Round 1 Pairings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Table Team     Opponent  
1 Chia-Lim-Ming   vs. Yoshida-Yamamoto-Omuta  
2 Kaizu-Nakashima-Kagami   vs. Omi-Sato-Mitachi  
3 Mine-Urase-Goshima   vs. Shiina-Nishioka-Takisaka  
4 Muraoka-Ichikawa-Matsuyama   vs. Mombayashi-Suga-Inaoka  
5 Sato-Mashukawa-Koike   vs. Ibe-Michibata-Iwami  
6 Hisada-Abe-Yasuda   vs. Nakayama-Kamijo-Onoda  
7 Takeda-Iwaide-Tomizawa   vs. Sasabe-Takesue-Yanase  
8 Park-Park-Kim   vs. Takashima-Fukui-Hamano  
9 Murayama-Miyake-Ishikura   vs. Hoshino-Tateiwa-Kasuya  
10 Hyodou-Sonohara-Tanaka   vs. Asai-Yokotani-Izuoka  
11 Ito-Yamauchi-Fujita   vs. Kasahara-Kubota-Hirano  
12 Yoshida-Takeuchi-Hosoda   vs. Yoshie-Mazda-Sasaki  
13 Tabara-Zaizen-Ookubo   vs. Oki-Ohashi-Shimoeda  
14 Ogasawara-Sasaki-Kamikawa   vs. Tanabe-Sekizawa-Tabata  
15 Masukado-Saito-Tanaka   vs. Tobisawa-Komizo-Takeuti  
16 Iijima-Oikawa-Hattori   vs. Nam-Park-Lee  
17 Sato-Kawasaki-Matsumoto   vs. Banno-Hirota-Hatta  
18 Tsutsumi-Horibe-Okada   vs. Takahira-Hirayama-Shinohara  
19 Miyagawa-Hase-Tadaoka   vs. Ohtake-Deguchi-Nishikawa  
20 Saito-Sakurai-Nishihara   vs. Nakamura-Matuda-Saitou  
21 Nobe-Takahashi-Hashimoto   vs. Kozakai-Ishii-Sugaya  
22 Yamamoto-Tada-Yuuki   vs. Fukuki-Yamagata-Imai  
23 Yamamoto-Yukuhiro-Ichikawa   vs. Watanabe-Kawakami-Kimura  
24 Chiba-Ono-Nagano   vs. Suzuki-Ohno-Kudo  
25 Satou-Sakurai-Sano   vs. Satou-Fukumoto-Furusato  
26 Furukawa-Henmi-Saito   vs. Sugiyama-Noine-Usui  
27 Yoshida-Tsukada-Kondou   vs. Kutsuna-Komizo-Sato  
28 Hara-Morita-Kubo   vs. Ohashi-Akagi-Ochi  
29 Kirino-Sato-Toyota   vs. Hibino-Chiba-Shimoya  
30 Iwasaki-Nakamura-Mizuno   vs. Eng-Chew-Wong  
31 Ishii-Kagami-Yamazaki   vs. Takahasi-Naba-Takamatu  
32 Alberyd-Ljungberg-Domeij   vs. Matsushima-Hori-Naemura  
33 Satou-Hibino-Watanabe   vs. Suzuki-Tanaka-Horiba  
34 Takizawa-Mitsuhashi-Iseya   vs. Miura-Tsubouchi-Ishida  
35 Takeshima-Shibata-Ishiwata   vs. Shigehara-Furukawa-Kawakita  
36 Suematsu-Morofuji-Tomomura   vs. Fujimori-Suzuki-Mukasa  
37 Matsumoto-Rita-Shiroza   vs. Tanaka-Kojima-Fujimoto  
38 Miyata-Morinaka-Murayama   vs. Uchida-Takagi-Ohtsu  
39 Ito-Watanabe-Watanabe   vs. Ohno-Okamoto-Suzuki  
40 Adachi-Yazawa-Sasahara   vs. Miyake-Saida-Nakada  
41 Matsuzaki-Yanagawa-Yokosuka   vs. Hasegawa-Shibue-Kamei  
42 Tamada-Hayashi-Fujita   vs. Uchino-Endo-Eric  
43 Sakamoto-Matsumoto-Noguchi   vs. Shoubayashi-Tamura-Uchida  
44 Mochizuki-Kurihara-Ninomiya   vs. Takata-Furukawa-Ishiguro  
45 Hyakuda-Kokubun-Oonishi   vs. Matsumoto-Hayashi-Ukyo  
46 Chee-Carlos-Chee   vs. Yasumoto-Masuda-Otsubo  
47 Kurata-Nakamura-Oshima   vs. Morii-Niikawa-Yamamoto  
48 Ito-Takagi-Kuroda   vs. Manpo-Ishizaki-Ouchida  
