Round 11 Standings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Sakai - Uno - Mihara [-] 30 0.6589
2 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 30 0.6140
3 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 30 0.5924
4 Sun - He - Liu [-] 28 0.6848
5 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 28 0.6308
6 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 28 0.6075
7 Che - Ding - Lu [-] 27 0.6804
8 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 27 0.6648
9 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 27 0.6555
10 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 27 0.6367
11 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 27 0.6246
12 Ichino - Inui - Niwa [-] 27 0.6208
13 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 27 0.6185
14 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 27 0.6126
15 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 27 0.6111
16 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 27 0.5847
17 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 27 0.5802
18 Haokang - Tai - Jiabin [-] 27 0.5693
19 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 27 0.5662
20 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 27 0.5619
21 Wakita - Esaki - Tamano [-] 25 0.6880
22 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 25 0.6093
23 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 25 0.5988
24 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 25 0.5862
25 Kato - Suezawa - Ogo [-] 25 0.5776
26 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 24 0.6697
27 Mine - Urase - Goshima [-] 24 0.6636
28 Naide - Murase - Boku [-] 24 0.6635
29 Aka - Ishida - Oonishi [-] 24 0.6597
30 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 24 0.6479
31 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 24 0.6401
32 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 24 0.6382
33 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 24 0.6382
34 Harane - Fujimura - Saitou [-] 24 0.6298
35 Miyake - Saida - Nakada [-] 24 0.6233
36 Shair - Tai - Lam [-] 24 0.6232
37 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 24 0.6217
38 Ito - Shimizu - Arai [-] 24 0.6152
39 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 24 0.6085
40 Zheng - Wang - Dai [-] 24 0.6052
41 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 24 0.5997
42 Omura - Hirooka - Torii [-] 24 0.5995
43 Seet - Li - Watabe [-] 24 0.5926
44 Bishop - Marino - Rubin [-] 24 0.5887
45 Song - Lu - Zhi [-] 24 0.5834
46 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 24 0.5821
47 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 24 0.5785
48 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 24 0.5684
49 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 24 0.5647
50 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 24 0.5568
51 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 24 0.5517
52 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 24 0.5506
53 Adati - Kawabata - Motoe [-] 24 0.5455
54 Hattori - Jamin - Yamada [-] 22 0.6382
55 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 22 0.6193
56 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 22 0.6152
57 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 22 0.6079
58 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 22 0.5669
59 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 22 0.5654
60 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 22 0.5535
61 Dong - Wang - Tang [-] 21 0.6723
62 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 21 0.6574
63 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 21 0.6541
64 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 21 0.6380
65 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 21 0.6338
66 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 21 0.6312
67 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 21 0.6288
68 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 21 0.6229
69 Takao - Inoue - Kamo [-] 21 0.6188
70 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 21 0.6142
71 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 21 0.6142
72 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 21 0.6062
73 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 21 0.6054
74 Fujii - Nose - Shimada [-] 21 0.5928
75 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 21 0.5882
76 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 21 0.5838
77 Yamada - Ito - Abe [-] 21 0.5820
78 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 21 0.5737
79 Zhou - Tong - Kyo [-] 21 0.5733
80 Higaki - Okajima - Kurata [-] 21 0.5653
81 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 21 0.5550
82 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 21 0.5289
83 Ki - Mori - Oodan [-] 19 0.6194
84 Lyu - Shu - Han [-] 18 0.6377
85 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 18 0.6125
86 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 18 0.5976
87 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 18 0.5961
88 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 18 0.5937
89 Oono - Shin - Honda [-] 18 0.5835
90 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 18 0.5741
91 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 18 0.5668
92 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 18 0.5547
93 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 17 0.4115
94 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 16 0.6269
95 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 16 0.6253
96 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 16 0.6046
97 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 16 0.5926
98 Yamanaka - Oku - Anan [-] 16 0.5580
99 Ito - Koyanagi - Mori [-] 16 0.5459
100 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 16 0.5434
101 Chia - Lim - Ming [-] 16 0.5306
102 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 16 0.5254
103 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 16 0.5240
104 Li - Yu - Zuo [-] 16 0.5184
105 Alvarez - Regala - Wilson [-] 16 0.5140
106 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 16 0.5139
107 Kidera - Sato - Okano [-] 16 0.5128
108 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 16 0.5080
109 Okura - Kondou - Nakamura [-] 16 0.5020
110 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 16 0.5000
