Round 2 Pairings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Table Team     Opponent  
1 Hagiwara-Kawahama-Yasuda   vs. Higuchi-Itazu-Kashiwagi  
2 Takata-Furukawa-Ishiguro   vs. Tamura-Kinbara-Kawamura  
3 Yakushi-Ootaki-Ogyu   vs. Tabara-Zaizen-Ookubo  
4 Basallo-Bacleon-Lagasca   vs. Yamamoto-Mukama-Ichikawa  
5 Sasagawa-Mita-Saegusa   vs. Horii-Asano-Yoshihara  
6 Hayashi-Maeno-Nakayama   vs. Kimura-Maruya-Yasuda  
7 Ota-Yamada-Tanji   vs. Sudou-Tooi-Sano  
8 Nakagawa-Huruta-Odagiri   vs. Naoe-Matsushima-Mori  
9 Matsushita-Itou-Naraya   vs. Toriuchi-Hasegawa-Ichinohe  
10 Hida-Yamamoto-Shimadu   vs. Urasawa-Isayama-Hattori  
11 Furukawa-Henmi-Saito   vs. Goto-Tsubouchi-Jinno  
12 Yoshie-Mazda-Sasaki   vs. Park-Kang-Moon  
13 Watanabe-Kakumae-Yasooka   vs. Hasegawa-Kouyama-Soejima  
14 Kato-Suezawa-Ogo   vs. Kakimoto-Hayakawa-Wakiya  
15 Ito-Yamauchi-Fujita   vs. Kutsuna-Komizo-Sato  
16 Kitaoka-Seki-Takano   vs. Inoue-Ichikawa-Matsuoka  
17 Omura-Hirooka-Torii   vs. Ishimura-Kurokawa-Nishiki  
18 Taniguchi-Doi-Sakaki   vs. Kobayashi-Tanaka-Kobayashi  
19 Yoshino-Ogawa-Kabeya   vs. Kanbe-Takaya-Oomori  
20 Harane-Fujimura-Saitou   vs. Kidera-Sato-Okano  
21 Hoshino-Tateiwa-Kasuya   vs. Ohki-Yamazaki-Kamata  
22 Yohii-Tamoto-Yoshii   vs. Kajiyama-Simauti-Nagasawa  
23 Yamada-Ito-Abe   vs. Matsuzaki-Yanagawa-Yokosuka  
24 Che-Ding-Lu   vs. Nobe-Takahashi-Hashimoto  
25 Ozawa-Ishiguro-Kumagai   vs. Miotani-Fujimoto-Igarashi  
26 Asai-Fukushi-Hatakeyama   vs. Nakamura-Miura-Mori  
27 Hirami-Nakajima-Kurokawa   vs. Takahashi-Itakura-Makino  
28 Ichino-Inui-Niwa   vs. Maruyama-Toma-Matsuda  
29 Kobayashi-Matsumoto-Oka   vs. Yoshida-Yamamoto-Omuta  
30 Nishikawa-Nobata-Kiyohara   vs. Hara-Morita-Kubo  
31 Takase-Takashima-Kanamoto   vs. Miyata-Katsuta-Nakano  
32 Ramos-Kwiatkoski-Bjorge   vs. Nagaoka-Nakano-Fujita  
33 Song-Lu-Zhi   vs. Taniguchi-Tokuyama-Nakai  
34 Yamada-Katakawa-Matsumoto   vs. Fujimoto-Arita-Hagiwara  
35 Iwata-Iwasaki-Hata   vs. Takasou-Seo-Shishikura  
36 Matsumoto-Rita-Shiroza   vs. Kimura-Inukai-Hirano  
37 Kuroiwa-Koizumi-Kitamura   vs. Nakamiti-Ogata-Yoshimoto  
38 Taiguchi-Katou-Wada   vs. Hagiya-Kobayashi-Tanaka  
39 Yamada-Ishihara-Ono   vs. Sakuta-Matsumoto-Kawabata  
40 Fujiwara-Kogure-Muto   vs. Umemura-Gration-Araki  
41 Tazawa-Tanaka-Maki   vs. Morikawa-Matsuda-Takahashi  
42 Ito-Shimizu-Arai   vs. Kaneda-Sumiya-Watanabe  
43 Fukazawa-Fujii-Fukui   vs. Matsubara-Mitsuyasu-Kobayasi  
44 Imanishi-Sakai-Tadokoro   vs. Yamasaki-Hasebe-Itou  
45 Dods-Coad-Sierra   vs. Kamimura-Haruta-Maenosono  
46 Yatori-Funada-Mizuno   vs. Hamada-Nishiura-Katsubayashi  
