ROUND 3 STANDINGS

Posted in Event Coverage on September 10, 2016

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Goshima - Mine - Kojima [-] 9 0.6667
2 Sato - Tamada - Nonaka [-] 9 0.6667
3 Shirakawa - Hatoyama - Nishi [-] 9 0.6667
4 Iwasawa - Nitta - Date [-] 9 0.6667
5 Matsumoto - Enomoto - Ichikawa [-] 9 0.6667
6 Sasaki - Kimura - Suzuki [-] 9 0.6667
7 Maruyama - Hassaku - Matsuda [-] 9 0.6667
8 Hibino - Nakamura - Aka [-] 9 0.6667
9 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 9 0.6667
10 Hirosawa - Tsumura - Fujimoto [-] 9 0.5556
11 Takada - Oh - Sakaino [-] 9 0.5556
12 Deng - Wang - Zimo [-] 9 0.5556
13 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 9 0.5556
14 Makihara - Yoshimura - Itou [-] 9 0.5556
15 Nishikawa - Tanimura - Muraoka [-] 9 0.5556
16 Miyamoto - Mihara - Okami [-] 9 0.5556
17 Matsumura - Shichiku - Harata [-] 9 0.5556
18 Hoshino - Okada - Tsujikawa [-] 9 0.5556
19 Kato - Hishida - Ueda [-] 9 0.5556
20 Ogawa - Ogawa - Kojima [-] 9 0.5556
21 Kawabata - Ryo - Tanaka [-] 9 0.5556
22 Higa - Urasaki - Nakamatu [-] 9 0.5556
23 Yoshida - Tatsushi - Yuuya [-] 9 0.5556
24 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 9 0.5556
25 Oya - Suzuki - Atmaibo [-] 9 0.5556
26 Shibata - Saito - Tamamura [-] 9 0.5556
27 Aoki - Akagi - Tsuji [-] 9 0.5556
28 Sano - Kibe - Sinichi [-] 9 0.5556
29 Dorsey - Mialaret - Pors [-] 9 0.5556
30 Hama - Biwaki - Mimasu [-] 9 0.5556
31 Liu - He - Zhang [-] 9 0.5556
32 Harashima - Takano - Arai [-] 9 0.5556
33 Satonaka - Yoshimura - Horie [-] 9 0.5556
34 Tanaka - Uematsu - Matsumoto [-] 9 0.5556
35 Hashimoto - Egawa - Yamada [-] 9 0.5556
36 Tian - Katsuhiro - Tomoharu [-] 9 0.5556
37 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 9 0.5556
38 Urakami - Oomori - Ueda [-] 9 0.5556
39 Ogura - Moriya - Doi [-] 9 0.5556
40 Tamura - Matsuzaki - Ueno [-] 9 0.5556
41 Kurosawa - Sato - Kumasaka [-] 9 0.5556
42 Itou - Kurashima - Taniguchi [-] 9 0.5556
43 Murao - Mori - Hirose [-] 9 0.5556
44 Poh - Soh - Hee [-] 9 0.5556
45 Hashimoto - Nakatani - Oonishi [-] 9 0.5556
46 Pengjie - Ruikan - Yimin [-] 9 0.5556
47 Itakura - Okumura - Makino [-] 9 0.5556
48 Kuroda - Higashi - Miura [-] 9 0.5556
49 Kawaguchi - Furutate - Nishimura [-] 9 0.5556
50 Ogawa - Kiyono - Fujii [-] 9 0.5556
51 Urasawa - Murae - Baba [-] 9 0.5000
52 Taiyo - Yamada - Shinoda [-] 9 0.4815
53 Bartram - Li - Lucian [-] 9 0.4815
54 Watanabe - Nakamura - Ikawa [-] 9 0.4815
55 Nishizawa - Hirata - Nakata [-] 9 0.4444
56 Kidera - Satou - Okano [-] 9 0.4444
57 Taniguchi - Nose - Hirayama [-] 9 0.4444
58 Nakasato - Itoh - Toyota [-] 9 0.4444
59 Ichikawa - Motomura - Nuruki [-] 9 0.4444
60 Mizuno - Tamura - Kanno [-] 9 0.4444
61 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 9 0.4444
62 Kobayashi - Ishihara - Kurihara [-] 9 0.4444
63 Shinji - Atsushi - Shimizu [-] 9 0.4444
64 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 9 0.4444
65 Koyama - Akada - Omori [-] 9 0.4444
66 Yuuki - Minami - Tomioka [-] 9 0.4444
67 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 9 0.4444
68 Kawaguchi - Yamamoto - Morita [-] 9 0.4444
69 Hitomi - Matsubara - Kato [-] 9 0.4444
70 Yamanaka - Hangyo - Fujiwara [-] 9 0.4444
71 Yoshida - Kaneta - Mastubara [-] 9 0.4444
72 Abiko - Tarui - Tanaka [-] 9 0.4444
73 Tsuzaki - Kondou - Kanda [-] 9 0.4444
74 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 9 0.4444
75 Park - Buhong - Kim [-] 9 0.4444
76 Kutukake - Nakano - Motohiko [-] 9 0.4444
77 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 9 0.4444
78 Mizutani - Sato - Kaneda [-] 9 0.4444
79 Hagiwara - Masuno - Arita [-] 9 0.4444
80 Huang - Rogers - Chung [-] 9 0.4444
81 Samaru - Ishino - Tanaka [-] 9 0.4444
82 Kimonji - Kanegawa - Inami [-] 9 0.4444
83 Ito - Ikoma - Kitabayasi [-] 9 0.4444
84 Takeuchi - Yamada - Inoue [-] 9 0.4444
85 Yukuhiro - Kitahara - Yamamoto [-] 9 0.4444
86 Adachi - Sekimoto - Fukudome [-] 9 0.4444
87 Jun - Takahashi - Saito [-] 9 0.4444
88 Takara - Onishi - Hasimoto [-] 7 0.5926
89 Amayasu - Tsuboyama - Kato [-] 7 0.5926
90 Nakamura - Suga - Monbayashi [-] 7 0.5926
91 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 7 0.5926
92 Yuen - Nguyen - Lau [-] 7 0.5556
93 Wakita - Tamano - Wakita [-] 7 0.5556
94 Katakawa - Maruyama - Yoshida [-] 7 0.5556
95 Matsuoka - Kurita - Takahashi [-] 7 0.5185
