ROUND 1 STANDINGS

Posted in Event Coverage on September 10, 2016

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 3 0.3333
2 Kokura - Ebisu - Sasaki [-] 3 0.3333
3 Kidera - Satou - Okano [-] 3 0.3333
4 Tsuda - Ishigaki - Iwase [-] 3 0.3333
5 Goshima - Mine - Kojima [-] 3 0.3333
6 Ishida - Takeda - Kawashita [-] 3 0.3333
7 Higashimori - Takada - Kamada [-] 3 0.3333
8 Miyajima - Keisuke - Ryoma [-] 3 0.3333
9 Yuki - Keisuke - Hiraishi [-] 3 0.3333
10 Shibata - Saito - Tamamura [-] 3 0.3333
11 Aoki - Akagi - Tsuji [-] 3 0.3333
12 Makishita - Hayashi - Muneta [-] 3 0.3333
13 Oya - Suzuki - Atmaibo [-] 3 0.3333
14 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 3 0.3333
15 Kimata - Fujimoto - Sato [-] 3 0.3333
16 Fujita - Morita - Nakano [-] 3 0.3333
17 Ozawa - Murakami - Saitou [-] 3 0.3333
18 Hirosawa - Tsumura - Fujimoto [-] 3 0.3333
19 Kouki - Kawamura - Maeda [-] 3 0.3333
20 Sashida - Tateoka - Kanayama [-] 3 0.3333
21 Enatsu - Tunoda - Kato [-] 3 0.3333
22 Kondo - Mitsuhashi - Kurita [-] 3 0.3333
23 Yoshida - Yuasa - Ookubo [-] 3 0.3333
24 Ueda - Maehara - Maeda [-] 3 0.3333
25 Sano - Kibe - Sinichi [-] 3 0.3333
26 Shirakawa - Ibushi - Nakatsuka [-] 3 0.3333
27 Sato - Tamada - Nonaka [-] 3 0.3333
28 Merrick - Lewis - Duong [-] 3 0.3333
29 Sasaki3592 - Nishiwaki - Nakashima [-] 3 0.3333
30 Mizuno - Takahashi - Nakaoka [-] 3 0.3333
31 Takada - Oh - Sakaino [-] 3 0.3333
32 Yanou - Ogawa - Gou [-] 3 0.3333
33 Deng - Wang - Zimo [-] 3 0.3333
34 Ohmura - Inaya - Iwasaki [-] 3 0.3333
35 Takeshita - Matsumoto - Takao [-] 3 0.3333
36 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 3 0.3333
37 Tetsuya - Tanala - Fukuda [-] 3 0.3333
38 Burns - Zhou - Hillman [-] 3 0.3333
39 Hiroi - Hiroi - Shimizu [-] 3 0.3333
40 Kurushima - Osaka - Inoue [-] 3 0.3333
41 Furusawa - Saitou - Sakanaka [-] 3 0.3333
42 Shirakawa - Hatoyama - Nishi [-] 3 0.3333
43 Makihara - Yoshimura - Itou [-] 3 0.3333
44 Ryota - Naoki - Shuuhei [-] 3 0.3333
45 Matsushita - Shimada - Murao [-] 3 0.3333
46 Uchida - Sugiura - Tamamura [-] 3 0.3333
47 Takara - Onishi - Hasimoto [-] 3 0.3333
48 Kazutaka - Yajima - Urase [-] 3 0.3333
49 Terai - Senoo - Fujino [-] 3 0.3333
50 Nishikawa - Tanimura - Muraoka [-] 3 0.3333
51 Hirohata - Arai - Yamada [-] 3 0.3333
52 Mizumoto - Nakagawa - Itou [-] 3 0.3333
53 Zhang - Liu - Zhou [-] 3 0.3333
54 Shiota - Kobayashi - Toyota [-] 3 0.3333
55 Dorsey - Mialaret - Pors [-] 3 0.3333
56 Li - Xu - Liu [-] 3 0.3333
57 Kawase - Komizo - Kutsuna [-] 3 0.3333
58 Kawaguchi - Yamamoto - Morita [-] 3 0.3333
59 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 3 0.3333
60 Haruki - Takeda - Kobayasi [-] 3 0.3333
61 Tuboi - Iwamura - Sato [-] 3 0.3333
62 Nishizawa - Hirata - Nakata [-] 3 0.3333
63 Iwasawa - Nitta - Date [-] 3 0.3333
64 Yoshioka - Watanabe - Furukawa [-] 3 0.3333
65 Hama - Biwaki - Mimasu [-] 3 0.3333
66 Harano - Nakada - Nakaigawa [-] 3 0.3333
67 Sasaki - Suzuki - Onodera [-] 3 0.3333
68 Miyamoto - Mihara - Okami [-] 3 0.3333
69 Liu - He - Zhang [-] 3 0.3333
70 Fusegi - Yanaka - Omiya [-] 3 0.3333
71 Taiki - Hiroyuki - Kento [-] 3 0.3333
72 Sotomura - Fujikura - Matsumoto [-] 3 0.3333
73 Hitomi - Matsubara - Kato [-] 3 0.3333
74 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 3 0.3333
75 Yamanaka - Hangyo - Fujiwara [-] 3 0.3333
76 Ono - Yamamoto - Inubuse [-] 3 0.3333
77 Yoshida - Kaneta - Mastubara [-] 3 0.3333
78 Takeda - Tanaka - Kadowaki [-] 3 0.3333
79 Yanagida - Akiyama - Takasugi [-] 3 0.3333
80 Hirata - Yoshifumi - Miyake [-] 3 0.3333
81 Harashima - Takano - Arai [-] 3 0.3333
82 Matsumoto - Enomoto - Ichikawa [-] 3 0.3333
83 Abiko - Tarui - Tanaka [-] 3 0.3333
84 Fukutani - Maeda - Kometani [-] 3 0.3333
85 Ando - Minamino - Yamada [-] 3 0.3333
86 Takeda - Iwaide - Hagiwara [-] 3 0.3333
87 Yosuke - Masahiro - Fumiyasu [-] 3 0.3333
88 Taniguchi - Inoue - Takao [-] 3 0.3333
89 Saitou - Matsushita - Shikama [-] 3 0.3333
90 Kawasaki - Kusakabe - Oikawa [-] 3 0.3333
91 Matushita - Aizawa - Aizawa [-] 3 0.3333
92 Satonaka - Yoshimura - Horie [-] 3 0.3333
93 Motomura - Kita - Moritani [-] 3 0.3333
94 Kong - Cheung - Xu [-] 3 0.3333
95 Tsuzaki - Kondou - Kanda [-] 3 0.3333
96 Oiso - Nakamura - Jindalertudomedee [-] 3 0.3333
97 Takai - Shohei - Hayano [-] 3 0.3333
98 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 3 0.3333
