Round 2 Standings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 6 0.5000
2 Wakita - Esaki - Tamano [-] 6 0.5000
3 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 6 0.5000
4 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6 0.5000
5 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 6 0.5000
6 Mine - Urase - Goshima [-] 6 0.5000
7 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 6 0.5000
8 Nakai - Mitui - Seno [-] 6 0.5000
9 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 6 0.5000
10 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 6 0.5000
11 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 6 0.5000
12 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 6 0.5000
13 Yam - Huang - Sajgalik [-] 6 0.5000
14 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6 0.5000
15 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 6 0.5000
16 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 6 0.5000
17 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 6 0.5000
18 Noge - Otani - Tamura [-] 6 0.5000
19 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 6 0.5000
20 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6 0.5000
21 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 6 0.5000
22 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 6 0.5000
23 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 6 0.5000
24 Bishop - Marino - Rubin [-] 6 0.5000
25 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6 0.5000
26 Eng - Chew - Wong [-] 6 0.5000
27 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 6 0.5000
28 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 6 0.5000
29 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6 0.5000
30 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 6 0.5000
31 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 6 0.5000
32 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 6 0.5000
33 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 6 0.5000
34 Kitaoka - Seki - Takano [-] 6 0.5000
35 Bae - Lee - Kim [-] 6 0.5000
36 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 6 0.5000
37 Kusakawa - Koide - Hata [-] 6 0.5000
38 Mori - Okamoto - Kedo [-] 6 0.5000
39 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 6 0.5000
40 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 6 0.5000
41 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 6 0.5000
42 Nakamura - Miura - Mori [-] 6 0.5000
43 Sakai - Uno - Mihara [-] 6 0.5000
44 Sun - Hung - Lu [-] 6 0.5000
45 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 6 0.5000
46 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 6 0.5000
47 Magata - Arita - Banba [-] 6 0.5000
48 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 6 0.5000
49 Dobashi - Iijima - Miki [-] 6 0.5000
50 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 6 0.5000
51 Takao - Inoue - Kamo [-] 6 0.5000
52 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 6 0.5000
53 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 6 0.5000
54 Konishi - Kano - Itou [-] 6 0.5000
55 Moriyama - Oota - Baba [-] 6 0.5000
56 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 6 0.5000
57 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 6 0.5000
58 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 6 0.5000
59 Yamanaka - Oku - Anan [-] 6 0.5000
60 Sudou - Tooi - Sano [-] 6 0.5000
61 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 6 0.5000
62 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 6 0.5000
63 Xing - Jia - Yang [-] 6 0.5000
64 Saito - Ito - Kato [-] 6 0.5000
65 Hattori - Jamin - Yamada [-] 6 0.5000
66 Ki - Mori - Oodan [-] 6 0.5000
67 Hara - Morita - Kubo [-] 6 0.5000
68 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 6 0.5000
69 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6 0.5000
70 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 6 0.5000
71 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6 0.5000
72 Dong - Wang - Tang [-] 6 0.5000
73 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 6 0.5000
74 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 6 0.5000
75 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 6 0.5000
76 Kato - Suezawa - Ogo [-] 6 0.5000
77 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6 0.5000
78 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 6 0.5000
79 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 6 0.4167
80 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 6 0.4167
81 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 6 0.4167
82 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 6 0.4167
83 Harane - Fujimura - Saitou [-] 6 0.4167
84 Zheng - Wang - Dai [-] 6 0.4167
85 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 6 0.4167
86 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 6 0.4167
87 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 6 0.4167
88 Che - Ding - Lu [-] 6 0.4167
89 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 6 0.4167
90 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 6 0.4167
91 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 6 0.4167
92 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 6 0.4167
93 Yeh - Chen - Zen [-] 6 0.4167
94 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 6 0.4167
95 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 6 0.4167
96 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 6 0.4167
97 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 6 0.4167
98 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 6 0.4167
99 Ichino - Inui - Niwa [-] 6 0.4167
100 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 6 0.4167
101 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6 0.4167
102 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 6 0.4167
103 Fujii - Nose - Shimada [-] 6 0.4167
104 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 6 0.4167
105 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 6 0.4167
106 Dods - Coad - Sierra [-] 6 0.4167
107 Naito - Higashi - Kawabata [-] 6 0.4167
108 Hanawa - Arai - Araki [-] 6 0.4167
109 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 6 0.4167
110 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 6 0.4167
111 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 6 0.4167
112 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 6 0.4167