96 Yamada - Sasaki - Ohnishi [-] 7 0.4815
97 Yanou - Ogawa - Gou [-] 7 0.4815
98 Zorzi - Kratter - Pinto [-] 7 0.4444
99 Kinoshita - Ishiguro - Tabata [-] 7 0.4444
100 Miyasita - Kimura - Matsumoto [-] 7 0.4444
101 Minoshima - Nukita - Takatuka [-] 7 0.4074
102 Ushie - Hayashi - Yamazoe [-] 7 0.4074
103 Okada - Nakanishi - Oku [-] 7 0.4074
104 Watanabe - Kobayashi - Kabeya [-] 7 0.4074
105 Shin - Matsuda - Sakamoto [-] 7 0.4074
106 Yasui - Banno - Watanabe [-] 7 0.3704
107 Murayama - Hayakawa - Kazaoka [-] 7 0.3704
108 Kyohei - Yatori - Minami [-] 7 0.3704
109 Hiroi - Hiroi - Shimizu [-] 6 0.7778
110 Zhang - Liu - Zhou [-] 6 0.7778
111 Sano - Morishita - Tanaka [-] 6 0.7778
112 Tanaka - Kawahama - Shigehisa [-] 6 0.7778
113 Hasegawa - Horikoshi - Yamamoto [-] 6 0.7778
114 Ooya - Otomo - Yamada [-] 6 0.7778
115 Uno - Sakai - Mihara [-] 6 0.7778
116 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 6 0.7778
117 Yamaguchi - Kobayashi - Nagase [-] 6 0.7778
118 Yoshimori - Keita - Watanabe [-] 6 0.7037
119 Kihara - Masukado - Tanaka [-] 6 0.7037
120 Negishi - Murata - Kimura [-] 6 0.7037
121 Ine - Yamane - Ogasawara [-] 6 0.6667
122 Ishida - Takeda - Kawashita [-] 6 0.6667
123 Ozawa - Murakami - Saitou [-] 6 0.6667
124 Sashida - Tateoka - Kanayama [-] 6 0.6667
125 Tetsuya - Tanala - Fukuda [-] 6 0.6667
126 Yosuke - Masahiro - Fumiyasu [-] 6 0.6667
127 Hata - Minsu - Oosaka [-] 6 0.6667
128 Hamaguchi - Tuzii - Hayashi [-] 6 0.6667
129 Akita - Matsuyama - Okamoto [-] 6 0.6667
130 Cho - Jong-Kuk - Yoon [-] 6 0.6667
131 Brown - Keller - Ma [-] 6 0.6667
132 Ogawa - Motoshi - Takeuchi [-] 6 0.6667
133 Yokono - Nozaki - Fukutani [-] 6 0.6667
134 Katou - Sato - Ikurumi [-] 6 0.6667
135 Matsushita - Naraya - Itou [-] 6 0.6667
136 Yiwen - Yu - Zuo [-] 6 0.6667
137 Kihara - Mashima - Nishmura [-] 6 0.6667
138 Matsui - Furuichi - Higaki [-] 6 0.6667
139 Itazu - Tsubouchi - Nishikawa [-] 6 0.6667
140 Kuroiwa - Koizumi - Yamashita [-] 6 0.6667
141 Sasaki3592 - Nishiwaki - Nakashima [-] 6 0.6667
142 Mizumoto - Nakagawa - Itou [-] 6 0.6667
143 Takeda - Tanaka - Kadowaki [-] 6 0.6667
144 Taniguchi - Inoue - Takao [-] 6 0.6667
145 Kong - Cheung - Xu [-] 6 0.6667
146 Takai - Shohei - Hayano [-] 6 0.6667
147 Shunsuke - Kazushige - Satoshi [-] 6 0.6667
148 Akaboshi - Yamamoto - Nishida [-] 6 0.6667
149 Yoshikawa - Hamaguchi - Shiotani [-] 6 0.6667
150 Takahashi - Ryosuke - Okubo [-] 6 0.6667
151 Yamamoto - Shibata - Nakamura [-] 6 0.6667
152 Ng - Feng - Lim [-] 6 0.6667
153 Ninohira - Ueda - Igarashi [-] 6 0.6667
154 Kobayashi - Mori - Ono [-] 6 0.6667
155 Yu - Shiomi - Tatsuya [-] 6 0.6667
156 Kotaro - Okudera - Takashi [-] 6 0.6667
157 Nishiyama - Watabe - Satou [-] 6 0.6667
158 Kawaguchi - Furuuchi - Sakurai [-] 6 0.6667
159 Maeno - Hayashi - Kawai [-] 6 0.6667
160 Fukunaga - Boku - Inagaki [-] 6 0.6667
161 Shiroma - Mitunaga - Shinjo [-] 6 0.6667
162 Minotani - Izawa - Shimoyama [-] 6 0.6667
163 Enatsu - Tunoda - Kato [-] 6 0.6667
164 Sato - Nagami - Deguchi [-] 6 0.6667
165 Tay - Li - Tan [-] 6 0.6667
166 Naganawa - Nakamura - Nakao [-] 6 0.6667
167 Osawa - Ogura - Takakuwa [-] 6 0.6667
168 Magata - Sugihara - Arita [-] 6 0.6667
169 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 6 0.6667
170 Oda - Honda - Kato [-] 6 0.6667
171 Matsushita - Shimada - Murao [-] 6 0.6667
172 Takaishi - Oshikawa - Sakai [-] 6 0.5926
173 Oiso - Nakamura - Jindalertudomedee [-] 6 0.5926
174 Kawasaki - Takayama - Kato [-] 6 0.5926
175 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 6 0.5926
176 Fusegi - Yanaka - Omiya [-] 6 0.5926
177 Mutou - Miyamoto - Aoi [-] 6 0.5556
178 Izumi - Iwasaki - Inoue [-] 6 0.5556
179 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 6 0.5556
180 Nakashima - Iwata - Fukui [-] 6 0.5556
181 Nagaoka - Fujimoto - Fujita [-] 6 0.5556
182 Kageyama - Iwase - Sakuma [-] 6 0.5556
183 Tsunoda - Kimura - Nakata [-] 6 0.5556
184 Kihira - Fujii - Sasaki [-] 6 0.5556
185 Mitamura - Kurihara - Nakajima [-] 6 0.5556
186 Harada - Yoshikawa - Nishida [-] 6 0.5556
187 Shimura - Mihara - Bandou [-] 6 0.5556
188 Shigehara - Koizumi - Furukawa [-] 6 0.5556
189 Fujita - Morita - Nakano [-] 6 0.5556
190 Burns - Zhou - Hillman [-] 6 0.5556
191 Uchida - Sugiura - Tamamura [-] 6 0.5556
192 Kawasaki - Kusakabe - Oikawa [-] 6 0.5556
193 Ariyoshi - Sugita - Hayashi [-] 6 0.5556