99 Taniguchi - Nose - Hirayama [-] 3 0.3333
100 Hyoudou - Murakami - Sakai [-] 3 0.3333
101 Sakogawa - Yamaguchi - Morioka [-] 3 0.3333
102 Park - Buhong - Kim [-] 3 0.3333
103 Tanaka - Uematsu - Matsumoto [-] 3 0.3333
104 Rie - Sara - Mami [-] 3 0.3333
105 Taiyo - Yamada - Shinoda [-] 3 0.3333
106 Yamada - Asakura - Nagao [-] 3 0.3333
107 Satou - Shimizu - Hagiya [-] 3 0.3333
108 Kutukake - Nakano - Motohiko [-] 3 0.3333
109 Hata - Minsu - Oosaka [-] 3 0.3333
110 Nakasato - Itoh - Toyota [-] 3 0.3333
111 Jun - Tee - Endo [-] 3 0.3333
112 Matsumura - Shichiku - Harata [-] 3 0.3333
113 Hashimoto - Sugita - Ichikawa [-] 3 0.3333
114 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 3 0.3333
115 Yoshida - Nakamura - Muraki [-] 3 0.3333
116 Ariyoshi - Sugita - Hayashi [-] 3 0.3333
117 Chih-Wei - Zhao - Sun [-] 3 0.3333
118 Akaike - Nakagawa - Omiya [-] 3 0.3333
119 Ichikawa - Motomura - Nuruki [-] 3 0.3333
120 Akama - Obara - Tabayashi [-] 3 0.3333
121 Sasaki - Kimura - Suzuki [-] 3 0.3333
122 Ootsubo - Mori - Kamo [-] 3 0.3333
123 Hashimoto - Egawa - Yamada [-] 3 0.3333
124 Tamura - Kotuji - Akai [-] 3 0.3333
125 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 3 0.3333
126 Yashiro - Hosoi - Hickling [-] 3 0.3333
127 Satoshi - Masanori - Yuki [-] 3 0.3333
128 Sato - Nagami - Deguchi [-] 3 0.3333
129 Iyanaga - Takahashi - Ishimura [-] 3 0.3333
130 Moriya - Moriya - Misumi [-] 3 0.3333
131 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 3 0.3333
132 Mizuno - Tamura - Kanno [-] 3 0.3333
133 Hoshino - Okada - Tsujikawa [-] 3 0.3333
134 Itosu - Takasaki - Matayoshi [-] 3 0.3333
135 Syo - Son - Li [-] 3 0.3333
136 Yamamoto - Okabayashi - Shimada [-] 3 0.3333
137 Hamaguchi - Tuzii - Hayashi [-] 3 0.3333
138 Kato - Hishida - Ueda [-] 3 0.3333
139 Tay - Li - Tan [-] 3 0.3333
140 Izumi - Ogata - Mori [-] 3 0.3333
141 Sakuragi - Kazuki - Kubota [-] 3 0.3333
142 Saitou - Aono - Suzuki [-] 3 0.3333
143 Bartram - Li - Lucian [-] 3 0.3333
144 Yoshizawa - Awatsu - Hideaki [-] 3 0.3333
145 Nakashima - Iwata - Fukui [-] 3 0.3333
146 Kashima - Kudo - Natsume [-] 3 0.3333
147 Mizutani - Sato - Kaneda [-] 3 0.3333
148 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 3 0.3333
149 Kuroda - Sakamoto - Naka [-] 3 0.3333
150 Sasaki - Shirasaka - Goto [-] 3 0.3333
151 Sano - Morishita - Tanaka [-] 3 0.3333
152 Andai - Uchikawa - Ogawa [-] 3 0.3333
153 Kamio - Nakamura - Shigemune [-] 3 0.3333
154 Maruo - Yamagami - Ishimaru [-] 3 0.3333
155 Yasuyuki - Muraoka - Yanaseko [-] 3 0.3333
156 Senba - Tozuka - Tsukamoto [-] 3 0.3333
157 Kaneko - Murase - Kuze [-] 3 0.3333
158 Shunsuke - Kazushige - Satoshi [-] 3 0.3333
159 Naganawa - Nakamura - Nakao [-] 3 0.3333
160 Ono - Terazawa - Toma [-] 3 0.3333
161 Hagiwara - Masuno - Arita [-] 3 0.3333
162 Ogawa - Ogawa - Kojima [-] 3 0.3333
163 Ishikura - Nagata - Terashima [-] 3 0.3333
164 Tanaka - Kawahama - Shigehisa [-] 3 0.3333
165 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 3 0.3333
166 Akita - Matsuyama - Okamoto [-] 3 0.3333
167 Takaishi - Oshikawa - Sakai [-] 3 0.3333
168 Tian - Katsuhiro - Tomoharu [-] 3 0.3333
169 Amayasu - Tsuboyama - Kato [-] 3 0.3333
170 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 3 0.3333
171 Furugen - Shinzato - Yamamura [-] 3 0.3333
172 Akaboshi - Yamamoto - Nishida [-] 3 0.3333
173 Omura - Kunuki - Seko [-] 3 0.3333
174 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 3 0.3333
175 Kobayashi - Shimada - Andou [-] 3 0.3333
176 Yoshikawa - Hamaguchi - Shiotani [-] 3 0.3333
177 Huang - Rogers - Chung [-] 3 0.3333
178 Taniguchi - Ito - Yamanaka [-] 3 0.3333
179 Takahashi - Ryosuke - Okubo [-] 3 0.3333
180 Tezuka - Usui - Yoshida [-] 3 0.3333
181 Taniguchi - Migita - Takume [-] 3 0.3333
182 Maruyama - Hassaku - Matsuda [-] 3 0.3333
183 Nakamura - Suga - Monbayashi [-] 3 0.3333
184 Cho - Jong-Kuk - Yoon [-] 3 0.3333
185 Nagaoka - Fujimoto - Fujita [-] 3 0.3333
186 Mcmillin - Oldziey - Schwenk [-] 3 0.3333
187 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 3 0.3333
188 Urakami - Oomori - Ueda [-] 3 0.3333
189 Tamai - Takata - Nakamura [-] 3 0.3333
190 Osawa - Ogura - Takakuwa [-] 3 0.3333
191 Kawabata - Ryo - Tanaka [-] 3 0.3333
192 Hasegawa - Horikoshi - Yamamoto [-] 3 0.3333
193 Kimura - Kamiike - Ishida [-] 3 0.3333
194 Ogura - Moriya - Doi [-] 3 0.3333
195 Sakamoto - Hagi - Imose [-] 3 0.3333