47 Awada-Kuramoti-Hayashi   vs. Suzuki-Ohno-Kudo  
48 Yamada-Date-Fukunaga   vs. Miyagawa-Hase-Tadaoka  
49 Oshima-Hirasawa-Takiguchi   vs. Pacis-Hosokawa-Takano  
50 Nakanisi-Kato-Yokono   vs. Matsuyama-Hagi-Yamashita  
51 Chee-Carlos-Chee   vs. Yamamoto-Tamamura-Sugiura  
52 Guan-Tartarini-Smolinski   vs. Miura-Tsubouchi-Ishida  
53 Tasugi-Mizoguchi-Ikeda   vs. Noge-Otani-Tamura  
54 Mine-Urase-Goshima   vs. Hase-Iwasaki-Kumao  
55 Li-Yu-Zuo   vs. Choi-Yang-Cho  
56 Kato-Tanaka-Suzuike   vs. Takakuwa-Ito-Osaka  
57 Nomura-Murakami-Iwasaki   vs. Morii-Niikawa-Yamamoto  
58 Takahashi-Nagano-Murakami   vs. Takahashi-Horiuchi-Karasawa  
59 Konishi-Kano-Itou   vs. Kuribayashi-Tabei-Homma  
60 Tanaka-Emori-Shigaki   vs. Kojima-Ikeda-Kuzuhara  
61 Yamanaka-Oku-Anan   vs. Ogino-Murase-Ando  
62 Kaneko-Kang-Hiwatashi   vs. Takahara-Iwatsu-Yamaguchi  
63 Miyahara-Nakamoto-Takakura   vs. Yamasaki-Yoshida-Mashima  
64 Kasama-Tsutiya-Ando   vs. Kuroda-Yao-Omonishi  
65 Asai-Kamimura-Yamanaka   vs. Yamada-Nakamura-Kawai  
66 Ajitomi-Funabiki-Yamawaki   vs. Ozawa-Satou-Kadowaki  
67 Sumihira-Kawamura-Zaima   vs. Gotou-Yamaguchi-Hasegawa  
68 Kojima-Fukumoto-Iida   vs. Shoji-Ooike-Mitome  
69 Haseba-Aoki-Aoki   vs. Hamaguchi-Nishimara-Tujii  
70 Tanimoto-Katou-Yamasaki   vs. Kawate-Obara-Miyawaki  
71 Kitazawa-Wada-Imazawa   vs. Sun-Hung-Lu  
72 Hirano-Sakurai-Okada   vs. Wakita-Esaki-Tamano  
73 Ebitani-Okino-Kobayashi   vs. Dezani-Shi Tian-Saito  
74 Ookawa-Yamada-Kodaira   vs. Sasabe-Takesue-Yanase  
75 Miyake-Saida-Nakada   vs. Naide-Murase-Boku  
76 Yamazaki-Takano-Nekomiya   vs. Liu-Wang-Adelman  
77 Nakatani-Shimoda-Fujimoto   vs. Sato-Kawasaki-Matsumoto  
78 Sakakibara-Mimori-Tachibana   vs. Saito-Ito-Kato  
79 Kakinokida-Maruyama-Naito   vs. Hieda Ryu-Ogawa-Ishiwata  
80 Yoshikawa-Shimada-Yoshikawa   vs. Kusakawa-Koide-Hata  
81 Morishita-Hanaoka-Shiura   vs. Takashima-Takeuchi-Kaneta  
82 Tay-Lim-Li   vs. Matsubara-Tei-Hiyoshi  
83 Kato-Hashizume-Hayashi   vs. Tamura-Yamagishi-Miki  
84 Fujita-Hosoda-Kounoike   vs. Nakamura-Maeda-Masuda  
85 Tanaka-Igarashi-Shoji   vs. Kato-Ando-Furukawa  
86 Moriyama-Ishihara-Kageyama   vs. Shiohata-Yamamura-Otani  
87 Kawada-Tanaka-Kakizono   vs. Mialaret-Carey-Sawatari  
88 Sun-He-Liu   vs. Takeda-Kanehira-Sasaki  
89 Komikado-Tadamoto-Onishi   vs. Baba-Kamizono-Takeuchi  
90 Ito-Shimamura-Konishi   vs. Takata-Yamamoto-Chou  
91 Oomoto-Okada-Uechi   vs. Tabata-Inazawa-Tanahashi  
92 Ibe-Michibata-Iwami   vs. Sasaki-Fukuoka-Morinaga  
93 Hirosawa-Kitayama-Tsumura   vs. Matsumoto-Takao-Hori  
94 Hanawa-Arai-Araki   vs. Umetani-Miki-Seki  