111 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 16 0.4905
112 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 16 0.4762
113 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 16 0.4757
114 Xu - Wang - Wu [-] 16 0.4469
115 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 16 0.4420
116 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 16 0.4340
117 Arai - Kaku - Sue [-] 16 0.4094
118 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 15 0.6525
119 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 15 0.6463
120 Eng - Chew - Wong [-] 15 0.6204
121 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 15 0.6146
122 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 15 0.6023
123 Zhang - Guo - Chen [-] 15 0.5998
124 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 15 0.5961
125 Takino - Yanaseko - Konda [-] 15 0.5942
126 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 15 0.5912
127 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 15 0.5899
128 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 15 0.5898
129 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 15 0.5884
130 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 15 0.5845
131 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 15 0.5823
132 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 15 0.5810
133 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 15 0.5802
134 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 15 0.5781
135 Naito - Higashi - Kawabata [-] 15 0.5774
136 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 15 0.5729
137 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 15 0.5710
138 Dobashi - Iijima - Miki [-] 15 0.5687
139 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 15 0.5639
140 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 15 0.5638
141 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 15 0.5611
142 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 15 0.5610
143 Kusakawa - Koide - Hata [-] 15 0.5595
144 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 15 0.5582
145 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 15 0.5582
146 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 15 0.5576
147 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 15 0.5573
148 Takata - Yamamoto - Chou [-] 15 0.5540
149 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 15 0.5502
150 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 15 0.5466
151 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 15 0.5455
152 Liu - Wang - Adelman [-] 15 0.5441
153 Chee - Carlos - Chee [-] 15 0.5402
154 Chiba - Ono - Nagano [-] 15 0.5377
155 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 15 0.5365
156 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 15 0.5332
157 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 15 0.5321
158 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 15 0.5313
159 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 15 0.5310
160 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 15 0.5310
161 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 15 0.5305
162 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 15 0.5296
163 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 15 0.5290
164 Jhang - Yen - Chen [-] 15 0.5283
165 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 15 0.5248
166 Shiba - Ueno - Higashino [-] 15 0.5247
167 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 15 0.5170
168 Murata - Kubozono - Morita [-] 15 0.5135
169 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 15 0.5118
170 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 15 0.5109
171 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 15 0.5068
172 Magata - Arita - Banba [-] 15 0.5047
173 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 15 0.5045
174 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 15 0.5031
175 Kubota - Mori - Takahashi [-] 15 0.5027
176 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 15 0.5024
177 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 15 0.4985
178 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 15 0.4985
179 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 15 0.4981
180 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 15 0.4976
181 Nam - Park - Lee [-] 15 0.4972
182 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 15 0.4969
183 Ho - Lai - Wong [-] 15 0.4951
184 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 15 0.4937
185 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 15 0.4931
186 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 15 0.4926
187 Tansei - Mune - Kurita [-] 15 0.4919
188 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 15 0.4915
189 Kubo - Watanabe - Sato [-] 15 0.4896
190 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 15 0.4887
191 Son - Sun - Zhao [-] 15 0.4883
192 Ota - Kanayama - Samejima [-] 15 0.4873
193 Aridome - Bando - Shimura [-] 15 0.4853
194 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 15 0.4840
195 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 15 0.4829
196 Machida - Iida - Nishina [-] 15 0.4815
197 Yanagidate - Hato - Kita [-] 15 0.4796
198 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 15 0.4792
199 Hirano - Sakurai - Okada [-] 15 0.4785
200 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 15 0.4784
201 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 15 0.4782
202 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 15 0.4774
203 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 15 0.4750
204 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 15 0.4614
205 Kawase - Ishida - Mizui [-] 15 0.4598
206 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 15 0.4464
207 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 15 0.4464
208 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 15 0.4435
209 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 15 0.4427
210 Miyake - Oooka - Kurata [-] 15 0.4391
211 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 15 0.4285
212 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 15 0.4094
213 Partanen - Sakakura - Mori [-] 15 0.4062
214 Sudou - Tooi - Sano [-] 14 0.5252
215 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 13 0.6055
216 Aziz - Joe - Justin [-] 13 0.5937
217 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 13 0.5908
218 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 13 0.5687