49 Inoue-Ichikawa-Matsuoka   vs. Furuya-Matsui-Furuichi  
50 Sekikawa-Nomura-Nishizawa   vs. Ootani-Negishi-Kasuya  
51 Yamada-Date-Fukunaga   vs. Hirade-Kawamura-Takahashi  
52 Iwabuchi-Ishijima-Nakatani   vs. Matsumoto-Takao-Hori  
53 Yokoyama-Nakano-Utiyama   vs. Kobayashi-Noguchi-Yamada  
54 Maruyama-Hayashi-Yoshida   vs. Wada-Ishida-Tanaka  
55 Zhang-Qi-Liu   vs. Miyawaki-Yoshida-Kasiki  
56 Tase-Kaida-Matsui   vs. Son-Sun-Zhao  
57 Fujiwara-Kogure-Muto   vs. Oyaizu-Hisada-Ido  
58 Takata-Yamamoto-Chou   vs. Yanagidate-Hato-Kita  
59 Ono-Nanamori-Hujihira   vs. Hamaguchi-Nishimara-Tujii  
60 Naono-Higuchi-Fukaya   vs. Kim-Yang-Choi  
61 Takase-Takashima-Kanamoto   vs. Yoon-Nam-Na  
62 Kuroda-Yao-Omonishi   vs. Sakuragi-Seki-Kurogane  
63 Yatori-Funada-Mizuno   vs. Lin-Liao-Kuo  
64 Saito-Ookami-Akagawa   vs. Umemura-Gration-Araki  
65 Kidera-Sato-Okano   vs. Ogawa-Takahashi-Nakae  
66 Kamio-Matsuoka-Nakamura   vs. Fujimoto-Arita-Hagiwara  
67 Watanabe-Akaboshi-Yamada   vs. Ajitomi-Funabiki-Yamawaki  
68 Yosio-Fujikura-Takahashi   vs. Watanabe-Chou-Tomita  
69 Yokota-Kaneko-Sako   vs. Kawabata-Oikawa-Itou  
70 Yam-Huang-Sajgalik   vs. Goto-Sasaki-Shirasaka  
71 Lee Selzer-Farnsworth-Peil   vs. Azuma-Kawabata-Yamano  
72 Heshiki-Nishikubo-Ikegami   vs. Hase-Iwasaki-Kumao  
73 Tokeshi-Taketuzi-Kawamura   vs. Sasaki-Fukuoka-Morinaga  
74 Omura-Hirooka-Torii   vs. Yasuda-Kuwashiro-Hurutani  
75 Fujita-Hosoda-Kounoike   vs. Takano-Utsunomiya-Hayakawa  
76 Kuo-Liu-Lin   vs. Hieda Ryu-Ogawa-Ishiwata  
77 Haseba-Aoki-Aoki   vs. Shigeta-Iijima-Ichinomoto  
78 Shiba-Ueno-Higashino   vs. Nogami-Yuge-Kainuma  
79 Kobayashi-Matsumoto-Oka   vs. Asai-Katou-Hiraoka  
80 Komaki-Kugizaki-Kajimura   vs. Babasaki-Kitahara-Nanjo  
81 Morishita-Hanaoka-Shiura   vs. Masui-Itou-Sugiyama  
82 Matsui-Mizusima-Hirota   vs. Hanano-Matsuura-Kubota  
83 Yamasaki-Yoshida-Mashima   vs. Kawajiri-Itoh-Yasui  
84 Kimura-Inukai-Hirano   vs. Payne-Shinagawa-Tobiguchi  
85 Okamura-Yasumoto-Osuga   vs. Kajiwara-Kamezawa-Kabashima  
86 Adati-Kawabata-Motoe   vs. Yotsumoto-Endo-Takeishi  
87 Sun-Hung-Lu   vs. Urasaki-Shiroma-Nohara  
88 Tazawa-Tanaka-Maki   vs. Yamamori-Ooba-Umeda  
89 Kamo-Akimoto-Kamo   vs. Yamaguchi-Hiromasa-Iijima  
90 Hirano-Sakurai-Okada   vs. Sumida-Niitani-Takemoto  
91 Sugiyama-Kajimoto-Tanaka   vs. Kagawa-Suzuki-Imaoka  
92 Kojima-Ikebata-Yoshizawa   vs. Morotome-Takemura-Shinbo  
93 Matsuyama-Hagi-Yamashita   vs. Hanai-Usui-Nakura  
94 Iwasaki-Saitou-Asada   vs. Yamamoto-Tamamura-Sugiura  
95 Iwata-Iwasaki-Hata   vs. Kumaoka-Kanzaki-Ueta  
96 Yashiro-Syudo-Tanabe   vs. Nakamura-Natsume-Tozuka  
97 Genno-Nakamura-Nakamura   vs. Mohammad Jafari-Tan-De Pedro  