113 Chee - Carlos - Chee [-] 6 0.4167
114 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 6 0.4167
115 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 6 0.4167
116 Wada - Misaka - Shimizu [-] 6 0.4167
117 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 6 0.4167
118 Nam - Park - Lee [-] 6 0.4167
119 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 6 0.4167
120 Oono - Shin - Honda [-] 6 0.4167
121 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 6 0.4167
122 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 6 0.4167
123 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 6 0.4167
124 Omura - Hirooka - Torii [-] 6 0.4167
125 Shair - Tai - Lam [-] 6 0.4167
126 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 6 0.4167
127 Minami - Kamei - Kimura [-] 6 0.4167
128 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 6 0.4167
129 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 6 0.4167
130 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 6 0.4167
131 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 6 0.4167
132 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 6 0.4167
133 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6 0.4167
134 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 6 0.4167
135 Masukado - Saito - Tanaka [-] 6 0.4167
136 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 6 0.4167
137 Ito - Koyanagi - Mori [-] 6 0.4167
138 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 6 0.4167
139 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 6 0.4167
140 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 6 0.4167
141 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 6 0.4167
142 Lyu - Shu - Han [-] 6 0.4167
143 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 6 0.4167
144 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 6 0.4167
145 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 6 0.4167
146 Osanai - Hariu - Shibata [-] 6 0.4167
147 Ito - Shimizu - Arai [-] 6 0.4167
148 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 6 0.4167
149 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 6 0.4167
150 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 6 0.4167
151 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 6 0.4167
152 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 6 0.4167
153 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 6 0.4167
154 Song - Lu - Zhi [-] 6 0.4167
155 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 6 0.4167
156 Miyake - Saida - Nakada [-] 6 0.4167
157 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 6 0.4167
158 Haseba - Aoki - Aoki [-] 6 0.4167
159 Furukawa - Henmi - Saito [-] 6 0.4167
160 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 6 0.4167
161 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6 0.4167
162 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 6 0.4167
163 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6 0.4167
164 Ito - Shimamura - Konishi [-] 6 0.4167
165 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 6 0.4167
166 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 6 0.3333
167 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 4 0.5833
168 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4 0.5833
169 Tay - Lim - Li [-] 4 0.5833
170 Matsushita - Itou - Naraya [-] 4 0.5833
171 Kou - Sakamoto - Senba [-] 4 0.5833
172 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 4 0.5833
173 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 4 0.5833
174 Li - Yu - Zuo [-] 4 0.5833
175 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 4 0.5833
176 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 4 0.5833
177 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 4 0.5000
178 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 4 0.5000
179 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 4 0.5000
180 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 4 0.5000
181 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 4 0.5000
182 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4 0.5000
183 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 4 0.5000
184 Choi - Yang - Cho [-] 4 0.5000
185 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 4 0.5000
186 Lam - Yan - Choi [-] 4 0.5000
187 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 4 0.5000
188 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 4 0.5000
189 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 4 0.5000
190 Sun - He - Liu [-] 4 0.5000
191 Watanabe - Chou - Tomita [-] 4 0.5000
192 Wang - Deng - Wang [-] 4 0.5000
193 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 4 0.5000
194 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 4 0.5000
195 Aziz - Joe - Justin [-] 4 0.5000
196 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 4 0.5000
197 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 4 0.5000
198 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 4 0.5000
199 Horie - Kaino - Abe [-] 4 0.5000
200 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 4 0.5000
201 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 4 0.5000
202 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 4 0.5000
203 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 4 0.3333
204 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 4 0.3333
205 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 4 0.3333
206 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 4 0.3333
207 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 4 0.3333
208 Zhang - Qi - Liu [-] 4 0.3333
209 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 4 0.3333
210 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 4 0.3333
211 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 4 0.3333
212 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.7500
213 Ito - Kato - Iwasaki [-] 3 0.7500
214 U - Asizawa - Yamabe [-] 3 0.7500
215 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 3 0.7500
216 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 3 0.7500
217 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 3 0.7500
218 Teng - Hung - Huang [-] 3 0.7500
219 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 3 0.7500
220 Aridome - Bando - Shimura [-] 3 0.7500
221 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 3 0.7500
