FINAL STANDINGS

Posted in Event Coverage on March 26, 2018

By Event Coverage Staff

Rank Player Points Pro Points Prize Money
1 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 36 6 $15,000
2 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 36 5 $7,500
3 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 36 4 $3,750
4 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 36 4 $3,750
5 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 34 4 $2,100
6 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 34 4 $2,100
7 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 33 3 $2,100
8 Naide - Murase - Boku [-] 33 3 $2,100
9 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 33 3 $1,800
10 Miyake - Saida - Nakada [-] 33 3 $1,800
11 Ichino - Inui - Niwa [-] 33 3 $1,800
12 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 33 3 $1,800
13 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 33 3 $1,500
14 Haokang - Tai - Jiabin [-] 33 3 $1,500
15 Sun - He - Liu [-] 31 2 $1,500
16 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 31 2 $1,500
17 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 31 2 $1,200
18 Song - Lu - Zhi [-] 31 2 $1,200
19 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 31 2 $1,200
20 Kato - Suezawa - Ogo [-] 31 2 $1,200
21 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 31 2 $900
22 Sakai - Uno - Mihara [-] 30 1 $900
23 Mine - Urase - Goshima [-] 30 1 $900
24 Che - Ding - Lu [-] 30 1 $900
25 Aka - Ishida - Oonishi [-] 30 1  
26 Harane - Fujimura - Saitou [-] 30 1  
27 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 30 1  
28 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 30 1  
29 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 30 1  
30 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 30 1  
31 Omura - Hirooka - Torii [-] 30 1  
32 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 30 1  
33 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 30 1  
34 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 30 1  
35 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 30 1  
36 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 28    
37 Zheng - Wang - Dai [-] 28    
38 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 28    
39 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 28    
40 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 28    
41 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 28    
42 Adati - Kawabata - Motoe [-] 28    
43 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 27    
44 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 27    
45 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 27    
46 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 27    
47 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 27    
48 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 27    
49 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 27    
50 Shair - Tai - Lam [-] 27    
51 Seet - Li - Watabe [-] 27    
52 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 27    
53 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 27    
54 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 27    
55 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 27    
56 Wakita - Esaki - Tamano [-] 25    
57 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 25    
58 Hattori - Jamin - Yamada [-] 25    
59 Ki - Mori - Oodan [-] 25    
60 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 25    
61 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 25    
62 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 25    
63 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 25    
64 Zhou - Tong - Kyo [-] 25    
65 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 24    
66 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 24    
67 Ito - Shimizu - Arai [-] 24    
68 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 24    
69 Bishop - Marino - Rubin [-] 24    
70 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 24    
71 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 24    
72 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 24    
73 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 24    
74 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 24    
75 Higaki - Okajima - Kurata [-] 24    
76 Oono - Shin - Honda [-] 22    
77 Yamada - Ito - Abe [-] 22    
78 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 22    
79 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 21    
80 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 21    
81 Dong - Wang - Tang [-] 21    
82 Takao - Inoue - Kamo [-] 21    
83 Fujii - Nose - Shimada [-] 21    
84 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 21    
85 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 21    
86 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 21    
87 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 21    
88 Lyu - Shu - Han [-] 18    
89 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 18    
90 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 18    
91 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 18    
92 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 18    
93 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 17    
94 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 16    
95 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 16    
96 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 16    
97 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 16    
98 Yamanaka - Oku - Anan [-] 16    
99 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 16    
100 Ito - Koyanagi - Mori [-] 16    
101 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 16    
102 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 16    
103 Chia - Lim - Ming [-] 16    
104 Kidera - Sato - Okano [-] 16    
105 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 16    
106 Li - Yu - Zuo [-] 16    
107 Alvarez - Regala - Wilson [-] 16    
108 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 16    
109 Okura - Kondou - Nakamura [-] 16    
110 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 16    
111 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 16    
112 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 16    
113 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 16    
114 Xu - Wang - Wu [-] 16    
115 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 16    
116 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 16    
117 Arai - Kaku - Sue [-] 16    
118 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 15    
119 Eng - Chew - Wong [-] 15    
120 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 15    
121 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 15    
122 Zhang - Guo - Chen [-] 15    
123 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 15    
124 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 15    
125 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 15    
126 Naito - Higashi - Kawabata [-] 15    
127 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 15    
128 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 15    
129 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 15    
130 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 15    
131 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 15    
132 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 15    
133 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 15    
134 Dobashi - Iijima - Miki [-] 15    
135 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 15    
136 Takata - Yamamoto - Chou [-] 15    
137 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 15    
138 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 15    
139 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 15    
140 Takino - Yanaseko - Konda [-] 15    
141 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 15    
142 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 15    
143 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 15    
144 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 15    
145 Chee - Carlos - Chee [-] 15    
146 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 15    
147 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 15    
148 Chiba - Ono - Nagano [-] 15    
149 Kusakawa - Koide - Hata [-] 15    
150 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 15    
151 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 15    
152 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 15    
153 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 15    
