Round 1 Pairings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Table Team     Opponent  
1 Chia-Lim-Ming   vs. Yoshida-Yamamoto-Omuta  
2 Kaizu-Nakashima-Kagami   vs. Omi-Sato-Mitachi  
3 Mine-Urase-Goshima   vs. Shiina-Nishioka-Takisaka  
4 Muraoka-Ichikawa-Matsuyama   vs. Mombayashi-Suga-Inaoka  
5 Sato-Mashukawa-Koike   vs. Ibe-Michibata-Iwami  
6 Hisada-Abe-Yasuda   vs. Nakayama-Kamijo-Onoda  
7 Takeda-Iwaide-Tomizawa   vs. Sasabe-Takesue-Yanase  
8 Park-Park-Kim   vs. Takashima-Fukui-Hamano  
9 Murayama-Miyake-Ishikura   vs. Hoshino-Tateiwa-Kasuya  
10 Hyodou-Sonohara-Tanaka   vs. Asai-Yokotani-Izuoka  
11 Ito-Yamauchi-Fujita   vs. Kasahara-Kubota-Hirano  
12 Yoshida-Takeuchi-Hosoda   vs. Yoshie-Mazda-Sasaki  
13 Tabara-Zaizen-Ookubo   vs. Oki-Ohashi-Shimoeda  
14 Ogasawara-Sasaki-Kamikawa   vs. Tanabe-Sekizawa-Tabata  
15 Masukado-Saito-Tanaka   vs. Tobisawa-Komizo-Takeuti  
16 Iijima-Oikawa-Hattori   vs. Nam-Park-Lee  
17 Sato-Kawasaki-Matsumoto   vs. Banno-Hirota-Hatta  
18 Tsutsumi-Horibe-Okada   vs. Takahira-Hirayama-Shinohara  
19 Miyagawa-Hase-Tadaoka   vs. Ohtake-Deguchi-Nishikawa  
20 Saito-Sakurai-Nishihara   vs. Nakamura-Matuda-Saitou  
21 Nobe-Takahashi-Hashimoto   vs. Kozakai-Ishii-Sugaya  
22 Yamamoto-Tada-Yuuki   vs. Fukuki-Yamagata-Imai  
23 Yamamoto-Yukuhiro-Ichikawa   vs. Watanabe-Kawakami-Kimura  
24 Chiba-Ono-Nagano   vs. Suzuki-Ohno-Kudo  
25 Satou-Sakurai-Sano   vs. Satou-Fukumoto-Furusato  
26 Furukawa-Henmi-Saito   vs. Sugiyama-Noine-Usui  
27 Yoshida-Tsukada-Kondou   vs. Kutsuna-Komizo-Sato  
28 Hara-Morita-Kubo   vs. Ohashi-Akagi-Ochi  
29 Kirino-Sato-Toyota   vs. Hibino-Chiba-Shimoya  
30 Iwasaki-Nakamura-Mizuno   vs. Eng-Chew-Wong  
31 Ishii-Kagami-Yamazaki   vs. Takahasi-Naba-Takamatu  
32 Alberyd-Ljungberg-Domeij   vs. Matsushima-Hori-Naemura  
33 Satou-Hibino-Watanabe   vs. Suzuki-Tanaka-Horiba  
34 Takizawa-Mitsuhashi-Iseya   vs. Miura-Tsubouchi-Ishida  
35 Takeshima-Shibata-Ishiwata   vs. Shigehara-Furukawa-Kawakita  
36 Suematsu-Morofuji-Tomomura   vs. Fujimori-Suzuki-Mukasa  
37 Matsumoto-Rita-Shiroza   vs. Tanaka-Kojima-Fujimoto  
38 Miyata-Morinaka-Murayama   vs. Uchida-Takagi-Ohtsu  
39 Ito-Watanabe-Watanabe   vs. Ohno-Okamoto-Suzuki  
40 Adachi-Yazawa-Sasahara   vs. Miyake-Saida-Nakada  
41 Matsuzaki-Yanagawa-Yokosuka   vs. Hasegawa-Shibue-Kamei  
42 Tamada-Hayashi-Fujita   vs. Uchino-Endo-Eric  
43 Sakamoto-Matsumoto-Noguchi   vs. Shoubayashi-Tamura-Uchida  
44 Mochizuki-Kurihara-Ninomiya   vs. Takata-Furukawa-Ishiguro  
45 Hyakuda-Kokubun-Oonishi   vs. Matsumoto-Hayashi-Ukyo  
46 Chee-Carlos-Chee   vs. Yasumoto-Masuda-Otsubo  
