XE] 3 0.5556
272 Antons-Jones, Felix [XE] 3 0.5556
273 Griffiths, Eddie [XE] 3 0.5556
274 Beadell, Chloe [XE] 3 0.5556
275 Holland, Nathan [XE] 3 0.5556
276 Williams, Lonewolf [XE] 3 0.5556
277 Li, Nicholas [XE] 3 0.5556
278 Scotto d'Apollonia, Domenico [XE] 3 0.5556
279 Geisel, Daniel [XE] 3 0.5556
280 Barnes, Craig [XE] 3 0.5556
281 Greenwood, David [XE] 3 0.5556
282 Lowdon, Joe [XE] 3 0.5556
283 Flower, Richard [XE] 3 0.5556
284 Dee, Aaron [XE] 3 0.5556
285 Cook, Russell [XE] 3 0.5556
286 Voisey, Mark [XE] 3 0.5556
287 Hindley, Jack [XE] 3 0.5556
288 Setterfield, Stephen [XE] 3 0.5556
289 Suters, Oliver [XE] 3 0.5556
290 Bainbridge, Simon [XE] 3 0.5556
291 Wilder, Harriett [XE] 3 0.5556
292 Major, Steve [XE] 3 0.5556
293 Daniels, Jake [XE] 3 0.5556
294 Hedley, Gareth [XE] 3 0.5556
295 Taylor, Phil [XE] 3 0.5556
296 Greenwood, Doug [XE] 3 0.5556
297 Purvis, Marc [XE] 3 0.5556
298 Southworth, Luke [XE] 3 0.5556
299 Swan, Martin [XE] 3 0.5556
300 Catterall, Jonny [XE] 3 0.5556
301 Moore, William [XE] 3 0.5556
302 Brook, Wesley [XE] 3 0.5556
303 Pizzey, Lian [XE] 3 0.5556
304 Rainford, Scott [XE] 3 0.5556
305 Attridge, Peter [XE] 3 0.5556
306 Shapcott, Andrew [XE] 3 0.5556
307 Alam, Shane [XE] 3 0.5556
308 Pope, Matthew [XE] 3 0.5556
309 Palmer, Luke [XE] 3 0.5000
310 Bell, Cameron [XE] 3 0.4815
311 Richards, Ethan [XE] 3 0.4815
312 Speed, Connor [XE] 3 0.4815
313 Williams, Alex [XE] 3 0.4815
314 Bousfield, Callum [XE] 3 0.4815
315 Stroilov, Yuri [XE] 3 0.4444
316 Gonzalez Mancilla, Pablo [XE] 3 0.4444
317 Stanley, Tom [XE] 3 0.4444
318 Andrews, Robert [XE] 3 0.4444
319 Holland, Shea [XE] 3 0.4444
320 Rushent, Josh [XE] 3 0.4444
321 Chalk, Aidan [XE] 3 0.4444
322 Fairweather, David [XE] 3 0.4444
323 Dyde, Ben [XE] 3 0.4444
324 Hammock, Ross [XE] 3 0.4444
325 Grayson, Neil [XE] 3 0.4444
326 Leonard, Michael [XE] 3 0.4444
327 Kay, Stephen [XE] 3 0.4444
328 Clarke, Andy [XE] 3 0.4444
329 Au, Xun Ling [XE] 3 0.4444
330 Spear, Jacob [XE] 3 0.4444
331 Choo, Caleb [XE] 3 0.4444
332 Dunn, Harry [XE] 3 0.4444
333 Cockburn, Chris [XE] 3 0.4444
334 Ashby, Philip [XE] 3 0.4444
335 Goodwin, Robert [XE] 3 0.4444
336 Joly, Louis [XE] 3 0.4444
337 Chaney, Matt [XE] 3 0.4444
338 Mellors, Richard [XE] 3 0.4444
339 Welbourne, Chris [XE] 3 0.3704
340 Whitmell, Ben [XE] 3 0.3333
341 Wardman, Brian [XE] 3 0.3333
342 Matthews, Isaac [XE] 3 0.3333
343 Rowland, Ben [XE] 1 0.5926
344 Barrick, James [XE] 1 0.5556
345 Lam, Jonathan [XE] 1 0.5556
346 Punter, Mark [XE] 1 0.4815
347 Barnett, Adam [XE] 1 0.4815
348 Doropoulos, Konstantinos [XE] 1 0.4444
349 Shorrock, Adam [XE] 1 0.4444
350 Lawson, Alex [XE] 0 0.6667
351 Taylor, Nathan [XE] 0 0.6667
352 Popay, Jamie [XE] 0 0.6667
353 Iles Caine, Richard [XE] 0 0.6667
354 Dodsworth, Michael [XE] 0 0.5556
355 Encinas Diez, Alvaro [XE] 0 0.5556
356 Skipper, Simon [XE] 0 0.5556
357 Oliver Musto, Lee [XE] 0 0.5556
358 Flounders, Ben [XE] 0 0.5556
359 Evans, Rhys [XE] 0 0.5556
360 James, Michael [XE] 0 0.5556
361 Bate, Rachel [XE] 0 0.5556
362 Lawton, Mark [XE] 0 0.5556
363 Kavanagh, Austin [XE] 0 0.5556
364 Lailey, Mark [XE] 0 0.5556
365 Hudson, Gareth [XE] 0 0.5556
366 Baker, Christopher [XE] 0 0.5556
367 Austin, Alexis [XE] 0 0.5556
368 Mullally, Conor [XE] 0 0.4815
369 Saville, Neil [XE] 0 0.4815
370 Randazzo, Keiran [XE] 0 0.4815
371 Wheatley, Richard [XE] 0 0.4444
372 Hodkinson, Samuel [XE] 0 0.4444
373 Cartledge, Jonathan [XE] 0 0.4444
374 Thompson, Sean [XE] 0 0.4444
375 Wilks, John Joseph [XE] 0 0.4444
376 Stapleton, Chris [XE] 0 0.4444
377 Pinder, Mark [XE] 0 0.4444
378 Windmill, Christopher [XE] 0 0.4444
379 Balcombe, Thomas [XE] 0 0.4444
380 Powell Davis, Mathew [XE] 0 0.4444
381 Mcintosh, Stephen [XE] 0 0.4444
382 Kay, John [XE] 0 0.4444
383 Colley, Dan [XE] 0 0.3704
384 Starling, Patrick [XE] 0 0.3704
385 Thacker, Gavin [XE] 0 0.3333
386 Halligan, Jordan [XE] 0 0.3333
387 Webster, James [XE] 0 0.3333
388 Little, Gregory [XE] 0 0.3333
389 Cheng, Chaoran [XE] 0 0.3333
390 Aston, Chris [XE] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All