219 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 13 0.5669
220 Noge - Otani - Tamura [-] 13 0.5613
221 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 13 0.5613
222 Hara - Morita - Kubo [-] 13 0.5577
223 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 13 0.5476
224 Takano - Kimura - Sasao [-] 13 0.5379
225 Tay - Lim - Li [-] 13 0.5368
226 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 13 0.5356
227 Wada - Misaka - Shimizu [-] 13 0.5327
228 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 13 0.5300
229 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 13 0.5253
230 Ota - Kurashima - Munekata [-] 13 0.5184
231 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 13 0.5166
232 Horii - Asano - Yoshihara [-] 13 0.5088
233 Leung - Chan - Tang [-] 13 0.5087
234 Matsushita - Itou - Naraya [-] 13 0.5013
235 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 13 0.4875
236 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 13 0.4861
237 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 13 0.4833
238 Ueda - Satou - Muranaka [-] 13 0.4815
239 Hanawa - Arai - Araki [-] 13 0.4783
240 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 13 0.4747
241 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 13 0.4719
242 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 13 0.4714
243 Omi - Sato - Mitachi [-] 13 0.4655
244 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 13 0.4464
245 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 13 0.4457
246 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 13 0.4271
247 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 13 0.4013
248 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 13 0.3937
249 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 13 0.3854
250 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 13 0.3767
251 Takahashi - Itakura - Makino [-] 12 0.7029
252 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 12 0.6742
253 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 12 0.6255
254 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 12 0.6254
255 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 12 0.6185
256 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 12 0.6158
257 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 12 0.6098
258 Yamada - Ishihara - Ono [-] 12 0.6053
259 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 12 0.5931
260 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 12 0.5911
261 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 12 0.5881
262 Haseba - Aoki - Aoki [-] 12 0.5772
263 Hoshide - Kato - Noto [-] 12 0.5752
264 Furukawa - Henmi - Saito [-] 12 0.5750
265 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 12 0.5718
266 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 12 0.5617
267 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 12 0.5592
268 Osanai - Hariu - Shibata [-] 12 0.5576
269 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 12 0.5563
270 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 12 0.5557
271 Nakai - Mitui - Seno [-] 12 0.5554
272 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 12 0.5505
273 Yam - Huang - Sajgalik [-] 12 0.5450
274 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 12 0.5421
275 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 12 0.5419
276 Kimura - Inukai - Hirano [-] 12 0.5389
277 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 12 0.5389
278 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 12 0.5387
279 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 12 0.5377
280 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 12 0.5369
281 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 12 0.5363
282 Bae - Lee - Kim [-] 12 0.5344
283 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 12 0.5336
284 Tase - Kaida - Matsui [-] 12 0.5320
285 Urata - Aoyama - Inui [-] 12 0.5287
286 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 12 0.5278
287 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 12 0.5264
288 Soma - Suzuki - Soma [-] 12 0.5260
289 Iso - Yamamoto - Arai [-] 12 0.5241
290 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 12 0.5205
291 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 12 0.5182
292 Mori - Okamoto - Kedo [-] 12 0.5177
293 Nakao - Sawada - Iwata [-] 12 0.5176
294 Ohta - Takeda - Takada [-] 12 0.5170
295 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 12 0.5146
296 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 12 0.5137
297 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 12 0.5121
298 Hirose - Mori - Murao [-] 12 0.5100
299 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 12 0.5097
300 Demange - Martin - Schulhof [-] 12 0.5085
301 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 12 0.5076
302 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 12 0.5065
303 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 12 0.5064
304 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 12 0.5049
305 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 12 0.5045
306 Sun - Hung - Lu [-] 12 0.5037
307 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 12 0.5012
308 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 12 0.5000
309 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 12 0.4993
310 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 12 0.4979
311 Hirata - Okai - Yada [-] 12 0.4978
312 Iimura - Nishio - Ishii [-] 12 0.4961
313 Shoji - Ooike - Mitome [-] 12 0.4953
314 Kirino - Sato - Toyota [-] 12 0.4948
315 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 12 0.4948
316 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 12 0.4941
317 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 12 0.4877
318 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 12 0.4877
319 Asao - Honda - Kato [-] 12 0.4875
320 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 12 0.4872
321 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 12 0.4851
322 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 12 0.4844
323 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 12 0.4838
324 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 12 0.4829
325 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 12 0.4820
326 Takashima - Fukui - Hamano [-] 12 0.4806
327 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 12 0.4796