47 Kurata-Nakamura-Oshima   vs. Morii-Niikawa-Yamamoto  
48 Ito-Takagi-Kuroda   vs. Manpo-Ishizaki-Ouchida  
49 Inoue-Ichikawa-Matsuoka   vs. Furuya-Matsui-Furuichi  
50 Sekikawa-Nomura-Nishizawa   vs. Ootani-Negishi-Kasuya  
51 Yamada-Date-Fukunaga   vs. Hirade-Kawamura-Takahashi  
52 Iwabuchi-Ishijima-Nakatani   vs. Matsumoto-Takao-Hori  
53 Yokoyama-Nakano-Utiyama   vs. Kobayashi-Noguchi-Yamada  
54 Maruyama-Hayashi-Yoshida   vs. Wada-Ishida-Tanaka  
55 Zhang-Qi-Liu   vs. Miyawaki-Yoshida-Kasiki  
56 Tase-Kaida-Matsui   vs. Son-Sun-Zhao  
57 Fujiwara-Kogure-Muto   vs. Oyaizu-Hisada-Ido  
58 Takata-Yamamoto-Chou   vs. Yanagidate-Hato-Kita  
59 Ono-Nanamori-Hujihira   vs. Hamaguchi-Nishimara-Tujii  
60 Naono-Higuchi-Fukaya   vs. Kim-Yang-Choi  
61 Takase-Takashima-Kanamoto   vs. Yoon-Nam-Na  
62 Kuroda-Yao-Omonishi   vs. Sakuragi-Seki-Kurogane  
63 Yatori-Funada-Mizuno   vs. Lin-Liao-Kuo  
64 Saito-Ookami-Akagawa   vs. Umemura-Gration-Araki  
65 Kidera-Sato-Okano   vs. Ogawa-Takahashi-Nakae  
66 Kamio-Matsuoka-Nakamura   vs. Fujimoto-Arita-Hagiwara  
67 Watanabe-Akaboshi-Yamada   vs. Ajitomi-Funabiki-Yamawaki  
68 Yosio-Fujikura-Takahashi   vs. Watanabe-Chou-Tomita  
69 Yokota-Kaneko-Sako   vs. Kawabata-Oikawa-Itou  
70 Yam-Huang-Sajgalik   vs. Goto-Sasaki-Shirasaka  
71 Lee Selzer-Farnsworth-Peil   vs. Azuma-Kawabata-Yamano  
72 Heshiki-Nishikubo-Ikegami   vs. Hase-Iwasaki-Kumao  
73 Tokeshi-Taketuzi-Kawamura   vs. Sasaki-Fukuoka-Morinaga  
74 Omura-Hirooka-Torii   vs. Yasuda-Kuwashiro-Hurutani  
75 Fujita-Hosoda-Kounoike   vs. Takano-Utsunomiya-Hayakawa  
76 Kuo-Liu-Lin   vs. Hieda Ryu-Ogawa-Ishiwata  
77 Haseba-Aoki-Aoki   vs. Shigeta-Iijima-Ichinomoto  
78 Shiba-Ueno-Higashino   vs. Nogami-Yuge-Kainuma  
79 Kobayashi-Matsumoto-Oka   vs. Asai-Katou-Hiraoka  
80 Komaki-Kugizaki-Kajimura   vs. Babasaki-Kitahara-Nanjo  
81 Morishita-Hanaoka-Shiura   vs. Masui-Itou-Sugiyama  
82 Matsui-Mizusima-Hirota   vs. Hanano-Matsuura-Kubota  
83 Yamasaki-Yoshida-Mashima   vs. Kawajiri-Itoh-Yasui  
84 Kimura-Inukai-Hirano   vs. Payne-Shinagawa-Tobiguchi  
85 Okamura-Yasumoto-Osuga   vs. Kajiwara-Kamezawa-Kabashima  
86 Adati-Kawabata-Motoe   vs. Yotsumoto-Endo-Takeishi  
87 Sun-Hung-Lu   vs. Urasaki-Shiroma-Nohara  
88 Tazawa-Tanaka-Maki   vs. Yamamori-Ooba-Umeda  
89 Kamo-Akimoto-Kamo   vs. Yamaguchi-Hiromasa-Iijima  
90 Hirano-Sakurai-Okada   vs. Sumida-Niitani-Takemoto  
91 Sugiyama-Kajimoto-Tanaka   vs. Kagawa-Suzuki-Imaoka  
92 Kojima-Ikebata-Yoshizawa   vs. Morotome-Takemura-Shinbo  
93 Matsuyama-Hagi-Yamashita   vs. Hanai-Usui-Nakura  
94 Iwasaki-Saitou-Asada   vs. Yamamoto-Tamamura-Sugiura  
95 Iwata-Iwasaki-Hata   vs. Kumaoka-Kanzaki-Ueta  