222 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 3 0.7500
223 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 3 0.7500
224 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 3 0.7500
225 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.7500
226 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 3 0.7500
227 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 3 0.7500
228 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 3 0.7500
229 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 3 0.7500
230 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 3 0.7500
231 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 3 0.7500
232 Oomoto - Okada - Uechi [-] 3 0.7500
233 Obata - Kimbara - Murakami [-] 3 0.7500
234 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 3 0.7500
235 Kim - Yoon - Seo [-] 3 0.7500
236 Takahashi - Itakura - Makino [-] 3 0.7500
237 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 3 0.7500
238 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 3 0.7500
239 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 3 0.7500
240 Kidera - Sato - Okano [-] 3 0.7500
241 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 3 0.7500
242 Hoshide - Kato - Noto [-] 3 0.7500
243 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.7500
244 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 3 0.7500
245 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 3 0.7500
246 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 3 0.7500
247 Tase - Kaida - Matsui [-] 3 0.7500
248 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 3 0.7500
249 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.7500
250 Leung - Chan - Tang [-] 3 0.7500
251 Park - Park - Kim [-] 3 0.7500
252 Naide - Murase - Boku [-] 3 0.7500
253 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 3 0.7500
254 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 3 0.7500
255 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 3 0.7500
256 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 3 0.7500
257 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 3 0.7500
258 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 3 0.7500
259 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 3 0.7500
260 Hirano - Sakurai - Okada [-] 3 0.7500
261 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 3 0.7500
262 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 3 0.7500
263 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 3 0.7500
264 Hisada - Abe - Yasuda [-] 3 0.7500
265 Kimura - Inukai - Hirano [-] 3 0.7500
266 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 3 0.7500
267 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 3 0.7500
268 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 3 0.7500
269 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 3 0.7500
270 Yamada - Ishihara - Ono [-] 3 0.7500
271 Iimura - Nishio - Ishii [-] 3 0.7500
272 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 3 0.7500
273 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 3 0.7500
274 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.7500
275 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 3 0.7500
276 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.7500
277 Matsumoto - Takao - Hori [-] 3 0.7500
278 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 3 0.7500
279 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 3 0.7500
280 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 3 0.7500
281 Motomura - Itou - Itou [-] 3 0.7500
282 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 3 0.7500
283 Takata - Yamamoto - Chou [-] 3 0.7500
284 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 3 0.7500
285 Satou - Hibino - Watanabe [-] 3 0.7500
286 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 3 0.7500
287 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 3 0.7500
288 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 3 0.7500
289 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 3 0.7500
290 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 3 0.7500
291 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.6667
292 Yamada - Date - Fukunaga [-] 3 0.6667
293 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 3 0.6667
294 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 3 0.6667
295 Liu - Wang - Adelman [-] 3 0.6667
296 Kawai - Takeda - Daigo [-] 3 0.6667
297 Miura - Sugawara - Ishida [-] 3 0.6667
298 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 3 0.6667
299 Zhang - Guo - Chen [-] 3 0.6667
300 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 3 0.6667
301 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 3 0.6667
302 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 3 0.6667
303 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 3 0.6667
304 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 3 0.6667
305 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 3 0.6667
306 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 3 0.6667
307 Iso - Yamamoto - Arai [-] 3 0.6667
308 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 3 0.6667
309 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.6667
310 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 3 0.6667
311 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 3 0.6667
312 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 3 0.6667
313 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.6667
314 Horii - Asano - Yoshihara [-] 3 0.6667
315 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.6667
316 Ibe - Michibata - Iwami [-] 3 0.6667
317 Xu - Wang - Wu [-] 3 0.6667
318 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.6667
319 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 3 0.6667
320 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.6667
321 Murata - Kubozono - Morita [-] 3 0.6667
322 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 3 0.6667
323 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 3 0.6667
324 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 3 0.6667
325 Umetani - Miki - Seki [-] 3 0.6667
326 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 3 0.6667
327 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 3 0.6667
328 Masui - Itou - Sugiyama [-] 3 0.6667
329 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 3 0.6667
