ROUND 4 STANDINGS

Posted in Event Coverage on September 16, 2017

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Choca, Joao [XE] 12 0.7500
2 Knowelden, Sean [XE] 12 0.7500
3 Ward, Peter [XE] 12 0.7500
4 Harvey, Dominic [XE] 12 0.6875
5 Molle, Niels [XE] 12 0.6667
6 Harpin, Jonathan [XE] 12 0.6458
7 Eliatamby, Charles [XE] 12 0.6250
8 Pancrazi, Roberto [XE] 12 0.6250
9 Horwood, Barry [XE] 12 0.6250
10 Kentesber, Sam [XE] 12 0.6250
11 Broxup, Ross [XE] 12 0.6250
12 Ray, Jimmy [XE] 12 0.5833
13 Marchbank, Lewis [XE] 12 0.5833
14 Burchett, Autumn [XE] 12 0.5833
15 Carr, Richard [XE] 12 0.5833
16 Orsini Jones, Marco [XE] 12 0.5833
17 Tonge, Rhys [XE] 12 0.5625
18 Bowman, Peter [XE] 12 0.5625
19 Tanner, Craig [XE] 12 0.5417
20 Collard, Ben [XE] 12 0.5417
21 Twizell, Max [XE] 12 0.5208
22 Gardner, Daniel [XE] 12 0.5208
23 Fishwick, Shaun [XE] 12 0.5208
24 Morrissey, Thomas [XE] 12 0.4792
25 Hillier, Alex [XE] 12 0.4792
26 Cassell, Peter [XE] 12 0.4792
27 Silvestre, Vicent [XE] 10 0.6250
28 Waugh, Nick [XE] 10 0.5833
29 Martin, Quentin [XE] 10 0.5000
30 Newton, Charles [XE] 9 0.8750
31 Edwards, Brendan [XE] 9 0.8750
32 Vincent, Luke [XE] 9 0.8750
33 Lodge, Thomas [XE] 9 0.8125
34 Russett, Charles [XE] 9 0.7500
35 Reis, Rui [XE] 9 0.7500
36 Staton, Sam [XE] 9 0.7500
37 Bradshaw, Luke [XE] 9 0.7500
38 Buchan, Joshua [XE] 9 0.7083
39 Wheat, Matt [XE] 9 0.7083
40 Howarth, Andrew [XE] 9 0.7083
41 Vowles, Ethan [XE] 9 0.7083
42 Kyriazis, Ioannis [XE] 9 0.6875
43 Fried, Joey [XE] 9 0.6875
44 Zimmermann, Raoul [XE] 9 0.6667
45 Alexander, Jon [XE] 9 0.6667
46 Mason, Lewis [XE] 9 0.6458
47 Sulley, Michael [XE] 9 0.6458
48 Talbot, Ryan [XE] 9 0.6458
49 Mcintyre, Graeme [XE] 9 0.6250
50 Lancaster, Phil [XE] 9 0.6250
51 Fish, James [XE] 9 0.6250
52 Allingham, James [XE] 9 0.6250
53 Mines, Scott [XE] 9 0.6250
54 Woodhead, Gareth [XE] 9 0.6250
55 Channing, Henry [XE] 9 0.6111
56 Hunt, Matthew [XE] 9 0.6042
57 Jenkins, Joseph [XE] 9 0.6042
58 Woodleigh, Mike [XE] 9 0.5833
59 Riley, Mark [XE] 9 0.5833
60 Burrow, George [XE] 9 0.5833
61 Patel, Kayure [XE] 9 0.5833
62 Lalani, Khaleel [XE] 9 0.5833
63 Arlow, Chris [XE] 9 0.5833
64 Rees, Alastair [XE] 9 0.5833
65 Twist, Lukas [XE] 9 0.5833
66 Dimakos, Michail [XE] 9 0.5833
67 Wilson, Alex [XE] 9 0.5833
68 Fyfield, Ashley [XE] 9 0.5833
69 Styles, David [XE] 9 0.5833
70 Mackenzie Skea, Christopher [XE] 9 0.5833
71 Swan, Alexander [XE] 9 0.5833
72 Kneeshaw, Louis [XE] 9 0.5833
73 Salmon, Robert [XE] 9 0.5833
74 Graham, Paul [XE] 9 0.5833
75 Green, Christoph [XE] 9 0.5833
76 Insley, Aaron [XE] 9 0.5833
77 Allen, James [XE] 9 0.5833