328 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 12 0.4785
329 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 12 0.4771
330 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 12 0.4764
331 Satou - Hibino - Watanabe [-] 12 0.4763
332 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 12 0.4762
333 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 12 0.4740
334 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 12 0.4704
335 Sano - Kinoda - Ohta [-] 12 0.4673
336 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 12 0.4650
337 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 12 0.4643
338 Oomoto - Okada - Uechi [-] 12 0.4595
339 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 12 0.4592
340 Mcneace - Brickey - Brown [-] 12 0.4586
341 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 12 0.4583
342 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 12 0.4545
343 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 12 0.4531
344 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 12 0.4524
345 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 12 0.4479
346 Dong - Jiang - Zhou [-] 12 0.4464
347 Moriya - Sakane - Sorada [-] 12 0.4464
348 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 12 0.4427
349 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 12 0.4416
350 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 12 0.4412
351 Yamane - Mizuno - Ine [-] 12 0.4405
352 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 12 0.4368
353 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 12 0.4302
354 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 12 0.4288
355 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 12 0.4257
356 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 12 0.4219
357 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 12 0.4185
358 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 12 0.4167
359 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 12 0.4167
360 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 12 0.4108
361 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 12 0.3958
362 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 12 0.3833
363 Choi - Yang - Cho [-] 11 0.5382
364 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 11 0.3918
365 Park - Kang - Moon [-] 11 0.3854
366 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 10 0.6073
367 Yoon - Nam - Na [-] 10 0.5707
368 Lam - Yan - Choi [-] 10 0.5655
369 Nakamura - Miura - Mori [-] 10 0.5625
370 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 10 0.5616
371 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 10 0.5545
372 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 10 0.5431
373 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 10 0.5166
374 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 10 0.5119
375 Ota - Yamada - Tanji [-] 10 0.5107
376 Kou - Sakamoto - Senba [-] 10 0.5091
377 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 10 0.5014
378 Watanabe - Chou - Tomita [-] 10 0.4965
379 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 10 0.4941
380 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 10 0.4940
381 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 10 0.4913
382 Yeh - Chen - Zen [-] 10 0.4896
383 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 10 0.4861
384 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 10 0.4757
385 Asai - Katou - Hiraoka [-] 10 0.4701
386 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 10 0.4620
387 Feng - Ma - Keller [-] 10 0.4531
388 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 10 0.4514
389 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 10 0.4490
390 Komada - Suzuki - Matsui [-] 10 0.4406
391 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 10 0.4390
392 Yang - Cheng - Wu [-] 10 0.4352
393 Lin - Liao - Kuo [-] 10 0.4167
394 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 10 0.4062
395 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 10 0.3990
396 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 10 0.3990
397 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 10 0.3854
398 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 10 0.3750
399 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 9 0.6534
400 Kawabata - Baba - Takeda [-] 9 0.6269
401 Moriyama - Oota - Baba [-] 9 0.6117
402 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 9 0.6058
403 Minami - Kamei - Kimura [-] 9 0.5884
404 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 9 0.5745
405 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 9 0.5713
406 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 9 0.5626
407 Ito - Shimamura - Konishi [-] 9 0.5579
408 Konishi - Kano - Itou [-] 9 0.5555
409 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 9 0.5505
410 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 9 0.5486
411 Endo - Yasuda - Satoda [-] 9 0.5480
412 Ito - Kato - Iwasaki [-] 9 0.5468
413 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 9 0.5436
414 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 9 0.5397
415 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 9 0.5391
416 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 9 0.5379
417 Teng - Hung - Huang [-] 9 0.5351
418 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 9 0.5347
419 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 9 0.5309
420 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 9 0.5265
421 Kim - Yoon - Seo [-] 9 0.5258
422 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 9 0.5235
423 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 9 0.5223
424 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 9 0.5178
425 Xing - Jia - Yang [-] 9 0.5161
426 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 9 0.5159
427 Matsushima - Hori - Naemura [-] 9 0.5155
428 Motomura - Itou - Itou [-] 9 0.5147
429 Saito - Ito - Kato [-] 9 0.5139
430 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 9 0.5114
431 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 9 0.5107
432 Nakano - Tamai - Aihara [-] 9 0.5088
433 Kato - Ando - Furukawa [-] 9 0.5059
434 Dods - Coad - Sierra [-] 9 0.5042
435 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 9 0.5040
436 Hama - Kakiki - Ishino [-] 9 0.5037
437 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 9 0.5031