330 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 3 0.6667
331 Ho - Lai - Wong [-] 3 0.6667
332 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 3 0.6667
333 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 3 0.6667
334 Yamane - Mizuno - Ine [-] 3 0.6667
335 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.6667
336 Ota - Yamada - Tanji [-] 3 0.6667
337 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 3 0.6667
338 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 3 0.6667
339 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 3 0.6667
340 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 3 0.6667
341 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 3 0.6667
342 Naoe - Matsushima - Mori [-] 3 0.6667
343 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 3 0.6667
344 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 3 0.6667
345 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 3 0.6667
346 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 3 0.6667
347 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 3 0.6667
348 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 3 0.6667
349 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 3 0.6667
350 Yamada - Ito - Abe [-] 3 0.6667
351 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 3 0.6667
352 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 3 0.6667
353 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 3 0.6667
354 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.6667
355 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 3 0.6667
356 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 3 0.6667
357 Ueda - Satou - Muranaka [-] 3 0.6667
358 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 3 0.6667
359 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 3 0.6667
360 Kato - Ando - Furukawa [-] 3 0.6667
361 Imai - Kawakami - Kubota [-] 3 0.6667
362 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 3 0.6667
363 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.6667
364 Takasou - Seo - Shishikura [-] 3 0.6667
365 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 3 0.6667
366 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 3 0.6667
367 Kirino - Sato - Toyota [-] 3 0.6667
368 Aka - Ishida - Oonishi [-] 3 0.6667
369 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 3 0.6667
370 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 3 0.6667
371 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 3 0.6667
372 Umemura - Gration - Araki [-] 3 0.6667
373 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 3 0.6667
374 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 3 0.6667
375 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 3 0.6667
376 Shoji - Ooike - Mitome [-] 3 0.6667
377 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 3 0.6667
378 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 3 0.6667
379 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 3 0.6667
380 Tak - Kim - Kim [-] 3 0.6667
381 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 3 0.6667
382 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 3 0.6667
383 Koyama - Akamine - Furugen [-] 3 0.6667
384 Adati - Kawabata - Motoe [-] 3 0.6667
385 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3 0.6667
386 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 3 0.6667
387 Chiba - Ono - Nagano [-] 3 0.6667
388 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 3 0.6667
389 Ohta - Takeda - Takada [-] 3 0.6667
390 Benoit - Li - Gao [-] 3 0.6667
391 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 3 0.6667
392 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 3 0.6667
393 Sato - Sakuma - Kogure [-] 3 0.6667
394 Haokang - Tai - Jiabin [-] 3 0.6667
395 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 3 0.6667
396 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 3 0.6667
397 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 3 0.6667
398 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3 0.6667
399 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 3 0.6667
400 Takano - Kimura - Sasao [-] 3 0.6667
401 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3 0.6667
402 Takino - Yanaseko - Konda [-] 3 0.6667
403 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 3 0.6667
404 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 3 0.6667
405 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 3 0.6667
406 Endo - Yasuda - Satoda [-] 3 0.6667
407 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 3 0.6667
408 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 3 0.6667
409 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 3 0.6667
410 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3 0.6667
411 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 3 0.6667
412 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 3 0.6667
413 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 3 0.6667
414 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3 0.6667
415 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 3 0.6667
416 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 3 0.6667
417 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 3 0.6667
418 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 3 0.6667
419 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 3 0.6667
420 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 3 0.6667
421 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3 0.6667
422 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 3 0.6667
423 Nakamura - Tamai - Takata [-] 3 0.6667
424 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 3 0.6667
425 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3 0.6667
426 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 3 0.6667
427 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 3 0.6667
428 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 3 0.6667
429 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 3 0.6667
430 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3 0.6667
431 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3 0.6667
432 Shiba - Ueno - Higashino [-] 3 0.6667
433 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 3 0.6667
434 Imura - Kubo - Kawachi [-] 3 0.6667
435 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 3 0.6667