98 Matsubara-Tei-Hiyoshi   vs. Miyake-Oooka-Kurata  
99 Kajiyama-Simauti-Nagasawa   vs. Hu-Meng-Lian  
100 Naito-Higashi-Kawabata   vs. Nakai-Yamagata-Kawaguchi  
101 Ichino-Inui-Niwa   vs. Satou-Kato-Kobayashi  
102 U-Asizawa-Yamabe   vs. Noguchi-Suzuki-Kimura  
103 Zhou-Tong-Kyo   vs. Liu-Wang-Adelman  
104 Kim-Yoon-Seo   vs. Hiroyama-Wai-Chiyonishio  
105 Chiba-Sanjo-Shamoto   vs. Morikawa-Matsuda-Takahashi  
106 Komada-Suzuki-Matsui   vs. Okuyama-Udagawa-Maniwa  
107 Nakamichi-Nakamichi-Koyanagi   vs. Toyohara-Satou-Murase  
108 Moriyama-Ishihara-Kageyama   vs. Yoshida-Namikawa-Sano  
109 Xiao-Ou-Takada   vs. Miyazaki-Tasaki-Miyazono  
110 Saito-Sakai-Kanazawa   vs. Maruyama-Mochizuki-Takeda  
111 Nakao-Sawada-Iwata   vs. Xing-Jia-Yang  
112 Awada-Kuramoti-Hayashi   vs. Kubota-Mori-Takahashi  
113 Shimizu-Takahashi-Nakano   vs. Takao-Inoue-Kamo  
114 Ito-Shimizu-Arai   vs. Hakozaki-Kotani-Hamada  
115 Ishida-Yoshimori-Jumonji   vs. Fujii-Nakamura-Mishima  
116 Endo-Kawatsu-Nogami   vs. Ninohira-Usui-Yoshida  
117 Iizuka-Kawamoto-Yokoi   vs. Sato-Sakuma-Kogure  
118 Mito-Nishi-Aramoto   vs. Yamamoto-Ichikawa-Hirata  
119 Sakuta-Matsumoto-Kawabata   vs. Endo-Yasuda-Satoda  
120 Hamamoto-Kakiuchi-Iwasaki   vs. Tanaka-Ichikawa-Nonaka  
121 Sakimura-Ooshima-Nishimoto   vs. Yuasa-Asahara-Arahori  
122 Saito-Ito-Kato   vs. Ohta-Takeda-Takada  
123 Kimura-Maruya-Yasuda   vs. Isomura-Koike-Tsukamoto  
124 Yamashiro-Hoshi-Tagaya   vs. Takahara-Iwatsu-Yamaguchi  
125 Kawabata-Baba-Takeda   vs. Tsumagari-Haga-Muneishi  
126 Tansei-Mune-Kurita   vs. Ishibashi-Asou-Osawa  
127 Yamagami-Nauchi-Nishimura   vs. Komikado-Tadamoto-Onishi  
128 Moriya-Sakane-Sorada   vs. Tamura-Kinbara-Kawamura  
129 Fujita-Wakai-Nakamura   vs. Takasou-Seo-Shishikura  
130 Goryo-Maeda-Hayashibara   vs. Nakamura-Kiyonaga-Yamaguchi  
131 Yoshizawa-Saijo-Hayashi   vs. Wang-Deng-Wang  
132 Sugimura-Tsuboyama-Amayasu   vs. Aziz-Joe-Justin  
133 Nakano-Mitome-Tanigawa   vs. Satou-Kunitomi-Yagi  
134 Aka-Ishida-Oonishi   vs. Chaovarindr-Kwanchaitunya-Setsompop  
135 Kakinokida-Maruyama-Naito   vs. Okada-Tazawa-Ishizuki  
136 Takeda-Kanehira-Sasaki   vs. Fujino-Ookawa-Takeuchi  
137 Kojima-Sugimoto-Yamaha   vs. Ota-Yamada-Tanji  
138 Takano-Kimura-Sasao   vs. Dong-Wang-Tang  
139 Fukushima-Saito-Ayama   vs. Hanawa-Arai-Araki  
140 Okahisa-Kubota-Hirano   vs. Zhang-Guo-Chen  
141 Kouno-Yamaryo-Nishioka   vs. Choi-Yang-Cho  
142 Yagi-Ueno-Kushibe   vs. Hirosawa-Kitayama-Tsumura  
143 Hashimoto-Sakamoto-Takase   vs. Miyazaki-Fukuda-Umehara  
144 Ikedo-Hayazaki-Kondo   vs. Kawase-Ishida-Mizui  
145 Kakimoto-Hayakawa-Wakiya   vs. Watanabe-Shinoda-Kanegawa  
146 Wakayama-Nishinaga-Aikawa   vs. Takasu-Yamaoka-Hamano  