438 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 9 0.5027
439 Sugiyama - Noine - Usui [-] 9 0.5016
440 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 9 0.5000
441 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 9 0.4990
442 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 9 0.4962
443 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 9 0.4951
444 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 9 0.4923
445 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 9 0.4920
446 Masukado - Saito - Tanaka [-] 9 0.4918
447 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 9 0.4899
448 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 9 0.4894
449 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 9 0.4881
450 Tak - Kim - Kim [-] 9 0.4853
451 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 9 0.4844
452 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 9 0.4792
453 Hayashi - Ushie - Nose [-] 9 0.4784
454 Matsumoto - Takao - Hori [-] 9 0.4772
455 Ichikawa - Segou - Taki [-] 9 0.4771
456 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 9 0.4769
457 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 9 0.4762
458 Ibe - Michibata - Iwami [-] 9 0.4741
459 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 9 0.4740
460 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 9 0.4722
461 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 9 0.4713
462 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 9 0.4702
463 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 9 0.4702
464 Habu - Sasaki - Saitou [-] 9 0.4675
465 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 9 0.4673
466 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 9 0.4667
467 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 9 0.4635
468 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 9 0.4623
469 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 9 0.4613
470 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 9 0.4598
471 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 9 0.4583
472 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 9 0.4573
473 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 9 0.4552
474 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 9 0.4550
475 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 9 0.4523
476 Kim - Yang - Choi [-] 9 0.4510
477 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 9 0.4494
478 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 9 0.4486
479 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 9 0.4479
480 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 9 0.4445
481 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 9 0.4432
482 Umemura - Gration - Araki [-] 9 0.4420
483 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 9 0.4379
484 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 9 0.4375
485 Chan - Leung - Yip [-] 9 0.4360
486 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 9 0.4333
487 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 9 0.4308
488 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 9 0.4233
489 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 9 0.4219
490 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 9 0.4182
491 Uchino - Endo - Eric [-] 9 0.4179
492 Houjo - Andou - Ishii [-] 9 0.4167
493 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 9 0.4125
494 Yamada - Date - Fukunaga [-] 9 0.4115
495 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 9 0.3851
496 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 9 0.3792
497 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 9 0.3750
498 Satou - Sakurai - Sano [-] 8 0.5284
499 Wang - Deng - Wang [-] 8 0.5280
500 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 8 0.5117
501 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 8 0.4583
502 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 8 0.4524
503 Song - Tang - Lim [-] 8 0.4347
504 Koike - Funamoto - Kanda [-] 8 0.3993
505 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 8 0.3944
506 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 7 0.6166
507 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 7 0.6135
508 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 7 0.5848
509 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 7 0.5749
510 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 7 0.5704
511 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 7 0.5643
512 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 7 0.5532
513 Senoo - Takesita - Akase [-] 7 0.5528
514 Satou - Kato - Kobayashi [-] 7 0.5523
515 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 7 0.5333
516 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 7 0.5226
517 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 7 0.4948
518 Umetani - Miki - Seki [-] 7 0.4931
519 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 7 0.4917
520 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 7 0.4859
521 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 7 0.4778
522 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 7 0.4757
523 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 7 0.4740
524 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 7 0.4576
525 Horie - Kaino - Abe [-] 7 0.4558
526 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 7 0.4479
527 Nitta - Matubara - Nakae [-] 7 0.4435
528 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 7 0.4427
529 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 7 0.4427
530 Naoe - Matsushima - Mori [-] 7 0.4333
531 Kitaoka - Seki - Takano [-] 7 0.4236
532 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 7 0.4167
533 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 7 0.4162
534 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 7 0.3750
535 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 7 0.3698
536 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6 0.6860
537 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 6 0.6591
538 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6 0.6492
539 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 6 0.6313
540 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 6 0.6068
541 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6 0.5935
542 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 6 0.5886
543 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 6 0.5863
