Round 1 Standings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.3333
2 Ito - Kato - Iwasaki [-] 3 0.3333
3 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 3 0.3333
4 U - Asizawa - Yamabe [-] 3 0.3333
5 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 3 0.3333
6 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 3 0.3333
7 Wakita - Esaki - Tamano [-] 3 0.3333
8 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 3 0.3333
9 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 3 0.3333
10 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.3333
11 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 3 0.3333
12 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 3 0.3333
13 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 3 0.3333
14 Ito - Takagi - Kuroda [-] 3 0.3333
15 Yamada - Date - Fukunaga [-] 3 0.3333
16 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 3 0.3333
17 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 3 0.3333
18 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 3 0.3333
19 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 3 0.3333
20 Mine - Urase - Goshima [-] 3 0.3333
21 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 3 0.3333
22 Teng - Hung - Huang [-] 3 0.3333
23 Harane - Fujimura - Saitou [-] 3 0.3333
24 Zheng - Wang - Dai [-] 3 0.3333
25 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 3 0.3333
26 Liu - Wang - Adelman [-] 3 0.3333
27 Kawai - Takeda - Daigo [-] 3 0.3333
28 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 3 0.3333
29 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 3 0.3333
30 Aridome - Bando - Shimura [-] 3 0.3333
31 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 3 0.3333
32 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 3 0.3333
33 Nakai - Mitui - Seno [-] 3 0.3333
34 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 3 0.3333
35 Che - Ding - Lu [-] 3 0.3333
36 Miura - Sugawara - Ishida [-] 3 0.3333
37 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 3 0.3333
38 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 3 0.3333
39 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 3 0.3333
40 Zhang - Guo - Chen [-] 3 0.3333
41 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 3 0.3333
42 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 3 0.3333
43 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 3 0.3333
44 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 3 0.3333
45 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 3 0.3333
46 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 3 0.3333
47 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 3 0.3333
48 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 3 0.3333
49 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 3 0.3333
50 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 3 0.3333
51 Yeh - Chen - Zen [-] 3 0.3333
52 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 3 0.3333
53 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 3 0.3333
54 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 3 0.3333
55 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 3 0.3333
56 Iso - Yamamoto - Arai [-] 3 0.3333
57 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 3 0.3333
58 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 3 0.3333
59 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 3 0.3333
60 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 3 0.3333
61 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 3 0.3333
62 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 3 0.3333
63 Yam - Huang - Sajgalik [-] 3 0.3333
64 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.3333
65 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 3 0.3333
66 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 3 0.3333
67 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 3 0.3333
68 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 3 0.3333
69 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 3 0.3333
70 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.3333
71 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 3 0.3333
72 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 3 0.3333
73 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 3 0.3333
74 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 3 0.3333
75 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 3 0.3333
76 Ichino - Inui - Niwa [-] 3 0.3333
77 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 3 0.3333
78 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 3 0.3333
79 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 3 0.3333
80 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 3 0.3333
81 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.3333
82 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 3 0.3333
83 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 3 0.3333
84 Oomoto - Okada - Uechi [-] 3 0.3333
85 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 3 0.3333
86 Horii - Asano - Yoshihara [-] 3 0.3333
87 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 3 0.3333
88 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 3 0.3333
89 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.3333
90 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 3 0.3333
91 Noge - Otani - Tamura [-] 3 0.3333
92 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 3 0.3333
93 Obata - Kimbara - Murakami [-] 3 0.3333
94 Ieda - Ito - Hozuki [-] 3 0.3333
95 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 3 0.3333
96 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 3 0.3333
97 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 3 0.3333
98 Ibe - Michibata - Iwami [-] 3 0.3333
99 Xu - Wang - Wu [-] 3 0.3333
100 Fujii - Nose - Shimada [-] 3 0.3333
101 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 3 0.3333
102 Kim - Yoon - Seo [-] 3 0.3333
103 Takahashi - Itakura - Makino [-] 3 0.3333
104 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.3333
105 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 3 0.3333
106 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 3 0.3333
107 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 3 0.3333
108 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 3 0.3333
109 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.3333