147 Tomita-Matsuzaki-Orimo   vs. Ishii-Kawaguchi-Okamura  
148 Ishii-Kamimura-Shimozato   vs. Murata-Kubozono-Morita  
149 Takayama-Sato-Tanaka   vs. Ueda-Satou-Muranaka  
150 Kusakawa-Koide-Hata   vs. Demange-Martin-Schulhof  
151 Takimura-Takahashi-Kihara   vs. Kusuhara-Ikeda-Yoshimura  
152 Matsui-Yasuda-Fujino   vs. Shiraishi-Toyama-Fukugawa  
153 Oku-Masatoki-Takamiya   vs. Mukuno-Sasaki-Takahashi  
154 Hama-Kakiki-Ishino   vs. Ishimura-Kurokawa-Nishiki  
155 Mizuno-Nishiyama-Oshikawa   vs. Motomura-Itou-Itou  
156 Oomura-Kariya-Sakamoto   vs. Kato-Hashizume-Hayashi  
157 Minami-Kamei-Kimura   vs. Okura-Kondou-Nakamura  
158 Ito-Koyanagi-Mori   vs. Chu-Kuan-Li  
159 Hagiwara-Ohori-Ohota   vs. Nakai-Mitui-Seno  
160 Hayakawa-Abe-Tachibana   vs. Kawakami-Higashira-Kurokawa  
161 Wakizaka-Fukuda-Komiyama   vs. Yamada-Fujikura-Ikawa  
162 Asazuma-Nomura-Shinozuka   vs. Mori-Okamoto-Kedo  
163 Takahashi-Fukuda-Satou   vs. Nakamura-Tamai-Takata  
164 Matsubara-Ikushima-Fukuoka   vs. Naide-Murase-Boku  
165 Tabata-Inazawa-Tanahashi   vs. Kawano-Hirai-Nozaki  
166 Nanjo-Yamamoto-Ishimaru   vs. Shair-Tai-Lam  
167 Ariga-Muramatsu-Okayama   vs. Shoji-Ooike-Mitome  
168 Ishimura-Ikawa-Tsuchiya   vs. Goto-Tsubouchi-Jinno  
169 Tak-Kim-Kim   vs. Kato-Suezawa-Ogo  
170 Lyu-Shu-Han   vs. Okumura-Yokoyama-Yamakawa  
171 Masuda-Kusakano-Katuda   vs. Castagna-Noyce-Harding  
172 Iimura-Nishio-Ishii   vs. Ogino-Kai-Mori  
173 Tanaka-Igarashi-Shoji   vs. Hishida-Ueda-Matsuya  
174 Sumihira-Kawamura-Zaima   vs. DiBenedetto-Cornelous-Gonzalez  
175 Tanaka-Emori-Shigaki   vs. Kawaramoto-Kuramachi-Fujikawa  
176 Hoshikawa-Kida-Tatematsu   vs. Umetani-Miki-Seki  
177 Mao-Song-Bi   vs. Matsubara-Mitsuyasu-Kobayasi  
178 Karata-Kawai-Ando   vs. Urano-Terawaki-Tashiro  
179 Makino-Nakamura-Takenaka   vs. Kuribayashi-Tabei-Homma  
180 Ojima-Yasuda-Nemoto   vs. Ho-Lai-Wong  
181 Iwama-Nakatani-Komiyama   vs. Aiura-Kuribara-Arai  
182 Ebitani-Okino-Kobayashi   vs. Wachigai-Sagara-Kasahara  
183 Rembert-Williamson-Gardner   vs. Iso-Yamamoto-Arai  
184 Dobashi-Iijima-Miki   vs. Nishizawa-Suzuki-Kawai  
185 Seet-Li-Watabe   vs. Okuda-Mamyo-Saeki  
186 Hasebe-Nagae-Mitani   vs. Sudou-Tooi-Sano  
187 Ookawa-Yamada-Kodaira   vs. Yohara-Akabane-Takenaka  
188 Miyahara-Nakamoto-Takakura   vs. Sakata-Taniguchi-Kitou  
189 Miyawaki-Terai-Kisanuki   vs. Kusunoki-Takada-Kiyoku  
190 Tomita-Gibralta-Hirotaka   vs. Kitaoka-Seki-Takano  
191 Takeda-Miyajima-Shinomiya   vs. Sakakibara-Mimori-Tachibana  
192 Watanabe-Hashimoto-Yamashita   vs. Yamada-Katakawa-Matsumoto  
193 Horie-Kaino-Abe   vs. Nisi-Kawamura-Nishimoto  
194 Takahashi-Yoshii-Shinohara   vs. Takahashi-Itakura-Makino  