96 Yashiro-Syudo-Tanabe   vs. Nakamura-Natsume-Tozuka  
97 Genno-Nakamura-Nakamura   vs. Mohammad Jafari-Tan-De Pedro  
98 Matsubara-Tei-Hiyoshi   vs. Miyake-Oooka-Kurata  
99 Kajiyama-Simauti-Nagasawa   vs. Hu-Meng-Lian  
100 Naito-Higashi-Kawabata   vs. Nakai-Yamagata-Kawaguchi  
101 Ichino-Inui-Niwa   vs. Satou-Kato-Kobayashi  
102 U-Asizawa-Yamabe   vs. Noguchi-Suzuki-Kimura  
103 Zhou-Tong-Kyo   vs. Liu-Wang-Adelman  
104 Kim-Yoon-Seo   vs. Hiroyama-Wai-Chiyonishio  
105 Chiba-Sanjo-Shamoto   vs. Morikawa-Matsuda-Takahashi  
106 Komada-Suzuki-Matsui   vs. Okuyama-Udagawa-Maniwa  
107 Nakamichi-Nakamichi-Koyanagi   vs. Toyohara-Satou-Murase  
108 Moriyama-Ishihara-Kageyama   vs. Yoshida-Namikawa-Sano  
109 Xiao-Ou-Takada   vs. Miyazaki-Tasaki-Miyazono  
110 Saito-Sakai-Kanazawa   vs. Maruyama-Mochizuki-Takeda  
111 Nakao-Sawada-Iwata   vs. Xing-Jia-Yang  
112 Awada-Kuramoti-Hayashi   vs. Kubota-Mori-Takahashi  
113 Shimizu-Takahashi-Nakano   vs. Takao-Inoue-Kamo  
114 Ito-Shimizu-Arai   vs. Hakozaki-Kotani-Hamada  
115 Ishida-Yoshimori-Jumonji   vs. Fujii-Nakamura-Mishima  
116 Endo-Kawatsu-Nogami   vs. Ninohira-Usui-Yoshida  
117 Iizuka-Kawamoto-Yokoi   vs. Sato-Sakuma-Kogure  
118 Mito-Nishi-Aramoto   vs. Yamamoto-Ichikawa-Hirata  
119 Sakuta-Matsumoto-Kawabata   vs. Endo-Yasuda-Satoda  
120 Hamamoto-Kakiuchi-Iwasaki   vs. Tanaka-Ichikawa-Nonaka  
121 Sakimura-Ooshima-Nishimoto   vs. Yuasa-Asahara-Arahori  
122 Saito-Ito-Kato   vs. Ohta-Takeda-Takada  
123 Kimura-Maruya-Yasuda   vs. Isomura-Koike-Tsukamoto  
124 Yamashiro-Hoshi-Tagaya   vs. Takahara-Iwatsu-Yamaguchi  
125 Kawabata-Baba-Takeda   vs. Tsumagari-Haga-Muneishi  
126 Tansei-Mune-Kurita   vs. Ishibashi-Asou-Osawa  
127 Yamagami-Nauchi-Nishimura   vs. Komikado-Tadamoto-Onishi  
128 Moriya-Sakane-Sorada   vs. Tamura-Kinbara-Kawamura  
129 Fujita-Wakai-Nakamura   vs. Takasou-Seo-Shishikura  
130 Goryo-Maeda-Hayashibara   vs. Nakamura-Kiyonaga-Yamaguchi  
131 Yoshizawa-Saijo-Hayashi   vs. Wang-Deng-Wang  
132 Sugimura-Tsuboyama-Amayasu   vs. Aziz-Joe-Justin  
133 Nakano-Mitome-Tanigawa   vs. Satou-Kunitomi-Yagi  
134 Aka-Ishida-Oonishi   vs. Chaovarindr-Kwanchaitunya-Setsompop  
135 Kakinokida-Maruyama-Naito   vs. Okada-Tazawa-Ishizuki  
136 Takeda-Kanehira-Sasaki   vs. Fujino-Ookawa-Takeuchi  
137 Kojima-Sugimoto-Yamaha   vs. Ota-Yamada-Tanji  
138 Takano-Kimura-Sasao   vs. Dong-Wang-Tang  
139 Fukushima-Saito-Ayama   vs. Hanawa-Arai-Araki  
140 Okahisa-Kubota-Hirano   vs. Zhang-Guo-Chen  
141 Kouno-Yamaryo-Nishioka   vs. Choi-Yang-Cho  
142 Yagi-Ueno-Kushibe   vs. Hirosawa-Kitayama-Tsumura  