194 Ishikura - Nagata - Terashima [-] 6 0.5556
195 Ng - Lee - Sek [-] 6 0.5556
196 Iida - Eguchi - Nomiya [-] 6 0.5556
197 Yamashita - Aoki - Miyajima [-] 6 0.5556
198 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 6 0.5556
199 Tanaka - Nomura - Sekikawa [-] 6 0.5556
200 Li - Sun - Ai [-] 6 0.5556
201 Ashizawa - U - Takenouchi [-] 6 0.5556
202 Katsunori - Kakiki - Hama [-] 6 0.5556
203 Hori - Takahashi - Endo [-] 6 0.5556
204 Inukai - Kondo - Tajiri [-] 6 0.5556
205 Kawata - Nishiguchi - Tatuya [-] 6 0.5556
206 Yung - Khai-Wern - Fung-Han [-] 6 0.5556
207 Matushita - Aizawa - Aizawa [-] 6 0.5556
208 Higashimori - Takada - Kamada [-] 6 0.5556
209 Miyajima - Keisuke - Ryoma [-] 6 0.5556
210 Kimata - Fujimoto - Sato [-] 6 0.5556
211 Kawase - Komizo - Kutsuna [-] 6 0.5556
212 Hirata - Yoshifumi - Miyake [-] 6 0.5556
213 Motomura - Kita - Moritani [-] 6 0.5556
214 Akaike - Nakagawa - Omiya [-] 6 0.5556
215 Kurakami - Yasutomi - Moriya [-] 6 0.5556
216 Satoshi - Takashi - Yohei [-] 6 0.5556
217 Takuya - Aki - Yoshihiko [-] 6 0.5556
218 Uzawa - Miyamoto - Yokoya [-] 6 0.5556
219 Koyama - Miyagi - Nohara [-] 6 0.5556
220 Inuzuka - Hayata - Takahashi [-] 6 0.5556
221 Honda - Se - Kawachi [-] 6 0.5556
222 Welty - Samson - Schiber [-] 6 0.5556
223 Imura - Hasegawa - Katoh [-] 6 0.5556
224 Noromichi - Takurou - Takeshi [-] 6 0.5556
225 Hiraoka - Asai - Katou [-] 6 0.5556
226 Ichikawa - Iwata - Moriya [-] 6 0.5556
227 Iwaki - Shibata - Takeda [-] 6 0.5556
228 Yuuki - Yuichiro - Higashira [-] 6 0.5556
229 Tanaka - Suzuki - Fukui [-] 6 0.5556
230 Ideue - Matoba - Ishitsuka [-] 6 0.5556
231 Takeshita - Matsumoto - Takao [-] 6 0.5556
232 Kazutaka - Yajima - Urase [-] 6 0.5556
233 Terai - Senoo - Fujino [-] 6 0.5556
234 Saitou - Matsushita - Shikama [-] 6 0.5556
235 Hyoudou - Murakami - Sakai [-] 6 0.5556
236 Moriya - Moriya - Misumi [-] 6 0.5556
237 Sakuragi - Kazuki - Kubota [-] 6 0.5556
238 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 6 0.5556
239 Kuroda - Sakamoto - Naka [-] 6 0.5556
240 Kamio - Nakamura - Shigemune [-] 6 0.5556
241 Kaneko - Murase - Kuze [-] 6 0.5556
242 Omura - Kunuki - Seko [-] 6 0.5556
243 Tamai - Takata - Nakamura [-] 6 0.5556
244 Yoshizawa - Hayashi - Kaga [-] 6 0.5556
245 Asai - Tateno - Kosakai [-] 6 0.5556
246 Takashi - Hideaki - Kentarou [-] 6 0.5556
247 Takahashi - Yohara - Sawada [-] 6 0.5556
248 Demura - Takeda - Shinya [-] 6 0.5556
249 Muraoka - Oohashi - Hino [-] 6 0.5556
250 Igeta - Murata - Nakata [-] 6 0.5556
251 Tomomura - Umeno - Morofuji [-] 6 0.5556
252 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 6 0.5556
253 Tanaka - Yamada - Fujimori [-] 6 0.5556
254 Ryuji - Tomoya - Masato [-] 6 0.5556
255 Kagami - Okuda - Kakue [-] 6 0.5556
256 Okayama - Muramatsu - Ichikawa [-] 6 0.5556
257 Takakuwa - Gotou - Takato [-] 6 0.5556
258 Yuasa - Arahori - Higono [-] 6 0.5556
259 Inokuchi - Togashi - Wada [-] 6 0.5556
260 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 6 0.5556
261 Oda - Babasaki - Nanjiyou [-] 6 0.5556
262 Yamamura - Kazushi - Kanagawa [-] 6 0.5556
263 Matousek - Sochurek - Ristovsky [-] 6 0.5556
264 Okutani - Iwai - Terao [-] 6 0.5556
265 Lin - Lee - Chiu [-] 6 0.5556
266 Hada - Masuda - Yuichiro [-] 6 0.5556
267 Hasegawa - Nagao - Murata [-] 6 0.5556
268 Ko - Atsushi - Shota [-] 6 0.5556
269 Wada - Shimizu - Fuji [-] 6 0.5185
270 Schwartz - Ni - Schwartz [-] 6 0.4815
271 Matsui - Sugiura - Takahashi [-] 6 0.4815
272 Syo - Son - Li [-] 6 0.4444
273 Kobachi - Kitagawa - Doi [-] 6 0.4444
274 Ueno - Yamada - Ike [-] 6 0.4444
275 Kouki - Kawamura - Maeda [-] 6 0.4444
276 Kondo - Mitsuhashi - Kurita [-] 6 0.4444
277 Yoshioka - Watanabe - Furukawa [-] 6 0.4444
278 Jun - Tee - Endo [-] 6 0.4444
279 Tezuka - Usui - Yoshida [-] 6 0.4444
280 Chin - Oota - Fukunaga [-] 6 0.4444
281 Yoshida - Sano - Suzuki [-] 6 0.4444
282 Merrick - Lewis - Duong [-] 6 0.4444
283 Furusawa - Saitou - Sakanaka [-] 6 0.4444
284 Ryota - Naoki - Shuuhei [-] 6 0.4444
285 Hirohata - Arai - Yamada [-] 6 0.4444
286 Haruki - Takeda - Kobayasi [-] 6 0.4444
287 Taiki - Hiroyuki - Kento [-] 6 0.4444
288 Sotomura - Fujikura - Matsumoto [-] 6 0.4444
289 Sakogawa - Yamaguchi - Morioka [-] 6 0.4444
290 Yamada - Asakura - Nagao [-] 6 0.4444
291 Satou - Shimizu - Hagiya [-] 6 0.4444
292 Hashimoto - Sugita - Ichikawa [-] 6 0.4444
