ROUND 4 STANDINGS

Posted in Event Coverage on September 10, 2016

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Shirakawa - Hatoyama - Nishi [-] 12 0.6875
2 Miyamoto - Mihara - Okami [-] 12 0.6875
3 Tanaka - Uematsu - Matsumoto [-] 12 0.6875
4 Hoshino - Okada - Tsujikawa [-] 12 0.6458
5 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 12 0.6458
6 Tian - Katsuhiro - Tomoharu [-] 12 0.6458
7 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 12 0.6458
8 Pengjie - Ruikan - Yimin [-] 12 0.6458
9 Sato - Tamada - Nonaka [-] 12 0.6250
10 Makihara - Yoshimura - Itou [-] 12 0.6250
11 Tamura - Matsuzaki - Ueno [-] 12 0.6250
12 Nakasato - Itoh - Toyota [-] 12 0.6250
13 Yukuhiro - Kitahara - Yamamoto [-] 12 0.6250
14 Urasawa - Murae - Baba [-] 12 0.6111
15 Kawabata - Ryo - Tanaka [-] 12 0.5833
16 Itou - Kurashima - Taniguchi [-] 12 0.5833
17 Hashimoto - Nakatani - Oonishi [-] 12 0.5833
18 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 12 0.5833
19 Koyama - Akada - Omori [-] 12 0.5833
20 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 12 0.5833
21 Kawaguchi - Yamamoto - Morita [-] 12 0.5833
22 Hitomi - Matsubara - Kato [-] 12 0.5833
23 Tsuzaki - Kondou - Kanda [-] 12 0.5833
24 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 12 0.5833
25 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 12 0.5833
26 Ito - Ikoma - Kitabayasi [-] 12 0.5833
27 Hirosawa - Tsumura - Fujimoto [-] 12 0.5625
28 Hashimoto - Egawa - Yamada [-] 12 0.5625
29 Jun - Takahashi - Saito [-] 12 0.5625
30 Poh - Soh - Hee [-] 12 0.5417
31 Watanabe - Nakamura - Ikawa [-] 12 0.5417
32 Taniguchi - Nose - Hirayama [-] 12 0.5417
33 Ichikawa - Motomura - Nuruki [-] 12 0.5417
34 Adachi - Sekimoto - Fukudome [-] 12 0.5417
35 Bartram - Li - Lucian [-] 12 0.5208
36 Kobayashi - Ishihara - Kurihara [-] 12 0.5208
37 Yuuki - Minami - Tomioka [-] 12 0.5208
38 Yoshida - Kaneta - Mastubara [-] 12 0.5208
39 Mizutani - Sato - Kaneda [-] 12 0.5208
40 Kimonji - Kanegawa - Inami [-] 12 0.4792
41 Deng - Wang - Zimo [-] 10 0.7083
42 Takada - Oh - Sakaino [-] 10 0.6458
43 Nakamura - Suga - Monbayashi [-] 10 0.6250
44 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 10 0.6042
45 Aoki - Akagi - Tsuji [-] 10 0.6042
46 Ogawa - Kiyono - Fujii [-] 10 0.6042
47 Kutukake - Nakano - Motohiko [-] 10 0.6042
48 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 10 0.5625
49 Liu - He - Zhang [-] 10 0.5417
50 Matsuoka - Kurita - Takahashi [-] 10 0.5208
51 Zorzi - Kratter - Pinto [-] 10 0.5208
52 Kinoshita - Ishiguro - Tabata [-] 10 0.5208
53 Hagiwara - Masuno - Arita [-] 10 0.5000
54 Ushie - Hayashi - Yamazoe [-] 10 0.5000
55 Miyasita - Kimura - Matsumoto [-] 10 0.4583
56 Watanabe - Kobayashi - Kabeya [-] 10 0.4583
57 Yasui - Banno - Watanabe [-] 10 0.4583
58 Kyohei - Yatori - Minami [-] 10 0.4167
59 Goshima - Mine - Kojima [-] 9 0.8125
60 Hibino - Nakamura - Aka [-] 9 0.8125
61 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 9 0.7500
62 Kato - Hishida - Ueda [-] 9 0.7500
63 Hasegawa - Horikoshi - Yamamoto [-] 9 0.7500
64 Sasaki - Kimura - Suzuki [-] 9 0.7083
65 Sano - Kibe - Sinichi [-] 9 0.7083
66 Dorsey - Mialaret - Pors [-] 9 0.7083
67 Harashima - Takano - Arai [-] 9 0.7083
68 Itakura - Okumura - Makino [-] 9 0.7083
69 Taiyo - Yamada - Shinoda [-] 9 0.7083
70 Iwasawa - Nitta - Date [-] 9 0.6875
71 Maruyama - Hassaku - Matsuda [-] 9 0.6875
72 Nishikawa - Tanimura - Muraoka [-] 9 0.6875
73 Matsumura - Shichiku - Harata [-] 9 0.6875
74 Murao - Mori - Hirose [-] 9 0.6875
75 Hiroi - Hiroi - Shimizu [-] 9 0.6875
76 Uno - Sakai - Mihara [-] 9 0.6875
77 Kihara - Mashima - Nishmura [-] 9 0.6875
78 Kawaguchi - Furutate - Nishimura [-] 9 0.6667
79 Nishizawa - Hirata - Nakata [-] 9 0.6458
80 Hama - Biwaki - Mimasu [-] 9 0.6458
81 Ogura - Moriya - Doi [-] 9 0.6458
82 Kurosawa - Sato - Kumasaka [-] 9 0.6458
83 Kuroda - Higashi - Miura [-] 9 0.6458
84 Huang - Rogers - Chung [-] 9 0.6458
85 Yoshimori - Keita - Watanabe [-] 9 0.6458
86 Akita - Matsuyama - Okamoto [-] 9 0.6458
87 Yokono - Nozaki - Fukutani [-] 9 0.6458
88 Matsui - Furuichi - Higaki [-] 9 0.6458
89 Takahashi - Ryosuke - Okubo [-] 9 0.6458
90 Oiso - Nakamura - Jindalertudomedee [-] 9 0.6458
91 Ine - Yamane - Ogasawara [-] 9 0.6250
92 Matsumoto - Enomoto - Ichikawa [-] 9 0.6250
93 Ogawa - Ogawa - Kojima [-] 9 0.6250
94 Higa - Urasaki - Nakamatu [-] 9 0.6250
95 Shibata - Saito - Tamamura [-] 9 0.6250