110 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 3 0.3333
111 Dods - Coad - Sierra [-] 3 0.3333
112 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 3 0.3333
113 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 3 0.3333
114 Bishop - Marino - Rubin [-] 3 0.3333
115 Naito - Higashi - Kawabata [-] 3 0.3333
116 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 3 0.3333
117 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 3 0.3333
118 Hanawa - Arai - Araki [-] 3 0.3333
119 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 3 0.3333
120 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 3 0.3333
121 Murata - Kubozono - Morita [-] 3 0.3333
122 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 3 0.3333
123 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 3 0.3333
124 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 3 0.3333
125 Eng - Chew - Wong [-] 3 0.3333
126 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 3 0.3333
127 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 3 0.3333
128 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 3 0.3333
129 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 3 0.3333
130 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 3 0.3333
131 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 3 0.3333
132 Kidera - Sato - Okano [-] 3 0.3333
133 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 3 0.3333
134 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 3 0.3333
135 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 3 0.3333
136 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 3 0.3333
137 Chee - Carlos - Chee [-] 3 0.3333
138 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 3 0.3333
139 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 3 0.3333
140 Tay - Lim - Li [-] 3 0.3333
141 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 3 0.3333
142 Matsushita - Itou - Naraya [-] 3 0.3333
143 Kitaoka - Seki - Takano [-] 3 0.3333
144 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 3 0.3333
145 Wada - Misaka - Shimizu [-] 3 0.3333
146 Umetani - Miki - Seki [-] 3 0.3333
147 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 3 0.3333
148 Hoshide - Kato - Noto [-] 3 0.3333
149 Bae - Lee - Kim [-] 3 0.3333
150 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.3333
151 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 3 0.3333
152 Kou - Sakamoto - Senba [-] 3 0.3333
153 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 3 0.3333
154 Nam - Park - Lee [-] 3 0.3333
155 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 3 0.3333
156 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 3 0.3333
157 Masui - Itou - Sugiyama [-] 3 0.3333
158 Oono - Shin - Honda [-] 3 0.3333
159 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 3 0.3333
160 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 3 0.3333
161 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 3 0.3333
162 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 3 0.3333
163 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 3 0.3333
164 Tase - Kaida - Matsui [-] 3 0.3333
165 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 3 0.3333
166 Ho - Lai - Wong [-] 3 0.3333
167 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 3 0.3333
168 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 3 0.3333
169 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 3 0.3333
170 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 3 0.3333
171 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.3333
172 Kusakawa - Koide - Hata [-] 3 0.3333
173 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 3 0.3333
174 Leung - Chan - Tang [-] 3 0.3333
175 Mori - Okamoto - Kedo [-] 3 0.3333
176 Yamane - Mizuno - Ine [-] 3 0.3333
177 Park - Park - Kim [-] 3 0.3333
178 Naide - Murase - Boku [-] 3 0.3333
179 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.3333
180 Ota - Yamada - Tanji [-] 3 0.3333
181 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 3 0.3333
182 Omura - Hirooka - Torii [-] 3 0.3333
183 Shair - Tai - Lam [-] 3 0.3333
184 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 3 0.3333
185 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 3 0.3333
186 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 3 0.3333
187 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 3 0.3333
188 Nakamura - Miura - Mori [-] 3 0.3333
189 Sakai - Uno - Mihara [-] 3 0.3333
190 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 3 0.3333
191 Sun - Hung - Lu [-] 3 0.3333
192 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 3 0.3333
193 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 3 0.3333
194 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 3 0.3333
195 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 3 0.3333
196 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 3 0.3333
197 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 3 0.3333
198 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 3 0.3333
199 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 3 0.3333
200 Magata - Arita - Banba [-] 3 0.3333
201 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 3 0.3333
202 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 3 0.3333
203 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 3 0.3333
204 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 3 0.3333
205 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 3 0.3333
206 Hirano - Sakurai - Okada [-] 3 0.3333
207 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 3 0.3333
208 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 3 0.3333
209 Naoe - Matsushima - Mori [-] 3 0.3333
210 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 3 0.3333
211 Minami - Kamei - Kimura [-] 3 0.3333
212 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 3 0.3333
213 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 3 0.3333
214 Dobashi - Iijima - Miki [-] 3 0.3333
215 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 3 0.3333
216 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 3 0.3333
217 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 3 0.3333
218 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 3 0.3333
219 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 3 0.3333
220 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 3 0.3333