436 Castagna - Noyce - Harding [-] 3 0.6667
437 Nakao - Sawada - Iwata [-] 3 0.6667
438 Yoon - Nam - Na [-] 3 0.6667
439 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 3 0.6667
440 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 3 0.6667
441 Ichikawa - Segou - Taki [-] 3 0.6667
442 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 3 0.6667
443 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 3 0.6667
444 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 3 0.6667
445 Kawabata - Baba - Takeda [-] 3 0.6667
446 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 3 0.6667
447 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 3 0.6667
448 Kubo - Watanabe - Sato [-] 3 0.6667
449 Demange - Martin - Schulhof [-] 3 0.6667
450 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 3 0.6667
451 Asai - Katou - Hiraoka [-] 3 0.6667
452 Arai - Kaku - Sue [-] 3 0.6667
453 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 3 0.6667
454 Dong - Jiang - Zhou [-] 3 0.6667
455 Matsushima - Hori - Naemura [-] 3 0.5000
456 Hayashi - Ushie - Nose [-] 3 0.5000
457 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 3 0.5000
458 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3 0.5000
459 Miyake - Oooka - Kurata [-] 3 0.5000
460 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 3 0.5000
461 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 3 0.5000
462 Sano - Kinoda - Ohta [-] 3 0.5000
463 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 3 0.5000
464 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 3 0.5000
465 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 3 0.4167
466 Partanen - Sakakura - Mori [-] 3 0.4167
467 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 3 0.4167
468 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 3 0.4167
469 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 3 0.4167
470 Kawase - Ishida - Mizui [-] 3 0.4167
471 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 3 0.4167
472 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 3 0.4167
473 Hirose - Mori - Murao [-] 3 0.4167
474 Tansei - Mune - Kurita [-] 3 0.4167
475 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 3 0.4167
476 Soma - Suzuki - Soma [-] 3 0.4167
477 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 3 0.4167
478 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 3 0.4167
479 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 3 0.4167
480 Habu - Sasaki - Saitou [-] 3 0.4167
481 Noto - Fujioka - Kimura [-] 3 0.4167
482 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3 0.4167
483 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 3 0.4167
484 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 3 0.4167
485 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 3 0.4167
486 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 3 0.4167
487 Son - Sun - Zhao [-] 3 0.4167
488 Seet - Li - Watabe [-] 3 0.4167
489 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 3 0.4167
490 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 3 0.4167
491 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3 0.4167
492 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 3 0.4167
493 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.4167
494 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 3 0.4167
495 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 3 0.4167
496 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 3 0.4167
497 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 3 0.4167
498 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3 0.4167
499 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 3 0.4167
500 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 3 0.4167
501 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 3 0.4167
502 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 3 0.4167
503 Alfred - Rothmel - See [-] 3 0.4167
504 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 3 0.4167
505 Asao - Honda - Kato [-] 3 0.4167
506 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 3 0.4167
507 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 3 0.4167
508 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 3 0.4167
509 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 3 0.4167
510 Jhang - Yen - Chen [-] 3 0.4167
511 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 3 0.4167
512 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 3 0.4167
513 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 3 0.4167
514 Higaki - Okajima - Kurata [-] 3 0.4167
515 Chia - Lim - Ming [-] 3 0.4167
516 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 3 0.4167
517 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 3 0.4167
518 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 3 0.4167
519 Chan - Leung - Yip [-] 3 0.4167
520 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 3 0.4167
521 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 3 0.4167
522 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 3 0.4167
523 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 3 0.4167
524 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 3 0.4167
525 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 3 0.4167
526 Takashima - Fukui - Hamano [-] 3 0.4167
527 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 3 0.4167
528 Yanagidate - Hato - Kita [-] 3 0.4167
529 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 3 0.4167
530 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 3 0.4167
531 Ogino - Kai - Mori [-] 3 0.4167
532 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 3 0.4167
533 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 3 0.4167
534 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 3 0.4167
535 Kunita - Hori - Nagaya [-] 3 0.4167
536 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3 0.4167
537 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 3 0.4167
538 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 3 0.4167
539 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 3 0.4167
540 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 3 0.4167
541 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 3 0.4167
542 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 3 0.4167
543 Hama - Kakiki - Ishino [-] 3 0.4167
544 Satou - Sakurai - Sano [-] 2 0.3333
