ROUND 2 STANDINGS

Posted in Event Coverage on September 10, 2016

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Ine - Yamane - Ogasawara [-] 6 0.5000
2 Kidera - Satou - Okano [-] 6 0.5000
3 Goshima - Mine - Kojima [-] 6 0.5000
4 Ishida - Takeda - Kawashita [-] 6 0.5000
5 Ozawa - Murakami - Saitou [-] 6 0.5000
6 Hirosawa - Tsumura - Fujimoto [-] 6 0.5000
7 Sashida - Tateoka - Kanayama [-] 6 0.5000
8 Sato - Tamada - Nonaka [-] 6 0.5000
9 Takada - Oh - Sakaino [-] 6 0.5000
10 Deng - Wang - Zimo [-] 6 0.5000
11 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 6 0.5000
12 Tetsuya - Tanala - Fukuda [-] 6 0.5000
13 Hiroi - Hiroi - Shimizu [-] 6 0.5000
14 Shirakawa - Hatoyama - Nishi [-] 6 0.5000
15 Makihara - Yoshimura - Itou [-] 6 0.5000
16 Matsushita - Shimada - Murao [-] 6 0.5000
17 Takara - Onishi - Hasimoto [-] 6 0.5000
18 Nishikawa - Tanimura - Muraoka [-] 6 0.5000
19 Zhang - Liu - Zhou [-] 6 0.5000
20 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 6 0.5000
21 Iwasawa - Nitta - Date [-] 6 0.5000
22 Miyamoto - Mihara - Okami [-] 6 0.5000
23 Matsumoto - Enomoto - Ichikawa [-] 6 0.5000
24 Yosuke - Masahiro - Fumiyasu [-] 6 0.5000
25 Matushita - Aizawa - Aizawa [-] 6 0.5000
26 Taniguchi - Nose - Hirayama [-] 6 0.5000
27 Hata - Minsu - Oosaka [-] 6 0.5000
28 Nakasato - Itoh - Toyota [-] 6 0.5000
29 Matsumura - Shichiku - Harata [-] 6 0.5000
30 Ichikawa - Motomura - Nuruki [-] 6 0.5000
31 Sasaki - Kimura - Suzuki [-] 6 0.5000
32 Mizuno - Tamura - Kanno [-] 6 0.5000
33 Hoshino - Okada - Tsujikawa [-] 6 0.5000
34 Hamaguchi - Tuzii - Hayashi [-] 6 0.5000
35 Kato - Hishida - Ueda [-] 6 0.5000
36 Nakashima - Iwata - Fukui [-] 6 0.5000
37 Sano - Morishita - Tanaka [-] 6 0.5000
38 Ogawa - Ogawa - Kojima [-] 6 0.5000
39 Tanaka - Kawahama - Shigehisa [-] 6 0.5000
40 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 6 0.5000
41 Akita - Matsuyama - Okamoto [-] 6 0.5000
42 Takaishi - Oshikawa - Sakai [-] 6 0.5000
43 Amayasu - Tsuboyama - Kato [-] 6 0.5000
44 Maruyama - Hassaku - Matsuda [-] 6 0.5000
45 Cho - Jong-Kuk - Yoon [-] 6 0.5000
46 Nagaoka - Fujimoto - Fujita [-] 6 0.5000
47 Kawabata - Ryo - Tanaka [-] 6 0.5000
48 Hasegawa - Horikoshi - Yamamoto [-] 6 0.5000
49 Kobayashi - Ishihara - Kurihara [-] 6 0.5000
50 Kageyama - Iwase - Sakuma [-] 6 0.5000
51 Ooya - Otomo - Yamada [-] 6 0.5000
52 Uno - Sakai - Mihara [-] 6 0.5000
53 Brown - Keller - Ma [-] 6 0.5000
54 Tsunoda - Kimura - Nakata [-] 6 0.5000
55 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 6 0.5000
56 Ogawa - Motoshi - Takeuchi [-] 6 0.5000
57 Yokono - Nozaki - Fukutani [-] 6 0.5000
58 Katou - Sato - Ikurumi [-] 6 0.5000
59 Matsushita - Naraya - Itou [-] 6 0.5000
60 Yiwen - Yu - Zuo [-] 6 0.5000
61 Hibino - Nakamura - Aka [-] 6 0.5000
62 Kihara - Mashima - Nishmura [-] 6 0.5000
63 Shinji - Atsushi - Shimizu [-] 6 0.5000
64 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 6 0.5000
65 Yamaguchi - Kobayashi - Nagase [-] 6 0.5000
66 Matsui - Furuichi - Higaki [-] 6 0.5000
67 Kihira - Fujii - Sasaki [-] 6 0.5000
68 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6 0.5000
69 Mitamura - Kurihara - Nakajima [-] 6 0.5000
70 Itazu - Tsubouchi - Nishikawa [-] 6 0.5000
71 Higa - Urasaki - Nakamatu [-] 6 0.5000
72 Koyama - Akada - Omori [-] 6 0.5000
73 Harada - Yoshikawa - Nishida [-] 6 0.5000
74 Yuuki - Minami - Tomioka [-] 6 0.5000
75 Shimura - Mihara - Bandou [-] 6 0.5000
76 Yoshida - Tatsushi - Yuuya [-] 6 0.5000
77 Kuroiwa - Koizumi - Yamashita [-] 6 0.5000
78 Shigehara - Koizumi - Furukawa [-] 6 0.5000
79 Yamada - Sasaki - Ohnishi [-] 6 0.5000
80 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 6 0.5000
81 Urasawa - Murae - Baba [-] 6 0.5000
82 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6 0.4167
83 Shibata - Saito - Tamamura [-] 6 0.4167
84 Aoki - Akagi - Tsuji [-] 6 0.4167
85 Fujita - Morita - Nakano [-] 6 0.4167
86 Sano - Kibe - Sinichi [-] 6 0.4167
87 Sasaki3592 - Nishiwaki - Nakashima [-] 6 0.4167
88 Yanou - Ogawa - Gou [-] 6 0.4167
89 Burns - Zhou - Hillman [-] 6 0.4167
90 Uchida - Sugiura - Tamamura [-] 6 0.4167
91 Mizumoto - Nakagawa - Itou [-] 6 0.4167
92 Dorsey - Mialaret - Pors [-] 6 0.4167
93 Kawaguchi - Yamamoto - Morita [-] 6 0.4167
94 Nishizawa - Hirata - Nakata [-] 6 0.4167
95 Hama - Biwaki - Mimasu [-] 6 0.4167
96 Liu - He - Zhang [-] 6 0.4167