196 Shikama - Kokubun - Tomiyama [-] 3 0.3333
197 Kawabata - Iwasawa - Kurita [-] 3 0.3333
198 Kobayashi - Ishihara - Kurihara [-] 3 0.3333
199 Kurakami - Yasutomi - Moriya [-] 3 0.3333
200 Kageyama - Iwase - Sakuma [-] 3 0.3333
201 Ooya - Otomo - Yamada [-] 3 0.3333
202 Yoshizawa - Hayashi - Kaga [-] 3 0.3333
203 Asai - Tateno - Kosakai [-] 3 0.3333
204 Yamamoto - Shibata - Nakamura [-] 3 0.3333
205 Chin - Oota - Fukunaga [-] 3 0.3333
206 Masato - Masayoshi - Kaneko [-] 3 0.3333
207 Uno - Sakai - Mihara [-] 3 0.3333
208 Yoshimori - Keita - Watanabe [-] 3 0.3333
209 Brown - Keller - Ma [-] 3 0.3333
210 Samaru - Ishino - Tanaka [-] 3 0.3333
211 Ng - Lee - Sek [-] 3 0.3333
212 Wada - Shimizu - Fuji [-] 3 0.3333
213 Tsunoda - Kimura - Nakata [-] 3 0.3333
214 Miyabe - Ishihara - Kazuhiro [-] 3 0.3333
215 Satoshi - Takashi - Yohei [-] 3 0.3333
216 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 3 0.3333
217 Ookawa - Aiba - Katou [-] 3 0.3333
218 Takuya - Aki - Yoshihiko [-] 3 0.3333
219 Ogawa - Motoshi - Takeuchi [-] 3 0.3333
220 Nishimura - Itou - Andou [-] 3 0.3333
221 Eto - Takenaka - Tsuda [-] 3 0.3333
222 Yokono - Nozaki - Fukutani [-] 3 0.3333
223 Tamura - Matsuzaki - Ueno [-] 3 0.3333
224 Nakane - Kojima - Fukuhara [-] 3 0.3333
225 Uzawa - Miyamoto - Yokoya [-] 3 0.3333
226 Koyama - Miyagi - Nohara [-] 3 0.3333
227 Han - Kuo - Huang [-] 3 0.3333
228 Kimonji - Kanegawa - Inami [-] 3 0.3333
229 Gotou - Shinohara - Nakabou [-] 3 0.3333
230 Ng - Feng - Lim [-] 3 0.3333
231 Kunioka - Honda - Matsushima [-] 3 0.3333
232 Noda - Hagino - Kawai [-] 3 0.3333
233 Yoshida - Sano - Suzuki [-] 3 0.3333
234 Ninohira - Ueda - Igarashi [-] 3 0.3333
235 Iida - Eguchi - Nomiya [-] 3 0.3333
236 Katou - Sato - Ikurumi [-] 3 0.3333
237 Watanabe - Nakamura - Ikawa [-] 3 0.3333
238 Matsushita - Naraya - Itou [-] 3 0.3333
239 Kurosawa - Sato - Kumasaka [-] 3 0.3333
240 Maruya - Yasuda - Kimura [-] 3 0.3333
241 Kawasaki - Takayama - Kato [-] 3 0.3333
242 Kataoka - Nishiyama - Sekino [-] 3 0.3333
243 Kihara - Masukado - Tanaka [-] 3 0.3333
244 Yamashita - Aoki - Miyajima [-] 3 0.3333
245 Inuzuka - Hayata - Takahashi [-] 3 0.3333
246 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 3 0.3333
247 Tanaka - Nomura - Sekikawa [-] 3 0.3333
248 Takahashi - Orihara - Gotou [-] 3 0.3333
249 Li - Sun - Ai [-] 3 0.3333
250 Maeda - Monzen - Nishikawa [-] 3 0.3333
251 Ito - Ikoma - Kitabayasi [-] 3 0.3333
252 Takeuchi - Yamada - Inoue [-] 3 0.3333
253 Kishida - Kawashima - Inoue [-] 3 0.3333
254 Kobayashi - Mori - Ono [-] 3 0.3333
255 Endo - Yanase - Ooi [-] 3 0.3333
256 Minoshima - Nukita - Takatuka [-] 3 0.3333
257 Yiwen - Yu - Zuo [-] 3 0.3333
258 Itou - Kurashima - Taniguchi [-] 3 0.3333
259 Hibino - Nakamura - Aka [-] 3 0.3333
260 Yu - Shiomi - Tatsuya [-] 3 0.3333
261 Nakamura - Fujii - Mishima [-] 3 0.3333
262 Takagi - Yamada - Yoshida [-] 3 0.3333
263 Kihara - Mashima - Nishmura [-] 3 0.3333
264 Kotaro - Okudera - Takashi [-] 3 0.3333
265 Takashi - Hideaki - Kentarou [-] 3 0.3333
266 Nagayama - Yukihiro - Hiroki [-] 3 0.3333
267 Matsumoto - Kajiwara - Fukuda [-] 3 0.3333
268 Shinji - Atsushi - Shimizu [-] 3 0.3333
269 Naoya - Shimizu - Yamamura [-] 3 0.3333
270 Yukuhiro - Kitahara - Yamamoto [-] 3 0.3333
271 Takahashi - Yohara - Sawada [-] 3 0.3333
272 Samejima - Maeda - Ota [-] 3 0.3333
273 Honda - Se - Kawachi [-] 3 0.3333
274 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 3 0.3333
275 Adachi - Sekimoto - Fukudome [-] 3 0.3333
276 Yamaguchi - Kobayashi - Nagase [-] 3 0.3333
277 Kakuda - Kai - Ezaki [-] 3 0.3333
278 Tahara - Murata - Takayanagi [-] 3 0.3333
279 Ashizawa - U - Takenouchi [-] 3 0.3333
280 Matsui - Furuichi - Higaki [-] 3 0.3333
281 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 3 0.3333
282 Kihira - Fujii - Sasaki [-] 3 0.3333
283 Sato - Kubota - Kawanishi [-] 3 0.3333
284 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 3 0.3333
285 Nishiyama - Watabe - Satou [-] 3 0.3333
286 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 3 0.3333
287 Ushie - Hayashi - Yamazoe [-] 3 0.3333
288 Magata - Sugihara - Arita [-] 3 0.3333
289 Demura - Takeda - Shinya [-] 3 0.3333
290 Katsunori - Kakiki - Hama [-] 3 0.3333
291 Naoki - Yoshiyasu - Shota [-] 3 0.3333
292 Kitaoka - Oota - Yamasita [-] 3 0.3333
293 Mitamura - Kurihara - Nakajima [-] 3 0.3333