544 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6 0.5669
545 Noto - Fujioka - Kimura [-] 6 0.5621
546 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6 0.5605
547 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 6 0.5591
548 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6 0.5573
549 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6 0.5547
550 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 6 0.5514
551 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 6 0.5480
552 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 6 0.5461
553 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 6 0.5422
554 Imura - Kubo - Kawachi [-] 6 0.5421
555 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 6 0.5417
556 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 6 0.5312
557 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 6 0.5311
558 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 6 0.5277
559 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 6 0.5273
560 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6 0.5258
561 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 6 0.5238
562 U - Asizawa - Yamabe [-] 6 0.5213
563 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6 0.5196
564 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 6 0.5137
565 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6 0.5107
566 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 6 0.5044
567 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 6 0.5026
568 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 6 0.5000
569 Sato - Sakuma - Kogure [-] 6 0.5000
570 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 6 0.5000
571 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 6 0.5000
572 Benoit - Li - Gao [-] 6 0.4965
573 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 6 0.4931
574 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 6 0.4931
575 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 6 0.4917
576 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 6 0.4912
577 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 6 0.4902
578 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 6 0.4867
579 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 6 0.4857
580 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 6 0.4841
581 Hisada - Abe - Yasuda [-] 6 0.4833
582 Masui - Itou - Sugiyama [-] 6 0.4823
583 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 6 0.4810
584 Kawai - Takeda - Daigo [-] 6 0.4800
585 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 6 0.4797
586 Toyohara - Satou - Murase [-] 6 0.4785
587 Koyama - Akamine - Furugen [-] 6 0.4779
588 Itou - Iyota - Takano [-] 6 0.4778
589 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 6 0.4774
590 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 6 0.4742
591 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 6 0.4740
592 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6 0.4671
593 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 6 0.4650
594 Mao - Song - Bi [-] 6 0.4615
595 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 6 0.4600
596 Kunita - Hori - Nagaya [-] 6 0.4583
597 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 6 0.4556
598 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 6 0.4531
599 Koh - Lee - Takai [-] 6 0.4527
600 Castagna - Noyce - Harding [-] 6 0.4467
601 Obata - Kimbara - Murakami [-] 6 0.4458
602 Miura - Sugawara - Ishida [-] 6 0.4440
603 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 6 0.4337
604 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 6 0.4337
605 Nakamura - Tamai - Takata [-] 6 0.4333
606 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 6 0.4304
607 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 6 0.4278
608 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 6 0.4271
609 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 6 0.4262
610 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 6 0.4256
611 Takasou - Seo - Shishikura [-] 6 0.4250
612 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 6 0.4250
613 Alfred - Rothmel - See [-] 6 0.4226
614 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 6 0.4208
615 Banno - Hirota - Hatta [-] 6 0.4115
616 Awane - Hayakawa - Arai [-] 6 0.4069
617 Itada - Shimada - Katou [-] 6 0.4048
618 Wada - Ishida - Tanaka [-] 6 0.4048
619 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 6 0.4048
620 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 6 0.4021
621 Maki - Yamada - Mori [-] 6 0.4000
622 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 6 0.3958
623 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 6 0.3844
624 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 6 0.3819
625 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 6 0.3802
626 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 6 0.3802
627 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 6 0.3403
628 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 5 0.4615
629 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4 0.6131
630 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 4 0.5697
631 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 4 0.5556
632 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 4 0.5500
633 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 4 0.5279
634 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 4 0.5243
635 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 4 0.4917
636 Zhang - Qi - Liu [-] 4 0.4896
637 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 4 0.4790
638 Imai - Kawakami - Kubota [-] 4 0.4774
639 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4 0.4732
640 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 4 0.4568
641 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 4 0.4528
642 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 4 0.4455
643 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 4 0.4389
644 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 4 0.4226
645 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 4 0.4170
646 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 4 0.4167
647 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 4 0.3944
648 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 4 0.3802
649 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 4 0.3747
650 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 4 0.3594