97 Hitomi - Matsubara - Kato [-] 6 0.4167
98 Yamanaka - Hangyo - Fujiwara [-] 6 0.4167
99 Yoshida - Kaneta - Mastubara [-] 6 0.4167
100 Takeda - Tanaka - Kadowaki [-] 6 0.4167
101 Harashima - Takano - Arai [-] 6 0.4167
102 Abiko - Tarui - Tanaka [-] 6 0.4167
103 Taniguchi - Inoue - Takao [-] 6 0.4167
104 Kawasaki - Kusakabe - Oikawa [-] 6 0.4167
105 Satonaka - Yoshimura - Horie [-] 6 0.4167
106 Kong - Cheung - Xu [-] 6 0.4167
107 Tsuzaki - Kondou - Kanda [-] 6 0.4167
108 Oiso - Nakamura - Jindalertudomedee [-] 6 0.4167
109 Takai - Shohei - Hayano [-] 6 0.4167
110 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 6 0.4167
111 Park - Buhong - Kim [-] 6 0.4167
112 Tanaka - Uematsu - Matsumoto [-] 6 0.4167
113 Taiyo - Yamada - Shinoda [-] 6 0.4167
114 Kutukake - Nakano - Motohiko [-] 6 0.4167
115 Ariyoshi - Sugita - Hayashi [-] 6 0.4167
116 Hashimoto - Egawa - Yamada [-] 6 0.4167
117 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 6 0.4167
118 Bartram - Li - Lucian [-] 6 0.4167
119 Mizutani - Sato - Kaneda [-] 6 0.4167
120 Shunsuke - Kazushige - Satoshi [-] 6 0.4167
121 Hagiwara - Masuno - Arita [-] 6 0.4167
122 Ishikura - Nagata - Terashima [-] 6 0.4167
123 Tian - Katsuhiro - Tomoharu [-] 6 0.4167
124 Akaboshi - Yamamoto - Nishida [-] 6 0.4167
125 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 6 0.4167
126 Yoshikawa - Hamaguchi - Shiotani [-] 6 0.4167
127 Huang - Rogers - Chung [-] 6 0.4167
128 Takahashi - Ryosuke - Okubo [-] 6 0.4167
129 Nakamura - Suga - Monbayashi [-] 6 0.4167
130 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 6 0.4167
131 Urakami - Oomori - Ueda [-] 6 0.4167
132 Ogura - Moriya - Doi [-] 6 0.4167
133 Yamamoto - Shibata - Nakamura [-] 6 0.4167
134 Yoshimori - Keita - Watanabe [-] 6 0.4167
135 Samaru - Ishino - Tanaka [-] 6 0.4167
136 Ng - Lee - Sek [-] 6 0.4167
137 Tamura - Matsuzaki - Ueno [-] 6 0.4167
138 Kimonji - Kanegawa - Inami [-] 6 0.4167
139 Ng - Feng - Lim [-] 6 0.4167
140 Ninohira - Ueda - Igarashi [-] 6 0.4167
141 Iida - Eguchi - Nomiya [-] 6 0.4167
142 Watanabe - Nakamura - Ikawa [-] 6 0.4167
143 Kurosawa - Sato - Kumasaka [-] 6 0.4167
144 Kawasaki - Takayama - Kato [-] 6 0.4167
145 Kihara - Masukado - Tanaka [-] 6 0.4167
146 Yamashita - Aoki - Miyajima [-] 6 0.4167
147 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 6 0.4167
148 Tanaka - Nomura - Sekikawa [-] 6 0.4167
149 Li - Sun - Ai [-] 6 0.4167
150 Ito - Ikoma - Kitabayasi [-] 6 0.4167
151 Takeuchi - Yamada - Inoue [-] 6 0.4167
152 Kobayashi - Mori - Ono [-] 6 0.4167
153 Itou - Kurashima - Taniguchi [-] 6 0.4167
154 Yu - Shiomi - Tatsuya [-] 6 0.4167
155 Kotaro - Okudera - Takashi [-] 6 0.4167
156 Yukuhiro - Kitahara - Yamamoto [-] 6 0.4167
157 Adachi - Sekimoto - Fukudome [-] 6 0.4167
158 Ashizawa - U - Takenouchi [-] 6 0.4167
159 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 6 0.4167
160 Nishiyama - Watabe - Satou [-] 6 0.4167
161 Katsunori - Kakiki - Hama [-] 6 0.4167
162 Kawaguchi - Furuuchi - Sakurai [-] 6 0.4167
163 Hori - Takahashi - Endo [-] 6 0.4167
164 Maeno - Hayashi - Kawai [-] 6 0.4167
165 Fukunaga - Boku - Inagaki [-] 6 0.4167
166 Murao - Mori - Hirose [-] 6 0.4167
167 Inukai - Kondo - Tajiri [-] 6 0.4167
168 Negishi - Murata - Kimura [-] 6 0.4167
169 Kawata - Nishiguchi - Tatuya [-] 6 0.4167
170 Poh - Soh - Hee [-] 6 0.4167
171 Shiroma - Mitunaga - Shinjo [-] 6 0.4167
172 Hashimoto - Nakatani - Oonishi [-] 6 0.4167
173 Yung - Khai-Wern - Fung-Han [-] 6 0.4167
174 Pengjie - Ruikan - Yimin [-] 6 0.4167
175 Jun - Takahashi - Saito [-] 6 0.4167
176 Minotani - Izawa - Shimoyama [-] 6 0.4167
177 Itakura - Okumura - Makino [-] 6 0.4167
178 Kuroda - Higashi - Miura [-] 6 0.4167
179 Kawaguchi - Furutate - Nishimura [-] 6 0.4167
180 Ogawa - Kiyono - Fujii [-] 6 0.4167
181 Kobayashi - Shimada - Andou [-] 4 0.5000
182 Minoshima - Nukita - Takatuka [-] 4 0.5000
183 Ushie - Hayashi - Yamazoe [-] 4 0.5000
184 Hayashi - Uchimura - Tubouchi [-] 4 0.5000
185 Matsuoka - Kurita - Takahashi [-] 4 0.5000
186 Yuen - Nguyen - Lau [-] 4 0.5000
187 Wakita - Tamano - Wakita [-] 4 0.5000
188 Sakamoto - Matuura - Nose [-] 4 0.5000
189 Yi - Wentao - Song [-] 4 0.5000
190 Katakawa - Maruyama - Yoshida [-] 4 0.5000
191 Zorzi - Kratter - Pinto [-] 4 0.5000
192 Kinoshita - Ishiguro - Tabata [-] 4 0.5000
193 Tateishi - Yamamoto - Fukui [-] 4 0.5000