95 Nakada-Hosoda-Gorohata   vs. Yotsumoto-Endo-Takeishi  
96 Yashiro-Syudo-Tanabe   vs. Fujiwara-Atsumi-Fujiwara  
97 Okuda-Ida-Wakabayashi   vs. Jinba-Kamiyama-Niinuma  
98 Shinohara-Kyogoku-Iwasaki   vs. Nakai-Mitui-Seno  
99 Mori-Okamoto-Kedo   vs. Okuda-Mamyo-Saeki  
100 Kaizu-Nakashima-Kagami   vs. Kikuchi-Kawafuji-Iwamoto  
101 Nakamura-Kiyonaga-Yamaguchi   vs. Yamamoto-Ushikubo-Itoh  
102 Minami-Kamei-Kimura   vs. Yamamoto-Wada-Ootachi  
103 Okamoto-Nojima-Suzuki   vs. Xu-Wang-Wu  
104 Moriya-Kobayashi-Shiota   vs. Miyazaki-Tasaki-Miyazono  
105 Leung-Chan-Tang   vs. Suzuki-Hoshino-Fukui  
106 Iizuka-Kawamoto-Yokoi   vs. Hisada-Abe-Yasuda  
107 Satou-Hibino-Watanabe   vs. Kagotani-Umehara-Fukudome  
108 Tanehashi-Sakaino-Ishikawa   vs. Kasuga-Horikawa-Hayashi  
109 Genno-Nakamura-Nakamura   vs. Kou-Sakamoto-Senba  
110 Moriyama-Oota-Baba   vs. Yamamoto-Matsubara-Takamura  
111 Lyu-Shu-Han   vs. Ishibashi-Asou-Osawa  
112 Kotouge-Kimura-Tanaka   vs. Tase-Kaida-Matsui  
113 Kawakami-Higashira-Kurokawa   vs. Koshimura-Nakashima-Niwa  
114 Masui-Itou-Sugiyama   vs. Dobashi-Iijima-Miki  
115 Ki-Mori-Oodan   vs. Tezuka-Tanahashi-Miyabe  
116 Satou-Kunitomi-Yagi   vs. Imai-Kawakami-Kubota  
117 Mizumoto-Fujii-Tonami   vs. Sakai-Uno-Mihara  
118 Hattori-Jamin-Yamada   vs. Ito-Kato-Iwasaki  
119 Kamo-Akimoto-Kamo   vs. Fujii-Sumii-Okamoto  
120 Iimura-Nishio-Ishii   vs. Shair-Tai-Lam  
121 Ishii-Kagami-Yamazaki   vs. Bishop-Marino-Rubin  
122 Kawabata-Oikawa-Itou   vs. Tomita-Matsuzaki-Orimo  
123 Sugiyama-Kajimoto-Tanaka   vs. Hirahara-Yokoyama-Mimaki  
124 Murata-Kubozono-Morita   vs. Masukado-Saito-Tanaka  
125 Tanaka-Nishikawa-Okuno   vs. Motomura-Itou-Itou  
126 Sakamoto-Kitagawa-Doi   vs. Ueshige-Moromi-Imaizumi  
127 Watanabe-Chou-Tomita   vs. Yamamoto-Ichikawa-Hirata  
128 Lee Selzer-Farnsworth-Peil   vs. Alberyd-Ljungberg-Domeij  
129 Ogasawara-Sasaki-Kamikawa   vs. Urano-Terawaki-Tashiro  
130 Nam-Park-Lee   vs. Miyawaki-Terai-Kisanuki  
131 Xing-Jia-Yang   vs. Sclauzero-Maurici-Desmarais  
132 Ueda-Satou-Muranaka   vs. Masuda-Kusakano-Katuda  
133 Ho-Lai-Wong   vs. Munakata-Sakuma-Nakazawa  
134 Zheng-Wang-Dai   vs. Ikedo-Hayazaki-Kondo  
135 Sakamoto-Matsumoto-Noguchi   vs. Kim-Yoon-Seo  
136 Aka-Ishida-Oonishi   vs. Kojima-Ikebata-Yoshizawa  
137 Kawai-Takeda-Daigo   vs. Yamauchi-Ito-Muraoka  
138 Ogura-Yamazawa-Tanguchi   vs. Mochiki-Nagami-Hayashi  
139 Sato-Kobayashi-Minamitani   vs. Nakamura-Natsume-Tozuka  
140 Miyata-Morinaka-Murayama   vs. Aridome-Bando-Shimura  
141 Hayashi-Nishimura-Kitamura   vs. Mimidou-Sasaki-Matsubara  
142 Adachi-Kuriyama-Tanaka   vs. Kawamura-Mishima-Oishi  