96 Park - Buhong - Kim [-] 9 0.6250
97 Yamaguchi - Kobayashi - Nagase [-] 9 0.6250
98 Ozawa - Murakami - Saitou [-] 9 0.6250
99 Kuroiwa - Koizumi - Yamashita [-] 9 0.6250
100 Shunsuke - Kazushige - Satoshi [-] 9 0.6250
101 Sato - Nagami - Deguchi [-] 9 0.6250
102 Magata - Sugihara - Arita [-] 9 0.6250
103 Oda - Honda - Kato [-] 9 0.6250
104 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 9 0.6250
105 Hirata - Yoshifumi - Miyake [-] 9 0.6250
106 Kidera - Satou - Okano [-] 9 0.6042
107 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 9 0.6042
108 Takeda - Tanaka - Kadowaki [-] 9 0.6042
109 Sasaki3592 - Nishiwaki - Nakashima [-] 9 0.5833
110 Yoshida - Tatsushi - Yuuya [-] 9 0.5833
111 Oya - Suzuki - Atmaibo [-] 9 0.5833
112 Satonaka - Yoshimura - Horie [-] 9 0.5833
113 Urakami - Oomori - Ueda [-] 9 0.5833
114 Mizuno - Tamura - Kanno [-] 9 0.5833
115 Abiko - Tarui - Tanaka [-] 9 0.5833
116 Samaru - Ishino - Tanaka [-] 9 0.5833
117 Tetsuya - Tanala - Fukuda [-] 9 0.5833
118 Matsushita - Naraya - Itou [-] 9 0.5833
119 Taniguchi - Inoue - Takao [-] 9 0.5833
120 Yamamoto - Shibata - Nakamura [-] 9 0.5833
121 Yu - Shiomi - Tatsuya [-] 9 0.5833
122 Fukunaga - Boku - Inagaki [-] 9 0.5833
123 Naganawa - Nakamura - Nakao [-] 9 0.5833
124 Ng - Lee - Sek [-] 9 0.5833
125 Li - Sun - Ai [-] 9 0.5833
126 Kazutaka - Yajima - Urase [-] 9 0.5833
127 Saitou - Matsushita - Shikama [-] 9 0.5833
128 Omura - Kunuki - Seko [-] 9 0.5833
129 Ko - Atsushi - Shota [-] 9 0.5833
130 Ishida - Takeda - Kawashita [-] 9 0.5625
131 Ogawa - Motoshi - Takeuchi [-] 9 0.5625
132 Osawa - Ogura - Takakuwa [-] 9 0.5625
133 Tsunoda - Kimura - Nakata [-] 9 0.5625
134 Miyajima - Keisuke - Ryoma [-] 9 0.5625
135 Kondo - Mitsuhashi - Kurita [-] 9 0.5625
136 Hada - Masuda - Yuichiro [-] 9 0.5417
137 Shinji - Atsushi - Shimizu [-] 9 0.5417
138 Yamanaka - Hangyo - Fujiwara [-] 9 0.5417
139 Takeuchi - Yamada - Inoue [-] 9 0.5417
140 Ninohira - Ueda - Igarashi [-] 9 0.5417
141 Tay - Li - Tan [-] 9 0.5417
142 Nagaoka - Fujimoto - Fujita [-] 9 0.5417
143 Mitamura - Kurihara - Nakajima [-] 9 0.5417
144 Harada - Yoshikawa - Nishida [-] 9 0.5417
145 Burns - Zhou - Hillman [-] 9 0.5417
146 Uchida - Sugiura - Tamamura [-] 9 0.5417
147 Kamio - Nakamura - Shigemune [-] 9 0.5417
148 Tomomura - Umeno - Morofuji [-] 9 0.5417
149 Oda - Babasaki - Nanjiyou [-] 9 0.5417
150 Lin - Lee - Chiu [-] 9 0.5417
151 Hasegawa - Nagao - Murata [-] 9 0.5417
152 Yiwen - Yu - Zuo [-] 9 0.5208
153 Kong - Cheung - Xu [-] 9 0.5208
154 Akaboshi - Yamamoto - Nishida [-] 9 0.5208
155 Yoshikawa - Hamaguchi - Shiotani [-] 9 0.5208
156 Maeno - Hayashi - Kawai [-] 9 0.5208
157 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 9 0.5208
158 Nakashima - Iwata - Fukui [-] 9 0.5208
159 Kawasaki - Takayama - Kato [-] 9 0.5208
160 Ishikura - Nagata - Terashima [-] 9 0.5208
161 Kuroda - Sakamoto - Naka [-] 9 0.5208
162 Tanaka - Yamada - Fujimori [-] 9 0.5208
163 Yuasa - Arahori - Higono [-] 9 0.5208
164 Matousek - Sochurek - Ristovsky [-] 9 0.5208
165 Haruki - Takeda - Kobayasi [-] 9 0.5208
166 Taiki - Hiroyuki - Kento [-] 9 0.5208
167 Itosu - Takasaki - Matayoshi [-] 9 0.5208
168 Kashima - Kudo - Natsume [-] 9 0.5208
169 Takezaki - Oku - Yuuki [-] 9 0.5208
170 Kawakami - Nakamura - Nakamura [-] 9 0.5208
171 Azechi - Matsuda - Sunakawa [-] 9 0.5208
172 Riku - Ryu - Keisuke [-] 9 0.5208
173 Murakami - Uemoto - Ichihara [-] 9 0.5208
174 Oosumi - Hasegawa - Shibue [-] 9 0.5208
175 Morishita - Shiura - Yaguchi [-] 9 0.5208
176 Ryota - Naoki - Shuuhei [-] 9 0.5208
177 Kimata - Fujimoto - Sato [-] 9 0.5000
178 Uzawa - Miyamoto - Yokoya [-] 9 0.5000
179 Hart - Brown - Sui [-] 9 0.5000
180 Yung - Khai-Wern - Fung-Han [-] 9 0.5000
181 Terai - Senoo - Fujino [-] 9 0.5000
182 Igeta - Murata - Nakata [-] 9 0.5000
183 Wada - Shimizu - Fuji [-] 9 0.5000
184 Ueno - Yamada - Ike [-] 9 0.4792
185 Fujita - Morita - Nakano [-] 9 0.4792
186 Ariyoshi - Sugita - Hayashi [-] 9 0.4792
187 Akaike - Nakagawa - Omiya [-] 9 0.4792
188 Takeshita - Matsumoto - Takao [-] 9 0.4792
189 Kaneko - Murase - Kuze [-] 9 0.4792
190 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 9 0.4792
191 Inokuchi - Togashi - Wada [-] 9 0.4792
192 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 9 0.4792
193 Tezuka - Usui - Yoshida [-] 9 0.4792
194 Sato - Kubota - Kawanishi [-] 9 0.4792
195 Furuya - Hattori - Toriuchi [-] 9 0.4792