195 Tanaka-Kimura-Miyake   vs. Yakushi-Ootaki-Ogyu  
196 Hagiwara-Kawahama-Yasuda   vs. Suganuma-Nakao-Toyota  
197 Tanabe-Kudo-Kitagawa   vs. Takahashi-Nagano-Murakami  
198 Nakajima-Sudou-Ogi   vs. Ueshige-Moromi-Imaizumi  
199 Noto-Fujioka-Kimura   vs. Maruyama-Toma-Matsuda  
200 Takakuwa-Ito-Osaka   vs. Ideue-Yoshimura-Tsuchida  
201 Yamazaki-Takano-Nekomiya   vs. Tunematu-Fukuda-Fukuda  
202 Tanehashi-Sakaino-Ishikawa   vs. Toshikawa-Kojima-Terauthi  
203 Pacis-Hosokawa-Takano   vs. Takehata-Osanai-Maruyama  
204 Hewitt-Noyce-Scacca   vs. Adachi-Kuriyama-Tanaka  
205 Kamimura-Haruta-Maenosono   vs. Hashizume-Matsumura-Takamatsu  
206 Sasagawa-Mita-Saegusa   vs. Tabe-Akazaki-Otsuka  
207 Yamazaki-Kimura-Ishikawa   vs. Kou-Sakamoto-Senba  
208 Kasuga-Horikawa-Hayashi   vs. Ohkawa-Kageyama-Moriya  
209 Oono-Shin-Honda   vs. Shimizu-Onishi-Onishi  
210 Arai-Kaku-Sue   vs. Hamasuna-Nishikawa-Tsukanishi  
211 Yeh-Chen-Zen   vs. Houjo-Andou-Ishii  
212 Habu-Sasaki-Saitou   vs. Imanishi-Sakai-Tadokoro  
213 Tanaka-Tanaka-Oda   vs. Yamamoto-Matsubara-Takamura  
214 Hayashi-Maeno-Nakayama   vs. Esuga-Yamawaki-Goto  
215 Harada-Hayashi-Ariyoshi   vs. Noda-Hatanaka-Nishimoto  
216 Urata-Aoyama-Inui   vs. Mizutani-Terada-Katagiri  
217 Hirouchi-Shinmura-Takeda   vs. Takeche-Takahashi-Ohashi  
218 Maeda-Sashida-Tsuruoka   vs. Kunita-Hori-Nagaya  
219 Sakai-Uno-Mihara   vs. Abe-Hashimoto-Komuro  
220 Osanai-Hariu-Shibata   vs. Yokoyama-Takeuchi-Abe  
221 Leung-Chan-Tang   vs. Chan-Leung-Yip  
222 Yamamoto-Wada-Ootachi   vs. Teramoto-Wada-Takahashi  
223 Shinhama-Ishida-Sakamoto   vs. Kobayashi-Tanaka-Kobayashi  
224 Urasawa-Isayama-Hattori   vs. Ota-Kurashima-Munekata  
225 Oomori-Ikeda-Komatsu   vs. Song-Lu-Zhi  
226 Nakanisi-Kato-Yokono   vs. Kuroyanagi-Sugimoto-Atobe  
227 Yamauchi-Ito-Muraoka   vs. Katou-Hirasawa-Yokokawa  
228 Yoshino-Ogawa-Kabeya   vs. Ohtsubo-Sato-Shida  
229 Horii-Asano-Yoshihara   vs. Ota-Kanayama-Samejima  
230 Munakata-Sakuma-Nakazawa   vs. Yamada-Iseki-Sumitomo  
231 Nitta-Matubara-Nakae   vs. Nisikawa-Takenaka-Ogawara  
232 Baba-Kamizono-Takeuchi   vs. Ehara-Ishikura-Hirata  
233 Akase-Shikano-Yoshimura   vs. Katou-Watanabe-Nakagawa  
234 Maruyama-Nanba-Asaumi   vs. Imai-Kawakami-Kubota  
235 Nomura-Murakami-Iwasaki   vs. Sasaki-Saito-Sasaki  
236 Saito-Kitagawa-Itagaki   vs. Kinugasa-Masatsugu-Kawaguchi  
237 Shiraiwa-Fukushima-Kobayashi   vs. Fukazawa-Fujii-Fukui  
238 Yamada-Suzuki-Nagao   vs. Yamasaki-Hasebe-Itou  
239 Hayashi-Nishimura-Kitamura   vs. Minagawa-Kimura-Cronin  
240 Matsuyama-Muramatsu-Muramatsu   vs. Tamaki-Matsumoto-Nawa  
241 Kawamura-Mishima-Oishi   vs. Ishikawa-Hashizume-Watanabe  
242 Katsu-Nagao-Mokudai   vs. Haritani-Yamamoto-Nakai  