293 Itosu - Takasaki - Matayoshi [-] 6 0.4444
294 Kashima - Kudo - Natsume [-] 6 0.4444
295 Maruo - Yamagami - Ishimaru [-] 6 0.4444
296 Yasuyuki - Muraoka - Yanaseko [-] 6 0.4444
297 Kunioka - Honda - Matsushima [-] 6 0.4444
298 Sato - Kubota - Kawanishi [-] 6 0.4444
299 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 6 0.4444
300 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 6 0.4444
301 Urano - Mune - Kurita [-] 6 0.4444
302 Takezaki - Oku - Yuuki [-] 6 0.4444
303 Morita - Hara - Kubo [-] 6 0.4444
304 Furuya - Hattori - Toriuchi [-] 6 0.4444
305 Maegawa - Kondo - Itakura [-] 6 0.4444
306 Tazawa - Syunnya - Maki [-] 6 0.4444
307 Kato - Ikebata - Masuda [-] 6 0.4444
308 Tashiro - Yano - Terawaki [-] 6 0.4444
309 Kimura - Ohta - Yamada [-] 6 0.4444
310 Tang - Jhang - Shu [-] 6 0.4444
311 Takenaka - Kobayashi - Nishio [-] 6 0.4444
312 Kubo - Saito - Take [-] 6 0.4444
313 Syoubayashi - Takaishi - Tamura [-] 6 0.4444
314 Okada - Kamikawa - Yamane [-] 6 0.4444
315 Fukushima - Saitou - Ayama [-] 6 0.4444
316 Kawakami - Nakamura - Nakamura [-] 6 0.4444
317 Ryutaro - Kasumi - Sinnosuke [-] 6 0.4444
318 Imai - Kumeyama - Shibata [-] 6 0.4444
319 Azechi - Matsuda - Sunakawa [-] 6 0.4444
320 Riku - Ryu - Keisuke [-] 6 0.4444
321 Hirao - Hamada - Fujikawa [-] 6 0.4444
322 Mashimo - Suda - Inagawa [-] 6 0.4444
323 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 6 0.4444
324 Tachibana - Ueda - Yamamoto [-] 6 0.4444
325 Takino - Higuchi - Imanishi [-] 6 0.4444
326 Itou - Yamamoto - Kuriyama [-] 6 0.4444
327 Ikeda - Ikeda - Ieda [-] 6 0.4444
328 Zulkarnaen - Khairul Anuar - Zakaria [-] 6 0.4444
329 Ri - Park - Kim [-] 6 0.4444
330 Murakami - Uemoto - Ichihara [-] 6 0.4444
331 Hart - Brown - Sui [-] 6 0.4444
332 Park - Lee - Wang [-] 6 0.4444
333 Tamai - Sakai - Kunisato [-] 6 0.4444
334 Katayama - Hamada - Furukawa [-] 6 0.4444
335 Sadaaki - Toshiya - Mamoru [-] 6 0.4444
336 Abe - Kawai - Okamura [-] 6 0.4444
337 Oosumi - Hasegawa - Shibue [-] 6 0.4444
338 Morishita - Shiura - Yaguchi [-] 6 0.4444
339 Masatoshi - Hiroki - Ryota [-] 6 0.4444
340 Mogi - Konishi - Mogi [-] 6 0.4444
341 Asai - Ishii - Yamanaka [-] 6 0.4444
342 Watanabe - Sakamoto - Nishio [-] 6 0.4444
343 Kawasoe - Takaaki - Junya [-] 6 0.4444
344 Vos - Jackel - Anthony [-] 6 0.4444
345 Tuboi - Iwamura - Sato [-] 6 0.3704
346 Haneda - Kitao - Itou [-] 6 0.3333
347 Tagai - Ishiwada - Miyawaki [-] 6 0.3333
348 Matsui - Nakajima - Kawamura [-] 6 0.3333
349 Segou - Itoyanagi - Sugiyama [-] 6 0.3333
350 Machida - Yoshida - Naka [-] 6 0.3333
351 Sano - Miki - Yuba [-] 6 0.3333
352 Umezaki - Okai - Fukugawa [-] 6 0.3333
353 Yamakawa - Kimura - Juumonji [-] 6 0.3333
354 Kodaka - Kajihara - Saitou [-] 6 0.3333
355 Ujimasa - Mori - Masahito [-] 6 0.3333
356 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 6 0.3333
357 Shirakawa - Kozaiku - Yuichi [-] 6 0.3333
358 Hsu - Lien - Yu [-] 6 0.3333
359 Tomizawa - Matsui - Satou [-] 6 0.3333
360 Koike - Hattori - Kato [-] 6 0.3333
361 Bandou - Nakai - Takagaki [-] 6 0.3333
362 Minamimura - Izumiya - Hiroshi [-] 6 0.3333
363 Kato - Yasooka - Kakumae [-] 6 0.3333
364 Tsai - Tung - Weng [-] 6 0.3333
365 Iwazaki - Isurugi - Inoue [-] 6 0.3333
366 Karasawa - Horiuchi - Takahashi [-] 6 0.3333
367 Komatsu - Naoki - Oomori [-] 6 0.3333
368 Tamura - Yusuke - Kitakaze [-] 6 0.3333
369 Tateishi - Yamamoto - Fukui [-] 4 0.6667
370 Kobayashi - Shimada - Andou [-] 4 0.6296
371 Hayashi - Uchimura - Tubouchi [-] 4 0.6296
372 Sakamoto - Matuura - Nose [-] 4 0.6296
373 Yi - Wentao - Song [-] 4 0.6296
374 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 4 0.6296
375 Hamada - Yagi - Yanagita [-] 4 0.6296
376 Kokura - Ebisu - Sasaki [-] 4 0.6296
377 Izu - Asano - Ishihara [-] 4 0.5926
378 Fukuta - Matsuda - Fujii [-] 4 0.5556
379 Yamaguchi - Mizutani - Yokomizo [-] 4 0.5556
380 Kimura - Koshida - Mio [-] 4 0.5556
381 Muranishi - Shinkawa - Nakayama [-] 4 0.5556
382 Hirao - Iwahashi - Nishimura [-] 4 0.5556
383 Inazawa - Shoji - Igarashi [-] 4 0.5185
384 Bessyo - Ishii - Tanabe [-] 4 0.5185
385 Watanabe - Maezawa - Kase [-] 4 0.5185
386 Doi - Taniguchi - Shigeno [-] 4 0.5185
387 Anan - Nisida - Nakagami [-] 4 0.5185
388 Shibayama - Shougo - Katagiri [-] 4 0.5185
389 Masayuki - Sakurai - Wakai [-] 4 0.5185
390 Hozuki - Tatsuya - Masashi [-] 4 0.5185
391 Yuya - Sakai - Saito [-] 4 0.5185