143 Hashimoto-Sakamoto-Takase   vs. Miyazaki-Fukuda-Umehara  
144 Ikedo-Hayazaki-Kondo   vs. Kawase-Ishida-Mizui  
145 Kakimoto-Hayakawa-Wakiya   vs. Watanabe-Shinoda-Kanegawa  
146 Wakayama-Nishinaga-Aikawa   vs. Takasu-Yamaoka-Hamano  
147 Tomita-Matsuzaki-Orimo   vs. Ishii-Kawaguchi-Okamura  
148 Ishii-Kamimura-Shimozato   vs. Murata-Kubozono-Morita  
149 Takayama-Sato-Tanaka   vs. Ueda-Satou-Muranaka  
150 Kusakawa-Koide-Hata   vs. Demange-Martin-Schulhof  
151 Takimura-Takahashi-Kihara   vs. Kusuhara-Ikeda-Yoshimura  
152 Matsui-Yasuda-Fujino   vs. Shiraishi-Toyama-Fukugawa  
153 Oku-Masatoki-Takamiya   vs. Mukuno-Sasaki-Takahashi  
154 Hama-Kakiki-Ishino   vs. Ishimura-Kurokawa-Nishiki  
155 Mizuno-Nishiyama-Oshikawa   vs. Motomura-Itou-Itou  
156 Oomura-Kariya-Sakamoto   vs. Kato-Hashizume-Hayashi  
157 Minami-Kamei-Kimura   vs. Okura-Kondou-Nakamura  
158 Ito-Koyanagi-Mori   vs. Chu-Kuan-Li  
159 Hagiwara-Ohori-Ohota   vs. Nakai-Mitui-Seno  
160 Hayakawa-Abe-Tachibana   vs. Kawakami-Higashira-Kurokawa  
161 Wakizaka-Fukuda-Komiyama   vs. Yamada-Fujikura-Ikawa  
162 Asazuma-Nomura-Shinozuka   vs. Mori-Okamoto-Kedo  
163 Takahashi-Fukuda-Satou   vs. Nakamura-Tamai-Takata  
164 Matsubara-Ikushima-Fukuoka   vs. Naide-Murase-Boku  
165 Tabata-Inazawa-Tanahashi   vs. Kawano-Hirai-Nozaki  
166 Nanjo-Yamamoto-Ishimaru   vs. Shair-Tai-Lam  
167 Ariga-Muramatsu-Okayama   vs. Shoji-Ooike-Mitome  
168 Ishimura-Ikawa-Tsuchiya   vs. Goto-Tsubouchi-Jinno  
169 Tak-Kim-Kim   vs. Kato-Suezawa-Ogo  
170 Lyu-Shu-Han   vs. Okumura-Yokoyama-Yamakawa  
171 Masuda-Kusakano-Katuda   vs. Castagna-Noyce-Harding  
172 Iimura-Nishio-Ishii   vs. Ogino-Kai-Mori  
173 Tanaka-Igarashi-Shoji   vs. Hishida-Ueda-Matsuya  
174 Sumihira-Kawamura-Zaima   vs. DiBenedetto-Cornelous-Gonzalez  
175 Tanaka-Emori-Shigaki   vs. Kawaramoto-Kuramachi-Fujikawa  
176 Hoshikawa-Kida-Tatematsu   vs. Umetani-Miki-Seki  
177 Mao-Song-Bi   vs. Matsubara-Mitsuyasu-Kobayasi  
178 Karata-Kawai-Ando   vs. Urano-Terawaki-Tashiro  
179 Makino-Nakamura-Takenaka   vs. Kuribayashi-Tabei-Homma  
180 Ojima-Yasuda-Nemoto   vs. Ho-Lai-Wong  
181 Iwama-Nakatani-Komiyama   vs. Aiura-Kuribara-Arai  
182 Ebitani-Okino-Kobayashi   vs. Wachigai-Sagara-Kasahara  
183 Rembert-Williamson-Gardner   vs. Iso-Yamamoto-Arai  
184 Dobashi-Iijima-Miki   vs. Nishizawa-Suzuki-Kawai  
185 Seet-Li-Watabe   vs. Okuda-Mamyo-Saeki  
186 Hasebe-Nagae-Mitani   vs. Sudou-Tooi-Sano  
187 Ookawa-Yamada-Kodaira   vs. Yohara-Akabane-Takenaka  
188 Miyahara-Nakamoto-Takakura   vs. Sakata-Taniguchi-Kitou  
189 Miyawaki-Terai-Kisanuki   vs. Kusunoki-Takada-Kiyoku  
190 Tomita-Gibralta-Hirotaka   vs. Kitaoka-Seki-Takano  