243 Ichimi-Fukuoka-Takagi   vs. Minoshima-Katou-Sugimoto  
244 Miyata-Katsuta-Nakano   vs. Itou-Iyota-Takano  
245 Asai-Kamimura-Yamanaka   vs. Sano-Kinoda-Ohta  
246 Kondou-Ochi-Sugisawa   vs. Kotouge-Kimura-Tanaka  
247 Kirihara-Shibata-Tamura   vs. Yajima-Shimada-Hosaka  
248 Seiwada-Inayoshi-Hagimori   vs. Miura-Sugawara-Ishida  
249 Haokang-Tai-Jiabin   vs. Hattori-Jamin-Yamada  
250 Tezuka-Tanahashi-Miyabe   vs. Mitsunaga-Yoshida-Nomiya  
251 Hamada-Nishiura-Katsubayashi   vs. Higuchi-Senshu-Maruno  
252 Sakurai-Mitsuboshi-Hattori   vs. Hirata-Okai-Yada  
253 Kubo-Watanabe-Sato   vs. Tamura-Yamagishi-Miki  
254 Takeuti-Hikawa-Kawata   vs. Ozawa-Satou-Kadowaki  
255 Nakatani-Shimoda-Fujimoto   vs. Hongo-Fujii-Shinoda  
256 Nakamura-Matsui-Tsuchitani   vs. Zheng-Wang-Dai  
257 Mochiki-Nagami-Hayashi   vs. Sakamoto-Hukui-Higuchi  
258 Ushijima-Nakahara-Minami   vs. Hoshide-Kato-Noto  
259 Yamada-Ito-Abe   vs. Takayanagi-Murata-Tahara  
260 Yang-Cheng-Wu   vs. Mimidou-Sasaki-Matsubara  
261 Tasugi-Mizoguchi-Ikeda   vs. Kobayashi-Uchida-Sarusawa  
262 Yamazaki-Nishikawa-Sakai   vs. Kouno-Nakajima-Ishikawa  
263 Benoit-Li-Gao   vs. Ohki-Yamazaki-Kamata  
264 Ito-Kato-Iwasaki   vs. Partanen-Sakakura-Mori  
265 Kidowaki-Sudo-Yoshida   vs. Ieda-Ito-Hozuki  
266 Shimura-Yoshihara-Kimura   vs. Nakao-Sugiyama-Takaizumi  
267 Shimizu-Tanaka-Hasegawa   vs. Kaneko-Kang-Hiwatashi  
268 Abe-Naruse-Miyashita   vs. Taniguchi-Doi-Sakaki  
269 Ichikawa-Segou-Taki   vs. Kuroiwa-Koizumi-Kitamura  
270 Maruyama-Matsuura-Hayashi   vs. Nakagawa-Horigome-Shikano  
271 Yohii-Tamoto-Yoshii   vs. Kobayashi-Akama-Uduki  
272 Watanabe-Kakumae-Yasooka   vs. Hasegawa-Enomoto-Hiyama  
273 Noge-Otani-Tamura   vs. Katou-Miyamoto-Mihara  
274 Hasegawa-Kouyama-Soejima   vs. Hayase-Fujiwara-Sakuragi  
275 Kurosawa-Yamaguchi-Komori   vs. Takashima-Takeuchi-Kaneta  
276 Kojima-Ikeda-Kuzuhara   vs. Nakamura-Tanaka-Honma  
277 Teng-Hung-Huang   vs. Hasegawa-Nagai-Hasegawa  
278 Sakamoto-Kitagawa-Doi   vs. Bessho-Tanikawa-Ujike  
279 Kimura-Nakahara-Nishikawa   vs. Tanaka-Nishikawa-Okuno  
280 Kokubun-Nanba-Kikuchi   vs. Chan-Lee-Chick  
281 Wada-Misaka-Shimizu   vs. Yoshida-Mochizuki-Yoshimura  
282 Taniguchi-Tokuyama-Nakai   vs. Yokoide-Noda-Suzuki  
283 Teramoto-Fujita-Ooi   vs. Miotani-Fujimoto-Igarashi  
284 Moriya-Kobayashi-Shiota   vs. Chihara-Hayashi-Nomura  
285 Hirata-Shiozaki-Matsuo   vs. Sun-He-Liu  
286 Horie-Hoshino-Sugimoto   vs. Shinohara-Kyogoku-Iwasaki  
287 Che-Ding-Lu   vs. Koh-Lee-Takai  
288 Nakada-Hosoda-Gorohata   vs. Awane-Hayakawa-Arai  
289 Koyama-Akamine-Furugen   vs. Magata-Arita-Banba  
290 Nakagawa-Huruta-Odagiri   vs. Yoshikawa-Nishida-Harada  