196 Maegawa - Kondo - Itakura [-] 9 0.4792
197 Hirao - Hamada - Fujikawa [-] 9 0.4792
198 Asai - Ishii - Yamanaka [-] 9 0.4792
199 Higashimori - Takada - Kamada [-] 9 0.4583
200 Motomura - Kita - Moritani [-] 9 0.4583
201 Kouki - Kawamura - Maeda [-] 9 0.4583
202 Hirohata - Arai - Yamada [-] 9 0.4583
203 Sotomura - Fujikura - Matsumoto [-] 9 0.4583
204 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 9 0.4583
205 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 9 0.4583
206 Sadaaki - Toshiya - Mamoru [-] 9 0.4583
207 Masatoshi - Hiroki - Ryota [-] 9 0.4583
208 Ujimasa - Mori - Masahito [-] 9 0.4583
209 Kato - Yasooka - Kakumae [-] 9 0.4583
210 Tsai - Tung - Weng [-] 9 0.4583
211 Karasawa - Horiuchi - Takahashi [-] 9 0.4583
212 Syo - Son - Li [-] 9 0.4375
213 Yoshioka - Watanabe - Furukawa [-] 9 0.4167
214 Yoshida - Sano - Suzuki [-] 9 0.4167
215 Tashiro - Yano - Terawaki [-] 9 0.4167
216 Imai - Kumeyama - Shibata [-] 9 0.4167
217 Mashimo - Suda - Inagawa [-] 9 0.4167
218 Tuboi - Iwamura - Sato [-] 9 0.4167
219 Umezaki - Okai - Fukugawa [-] 9 0.4167
220 Koike - Hattori - Kato [-] 9 0.4167
221 Komatsu - Naoki - Oomori [-] 9 0.4167
222 Iwazaki - Isurugi - Inoue [-] 9 0.3750
223 Sashida - Tateoka - Kanayama [-] 7 0.6667
224 Yuen - Nguyen - Lau [-] 7 0.6458
225 Wakita - Tamano - Wakita [-] 7 0.6458
226 Honda - Se - Kawachi [-] 7 0.6458
227 Amayasu - Tsuboyama - Kato [-] 7 0.6250
228 Takara - Onishi - Hasimoto [-] 7 0.6042
229 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 7 0.6042
230 Ikeda - Ikeda - Ieda [-] 7 0.5833
231 Sakamoto - Matuura - Nose [-] 7 0.5833
232 Yamada - Sasaki - Ohnishi [-] 7 0.5625
233 Yanou - Ogawa - Gou [-] 7 0.5625
234 Takaishi - Oshikawa - Sakai [-] 7 0.5625
235 Kageyama - Iwase - Sakuma [-] 7 0.5625
236 Okada - Nakanishi - Oku [-] 7 0.5417
237 Negishi - Murata - Kimura [-] 7 0.5417
238 Yi - Wentao - Song [-] 7 0.5417
239 Katakawa - Maruyama - Yoshida [-] 7 0.5208
240 Minoshima - Nukita - Takatuka [-] 7 0.5208
241 Shin - Matsuda - Sakamoto [-] 7 0.5208
242 Fukuta - Matsuda - Fujii [-] 7 0.5208
243 Hozuki - Tatsuya - Masashi [-] 7 0.5208
244 Tanaka - Hayashi - Oki [-] 7 0.5208
245 Matsui - Sugiura - Takahashi [-] 7 0.5000
246 Hirao - Iwahashi - Nishimura [-] 7 0.5000
247 Park - Lee - Wang [-] 7 0.4792
248 Yamakawa - Kimura - Juumonji [-] 7 0.4792
249 Muranishi - Shinkawa - Nakayama [-] 7 0.4792
250 Murayama - Hayakawa - Kazaoka [-] 7 0.4583
251 Yamaguchi - Mizutani - Yokomizo [-] 7 0.4583
252 Inazawa - Shoji - Igarashi [-] 7 0.4583
253 Bessyo - Ishii - Tanabe [-] 7 0.4583
254 Doi - Taniguchi - Shigeno [-] 7 0.4583
255 Yuya - Sakai - Saito [-] 7 0.4583
256 Nakamura - Imai - Senuma [-] 7 0.4583
257 Yuta - Yoshihiko - Yuya [-] 7 0.4583
258 Izu - Asano - Ishihara [-] 7 0.4375
259 Komizo - Takeuchi - Iwabuchi [-] 7 0.4375
260 Watanabe - Maezawa - Kase [-] 7 0.3958
261 Sarusawa - Hoshide - Uchida [-] 7 0.3958
262 Tanaka - Kawahama - Shigehisa [-] 6 0.7500
263 Hata - Minsu - Oosaka [-] 6 0.7500
264 Ooya - Otomo - Yamada [-] 6 0.7083
265 Mizumoto - Nakagawa - Itou [-] 6 0.7083
266 Kotaro - Okudera - Takashi [-] 6 0.7083
267 Nishiyama - Watabe - Satou [-] 6 0.7083
268 Shirakawa - Ibushi - Nakatsuka [-] 6 0.7083
269 Izumi - Ogata - Mori [-] 6 0.7083
270 Zhang - Liu - Zhou [-] 6 0.6875
271 Sano - Morishita - Tanaka [-] 6 0.6875
272 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 6 0.6875
273 Ng - Feng - Lim [-] 6 0.6875
274 Enatsu - Tunoda - Kato [-] 6 0.6875
275 Matsushita - Shimada - Murao [-] 6 0.6875
276 Kihara - Masukado - Tanaka [-] 6 0.6667
277 Yosuke - Masahiro - Fumiyasu [-] 6 0.6458
278 Hamaguchi - Tuzii - Hayashi [-] 6 0.6458
279 Brown - Keller - Ma [-] 6 0.6458
280 Takai - Shohei - Hayano [-] 6 0.6458
281 Kobayashi - Mori - Ono [-] 6 0.6458
282 Shiroma - Mitunaga - Shinjo [-] 6 0.6458
283 Minotani - Izawa - Shimoyama [-] 6 0.6458
284 Satoshi - Takashi - Yohei [-] 6 0.6458
285 Inuzuka - Hayata - Takahashi [-] 6 0.6458
286 Hiraoka - Asai - Katou [-] 6 0.6458
287 Ichikawa - Iwata - Moriya [-] 6 0.6458
288 Asai - Tateno - Kosakai [-] 6 0.6458
289 Muraoka - Oohashi - Hino [-] 6 0.6458
290 Okayama - Muramatsu - Ichikawa [-] 6 0.6458
291 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 6 0.6458
292 Naoki - Yoshiyasu - Shota [-] 6 0.6458
293 Miyabe - Ishihara - Kazuhiro [-] 6 0.6458
294 Katou - Sato - Ikurumi [-] 6 0.6250