143 Matsuyama-Muramatsu-Muramatsu   vs. Suematsu-Morofuji-Tomomura  
144 Ito-Watanabe-Watanabe   vs. Ito-Takagi-Kuroda  
145 Harada-Hayashi-Ariyoshi   vs. Takao-Inoue-Kamo  
146 Nogami-Yuge-Kainuma   vs. Yamamoto-Tada-Yuuki  
147 Maeda-Sashida-Tsuruoka   vs. Inoue-Oota-Yamamoto  
148 Kanagawa-Yamamura-Murakami   vs. Yam-Huang-Sajgalik  
149 Maruyama-Hayashi-Yoshida   vs. Kio-Kusunoki-Kawano  
150 Shiraishi-Toyama-Fukugawa   vs. Oono-Shin-Honda  
151 Kouno-Nakajima-Ishikawa   vs. Eng-Chew-Wong  
152 Sekikawa-Nomura-Nishizawa   vs. Nakao-Sugiyama-Takaizumi  
153 Miyazaki-Fukuda-Umehara   vs. Fujii-Nakamura-Mishima  
154 Aiura-Kuribara-Arai   vs. Ito-Koyanagi-Mori  
155 Fujii-Nose-Shimada   vs. Akase-Shikano-Yoshimura  
156 Naito-Higashi-Kawabata   vs. Miura-Sugawara-Ishida  
157 Yeh-Chen-Zen   vs. Maruyama-Matsuura-Hayashi  
158 Nakamichi-Nakamichi-Koyanagi   vs. Hoshide-Kato-Noto  
159 Wada-Misaka-Shimizu   vs. Park-Park-Kim  
160 Kirino-Sato-Toyota   vs. Tsutsumi-Horibe-Okada  
161 Watanabe-Kawakami-Kimura   vs. Takasu-Yamaoka-Hamano  
162 Bae-Lee-Kim   vs. Tamada-Hayashi-Fujita  
163 U-Asizawa-Yamabe   vs. Tanaka-Ichikawa-Nonaka  
164 Sakurai-Mitsuboshi-Hattori   vs. Ichimi-Fukuoka-Takagi  
165 Haritani-Yamamoto-Nakai   vs. Shigehara-Furukawa-Kawakita  
166 Dong-Wang-Tang   vs. Ninohira-Usui-Yoshida  
167 Sezume-Nagoya-Taniguti   vs. Naono-Higuchi-Fukaya  
168 Kokubun-Nanba-Kikuchi   vs. Yamane-Mizuno-Ine  
169 Kirihara-Shibata-Tamura   vs. Hamasuna-Nishikawa-Tsukanishi  
170 Magata-Arita-Banba   vs. Teng-Hung-Huang  
171 Zhang-Guo-Chen   vs. Mizutani-Terada-Katagiri  
172 Mukuno-Sasaki-Takahashi   vs. Tonouchi-Honda-Sawada  
173 Okuyama-Udagawa-Maniwa   vs. Muraoka-Ichikawa-Matsuyama  
174 Iso-Yamamoto-Arai   vs. Ieda-Ito-Hozuki  
175 Yokoyama-Nakano-Utiyama   vs. Oiso-Terasawa-Nakamura  
176 Obata-Kimbara-Murakami   vs. Matsui-Mizusima-Hirota  
177 Kaga-Yasue-Takafuji   vs. Tsumagari-Haga-Muneishi  
178 Fujimoto-Kataoka-Omori   vs. Osanai-Hariu-Shibata  
179 Lam-Yan-Choi   vs. Saito-Sakai-Kanazawa  
180 Nakagawa-Adachi-Shimizu   vs. Hyodou-Sonohara-Tanaka  
181 Babasaki-Kitahara-Nanjo   vs. Takahashi-Fukuda-Satou  
182 Kurosawa-Yamaguchi-Komori   vs. Nisikawa-Takenaka-Ogawara  
183 Nariai-Sakurabaru-Tanaka   vs. Suzuki-Takamatsu-Kishi  
184 Yamada-Fujikura-Ikawa   vs. Takimura-Takahashi-Kihara  
185 Nisi-Kawamura-Nishimoto   vs. Saito-Kitagawa-Itagaki  
186 Alvarez-Regala-Wilson   vs. Sakimura-Ooshima-Nishimoto  
187 Takeche-Takahashi-Ohashi   vs. Sakaida-Hichling-Hosoi  
188 Ibushi-Motooka-Yamada   vs. Satou-Fukumoto-Furusato  
189 Kajiwara-Kamezawa-Kabashima   vs. Koike-Funamoto-Kanda  