392 Tanaka - Hayashi - Oki [-] 4 0.5185
393 Takeaki - Tasugi - Satoru [-] 4 0.4815
394 Ushioda - Moriyasu - Matsubara [-] 4 0.4815
395 Sugisawa - Kawa - Tanaka [-] 4 0.4815
396 Sekizawa - Nanba - Hasegawa [-] 4 0.4815
397 Yoshihara - Kitajima - Shimura [-] 4 0.4815
398 Nakamura - Imai - Senuma [-] 4 0.4815
399 Kawasaki - Sakamoto - Noguchi [-] 4 0.4815
400 Sarusawa - Hoshide - Uchida [-] 4 0.4815
401 Tanaka - Youhei - Sugiura [-] 4 0.4444
402 Komizo - Takeuchi - Iwabuchi [-] 4 0.4444
403 Yuta - Yoshihiko - Yuya [-] 4 0.4074
404 Yoshiki - Mishima - Nakao [-] 4 0.4074
405 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 4 0.4074
406 Kouji - Shinobu - Shouhei [-] 4 0.4074
407 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 4 0.4074
408 Natsu - Isaka - Hideyuki [-] 4 0.3704
409 Iida - Kawachi - Tukimata [-] 4 0.3333
410 Aida - Yamaguchi - Yoshioka [-] 3 0.8333
411 Shirakawa - Ibushi - Nakatsuka [-] 3 0.7778
412 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 3 0.7778
413 Yashiro - Hosoi - Hickling [-] 3 0.7778
414 Izumi - Ogata - Mori [-] 3 0.7778
415 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 3 0.7778
416 Kimura - Kamiike - Ishida [-] 3 0.7778
417 Nakamura - Fujii - Mishima [-] 3 0.7778
418 Nagayama - Yukihiro - Hiroki [-] 3 0.7778
419 Naoki - Yoshiyasu - Shota [-] 3 0.7778
420 Hanzawa - Ikebata - Ibe [-] 3 0.7778
421 Gotou - Shinohara - Nakabou [-] 3 0.7037
422 Ushijima - Kawai - Yamada [-] 3 0.7037
423 Kikuchi - Kikuchi - Tawa [-] 3 0.6667
424 Nakano - Saijo - Suzuki [-] 3 0.6667
425 Takahashi - Orihara - Gotou [-] 3 0.6667
426 Tsuda - Ishigaki - Iwase [-] 3 0.6667
427 Makishita - Hayashi - Muneta [-] 3 0.6667
428 Ueda - Maehara - Maeda [-] 3 0.6667
429 Shiota - Kobayashi - Toyota [-] 3 0.6667
430 Sasaki - Suzuki - Onodera [-] 3 0.6667
431 Saitou - Aono - Suzuki [-] 3 0.6667
432 Yoshizawa - Awatsu - Hideaki [-] 3 0.6667
433 Sasaki - Shirasaka - Goto [-] 3 0.6667
434 Andai - Uchikawa - Ogawa [-] 3 0.6667
435 Senba - Tozuka - Tsukamoto [-] 3 0.6667
436 Sakamoto - Hagi - Imose [-] 3 0.6667
437 Miyabe - Ishihara - Kazuhiro [-] 3 0.6667
438 Han - Kuo - Huang [-] 3 0.6667
439 Maruya - Yasuda - Kimura [-] 3 0.6667
440 Kataoka - Nishiyama - Sekino [-] 3 0.6667
441 Kishida - Kawashima - Inoue [-] 3 0.6667
442 Endo - Yanase - Ooi [-] 3 0.6667
443 Matsumoto - Kajiwara - Fukuda [-] 3 0.6667
444 Kitaoka - Oota - Yamasita [-] 3 0.6667
445 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 3 0.6667
446 Hanano - Kubota - Matsuura [-] 3 0.6667
447 Kihara - Atsumi - Morii [-] 3 0.6667
448 Aoki - Ookura - Koike [-] 3 0.6667
449 Ohmura - Inaya - Iwasaki [-] 3 0.6667
450 Kurushima - Osaka - Inoue [-] 3 0.6667
451 Li - Xu - Liu [-] 3 0.6667
452 Ono - Yamamoto - Inubuse [-] 3 0.6667
453 Fukutani - Maeda - Kometani [-] 3 0.6667
454 Takeda - Iwaide - Hagiwara [-] 3 0.6667
455 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 3 0.6667
456 Chih-Wei - Zhao - Sun [-] 3 0.6667
457 Ootsubo - Mori - Kamo [-] 3 0.6667
458 Tamura - Kotuji - Akai [-] 3 0.6667
459 Satoshi - Masanori - Yuki [-] 3 0.6667
460 Iyanaga - Takahashi - Ishimura [-] 3 0.6667
461 Taniguchi - Migita - Takume [-] 3 0.6667
462 Mcmillin - Oldziey - Schwenk [-] 3 0.6667
463 Ookawa - Aiba - Katou [-] 3 0.6667
464 Noda - Hagino - Kawai [-] 3 0.6667
465 Watanabe - Nakahara - Iwasaki [-] 3 0.6667
466 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 3 0.6667
467 Sugimoto - Minoshima - Sugimura [-] 3 0.6667
468 Yamaguchi - Saito - Sato [-] 3 0.6667
469 Akatuka - Tanimoto - Ikekame [-] 3 0.6667
470 Andou - Nishimura - Mukama [-] 3 0.6667
471 Sasaki - Sasaki - Saitou [-] 3 0.6667
472 Sho - Kouichi - Ootsubo [-] 3 0.6667
473 Inoue - Katsuki - Itou [-] 3 0.6667
474 Iwasaki - Sonoda - Umeda [-] 3 0.6667
475 Kobayashi - Kimura - Yamauchi [-] 3 0.6667
476 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 3 0.6667
477 Okusu - Tomoaki - Tsukuda [-] 3 0.6667
478 Hattori - Itou - Goto [-] 3 0.6667
479 Nagoya - Wachi - Enomoto [-] 3 0.6667
480 Yosiura - Katou - Nomoto [-] 3 0.6667
481 Soga - Ohkura - Matsushita [-] 3 0.6667
482 Komachi - Nobe - Mori [-] 3 0.6667
483 Sugiyama - Tanaka - Hamasaki [-] 3 0.6667
484 Fukuoka - Ichimi - Kawai [-] 3 0.6667
485 Utsunomiya - Kitazawa - Morinaka [-] 3 0.6667
486 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 3 0.6667