294 Itazu - Tsubouchi - Nishikawa [-] 3 0.3333
295 Higa - Urasaki - Nakamatu [-] 3 0.3333
296 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 3 0.3333
297 Kawaguchi - Furuuchi - Sakurai [-] 3 0.3333
298 Hori - Takahashi - Endo [-] 3 0.3333
299 Watanabe - Nakahara - Iwasaki [-] 3 0.3333
300 Muramatsu - Masada - Yuto [-] 3 0.3333
301 Koyama - Akada - Omori [-] 3 0.3333
302 Muraoka - Oohashi - Hino [-] 3 0.3333
303 Harada - Yoshikawa - Nishida [-] 3 0.3333
304 Maeno - Hayashi - Kawai [-] 3 0.3333
305 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 3 0.3333
306 Hanano - Kubota - Matsuura [-] 3 0.3333
307 Fukunaga - Boku - Inagaki [-] 3 0.3333
308 Murao - Mori - Hirose [-] 3 0.3333
309 Ichikawa - Mita - Yabuta [-] 3 0.3333
310 Inukai - Kondo - Tajiri [-] 3 0.3333
311 Kihara - Atsumi - Morii [-] 3 0.3333
312 Ine - Yamane - Ogasawara [-] 3 0.3333
313 Yuuki - Minami - Tomioka [-] 3 0.3333
314 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 3 0.3333
315 Aoki - Ookura - Koike [-] 3 0.3333
316 Hanzawa - Ikebata - Ibe [-] 3 0.3333
317 Welty - Samson - Schiber [-] 3 0.3333
318 Negishi - Murata - Kimura [-] 3 0.3333
319 Shimura - Mihara - Bandou [-] 3 0.3333
320 Imura - Hasegawa - Katoh [-] 3 0.3333
321 Miyawaki - Ogawa - Yoshida [-] 3 0.3333
322 Igeta - Murata - Nakata [-] 3 0.3333
323 Noromichi - Takurou - Takeshi [-] 3 0.3333
324 Urano - Mune - Kurita [-] 3 0.3333
325 Izumi - Iwasaki - Inoue [-] 3 0.3333
326 Nagai - Sasao - Sasabe [-] 3 0.3333
327 Yoshida - Tatsushi - Yuuya [-] 3 0.3333
328 Kawata - Nishiguchi - Tatuya [-] 3 0.3333
329 Hiraoka - Asai - Katou [-] 3 0.3333
330 Vos - Jackel - Anthony [-] 3 0.3333
331 Ichikawa - Iwata - Moriya [-] 3 0.3333
332 Ichihara - Ryota - Hirosawa [-] 3 0.3333
333 Poh - Soh - Hee [-] 3 0.3333
334 Iwaki - Shibata - Takeda [-] 3 0.3333
335 Shiroma - Mitunaga - Shinjo [-] 3 0.3333
336 Hashimoto - Nakatani - Oonishi [-] 3 0.3333
337 Hayashi - Uchimura - Tubouchi [-] 3 0.3333
338 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 3 0.3333
339 Yuuki - Yuichiro - Higashira [-] 3 0.3333
340 Yung - Khai-Wern - Fung-Han [-] 3 0.3333
341 Pengjie - Ruikan - Yimin [-] 3 0.3333
342 Takezaki - Oku - Yuuki [-] 3 0.3333
343 Morita - Hara - Kubo [-] 3 0.3333
344 Tomomura - Umeno - Morofuji [-] 3 0.3333
345 Oda - Honda - Kato [-] 3 0.3333
346 Sugimoto - Minoshima - Sugimura [-] 3 0.3333
347 Ushijima - Kawai - Yamada [-] 3 0.3333
348 Tanaka - Suzuki - Fukui [-] 3 0.3333
349 Yamaguchi - Saito - Sato [-] 3 0.3333
350 Shibafuji - Katsu - Suzuki [-] 3 0.3333
351 Jun - Takahashi - Saito [-] 3 0.3333
352 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 3 0.3333
353 Minotani - Izawa - Shimoyama [-] 3 0.3333
354 Kuroiwa - Koizumi - Yamashita [-] 3 0.3333
355 Ideue - Matoba - Ishitsuka [-] 3 0.3333
356 Shigehara - Koizumi - Furukawa [-] 3 0.3333
357 Itakura - Okumura - Makino [-] 3 0.3333
358 Kuroda - Higashi - Miura [-] 3 0.3333
359 Yamada - Sasaki - Ohnishi [-] 3 0.3333
360 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 3 0.3333
361 Furuya - Hattori - Toriuchi [-] 3 0.3333
362 Kawaguchi - Furutate - Nishimura [-] 3 0.3333
363 Akatuka - Tanimoto - Ikekame [-] 3 0.3333
364 Ogawa - Kiyono - Fujii [-] 3 0.3333
365 Urasawa - Murae - Baba [-] 3 0.0000
366 Fukuta - Matsuda - Fujii [-] 1 0.3333
367 Shoji - Tsurifune - Mizutani [-] 1 0.3333
368 Yuya - Sakai - Saito [-] 1 0.3333
369 Inazawa - Shoji - Igarashi [-] 1 0.3333
370 Yasui - Banno - Watanabe [-] 1 0.3333
371 Murayama - Hayakawa - Kazaoka [-] 1 0.3333
372 Doi - Taniguchi - Shigeno [-] 1 0.3333
373 Okada - Hirano - Sakurai [-] 1 0.3333
374 Satou - Aoki - Tadokoro [-] 1 0.3333
375 Matsuoka - Kurita - Takahashi [-] 1 0.3333
376 Anan - Nisida - Nakagami [-] 1 0.3333
377 Yuen - Nguyen - Lau [-] 1 0.3333
378 Chen - Yen - Huang [-] 1 0.3333
379 Kyohei - Yatori - Minami [-] 1 0.3333
380 Sarusawa - Hoshide - Uchida [-] 1 0.3333
381 Bessyo - Ishii - Tanabe [-] 1 0.3333
382 Wakita - Tamano - Wakita [-] 1 0.3333
383 Sakamoto - Matuura - Nose [-] 1 0.3333
384 Yuta - Yoshihiko - Yuya [-] 1 0.3333
385 Matumoto - Sato - Sato [-] 1 0.3333
386 Shibayama - Shougo - Katagiri [-] 1 0.3333
387 Yi - Wentao - Song [-] 1 0.3333
388 Hamada - Yagi - Yanagita [-] 1 0.3333
389 Katakawa - Maruyama - Yoshida [-] 1 0.3333
390 Ookubo - Kenichi - Takeura [-] 1 0.3333
391 Kubota - Kihara - Sono [-] 1 0.3333