154 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 15    
155 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 15    
156 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 15    
157 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 15    
158 Jhang - Yen - Chen [-] 15    
159 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 15    
160 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 15    
161 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 15    
162 Shiba - Ueno - Higashino [-] 15    
163 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 15    
164 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 15    
165 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 15    
166 Liu - Wang - Adelman [-] 15    
167 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 15    
168 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 15    
169 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 15    
170 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 15    
171 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 15    
172 Murata - Kubozono - Morita [-] 15    
173 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 15    
174 Ho - Lai - Wong [-] 15    
175 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 15    
176 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 15    
177 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 15    
178 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 15    
179 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 15    
180 Nam - Park - Lee [-] 15    
181 Kubota - Mori - Takahashi [-] 15    
182 Magata - Arita - Banba [-] 15    
183 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 15    
184 Kubo - Watanabe - Sato [-] 15    
185 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 15    
186 Ota - Kanayama - Samejima [-] 15    
187 Tansei - Mune - Kurita [-] 15    
188 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 15    
189 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 15    
190 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 15    
191 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 15    
192 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 15    
193 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 15    
194 Son - Sun - Zhao [-] 15    
195 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 15    
196 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 15    
197 Aridome - Bando - Shimura [-] 15    
198 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 15    
199 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 15    
200 Machida - Iida - Nishina [-] 15    
201 Yanagidate - Hato - Kita [-] 15    
202 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 15    
203 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 15    
204 Kawase - Ishida - Mizui [-] 15    
205 Hirano - Sakurai - Okada [-] 15    
206 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 15    
207 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 15    
208 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 15    
209 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 15    
210 Miyake - Oooka - Kurata [-] 15    
211 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 15    
212 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 15    
213 Partanen - Sakakura - Mori [-] 15    
214 Sudou - Tooi - Sano [-] 14    
215 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 13    
216 Aziz - Joe - Justin [-] 13    
217 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 13    
218 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 13    
219 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 13    
220 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 13    
221 Hara - Morita - Kubo [-] 13    
222 Tay - Lim - Li [-] 13    
223 Noge - Otani - Tamura [-] 13    
224 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 13    
225 Takano - Kimura - Sasao [-] 13    
226 Wada - Misaka - Shimizu [-] 13    
227 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 13    
228 Ota - Kurashima - Munekata [-] 13    
229 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 13    
230 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 13    
231 Horii - Asano - Yoshihara [-] 13    
232 Leung - Chan - Tang [-] 13    
233 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 13    
234 Matsushita - Itou - Naraya [-] 13    
235 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 13    
236 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 13    
237 Ueda - Satou - Muranaka [-] 13    
238 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 13    
239 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 13    
240 Hanawa - Arai - Araki [-] 13    
241 Omi - Sato - Mitachi [-] 13    
242 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 13    
243 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 13    
244 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 13    
245 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 13    
246 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 13    
247 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 13    
248 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 13    
249 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 13    
250 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 13    
251 Takahashi - Itakura - Makino [-] 12    
252 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 12    
253 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 12    
254 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 12    
255 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 12    
256 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 12    
257 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 12    
258 Yamada - Ishihara - Ono [-] 12    
259 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 12    
260 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 12    
261 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 12    
262 Hoshide - Kato - Noto [-] 12    
263 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 12    
264 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 12    
265 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 12    
266 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 12    
267 Haseba - Aoki - Aoki [-] 12    
268 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 12    
269 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 12    
270 Furukawa - Henmi - Saito [-] 12    
271 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 12    
272 Osanai - Hariu - Shibata [-] 12    
273 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 12    
274 Kimura - Inukai - Hirano [-] 12    
275 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 12    
276 Bae - Lee - Kim [-] 12    
277 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 12    
278 Nakai - Mitui - Seno [-] 12    
279 Yam - Huang - Sajgalik [-] 12    
280 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 12    
281 Iso - Yamamoto - Arai [-] 12    
282 Urata - Aoyama - Inui [-] 12    
283 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 12    
284 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 12    
285 Soma - Suzuki - Soma [-] 12    
286 Tase - Kaida - Matsui [-] 12    
287 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 12    
288 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 12    
289 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 12    
290 Ohta - Takeda - Takada [-] 12    
291 Hirose - Mori - Murao [-] 12    
292 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 12    
293 Mori - Okamoto - Kedo [-] 12    
294 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 12    
295 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 12    
296 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 12    
297 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 12    
298 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 12    
299 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 12    
300 Sun - Hung - Lu [-] 12    
301 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 12    
302 Nakao - Sawada - Iwata [-] 12    
303 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 12    
304 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 12    
305 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 12    
306 Kirino - Sato - Toyota [-] 12    
307 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 12    
308 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 12    
