Round 1 Standings

Posted in Event Coverage on October 21, 2015

By Wizards of the Coast

Rank Team Points OMW%
1 Tu/Qi/Sui 3 33.33%
2 Kang/Liu/Sun 3 33.33%
3 Zhao/Sun/Su 3 33.33%
4 Wang/Song/Meng 3 33.33%
5 Min/Liang/Cao 3 33.33%
6 Chen/Xu/Wang 3 33.33%
7 Lin/Miao/Jin 3 33.33%
8 Ding/Jia/Xu 3 33.33%
9 Zeng/Feng/Li 3 33.33%
10 Bai/Du/Hu 3 33.33%
11 Yang/Xie/Wang 3 33.33%
12 Han/Kang/Yin 3 33.33%
13 Yang/Lu/Xu 3 33.33%
14 Zhang/Gong/Zhang 3 33.33%
15 Tao/Zhao/Feng 3 33.33%
16 Ye/Liu/Gan 3 33.33%
17 Wang/Li/Li 3 33.33%
18 Hao/Liu/Liu 3 33.33%
19 Cui/Gao/Ma 3 33.33%
20 Xiong/Wang/Zhou 3 33.33%
21 Bin/Yan/Cui 3 33.33%
22 Li/Han/Yu 3 33.33%
23 Xu/Zhao/Wang 3 33.33%
24 Wu/Shao/Dai 3 33.33%
25 Sun/Wang/Qian 3 33.33%
26 Wu/Zhang/Gao 3 33.33%
27 Wu/Zhao/Niu 3 33.33%
28 Zhang/Lu/Ma 3 33.33%
29 Zhou/Kong/Xiao 3 33.33%
30 Ma/Yang/Li 3 33.33%
31 Liu/Xu/Chen 3 33.33%
32 Ouyang/Liu/Feng 3 33.33%
33 Wang/Yao/Guo 3 33.33%
34 Zha/Xu/Wang 3 33.33%
35 Zhang/Guo/Li 3 33.33%
36 Wu/Zhang/Huang 3 33.33%
37 Shen/Xu/Li 3 33.33%
38 Gao/Wang/Sun 3 33.33%
39 Liu/Chen/Jiang 3 33.33%
40 Zhi/Song/Lu 3 33.33%
41 Lei/Sun/Gao 3 33.33%
42 Zhang/Yin/Yu 3 33.33%
43 Zhang/Chen/Zhou 3 33.33%
44 Xiao/Zhang/Zhang 3 33.33%
45 Jin/Tong/Yu 3 33.33%
46 Yao/Dai/Zhang 3 33.33%
47 Yang/Ge/Xu 3 33.33%
48 Fang/Li/Zhao 3 33.33%
49 Yu/Yang/Li 3 33.33%
50 Zhou/Zhao/Zhang 3 33.33%
51 Gao/Yu/Yao 3 33.33%
52 Wei/Zhong/Jin 3 33.33%
53 Zhu/Liu/Fu 3 33.33%
54 Xu/An/Song 3 33.33%
55 Wu/Wang/Liu 3 33.33%
56 Yang/Chu/Zhang 3 33.33%
57 Hu/Li/Hua 3 33.33%
58 Luo/Wu/Zhang 3 33.33%
59 Zhang/Liu/Liu 3 33.33%
60 Zhang/Wang/Ran 3 33.33%
61 Lu/Lv/Li 3 33.33%
62 Jia/Sun/Ai 3 33.33%
63 Wang/Chu/Ling 3 33.33%
64 Xu/Huang/Zhang 3 33.33%
65 Lam/Tai/Chan 3 33.33%
66 Chow/Meng/Lin 3 33.33%
67 Wang/Feng/Xiao 3 33.33%
68 Yan/Sun/Hu 3 33.33%
69 Zhao/Han/Duan 3 33.33%
70 Li/Xu/Li 3 33.33%
71 Yun/Dai/Li 3 33.33%
72 Li/Yang/Wang 3 33.33%
73 Katsubayashi/Matsuda/Nisio 3 33.33%
74 Wang/Li/Liu 3 33.33%
75 Fang/Bai/Si 3 33.33%
76 Qi/Chen/Cui 3 33.33%
77 Wang/Yang/Ou Yang 3 33.33%
78 Li/Zhang/Gu 3 33.33%
79 Zhang/Song/Li 3 33.33%
80 Wang/Li/Jiang 3 33.33%
81 Zhou/Wang/Gao 3 33.33%
82 Liu/Long/Wang 3 33.33%
83 Zhang/Sun/He 3 33.33%
84 Han/Zhang/Song 3 33.33%
85 Kang/Zhao/Liu 3 33.33%
86 Li/Kuo/Han 3 33.33%
87 Soh/Chew/Li 3 33.33%
88 Tong/Lai/Yu 3 33.33%
89 Liu/Ji/Du 3 33.33%
90 Cheng/Gu/Lu 3 33.33%
91 Sun/Lin/Xie 3 33.33%
92 Du/Liu/Gao 3 33.33%
93 Liu/Luco/Seb 3 33.33%
94 Wu/Han/Wang 3 33.33%
95 Takeshita/Matsumoto/Takao 3 33.33%
96 Chee/Chee/Cohun 3 33.33%