392 Yoshiki - Mishima - Nakao [-] 1 0.3333
393 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 1 0.3333
394 Zorzi - Kratter - Pinto [-] 1 0.3333
395 Ting - Wong - Ajl [-] 1 0.3333
396 Kinoshita - Ishiguro - Tabata [-] 1 0.3333
397 Yamaguchi - Mizutani - Yokomizo [-] 1 0.3333
398 Kimura - Koshida - Mio [-] 1 0.3333
399 Kannta - Watanabe - Watanabe [-] 1 0.3333
400 Tateishi - Yamamoto - Fukui [-] 1 0.3333
401 Masayuki - Sakurai - Wakai [-] 1 0.3333
402 Watanabe - Maezawa - Kase [-] 1 0.3333
403 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 1 0.3333
404 Okada - Nakanishi - Oku [-] 1 0.3333
405 Nakagawa - Furusawa - Ryuuichi [-] 1 0.3333
406 Kouji - Shinobu - Shouhei [-] 1 0.3333
407 Hozuki - Tatsuya - Masashi [-] 1 0.3333
408 Miyasita - Kimura - Matsumoto [-] 1 0.3333
409 Watanabe - Kobayashi - Kabeya [-] 1 0.3333
410 Shin - Matsuda - Sakamoto [-] 1 0.3333
411 Oohusa - Hoyou - Yonezawa [-] 1 0.3333
412 Takeaki - Tasugi - Satoru [-] 1 0.3333
413 Tanaka - Hayashi - Oki [-] 1 0.3333
414 Muranishi - Shinkawa - Nakayama [-] 1 0.3333
415 Kunimura - Kaneda - Horibe [-] 1 0.3333
416 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 0 1.0000
417 Noto - Yamazaki - Kimura [-] 0 1.0000
418 Oshima - Ito - Nakano [-] 0 1.0000
419 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 0 1.0000
420 Ushioda - Moriyasu - Matsubara [-] 0 1.0000
421 Yoshida - Fujii - Maki [-] 0 1.0000
422 Tanabe - Nihei - Ishiguro [-] 0 1.0000
423 Ryunosuke - Munekata - Sakamoto [-] 0 1.0000
424 Takashimizu - Arakawa - Sakata [-] 0 1.0000
425 Maegawa - Kondo - Itakura [-] 0 1.0000
426 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 0 1.0000
427 Yutaka - Ryo - Masaru [-] 0 1.0000
428 Takeshi - Takuya - Ebara [-] 0 1.0000
429 Shikano - Takahashi - Yoshimura [-] 0 1.0000
430 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 0 1.0000
431 Yusa - Naka - Noda [-] 0 1.0000
432 Tanaka - Yamada - Fujimori [-] 0 1.0000
433 Fujiwara - Nishigchi - Ishimura [-] 0 1.0000
434 Natsu - Isaka - Hideyuki [-] 0 1.0000
435 Ooiwa - Kawashima - Yokoyama [-] 0 1.0000
436 Oshima - Sakimura - Nishimoto [-] 0 1.0000
437 Schwartz - Ni - Schwartz [-] 0 1.0000
438 Kojima - Higashida - Nemoto [-] 0 1.0000
439 Kusakawa - Koide - Takashi [-] 0 1.0000
440 Daichi - Suguru - Tomoyuki [-] 0 1.0000
441 Tanaka - Youhei - Sugiura [-] 0 1.0000
442 Fujimura - Tedori - Shimizu [-] 0 1.0000
443 Nakabe - Hitouji - Okuyama [-] 0 1.0000
444 Tazawa - Syunnya - Maki [-] 0 1.0000
445 Ogata - Nakamichi - Yoshimoto [-] 0 1.0000
446 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 0 1.0000
447 Tachibana - Ueda - Yamamoto [-] 0 1.0000
448 Koretomo - Oonishi - Shindou [-] 0 1.0000
449 Tagai - Ishiwada - Miyawaki [-] 0 1.0000
450 Ueno - Saitou - Hara [-] 0 1.0000
451 Morikawa - Shiraishi - Ishida [-] 0 1.0000
452 Saionji - Hideyuki - Morimoto [-] 0 1.0000
453 Date - Tetsuo - Suzuki [-] 0 1.0000
454 Takuto - Nakamura - Syohei [-] 0 1.0000
455 Kedoin - Kishihara - Hirokazu [-] 0 1.0000
456 Sakurai - Tokuyama - Torigoe [-] 0 1.0000
457 Kishimoto - Akihiro - Kozutsumi [-] 0 1.0000
458 Sekizawa - Nanba - Hasegawa [-] 0 1.0000
459 Sakane - Sorada - Fukasawa [-] 0 1.0000
460 Andou - Nishimura - Mukama [-] 0 1.0000
461 Iida - Kawachi - Tukimata [-] 0 1.0000
462 Hayato - Daiki - Kamiya [-] 0 1.0000
463 Sato - Minami - Ainai [-] 0 1.0000
464 Nakamura - Nagata - Seko [-] 0 1.0000
465 Komizo - Takeuchi - Iwabuchi [-] 0 1.0000
466 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 0 1.0000
467 Kiyotaka - Junpei - Yousuke [-] 0 1.0000
468 Oota - Imai - Sato [-] 0 1.0000
469 Akihiro - Yuuya - Hiroyasu [-] 0 1.0000
470 Izu - Asano - Ishihara [-] 0 1.0000
471 Juso - Fujishiro - Juso [-] 0 1.0000
472 Takino - Higuchi - Imanishi [-] 0 1.0000
473 Ohgaki - Akihiro - Fujino [-] 0 1.0000
474 Ryuji - Tomoya - Masato [-] 0 1.0000
475 Kaminaga - Sugawara - Takanoi [-] 0 1.0000
476 Fujiwara - Nakamura - Fujita [-] 0 1.0000
477 Nishimura - Hasegawa - Takesita [-] 0 1.0000
478 Yuuhei - Tasaki - Mochizuki [-] 0 1.0000
479 Yuya - Ida - Kedo [-] 0 1.0000
480 Ogino - Hirakawa - Matsumoto [-] 0 1.0000
481 Sasaki6248 - Yoon - Ishii [-] 0 1.0000
482 Katagiri - Junya - Katagiri [-] 0 1.0000
483 Kanda - Yamato - Kakinoki [-] 0 1.0000
484 Kagami - Okuda - Kakue [-] 0 1.0000
485 Kato - Ikebata - Masuda [-] 0 1.0000
486 Tashiro - Yano - Terawaki [-] 0 1.0000