190 Yoshizawa-Saijo-Hayashi   vs. Hyakuda-Kokubun-Oonishi  
191 Wakizaka-Fukuda-Komiyama   vs. Sakamoto-Ootsubo-Matsumura  
192 Miyawaki-Yoshida-Kasiki   vs. Horie-Kaino-Abe  
193 Aziz-Joe-Justin   vs. Roppongi-Suda-Nakano  
194 Saito-Sakurai-Nishihara   vs. Hirouchi-Shinmura-Takeda  
195 Nakamura-Matuda-Saitou   vs. Kinugasa-Masatsugu-Kawaguchi  
196 Nitta-Matubara-Nakae   vs. Yoshida-Takeuchi-Hosoda  
197 Kusuhara-Ikeda-Yoshimura   vs. Zhang-Qi-Liu  
198 Matsumoto-Hayashi-Ukyo   vs. Satou-Sakurai-Sano  
199 Nagahata-Maruyama-Yoshida   vs. Wang-Deng-Wang  
200 Yuasa-Asahara-Arahori   vs. Sugimura-Tsuboyama-Amayasu  
201 Okamura-Yasumoto-Osuga   vs. Toshikawa-Kojima-Terauthi  
202 Yamagami-Nauchi-Nishimura   vs. Kagawa-Suzuki-Imaoka  
203 Yasuda-Kuwashiro-Hurutani   vs. Minagawa-Kimura-Cronin  
204 Ogawa-Takahashi-Nakae   vs. Nakashima-Suzuki-Sato  
205 Kozakai-Ishii-Sugaya   vs. Chu-Kuan-Li  
206 Matsui-Yasuda-Fujino   vs. Hewitt-Noyce-Scacca  
207 Takahira-Hirayama-Shinohara   vs. Tanabe-Sekizawa-Tabata  
208 Kusunoki-Takada-Kiyoku   vs. Isomura-Koike-Tsukamoto  
209 Tanaka-Kojima-Fujimoto   vs. Shoubayashi-Tamura-Uchida  
210 Takano-Utsunomiya-Hayakawa   vs. Okahisa-Kubota-Hirano  
211 Kamiya-Ikai-Tanaka   vs. Kurata-Nakamura-Oshima  
212 Yokoide-Noda-Suzuki   vs. Ishimura-Ikawa-Tsuchiya  
213 Asai-Katou-Hiraoka   vs. Yoshida-Tsukada-Kondou  
214 Kunita-Hori-Nagaya   vs. Hayase-Fujiwara-Sakuragi  
215 Fujino-Ookawa-Takeuchi   vs. Watanabe-Hashimoto-Yamashita  
216 Ishii-Kawaguchi-Okamura   vs. Hongo-Fujii-Shinoda  
217 Hakozaki-Kotani-Hamada   vs. Yoshikawa-Nishida-Harada  
218 Ehara-Ishikura-Hirata   vs. Mito-Nishi-Aramoto  
219 Takahasi-Naba-Takamatu   vs. Sato-Mashukawa-Koike  
220 Sakatani-Nakayama-Amano   vs. Yamada-Suzuki-Nagao  
221 Sakamoto-Hukui-Higuchi   vs. Yoshizawa-Nitta-Wada  
222 Yoon-Nam-Na   vs. Oyaizu-Hisada-Ido  
223 Takayanagi-Murata-Tahara   vs. Makino-Nakamura-Takenaka  
224 Hanai-Usui-Nakura   vs. Jinbo-Nakamura-Miyata  
225 Shimazaki-Agemura-Kosho   vs. Takeuchi-Tanaka-Kimura  
226 Okada-Tazawa-Ishizuki   vs. Abe-Naruse-Miyashita  
227 Ohashi-Akagi-Ochi   vs. Moriya-Sakane-Sorada  
228 Oku-Masatoki-Takamiya   vs. Nishimura-Horikawa-Sekiya  
229 Jhang-Yen-Chen   vs. Shiodu-Wakita-Yoshimoto  
230 Katsu-Nagao-Mokudai   vs. Mochizuki-Kurihara-Ninomiya  
231 Komaki-Kugizaki-Kajimura   vs. Furuya-Matsui-Furuichi  
232 Endo-Saionji-Kubota   vs. Kobayashi-Akama-Uduki  
233 Heshiki-Nishikubo-Ikegami   vs. Maruyama-Hada-Kondo  
234 Murata-Ogiwara-Nagase   vs. Adati-Kawabata-Motoe  
235 Hayashi-Ushie-Nose   vs. Iijima-Oikawa-Hattori  