487 Yashiki - Yamaoka - Takasu [-] 3 0.6667
488 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 3 0.6667
489 Yoshida - Fujii - Maki [-] 3 0.6667
490 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 3 0.6667
491 Fujiwara - Nishigchi - Ishimura [-] 3 0.6667
492 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 3 0.6667
493 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 3 0.6667
494 Kaido - Kondo - Kanazawa [-] 3 0.6667
495 Madrinan - Ruiz - Coquia [-] 3 0.6667
496 Ootake - Nomura - Umehara [-] 3 0.6667
497 Tanaka - Kiichiro - Sato [-] 3 0.6667
498 Uchida - Makoto - Hirata [-] 3 0.6667
499 Ando - Minamino - Yamada [-] 3 0.5926
500 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 3 0.5926
501 Yanagida - Akiyama - Takasugi [-] 3 0.5926
502 Takagi - Yamada - Yoshida [-] 3 0.5926
503 Koide - Nishio - Kozuka [-] 3 0.5926
504 Oku - Takamiya - Yoshioka [-] 3 0.5926
505 Nishimoto - Kawamura - Shibuya [-] 3 0.5556
506 Yamamoto - Takata - Chou [-] 3 0.5556
507 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 3 0.5556
508 Maeda - Monzen - Nishikawa [-] 3 0.5556
509 Muramatsu - Masada - Yuto [-] 3 0.5556
510 Rie - Sara - Mami [-] 3 0.5556
511 Akama - Obara - Tabayashi [-] 3 0.5556
512 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 3 0.5556
513 Taniguchi - Ito - Yamanaka [-] 3 0.5556
514 Shikama - Kokubun - Tomiyama [-] 3 0.5556
515 Eto - Takenaka - Tsuda [-] 3 0.5556
516 Samejima - Maeda - Ota [-] 3 0.5556
517 Shibafuji - Katsu - Suzuki [-] 3 0.5556
518 Takahashi - Sasaki - Kojima [-] 3 0.5556
519 Yuki - Keisuke - Hiraishi [-] 3 0.5556
520 Yoshida - Yuasa - Ookubo [-] 3 0.5556
521 Mizuno - Takahashi - Nakaoka [-] 3 0.5556
522 Harano - Nakada - Nakaigawa [-] 3 0.5556
523 Yoshida - Nakamura - Muraki [-] 3 0.5556
524 Yamamoto - Okabayashi - Shimada [-] 3 0.5556
525 Ono - Terazawa - Toma [-] 3 0.5556
526 Furugen - Shinzato - Yamamura [-] 3 0.5556
527 Kawabata - Iwasawa - Kurita [-] 3 0.5556
528 Masato - Masayoshi - Kaneko [-] 3 0.5556
529 Nishimura - Itou - Andou [-] 3 0.5556
530 Nakane - Kojima - Fukuhara [-] 3 0.5556
531 Kakuda - Kai - Ezaki [-] 3 0.5556
532 Tahara - Murata - Takayanagi [-] 3 0.5556
533 Ichikawa - Mita - Yabuta [-] 3 0.5556
534 Miyawaki - Ogawa - Yoshida [-] 3 0.5556
535 Nagai - Sasao - Sasabe [-] 3 0.5556
536 Ichihara - Ryota - Hirosawa [-] 3 0.5556
537 Oshima - Ito - Nakano [-] 3 0.5556
538 Ueno - Saitou - Hara [-] 3 0.5556
539 Date - Tetsuo - Suzuki [-] 3 0.5556
540 Oota - Imai - Sato [-] 3 0.5556
541 Miyata - Ohmoto - Tsunemoto [-] 3 0.5556
542 Myoga - Itai - Matsui [-] 3 0.5556
543 Murata - Masashi - Ichii [-] 3 0.5556
544 Sugiyama - Syohei - Irimura [-] 3 0.5556
545 Watanabe - Yamane - Toshimasa [-] 3 0.5556
546 Azuma - Toshihisa - Sho [-] 3 0.5556
547 Sugisawa - Kondou - Ochi [-] 3 0.5556
548 Ooba - Sakai - Yoshino [-] 3 0.5556
549 Niitani - Mitani - Kasahara [-] 3 0.5556
550 Kasai - Tamura - Ura [-] 3 0.5556
551 Tukui - Yanagisawa - Sato [-] 3 0.5556
552 Satou - Hattori - Suzuki [-] 3 0.5556
553 Kitamura - Ryousuke - Fujisaki [-] 3 0.5556
554 Akihiro - Kodama - Munenari [-] 3 0.5556
555 Takamatsu - Sakata - Yoshie [-] 3 0.5556
556 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 3 0.5556
557 Yutaka - Ryo - Masaru [-] 3 0.5556
558 Kojima - Higashida - Nemoto [-] 3 0.5556
559 Sugiyama - Kasama - Yoshikawa [-] 3 0.5556
560 Noine - Usui - Mimidou [-] 3 0.5556
561 Shiraishi - Kumura - Matsumoto [-] 3 0.5556
562 Yokotsuka - Hinai - Hayasi [-] 3 0.5556
563 Onishi - Tomohiro - Moriwaki [-] 3 0.5556
564 Kagotani - Miyake - Tashima [-] 3 0.5556
565 Hokumura - Miyata - Narita [-] 3 0.5556
566 Ryusuke - Yuuhi - Fukushima [-] 3 0.5556
567 Honda - Kiyokawa - Nagase [-] 3 0.5556
568 Umehara - Karatsu - Tomohiro [-] 3 0.5556
569 Jang - Yoon - Lee [-] 3 0.5556
570 Koide - Sugai - Mizutani [-] 3 0.5556
571 Kawabata - Taiga - Zukeyama [-] 3 0.5556
572 Esaki - Gotou - Yamaguchi [-] 3 0.5556
573 Hatae - Jun - Ryuji [-] 3 0.5556
574 Ogata - Nakamichi - Yoshimoto [-] 3 0.5556
575 Sakurai - Tokuyama - Torigoe [-] 3 0.5556
576 Sakane - Sorada - Fukasawa [-] 3 0.5556
577 Nakamura - Nagata - Seko [-] 3 0.5556
578 Sasaki6248 - Yoon - Ishii [-] 3 0.5556
579 Yutaka - Tsuda - Yoshioka [-] 3 0.5556
580 Yabumoto - Kurihara - Nisihara [-] 3 0.5556
581 Oosaki - Tanaka - Yokoyama [-] 3 0.5556
582 Ashida - Ishizaka - Kamo [-] 3 0.5556