487 Iwasaki - Asada - Yoshida [-] 0 1.0000
488 Kawasaki - Wakayama - Iwata [-] 0 1.0000
489 Yutaka - Tsuda - Yoshioka [-] 0 1.0000
490 Shinmura - Takeda - Hirouchi [-] 0 1.0000
491 Kimura - Ohta - Yamada [-] 0 1.0000
492 Yabumoto - Kurihara - Nisihara [-] 0 1.0000
493 Oosaki - Tanaka - Yokoyama [-] 0 1.0000
494 Sawada - Kawata - Yamaguchi [-] 0 1.0000
495 Miyata - Ohmoto - Tsunemoto [-] 0 1.0000
496 Sasaki - Sasaki - Saitou [-] 0 1.0000
497 Matsuo - Kobayashi - Shingo [-] 0 1.0000
498 Qiang - Wei - Wang [-] 0 1.0000
499 Ueno - Yamada - Ike [-] 0 1.0000
500 Kyoumoto - Nakae - Fujimoto [-] 0 1.0000
501 Sasaki - Kawakami - Komori [-] 0 1.0000
502 Taki - Fujii - Mizoshita [-] 0 1.0000
503 Sho - Kouichi - Ootsubo [-] 0 1.0000
504 Tang - Jhang - Shu [-] 0 1.0000
505 Mimori - Matsumoto - Sawada [-] 0 1.0000
506 Honda - Kita - Okamura [-] 0 1.0000
507 Itou - Yamamoto - Kuriyama [-] 0 1.0000
508 Takenaka - Kobayashi - Nishio [-] 0 1.0000
509 Okayama - Muramatsu - Ichikawa [-] 0 1.0000
510 Nishimoto - Kawamura - Shibuya [-] 0 1.0000
511 Takashi - Shunya - Takayuki [-] 0 1.0000
512 Ikeda - Ikeda - Ieda [-] 0 1.0000
513 Arita - Kasuga - Takagi [-] 0 1.0000
514 Matsui - Nakajima - Kawamura [-] 0 1.0000
515 Segou - Itoyanagi - Sugiyama [-] 0 1.0000
516 Kubo - Saito - Take [-] 0 1.0000
517 Itou - Makoto - Syematsu [-] 0 1.0000
518 Kang - Moon - Son [-] 0 1.0000
519 Takakuwa - Gotou - Takato [-] 0 1.0000
520 Matsushita - Ehara - Yuuto [-] 0 1.0000
521 Furuta - Ooura - Tezuka [-] 0 1.0000
522 Yuasa - Arahori - Higono [-] 0 1.0000
523 Myoga - Itai - Matsui [-] 0 1.0000
524 Inoue - Katsuki - Itou [-] 0 1.0000
525 Zulkarnaen - Khairul Anuar - Zakaria [-] 0 1.0000
526 Sugiyama - Kasama - Yoshikawa [-] 0 1.0000
527 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 0 1.0000
528 Koike - Kurikage - Takeda [-] 0 1.0000
529 Inokuchi - Togashi - Wada [-] 0 1.0000
530 Inoue - Miyake - Katayama [-] 0 1.0000
531 Noine - Usui - Mimidou [-] 0 1.0000
532 Chiba - Nagano - Ono [-] 0 1.0000
533 Murata - Masashi - Ichii [-] 0 1.0000
534 Yutani - Yutani - Mototani [-] 0 1.0000
535 Kobachi - Kitagawa - Doi [-] 0 1.0000
536 Machida - Yoshida - Naka [-] 0 1.0000
537 Sugiyama - Syohei - Irimura [-] 0 1.0000
538 Iwasaki - Sonoda - Umeda [-] 0 1.0000
539 Watanabe - Yamane - Toshimasa [-] 0 1.0000
540 Nakayama - Mitoh - Hosoi [-] 0 1.0000
541 Akase - Okamoto - Seno [-] 0 1.0000
542 Shimamura - Saito - Machii [-] 0 1.0000
543 Ashida - Ishizaka - Kamo [-] 0 1.0000
544 Umetani - Ikoma - Miki [-] 0 1.0000
545 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 0 1.0000
546 Kubota - Kamiyama - Aramomi [-] 0 1.0000
547 Sano - Miki - Yuba [-] 0 1.0000
548 Horibe - Itazu - Jinno [-] 0 1.0000
549 Kobayashi - Kimura - Yamauchi [-] 0 1.0000
550 Shiraishi - Kumura - Matsumoto [-] 0 1.0000
551 Yokotsuka - Hinai - Hayasi [-] 0 1.0000
552 Yoshida - Matsumoto - Ikeda [-] 0 1.0000
553 Satou - Mitsui - Uchida [-] 0 1.0000
554 Ri - Park - Kim [-] 0 1.0000
555 Onishi - Tomohiro - Moriwaki [-] 0 1.0000
556 Tachibana - Ohori - Hayashi [-] 0 1.0000
557 Kimihiko - Yasuhiro - Toshiaki [-] 0 1.0000
558 Osada - Odo - Koshi [-] 0 1.0000
559 Umezaki - Okai - Fukugawa [-] 0 1.0000
560 Tamura - Nishimura - Okuyama [-] 0 1.0000
561 Kuriyama - Sugiki - Shirahata [-] 0 1.0000
562 Yamakawa - Kimura - Juumonji [-] 0 1.0000
563 Kawakami - Kakita - Hamaguchi [-] 0 1.0000
564 Satou - Kawarada - Hibino [-] 0 1.0000
565 Syoubayashi - Takaishi - Tamura [-] 0 1.0000
566 Takahashi - Sasaki - Kojima [-] 0 1.0000
567 Koichi - Yasuhiro - Nakai [-] 0 1.0000
568 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 0 1.0000
569 Satou - Oyama - Akimoto [-] 0 1.0000
570 Azuma - Toshihisa - Sho [-] 0 1.0000
571 Mochizuki - Sinsuke - Yoshimura [-] 0 1.0000
572 Oda - Babasaki - Nanjiyou [-] 0 1.0000
573 Kagotani - Miyake - Tashima [-] 0 1.0000
574 Okada - Kamikawa - Yamane [-] 0 1.0000
575 Kitamura - Takada - Daisuke [-] 0 1.0000
576 Takamatsu - Sakata - Yoshie [-] 0 1.0000
577 Kodaka - Kajihara - Saitou [-] 0 1.0000
578 Murakami - Uemoto - Ichihara [-] 0 1.0000
579 Seisaku - Seigo - Shigehiro [-] 0 1.0000
580 Nonoguchi - Obata - Akaba [-] 0 1.0000
581 Satou - Ishikawa - Yoshida [-] 0 1.0000
582 Aoki - Kurokawa - Nakazono [-] 0 1.0000
583 Hokumura - Miyata - Narita [-] 0 1.0000
584 Soga - Fujii - Danno [-] 0 1.0000