97 Yasufuku/Kodama/Suzuki 3 33.33%
98 Ootsuka/Hayashi/Nose 3 33.33%
99 Kamo/Inoue/Takao 3 33.33%
100 Chen/Yen/Chang 3 33.33%
101 Seet/Law/Lee 3 33.33%
102 Tashima/Shinoda/Kawaguchi 3 33.33%
103 Kawahama/Tanaka/Shigehisa 3 33.33%
104 Kashiwa/Iwasaki/Tamada 3 33.33%
105 Tomomura/Yamagami/Morofuji 3 33.33%
106 Yamamoto/Yukuhiro/Kitahara 3 33.33%
107 Choi/Jung/Jung 3 33.33%
108 Fujimura/Hirami/Harane 3 33.33%
109 Ishimura/Ikawa/Takimura 3 33.33%
110 Wescoe/Hoaen/Hron 3 33.33%
111 Takakuwa/Hirabayashi/Osawa 3 33.33%
112 Sakaguchi/Sawada/Tosho 3 33.33%
113 Shimada/Kanegawa/Saeki 3 33.33%
114 Shashov/Georgiy/Medvedev 3 33.33%
115 Porto/Bittencourt/Amigo 3 33.33%
116 Kaji/Nakamura/Juza 3 33.33%
117 Kato/Yasooka/Kakumae 3 33.33%
118 Kratena/Haka/Li 3 33.33%
119 Saito/Tsumura/Takahashi 3 33.33%
120 Benafel/LePine/Berkowitz 3 33.33%
121 Lee/Nam/Oh 3 33.33%
122 Lee/Park/Cho 3 33.33%
123 Lee/Chan/Tsang 3 33.33%
124 Peng/Yu/Hu 3 33.33%
125 Peng/Song/Niu 3 0.00%
126 Wang/Ren/Feng 1 33.33%
127 Xie/Wang/Liu 1 33.33%
128 Qiu/Zhong/Zhang 1 33.33%
129 Li/Zhang/Yue 1 33.33%
130 Ji/Xiao/Zhai 1 33.33%
131 Wang/Sun/Wang 1 33.33%
132 Gao/Hu/Xiong 1 33.33%
133 Meng/Li/Liu 1 33.33%
134 Wu/Rong/Zhang 1 33.33%
135 Li/Zhang/Zhang 1 33.33%
136 Xu/Xiang/Ren 1 33.33%
137 Liu/Li/Li 1 33.33%
138 Gao/Liu/Guo 1 33.33%
139 Qiu/Hu/Zhi 1 33.33%
140 Jin/Jin/Rao 1 33.33%
141 Li/Yang/Shang 1 33.33%
142 Lv/Yao/Wang 1 33.33%
143 Huang/Wang/Song 1 33.33%
144 Li/Yu/Zhang 1 33.33%
145 Myers/Latinov/Schaffner 1 33.33%
146 Kusakabe/Oikawa/Nagai 1 33.33%
147 Strautz/Grimmer/Passow 1 33.33%
148 Li/Li/Zhu 0 100.00%
149 Han/He/Xia 0 100.00%
150 Hu/Yang/Wang 0 100.00%
151 Lu/Lu/Wang 0 100.00%
152 Zheng/Liu/Han 0 100.00%
153 Chen/Wang/Li 0 100.00%
154 Wang/Zhang/Yu 0 100.00%
155 Gao/Yan/Liu 0 100.00%
156 Song/Ju/Wang 0 100.00%
157 Gou/Si/Pan 0 100.00%
158 Ma/Zhao/Zhu 0 100.00%
159 Xu/Liu/Zhao 0 100.00%
160 Zhang/Zheng/Young 0 100.00%
161 Liu/Zhu/Lu 0 100.00%
162 Li/Li/Qian 0 100.00%
163 Li/Pan/Wang 0 100.00%
164 An/Qian/Li 0 100.00%
165 Cai/Chen/Zhang 0 100.00%
166 Ye/Li/Zhang 0 100.00%
167 Zheng/Ma/Xu 0 100.00%
168 Xiang/Fei/Du 0 100.00%
169 Wang/Li/Wu 0 100.00%
170 Dong/Liu/Shi 0 100.00%
171 Ji/Zhao/Zhu 0 100.00%
172 Wan/Feng/Hu 0 100.00%
173 Yang/Luo/He 0 100.00%
174 Xia/Zheng/Feng 0 100.00%
175 Ge/Cui/Hu 0 100.00%
176 Shao/Han/Wang 0 100.00%
177 Li/Liu/Li 0 100.00%
178 Yang/Mao/Dong 0 100.00%
179 Wang/Zhang/Wang 0 100.00%
180 Chen/Li/Qin 0 100.00%
181 Wang/Li/Yu 0 100.00%
182 Li/Liu/Ma 0 100.00%
183 Wang/Zhou/Su 0 100.00%