295 Itazu - Tsubouchi - Nishikawa [-] 6 0.6250
296 Iida - Eguchi - Nomiya [-] 6 0.6250
297 Matushita - Aizawa - Aizawa [-] 6 0.6250
298 Welty - Samson - Schiber [-] 6 0.6250
299 Iwaki - Shibata - Takeda [-] 6 0.6250
300 Yuuki - Yuichiro - Higashira [-] 6 0.6250
301 Tanaka - Suzuki - Fukui [-] 6 0.6250
302 Yamada - Asakura - Nagao [-] 6 0.6250
303 Satou - Shimizu - Hagiya [-] 6 0.6250
304 Takino - Higuchi - Imanishi [-] 6 0.6250
305 Zulkarnaen - Khairul Anuar - Zakaria [-] 6 0.6250
306 Kawasoe - Takaaki - Junya [-] 6 0.6250
307 Aida - Yamaguchi - Yoshioka [-] 6 0.6111
308 Fusegi - Yanaka - Omiya [-] 6 0.6042
309 Kihira - Fujii - Sasaki [-] 6 0.6042
310 Shimura - Mihara - Bandou [-] 6 0.6042
311 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 6 0.6042
312 Ashizawa - U - Takenouchi [-] 6 0.6042
313 Hori - Takahashi - Endo [-] 6 0.6042
314 Inukai - Kondo - Tajiri [-] 6 0.6042
315 Noromichi - Takurou - Takeshi [-] 6 0.6042
316 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 6 0.6042
317 Sakamoto - Hagi - Imose [-] 6 0.6042
318 Han - Kuo - Huang [-] 6 0.6042
319 Takeda - Iwaide - Hagiwara [-] 6 0.6042
320 Ootsubo - Mori - Kamo [-] 6 0.6042
321 Sho - Kouichi - Ootsubo [-] 6 0.6042
322 Inoue - Katsuki - Itou [-] 6 0.6042
323 Okusu - Tomoaki - Tsukuda [-] 6 0.6042
324 Yosiura - Katou - Nomoto [-] 6 0.6042
325 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 6 0.6042
326 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 6 0.6042
327 Tanaka - Kiichiro - Sato [-] 6 0.6042
328 Mutou - Miyamoto - Aoi [-] 6 0.5833
329 Cho - Jong-Kuk - Yoon [-] 6 0.5833
330 Kawaguchi - Furuuchi - Sakurai [-] 6 0.5833
331 Izumi - Iwasaki - Inoue [-] 6 0.5833
332 Shigehara - Koizumi - Furukawa [-] 6 0.5833
333 Tanaka - Nomura - Sekikawa [-] 6 0.5833
334 Kawase - Komizo - Kutsuna [-] 6 0.5833
335 Kurakami - Yasutomi - Moriya [-] 6 0.5833
336 Imura - Hasegawa - Katoh [-] 6 0.5833
337 Hyoudou - Murakami - Sakai [-] 6 0.5833
338 Moriya - Moriya - Misumi [-] 6 0.5833
339 Takahashi - Yohara - Sawada [-] 6 0.5833
340 Ryuji - Tomoya - Masato [-] 6 0.5833
341 Kagami - Okuda - Kakue [-] 6 0.5833
342 Yamamura - Kazushi - Kanagawa [-] 6 0.5833
343 Hashimoto - Sugita - Ichikawa [-] 6 0.5833
344 Urano - Mune - Kurita [-] 6 0.5833
345 Morita - Hara - Kubo [-] 6 0.5833
346 Takenaka - Kobayashi - Nishio [-] 6 0.5833
347 Kubo - Saito - Take [-] 6 0.5833
348 Fukushima - Saitou - Ayama [-] 6 0.5833
349 Abe - Kawai - Okamura [-] 6 0.5833
350 Watanabe - Sakamoto - Nishio [-] 6 0.5833
351 Kataoka - Nishiyama - Sekino [-] 6 0.5833
352 Kishida - Kawashima - Inoue [-] 6 0.5833
353 Fukutani - Maeda - Kometani [-] 6 0.5833
354 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 6 0.5833
355 Iyanaga - Takahashi - Ishimura [-] 6 0.5833
356 Hattori - Itou - Goto [-] 6 0.5833
357 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 6 0.5833
358 Furugen - Shinzato - Yamamura [-] 6 0.5833
359 Nishimura - Itou - Andou [-] 6 0.5833
360 Tang - Jhang - Shu [-] 6 0.5625
361 Itou - Yamamoto - Kuriyama [-] 6 0.5625
362 Katayama - Hamada - Furukawa [-] 6 0.5625
363 Hsu - Lien - Yu [-] 6 0.5625
364 Yamashita - Aoki - Miyajima [-] 6 0.5625
365 Ideue - Matoba - Ishitsuka [-] 6 0.5625
366 Yoshizawa - Hayashi - Kaga [-] 6 0.5625
367 Takakuwa - Gotou - Takato [-] 6 0.5625
368 Yamaguchi - Saito - Sato [-] 6 0.5625
369 Yoshida - Fujii - Maki [-] 6 0.5625
370 Kawasaki - Kusakabe - Oikawa [-] 6 0.5417
371 Katsunori - Kakiki - Hama [-] 6 0.5417
372 Kawata - Nishiguchi - Tatuya [-] 6 0.5417
373 Koyama - Miyagi - Nohara [-] 6 0.5417
374 Sakuragi - Kazuki - Kubota [-] 6 0.5417
375 Tamai - Takata - Nakamura [-] 6 0.5417
376 Takashi - Hideaki - Kentarou [-] 6 0.5417
377 Demura - Takeda - Shinya [-] 6 0.5417
378 Okutani - Iwai - Terao [-] 6 0.5417
379 Schwartz - Ni - Schwartz [-] 6 0.5417
380 Jun - Tee - Endo [-] 6 0.5417
381 Sakogawa - Yamaguchi - Morioka [-] 6 0.5417
382 Maruo - Yamagami - Ishimaru [-] 6 0.5417
383 Kunioka - Honda - Matsushima [-] 6 0.5417
384 Okada - Kamikawa - Yamane [-] 6 0.5417
385 Ryutaro - Kasumi - Sinnosuke [-] 6 0.5417
386 Tamai - Sakai - Kunisato [-] 6 0.5417
387 Ushijima - Kawai - Yamada [-] 6 0.5417
388 Makishita - Hayashi - Muneta [-] 6 0.5417
389 Sasaki - Shirasaka - Goto [-] 6 0.5417
390 Endo - Yanase - Ooi [-] 6 0.5417
391 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 6 0.5417
392 Sugimoto - Minoshima - Sugimura [-] 6 0.5417