583 Kubota - Kamiyama - Aramomi [-] 3 0.5556
584 Miyazaki - Satou - Tateyama [-] 3 0.5556
585 Higashino - Shiba - Ueno [-] 3 0.5556
586 Tada - Sutou - Ffman120 [-] 3 0.5556
587 Morimoto - Nara - Shohei [-] 3 0.5556
588 Kondou - Oosawa - Fukaya [-] 3 0.5556
589 Ikeda - Takano - Takahashi [-] 3 0.5556
590 Yamasaki - Takahashi - Chihara [-] 3 0.5556
591 Tanaka - Oda - Sekimoto [-] 3 0.5556
592 Takashimizu - Arakawa - Sakata [-] 3 0.5556
593 Morikawa - Shiraishi - Ishida [-] 3 0.5556
594 Sasaki - Kawakami - Komori [-] 3 0.5556
595 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 3 0.5556
596 Tokumoto - Takada - Nakae [-] 3 0.5556
597 Miki - Takase - Hirana [-] 3 0.5556
598 Seki - Kamo - Takagi [-] 3 0.5556
599 Yamane - Yasunaka - Kumagai [-] 3 0.5556
600 Takao - Ootaki - Mori [-] 3 0.5556
601 Arita - Pham - Toyota [-] 3 0.5556
602 Satou - Ishikawa - Yoshida [-] 3 0.4815
603 Chiba - Nagano - Ono [-] 3 0.4815
604 Kato - Watanabe - Inoko [-] 3 0.4815
605 Taki - Fujii - Mizoshita [-] 3 0.4444
606 Naoya - Shimizu - Yamamura [-] 3 0.4444
607 Saionji - Hideyuki - Morimoto [-] 3 0.4444
608 Yuya - Ida - Kedo [-] 3 0.4444
609 Kanda - Yamato - Kakinoki [-] 3 0.4444
610 Sawada - Kawata - Yamaguchi [-] 3 0.4444
611 Mimori - Matsumoto - Sawada [-] 3 0.4444
612 Arita - Kasuga - Takagi [-] 3 0.4444
613 Itou - Makoto - Syematsu [-] 3 0.4444
614 Aoki - Kurokawa - Nakazono [-] 3 0.4444
615 Mizutori - Hashimoto - Oogoshi [-] 3 0.4444
616 Narumi - Tamaki - Kondo [-] 3 0.4444
617 Takuwa - Kento - Ishizaki [-] 3 0.4444
618 Honda - Shinntani - Ogata [-] 3 0.4444
619 Matsumoto - Kikuchi - Miwa [-] 3 0.4444
620 Fujii - Fukui - Taketi [-] 3 0.4444
621 Nakai - Takekawa - Okita [-] 3 0.4444
622 Kishikawa - Yoshida - Otsuka [-] 3 0.4444
623 Miyoshi - Kajiyama - Deguchi [-] 3 0.4444
624 Ootani - Kawabata - Oono [-] 3 0.4444
625 Mituyasu - Iso - Yamamoto [-] 3 0.4444
626 Takahashi - Kimura - Seki [-] 3 0.4444
627 Noto - Yamazaki - Kimura [-] 3 0.4444
628 Tanabe - Nihei - Ishiguro [-] 3 0.4444
629 Takuto - Nakamura - Syohei [-] 3 0.4444
630 Nishimura - Hasegawa - Takesita [-] 3 0.4444
631 Toshihiko - Junya - Toshihiko [-] 3 0.4444
632 Kawai - Shimizu - Ando [-] 3 0.4444
633 Cho - Kim - Lee [-] 3 0.4444
634 Yuki - Sakamoto - Yamashina [-] 3 0.4444
635 Ryunosuke - Munekata - Sakamoto [-] 3 0.4444
636 Kusakawa - Koide - Takashi [-] 3 0.4444
637 Fujimura - Tedori - Shimizu [-] 3 0.4444
638 Umetani - Ikoma - Miki [-] 3 0.4444
639 Satou - Mitsui - Uchida [-] 3 0.4444
640 Miura - Narita - Fujita [-] 3 0.4444
641 Kahata - Shinhama - Ishida [-] 3 0.4444
642 Shiraishi - Hirayama - Momiki [-] 3 0.4444
643 Katagiri - Kishida - Kasuga [-] 3 0.4444
644 Yuki - Tada - Aoyama [-] 3 0.4444
645 Iwano - Adachi - Zaizen [-] 3 0.4444
646 Maeda - Aizawa - Yoshinaga [-] 3 0.4444
647 Sato - Niwa - Hosoya [-] 3 0.4444
648 Gyou - Shun - Ooe [-] 3 0.4444
649 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 3 0.4444
650 Robertson - Mcneace - Heaton [-] 3 0.4444
651 Yuuhei - Tasaki - Mochizuki [-] 3 0.3704
652 Takashi - Shunya - Takayuki [-] 3 0.3704
653 Kawasaki - Wakayama - Iwata [-] 3 0.3333
654 Hayato - Daiki - Kamiya [-] 3 0.3333
655 Nakayama - Mitoh - Hosoi [-] 3 0.3333
656 Aoyama - Watanabe - Maejima [-] 3 0.3333
657 Watanabe - Yagawa - Muraoka [-] 3 0.3333
658 Mori - Hishida - Hattori [-] 3 0.3333
659 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 3 0.3333
660 Uozumi - Nishitani - Kobayashi [-] 3 0.3333
661 Nishikawa - Ohtake - Deguchi [-] 3 0.3333
662 Tsujimoto - Kashiwa - Imagawa [-] 3 0.3333
663 Chen - Yen - Huang [-] 2 0.4815
664 Matumoto - Sato - Sato [-] 2 0.3704
665 Shoji - Tsurifune - Mizutani [-] 1 0.6667
666 Satou - Aoki - Tadokoro [-] 1 0.6667
667 Shikano - Takahashi - Yoshimura [-] 1 0.6296
668 Juso - Fujishiro - Juso [-] 1 0.6296
669 Kawakami - Kakita - Hamaguchi [-] 1 0.6296
670 Honda - Kita - Okamura [-] 1 0.5926
671 Kang - Moon - Son [-] 1 0.5926
672 Mitsuzane - Rokumyo - Nagai [-] 1 0.5926
673 Kamikawa - Rekisya - Wada [-] 1 0.5926
674 Kouge - Nakanishi - Katou [-] 1 0.5926
675 Ting - Wong - Ajl [-] 1 0.5556
676 Nakagawa - Furusawa - Ryuuichi [-] 1 0.5556
677 Kubota - Kihara - Sono [-] 1 0.5556
678 Iwasaki - Asada - Yoshida [-] 1 0.5185
679 Oohusa - Hoyou - Yonezawa [-] 1 0.5185
680 Oshima - Sakimura - Nishimoto [-] 1 0.4815
681 Heng - Poh - Benedict [-] 1 0.4815
682 Kannta - Watanabe - Watanabe [-] 1 0.4444