191 Takeda-Miyajima-Shinomiya   vs. Sakakibara-Mimori-Tachibana  
192 Watanabe-Hashimoto-Yamashita   vs. Yamada-Katakawa-Matsumoto  
193 Horie-Kaino-Abe   vs. Nisi-Kawamura-Nishimoto  
194 Takahashi-Yoshii-Shinohara   vs. Takahashi-Itakura-Makino  
195 Tanaka-Kimura-Miyake   vs. Yakushi-Ootaki-Ogyu  
196 Hagiwara-Kawahama-Yasuda   vs. Suganuma-Nakao-Toyota  
197 Tanabe-Kudo-Kitagawa   vs. Takahashi-Nagano-Murakami  
198 Nakajima-Sudou-Ogi   vs. Ueshige-Moromi-Imaizumi  
199 Noto-Fujioka-Kimura   vs. Maruyama-Toma-Matsuda  
200 Takakuwa-Ito-Osaka   vs. Ideue-Yoshimura-Tsuchida  
201 Yamazaki-Takano-Nekomiya   vs. Tunematu-Fukuda-Fukuda  
202 Tanehashi-Sakaino-Ishikawa   vs. Toshikawa-Kojima-Terauthi  
203 Pacis-Hosokawa-Takano   vs. Takehata-Osanai-Maruyama  
204 Hewitt-Noyce-Scacca   vs. Adachi-Kuriyama-Tanaka  
205 Kamimura-Haruta-Maenosono   vs. Hashizume-Matsumura-Takamatsu  
206 Sasagawa-Mita-Saegusa   vs. Tabe-Akazaki-Otsuka  
207 Yamazaki-Kimura-Ishikawa   vs. Kou-Sakamoto-Senba  
208 Kasuga-Horikawa-Hayashi   vs. Ohkawa-Kageyama-Moriya  
209 Oono-Shin-Honda   vs. Shimizu-Onishi-Onishi  
210 Arai-Kaku-Sue   vs. Hamasuna-Nishikawa-Tsukanishi  
211 Yeh-Chen-Zen   vs. Houjo-Andou-Ishii  
212 Habu-Sasaki-Saitou   vs. Imanishi-Sakai-Tadokoro  
213 Tanaka-Tanaka-Oda   vs. Yamamoto-Matsubara-Takamura  
214 Hayashi-Maeno-Nakayama   vs. Esuga-Yamawaki-Goto  
215 Harada-Hayashi-Ariyoshi   vs. Noda-Hatanaka-Nishimoto  
216 Urata-Aoyama-Inui   vs. Mizutani-Terada-Katagiri  
217 Hirouchi-Shinmura-Takeda   vs. Takeche-Takahashi-Ohashi  
218 Maeda-Sashida-Tsuruoka   vs. Kunita-Hori-Nagaya  
219 Sakai-Uno-Mihara   vs. Abe-Hashimoto-Komuro  
220 Osanai-Hariu-Shibata   vs. Yokoyama-Takeuchi-Abe  
221 Leung-Chan-Tang   vs. Chan-Leung-Yip  
222 Yamamoto-Wada-Ootachi   vs. Teramoto-Wada-Takahashi  
223 Shinhama-Ishida-Sakamoto   vs. Kobayashi-Tanaka-Kobayashi  
224 Urasawa-Isayama-Hattori   vs. Ota-Kurashima-Munekata  
225 Oomori-Ikeda-Komatsu   vs. Song-Lu-Zhi  
226 Nakanisi-Kato-Yokono   vs. Kuroyanagi-Sugimoto-Atobe  
227 Yamauchi-Ito-Muraoka   vs. Katou-Hirasawa-Yokokawa  
228 Yoshino-Ogawa-Kabeya   vs. Ohtsubo-Sato-Shida  
229 Horii-Asano-Yoshihara   vs. Ota-Kanayama-Samejima  
230 Munakata-Sakuma-Nakazawa   vs. Yamada-Iseki-Sumitomo  
231 Nitta-Matubara-Nakae   vs. Nisikawa-Takenaka-Ogawara  
232 Baba-Kamizono-Takeuchi   vs. Ehara-Ishikura-Hirata  
233 Akase-Shikano-Yoshimura   vs. Katou-Watanabe-Nakagawa  
234 Maruyama-Nanba-Asaumi   vs. Imai-Kawakami-Kubota  
235 Nomura-Murakami-Iwasaki   vs. Sasaki-Saito-Sasaki  
236 Saito-Kitagawa-Itagaki   vs. Kinugasa-Masatsugu-Kawaguchi  