393 Akatuka - Tanimoto - Ikekame [-] 6 0.5417
394 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 6 0.5417
395 Fujiwara - Nishigchi - Ishimura [-] 6 0.5417
396 Kaido - Kondo - Kanazawa [-] 6 0.5417
397 Madrinan - Ruiz - Coquia [-] 6 0.5417
398 Uchida - Makoto - Hirata [-] 6 0.5417
399 Takagi - Yamada - Yoshida [-] 6 0.5417
400 Shikama - Kokubun - Tomiyama [-] 6 0.5417
401 Honda - Kiyokawa - Nagase [-] 6 0.5417
402 Sasaki6248 - Yoon - Ishii [-] 6 0.5417
403 Kubota - Kamiyama - Aramomi [-] 6 0.5417
404 Tanaka - Oda - Sekimoto [-] 6 0.5417
405 Kikuchi - Kikuchi - Tawa [-] 6 0.5278
406 Takuya - Aki - Yoshihiko [-] 6 0.5208
407 Chin - Oota - Fukunaga [-] 6 0.5208
408 Merrick - Lewis - Duong [-] 6 0.5208
409 Tazawa - Syunnya - Maki [-] 6 0.5208
410 Kimura - Ohta - Yamada [-] 6 0.5208
411 Ri - Park - Kim [-] 6 0.5208
412 Vos - Jackel - Anthony [-] 6 0.5208
413 Segou - Itoyanagi - Sugiyama [-] 6 0.5208
414 Machida - Yoshida - Naka [-] 6 0.5208
415 Tomizawa - Matsui - Satou [-] 6 0.5208
416 Bandou - Nakai - Takagaki [-] 6 0.5208
417 Minamimura - Izumiya - Hiroshi [-] 6 0.5208
418 Tsuda - Ishigaki - Iwase [-] 6 0.5208
419 Maruya - Yasuda - Kimura [-] 6 0.5208
420 Matsumoto - Kajiwara - Fukuda [-] 6 0.5208
421 Yashiki - Yamaoka - Takasu [-] 6 0.5208
422 Oshima - Ito - Nakano [-] 6 0.5208
423 Myoga - Itai - Matsui [-] 6 0.5208
424 Umehara - Karatsu - Tomohiro [-] 6 0.5208
425 Iwasaki - Sonoda - Umeda [-] 6 0.5000
426 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 6 0.5000
427 Nagai - Sasao - Sasabe [-] 6 0.5000
428 Ryusuke - Yuuhi - Fukushima [-] 6 0.5000
429 Chiba - Nagano - Ono [-] 6 0.5000
430 Haneda - Kitao - Itou [-] 6 0.4792
431 Kobachi - Kitagawa - Doi [-] 6 0.4792
432 Furusawa - Saitou - Sakanaka [-] 6 0.4792
433 Yasuyuki - Muraoka - Yanaseko [-] 6 0.4792
434 Kato - Ikebata - Masuda [-] 6 0.4792
435 Syoubayashi - Takaishi - Tamura [-] 6 0.4792
436 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 6 0.4792
437 Tachibana - Ueda - Yamamoto [-] 6 0.4792
438 Mogi - Konishi - Mogi [-] 6 0.4792
439 Tagai - Ishiwada - Miyawaki [-] 6 0.4792
440 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 6 0.4792
441 Tamura - Yusuke - Kitakaze [-] 6 0.4792
442 Sasaki - Suzuki - Onodera [-] 6 0.4792
443 Kihara - Atsumi - Morii [-] 6 0.4792
444 Ohmura - Inaya - Iwasaki [-] 6 0.4792
445 Li - Xu - Liu [-] 6 0.4792
446 Chih-Wei - Zhao - Sun [-] 6 0.4792
447 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 6 0.4792
448 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 6 0.4792
449 Maeda - Monzen - Nishikawa [-] 6 0.4792
450 Mizuno - Takahashi - Nakaoka [-] 6 0.4792
451 Nakane - Kojima - Fukuhara [-] 6 0.4792
452 Ichihara - Ryota - Hirosawa [-] 6 0.4792
453 Ooba - Sakai - Yoshino [-] 6 0.4792
454 Tukui - Yanagisawa - Sato [-] 6 0.4792
455 Satou - Hattori - Suzuki [-] 6 0.4792
456 Yutaka - Ryo - Masaru [-] 6 0.4792
457 Yokotsuka - Hinai - Hayasi [-] 6 0.4792
458 Koide - Sugai - Mizutani [-] 6 0.4792
459 Miyazaki - Satou - Tateyama [-] 6 0.4792
460 Seki - Kamo - Takagi [-] 6 0.4792
461 Takao - Ootaki - Mori [-] 6 0.4792
462 Takuwa - Kento - Ishizaki [-] 6 0.4792
463 Robertson - Mcneace - Heaton [-] 6 0.4792
464 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 6 0.4792
465 Esaki - Gotou - Yamaguchi [-] 6 0.4583
466 Shiota - Kobayashi - Toyota [-] 6 0.4583
467 Yanagida - Akiyama - Takasugi [-] 6 0.4583
468 Nishimoto - Kawamura - Shibuya [-] 6 0.4583
469 Ono - Terazawa - Toma [-] 6 0.4583
470 Ootani - Kawabata - Oono [-] 6 0.4583
471 Matsui - Nakajima - Kawamura [-] 6 0.4375
472 Sano - Miki - Yuba [-] 6 0.4375
473 Kodaka - Kajihara - Saitou [-] 6 0.4375
474 Shirakawa - Kozaiku - Yuichi [-] 6 0.4375
475 Kawabata - Iwasawa - Kurita [-] 6 0.4375
476 Kagotani - Miyake - Tashima [-] 6 0.4375
477 Satou - Ishikawa - Yoshida [-] 6 0.4375
478 Kawai - Shimizu - Ando [-] 6 0.4375
479 Umetani - Ikoma - Miki [-] 6 0.4375
480 Miura - Narita - Fujita [-] 6 0.4375
481 Shiraishi - Hirayama - Momiki [-] 6 0.4375
482 Yuki - Tada - Aoyama [-] 6 0.4375
483 Toshihiko - Junya - Toshihiko [-] 6 0.4167
484 Takamatsu - Sakata - Yoshie [-] 6 0.4167
485 Hokumura - Miyata - Narita [-] 6 0.4167
486 Takashimizu - Arakawa - Sakata [-] 6 0.4167
487 Yamane - Yasunaka - Kumagai [-] 6 0.4167
488 Arita - Pham - Toyota [-] 6 0.4167
489 Narumi - Tamaki - Kondo [-] 6 0.4167
490 Honda - Shinntani - Ogata [-] 6 0.4167
491 Mituyasu - Iso - Yamamoto [-] 6 0.4167