683 Matsuo - Kobayashi - Shingo [-] 1 0.4444
684 Ishida - Matsubar - Suzuki [-] 1 0.4444
685 Okada - Hirano - Sakurai [-] 1 0.4074
686 Ookubo - Kenichi - Takeura [-] 1 0.4074
687 Kunimura - Kaneda - Horibe [-] 1 0.4074
688 Brown - Cruz - Jacobs [-] 1 0.3704
689 Ogino - Hirakawa - Matsumoto [-] 0 1.0000
690 Akase - Okamoto - Seno [-] 0 0.8333
691 Sida - Shirochika - Kubo [-] 0 0.8333
692 Miyakawa - Iwami - Hamachiyo [-] 0 0.6667
693 Yusa - Naka - Noda [-] 0 0.6667
694 Fujiwara - Nakamura - Fujita [-] 0 0.6667
695 Tachibana - Ohori - Hayashi [-] 0 0.6667
696 Nonoguchi - Obata - Akaba [-] 0 0.6667
697 Yamagata - Fukuki - Kenta [-] 0 0.6667
698 Hatta - Naoto - Takahiro [-] 0 0.6667
699 Oodan - Kondou - Hoshino [-] 0 0.6667
700 Endou - Serizawa - Fujii [-] 0 0.6667
701 Takse - Hayami - Yoshizawa [-] 0 0.6667
702 Wada - Minamizuka - Kitajima [-] 0 0.6667
703 Kiyota - Murata - Tanabe [-] 0 0.6667
704 Akihiro - Yuuya - Hiroyasu [-] 0 0.6667
705 Qiang - Wei - Wang [-] 0 0.6667
706 Kaneko - Nishio - Kawata [-] 0 0.6667
707 Matsui - Matsumura - Komiya [-] 0 0.5926
708 Ohkawara - Shiniti - Akatsuka [-] 0 0.5926
709 Kedoin - Kishihara - Hirokazu [-] 0 0.5556
710 Ohgaki - Akihiro - Fujino [-] 0 0.5556
711 Kaminaga - Sugawara - Takanoi [-] 0 0.5556
712 Koike - Kurikage - Takeda [-] 0 0.5556
713 Shimamura - Saito - Machii [-] 0 0.5556
714 Tamura - Nishimura - Okuyama [-] 0 0.5556
715 Kuriyama - Sugiki - Shirahata [-] 0 0.5556
716 Satou - Kawarada - Hibino [-] 0 0.5556
717 Yusuke - Sawada - Masaaki [-] 0 0.5556
718 Nishimura - Tsuchihashi - Tsutsui [-] 0 0.5556
719 Ito - Kanda - Murakami [-] 0 0.5556
720 Sakatani - Nakayama - Shibuya [-] 0 0.5556
721 Ito - Isobayashi - Okatani [-] 0 0.5556
722 Sato - Minami - Ainai [-] 0 0.5556
723 Matsushita - Ehara - Yuuto [-] 0 0.5556
724 Inoue - Miyake - Katayama [-] 0 0.5556
725 Yoshida - Matsumoto - Ikeda [-] 0 0.5556
726 Kimihiko - Yasuhiro - Toshiaki [-] 0 0.5556
727 Nakai - Ogawa - Nagai [-] 0 0.5556
728 Saitou - Yoshiaki - Miyake [-] 0 0.5556
729 Takrathoke - Prasitthikul - Sivairikaroon [-] 0 0.5556
730 Makino - Sakurai - Sato [-] 0 0.5556
731 Okamura - Satou - Kaneko [-] 0 0.5556
732 Oota - Ogawa - Mizoue [-] 0 0.5556
733 Miyamoto - Kubota - Kaino [-] 0 0.5556
734 Kohei - Moriya - Yamamiya [-] 0 0.5000
735 Koretomo - Oonishi - Shindou [-] 0 0.5000
736 Katagiri - Junya - Katagiri [-] 0 0.5000
737 Sugiyama - Takaizumi - Yanagihara [-] 0 0.4815
738 Onimaru - Kondo - Kondo [-] 0 0.4444
739 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 0 0.4444
740 Nakabe - Hitouji - Okuyama [-] 0 0.4444
741 Shinmura - Takeda - Hirouchi [-] 0 0.4444
742 Kyoumoto - Nakae - Fujimoto [-] 0 0.4444
743 Seisaku - Seigo - Shigehiro [-] 0 0.4444
744 Wong - Xie - Yee [-] 0 0.4444
745 Baba - Nakura - Usui [-] 0 0.4444
746 Araki - Umemura - Gration [-] 0 0.4444
747 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 0 0.4444
748 Nagaoka - Kawanishi - Kurahashi [-] 0 0.4444
749 Tomoya - Sakakibara - Nakamura [-] 0 0.4444
750 Ooiwa - Kawashima - Yokoyama [-] 0 0.4444
751 Kishimoto - Akihiro - Kozutsumi [-] 0 0.4444
752 Kiyotaka - Junpei - Yousuke [-] 0 0.4444
753 Furuta - Ooura - Tezuka [-] 0 0.4444
754 Yutani - Yutani - Mototani [-] 0 0.4444
755 Horibe - Itazu - Jinno [-] 0 0.4444
756 Koichi - Yasuhiro - Nakai [-] 0 0.4444
757 Satou - Oyama - Akimoto [-] 0 0.4444
758 Soga - Fujii - Danno [-] 0 0.4444
759 Sakurai - Sugimoto - Akaza [-] 0 0.4444
760 Nakada - Sasaki - Matsui [-] 0 0.4444
761 Adachi - Takahashi - Hoshina [-] 0 0.4444
762 Kimura - Kawakami - Kawada [-] 0 0.4444
763 Nishiyori - Nishi - Otsuki [-] 0 0.4444
764 Sato - Iki - Kaneko [-] 0 0.4444
765 Kumazaki - Taga - Sumomo [-] 0 0.4444
766 Takagi - Matsuda - Miyazaki [-] 0 0.4444
767 Ota - Kunou - Nagata [-] 0 0.3704
768 Mochizuki - Sinsuke - Yoshimura [-] 0 0.3704
769 Tatematsu - Kinoshita - Kida [-] 0 0.3704
770 Takeshi - Takuya - Ebara [-] 0 0.3333
771 Daichi - Suguru - Tomoyuki [-] 0 0.3333
772 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 0 0.3333
773 Osada - Odo - Koshi [-] 0 0.3333
774 Kitamura - Takada - Daisuke [-] 0 0.3333
775 Hirano - Yasuhiro - Azuma [-] 0 0.3333
776 Takeuchi - Abe - Yokoyama [-] 0 0.3333
777 Shindo - Masuyama - Kato [-] 0 0.3333
778 Grogg - Grogg - Castillo [-] 0 0.3333
779 Sakai - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All