237 Shiraiwa-Fukushima-Kobayashi   vs. Fukazawa-Fujii-Fukui  
238 Yamada-Suzuki-Nagao   vs. Yamasaki-Hasebe-Itou  
239 Hayashi-Nishimura-Kitamura   vs. Minagawa-Kimura-Cronin  
240 Matsuyama-Muramatsu-Muramatsu   vs. Tamaki-Matsumoto-Nawa  
241 Kawamura-Mishima-Oishi   vs. Ishikawa-Hashizume-Watanabe  
242 Katsu-Nagao-Mokudai   vs. Haritani-Yamamoto-Nakai  
243 Ichimi-Fukuoka-Takagi   vs. Minoshima-Katou-Sugimoto  
244 Miyata-Katsuta-Nakano   vs. Itou-Iyota-Takano  
245 Asai-Kamimura-Yamanaka   vs. Sano-Kinoda-Ohta  
246 Kondou-Ochi-Sugisawa   vs. Kotouge-Kimura-Tanaka  
247 Kirihara-Shibata-Tamura   vs. Yajima-Shimada-Hosaka  
248 Seiwada-Inayoshi-Hagimori   vs. Miura-Sugawara-Ishida  
249 Haokang-Tai-Jiabin   vs. Hattori-Jamin-Yamada  
250 Tezuka-Tanahashi-Miyabe   vs. Mitsunaga-Yoshida-Nomiya  
251 Hamada-Nishiura-Katsubayashi   vs. Higuchi-Senshu-Maruno  
252 Sakurai-Mitsuboshi-Hattori   vs. Hirata-Okai-Yada  
253 Kubo-Watanabe-Sato   vs. Tamura-Yamagishi-Miki  
254 Takeuti-Hikawa-Kawata   vs. Ozawa-Satou-Kadowaki  
255 Nakatani-Shimoda-Fujimoto   vs. Hongo-Fujii-Shinoda  
256 Nakamura-Matsui-Tsuchitani   vs. Zheng-Wang-Dai  
257 Mochiki-Nagami-Hayashi   vs. Sakamoto-Hukui-Higuchi  
258 Ushijima-Nakahara-Minami   vs. Hoshide-Kato-Noto  
259 Yamada-Ito-Abe   vs. Takayanagi-Murata-Tahara  
260 Yang-Cheng-Wu   vs. Mimidou-Sasaki-Matsubara  
261 Tasugi-Mizoguchi-Ikeda   vs. Kobayashi-Uchida-Sarusawa  
262 Yamazaki-Nishikawa-Sakai   vs. Kouno-Nakajima-Ishikawa  
263 Benoit-Li-Gao   vs. Ohki-Yamazaki-Kamata  
264 Ito-Kato-Iwasaki   vs. Partanen-Sakakura-Mori  
265 Kidowaki-Sudo-Yoshida   vs. Ieda-Ito-Hozuki  
266 Shimura-Yoshihara-Kimura   vs. Nakao-Sugiyama-Takaizumi  
267 Shimizu-Tanaka-Hasegawa   vs. Kaneko-Kang-Hiwatashi  
268 Abe-Naruse-Miyashita   vs. Taniguchi-Doi-Sakaki  
269 Ichikawa-Segou-Taki   vs. Kuroiwa-Koizumi-Kitamura  
270 Maruyama-Matsuura-Hayashi   vs. Nakagawa-Horigome-Shikano  
271 Yohii-Tamoto-Yoshii   vs. Kobayashi-Akama-Uduki  
272 Watanabe-Kakumae-Yasooka   vs. Hasegawa-Enomoto-Hiyama  
273 Noge-Otani-Tamura   vs. Katou-Miyamoto-Mihara  
274 Hasegawa-Kouyama-Soejima   vs. Hayase-Fujiwara-Sakuragi  
275 Kurosawa-Yamaguchi-Komori   vs. Takashima-Takeuchi-Kaneta  
276 Kojima-Ikeda-Kuzuhara   vs. Nakamura-Tanaka-Honma  
277 Teng-Hung-Huang   vs. Hasegawa-Nagai-Hasegawa  
278 Sakamoto-Kitagawa-Doi   vs. Bessho-Tanikawa-Ujike  
279 Kimura-Nakahara-Nishikawa   vs. Tanaka-Nishikawa-Okuno  
280 Kokubun-Nanba-Kikuchi   vs. Chan-Lee-Chick  
281 Wada-Misaka-Shimizu   vs. Yoshida-Mochizuki-Yoshimura  
282 Taniguchi-Tokuyama-Nakai   vs. Yokoide-Noda-Suzuki  
283 Teramoto-Fujita-Ooi   vs. Miotani-Fujimoto-Igarashi  