184 Xie/Wang/Li 0 100.00%
185 Deng/Hu/He 0 100.00%
186 Chen/Duo/Zhang 0 100.00%
187 Jiang/Sun/Li 0 100.00%
188 Liu/Liu/Nan 0 100.00%
189 Li/Zhang/Zhu 0 100.00%
190 Feng/Li/Shi 0 100.00%
191 Ding/Liu/Zhou 0 100.00%
192 Wang/Li/Chen 0 100.00%
193 Yi/Tao/Song 0 100.00%
194 Yu/Wu/Jiao 0 100.00%
195 Guan/Mu/Gao 0 100.00%
196 Yang/Wang/Li 0 100.00%
197 Cheng/Guo/Han 0 100.00%
198 Wang/Li/Wang 0 100.00%
199 Wen/Min/Cao 0 100.00%
200 Sun/Wang/Bai 0 100.00%
201 Li/Meng/Xie 0 100.00%
202 Shang/Liu/Shang 0 100.00%
203 Meng/Bu/Guo 0 100.00%
204 Gao/Guan/Cao 0 100.00%
205 Lu/Zuo/Meng 0 100.00%
206 Ma/Li/Liu 0 100.00%
207 Ru/Fu/Liang 0 100.00%
208 Gong/Wang/Ma 0 100.00%
209 Yuan/Fu/Guan 0 100.00%
210 Li/Ouyang/Ye 0 100.00%
211 Wang/Li/Li 0 100.00%
212 Zhao/Zhao/Zhao 0 100.00%
213 Zhang/Liu/Liu 0 100.00%
214 Wang/Ma/Yin 0 100.00%
215 Gao/Lei/Chen 0 100.00%
216 Wang/Jia/Wang 0 100.00%
217 Zheng/Zheng/Qi 0 100.00%
218 Su/Lu/Liang 0 100.00%
219 Zhang/Qi/Ning 0 100.00%
220 Wang/Yang/Zhang 0 100.00%
221 Chen/Ju/Yu 0 100.00%
222 Zhou/Shen/Ni 0 100.00%
223 Huang/Wang/Cai 0 100.00%
224 Xia/Dong/Cao 0 100.00%
225 Song/Zhu/Liu 0 100.00%
226 Leung/Lau/Han 0 100.00%
227 Mao/Xie/Che 0 100.00%
228 Nan/Ge/Lv 0 100.00%
229 Teng/Li/Zhao 0 100.00%
230 He/Han/Yang 0 100.00%
231 Zhang/Wang/Zhang 0 100.00%
232 Wang/Zhang/Sui 0 100.00%
233 Han/Li/Wang 0 100.00%
234 Chen/Zhao/Zhu 0 100.00%
235 Zhao/Fan/Wang 0 100.00%
236 Sun/Li/Kang 0 100.00%
237 Zhang/Wang/Yv 0 100.00%
238 Zhou/Chen/Kong 0 100.00%
239 Li/Li/Yao 0 100.00%
240 Gao/Deng/Liang 0 100.00%
241 Song/Teng/Xia 0 100.00%
242 Sun/Xu/Guan 0 100.00%
243 Xie/Yu/Zhang 0 100.00%
244 Yin/Cui/Li 0 100.00%
245 Wang/Lu/Wang 0 100.00%
246 Liuyang/Zhang/Li 0 100.00%
247 Zhang/Wang/Wang 0 100.00%
248 Li/Bai/Tiangang 0 100.00%
249 Liu/Li/Luo 0 100.00%
250 Liu/Kang/Zhu 0 100.00%
251 Woodard/Mason/Deng 0 100.00%
252 Zhang/Wang/Fang 0 100.00%
253 Zuo/Bao/Zhou 0 100.00%
254 Yang/He/Liu 0 100.00%
255 Zhou/Jiang/Wang 0 100.00%
256 Liu/Li/Meng 0 100.00%
257 Feng/Chuai/Zhang 0 100.00%
258 Lu/Song/Li 0 100.00%
259 Guo/Li/Zhu 0 100.00%
260 Mao/Lei/Luo 0 100.00%
261 Liu/He/Zhang 0 100.00%
262 Bai/Li/Li 0 100.00%
263 Huang/Lin/Yang 0 100.00%
264 Ko/Hung/Lin 0 100.00%
265 Levin/Hart/Pelcak 0 100.00%
266 Jiang/Chen/Wang 0 100.00%
267 Katsura/Shiomi/Uematsu 0 100.00%
268 Sausse/Ribiere/Doutriaux 0 100.00%
269 Watanabe/Mihara/Ichikawa 0 100.00%
270 Song/Chen/Liu 0 100.00%
271 Telarov/Sucic/Koch 0 100.00%

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All