585 Hart - Brown - Sui [-] 0 1.0000
586 Miura - Narita - Fujita [-] 0 1.0000
587 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 0 1.0000
588 Sakurai - Sugimoto - Akaza [-] 0 1.0000
589 Mitsuzane - Rokumyo - Nagai [-] 0 1.0000
590 Kahata - Shinhama - Ishida [-] 0 1.0000
591 Shiraishi - Hirayama - Momiki [-] 0 1.0000
592 Mizutori - Hashimoto - Oogoshi [-] 0 1.0000
593 Hirano - Yasuhiro - Azuma [-] 0 1.0000
594 Hirao - Iwahashi - Nishimura [-] 0 1.0000
595 Sugisawa - Kawa - Tanaka [-] 0 1.0000
596 Katagiri - Kishida - Kasuga [-] 0 1.0000
597 Yamamura - Kazushi - Kanagawa [-] 0 1.0000
598 Toshihiko - Junya - Toshihiko [-] 0 1.0000
599 Nakada - Sasaki - Matsui [-] 0 1.0000
600 Matousek - Sochurek - Ristovsky [-] 0 1.0000
601 Adachi - Takahashi - Hoshina [-] 0 1.0000
602 Aida - Yamaguchi - Yoshioka [-] 0 1.0000
603 Tokumoto - Takada - Nakae [-] 0 1.0000
604 Okusu - Tomoaki - Tsukuda [-] 0 1.0000
605 Kaneko - Nishio - Kawata [-] 0 1.0000
606 Miki - Takase - Hirana [-] 0 1.0000
607 Aoyama - Watanabe - Maejima [-] 0 1.0000
608 Yuki - Tada - Aoyama [-] 0 1.0000
609 Fukushima - Saitou - Ayama [-] 0 1.0000
610 Oku - Takamiya - Yoshioka [-] 0 1.0000
611 Hattori - Itou - Goto [-] 0 1.0000
612 Ryusuke - Yuuhi - Fukushima [-] 0 1.0000
613 Ohkawara - Shiniti - Akatsuka [-] 0 1.0000
614 Ujimasa - Mori - Masahito [-] 0 1.0000
615 Yamamoto - Takata - Chou [-] 0 1.0000
616 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 0 1.0000
617 Miyakawa - Iwami - Hamachiyo [-] 0 1.0000
618 Yamagata - Fukuki - Kenta [-] 0 1.0000
619 Narumi - Tamaki - Kondo [-] 0 1.0000
620 Nakai - Ogawa - Nagai [-] 0 1.0000
621 Shirakawa - Kozaiku - Yuichi [-] 0 1.0000
622 Iwano - Adachi - Zaizen [-] 0 1.0000
623 Hsu - Lien - Yu [-] 0 1.0000
624 Miyazaki - Satou - Tateyama [-] 0 1.0000
625 Kamikawa - Rekisya - Wada [-] 0 1.0000
626 Kouge - Nakanishi - Katou [-] 0 1.0000
627 Kikuchi - Kikuchi - Tawa [-] 0 1.0000
628 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 0 1.0000
629 Kimura - Kawakami - Kawada [-] 0 1.0000
630 Takeuchi - Abe - Yokoyama [-] 0 1.0000
631 Park - Lee - Wang [-] 0 1.0000
632 Tomizawa - Matsui - Satou [-] 0 1.0000
633 Watanabe - Yagawa - Muraoka [-] 0 1.0000
634 Higashino - Shiba - Ueno [-] 0 1.0000
635 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 0 1.0000
636 Maeda - Aizawa - Yoshinaga [-] 0 1.0000
637 Kaido - Kondo - Kanazawa [-] 0 1.0000
638 Koike - Hattori - Kato [-] 0 1.0000
639 Shindo - Masuyama - Kato [-] 0 1.0000
640 Tamai - Sakai - Kunisato [-] 0 1.0000
641 Honda - Kiyokawa - Nagase [-] 0 1.0000
642 Katayama - Hamada - Furukawa [-] 0 1.0000
643 Madrinan - Ruiz - Coquia [-] 0 1.0000
644 Yusuke - Sawada - Masaaki [-] 0 1.0000
645 Matsui - Sugiura - Takahashi [-] 0 1.0000
646 Saitou - Yoshiaki - Miyake [-] 0 1.0000
647 Ootake - Nomura - Umehara [-] 0 1.0000
648 Tada - Sutou - Ffman120 [-] 0 1.0000
649 Nagoya - Wachi - Enomoto [-] 0 1.0000
650 Kohei - Moriya - Yamamiya [-] 0 1.0000
651 Koide - Nishio - Kozuka [-] 0 1.0000
652 Yosiura - Katou - Nomoto [-] 0 1.0000
653 Takuwa - Kento - Ishizaki [-] 0 1.0000
654 Takrathoke - Prasitthikul - Sivairikaroon [-] 0 1.0000
655 Onimaru - Kondo - Kondo [-] 0 1.0000
656 Bandou - Nakai - Takagaki [-] 0 1.0000
657 Soga - Ohkura - Matsushita [-] 0 1.0000
658 Sugisawa - Kondou - Ochi [-] 0 1.0000
659 Umehara - Karatsu - Tomohiro [-] 0 1.0000
660 Sadaaki - Toshiya - Mamoru [-] 0 1.0000
661 Minamimura - Izumiya - Hiroshi [-] 0 1.0000
662 Honda - Shinntani - Ogata [-] 0 1.0000
663 Matsumoto - Kikuchi - Miwa [-] 0 1.0000
664 Makino - Sakurai - Sato [-] 0 1.0000
665 Wong - Xie - Yee [-] 0 1.0000
666 Kawai - Shimizu - Ando [-] 0 1.0000
667 Hatta - Naoto - Takahiro [-] 0 1.0000
668 Brown - Cruz - Jacobs [-] 0 1.0000
669 Baba - Nakura - Usui [-] 0 1.0000
670 Okutani - Iwai - Terao [-] 0 1.0000
671 Tatematsu - Kinoshita - Kida [-] 0 1.0000
672 Lin - Lee - Chiu [-] 0 1.0000
673 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0 1.0000
674 Morimoto - Nara - Shohei [-] 0 1.0000
675 Kondou - Oosawa - Fukaya [-] 0 1.0000
676 Gyou - Shun - Ooe [-] 0 1.0000
677 Kawakami - Nakamura - Nakamura [-] 0 1.0000
678 Abe - Kawai - Okamura [-] 0 1.0000
679 Ooba - Sakai - Yoshino [-] 0 1.0000
680 Hada - Masuda - Yuichiro [-] 0 1.0000
681 Oosumi - Hasegawa - Shibue [-] 0 1.0000
682 Kato - Yasooka - Kakumae [-] 0 1.0000
683 Mori - Hishida - Hattori [-] 0 1.0000