194 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 4 0.5000
195 Okada - Nakanishi - Oku [-] 4 0.5000
196 Miyasita - Kimura - Matsumoto [-] 4 0.5000
197 Hamada - Yagi - Yanagita [-] 4 0.4167
198 Fukuta - Matsuda - Fujii [-] 4 0.3333
199 Inazawa - Shoji - Igarashi [-] 4 0.3333
200 Yasui - Banno - Watanabe [-] 4 0.3333
201 Murayama - Hayakawa - Kazaoka [-] 4 0.3333
202 Kyohei - Yatori - Minami [-] 4 0.3333
203 Bessyo - Ishii - Tanabe [-] 4 0.3333
204 Yamaguchi - Mizutani - Yokomizo [-] 4 0.3333
205 Kimura - Koshida - Mio [-] 4 0.3333
206 Watanabe - Maezawa - Kase [-] 4 0.3333
207 Watanabe - Kobayashi - Kabeya [-] 4 0.3333
208 Shin - Matsuda - Sakamoto [-] 4 0.3333
209 Takeaki - Tasugi - Satoru [-] 4 0.3333
210 Muranishi - Shinkawa - Nakayama [-] 4 0.3333
211 Kikuchi - Kikuchi - Tawa [-] 3 1.0000
212 Syo - Son - Li [-] 3 0.7500
213 Takahashi - Orihara - Gotou [-] 3 0.7500
214 Tsuda - Ishigaki - Iwase [-] 3 0.7500
215 Higashimori - Takada - Kamada [-] 3 0.7500
216 Miyajima - Keisuke - Ryoma [-] 3 0.7500
217 Makishita - Hayashi - Muneta [-] 3 0.7500
218 Oya - Suzuki - Atmaibo [-] 3 0.7500
219 Kimata - Fujimoto - Sato [-] 3 0.7500
220 Kouki - Kawamura - Maeda [-] 3 0.7500
221 Enatsu - Tunoda - Kato [-] 3 0.7500
222 Kondo - Mitsuhashi - Kurita [-] 3 0.7500
223 Ueda - Maehara - Maeda [-] 3 0.7500
224 Shirakawa - Ibushi - Nakatsuka [-] 3 0.7500
225 Shiota - Kobayashi - Toyota [-] 3 0.7500
226 Kawase - Komizo - Kutsuna [-] 3 0.7500
227 Yoshioka - Watanabe - Furukawa [-] 3 0.7500
228 Sasaki - Suzuki - Onodera [-] 3 0.7500
229 Fusegi - Yanaka - Omiya [-] 3 0.7500
230 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 3 0.7500
231 Hirata - Yoshifumi - Miyake [-] 3 0.7500
232 Ando - Minamino - Yamada [-] 3 0.7500
233 Motomura - Kita - Moritani [-] 3 0.7500
234 Rie - Sara - Mami [-] 3 0.7500
235 Jun - Tee - Endo [-] 3 0.7500
236 Akaike - Nakagawa - Omiya [-] 3 0.7500
237 Akama - Obara - Tabayashi [-] 3 0.7500
238 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 3 0.7500
239 Yashiro - Hosoi - Hickling [-] 3 0.7500
240 Sato - Nagami - Deguchi [-] 3 0.7500
241 Tay - Li - Tan [-] 3 0.7500
242 Izumi - Ogata - Mori [-] 3 0.7500
243 Saitou - Aono - Suzuki [-] 3 0.7500
244 Yoshizawa - Awatsu - Hideaki [-] 3 0.7500
245 Sasaki - Shirasaka - Goto [-] 3 0.7500
246 Andai - Uchikawa - Ogawa [-] 3 0.7500
247 Senba - Tozuka - Tsukamoto [-] 3 0.7500
248 Naganawa - Nakamura - Nakao [-] 3 0.7500
249 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 3 0.7500
250 Taniguchi - Ito - Yamanaka [-] 3 0.7500
251 Tezuka - Usui - Yoshida [-] 3 0.7500
252 Osawa - Ogura - Takakuwa [-] 3 0.7500
253 Kimura - Kamiike - Ishida [-] 3 0.7500
254 Sakamoto - Hagi - Imose [-] 3 0.7500
255 Shikama - Kokubun - Tomiyama [-] 3 0.7500
256 Kurakami - Yasutomi - Moriya [-] 3 0.7500
257 Chin - Oota - Fukunaga [-] 3 0.7500
258 Wada - Shimizu - Fuji [-] 3 0.7500
259 Miyabe - Ishihara - Kazuhiro [-] 3 0.7500
260 Satoshi - Takashi - Yohei [-] 3 0.7500
261 Takuya - Aki - Yoshihiko [-] 3 0.7500
262 Eto - Takenaka - Tsuda [-] 3 0.7500
263 Uzawa - Miyamoto - Yokoya [-] 3 0.7500
264 Koyama - Miyagi - Nohara [-] 3 0.7500
265 Han - Kuo - Huang [-] 3 0.7500
266 Gotou - Shinohara - Nakabou [-] 3 0.7500
267 Yoshida - Sano - Suzuki [-] 3 0.7500
268 Maruya - Yasuda - Kimura [-] 3 0.7500
269 Kataoka - Nishiyama - Sekino [-] 3 0.7500
270 Inuzuka - Hayata - Takahashi [-] 3 0.7500
271 Maeda - Monzen - Nishikawa [-] 3 0.7500
272 Kishida - Kawashima - Inoue [-] 3 0.7500
273 Endo - Yanase - Ooi [-] 3 0.7500
274 Nakamura - Fujii - Mishima [-] 3 0.7500
275 Nagayama - Yukihiro - Hiroki [-] 3 0.7500
276 Matsumoto - Kajiwara - Fukuda [-] 3 0.7500
277 Samejima - Maeda - Ota [-] 3 0.7500
278 Honda - Se - Kawachi [-] 3 0.7500
279 Magata - Sugihara - Arita [-] 3 0.7500
280 Naoki - Yoshiyasu - Shota [-] 3 0.7500
281 Kitaoka - Oota - Yamasita [-] 3 0.7500
282 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 3 0.7500
283 Hanano - Kubota - Matsuura [-] 3 0.7500
284 Kihara - Atsumi - Morii [-] 3 0.7500
285 Aoki - Ookura - Koike [-] 3 0.7500
286 Hanzawa - Ikebata - Ibe [-] 3 0.7500
287 Welty - Samson - Schiber [-] 3 0.7500
288 Imura - Hasegawa - Katoh [-] 3 0.7500
289 Noromichi - Takurou - Takeshi [-] 3 0.7500
290 Hiraoka - Asai - Katou [-] 3 0.7500
291 Vos - Jackel - Anthony [-] 3 0.7500
292 Ichikawa - Iwata - Moriya [-] 3 0.7500
293 Iwaki - Shibata - Takeda [-] 3 0.7500