236 Senoo-Takesita-Akase   vs. Ota-Kurashima-Munekata  
237 Komada-Suzuki-Matsui   vs. Katou-Hirasawa-Yokokawa  
238 Iwazaki-Sugiyama-Shibata   vs. Yamada-Katagiri-Muramatsu  
239 Asai-Yokotani-Izuoka   vs. Kimura-Nakahara-Nishikawa  
240 Nakao-Sawada-Iwata   vs. Wada-Ishida-Tanaka  
241 Kim-Yang-Choi   vs. Abe-Hashimoto-Komuro  
242 Itou-Iyota-Takano   vs. Kawabata-Baba-Takeda  
243 Mcneace-Brickey-Brown   vs. Wakayama-Nishinaga-Aikawa  
244 Awane-Hayakawa-Arai   vs. Hagiwara-Ohori-Ohota  
245 Yoshida-Mochizuki-Yoshimura   vs. Tanabe-Kudo-Kitagawa  
246 Inui-Kikuchi-Suzuki   vs. Nishimura-Yoshida-Mizuguchi  
247 Xiao-Ou-Takada   vs. Adinugroho-Dharmawi-Pangestan  
248 Maki-Yamada-Mori   vs. Benoit-Li-Gao  
249 Watanabe-Akaboshi-Yamada   vs. Hibino-Chiba-Shimoya  
250 Yosio-Fujikura-Takahashi   vs. Haokang-Tai-Jiabin  
251 Chan-Lee-Chick   vs. Hasebe-Nagae-Mitani  
252 Satou-Kato-Kobayashi   vs. Ichihara-Uemoto-Shibata  
253 Kawajiri-Itoh-Yasui   vs. Chiba-Ono-Nagano  
254 Ootani-Negishi-Kasuya   vs. Shimura-Yoshihara-Kimura  
255 Ideue-Yoshimura-Tsuchida   vs. Mitsunaga-Yoshida-Nomiya  
256 Fujita-Wakai-Nakamura   vs. Habu-Sasaki-Saitou  
257 Takeuti-Hikawa-Kawata   vs. Tateishi-Tateishi-Fukui  
258 Kidowaki-Sudo-Yoshida   vs. Shiraiwa-Fukushima-Kobayashi  
259 Banno-Hirota-Hatta   vs. Kamio-Matsuoka-Nakamura  
260 Nakamura-Seo-Ikeda   vs. Yoshida-Namikawa-Sano  
261 Miyawaki-Ishiwada-Tagai   vs. Hirose-Mori-Murao  
262 Morotome-Takemura-Shinbo   vs. Fujimori-Suzuki-Mukasa  
263 Nakano-Mitome-Tanigawa   vs. Castagna-Noyce-Harding  
264 Yamamori-Ooba-Umeda   vs. Izumoto-Kagawa-Yoshida  
265 Kasahara-Kubota-Hirano   vs. Ohta-Takeda-Takada  
266 Seki-Shinohara-Yokumiti   vs. Kondou-Ochi-Sugisawa  
267 Miyake-Oooka-Kurata   vs. Rembert-Williamson-Gardner  
268 Iwabuchi-Ishijima-Nakatani   vs. Shimizu-Onishi-Onishi  
269 Seiwada-Inayoshi-Hagimori   vs. Yamashiro-Hoshi-Tagaya  
270 Takayama-Sato-Tanaka   vs. Sakata-Taniguchi-Kitou  
271 Nakamura-Matsui-Tsuchitani   vs. Sumida-Niitani-Takemoto  
272 Nakayama-Kamijo-Onoda   vs. Karata-Kawai-Ando  
273 Matsubara-Ikushima-Fukuoka   vs. Kobayashi-Noguchi-Yamada  
274 Matsushita-Kaneko-Ota   vs. Teramoto-Fujita-Ooi  
275 Urasaki-Shiroma-Nohara   vs. Masuno-Suzuki-Takagi  
276 Wada-Kitajima-Minamizuka   vs. Noguchi-Suzuki-Kimura  
277 Noda-Hatanaka-Nishimoto   vs. Matsushima-Hori-Naemura  
278 Mombayashi-Suga-Inaoka   vs. Higaki-Okajima-Kurata  
279 Mao-Song-Bi   vs. Hayakawa-Abe-Tachibana  
280 Murayama-Miyake-Ishikura   vs. Oomura-Kariya-Sakamoto  
281 Kuo-Liu-Lin   vs. Chia-Lim-Ming  
282 Asao-Honda-Kato   vs. Urata-Aoyama-Inui  
283 Horibe-Igarashi-Ishihara   vs. Kawase-Ishida-Mizui  