78 Callander, Andy [XE] 9 0.5833
79 Crowley, Alex [XE] 9 0.5625
80 White, Paul [XE] 9 0.5625
81 Dove-Green, Dan [XE] 9 0.5625
82 Garrett, Wade [XE] 9 0.5625
83 Glenister, Mark [XE] 9 0.5625
84 Marrable, Peter [XE] 9 0.5625
85 Nuthall, Mark [XE] 9 0.5417
86 Lankester, Martin [XE] 9 0.5417
87 Lote, Nick [XE] 9 0.5278
88 Beasley, Rob [XE] 9 0.5208
89 Hugill, Alexander [XE] 9 0.5208
90 Hayward, Tom [XE] 9 0.5208
91 Smith, Ryan [XE] 9 0.5208
92 Kearlsey, Loz [XE] 9 0.5208
93 Baxendale, Matthew [XE] 9 0.5208
94 Drinkwater, Kieran [XE] 9 0.5208
95 Richards, Thomas [XE] 9 0.5208
96 Hill, Richard [XE] 9 0.5208
97 Chittenden, Harry [XE] 9 0.5208
98 St John Hall, Daniel [XE] 9 0.5208
99 Linley, Matt [XE] 9 0.5208
100 Foulkes, Matthew [XE] 9 0.5000
101 Gaskell, Adam [XE] 9 0.5000
102 Vaughan, Daniel [XE] 9 0.4792
103 Shrimpton, Emma [XE] 9 0.4792
104 Quinn, Andrew [XE] 9 0.4792
105 Martins, Joao [XE] 9 0.4792
106 Simmonds, Cameron [XE] 9 0.4792
107 Buckley, Darragh [XE] 9 0.4792
108 Wilson, Steven [XE] 9 0.4583
109 Harrison, Mark [XE] 9 0.4583
110 Rose, Dan [XE] 9 0.4583
111 Deakin, Ben [XE] 9 0.4583
112 Patey, Will [XE] 9 0.4583
113 Garbett, Harry [XE] 9 0.4583
114 Robinson, Peter [XE] 9 0.4583
115 Sisson, David [XE] 9 0.4583
116 Freestone, Freya [XE] 9 0.4167
117 Love, Thomas [XE] 9 0.4167
118 Hutson, Sam [XE] 9 0.4167
119 Brook, Lee [XE] 9 0.4167
120 Lansdale, Tim [XE] 9 0.4167
121 Claxton, James [XE] 9 0.4167
122 Saxton, Joseph [XE] 9 0.3889
123 Tildesley, Matthew [XE] 9 0.3750
124 Walker, Ben [XE] 9 0.3750
125 O'Leary, John [XE] 7 0.7083
126 Pattenden, Andrew [XE] 7 0.6042
127 Patten, Jack [XE] 7 0.5833
128 Olath, Chad [XE] 7 0.5625
129 Bourne, Samuel [XE] 7 0.5625
130 Godwin, Sam [XE] 7 0.5000
131 Andrews, George [XE] 7 0.4375
132 Wong, Laurence [XE] 7 0.4375
133 Muller, John [XE] 7 0.4375
134 Steed, Cameron [XE] 7 0.4375
135 Knowlson, George [XE] 7 0.3958
136 Giorgio, Francesco [XE] 6 0.8611
137 Brown, Matt [XE] 6 0.7500
138 Daniel, John [XE] 6 0.7500
139 Ball, Nick [XE] 6 0.7500
140 Corwood, James [XE] 6 0.7500
141 Holmes, Greg [XE] 6 0.7500
142 Pearson, Zak [XE] 6 0.6944
143 Bains, Steve [XE] 6 0.6944
144 May, Luke [XE] 6 0.6875
145 Kennedy, Corey [XE] 6 0.6875
146 Dean, Martin [XE] 6 0.6875
147 Thornton, Ryan [XE] 6 0.6458
148 Lunn, Thomas [XE] 6 0.6458
149 Barber, Freddie [XE] 6 0.6458
150 Tonkin, Mathew [XE] 6 0.6458
151 Qi En Lim, Paul [XE] 6 0.6458
152 Lucia, Daniel [XE] 6 0.6458
153 Barnett, Daniel [XE] 6 0.6458
154 Lawton, James [XE] 6 0.6458
155 Beever, Simeon [XE] 6 0.6458
156 Kaczmarczuk, Felix [XE] 6 0.6458
157 Arnold, Ian [XE] 6 0.6458