294 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 3 0.7500
295 Yuuki - Yuichiro - Higashira [-] 3 0.7500
296 Oda - Honda - Kato [-] 3 0.7500
297 Tanaka - Suzuki - Fukui [-] 3 0.7500
298 Shibafuji - Katsu - Suzuki [-] 3 0.7500
299 Ideue - Matoba - Ishitsuka [-] 3 0.7500
300 Takahashi - Sasaki - Kojima [-] 3 0.7500
301 Kokura - Ebisu - Sasaki [-] 3 0.6667
302 Yuki - Keisuke - Hiraishi [-] 3 0.6667
303 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 3 0.6667
304 Yoshida - Yuasa - Ookubo [-] 3 0.6667
305 Merrick - Lewis - Duong [-] 3 0.6667
306 Mizuno - Takahashi - Nakaoka [-] 3 0.6667
307 Ohmura - Inaya - Iwasaki [-] 3 0.6667
308 Takeshita - Matsumoto - Takao [-] 3 0.6667
309 Kurushima - Osaka - Inoue [-] 3 0.6667
310 Furusawa - Saitou - Sakanaka [-] 3 0.6667
311 Ryota - Naoki - Shuuhei [-] 3 0.6667
312 Kazutaka - Yajima - Urase [-] 3 0.6667
313 Terai - Senoo - Fujino [-] 3 0.6667
314 Hirohata - Arai - Yamada [-] 3 0.6667
315 Li - Xu - Liu [-] 3 0.6667
316 Haruki - Takeda - Kobayasi [-] 3 0.6667
317 Harano - Nakada - Nakaigawa [-] 3 0.6667
318 Taiki - Hiroyuki - Kento [-] 3 0.6667
319 Sotomura - Fujikura - Matsumoto [-] 3 0.6667
320 Ono - Yamamoto - Inubuse [-] 3 0.6667
321 Yanagida - Akiyama - Takasugi [-] 3 0.6667
322 Fukutani - Maeda - Kometani [-] 3 0.6667
323 Takeda - Iwaide - Hagiwara [-] 3 0.6667
324 Saitou - Matsushita - Shikama [-] 3 0.6667
325 Hyoudou - Murakami - Sakai [-] 3 0.6667
326 Sakogawa - Yamaguchi - Morioka [-] 3 0.6667
327 Yamada - Asakura - Nagao [-] 3 0.6667
328 Satou - Shimizu - Hagiya [-] 3 0.6667
329 Hashimoto - Sugita - Ichikawa [-] 3 0.6667
330 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 3 0.6667
331 Yoshida - Nakamura - Muraki [-] 3 0.6667
332 Chih-Wei - Zhao - Sun [-] 3 0.6667
333 Ootsubo - Mori - Kamo [-] 3 0.6667
334 Tamura - Kotuji - Akai [-] 3 0.6667
335 Satoshi - Masanori - Yuki [-] 3 0.6667
336 Iyanaga - Takahashi - Ishimura [-] 3 0.6667
337 Moriya - Moriya - Misumi [-] 3 0.6667
338 Itosu - Takasaki - Matayoshi [-] 3 0.6667
339 Yamamoto - Okabayashi - Shimada [-] 3 0.6667
340 Sakuragi - Kazuki - Kubota [-] 3 0.6667
341 Kashima - Kudo - Natsume [-] 3 0.6667
342 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 3 0.6667
343 Kuroda - Sakamoto - Naka [-] 3 0.6667
344 Kamio - Nakamura - Shigemune [-] 3 0.6667
345 Maruo - Yamagami - Ishimaru [-] 3 0.6667
346 Yasuyuki - Muraoka - Yanaseko [-] 3 0.6667
347 Kaneko - Murase - Kuze [-] 3 0.6667
348 Ono - Terazawa - Toma [-] 3 0.6667
349 Furugen - Shinzato - Yamamura [-] 3 0.6667
350 Omura - Kunuki - Seko [-] 3 0.6667
351 Taniguchi - Migita - Takume [-] 3 0.6667
352 Mcmillin - Oldziey - Schwenk [-] 3 0.6667
353 Tamai - Takata - Nakamura [-] 3 0.6667
354 Kawabata - Iwasawa - Kurita [-] 3 0.6667
355 Yoshizawa - Hayashi - Kaga [-] 3 0.6667
356 Asai - Tateno - Kosakai [-] 3 0.6667
357 Masato - Masayoshi - Kaneko [-] 3 0.6667
358 Ookawa - Aiba - Katou [-] 3 0.6667
359 Nishimura - Itou - Andou [-] 3 0.6667
360 Nakane - Kojima - Fukuhara [-] 3 0.6667
361 Kunioka - Honda - Matsushima [-] 3 0.6667
362 Noda - Hagino - Kawai [-] 3 0.6667
363 Takagi - Yamada - Yoshida [-] 3 0.6667
364 Takashi - Hideaki - Kentarou [-] 3 0.6667
365 Takahashi - Yohara - Sawada [-] 3 0.6667
366 Kakuda - Kai - Ezaki [-] 3 0.6667
367 Tahara - Murata - Takayanagi [-] 3 0.6667
368 Sato - Kubota - Kawanishi [-] 3 0.6667
369 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 3 0.6667
370 Demura - Takeda - Shinya [-] 3 0.6667
371 Watanabe - Nakahara - Iwasaki [-] 3 0.6667
372 Muramatsu - Masada - Yuto [-] 3 0.6667
373 Muraoka - Oohashi - Hino [-] 3 0.6667
374 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 3 0.6667
375 Ichikawa - Mita - Yabuta [-] 3 0.6667
376 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 3 0.6667
377 Miyawaki - Ogawa - Yoshida [-] 3 0.6667
378 Igeta - Murata - Nakata [-] 3 0.6667
379 Urano - Mune - Kurita [-] 3 0.6667
380 Izumi - Iwasaki - Inoue [-] 3 0.6667
381 Nagai - Sasao - Sasabe [-] 3 0.6667
382 Ichihara - Ryota - Hirosawa [-] 3 0.6667
383 Takezaki - Oku - Yuuki [-] 3 0.6667
384 Morita - Hara - Kubo [-] 3 0.6667
385 Tomomura - Umeno - Morofuji [-] 3 0.6667
386 Sugimoto - Minoshima - Sugimura [-] 3 0.6667
387 Ushijima - Kawai - Yamada [-] 3 0.6667
388 Yamaguchi - Saito - Sato [-] 3 0.6667
389 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 3 0.6667