492 Noto - Yamazaki - Kimura [-] 6 0.4167
493 Cho - Kim - Lee [-] 6 0.4167
494 Fujimura - Tedori - Shimizu [-] 6 0.4167
495 Satou - Mitsui - Uchida [-] 6 0.4167
496 Sato - Niwa - Hosoya [-] 6 0.4167
497 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 6 0.4167
498 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 6 0.4167
499 Tsujimoto - Kashiwa - Imagawa [-] 6 0.4167
500 Kanda - Yamato - Kakinoki [-] 6 0.3750
501 Arita - Kasuga - Takagi [-] 6 0.3750
502 Itou - Makoto - Syematsu [-] 6 0.3750
503 Iwano - Adachi - Zaizen [-] 6 0.3750
504 Kawasaki - Wakayama - Iwata [-] 6 0.3750
505 Takeshi - Takuya - Ebara [-] 6 0.3750
506 Yuuhei - Tasaki - Mochizuki [-] 6 0.3333
507 Uozumi - Nishitani - Kobayashi [-] 6 0.3333
508 Tateishi - Yamamoto - Fukui [-] 5 0.5625
509 Kokura - Ebisu - Sasaki [-] 5 0.5208
510 Kawasaki - Sakamoto - Noguchi [-] 5 0.4583
511 Kouji - Shinobu - Shouhei [-] 5 0.4375
512 Matumoto - Sato - Sato [-] 5 0.3958
513 Kobayashi - Shimada - Andou [-] 4 0.6458
514 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 4 0.6458
515 Yashiro - Hosoi - Hickling [-] 4 0.6458
516 Nagoya - Wachi - Enomoto [-] 4 0.6458
517 Shibayama - Shougo - Katagiri [-] 4 0.6250
518 Hayashi - Uchimura - Tubouchi [-] 4 0.5625
519 Hamada - Yagi - Yanagita [-] 4 0.5625
520 Kawakami - Kakita - Hamaguchi [-] 4 0.5625
521 Kimura - Koshida - Mio [-] 4 0.5208
522 Kang - Moon - Son [-] 4 0.5208
523 Masayuki - Sakurai - Wakai [-] 4 0.5208
524 Takeaki - Tasugi - Satoru [-] 4 0.5208
525 Yoshiki - Mishima - Nakao [-] 4 0.5208
526 Sugisawa - Kawa - Tanaka [-] 4 0.5000
527 Tanaka - Youhei - Sugiura [-] 4 0.5000
528 Yabumoto - Kurihara - Nisihara [-] 4 0.5000
529 Tada - Sutou - Ffman120 [-] 4 0.5000
530 Shikano - Takahashi - Yoshimura [-] 4 0.5000
531 Honda - Kita - Okamura [-] 4 0.5000
532 Mitsuzane - Rokumyo - Nagai [-] 4 0.5000
533 Kouge - Nakanishi - Katou [-] 4 0.5000
534 Ushioda - Moriyasu - Matsubara [-] 4 0.4792
535 Tahara - Murata - Takayanagi [-] 4 0.4792
536 Anan - Nisida - Nakagami [-] 4 0.4583
537 Yoshihara - Kitajima - Shimura [-] 4 0.4583
538 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 4 0.4583
539 Sugisawa - Kondou - Ochi [-] 4 0.4583
540 Heng - Poh - Benedict [-] 4 0.4583
541 Koide - Nishio - Kozuka [-] 4 0.4375
542 Iida - Kawachi - Tukimata [-] 4 0.4375
543 Maeda - Aizawa - Yoshinaga [-] 4 0.4375
544 Kunimura - Kaneda - Horibe [-] 4 0.4167
545 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 4 0.3958
546 Natsu - Isaka - Hideyuki [-] 4 0.3958
547 Watanabe - Yagawa - Muraoka [-] 4 0.3750
548 Mori - Hishida - Hattori [-] 4 0.3333
549 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 3 0.7500
550 Nakamura - Fujii - Mishima [-] 3 0.6875
551 Senba - Tozuka - Tsukamoto [-] 3 0.6458
552 Kimura - Kamiike - Ishida [-] 3 0.6458
553 Nagayama - Yukihiro - Hiroki [-] 3 0.6458
554 Yoshizawa - Awatsu - Hideaki [-] 3 0.6458
555 Mcmillin - Oldziey - Schwenk [-] 3 0.6458
556 Sasaki - Sasaki - Saitou [-] 3 0.6458
557 Fukuoka - Ichimi - Kawai [-] 3 0.6458
558 Ootake - Nomura - Umehara [-] 3 0.6458
559 Andai - Uchikawa - Ogawa [-] 3 0.6250
560 Aoki - Ookura - Koike [-] 3 0.6250
561 Rie - Sara - Mami [-] 3 0.6250
562 Taniguchi - Ito - Yamanaka [-] 3 0.6250
563 Watanabe - Yamane - Toshimasa [-] 3 0.6250
564 Soga - Ohkura - Matsushita [-] 3 0.6042
565 Nakano - Saijo - Suzuki [-] 3 0.5833
566 Gotou - Shinohara - Nakabou [-] 3 0.5833
567 Ueda - Maehara - Maeda [-] 3 0.5833
568 Kitaoka - Oota - Yamasita [-] 3 0.5833
569 Kurushima - Osaka - Inoue [-] 3 0.5833
570 Ono - Yamamoto - Inubuse [-] 3 0.5833
571 Satoshi - Masanori - Yuki [-] 3 0.5833
572 Taniguchi - Migita - Takume [-] 3 0.5833
573 Ookawa - Aiba - Katou [-] 3 0.5833
574 Watanabe - Nakahara - Iwasaki [-] 3 0.5833
575 Andou - Nishimura - Mukama [-] 3 0.5833
576 Komachi - Nobe - Mori [-] 3 0.5833
577 Sugiyama - Tanaka - Hamasaki [-] 3 0.5833
578 Utsunomiya - Kitazawa - Morinaka [-] 3 0.5833
579 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 3 0.5833
580 Samejima - Maeda - Ota [-] 3 0.5833
581 Yuki - Keisuke - Hiraishi [-] 3 0.5833
582 Yamamoto - Okabayashi - Shimada [-] 3 0.5833
583 Ichikawa - Mita - Yabuta [-] 3 0.5833
584 Miyawaki - Ogawa - Yoshida [-] 3 0.5833
585 Miyata - Ohmoto - Tsunemoto [-] 3 0.5833
586 Azuma - Toshihisa - Sho [-] 3 0.5833
587 Niitani - Mitani - Kasahara [-] 3 0.5833
588 Kasai - Tamura - Ura [-] 3 0.5833
589 Kojima - Higashida - Nemoto [-] 3 0.5833