221 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 3 0.3333
222 Takao - Inoue - Kamo [-] 3 0.3333
223 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 3 0.3333
224 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 3 0.3333
225 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 3 0.3333
226 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 3 0.3333
227 Hisada - Abe - Yasuda [-] 3 0.3333
228 Kimura - Inukai - Hirano [-] 3 0.3333
229 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 3 0.3333
230 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 3 0.3333
231 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 3 0.3333
232 Konishi - Kano - Itou [-] 3 0.3333
233 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 3 0.3333
234 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 3 0.3333
235 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 3 0.3333
236 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 3 0.3333
237 Moriyama - Oota - Baba [-] 3 0.3333
238 Masukado - Saito - Tanaka [-] 3 0.3333
239 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 3 0.3333
240 Yamada - Ito - Abe [-] 3 0.3333
241 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 3 0.3333
242 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 3 0.3333
243 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 3 0.3333
244 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 3 0.3333
245 Ito - Koyanagi - Mori [-] 3 0.3333
246 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 3 0.3333
247 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 3 0.3333
248 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 3 0.3333
249 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 3 0.3333
250 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 3 0.3333
251 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 3 0.3333
252 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 3 0.3333
253 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 3 0.3333
254 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 3 0.3333
255 Yamanaka - Oku - Anan [-] 3 0.3333
256 Lyu - Shu - Han [-] 3 0.3333
257 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.3333
258 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 3 0.3333
259 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 3 0.3333
260 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 3 0.3333
261 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 3 0.3333
262 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 3 0.3333
263 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 3 0.3333
264 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 3 0.3333
265 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 3 0.3333
266 Yamada - Ishihara - Ono [-] 3 0.3333
267 Sudou - Tooi - Sano [-] 3 0.3333
268 Ueda - Satou - Muranaka [-] 3 0.3333
269 Osanai - Hariu - Shibata [-] 3 0.3333
270 Ito - Shimizu - Arai [-] 3 0.3333
271 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 3 0.3333
272 Iimura - Nishio - Ishii [-] 3 0.3333
273 Choi - Yang - Cho [-] 3 0.3333
274 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 3 0.3333
275 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 3 0.3333
276 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 3 0.3333
277 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 3 0.3333
278 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 3 0.3333
279 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 3 0.3333
280 Xing - Jia - Yang [-] 3 0.3333
281 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 3 0.3333
282 Saito - Ito - Kato [-] 3 0.3333
283 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.3333
284 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 3 0.3333
285 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 3 0.3333
286 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 3 0.3333
287 Hattori - Jamin - Yamada [-] 3 0.3333
288 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.3333
289 Kato - Ando - Furukawa [-] 3 0.3333
290 Imai - Kawakami - Kubota [-] 3 0.3333
291 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 3 0.3333
292 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.3333
293 Takasou - Seo - Shishikura [-] 3 0.3333
294 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 3 0.3333
295 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 3 0.3333
296 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 3 0.3333
297 Matsumoto - Takao - Hori [-] 3 0.3333
298 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 3 0.3333
299 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 3 0.3333
300 Ki - Mori - Oodan [-] 3 0.3333
301 Hara - Morita - Kubo [-] 3 0.3333
302 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 3 0.3333
303 Song - Lu - Zhi [-] 3 0.3333
304 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 3 0.3333
305 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 3 0.3333
306 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 3 0.3333
307 Kirino - Sato - Toyota [-] 3 0.3333
308 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 3 0.3333
309 Miyake - Saida - Nakada [-] 3 0.3333
310 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 3 0.3333
311 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 3 0.3333
312 Motomura - Itou - Itou [-] 3 0.3333
313 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 3 0.3333
314 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 3 0.3333
315 Aka - Ishida - Oonishi [-] 3 0.3333
316 Haseba - Aoki - Aoki [-] 3 0.3333
317 Lam - Yan - Choi [-] 3 0.3333
318 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 3 0.3333
319 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 3 0.3333
320 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 3 0.3333
321 Furukawa - Henmi - Saito [-] 3 0.3333
322 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 3 0.3333
323 Li - Yu - Zuo [-] 3 0.3333
324 Dong - Wang - Tang [-] 3 0.3333
325 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 3 0.3333
326 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 3 0.3333
327 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 3 0.3333
328 Takata - Yamamoto - Chou [-] 3 0.3333
329 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 3 0.3333
330 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 3 0.3333