284 Itada-Shimada-Katou   vs. Shiba-Ueno-Higashino  
285 Kobayashi-Masaki-Sasaki   vs. Matsumura-Inoue-Ito  
286 Nakagawa-Horigome-Shikano   vs. Nakamura-Tanaka-Honma  
287 Mizuno-Nishiyama-Oshikawa   vs. Chaovarindr-Kwanchaitunya-Setsompop  
288 Koyama-Akamine-Furugen   vs. Uchino-Endo-Eric  
289 Ota-Kanayama-Samejima   vs. Bessho-Tanioka-Ujike  
290 Ono-Nanamori-Hujihira   vs. Katou-Miyamoto-Mihara  
291 Chihara-Hayashi-Nomura   vs. Nakano-Miyasaka-Takahashi  
292 Okura-Kondou-Nakamura   vs. Azuma-Kawabata-Yamano  
293 Sawai-Sawai-Kisuki   vs. Oki-Ohashi-Shimoeda  
294 Yajima-Shimada-Hosaka   vs. Hama-Kakiki-Ishino  
295 Kobayashi-Uchida-Sarusawa   vs. Fukuki-Yamagata-Imai  
296 Toyohara-Satou-Murase   vs. Yamamoto-Yukuhiro-Ichikawa  
297 Kuroyanagi-Sugimoto-Atobe   vs. Hayashi-Yoshida-Nakamura  
298 Ariga-Muramatsu-Okayama   vs. Saitou-Yoshida-Suzuki  
299 Esuga-Yamawaki-Goto   vs. Demange-Martin-Schulhof  
300 Sugiyama-Noine-Usui   vs. Ohkawa-Kageyama-Moriya  
301 Partanen-Sakakura-Mori   vs. Takeda-Iwaide-Tomizawa  
302 Kouno-Yamaryo-Nishioka   vs. Nagao-Sadahiro-Yamada  
303 Koh-Lee-Takai   vs. Higuchi-Senshu-Maruno  
304 Tamaki-Matsumoto-Nawa   vs. Tsutsui-Nagao-Kokubu  
305 Arai-Kaku-Sue   vs. Yamazaki-Nishikawa-Sakai  
306 Ohtsubo-Sato-Shida   vs. Kuwano-Hiroi-Hiroi  
307 Takano-Kimura-Sasao   vs. Nakanishi-Ookura-Morishita  
309 Hasegawa-Shibue-Kamei   vs. Shiina-Nishioka-Takisaka  
310 Kawaramoto-Kuramachi-Fujikawa   vs. Hodumi-Watanabe-Shimizu  
311 Omi-Sato-Mitachi   vs. Minoshima-Katou-Sugimoto  
312 Oomori-Ikeda-Komatsu   vs. Iwasaki-Nakamura-Mizuno  
313 Takeshima-Shibata-Ishiwata   vs. Ushijima-Nakahara-Minami  
314 Tokeshi-Taketuzi-Kawamura   vs. Hirade-Kawamura-Takahashi  
315 Kojima-Sugimoto-Yamaha   vs. Hasegawa-Enomoto-Hiyama  
316 Fujii-Ebara-Suzuki   vs. Payne-Shinagawa-Tobiguchi  
317 Dong-Jiang-Zhou   vs. Iwata-Takanohashi-Amano  
318 Yu-Hsiang-Chao-Ching-Chao-Yi   vs. Yamazaki-Kimura-Ishikawa  
319 Maeda-Namera-Ishibashi   vs. Tanaka-Tanaka-Oda  
320 Imura-Kubo-Kawachi   vs. Hashimoto-Sakamoto-Takase  
321 Son-Sun-Zhao   vs. Nakai-Yamagata-Kawaguchi  
322 Machida-Iida-Nishina   vs. Shimizu-Tanaka-Hasegawa  
323 Kawano-Hirai-Nozaki   vs. Suzuki-Tanaka-Horiba  
324 Fukushima-Saito-Ayama   vs. Kubo-Watanabe-Sato  
325 Noto-Fujioka-Kimura   vs. Maruyama-Mochizuki-Takeda  
326 Maruyama-Nanba-Asaumi   vs. Endo-Kawatsu-Nogami  
327 Ishida-Yoshimori-Jumonji   vs. Sakata-Noguchi-Fukui  
328 Hirata-Okai-Yada   vs. Takeda-Miyajima-Shinomiya  
329 Yasumoto-Masuda-Otsubo   vs. Goto-Sasaki-Shirasaka  
330 Soma-Suzuki-Soma   vs. Yoshida-Suzuki-Masuda  