390 Furuya - Hattori - Toriuchi [-] 3 0.6667
391 Akatuka - Tanimoto - Ikekame [-] 3 0.6667
392 Oshima - Ito - Nakano [-] 3 0.6667
393 Ushioda - Moriyasu - Matsubara [-] 3 0.6667
394 Maegawa - Kondo - Itakura [-] 3 0.6667
395 Tanaka - Yamada - Fujimori [-] 3 0.6667
396 Schwartz - Ni - Schwartz [-] 3 0.6667
397 Tazawa - Syunnya - Maki [-] 3 0.6667
398 Ueno - Saitou - Hara [-] 3 0.6667
399 Date - Tetsuo - Suzuki [-] 3 0.6667
400 Andou - Nishimura - Mukama [-] 3 0.6667
401 Oota - Imai - Sato [-] 3 0.6667
402 Ryuji - Tomoya - Masato [-] 3 0.6667
403 Kagami - Okuda - Kakue [-] 3 0.6667
404 Kato - Ikebata - Masuda [-] 3 0.6667
405 Tashiro - Yano - Terawaki [-] 3 0.6667
406 Kimura - Ohta - Yamada [-] 3 0.6667
407 Miyata - Ohmoto - Tsunemoto [-] 3 0.6667
408 Sasaki - Sasaki - Saitou [-] 3 0.6667
409 Sho - Kouichi - Ootsubo [-] 3 0.6667
410 Tang - Jhang - Shu [-] 3 0.6667
411 Takenaka - Kobayashi - Nishio [-] 3 0.6667
412 Okayama - Muramatsu - Ichikawa [-] 3 0.6667
413 Kubo - Saito - Take [-] 3 0.6667
414 Takakuwa - Gotou - Takato [-] 3 0.6667
415 Yuasa - Arahori - Higono [-] 3 0.6667
416 Myoga - Itai - Matsui [-] 3 0.6667
417 Inoue - Katsuki - Itou [-] 3 0.6667
418 Inokuchi - Togashi - Wada [-] 3 0.6667
419 Murata - Masashi - Ichii [-] 3 0.6667
420 Kobachi - Kitagawa - Doi [-] 3 0.6667
421 Sugiyama - Syohei - Irimura [-] 3 0.6667
422 Iwasaki - Sonoda - Umeda [-] 3 0.6667
423 Watanabe - Yamane - Toshimasa [-] 3 0.6667
424 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 3 0.6667
425 Kobayashi - Kimura - Yamauchi [-] 3 0.6667
426 Syoubayashi - Takaishi - Tamura [-] 3 0.6667
427 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 3 0.6667
428 Azuma - Toshihisa - Sho [-] 3 0.6667
429 Oda - Babasaki - Nanjiyou [-] 3 0.6667
430 Okada - Kamikawa - Yamane [-] 3 0.6667
431 Takamatsu - Sakata - Yoshie [-] 3 0.6667
432 Satou - Ishikawa - Yoshida [-] 3 0.6667
433 Yamamura - Kazushi - Kanagawa [-] 3 0.6667
434 Matousek - Sochurek - Ristovsky [-] 3 0.6667
435 Okusu - Tomoaki - Tsukuda [-] 3 0.6667
436 Fukushima - Saitou - Ayama [-] 3 0.6667
437 Hattori - Itou - Goto [-] 3 0.6667
438 Yamamoto - Takata - Chou [-] 3 0.6667
439 Matsui - Sugiura - Takahashi [-] 3 0.6667
440 Nagoya - Wachi - Enomoto [-] 3 0.6667
441 Koide - Nishio - Kozuka [-] 3 0.6667
442 Yosiura - Katou - Nomoto [-] 3 0.6667
443 Soga - Ohkura - Matsushita [-] 3 0.6667
444 Sugisawa - Kondou - Ochi [-] 3 0.6667
445 Okutani - Iwai - Terao [-] 3 0.6667
446 Lin - Lee - Chiu [-] 3 0.6667
447 Kawakami - Nakamura - Nakamura [-] 3 0.6667
448 Ooba - Sakai - Yoshino [-] 3 0.6667
449 Hada - Masuda - Yuichiro [-] 3 0.6667
450 Komachi - Nobe - Mori [-] 3 0.6667
451 Niitani - Mitani - Kasahara [-] 3 0.6667
452 Sugiyama - Tanaka - Hamasaki [-] 3 0.6667
453 Kasai - Tamura - Ura [-] 3 0.6667
454 Ryutaro - Kasumi - Sinnosuke [-] 3 0.6667
455 Mutou - Miyamoto - Aoi [-] 3 0.6667
456 Fukuoka - Ichimi - Kawai [-] 3 0.6667
457 Imai - Kumeyama - Shibata [-] 3 0.6667
458 Azechi - Matsuda - Sunakawa [-] 3 0.6667
459 Tukui - Yanagisawa - Sato [-] 3 0.6667
460 Utsunomiya - Kitazawa - Morinaka [-] 3 0.6667
461 Riku - Ryu - Keisuke [-] 3 0.6667
462 Hirao - Hamada - Fujikawa [-] 3 0.6667
463 Satou - Hattori - Suzuki [-] 3 0.6667
464 Mashimo - Suda - Inagawa [-] 3 0.6667
465 Kitamura - Ryousuke - Fujisaki [-] 3 0.6667
466 Hasegawa - Nagao - Murata [-] 3 0.6667
467 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 3 0.6667
468 Yashiki - Yamaoka - Takasu [-] 3 0.6667
469 Akihiro - Kodama - Munenari [-] 3 0.6667
470 Ko - Atsushi - Shota [-] 3 0.6667
471 Tuboi - Iwamura - Sato [-] 3 0.5833
472 Nakano - Saijo - Suzuki [-] 3 0.5000
473 Haneda - Kitao - Itou [-] 3 0.4167
474 Naoya - Shimizu - Yamamura [-] 3 0.4167
475 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 3 0.4167
476 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 3 0.4167
477 Yutaka - Ryo - Masaru [-] 3 0.4167
478 Natsu - Isaka - Hideyuki [-] 3 0.4167
479 Kojima - Higashida - Nemoto [-] 3 0.4167
480 Tachibana - Ueda - Yamamoto [-] 3 0.4167
481 Tagai - Ishiwada - Miyawaki [-] 3 0.4167
482 Saionji - Hideyuki - Morimoto [-] 3 0.4167
483 Takino - Higuchi - Imanishi [-] 3 0.4167
484 Yuya - Ida - Kedo [-] 3 0.4167
485 Kanda - Yamato - Kakinoki [-] 3 0.4167
486 Sawada - Kawata - Yamaguchi [-] 3 0.4167
487 Ueno - Yamada - Ike [-] 3 0.4167
488 Taki - Fujii - Mizoshita [-] 3 0.4167