545 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 2 0.3333
546 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 1 0.6667
547 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.6667
548 Koike - Funamoto - Kanda [-] 1 0.6667
549 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 1 0.6667
550 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 1 0.6667
551 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 1 0.6667
552 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 1 0.6667
553 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 1 0.6667
554 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 1 0.6667
555 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 1 0.6667
556 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1 0.6667
557 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 1 0.6667
558 Okura - Kondou - Nakamura [-] 1 0.6667
559 Song - Tang - Lim [-] 1 0.6667
560 Xiao - Ou - Takada [-] 1 0.6667
561 Senoo - Takesita - Akase [-] 1 0.6667
562 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 1 0.6667
563 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 1 0.6667
564 Ota - Kurashima - Munekata [-] 1 0.6667
565 Omi - Sato - Mitachi [-] 1 0.6667
566 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 1 0.6667
567 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 1 0.5000
568 Alvarez - Regala - Wilson [-] 1 0.5000
569 Park - Kang - Moon [-] 1 0.5000
570 Nitta - Matubara - Nakae [-] 1 0.5000
571 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 1 0.5000
572 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 1 0.5000
573 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.5000
574 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 1 0.5000
575 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 1 0.5000
576 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 1 0.5000
577 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 1 0.5000
578 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1 0.5000
579 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 1 0.4167
580 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1 0.4167
581 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 1 0.4167
582 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 1 0.4167
583 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 0 0.7500
584 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 0 0.7500
585 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 0.7500
586 Houjo - Andou - Ishii [-] 0 0.7500
587 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 0 0.7500
588 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 0 0.7500
589 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 0 0.7500
590 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 0 0.7500
591 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 0 0.7500
592 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 0 0.7500
593 Endo - Saionji - Kubota [-] 0 0.7500
594 Chan - Lee - Chick [-] 0 0.7500
595 Nakano - Tamai - Aihara [-] 0 0.7500
596 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 0 0.7500
597 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 0 0.7500
598 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 0 0.7500
599 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 0 0.7500
600 Karata - Kawai - Ando [-] 0 0.7500
601 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 0.7500
602 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 0 0.7500
603 Koh - Lee - Takai [-] 0 0.7500
604 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 0 0.7500
605 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 0 0.7500
606 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 0 0.7500
607 Chu - Kuan - Li [-] 0 0.7500
608 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 0 0.7500
609 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 0 0.7500
610 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 0 0.7500
611 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 0.7500
612 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 0 0.7500
613 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 0 0.7500
614 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 0 0.7500
615 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 0 0.7500
616 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 0 0.7500
617 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 0 0.7500
618 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 0.7500
619 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 0 0.7500
620 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 0 0.7500
621 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 0.7500
622 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 0.7500
623 Urata - Aoyama - Inui [-] 0 0.7500
624 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 0 0.7500
625 Komada - Suzuki - Matsui [-] 0 0.7500
626 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 0 0.7500
627 Kuo - Liu - Lin [-] 0 0.7500
628 Yang - Cheng - Wu [-] 0 0.7500
629 Sugiyama - Noine - Usui [-] 0 0.7500
630 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 0 0.7500
631 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 0 0.7500
632 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 0.7500
633 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 0 0.7500
634 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 0 0.7500
635 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 0 0.7500
636 Hanai - Usui - Nakura [-] 0 0.7500
637 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 0.7500
638 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 0 0.7500
639 Banno - Hirota - Hatta [-] 0 0.7500
640 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 0 0.7500
641 Mao - Song - Bi [-] 0 0.7500
642 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 0 0.7500
643 Fukushima - Saito - Ayama [-] 0 0.7500
644 Abe - Naruse - Miyashita [-] 0 0.7500
645 Maki - Yamada - Mori [-] 0 0.7500
646 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 0 0.7500
647 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 0 0.7500
648 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 0 0.7500
649 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 0 0.7500
650 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 0.7500
651 Satou - Kato - Kobayashi [-] 0 0.7500