651 Ogino - Kai - Mori [-] 3 0.5747
652 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.5739
653 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3 0.5720
654 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 3 0.5697
655 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3 0.5686
656 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 3 0.5540
657 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3 0.5521
658 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3 0.5509
659 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.5492
660 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.5417
661 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.5393
662 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3 0.5341
663 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.5313
664 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.5268
665 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.5250
666 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 3 0.5208
667 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.5179
668 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 3 0.5133
669 Park - Park - Kim [-] 3 0.5000
670 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3 0.4977
671 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3 0.4967
672 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3 0.4924
673 Sato - Mashukawa - Koike [-] 3 0.4917
674 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 3 0.4893
675 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 3 0.4883
676 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3 0.4873
677 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.4854
678 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3 0.4847
679 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3 0.4833
680 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 3 0.4829
681 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3 0.4826
682 Abe - Naruse - Miyashita [-] 3 0.4810
683 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3 0.4762
684 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.4754
685 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 3 0.4729
686 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 3 0.4687
687 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 3 0.4667
688 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 3 0.4667
689 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 3 0.4597
690 Fukushima - Saito - Ayama [-] 3 0.4583
691 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 3 0.4444
692 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 3 0.4437
693 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.4375
694 Hanai - Usui - Nakura [-] 3 0.4345
695 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.4306
696 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 3 0.4280
697 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 3 0.4273
698 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3 0.4271
699 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 3 0.4233
700 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3 0.4190
701 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 3 0.4179
702 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.4167
703 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.4095
704 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 3 0.4083
705 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.4083
706 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 3 0.4062
707 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 3 0.3920
708 Endo - Saionji - Kubota [-] 3 0.3883
709 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 3 0.3802
710 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 3 0.3717
711 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 3 0.3690
712 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 3 0.3571
713 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 2 0.4010
714 Yokota - Kaneko - Sako [-] 2 0.3385
715 Matsumura - Inoue - Ito [-] 1 0.5341
716 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.5139
717 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.5139
718 Xiao - Ou - Takada [-] 1 0.5000
719 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 1 0.4523
720 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 1 0.4167
721 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1 0.4040
722 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1 0.3750
723 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1 0.3556
724 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 1 0.3333
725 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 0.6667
726 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 0.6174
727 Chan - Lee - Chick [-] 0 0.5693
728 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 0.5625
729 Chu - Kuan - Li [-] 0 0.5556
730 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 0.5360
731 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 0.5250
732 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 0.5167
733 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 0.5083
734 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 0.5035
735 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 0.5000
736 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 0.5000
737 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 0.5000
738 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 0.4949
739 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 0.4924
740 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 0.4905
741 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 0.4845
742 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4810
743 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 0.4762
744 Kuo - Liu - Lin [-] 0 0.4750
745 Hu - Meng - Lian [-] 0 0.4667
746 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 0.4606
747 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 0.4444
748 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 0.4437
749 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 0.4250
750 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 0.4167
751 Karata - Kawai - Ando [-] 0 0.4062
752 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 0.3790
753 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 0.3333
754 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All