489 Mimori - Matsumoto - Sawada [-] 3 0.4167
490 Itou - Yamamoto - Kuriyama [-] 3 0.4167
491 Nishimoto - Kawamura - Shibuya [-] 3 0.4167
492 Ikeda - Ikeda - Ieda [-] 3 0.4167
493 Arita - Kasuga - Takagi [-] 3 0.4167
494 Matsui - Nakajima - Kawamura [-] 3 0.4167
495 Segou - Itoyanagi - Sugiyama [-] 3 0.4167
496 Itou - Makoto - Syematsu [-] 3 0.4167
497 Zulkarnaen - Khairul Anuar - Zakaria [-] 3 0.4167
498 Sugiyama - Kasama - Yoshikawa [-] 3 0.4167
499 Noine - Usui - Mimidou [-] 3 0.4167
500 Machida - Yoshida - Naka [-] 3 0.4167
501 Sano - Miki - Yuba [-] 3 0.4167
502 Shiraishi - Kumura - Matsumoto [-] 3 0.4167
503 Yokotsuka - Hinai - Hayasi [-] 3 0.4167
504 Ri - Park - Kim [-] 3 0.4167
505 Onishi - Tomohiro - Moriwaki [-] 3 0.4167
506 Umezaki - Okai - Fukugawa [-] 3 0.4167
507 Yamakawa - Kimura - Juumonji [-] 3 0.4167
508 Kagotani - Miyake - Tashima [-] 3 0.4167
509 Kodaka - Kajihara - Saitou [-] 3 0.4167
510 Murakami - Uemoto - Ichihara [-] 3 0.4167
511 Aoki - Kurokawa - Nakazono [-] 3 0.4167
512 Hokumura - Miyata - Narita [-] 3 0.4167
513 Hart - Brown - Sui [-] 3 0.4167
514 Mizutori - Hashimoto - Oogoshi [-] 3 0.4167
515 Sugisawa - Kawa - Tanaka [-] 3 0.4167
516 Ryusuke - Yuuhi - Fukushima [-] 3 0.4167
517 Ujimasa - Mori - Masahito [-] 3 0.4167
518 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 3 0.4167
519 Narumi - Tamaki - Kondo [-] 3 0.4167
520 Shirakawa - Kozaiku - Yuichi [-] 3 0.4167
521 Hsu - Lien - Yu [-] 3 0.4167
522 Park - Lee - Wang [-] 3 0.4167
523 Tomizawa - Matsui - Satou [-] 3 0.4167
524 Koike - Hattori - Kato [-] 3 0.4167
525 Tamai - Sakai - Kunisato [-] 3 0.4167
526 Honda - Kiyokawa - Nagase [-] 3 0.4167
527 Katayama - Hamada - Furukawa [-] 3 0.4167
528 Takuwa - Kento - Ishizaki [-] 3 0.4167
529 Bandou - Nakai - Takagaki [-] 3 0.4167
530 Umehara - Karatsu - Tomohiro [-] 3 0.4167
531 Sadaaki - Toshiya - Mamoru [-] 3 0.4167
532 Minamimura - Izumiya - Hiroshi [-] 3 0.4167
533 Honda - Shinntani - Ogata [-] 3 0.4167
534 Matsumoto - Kikuchi - Miwa [-] 3 0.4167
535 Abe - Kawai - Okamura [-] 3 0.4167
536 Oosumi - Hasegawa - Shibue [-] 3 0.4167
537 Kato - Yasooka - Kakumae [-] 3 0.4167
538 Morishita - Shiura - Yaguchi [-] 3 0.4167
539 Fujii - Fukui - Taketi [-] 3 0.4167
540 Tsai - Tung - Weng [-] 3 0.4167
541 Iwazaki - Isurugi - Inoue [-] 3 0.4167
542 Jang - Yoon - Lee [-] 3 0.4167
543 Karasawa - Horiuchi - Takahashi [-] 3 0.4167
544 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 3 0.4167
545 Komatsu - Naoki - Oomori [-] 3 0.4167
546 Nakai - Takekawa - Okita [-] 3 0.4167
547 Kishikawa - Yoshida - Otsuka [-] 3 0.4167
548 Masatoshi - Hiroki - Ryota [-] 3 0.4167
549 Koide - Sugai - Mizutani [-] 3 0.4167
550 Mogi - Konishi - Mogi [-] 3 0.4167
551 Miyoshi - Kajiyama - Deguchi [-] 3 0.4167
552 Ootani - Kawabata - Oono [-] 3 0.4167
553 Kawabata - Taiga - Zukeyama [-] 3 0.4167
554 Asai - Ishii - Yamanaka [-] 3 0.4167
555 Watanabe - Sakamoto - Nishio [-] 3 0.4167
556 Esaki - Gotou - Yamaguchi [-] 3 0.4167
557 Kawasoe - Takaaki - Junya [-] 3 0.4167
558 Mituyasu - Iso - Yamamoto [-] 3 0.4167
559 Hatae - Jun - Ryuji [-] 3 0.4167
560 Takahashi - Kimura - Seki [-] 3 0.4167
561 Tamura - Yusuke - Kitakaze [-] 3 0.4167
562 Shoji - Tsurifune - Mizutani [-] 1 0.6667
563 Doi - Taniguchi - Shigeno [-] 1 0.6667
564 Satou - Aoki - Tadokoro [-] 1 0.6667
565 Anan - Nisida - Nakagami [-] 1 0.6667
566 Yuta - Yoshihiko - Yuya [-] 1 0.6667
567 Shibayama - Shougo - Katagiri [-] 1 0.6667
568 Yoshiki - Mishima - Nakao [-] 1 0.6667
569 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 1 0.6667
570 Ting - Wong - Ajl [-] 1 0.6667
571 Kannta - Watanabe - Watanabe [-] 1 0.6667
572 Masayuki - Sakurai - Wakai [-] 1 0.6667
573 Nakagawa - Furusawa - Ryuuichi [-] 1 0.6667
574 Kouji - Shinobu - Shouhei [-] 1 0.6667
575 Hozuki - Tatsuya - Masashi [-] 1 0.6667
576 Shikano - Takahashi - Yoshimura [-] 1 0.6667
577 Oshima - Sakimura - Nishimoto [-] 1 0.6667
578 Tanaka - Youhei - Sugiura [-] 1 0.6667
579 Sekizawa - Nanba - Hasegawa [-] 1 0.6667
580 Komizo - Takeuchi - Iwabuchi [-] 1 0.6667
581 Izu - Asano - Ishihara [-] 1 0.6667
582 Juso - Fujishiro - Juso [-] 1 0.6667
583 Iwasaki - Asada - Yoshida [-] 1 0.6667
584 Honda - Kita - Okamura [-] 1 0.6667
585 Kang - Moon - Son [-] 1 0.6667
586 Kawakami - Kakita - Hamaguchi [-] 1 0.6667
587 Mitsuzane - Rokumyo - Nagai [-] 1 0.6667