331 Satou - Hibino - Watanabe [-] 3 0.3333
332 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 3 0.3333
333 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 3 0.3333
334 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 3 0.3333
335 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 3 0.3333
336 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 3 0.3333
337 Umemura - Gration - Araki [-] 3 0.3333
338 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 3 0.3333
339 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 3 0.3333
340 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 3 0.3333
341 Sun - He - Liu [-] 3 0.3333
342 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 3 0.3333
343 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 3 0.3333
344 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 3 0.3333
345 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 3 0.3333
346 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 3 0.3333
347 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 3 0.3333
348 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 3 0.3333
349 Kato - Suezawa - Ogo [-] 3 0.3333
350 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 3 0.3333
351 Ito - Shimamura - Konishi [-] 3 0.3333
352 Shoji - Ooike - Mitome [-] 3 0.3333
353 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 3 0.3333
354 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 3 0.3333
355 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 3 0.3333
356 Watanabe - Chou - Tomita [-] 3 0.3333
357 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 3 0.3333
358 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 1 0.3333
359 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 1 0.3333
360 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 1 0.3333
361 Wang - Deng - Wang [-] 1 0.3333
362 Satou - Sakurai - Sano [-] 1 0.3333
363 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.3333
364 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 1 0.3333
365 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 1 0.3333
366 Aziz - Joe - Justin [-] 1 0.3333
367 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 1 0.3333
368 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 1 0.3333
369 Alvarez - Regala - Wilson [-] 1 0.3333
370 Park - Kang - Moon [-] 1 0.3333
371 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 1 0.3333
372 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 1 0.3333
373 Koike - Funamoto - Kanda [-] 1 0.3333
374 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 1 0.3333
375 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 1 0.3333
376 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 1 0.3333
377 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 1 0.3333
378 Nitta - Matubara - Nakae [-] 1 0.3333
379 Zhang - Qi - Liu [-] 1 0.3333
380 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 1 0.3333
381 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 1 0.3333
382 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 1 0.3333
383 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 1 0.3333
384 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 1 0.3333
385 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.3333
386 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 1 0.3333
387 Horie - Kaino - Abe [-] 1 0.3333
388 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 1 0.3333
389 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 1 0.3333
390 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 1 0.3333
391 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 1 0.3333
392 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 1 0.3333
393 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 1 0.3333
394 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 1 0.3333
395 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 1 0.3333
396 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 1 0.3333
397 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 1 0.3333
398 Matsushima - Hori - Naemura [-] 0 1.0000
399 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 0 1.0000
400 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 0 1.0000
401 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 0 1.0000
402 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 0 1.0000
403 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 0 1.0000
404 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 0 1.0000
405 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 0 1.0000
406 Partanen - Sakakura - Mori [-] 0 1.0000
407 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 0 1.0000
408 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 0 1.0000
409 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 0 1.0000
410 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 0 1.0000
411 Mcneace - Brickey - Brown [-] 0 1.0000
412 Kim - Yang - Choi [-] 0 1.0000
413 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 1.0000
414 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 0 1.0000
415 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 0 1.0000
416 Houjo - Andou - Ishii [-] 0 1.0000
417 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 0 1.0000
418 Kubota - Mori - Takahashi [-] 0 1.0000
419 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 0 1.0000
420 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 0 1.0000
421 Tak - Kim - Kim [-] 0 1.0000
422 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 0 1.0000
423 Kawase - Ishida - Mizui [-] 0 1.0000
424 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 0 1.0000
425 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 0 1.0000
426 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 0 1.0000
427 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 0 1.0000
428 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 0 1.0000
429 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 1.0000
430 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 0 1.0000
431 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 1.0000
432 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 0 1.0000
433 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 0 1.0000
434 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 0 1.0000
435 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 0 1.0000