590 Ogata - Nakamichi - Yoshimoto [-] 3 0.5833
591 Nakamura - Nagata - Seko [-] 3 0.5833
592 Yutaka - Tsuda - Yoshioka [-] 3 0.5833
593 Higashino - Shiba - Ueno [-] 3 0.5833
594 Ikeda - Takano - Takahashi [-] 3 0.5833
595 Fujiwara - Nakamura - Fujita [-] 3 0.5833
596 Takahashi - Orihara - Gotou [-] 3 0.5625
597 Hanzawa - Ikebata - Ibe [-] 3 0.5625
598 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 3 0.5625
599 Muramatsu - Masada - Yuto [-] 3 0.5625
600 Akama - Obara - Tabayashi [-] 3 0.5625
601 Shibafuji - Katsu - Suzuki [-] 3 0.5625
602 Sugiyama - Kasama - Yoshikawa [-] 3 0.5625
603 Fujii - Fukui - Taketi [-] 3 0.5625
604 Sugiyama - Syohei - Irimura [-] 3 0.5417
605 Sakurai - Tokuyama - Torigoe [-] 3 0.5417
606 Kato - Watanabe - Inoko [-] 3 0.5417
607 Oodan - Kondou - Hoshino [-] 3 0.5417
608 Kedoin - Kishihara - Hirokazu [-] 3 0.5417
609 Sakatani - Nakayama - Shibuya [-] 3 0.5417
610 Inoue - Miyake - Katayama [-] 3 0.5417
611 Seisaku - Seigo - Shigehiro [-] 3 0.5278
612 Hanano - Kubota - Matsuura [-] 3 0.5208
613 Tamura - Kotuji - Akai [-] 3 0.5208
614 Noda - Hagino - Kawai [-] 3 0.5208
615 Kobayashi - Kimura - Yamauchi [-] 3 0.5208
616 Eto - Takenaka - Tsuda [-] 3 0.5208
617 Takahashi - Sasaki - Kojima [-] 3 0.5208
618 Ueno - Saitou - Hara [-] 3 0.5208
619 Date - Tetsuo - Suzuki [-] 3 0.5208
620 Oota - Imai - Sato [-] 3 0.5208
621 Kitamura - Ryousuke - Fujisaki [-] 3 0.5208
622 Shiraishi - Kumura - Matsumoto [-] 3 0.5208
623 Jang - Yoon - Lee [-] 3 0.5208
624 Kawabata - Taiga - Zukeyama [-] 3 0.5208
625 Oosaki - Tanaka - Yokoyama [-] 3 0.5208
626 Ashida - Ishizaka - Kamo [-] 3 0.5208
627 Morimoto - Nara - Shohei [-] 3 0.5208
628 Yamasaki - Takahashi - Chihara [-] 3 0.5208
629 Morikawa - Shiraishi - Ishida [-] 3 0.5208
630 Sasaki - Kawakami - Komori [-] 3 0.5208
631 Tokumoto - Takada - Nakae [-] 3 0.5208
632 Miki - Takase - Hirana [-] 3 0.5208
633 Yuya - Ida - Kedo [-] 3 0.5208
634 Sawada - Kawata - Yamaguchi [-] 3 0.5208
635 Kishikawa - Yoshida - Otsuka [-] 3 0.5208
636 Ryunosuke - Munekata - Sakamoto [-] 3 0.5208
637 Ito - Isobayashi - Okatani [-] 3 0.5208
638 Kimihiko - Yasuhiro - Toshiaki [-] 3 0.5208
639 Oota - Ogawa - Mizoue [-] 3 0.5208
640 Shimamura - Saito - Machii [-] 3 0.5208
641 Saitou - Aono - Suzuki [-] 3 0.5000
642 Masato - Masayoshi - Kaneko [-] 3 0.5000
643 Kakuda - Kai - Ezaki [-] 3 0.4792
644 Akihiro - Kodama - Munenari [-] 3 0.4792
645 Sakane - Sorada - Fukasawa [-] 3 0.4792
646 Mimori - Matsumoto - Sawada [-] 3 0.4792
647 Miyoshi - Kajiyama - Deguchi [-] 3 0.4792
648 Takuto - Nakamura - Syohei [-] 3 0.4792
649 Nishimura - Hasegawa - Takesita [-] 3 0.4792
650 Kusakawa - Koide - Takashi [-] 3 0.4792
651 Kahata - Shinhama - Ishida [-] 3 0.4792
652 Ohgaki - Akihiro - Fujino [-] 3 0.4792
653 Yusuke - Sawada - Masaaki [-] 3 0.4792
654 Miyamoto - Kubota - Kaino [-] 3 0.4792
655 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 3 0.4792
656 Takagi - Matsuda - Miyazaki [-] 3 0.4792
657 Oku - Takamiya - Yoshioka [-] 3 0.4792
658 Yamamoto - Takata - Chou [-] 3 0.4583
659 Ando - Minamino - Yamada [-] 3 0.4583
660 Yoshida - Yuasa - Ookubo [-] 3 0.4583
661 Harano - Nakada - Nakaigawa [-] 3 0.4583
662 Yoshida - Nakamura - Muraki [-] 3 0.4583
663 Murata - Masashi - Ichii [-] 3 0.4583
664 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 3 0.4583
665 Noine - Usui - Mimidou [-] 3 0.4583
666 Onishi - Tomohiro - Moriwaki [-] 3 0.4583
667 Hatae - Jun - Ryuji [-] 3 0.4583
668 Kondou - Oosawa - Fukaya [-] 3 0.4583
669 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 3 0.4583
670 Taki - Fujii - Mizoshita [-] 3 0.4583
671 Naoya - Shimizu - Yamamura [-] 3 0.4583
672 Saionji - Hideyuki - Morimoto [-] 3 0.4583
673 Mizutori - Hashimoto - Oogoshi [-] 3 0.4583
674 Nakai - Takekawa - Okita [-] 3 0.4583
675 Takahashi - Kimura - Seki [-] 3 0.4583
676 Gyou - Shun - Ooe [-] 3 0.4583
677 Tamura - Nishimura - Okuyama [-] 3 0.4583
678 Kyoumoto - Nakae - Fujimoto [-] 3 0.4583
679 Adachi - Takahashi - Hoshina [-] 3 0.4583
680 Araki - Umemura - Gration [-] 3 0.4375
681 Furuta - Ooura - Tezuka [-] 3 0.4375
682 Sato - Iki - Kaneko [-] 3 0.4375
683 Katagiri - Kishida - Kasuga [-] 3 0.4167
684 Aoki - Kurokawa - Nakazono [-] 3 0.4167
685 Matsumoto - Kikuchi - Miwa [-] 3 0.4167
686 Tanabe - Nihei - Ishiguro [-] 3 0.4167
687 Yuki - Sakamoto - Yamashina [-] 3 0.4167