684 Morishita - Shiura - Yaguchi [-] 0 1.0000
685 Nishiyori - Nishi - Otsuki [-] 0 1.0000
686 Yoshihara - Kitajima - Shimura [-] 0 1.0000
687 Tanaka - Kiichiro - Sato [-] 0 1.0000
688 Komachi - Nobe - Mori [-] 0 1.0000
689 Seki - Kamo - Takagi [-] 0 1.0000
690 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 0 1.0000
691 Oodan - Kondou - Hoshino [-] 0 1.0000
692 Kato - Watanabe - Inoko [-] 0 1.0000
693 Fujii - Fukui - Taketi [-] 0 1.0000
694 Robertson - Mcneace - Heaton [-] 0 1.0000
695 Tsai - Tung - Weng [-] 0 1.0000
696 Ikeda - Takano - Takahashi [-] 0 1.0000
697 Endou - Serizawa - Fujii [-] 0 1.0000
698 Niitani - Mitani - Kasahara [-] 0 1.0000
699 Takse - Hayami - Yoshizawa [-] 0 1.0000
700 Iwazaki - Isurugi - Inoue [-] 0 1.0000
701 Sida - Shirochika - Kubo [-] 0 1.0000
702 Ota - Kunou - Nagata [-] 0 1.0000
703 Araki - Umemura - Gration [-] 0 1.0000
704 Okamura - Satou - Kaneko [-] 0 1.0000
705 Ishida - Matsubar - Suzuki [-] 0 1.0000
706 Sugiyama - Tanaka - Hamasaki [-] 0 1.0000
707 Nakano - Saijo - Suzuki [-] 0 1.0000
708 Jang - Yoon - Lee [-] 0 1.0000
709 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 0 1.0000
710 Uchida - Makoto - Hirata [-] 0 1.0000
711 Grogg - Grogg - Castillo [-] 0 1.0000
712 Karasawa - Horiuchi - Takahashi [-] 0 1.0000
713 Uozumi - Nishitani - Kobayashi [-] 0 1.0000
714 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 0 1.0000
715 Heng - Poh - Benedict [-] 0 1.0000
716 Komatsu - Naoki - Oomori [-] 0 1.0000
717 Kasai - Tamura - Ura [-] 0 1.0000
718 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 0 1.0000
719 Matsui - Matsumura - Komiya [-] 0 1.0000
720 Nishimura - Tsuchihashi - Tsutsui [-] 0 1.0000
721 Nakai - Takekawa - Okita [-] 0 1.0000
722 Kishikawa - Yoshida - Otsuka [-] 0 1.0000
723 Oota - Ogawa - Mizoue [-] 0 1.0000
724 Ito - Kanda - Murakami [-] 0 1.0000
725 Sato - Iki - Kaneko [-] 0 1.0000
726 Masatoshi - Hiroki - Ryota [-] 0 1.0000
727 Kumazaki - Taga - Sumomo [-] 0 1.0000
728 Ryutaro - Kasumi - Sinnosuke [-] 0 1.0000
729 Mutou - Miyamoto - Aoi [-] 0 1.0000
730 Koide - Sugai - Mizutani [-] 0 1.0000
731 Fukuoka - Ichimi - Kawai [-] 0 1.0000
732 Yamasaki - Takahashi - Chihara [-] 0 1.0000
733 Mogi - Konishi - Mogi [-] 0 1.0000
734 Miyoshi - Kajiyama - Deguchi [-] 0 1.0000
735 Ootani - Kawabata - Oono [-] 0 1.0000
736 Imai - Kumeyama - Shibata [-] 0 1.0000
737 Nishikawa - Ohtake - Deguchi [-] 0 1.0000
738 Kawabata - Taiga - Zukeyama [-] 0 1.0000
739 Wada - Minamizuka - Kitajima [-] 0 1.0000
740 Kiyota - Murata - Tanabe [-] 0 1.0000
741 Asai - Ishii - Yamanaka [-] 0 1.0000
742 Yamane - Yasunaka - Kumagai [-] 0 1.0000
743 Watanabe - Sakamoto - Nishio [-] 0 1.0000
744 Nagaoka - Kawanishi - Kurahashi [-] 0 1.0000
745 Takao - Ootaki - Mori [-] 0 1.0000
746 Esaki - Gotou - Yamaguchi [-] 0 1.0000
747 Nakamura - Imai - Senuma [-] 0 1.0000
748 Kawasaki - Sakamoto - Noguchi [-] 0 1.0000
749 Kawasoe - Takaaki - Junya [-] 0 1.0000
750 Haneda - Kitao - Itou [-] 0 1.0000
751 Cho - Kim - Lee [-] 0 1.0000
752 Azechi - Matsuda - Sunakawa [-] 0 1.0000
753 Takagi - Matsuda - Miyazaki [-] 0 1.0000
754 Tukui - Yanagisawa - Sato [-] 0 1.0000
755 Utsunomiya - Kitazawa - Morinaka [-] 0 1.0000
756 Riku - Ryu - Keisuke [-] 0 1.0000
757 Sakatani - Nakayama - Shibuya [-] 0 1.0000
758 Tsujimoto - Kashiwa - Imagawa [-] 0 1.0000
759 Hirao - Hamada - Fujikawa [-] 0 1.0000
760 Ito - Isobayashi - Okatani [-] 0 1.0000
761 Satou - Hattori - Suzuki [-] 0 1.0000
762 Arita - Pham - Toyota [-] 0 1.0000
763 Mituyasu - Iso - Yamamoto [-] 0 1.0000
764 Tomoya - Sakakibara - Nakamura [-] 0 1.0000
765 Sugiyama - Takaizumi - Yanagihara [-] 0 1.0000
766 Mashimo - Suda - Inagawa [-] 0 1.0000
767 Hatae - Jun - Ryuji [-] 0 1.0000
768 Kitamura - Ryousuke - Fujisaki [-] 0 1.0000
769 Yuki - Sakamoto - Yamashina [-] 0 1.0000
770 Hasegawa - Nagao - Murata [-] 0 1.0000
771 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 0 1.0000
772 Yashiki - Yamaoka - Takasu [-] 0 1.0000
773 Sakai - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 0 1.0000
774 Miyamoto - Kubota - Kaino [-] 0 1.0000
775 Akihiro - Kodama - Munenari [-] 0 1.0000
776 Takahashi - Kimura - Seki [-] 0 1.0000
777 Tamura - Yusuke - Kitakaze [-] 0 1.0000
778 Tanaka - Oda - Sekimoto [-] 0 1.0000
779 Ko - Atsushi - Shota [-] 0 1.0000

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All