309 Hirata - Okai - Yada [-] 12    
310 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 12    
311 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 12    
312 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 12    
313 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 12    
314 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 12    
315 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 12    
316 Iimura - Nishio - Ishii [-] 12    
317 Satou - Hibino - Watanabe [-] 12    
318 Demange - Martin - Schulhof [-] 12    
319 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 12    
320 Takashima - Fukui - Hamano [-] 12    
321 Shoji - Ooike - Mitome [-] 12    
322 Asao - Honda - Kato [-] 12    
323 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 12    
324 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 12    
325 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 12    
326 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 12    
327 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 12    
328 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 12    
329 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 12    
330 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 12    
331 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 12    
332 Sano - Kinoda - Ohta [-] 12    
333 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 12    
334 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 12    
335 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 12    
336 Oomoto - Okada - Uechi [-] 12    
337 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 12    
338 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 12    
339 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 12    
340 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 12    
341 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 12    
342 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 12    
343 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 12    
344 Mcneace - Brickey - Brown [-] 12    
345 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 12    
346 Dong - Jiang - Zhou [-] 12    
347 Moriya - Sakane - Sorada [-] 12    
348 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 12    
349 Yamane - Mizuno - Ine [-] 12    
350 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 12    
351 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 12    
352 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 12    
353 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 12    
354 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 12    
355 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 12    
356 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 12    
357 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 12    
358 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 12    
359 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 12    
360 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 12    
361 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 12    
362 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 12    
363 Choi - Yang - Cho [-] 11    
364 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 11    
365 Park - Kang - Moon [-] 11    
366 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 10    
367 Lam - Yan - Choi [-] 10    
368 Nakamura - Miura - Mori [-] 10    
369 Yoon - Nam - Na [-] 10    
370 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 10    
371 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 10    
372 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 10    
373 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 10    
374 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 10    
375 Ota - Yamada - Tanji [-] 10    
376 Kou - Sakamoto - Senba [-] 10    
377 Watanabe - Chou - Tomita [-] 10    
378 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 10    
379 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 10    
380 Yeh - Chen - Zen [-] 10    
381 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 10    
382 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 10    
383 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 10    
384 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 10    
385 Asai - Katou - Hiraoka [-] 10    
386 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 10    
387 Feng - Ma - Keller [-] 10    
388 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 10    
389 Yang - Cheng - Wu [-] 10    
390 Komada - Suzuki - Matsui [-] 10    
391 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 10    
392 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 10    
393 Lin - Liao - Kuo [-] 10    
394 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 10    
395 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 10    
396 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 10    
397 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 10    
398 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 10    
399 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 9    
400 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 9    
401 Moriyama - Oota - Baba [-] 9    
402 Kawabata - Baba - Takeda [-] 9    
403 Minami - Kamei - Kimura [-] 9    
404 Konishi - Kano - Itou [-] 9    
405 Ito - Shimamura - Konishi [-] 9    
406 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 9    
407 Ito - Kato - Iwasaki [-] 9    
408 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 9    
409 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 9    
410 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 9    
411 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 9    
412 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 9    
413 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 9    
414 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 9    
415 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 9    
416 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 9    
417 Endo - Yasuda - Satoda [-] 9    
418 Teng - Hung - Huang [-] 9    
419 Kim - Yoon - Seo [-] 9    
420 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 9    
421 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 9    
422 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 9    
423 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 9    
424 Xing - Jia - Yang [-] 9    
425 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 9    
426 Saito - Ito - Kato [-] 9    
427 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 9    
428 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 9    
429 Matsushima - Hori - Naemura [-] 9    
430 Dods - Coad - Sierra [-] 9    
431 Hama - Kakiki - Ishino [-] 9    
432 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 9    
433 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 9    
434 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 9    
435 Nakano - Tamai - Aihara [-] 9    
436 Sugiyama - Noine - Usui [-] 9    
437 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 9    
438 Motomura - Itou - Itou [-] 9    
439 Kato - Ando - Furukawa [-] 9    
440 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 9    
441 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 9    
442 Masukado - Saito - Tanaka [-] 9    
443 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 9    
444 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 9    
445 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 9    
446 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 9    
447 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 9    
448 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 9    
449 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 9    
450 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 9    
451 Tak - Kim - Kim [-] 9    
452 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 9    
453 Hayashi - Ushie - Nose [-] 9    
454 Matsumoto - Takao - Hori [-] 9    
455 Ichikawa - Segou - Taki [-] 9    
456 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 9    
457 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 9    
458 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 9    
459 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 9    
460 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 9    
461 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 9    
462 Habu - Sasaki - Saitou [-] 9    
463 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 9    
464 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 9    
465 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 9    