284 Moriya-Kobayashi-Shiota   vs. Chihara-Hayashi-Nomura  
285 Hirata-Shiozaki-Matsuo   vs. Sun-He-Liu  
286 Horie-Hoshino-Sugimoto   vs. Shinohara-Kyogoku-Iwasaki  
287 Che-Ding-Lu   vs. Koh-Lee-Takai  
288 Nakada-Hosoda-Gorohata   vs. Awane-Hayakawa-Arai  
289 Koyama-Akamine-Furugen   vs. Magata-Arita-Banba  
290 Nakagawa-Huruta-Odagiri   vs. Yoshikawa-Nishida-Harada  
291 Basallo-Bacleon-Lagasca   vs. Fujiwara-Atsumi-Fujiwara  
292 Takino-Yanaseko-Konda   vs. Kojima-Fukumoto-Iida  
293 Kondou-Ono-Tsuzaki   vs. Moriyama-Oota-Baba  
294 Nakanishi-Ookura-Morishita   vs. Kasama-Tsutiya-Ando  
295 Higaki-Okajima-Kurata   vs. Nishikawa-Nobata-Kiyohara  
296 Takeshita-Murakami-Murakami   vs. Kawada-Tanaka-Kakizono  
297 Kaga-Yasue-Takafuji   vs. Horibe-Igarashi-Ishihara  
298 Hodumi-Watanabe-Shimizu   vs. Matsushita-Itou-Naraya  
299 Kio-Kusunoki-Kawano   vs. Maruyama-Hada-Kondo  
300 Machida-Iida-Nishina   vs. Kaneda-Sumiya-Watanabe  
301 Takahashi-Horiuchi-Karasawa   vs. Yonezawa-Hoyou-Oohusa  
302 Matuura-Hotta-Kobayashi   vs. Oshima-Hirasawa-Takiguchi  
303 Oomoto-Okada-Uechi   vs. Oosawa-Sugiura-Nagaya  
304 Wakita-Esaki-Tamano   vs. Tateishi-Tateishi-Fukui  
305 Sawai-Sawai-Kisuki   vs. Ando-Kato-Furukawa  
306 Matsushita-Kaneko-Ota   vs. Yoshikawa-Shimada-Yoshikawa  
307 Fujii-Nose-Shimada   vs. Matsumura-Inoue-Ito  
308 Ito-Shimamura-Konishi   vs. Wada-Kitajima-Minamizuka  
309 Jinbo-Nakamura-Miyata   vs. Obata-Kimbara-Murakami  
310 Jinba-Kamiyama-Niinuma   vs. Kamiya-Ikai-Tanaka  
311 Inoue-Oota-Yamamoto   vs. Nakano-Miyasaka-Takahashi  
312 Okuda-Ida-Wakabayashi   vs. Takeuchi-Tanaka-Kimura  
313 Naoe-Matsushima-Mori   vs. Ashida-Ishizaka-Mori  
314 Hayashi-Ushie-Nose   vs. Tay-Lim-Li  
315 Shimazaki-Agemura-Kosho   vs. Hagiya-Kobayashi-Tanaka  
316 Mcneace-Brickey-Brown   vs. Kikuchi-Kawafuji-Iwamoto  
317 Yamane-Mizuno-Ine   vs. Soya-Ichise-Takezawa  
318 Harane-Fujimura-Saitou   vs. Nakashima-Suzuki-Sato  
319 Ozawa-Ishiguro-Kumagai   vs. Ichihara-Uemoto-Shibata  
320 Sato-Kobayashi-Minamitani   vs. Adinugroho-Dharmawi-Pangestan  
321 Iwazaki-Sugiyama-Shibata   vs. Yamamoto-Ushikubo-Itoh  
322 Yamanaka-Oku-Anan   vs. Imura-Kubo-Kawachi  
323 Watanabe-Ito-Yoshioka   vs. Toriuchi-Hasegawa-Ichinohe  
324 Kitazawa-Wada-Imazawa   vs. Wakimoto-Yumito-Hashizume  
325 Tukagoshi-Watanabe-Okamoto   vs. Okamoto-Nojima-Suzuki  
326 Guan-Tartarini-Smolinski   vs. Busbee-Ables-Agyekum  
327 Nishimura-Yoshida-Mizuguchi   vs. Ogino-Murase-Ando  
328 Alvarez-Regala-Wilson   vs. Roppongi-Suda-Nakano  
329 Itada-Shimada-Katou   vs. Kawai-Takeda-Daigo  
330 Yamada-Katagiri-Muramatsu   vs. Kanagawa-Yamamura-Murakami  