436 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 1.0000
437 Koyama - Akamine - Furugen [-] 0 1.0000
438 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 0 1.0000
439 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 0 1.0000
440 Hirose - Mori - Murao [-] 0 1.0000
441 Tansei - Mune - Kurita [-] 0 1.0000
442 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 1.0000
443 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 0 1.0000
444 Hirata - Okai - Yada [-] 0 1.0000
445 Soma - Suzuki - Soma [-] 0 1.0000
446 Endo - Saionji - Kubota [-] 0 1.0000
447 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 0 1.0000
448 Chan - Lee - Chick [-] 0 1.0000
449 Adati - Kawabata - Motoe [-] 0 1.0000
450 Nakano - Tamai - Aihara [-] 0 1.0000
451 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 1.0000
452 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 0 1.0000
453 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 0 1.0000
454 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 0 1.0000
455 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 0 1.0000
456 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 0 1.0000
457 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 1.0000
458 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 0 1.0000
459 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 0 1.0000
460 Okura - Kondou - Nakamura [-] 0 1.0000
461 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 0 1.0000
462 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 0 1.0000
463 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 0 1.0000
464 Karata - Kawai - Ando [-] 0 1.0000
465 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 0 1.0000
466 Habu - Sasaki - Saitou [-] 0 1.0000
467 Soya - Ichise - Takezawa [-] 0 1.0000
468 Noto - Fujioka - Kimura [-] 0 1.0000
469 Itou - Iyota - Takano [-] 0 1.0000
470 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 1.0000
471 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 0 1.0000
472 Song - Tang - Lim [-] 0 1.0000
473 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 0 1.0000
474 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 0 1.0000
475 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 0 1.0000
476 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 0 1.0000
477 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 0 1.0000
478 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 0 1.0000
479 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 0 1.0000
480 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 0 1.0000
481 Chiba - Ono - Nagano [-] 0 1.0000
482 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 0 1.0000
483 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 0 1.0000
484 Ohta - Takeda - Takada [-] 0 1.0000
485 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 0 1.0000
486 Benoit - Li - Gao [-] 0 1.0000
487 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 0 1.0000
488 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 0 1.0000
489 Son - Sun - Zhao [-] 0 1.0000
490 Koh - Lee - Takai [-] 0 1.0000
491 Seet - Li - Watabe [-] 0 1.0000
492 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 0 1.0000
493 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 1.0000
494 Hayashi - Ushie - Nose [-] 0 1.0000
495 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 0 1.0000
496 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 0 1.0000
497 Wada - Ishida - Tanaka [-] 0 1.0000
498 Xiao - Ou - Takada [-] 0 1.0000
499 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 0 1.0000
500 Sato - Sakuma - Kogure [-] 0 1.0000
501 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 0 1.0000
502 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 0 1.0000
503 Haokang - Tai - Jiabin [-] 0 1.0000
504 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 0 1.0000
505 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 0 1.0000
506 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 0 1.0000
507 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 0 1.0000
508 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 0 1.0000
509 Chu - Kuan - Li [-] 0 1.0000
510 Senoo - Takesita - Akase [-] 0 1.0000
511 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 0 1.0000
512 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 0 1.0000
513 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 0 1.0000
514 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 0 1.0000
515 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 0 1.0000
516 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 0 1.0000
517 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 0 1.0000
518 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 0 1.0000
519 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 0 1.0000
520 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 0 1.0000
521 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 0 1.0000
522 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 0 1.0000
523 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 0 1.0000
524 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 1.0000
525 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 1.0000
526 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 0 1.0000
527 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 0 1.0000
528 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 1.0000
529 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 0 1.0000
530 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 0 1.0000
531 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 0 1.0000
532 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 0 1.0000
533 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 0 1.0000
534 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 0 1.0000
535 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 0 1.0000
536 Takano - Kimura - Sasao [-] 0 1.0000
537 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 0 1.0000
538 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 0 1.0000
539 Moriya - Sakane - Sorada [-] 0 1.0000
540 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 0 1.0000
541 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 0 1.0000
542 Takino - Yanaseko - Konda [-] 0 1.0000
543 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 0 1.0000