291 Basallo-Bacleon-Lagasca   vs. Fujiwara-Atsumi-Fujiwara  
292 Takino-Yanaseko-Konda   vs. Kojima-Fukumoto-Iida  
293 Kondou-Ono-Tsuzaki   vs. Moriyama-Oota-Baba  
294 Nakanishi-Ookura-Morishita   vs. Kasama-Tsutiya-Ando  
295 Higaki-Okajima-Kurata   vs. Nishikawa-Nobata-Kiyohara  
296 Takeshita-Murakami-Murakami   vs. Kawada-Tanaka-Kakizono  
297 Kaga-Yasue-Takafuji   vs. Horibe-Igarashi-Ishihara  
298 Hodumi-Watanabe-Shimizu   vs. Matsushita-Itou-Naraya  
299 Kio-Kusunoki-Kawano   vs. Maruyama-Hada-Kondo  
300 Machida-Iida-Nishina   vs. Kaneda-Sumiya-Watanabe  
301 Takahashi-Horiuchi-Karasawa   vs. Yonezawa-Hoyou-Oohusa  
302 Matuura-Hotta-Kobayashi   vs. Oshima-Hirasawa-Takiguchi  
303 Oomoto-Okada-Uechi   vs. Oosawa-Sugiura-Nagaya  
304 Wakita-Esaki-Tamano   vs. Tateishi-Tateishi-Fukui  
305 Sawai-Sawai-Kisuki   vs. Ando-Kato-Furukawa  
306 Matsushita-Kaneko-Ota   vs. Yoshikawa-Shimada-Yoshikawa  
307 Fujii-Nose-Shimada   vs. Matsumura-Inoue-Ito  
308 Ito-Shimamura-Konishi   vs. Wada-Kitajima-Minamizuka  
309 Jinbo-Nakamura-Miyata   vs. Obata-Kimbara-Murakami  
310 Jinba-Kamiyama-Niinuma   vs. Kamiya-Ikai-Tanaka  
311 Inoue-Oota-Yamamoto   vs. Nakano-Miyasaka-Takahashi  
312 Okuda-Ida-Wakabayashi   vs. Takeuchi-Tanaka-Kimura  
313 Naoe-Matsushima-Mori   vs. Ashida-Ishizaka-Mori  
314 Hayashi-Ushie-Nose   vs. Tay-Lim-Li  
315 Shimazaki-Agemura-Kosho   vs. Hagiya-Kobayashi-Tanaka  
316 Mcneace-Brickey-Brown   vs. Kikuchi-Kawafuji-Iwamoto  
317 Yamane-Mizuno-Ine   vs. Soya-Ichise-Takezawa  
318 Harane-Fujimura-Saitou   vs. Nakashima-Suzuki-Sato  
319 Ozawa-Ishiguro-Kumagai   vs. Ichihara-Uemoto-Shibata  
320 Sato-Kobayashi-Minamitani   vs. Adinugroho-Dharmawi-Pangestan  
321 Iwazaki-Sugiyama-Shibata   vs. Yamamoto-Ushikubo-Itoh  
322 Yamanaka-Oku-Anan   vs. Imura-Kubo-Kawachi  
323 Watanabe-Ito-Yoshioka   vs. Toriuchi-Hasegawa-Ichinohe  
324 Kitazawa-Wada-Imazawa   vs. Wakimoto-Yumito-Hashizume  
325 Tukagoshi-Watanabe-Okamoto   vs. Okamoto-Nojima-Suzuki  
326 Guan-Tartarini-Smolinski   vs. Busbee-Ables-Agyekum  
327 Nishimura-Yoshida-Mizuguchi   vs. Ogino-Murase-Ando  
328 Alvarez-Regala-Wilson   vs. Roppongi-Suda-Nakano  
329 Itada-Shimada-Katou   vs. Kawai-Takeda-Daigo  
330 Yamada-Katagiri-Muramatsu   vs. Kanagawa-Yamamura-Murakami  
331 Tonouchi-Honda-Sawada   vs. Nakamura-Seo-Ikeda  
332 Taiguchi-Katou-Wada   vs. Alfred-Rothmel-See  
333 Nakamura-Miura-Mori   vs. Kobayashi-Masaki-Sasaki  
334 Asai-Fukushi-Hatakeyama   vs. Okusu-Mantani-Tsukuda  
335 Song-Tang-Lim   vs. Nagaoka-Nakano-Fujita  
336 Yoshida-Suzuki-Masuda   vs. Higuchi-Itazu-Kashiwagi  
337 Bae-Lee-Kim   vs. Ogawa-Fukunaga-Nakatsuka  
338 Konishi-Kano-Itou   vs. Dong-Jiang-Zhou  