588 Hirao - Iwahashi - Nishimura [-] 1 0.6667
589 Kamikawa - Rekisya - Wada [-] 1 0.6667
590 Kouge - Nakanishi - Katou [-] 1 0.6667
591 Yoshihara - Kitajima - Shimura [-] 1 0.6667
592 Heng - Poh - Benedict [-] 1 0.6667
593 Nakamura - Imai - Senuma [-] 1 0.6667
594 Kawasaki - Sakamoto - Noguchi [-] 1 0.6667
595 Yuya - Sakai - Saito [-] 1 0.5000
596 Okada - Hirano - Sakurai [-] 1 0.5000
597 Chen - Yen - Huang [-] 1 0.5000
598 Sarusawa - Hoshide - Uchida [-] 1 0.5000
599 Matumoto - Sato - Sato [-] 1 0.5000
600 Ookubo - Kenichi - Takeura [-] 1 0.5000
601 Kubota - Kihara - Sono [-] 1 0.5000
602 Oohusa - Hoyou - Yonezawa [-] 1 0.5000
603 Tanaka - Hayashi - Oki [-] 1 0.5000
604 Kunimura - Kaneda - Horibe [-] 1 0.5000
605 Iida - Kawachi - Tukimata [-] 1 0.4167
606 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 1 0.4167
607 Brown - Cruz - Jacobs [-] 1 0.4167
608 Ogino - Hirakawa - Matsumoto [-] 0 1.0000
609 Miyakawa - Iwami - Hamachiyo [-] 0 1.0000
610 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 0 0.7500
611 Noto - Yamazaki - Kimura [-] 0 0.7500
612 Yoshida - Fujii - Maki [-] 0 0.7500
613 Tanabe - Nihei - Ishiguro [-] 0 0.7500
614 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 0 0.7500
615 Yusa - Naka - Noda [-] 0 0.7500
616 Fujiwara - Nishigchi - Ishimura [-] 0 0.7500
617 Nakabe - Hitouji - Okuyama [-] 0 0.7500
618 Ogata - Nakamichi - Yoshimoto [-] 0 0.7500
619 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 0 0.7500
620 Takuto - Nakamura - Syohei [-] 0 0.7500
621 Kedoin - Kishihara - Hirokazu [-] 0 0.7500
622 Sakurai - Tokuyama - Torigoe [-] 0 0.7500
623 Sakane - Sorada - Fukasawa [-] 0 0.7500
624 Nakamura - Nagata - Seko [-] 0 0.7500
625 Ohgaki - Akihiro - Fujino [-] 0 0.7500
626 Kaminaga - Sugawara - Takanoi [-] 0 0.7500
627 Fujiwara - Nakamura - Fujita [-] 0 0.7500
628 Nishimura - Hasegawa - Takesita [-] 0 0.7500
629 Sasaki6248 - Yoon - Ishii [-] 0 0.7500
630 Yutaka - Tsuda - Yoshioka [-] 0 0.7500
631 Shinmura - Takeda - Hirouchi [-] 0 0.7500
632 Yabumoto - Kurihara - Nisihara [-] 0 0.7500
633 Oosaki - Tanaka - Yokoyama [-] 0 0.7500
634 Kyoumoto - Nakae - Fujimoto [-] 0 0.7500
635 Koike - Kurikage - Takeda [-] 0 0.7500
636 Akase - Okamoto - Seno [-] 0 0.7500
637 Shimamura - Saito - Machii [-] 0 0.7500
638 Ashida - Ishizaka - Kamo [-] 0 0.7500
639 Kubota - Kamiyama - Aramomi [-] 0 0.7500
640 Tachibana - Ohori - Hayashi [-] 0 0.7500
641 Tamura - Nishimura - Okuyama [-] 0 0.7500
642 Kuriyama - Sugiki - Shirahata [-] 0 0.7500
643 Satou - Kawarada - Hibino [-] 0 0.7500
644 Seisaku - Seigo - Shigehiro [-] 0 0.7500
645 Nonoguchi - Obata - Akaba [-] 0 0.7500
646 Toshihiko - Junya - Toshihiko [-] 0 0.7500
647 Aida - Yamaguchi - Yoshioka [-] 0 0.7500
648 Oku - Takamiya - Yoshioka [-] 0 0.7500
649 Ohkawara - Shiniti - Akatsuka [-] 0 0.7500
650 Yamagata - Fukuki - Kenta [-] 0 0.7500
651 Miyazaki - Satou - Tateyama [-] 0 0.7500
652 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 0 0.7500
653 Higashino - Shiba - Ueno [-] 0 0.7500
654 Kaido - Kondo - Kanazawa [-] 0 0.7500
655 Madrinan - Ruiz - Coquia [-] 0 0.7500
656 Yusuke - Sawada - Masaaki [-] 0 0.7500
657 Ootake - Nomura - Umehara [-] 0 0.7500
658 Tada - Sutou - Ffman120 [-] 0 0.7500
659 Kohei - Moriya - Yamamiya [-] 0 0.7500
660 Wong - Xie - Yee [-] 0 0.7500
661 Kawai - Shimizu - Ando [-] 0 0.7500
662 Hatta - Naoto - Takahiro [-] 0 0.7500
663 Baba - Nakura - Usui [-] 0 0.7500
664 Morimoto - Nara - Shohei [-] 0 0.7500
665 Kondou - Oosawa - Fukaya [-] 0 0.7500
666 Tanaka - Kiichiro - Sato [-] 0 0.7500
667 Oodan - Kondou - Hoshino [-] 0 0.7500
668 Ikeda - Takano - Takahashi [-] 0 0.7500
669 Endou - Serizawa - Fujii [-] 0 0.7500
670 Takse - Hayami - Yoshizawa [-] 0 0.7500
671 Sida - Shirochika - Kubo [-] 0 0.7500
672 Araki - Umemura - Gration [-] 0 0.7500
673 Uchida - Makoto - Hirata [-] 0 0.7500
674 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 0 0.7500
675 Matsui - Matsumura - Komiya [-] 0 0.7500
676 Nishimura - Tsuchihashi - Tsutsui [-] 0 0.7500
677 Ito - Kanda - Murakami [-] 0 0.7500
678 Yamasaki - Takahashi - Chihara [-] 0 0.7500
679 Wada - Minamizuka - Kitajima [-] 0 0.7500
680 Kiyota - Murata - Tanabe [-] 0 0.7500
681 Nagaoka - Kawanishi - Kurahashi [-] 0 0.7500
682 Cho - Kim - Lee [-] 0 0.7500
683 Sakatani - Nakayama - Shibuya [-] 0 0.7500
684 Ito - Isobayashi - Okatani [-] 0 0.7500