158 Lassila, Toni [XE] 6 0.6458
159 Gilson, Daniel [XE] 6 0.6458
160 Stanford, John [XE] 6 0.6458
161 Taylor, Ceri [XE] 6 0.6458
162 Earley, Benjamin [XE] 6 0.6458
163 Poulton, Christopher [XE] 6 0.6458
164 Wilder, Louis [XE] 6 0.6458
165 Whewell, Matthew [XE] 6 0.6458
166 Morbey, David [XE] 6 0.6458
167 Owen, Archibald [XE] 6 0.6250
168 Hall, Aiden [XE] 6 0.6250
169 Lo Conte, Michele [XE] 6 0.6111
170 Pike, Michael [XE] 6 0.6111
171 Shearman, James [XE] 6 0.6042
172 Wheeler, Kristoffer [XE] 6 0.6042
173 Aylett, Mark [XE] 6 0.6042
174 Kirkman, Kane [XE] 6 0.6042
175 Tomboline, James [XE] 6 0.6042
176 Bodily, Samuel [XE] 6 0.6042
177 Reid, Joseph [XE] 6 0.6042
178 Meekcoms, Zach [XE] 6 0.6042
179 Mckeegan, Craig [XE] 6 0.6042
180 Weatherall, Rachel [XE] 6 0.6042
181 Barlow, Harry [XE] 6 0.5833
182 Gray, John [XE] 6 0.5833
183 Green, Matthew [XE] 6 0.5833
184 Beavan, Andrew [XE] 6 0.5833
185 Perry, Emma [XE] 6 0.5833
186 Southworth, Luke [XE] 6 0.5833
187 Blackwood, Chris [XE] 6 0.5833
188 Leitch, William [XE] 6 0.5833
189 Hill, Steven [XE] 6 0.5833
190 Partridge, Jonathan [XE] 6 0.5833
191 French, James [XE] 6 0.5833
192 Reeves, Dominic [XE] 6 0.5833
193 Fielding, Damian [XE] 6 0.5833
194 Mcphillips, Alex [XE] 6 0.5833
195 Taylor, Phil [XE] 6 0.5833
196 Tildesley, Amy [XE] 6 0.5833
197 Johns, Robert [XE] 6 0.5833
198 Lawrence, Martin [XE] 6 0.5833
199 Corless, Josh [XE] 6 0.5625
200 Ramsay, Cat [XE] 6 0.5625
201 Wang, Haokang [XE] 6 0.5556
202 Sekkoum, Sami [XE] 6 0.5417
203 Cottee, Ben [XE] 6 0.5417
204 Watson, George [XE] 6 0.5417
205 Dee, Aaron [XE] 6 0.5417
206 Morrell, Steven [XE] 6 0.5417
207 Spencer, Kyle [XE] 6 0.5417
208 Cook, Russell [XE] 6 0.5417
209 Reay, Christopher [XE] 6 0.5417
210 Worsnop, George [XE] 6 0.5417
211 Williams, Lonewolf [XE] 6 0.5417
212 Hancocks, John [XE] 6 0.5417
213 Antons-Jones, Felix [XE] 6 0.5417
214 Worthington, Ashley [XE] 6 0.5417
215 Wise, James [XE] 6 0.5417
216 Whitehouse, Robert [XE] 6 0.5417
217 Voisey, Mark [XE] 6 0.5417
218 Connors, Sam [XE] 6 0.5417
219 Gurney, James [XE] 6 0.5417
220 Daniels, Jake [XE] 6 0.5417
221 Vincent, Chris [XE] 6 0.5278
222 Law, Tom [XE] 6 0.5278
223 Norton, Matthew [XE] 6 0.5208
224 Duffy, Thomas [XE] 6 0.5208
225 Doropoulos, Marios Isidoros [XE] 6 0.5208
226 Laverick-Stovin, Jared [XE] 6 0.5208
227 Waring, Jack [XE] 6 0.5208
228 Donald, Phillip [XE] 6 0.5208
229 Warrington, Sophie [XE] 6 0.5208
230 Lowdon, Joe [XE] 6 0.5208
231 Chetwood, Jack [XE] 6 0.5208
232 Williams, Alex [XE] 6 0.5000
233 Li, Nicholas [XE] 6 0.4792
234 Phillips, Jonathan [XE] 6 0.4792
235 Rushent, Josh [XE] 6 0.4792