466 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 9    
467 Ibe - Michibata - Iwami [-] 9    
468 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 9    
469 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 9    
470 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 9    
471 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 9    
472 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 9    
473 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 9    
474 Kim - Yang - Choi [-] 9    
475 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 9    
476 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 9    
477 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 9    
478 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 9    
479 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 9    
480 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 9    
481 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 9    
482 Umemura - Gration - Araki [-] 9    
483 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 9    
484 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 9    
485 Chan - Leung - Yip [-] 9    
486 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 9    
487 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 9    
488 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 9    
489 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 9    
490 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 9    
491 Uchino - Endo - Eric [-] 9    
492 Houjo - Andou - Ishii [-] 9    
493 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 9    
494 Yamada - Date - Fukunaga [-] 9    
495 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 9    
496 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 9    
497 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 9    
498 Satou - Sakurai - Sano [-] 8    
499 Wang - Deng - Wang [-] 8    
500 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 8    
501 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 8    
502 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 8    
503 Song - Tang - Lim [-] 8    
504 Koike - Funamoto - Kanda [-] 8    
505 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 8    
506 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 7    
507 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 7    
508 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 7    
509 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 7    
510 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 7    
511 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 7    
512 Satou - Kato - Kobayashi [-] 7    
513 Senoo - Takesita - Akase [-] 7    
514 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 7    
515 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 7    
516 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 7    
517 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 7    
518 Umetani - Miki - Seki [-] 7    
519 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 7    
520 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 7    
521 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 7    
522 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 7    
523 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 7    
524 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 7    
525 Horie - Kaino - Abe [-] 7    
526 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 7    
527 Nitta - Matubara - Nakae [-] 7    
528 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 7    
529 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 7    
530 Naoe - Matsushima - Mori [-] 7    
531 Kitaoka - Seki - Takano [-] 7    
532 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 7    
533 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 7    
534 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 7    
535 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 7    
536 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6    
537 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6    
538 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 6    
539 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 6    
540 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 6    
541 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 6    
542 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6    
543 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 6    
544 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 6    
545 Noto - Fujioka - Kimura [-] 6    
546 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6    
547 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6    
548 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6    
549 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 6    
550 Imura - Kubo - Kawachi [-] 6    
551 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 6    
552 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 6    
553 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 6    
554 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6    
555 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 6    
556 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 6    
557 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 6    
558 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6    
559 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 6    
560 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 6    
561 U - Asizawa - Yamabe [-] 6    
562 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6    
563 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 6    
564 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 6    
565 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 6    
566 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 6    
567 Sato - Sakuma - Kogure [-] 6    
568 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 6    
569 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 6    
570 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 6    
571 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6    
572 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 6    
573 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 6    
574 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 6    
575 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 6    
576 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 6    
577 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 6    
578 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 6    
579 Hisada - Abe - Yasuda [-] 6    
580 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 6    
581 Koyama - Akamine - Furugen [-] 6    
582 Itou - Iyota - Takano [-] 6    
583 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 6    
584 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 6    
585 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 6    
586 Masui - Itou - Sugiyama [-] 6    
587 Benoit - Li - Gao [-] 6    
588 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 6    
589 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6    
590 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 6    
591 Toyohara - Satou - Murase [-] 6    
592 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 6    
593 Kunita - Hori - Nagaya [-] 6    
594 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 6    
595 Kawai - Takeda - Daigo [-] 6    
596 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 6    
597 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 6    
598 Mao - Song - Bi [-] 6    
599 Castagna - Noyce - Harding [-] 6    
600 Obata - Kimbara - Murakami [-] 6    
601 Miura - Sugawara - Ishida [-] 6    
602 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 6    
603 Koh - Lee - Takai [-] 6    
604 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 6    
605 Nakamura - Tamai - Takata [-] 6    
606 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 6    
607 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 6    
608 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 6    
609 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 6    
610 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 6    
611 Takasou - Seo - Shishikura [-] 6    
612 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 6    
613 Alfred - Rothmel - See [-] 6    
614 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 6    
615 Banno - Hirota - Hatta [-] 6    
616 Awane - Hayakawa - Arai [-] 6    
617 Itada - Shimada - Katou [-] 6    
618 Wada - Ishida - Tanaka [-] 6    