544 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 0 1.0000
545 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 0 1.0000
546 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 0 1.0000
547 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 0 1.0000
548 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 0 1.0000
549 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 0 1.0000
550 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 0 1.0000
551 Endo - Yasuda - Satoda [-] 0 1.0000
552 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 0 1.0000
553 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 1.0000
554 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 0 1.0000
555 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 0 1.0000
556 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 0 1.0000
557 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 1.0000
558 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 0 1.0000
559 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 0 1.0000
560 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 0 1.0000
561 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 0 1.0000
562 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 0 1.0000
563 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 0 1.0000
564 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 0 1.0000
565 Alfred - Rothmel - See [-] 0 1.0000
566 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 0 1.0000
567 Asao - Honda - Kato [-] 0 1.0000
568 Miyake - Oooka - Kurata [-] 0 1.0000
569 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 0 1.0000
570 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 0 1.0000
571 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 0 1.0000
572 Yokota - Kaneko - Sako [-] 0 1.0000
573 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 0 1.0000
574 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 0 1.0000
575 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 0 1.0000
576 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 1.0000
577 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 0 1.0000
578 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 0 1.0000
579 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 0 1.0000
580 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 1.0000
581 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 0 1.0000
582 Urata - Aoyama - Inui [-] 0 1.0000
583 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 1.0000
584 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 0 1.0000
585 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 0 1.0000
586 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 0 1.0000
587 Jhang - Yen - Chen [-] 0 1.0000
588 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 0 1.0000
589 Uchino - Endo - Eric [-] 0 1.0000
590 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 0 1.0000
591 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 0 1.0000
592 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 0 1.0000
593 Higaki - Okajima - Kurata [-] 0 1.0000
594 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 0 1.0000
595 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 1.0000
596 Chia - Lim - Ming [-] 0 1.0000
597 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 0 1.0000
598 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 0 1.0000
599 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 0 1.0000
600 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 0 1.0000
601 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 0 1.0000
602 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 0 1.0000
603 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 0 1.0000
604 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 0 1.0000
605 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 0 1.0000
606 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 0 1.0000
607 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 0 1.0000
608 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 0 1.0000
609 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 0 1.0000
610 Komada - Suzuki - Matsui [-] 0 1.0000
611 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 0 1.0000
612 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 0 1.0000
613 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 0 1.0000
614 Chan - Leung - Yip [-] 0 1.0000
615 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 0 1.0000
616 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 0 1.0000
617 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 0 1.0000
618 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 0 1.0000
619 Ota - Kanayama - Samejima [-] 0 1.0000
620 Maruyama - Hada - Kondo [-] 0 1.0000
621 Kuo - Liu - Lin [-] 0 1.0000
622 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 0 1.0000
623 Machida - Iida - Nishina [-] 0 1.0000
624 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 0 1.0000
625 Yang - Cheng - Wu [-] 0 1.0000
626 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 0 1.0000
627 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 0 1.0000
628 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 0 1.0000
629 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 0 1.0000
630 Sugiyama - Noine - Usui [-] 0 1.0000
631 Zhou - Tong - Kyo [-] 0 1.0000
632 Nakamura - Tamai - Takata [-] 0 1.0000
633 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 0 1.0000
634 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 0 1.0000
635 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 0 1.0000
636 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 0 1.0000
637 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 0 1.0000
638 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 0 1.0000
639 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 0 1.0000
640 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 0 1.0000
641 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 1.0000
642 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 0 1.0000
643 Sato - Mashukawa - Koike [-] 0 1.0000
644 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 0 1.0000
645 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 0 1.0000
646 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 0 1.0000