236 Griffiths, Eddie [XE] 6 0.4792
237 Simm, Reece [XE] 6 0.4792
238 Choo, Caleb [XE] 6 0.4792
239 Spear, Jacob [XE] 6 0.4792
240 Cavalcanti, Pedro [XE] 6 0.4792
241 Wiseman, Robert [XE] 6 0.4792
242 Harman, Keiron [XE] 6 0.4792
243 Pizzey, Lian [XE] 6 0.4792
244 Shapcott, Andrew [XE] 6 0.4792
245 Walsh, Steve [XE] 6 0.4792
246 Alam, Shane [XE] 6 0.4792
247 Mitchell, Matthew [XE] 6 0.4792
248 Goodwin, Robert [XE] 6 0.4722
249 Holland, Shea [XE] 6 0.4583
250 Purvis, Marc [XE] 6 0.4583
251 Bousfield, Callum [XE] 6 0.4583
252 Bell, Cameron [XE] 6 0.4375
253 Clarke, Nathen [XE] 6 0.4375
254 Richards, Ethan [XE] 6 0.4375
255 Kay, Stephen [XE] 6 0.4375
256 Joly, Louis [XE] 6 0.4375
257 Li, Sean [XE] 6 0.4375
258 Mellors, Richard [XE] 6 0.4375
259 Greenwood, David [XE] 6 0.4167
260 Wardman, Brian [XE] 6 0.4167
261 Huynh, Daniel [XE] 6 0.4167
262 Wilder, Harriett [XE] 6 0.4167
263 Fairweather, David [XE] 6 0.4167
264 Chaney, Matt [XE] 6 0.4167
265 Chalk, Aidan [XE] 6 0.3750
266 Dunn, Harry [XE] 6 0.3750
267 Punter, Mark [XE] 6 0.3750
268 Vidal, Victor [XE] 4 0.6250
269 Rowland, Ben [XE] 4 0.5694
270 Moore, Jordan [XE] 4 0.5625
271 Newman, Richard [XE] 4 0.5625
272 Wilson, Matthew [XE] 4 0.5417
273 Welbourne, Markus [XE] 4 0.5208
274 Barrick, James [XE] 4 0.4792
275 Hall, Andy [XE] 4 0.4375
276 Pope, Matthew [XE] 4 0.4167
277 Moore, William [XE] 4 0.4167
278 Wilson, Leigh [XE] 4 0.3889
279 Spreadborough, Andrew [XE] 3 0.7500
280 Sciandra, George [XE] 3 0.7500
281 Channing, George [XE] 3 0.7500
282 Wilkes, Johnathan [XE] 3 0.7083
283 Brewer, Matthew [XE] 3 0.6875
284 Sajjad, Usama [XE] 3 0.6667
285 Kavanagh, Austin [XE] 3 0.6667
286 Winter, Alex [XE] 3 0.6667
287 Caunce, Graham [XE] 3 0.6458
288 Spencer, Max [XE] 3 0.6250
289 Gates, Dominic [XE] 3 0.6250
290 Knight, Jon [XE] 3 0.6250
291 Suters, Oliver [XE] 3 0.6111
292 Chung Cheung, Yuer [XE] 3 0.5833
293 Iles Caine, Richard [XE] 3 0.5833
294 Skipper, Simon [XE] 3 0.5833
295 Garner, Mike [XE] 3 0.5833
296 Mochan, Levi [XE] 3 0.5833
297 Morrissey, Liam [XE] 3 0.5833
298 Catton, Rob [XE] 3 0.5833
299 Butcher, Dylan [XE] 3 0.5833
300 Hedley, Gareth [XE] 3 0.5833
301 Stoner, Samuel [XE] 3 0.5833
302 Major, Steve [XE] 3 0.5833
303 Andrew, James [XE] 3 0.5833
304 Greenwood, Doug [XE] 3 0.5833
305 Encinas Diez, Alvaro [XE] 3 0.5833
306 Attridge, Peter [XE] 3 0.5833
307 Morrow, Kieran [XE] 3 0.5833
308 Ding, James [XE] 3 0.5833
309 Cowderoy, Paul [XE] 3 0.5833
310 Gunner, Michael [XE] 3 0.5625
311 Holland, Nathan [XE] 3 0.5625
312 Setterfield, Stephen [XE] 3 0.5417
313 York, Tom [XE] 3 0.5208
314 Geisel, Daniel [XE] 3 0.5208