685 Tomoya - Sakakibara - Nakamura [-] 0 0.7500
686 Yuki - Sakamoto - Yamashina [-] 0 0.7500
687 Tanaka - Oda - Sekimoto [-] 0 0.7500
688 Yuuhei - Tasaki - Mochizuki [-] 0 0.5833
689 Chiba - Nagano - Ono [-] 0 0.5833
690 Kato - Watanabe - Inoko [-] 0 0.5833
691 Ota - Kunou - Nagata [-] 0 0.5833
692 Sugiyama - Takaizumi - Yanagihara [-] 0 0.5833
693 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 0 0.5000
694 Ryunosuke - Munekata - Sakamoto [-] 0 0.5000
695 Takashimizu - Arakawa - Sakata [-] 0 0.5000
696 Takeshi - Takuya - Ebara [-] 0 0.5000
697 Ooiwa - Kawashima - Yokoyama [-] 0 0.5000
698 Kusakawa - Koide - Takashi [-] 0 0.5000
699 Daichi - Suguru - Tomoyuki [-] 0 0.5000
700 Fujimura - Tedori - Shimizu [-] 0 0.5000
701 Koretomo - Oonishi - Shindou [-] 0 0.5000
702 Morikawa - Shiraishi - Ishida [-] 0 0.5000
703 Kishimoto - Akihiro - Kozutsumi [-] 0 0.5000
704 Hayato - Daiki - Kamiya [-] 0 0.5000
705 Sato - Minami - Ainai [-] 0 0.5000
706 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 0 0.5000
707 Kiyotaka - Junpei - Yousuke [-] 0 0.5000
708 Akihiro - Yuuya - Hiroyasu [-] 0 0.5000
709 Katagiri - Junya - Katagiri [-] 0 0.5000
710 Kawasaki - Wakayama - Iwata [-] 0 0.5000
711 Matsuo - Kobayashi - Shingo [-] 0 0.5000
712 Qiang - Wei - Wang [-] 0 0.5000
713 Sasaki - Kawakami - Komori [-] 0 0.5000
714 Takashi - Shunya - Takayuki [-] 0 0.5000
715 Matsushita - Ehara - Yuuto [-] 0 0.5000
716 Furuta - Ooura - Tezuka [-] 0 0.5000
717 Inoue - Miyake - Katayama [-] 0 0.5000
718 Yutani - Yutani - Mototani [-] 0 0.5000
719 Nakayama - Mitoh - Hosoi [-] 0 0.5000
720 Umetani - Ikoma - Miki [-] 0 0.5000
721 Horibe - Itazu - Jinno [-] 0 0.5000
722 Yoshida - Matsumoto - Ikeda [-] 0 0.5000
723 Satou - Mitsui - Uchida [-] 0 0.5000
724 Kimihiko - Yasuhiro - Toshiaki [-] 0 0.5000
725 Osada - Odo - Koshi [-] 0 0.5000
726 Koichi - Yasuhiro - Nakai [-] 0 0.5000
727 Satou - Oyama - Akimoto [-] 0 0.5000
728 Mochizuki - Sinsuke - Yoshimura [-] 0 0.5000
729 Kitamura - Takada - Daisuke [-] 0 0.5000
730 Soga - Fujii - Danno [-] 0 0.5000
731 Miura - Narita - Fujita [-] 0 0.5000
732 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 0 0.5000
733 Sakurai - Sugimoto - Akaza [-] 0 0.5000
734 Kahata - Shinhama - Ishida [-] 0 0.5000
735 Shiraishi - Hirayama - Momiki [-] 0 0.5000
736 Hirano - Yasuhiro - Azuma [-] 0 0.5000
737 Katagiri - Kishida - Kasuga [-] 0 0.5000
738 Nakada - Sasaki - Matsui [-] 0 0.5000
739 Adachi - Takahashi - Hoshina [-] 0 0.5000
740 Tokumoto - Takada - Nakae [-] 0 0.5000
741 Kaneko - Nishio - Kawata [-] 0 0.5000
742 Miki - Takase - Hirana [-] 0 0.5000
743 Aoyama - Watanabe - Maejima [-] 0 0.5000
744 Yuki - Tada - Aoyama [-] 0 0.5000
745 Nakai - Ogawa - Nagai [-] 0 0.5000
746 Iwano - Adachi - Zaizen [-] 0 0.5000
747 Kimura - Kawakami - Kawada [-] 0 0.5000
748 Takeuchi - Abe - Yokoyama [-] 0 0.5000
749 Watanabe - Yagawa - Muraoka [-] 0 0.5000
750 Maeda - Aizawa - Yoshinaga [-] 0 0.5000
751 Shindo - Masuyama - Kato [-] 0 0.5000
752 Saitou - Yoshiaki - Miyake [-] 0 0.5000
753 Takrathoke - Prasitthikul - Sivairikaroon [-] 0 0.5000
754 Onimaru - Kondo - Kondo [-] 0 0.5000
755 Makino - Sakurai - Sato [-] 0 0.5000
756 Tatematsu - Kinoshita - Kida [-] 0 0.5000
757 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0 0.5000
758 Gyou - Shun - Ooe [-] 0 0.5000
759 Mori - Hishida - Hattori [-] 0 0.5000
760 Nishiyori - Nishi - Otsuki [-] 0 0.5000
761 Seki - Kamo - Takagi [-] 0 0.5000
762 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 0 0.5000
763 Robertson - Mcneace - Heaton [-] 0 0.5000
764 Okamura - Satou - Kaneko [-] 0 0.5000
765 Ishida - Matsubar - Suzuki [-] 0 0.5000
766 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 0 0.5000
767 Grogg - Grogg - Castillo [-] 0 0.5000
768 Uozumi - Nishitani - Kobayashi [-] 0 0.5000
769 Oota - Ogawa - Mizoue [-] 0 0.5000
770 Sato - Iki - Kaneko [-] 0 0.5000
771 Kumazaki - Taga - Sumomo [-] 0 0.5000
772 Nishikawa - Ohtake - Deguchi [-] 0 0.5000
773 Yamane - Yasunaka - Kumagai [-] 0 0.5000
774 Takao - Ootaki - Mori [-] 0 0.5000
775 Takagi - Matsuda - Miyazaki [-] 0 0.5000
776 Tsujimoto - Kashiwa - Imagawa [-] 0 0.5000
777 Arita - Pham - Toyota [-] 0 0.5000
778 Sakai - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 0 0.5000
779 Miyamoto - Kubota - Kaino [-] 0 0.5000

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All