647 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 0 1.0000
648 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 0 1.0000
649 Takashima - Fukui - Hamano [-] 0 1.0000
650 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 0 1.0000
651 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 0 1.0000
652 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 1.0000
653 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 0 1.0000
654 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 0 1.0000
655 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 0 1.0000
656 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 0 1.0000
657 Hu - Meng - Lian [-] 0 1.0000
658 Ota - Kurashima - Munekata [-] 0 1.0000
659 Shiba - Ueno - Higashino [-] 0 1.0000
660 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 0 1.0000
661 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 0 1.0000
662 Hanai - Usui - Nakura [-] 0 1.0000
663 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 0 1.0000
664 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 0 1.0000
665 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 0 1.0000
666 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 1.0000
667 Feng - Ma - Keller [-] 0 1.0000
668 Imura - Kubo - Kawachi [-] 0 1.0000
669 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 0 1.0000
670 Banno - Hirota - Hatta [-] 0 1.0000
671 Yanagidate - Hato - Kita [-] 0 1.0000
672 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 0 1.0000
673 Castagna - Noyce - Harding [-] 0 1.0000
674 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 0 1.0000
675 Nakao - Sawada - Iwata [-] 0 1.0000
676 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 0 1.0000
677 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 0 1.0000
678 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 0 1.0000
679 Yoon - Nam - Na [-] 0 1.0000
680 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 0 1.0000
681 Ogino - Kai - Mori [-] 0 1.0000
682 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 0 1.0000
683 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 0 1.0000
684 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 0 1.0000
685 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 0 1.0000
686 Ichikawa - Segou - Taki [-] 0 1.0000
687 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 0 1.0000
688 Mao - Song - Bi [-] 0 1.0000
689 Awane - Hayakawa - Arai [-] 0 1.0000
690 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 0 1.0000
691 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 0 1.0000
692 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 0 1.0000
693 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 0 1.0000
694 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 0 1.0000
695 Kawabata - Baba - Takeda [-] 0 1.0000
696 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 0 1.0000
697 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 0 1.0000
698 Fukushima - Saito - Ayama [-] 0 1.0000
699 Abe - Naruse - Miyashita [-] 0 1.0000
700 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 0 1.0000
701 Kunita - Hori - Nagaya [-] 0 1.0000
702 Maki - Yamada - Mori [-] 0 1.0000
703 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 0 1.0000
704 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 0 1.0000
705 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 0 1.0000
706 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 0 1.0000
707 Itada - Shimada - Katou [-] 0 1.0000
708 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 0 1.0000
709 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 0 1.0000
710 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 0 1.0000
711 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 0 1.0000
712 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 0 1.0000
713 Kubo - Watanabe - Sato [-] 0 1.0000
714 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 0 1.0000
715 Demange - Martin - Schulhof [-] 0 1.0000
716 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 0 1.0000
717 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 1.0000
718 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 0 1.0000
719 Omi - Sato - Mitachi [-] 0 1.0000
720 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 0 1.0000
721 Satou - Kato - Kobayashi [-] 0 1.0000
722 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 0 1.0000
723 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 0 1.0000
724 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 0 1.0000
725 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 0 1.0000
726 Asai - Katou - Hiraoka [-] 0 1.0000
727 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 0 1.0000
728 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 1.0000
729 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 0 1.0000
730 Sano - Kinoda - Ohta [-] 0 1.0000
731 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 0 1.0000
732 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 0 1.0000
733 Arai - Kaku - Sue [-] 0 1.0000
734 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 0 1.0000
735 Matsumura - Inoue - Ito [-] 0 1.0000
736 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 1.0000
737 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 1.0000
738 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 0 1.0000
739 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 0 1.0000
740 Lin - Liao - Kuo [-] 0 1.0000
741 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 0 1.0000
742 Toyohara - Satou - Murase [-] 0 1.0000
743 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 0 1.0000
744 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 0 1.0000
745 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 0 1.0000
746 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 0 1.0000
747 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 0 1.0000
748 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 0 1.0000
749 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 0 1.0000
750 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 1.0000
751 Hama - Kakiki - Ishino [-] 0 1.0000
752 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 0 1.0000
753 Dong - Jiang - Zhou [-] 0 1.0000
754 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 0 1.0000

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All