331 Tonouchi-Honda-Sawada   vs. Nakamura-Seo-Ikeda  
332 Taiguchi-Katou-Wada   vs. Alfred-Rothmel-See  
333 Nakamura-Miura-Mori   vs. Kobayashi-Masaki-Sasaki  
334 Asai-Fukushi-Hatakeyama   vs. Okusu-Mantani-Tsukuda  
335 Song-Tang-Lim   vs. Nagaoka-Nakano-Fujita  
336 Yoshida-Suzuki-Masuda   vs. Higuchi-Itazu-Kashiwagi  
337 Bae-Lee-Kim   vs. Ogawa-Fukunaga-Nakatsuka  
338 Konishi-Kano-Itou   vs. Dong-Jiang-Zhou  
339 Nakagawa-Adachi-Shimizu   vs. Nakano-Tamai-Aihara  
340 Xu-Wang-Wu   vs. Feng-Ma-Keller  
341 Sakamoto-Ootsubo-Matsumura   vs. Ibushi-Motooka-Yamada  
342 Tanimoto-Katou-Yamasaki   vs. Nagao-Sadahiro-Yamada  
343 Sakata-Noguchi-Fukui   vs. Sezume-Nagoya-Taniguti  
344 Nariai-Sakurabaru-Tanaka   vs. Koike-Funamoto-Kanda  
345 Suzuki-Hoshino-Fukui   vs. Yu-Hsiang-Chao-Ching-Chao-Yi  
346 Nishimura-Horikawa-Sekiya   vs. Hirahara-Yokoyama-Mimaki  
347 Inagaki-Ikeda-Okumura   vs. Koshimura-Nakashima-Niwa  
348 Shimizu-Yazu-Ichimura   vs. Kagotani-Umehara-Fukudome  
349 Miyawaki-Ishiwada-Tagai   vs. Yamada-Nakamura-Kawai  
350 Suzuki-Takamatsu-Kishi   vs. Sakaida-Hichling-Hosoi  
351 Gotou-Yamaguchi-Hasegawa   vs. Senoo-Takesita-Akase  
352 Fujii-Sumii-Okamoto   vs. Maeda-Namera-Ishibashi  
353 Park-Kang-Moon   vs. Nagahata-Maruyama-Yoshida  
354 Izumoto-Kagawa-Yoshida   vs. Yamamoto-Mukama-Ichikawa  
355 Bishop-Marino-Rubin   vs. Sakatani-Nakayama-Amano  
356 Fujimoto-Kataoka-Omori   vs. Seki-Shinohara-Yokumiti  
357 Hirose-Mori-Murao   vs. Kato-Tanaka-Suzuike  
358 Kubota-Oguri-Kitajima   vs. Hida-Yamamoto-Shimadu  
359 Kawate-Obara-Miyawaki   vs. Kuwano-Hiroi-Hiroi  
360 Inui-Kikuchi-Suzuki   vs. Aridome-Bando-Shimura  
361 Yamakita-Hayata-Takahashi   vs. Oiso-Terasawa-Nakamura  
362 Ramos-Kwiatkoski-Bjorge   vs. Yoshizawa-Nitta-Wada  
363 Mialaret-Carey-Sawatari   vs. Murata-Ogiwara-Nagase  
364 Hirami-Nakajima-Kurokawa   vs. Saitou-Yoshida-Suzuki  
365 Iwata-Takanohashi-Amano   vs. Nakamiti-Ogata-Yoshimoto  
366 Jhang-Yen-Chen   vs. Yamada-Ishihara-Ono  
367 Mizumoto-Fujii-Tonami   vs. Hayashi-Yoshida-Nakamura  
368 Kanbe-Takaya-Oomori   vs. Asao-Honda-Kato  
369 Ki-Mori-Oodan   vs. Tsutsui-Nagao-Kokubu  
370 Sclauzero-Maurici-Desmarais   vs. Soma-Suzuki-Soma  
371 Lam-Yan-Choi   vs. Shiodu-Wakita-Yoshimoto  
372 Nakamura-Maeda-Masuda   vs. Masuno-Suzuki-Takagi  
373 Dezani-Shi Tian-Saito   vs. Maki-Yamada-Mori  
374 Dods-Coad-Sierra   vs. Endo-Saionji-Kubota  
375 Iwatou-Inoue-Yamaguchi   vs. Li-Yu-Zuo  
376 Ogura-Yamazawa-Tanguchi   vs. Goto-Koike-Yamaguchi  
377 Fujii-Ebara-Suzuki   vs. Shiohata-Yamamura-Otani  

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All