619 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 6    
620 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 6    
621 Maki - Yamada - Mori [-] 6    
622 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 6    
623 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 6    
624 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 6    
625 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 6    
626 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 6    
627 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 6    
628 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 5    
629 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4    
630 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 4    
631 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 4    
632 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 4    
633 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 4    
634 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 4    
635 Zhang - Qi - Liu [-] 4    
636 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 4    
637 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 4    
638 Imai - Kawakami - Kubota [-] 4    
639 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4    
640 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 4    
641 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 4    
642 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 4    
643 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 4    
644 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 4    
645 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 4    
646 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 4    
647 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 4    
648 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 4    
649 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 4    
650 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 4    
651 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3    
652 Ogino - Kai - Mori [-] 3    
653 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3    
654 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3    
655 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3    
656 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3    
657 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 3    
658 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3    
659 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3    
660 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3    
661 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3    
662 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 3    
663 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3    
664 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3    
665 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 3    
666 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3    
667 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3    
668 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 3    
669 Park - Park - Kim [-] 3    
670 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3    
671 Sato - Mashukawa - Koike [-] 3    
672 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 3    
673 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 3    
674 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3    
675 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3    
676 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 3    
677 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3    
678 Abe - Naruse - Miyashita [-] 3    
679 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3    
680 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3    
681 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3    
682 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 3    
683 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3    
684 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 3    
685 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 3    
686 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 3    
687 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 3    
688 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3    
689 Fukushima - Saito - Ayama [-] 3    
690 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3    
691 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 3    
692 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 3    
693 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 3    
694 Ogino - Murase - Ando [-] 3    
695 Hanai - Usui - Nakura [-] 3    
696 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 3    
697 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3    
698 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 3    
699 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3    
700 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3    
701 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 3    
702 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3    
703 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3    
704 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 3    
705 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3    
706 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 3    
707 Endo - Saionji - Kubota [-] 3    
708 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 3    
709 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 3    
710 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 3    
711 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 3    
712 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 3    
713 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 2    
714 Yokota - Kaneko - Sako [-] 2    
715 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1    
716 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1    
717 Matsumura - Inoue - Ito [-] 1    
718 Xiao - Ou - Takada [-] 1    
719 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 1    
720 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 1    
721 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1    
722 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1    
723 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1    
724 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 1    
725 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0    
726 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0    
727 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0    
728 Chan - Lee - Chick [-] 0    
729 Chu - Kuan - Li [-] 0    
730 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0    
731 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0    
732 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0    
733 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0    
734 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0    
735 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0    
736 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0    
737 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0    
738 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0    
739 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0    
740 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0    
741 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0    
742 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0    
743 Kuo - Liu - Lin [-] 0    
744 Hu - Meng - Lian [-] 0    
745 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0    
746 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0    
747 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0    
748 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0    
749 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0    
750 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0    
751 Karata - Kawai - Ando [-] 0    
752 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0    
753 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0    
754 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0    

Latest Event Coverage Articles

December 19, 2019

Grand Prix Oklahoma City 2019 Final Standings by, Wizards of the Coast

Rank Player Points Prize Money 1 Carlson, Matt [US] 37 $6,000 2 Foreman, Matt [US] 37 $3,000 3 Cole, Conor [US] 36 $1,500 4 Majlaton, Alex [...

Learn More

December 11, 2019

Grand Prix Brisbane 2019 Final Standings by, Wizards of the Coast

Rank Player Points Prize Money 1 Gibson, Kyle [AU] 36 $6,000 2 Yeh, Chih-Cheng [TW] 37 $3,000 3 Thompson, Chris [AU] 37 $1,500 4 Lee, Anthon...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All