339 Nakagawa-Adachi-Shimizu   vs. Nakano-Tamai-Aihara  
340 Xu-Wang-Wu   vs. Feng-Ma-Keller  
341 Sakamoto-Ootsubo-Matsumura   vs. Ibushi-Motooka-Yamada  
342 Tanimoto-Katou-Yamasaki   vs. Nagao-Sadahiro-Yamada  
343 Sakata-Noguchi-Fukui   vs. Sezume-Nagoya-Taniguti  
344 Nariai-Sakurabaru-Tanaka   vs. Koike-Funamoto-Kanda  
345 Suzuki-Hoshino-Fukui   vs. Yu-Hsiang-Chao-Ching-Chao-Yi  
346 Nishimura-Horikawa-Sekiya   vs. Hirahara-Yokoyama-Mimaki  
347 Inagaki-Ikeda-Okumura   vs. Koshimura-Nakashima-Niwa  
348 Shimizu-Yazu-Ichimura   vs. Kagotani-Umehara-Fukudome  
349 Miyawaki-Ishiwada-Tagai   vs. Yamada-Nakamura-Kawai  
350 Suzuki-Takamatsu-Kishi   vs. Sakaida-Hichling-Hosoi  
351 Gotou-Yamaguchi-Hasegawa   vs. Senoo-Takesita-Akase  
352 Fujii-Sumii-Okamoto   vs. Maeda-Namera-Ishibashi  
353 Park-Kang-Moon   vs. Nagahata-Maruyama-Yoshida  
354 Izumoto-Kagawa-Yoshida   vs. Yamamoto-Mukama-Ichikawa  
355 Bishop-Marino-Rubin   vs. Sakatani-Nakayama-Amano  
356 Fujimoto-Kataoka-Omori   vs. Seki-Shinohara-Yokumiti  
357 Hirose-Mori-Murao   vs. Kato-Tanaka-Suzuike  
358 Kubota-Oguri-Kitajima   vs. Hida-Yamamoto-Shimadu  
359 Kawate-Obara-Miyawaki   vs. Kuwano-Hiroi-Hiroi  
360 Inui-Kikuchi-Suzuki   vs. Aridome-Bando-Shimura  
361 Yamakita-Hayata-Takahashi   vs. Oiso-Terasawa-Nakamura  
362 Ramos-Kwiatkoski-Bjorge   vs. Yoshizawa-Nitta-Wada  
363 Mialaret-Carey-Sawatari   vs. Murata-Ogiwara-Nagase  
364 Hirami-Nakajima-Kurokawa   vs. Saitou-Yoshida-Suzuki  
365 Iwata-Takanohashi-Amano   vs. Nakamiti-Ogata-Yoshimoto  
366 Jhang-Yen-Chen   vs. Yamada-Ishihara-Ono  
367 Mizumoto-Fujii-Tonami   vs. Hayashi-Yoshida-Nakamura  
368 Kanbe-Takaya-Oomori   vs. Asao-Honda-Kato  
369 Ki-Mori-Oodan   vs. Tsutsui-Nagao-Kokubu  
370 Sclauzero-Maurici-Desmarais   vs. Soma-Suzuki-Soma  
371 Lam-Yan-Choi   vs. Shiodu-Wakita-Yoshimoto  
372 Nakamura-Maeda-Masuda   vs. Masuno-Suzuki-Takagi  
373 Dezani-Shi Tian-Saito   vs. Maki-Yamada-Mori  
374 Dods-Coad-Sierra   vs. Endo-Saionji-Kubota  
375 Iwatou-Inoue-Yamaguchi   vs. Li-Yu-Zuo  
376 Ogura-Yamazawa-Tanguchi   vs. Goto-Koike-Yamaguchi  
377 Fujii-Ebara-Suzuki   vs. Shiohata-Yamamura-Otani  

Latest Event Coverage Articles

December 19, 2019

Grand Prix Oklahoma City 2019 Final Standings by, Wizards of the Coast

Rank Player Points Prize Money 1 Carlson, Matt [US] 37 $6,000 2 Foreman, Matt [US] 37 $3,000 3 Cole, Conor [US] 36 $1,500 4 Majlaton, Alex [...

Learn More

December 11, 2019

Grand Prix Brisbane 2019 Final Standings by, Wizards of the Coast

Rank Player Points Prize Money 1 Gibson, Kyle [AU] 36 $6,000 2 Yeh, Chih-Cheng [TW] 37 $3,000 3 Thompson, Chris [AU] 37 $1,500 4 Lee, Anthon...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All