315 Orsini Jones, Matteo [XE] 3 0.5208
316 Stanley, Tom [XE] 3 0.5208
317 Inglis, David [XE] 3 0.5208
318 Clarke, Andy [XE] 3 0.5208
319 Hindley, Jack [XE] 3 0.5208
320 Swan, Martin [XE] 3 0.5208
321 Flounders, Ben [XE] 3 0.5208
322 Beadell, Chloe [XE] 3 0.5208
323 Moskadar, Sushrut [XE] 3 0.5208
324 Rainford, Scott [XE] 3 0.5208
325 Grayson, Neil [XE] 3 0.5208
326 Cockburn, Chris [XE] 3 0.5208
327 Palmer, Luke [XE] 3 0.5000
328 Bainbridge, Simon [XE] 3 0.5000
329 Hammock, Ross [XE] 3 0.5000
330 Evans, Rhys [XE] 3 0.5000
331 Randazzo, Keiran [XE] 3 0.4792
332 Stroilov, Yuri [XE] 3 0.4792
333 Duggan, Matthew [XE] 3 0.4792
334 Flower, Richard [XE] 3 0.4792
335 Bate, Rachel [XE] 3 0.4792
336 Gonzalez Mancilla, Pablo [XE] 3 0.4583
337 Stevenson, Craig [XE] 3 0.4583
338 Brown, Gary [XE] 3 0.4583
339 Barnes, Craig [XE] 3 0.4583
340 Andrews, Robert [XE] 3 0.4583
341 Aston, Chris [XE] 3 0.4583
342 Leonard, Michael [XE] 3 0.4583
343 Au, Xun Ling [XE] 3 0.4583
344 Scotto d'Apollonia, Domenico [XE] 3 0.4583
345 Catterall, Jonny [XE] 3 0.4583
346 Brook, Wesley [XE] 3 0.4583
347 Copestake, Jack [XE] 3 0.4444
348 Powell Davis, Mathew [XE] 3 0.4444
349 Lailey, Mark [XE] 3 0.4375
350 Cartledge, Jonathan [XE] 3 0.4375
351 Stapleton, Chris [XE] 3 0.4375
352 Wheatley, Richard [XE] 3 0.4375
353 Lawton, Mark [XE] 3 0.4375
354 Whitmell, Ben [XE] 3 0.4167
355 Dyde, Ben [XE] 3 0.4167
356 Mcintosh, Stephen [XE] 3 0.4167
357 Ashby, Philip [XE] 3 0.4167
358 Speed, Connor [XE] 3 0.4167
359 Matthews, Isaac [XE] 3 0.4167
360 Thompson, Sean [XE] 3 0.4167
361 Welbourne, Chris [XE] 3 0.3750
362 Starling, Patrick [XE] 3 0.3611
363 Webster, James [XE] 3 0.3333
364 Shorrock, Adam [XE] 1 0.4792
365 Lam, Jonathan [XE] 1 0.4375
366 Doropoulos, Konstantinos [XE] 1 0.4167
367 Taylor, Nathan [XE] 0 0.6667
368 Popay, Jamie [XE] 0 0.6042
369 Saville, Neil [XE] 0 0.6042
370 Austin, Alexis [XE] 0 0.5417
371 Hudson, Gareth [XE] 0 0.5417
372 Mullally, Conor [XE] 0 0.5278
373 Barnett, Adam [XE] 0 0.5278
374 Dodsworth, Michael [XE] 0 0.5208
375 Hodkinson, Samuel [XE] 0 0.5208
376 James, Michael [XE] 0 0.5000
377 Lawson, Alex [XE] 0 0.4792
378 Balcombe, Thomas [XE] 0 0.4792
379 Oliver Musto, Lee [XE] 0 0.4792
380 Pinder, Mark [XE] 0 0.4792
381 Windmill, Christopher [XE] 0 0.4444
382 Colley, Dan [XE] 0 0.4375
383 Wilks, John Joseph [XE] 0 0.4167
384 Halligan, Jordan [XE] 0 0.4167
385 Baker, Christopher [XE] 0 0.4167
386 Cheng, Chaoran [XE] 0 0.3889
387 Thacker, Gavin [XE] 0 0.3889
388 Kay, John [XE] 0 0.3750
389 Little, Gregory [XE] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All