652 Matsumura - Inoue - Ito [-] 0 0.7500
653 Toyohara - Satou - Murase [-] 0 0.7500
654 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 0 0.7500
655 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 0 0.7500
656 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 0 0.7500
657 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 0 0.7500
658 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 0.7500
659 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 0 0.7500
660 Hu - Meng - Lian [-] 0 0.6667
661 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 0.6667
662 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 0 0.5833
663 Kim - Yang - Choi [-] 0 0.5833
664 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 0.5833
665 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 0 0.5833
666 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 0.5833
667 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 0 0.5833
668 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 0 0.5833
669 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 0 0.5833
670 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 0 0.5833
671 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 0 0.5833
672 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 0 0.5833
673 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 0.5833
674 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 0 0.5000
675 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 0 0.5000
676 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 0 0.5000
677 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 0 0.5000
678 Mcneace - Brickey - Brown [-] 0 0.5000
679 Kubota - Mori - Takahashi [-] 0 0.5000
680 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 0 0.5000
681 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 0 0.5000
682 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 0.5000
683 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 0 0.5000
684 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 0.5000
685 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 0.5000
686 Hirata - Okai - Yada [-] 0 0.5000
687 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 0.5000
688 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 0 0.5000
689 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 0.5000
690 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 0 0.5000
691 Soya - Ichise - Takezawa [-] 0 0.5000
692 Itou - Iyota - Takano [-] 0 0.5000
693 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 0 0.5000
694 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 0 0.5000
695 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 0 0.5000
696 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 0.5000
697 Wada - Ishida - Tanaka [-] 0 0.5000
698 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 0 0.5000
699 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 0 0.5000
700 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 0 0.5000
701 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 0 0.5000
702 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.5000
703 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 0 0.5000
704 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 0 0.5000
705 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 0 0.5000
706 Moriya - Sakane - Sorada [-] 0 0.5000
707 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 0 0.5000
708 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 0 0.5000
709 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 0 0.5000
710 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 0 0.5000
711 Yokota - Kaneko - Sako [-] 0 0.5000
712 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 0 0.5000
713 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 0.5000
714 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 0 0.5000
715 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 0 0.5000
716 Uchino - Endo - Eric [-] 0 0.5000
717 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 0 0.5000
718 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 0 0.5000
719 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 0.5000
720 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 0 0.5000
721 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 0 0.5000
722 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 0 0.5000
723 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 0 0.5000
724 Ota - Kanayama - Samejima [-] 0 0.5000
725 Machida - Iida - Nishina [-] 0 0.5000
726 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 0 0.5000
727 Zhou - Tong - Kyo [-] 0 0.5000
728 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 0 0.5000
729 Sato - Mashukawa - Koike [-] 0 0.5000
730 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 0 0.5000
731 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 0.5000
732 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 0 0.5000
733 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 0 0.5000
734 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 0 0.5000
735 Feng - Ma - Keller [-] 0 0.5000
736 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 0 0.5000
737 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 0 0.5000
738 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 0 0.5000
739 Awane - Hayakawa - Arai [-] 0 0.5000
740 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 0 0.5000
741 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 0 0.5000
742 Itada - Shimada - Katou [-] 0 0.5000
743 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 0 0.5000
744 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 0 0.5000
745 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 0 0.5000
746 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 0 0.5000
747 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 0 0.5000
748 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 0.5000
749 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 0 0.5000
750 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 0.5000
751 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 0 0.5000
752 Lin - Liao - Kuo [-] 0 0.5000
753 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 0 0.5000
754 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 0 0.5000

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All