688 Aoyama - Watanabe - Maejima [-] 3 0.4167
689 Nishikawa - Ohtake - Deguchi [-] 3 0.4167
690 Kaminaga - Sugawara - Takanoi [-] 3 0.4167
691 Saitou - Yoshiaki - Miyake [-] 3 0.4167
692 Kiyotaka - Junpei - Yousuke [-] 3 0.4167
693 Kumazaki - Taga - Sumomo [-] 3 0.4167
694 Sugiyama - Takaizumi - Yanagihara [-] 3 0.3958
695 Takashi - Shunya - Takayuki [-] 3 0.3750
696 Hayato - Daiki - Kamiya [-] 3 0.3750
697 Shinmura - Takeda - Hirouchi [-] 3 0.3750
698 Wong - Xie - Yee [-] 3 0.3750
699 Sakai - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 3 0.3750
700 Hirano - Yasuhiro - Azuma [-] 3 0.3333
701 Nakagawa - Furusawa - Ryuuichi [-] 2 0.5833
702 Chen - Yen - Huang [-] 2 0.4792
703 Ookubo - Kenichi - Takeura [-] 2 0.4583
704 Kubota - Kihara - Sono [-] 1 0.6667
705 Satou - Aoki - Tadokoro [-] 1 0.6042
706 Shoji - Tsurifune - Mizutani [-] 1 0.5833
707 Wada - Minamizuka - Kitajima [-] 1 0.5833
708 Nishimura - Tsuchihashi - Tsutsui [-] 1 0.5833
709 Juso - Fujishiro - Juso [-] 1 0.5000
710 Kamikawa - Rekisya - Wada [-] 1 0.5000
711 Sekizawa - Nanba - Hasegawa [-] 1 0.5000
712 Oshima - Sakimura - Nishimoto [-] 1 0.5000
713 Matsuo - Kobayashi - Shingo [-] 1 0.4792
714 Kannta - Watanabe - Watanabe [-] 1 0.4583
715 Iwasaki - Asada - Yoshida [-] 1 0.4375
716 Ting - Wong - Ajl [-] 1 0.4167
717 Oohusa - Hoyou - Yonezawa [-] 1 0.4167
718 Ishida - Matsubar - Suzuki [-] 1 0.4167
719 Okada - Hirano - Sakurai [-] 1 0.4167
720 Brown - Cruz - Jacobs [-] 1 0.3333
721 Akase - Okamoto - Seno [-] 0 0.7917
722 Ogino - Hirakawa - Matsumoto [-] 0 0.7500
723 Matsui - Matsumura - Komiya [-] 0 0.6944
724 Endou - Serizawa - Fujii [-] 0 0.6667
725 Okamura - Satou - Kaneko [-] 0 0.6667
726 Tachibana - Ohori - Hayashi [-] 0 0.6458
727 Sida - Shirochika - Kubo [-] 0 0.6250
728 Nonoguchi - Obata - Akaba [-] 0 0.6250
729 Akihiro - Yuuya - Hiroyasu [-] 0 0.6250
730 Yusa - Naka - Noda [-] 0 0.5833
731 Yamagata - Fukuki - Kenta [-] 0 0.5833
732 Satou - Kawarada - Hibino [-] 0 0.5833
733 Ito - Kanda - Murakami [-] 0 0.5833
734 Nakai - Ogawa - Nagai [-] 0 0.5556
735 Hatta - Naoto - Takahiro [-] 0 0.5417
736 Takse - Hayami - Yoshizawa [-] 0 0.5417
737 Kiyota - Murata - Tanabe [-] 0 0.5417
738 Ohkawara - Shiniti - Akatsuka [-] 0 0.5417
739 Kohei - Moriya - Yamamiya [-] 0 0.5417
740 Koretomo - Oonishi - Shindou [-] 0 0.5417
741 Sato - Minami - Ainai [-] 0 0.5278
742 Onimaru - Kondo - Kondo [-] 0 0.5278
743 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 0 0.5278
744 Sakurai - Sugimoto - Akaza [-] 0 0.5278
745 Kimura - Kawakami - Kawada [-] 0 0.5208
746 Miyakawa - Iwami - Hamachiyo [-] 0 0.5000
747 Qiang - Wei - Wang [-] 0 0.5000
748 Kaneko - Nishio - Kawata [-] 0 0.5000
749 Katagiri - Junya - Katagiri [-] 0 0.5000
750 Nagaoka - Kawanishi - Kurahashi [-] 0 0.5000
751 Nakayama - Mitoh - Hosoi [-] 0 0.5000
752 Kuriyama - Sugiki - Shirahata [-] 0 0.5000
753 Yoshida - Matsumoto - Ikeda [-] 0 0.4792
754 Takrathoke - Prasitthikul - Sivairikaroon [-] 0 0.4792
755 Nakabe - Hitouji - Okuyama [-] 0 0.4792
756 Ooiwa - Kawashima - Yokoyama [-] 0 0.4792
757 Yutani - Yutani - Mototani [-] 0 0.4792
758 Soga - Fujii - Danno [-] 0 0.4792
759 Koike - Kurikage - Takeda [-] 0 0.4583
760 Makino - Sakurai - Sato [-] 0 0.4583
761 Tomoya - Sakakibara - Nakamura [-] 0 0.4583
762 Koichi - Yasuhiro - Nakai [-] 0 0.4583
763 Baba - Nakura - Usui [-] 0 0.4444
764 Nakada - Sasaki - Matsui [-] 0 0.4444
765 Satou - Oyama - Akimoto [-] 0 0.4375
766 Matsushita - Ehara - Yuuto [-] 0 0.4167
767 Nishiyori - Nishi - Otsuki [-] 0 0.4167
768 Takeuchi - Abe - Yokoyama [-] 0 0.4167
769 Kishimoto - Akihiro - Kozutsumi [-] 0 0.3889
770 Daichi - Suguru - Tomoyuki [-] 0 0.3889
771 Kitamura - Takada - Daisuke [-] 0 0.3889
772 Horibe - Itazu - Jinno [-] 0 0.3750
773 Ota - Kunou - Nagata [-] 0 0.3750
774 Mochizuki - Sinsuke - Yoshimura [-] 0 0.3750
775 Tatematsu - Kinoshita - Kida [-] 0 0.3750
776 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 0 0.3750
777 Shindo - Masuyama - Kato [-] 0 0.3750
778 Grogg - Grogg - Castillo [-] 0 0.3750
779 Osada - Odo - Koshi [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

December 19, 2019

Grand Prix Oklahoma City 2019 Final Standings by, Wizards of the Coast

Rank Player Points Prize Money 1 Carlson, Matt [US] 37 $6,000 2 Foreman, Matt [US] 37 $3,000 3 Cole, Conor [US] 36 $1,500 4 Majlaton, Alex [...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All