331 Kubota-Oguri-Kitajima   vs. Soya-Ichise-Takezawa  
332 Nakamura-Tamai-Takata   vs. Nakajima-Sudou-Ogi  
333 Yang-Cheng-Wu   vs. Manpo-Ishizaki-Ouchida  
334 Seet-Li-Watabe   vs. Zhou-Tong-Kyo  
335 Ichikawa-Segou-Taki   vs. Kumaoka-Kanzaki-Ueta  
336 Katou-Watanabe-Nakagawa   vs. Takahashi-Yoshii-Shinohara  
337 Hiroyama-Wai-Chiyonishio   vs. Tobisawa-Komizo-Takeuti  
338 Takino-Yanaseko-Konda   vs. Nanjo-Yamamoto-Ishimaru  
339 Yohara-Akabane-Takenaka   vs. Goto-Koike-Yamaguchi  
340 Yanagidate-Hato-Kita   vs. Busbee-Ables-Agyekum  
341 Kondou-Ono-Tsuzaki   vs. Lin-Liao-Kuo  
342 Ishii-Kamimura-Shimozato   vs. Watanabe-Shinoda-Kanegawa  
343 Suganuma-Nakao-Toyota   vs. Tukagoshi-Watanabe-Okamoto  
344 Shimizu-Yazu-Ichimura   vs. Yokota-Kaneko-Sako  
345 Teramoto-Wada-Takahashi   vs. Yamaguchi-Hiromasa-Iijima  
346 Song-Tang-Lim   vs. Watanabe-Ito-Yoshioka  
347 Hoshikawa-Kida-Tatematsu   vs. Horie-Hoshino-Sugimoto  
348 Sato-Sakuma-Kogure   vs. Goryo-Maeda-Hayashibara  
349 Tansei-Mune-Kurita   vs. Hirata-Shiozaki-Matsuo  
350 Ohno-Okamoto-Suzuki   vs. Ojima-Yasuda-Nemoto  
351 Wakimoto-Yumito-Hashizume   vs. Hanano-Matsuura-Kubota  
352 Yamakita-Hayata-Takahashi   vs. Kubota-Mori-Takahashi  
353 Tabe-Akazaki-Otsuka   vs. Matuura-Hotta-Kobayashi  
354 Takashima-Fukui-Hamano   vs. Houjo-Andou-Ishii  
355 Feng-Ma-Keller   vs. Hasegawa-Nagai-Hasegawa  
356 Asazuma-Nomura-Shinozuka   vs. Iwasaki-Saitou-Asada  
357 Ohtake-Deguchi-Nishikawa   vs. Sano-Kinoda-Ohta  
358 Tomita-Gibralta-Hirotaka   vs. Yokoyama-Takeuchi-Abe  
359 Chiba-Sanjo-Shamoto   vs. Takehata-Osanai-Maruyama  
360 Yagi-Ueno-Kushibe   vs. Yamada-Iseki-Sumitomo  
361 Sakuragi-Seki-Kurogane   vs. Wachigai-Sagara-Kasahara  
362 Oosawa-Sugiura-Nagaya   vs. Shigeta-Iijima-Ichinomoto  
363 Tak-Kim-Kim   vs. Tunematu-Fukuda-Fukuda  
364 Shinhama-Ishida-Sakamoto   vs. Okumura-Yokoyama-Yamakawa  
365 DiBenedetto-Cornelous-Gonzalez   vs. Ogawa-Fukunaga-Nakatsuka  
366 Mohammad Jafari-Tan-De Pedro   vs. Hishida-Ueda-Matsuya  
367 Ishikawa-Hashizume-Watanabe   vs. Endo-Yasuda-Satoda  
368 Iwatou-Inoue-Yamaguchi   vs. Sasaki-Saito-Sasaki  
369 Inagaki-Ikeda-Okumura   vs. Hashizume-Matsumura-Takamatsu  
370 Alfred-Rothmel-See   vs. Uchida-Takagi-Ohtsu  
371 Ogino-Kai-Mori   vs. Nakano-Tamai-Aihara  
372 Takizawa-Mitsuhashi-Iseya   vs. Ashida-Ishizaka-Mori  
373 Adachi-Yazawa-Sasahara   vs. Hamamoto-Kakiuchi-Iwasaki  
374 Nishizawa-Suzuki-Kawai   vs. Yonezawa-Hoyou-Oohusa  
375 Iwama-Nakatani-Komiyama   vs. Chan-Leung-Yip  
376 Okusu-Mantani-Tsukuda   vs. Shimizu-Takahashi-Nakano  

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All