Round 3 Standings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 9 0.6667
2 Eng - Chew - Wong [-] 9 0.6667
3 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 9 0.6667
4 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 9 0.6667
5 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 9 0.6667
6 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 9 0.6667
7 Ki - Mori - Oodan [-] 9 0.6667
8 Dong - Wang - Tang [-] 9 0.6667
9 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 9 0.5556
10 Mine - Urase - Goshima [-] 9 0.5556
11 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 9 0.5556
12 Bishop - Marino - Rubin [-] 9 0.5556
13 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 9 0.5556
14 Kusakawa - Koide - Hata [-] 9 0.5556
15 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 9 0.5556
16 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 9 0.5556
17 Takao - Inoue - Kamo [-] 9 0.5556
18 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 9 0.5556
19 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 9 0.5556
20 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 9 0.5556
21 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 9 0.5556
22 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 9 0.5556
23 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 9 0.5556
24 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 9 0.5556
25 Zheng - Wang - Dai [-] 9 0.5556
26 Che - Ding - Lu [-] 9 0.5556
27 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 9 0.5556
28 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 9 0.5556
29 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 9 0.5556
30 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 9 0.5556
31 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 9 0.5556
32 Shair - Tai - Lam [-] 9 0.5556
33 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 9 0.5556
34 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 9 0.5556
35 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 9 0.5556
36 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 9 0.5556
37 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 9 0.5556
38 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 9 0.5556
39 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 9 0.5556
40 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 9 0.5556
41 Osanai - Hariu - Shibata [-] 9 0.5556
42 Haseba - Aoki - Aoki [-] 9 0.5556
43 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 9 0.5556
44 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 9 0.5556
45 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 9 0.4815
46 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 9 0.4815
47 Minami - Kamei - Kimura [-] 9 0.4815
48 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 9 0.4815
49 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 9 0.4815
50 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 9 0.4444
51 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 9 0.4444
52 Wakita - Esaki - Tamano [-] 9 0.4444
53 Yam - Huang - Sajgalik [-] 9 0.4444
54 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 9 0.4444
55 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 9 0.4444
56 Bae - Lee - Kim [-] 9 0.4444
57 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 9 0.4444
58 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 9 0.4444
59 Dobashi - Iijima - Miki [-] 9 0.4444
60 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 9 0.4444
61 Hattori - Jamin - Yamada [-] 9 0.4444
62 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 9 0.4444
63 Harane - Fujimura - Saitou [-] 9 0.4444
64 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 9 0.4444
65 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 9 0.4444
66 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 9 0.4444
67 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 9 0.4444
68 Fujii - Nose - Shimada [-] 9 0.4444
69 Naito - Higashi - Kawabata [-] 9 0.4444
70 Chee - Carlos - Chee [-] 9 0.4444
71 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 9 0.4444
72 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 9 0.4444
73 Oono - Shin - Honda [-] 9 0.4444
74 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 9 0.4444
75 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 9 0.4444
76 Omura - Hirooka - Torii [-] 9 0.4444
77 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 9 0.4444
78 Lyu - Shu - Han [-] 9 0.4444
79 Ito - Shimizu - Arai [-] 9 0.4444
80 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 9 0.4444
81 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 9 0.4444
82 Sudou - Tooi - Sano [-] 7 0.7037
83 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 7 0.6296
84 Li - Yu - Zuo [-] 7 0.6296
85 Nakamura - Miura - Mori [-] 7 0.5926
86 Kato - Suezawa - Ogo [-] 7 0.5926
87 Aziz - Joe - Justin [-] 7 0.5185
88 Tay - Lim - Li [-] 7 0.5185
89 Kou - Sakamoto - Senba [-] 7 0.5185
90 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 7 0.5185
91 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 7 0.5185
92 Choi - Yang - Cho [-] 7 0.5185
93 Lam - Yan - Choi [-] 7 0.5185
94 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 7 0.5185
95 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 7 0.5185
96 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 7 0.4815
97 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 7 0.4815
98 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 7 0.4444
99 Matsushita - Itou - Naraya [-] 7 0.4074
100 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 7 0.4074
101 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 7 0.4074
102 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 7 0.4074
103 Sun - He - Liu [-] 7 0.4074
104 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 7 0.4074
105 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 7 0.4074
106 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 7 0.3704
107 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 6 0.7778
108 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 6 0.7778
109 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6 0.7778
110 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6 0.7778
111 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 6 0.7778
112 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 6 0.7778
113 Mori - Okamoto - Kedo [-] 6 0.7778
114 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6 0.7778
115 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6 0.7037
116 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 6 0.7037
117 Miyake - Saida - Nakada [-] 6 0.7037
118 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6 0.6667
119 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 6 0.6667
120 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 6 0.6667
121 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 6 0.6667
122 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 6 0.6667
123 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 6 0.6667
124 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6 0.6667
125 Kitaoka - Seki - Takano [-] 6 0.6667
126 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 6 0.6667
127 Magata - Arita - Banba [-] 6 0.6667
128 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 6 0.6667
129 Moriyama - Oota - Baba [-] 6 0.6667
130 Yamanaka - Oku - Anan [-] 6 0.6667
131 Xing - Jia - Yang [-] 6 0.6667
132 Hara - Morita - Kubo [-] 6 0.6667
133 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 6 0.6667
134 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 6 0.6667
135 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 6 0.6667
136 Yeh - Chen - Zen [-] 6 0.6667
137 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 6 0.6667
138 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 6 0.6667
139 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 6 0.6667
140 Ichino - Inui - Niwa [-] 6 0.6667
141 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6 0.6667
142 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 6 0.6667
143 Hanawa - Arai - Araki [-] 6 0.6667
144 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 6 0.6667
145 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 6 0.6667
146 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 6 0.6667
147 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 6 0.6667
148 Nam - Park - Lee [-] 6 0.6667
149 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6 0.6667
150 Masukado - Saito - Tanaka [-] 6 0.6667
151 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 6 0.6667
152 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 6 0.6667
153 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 6 0.6667
154 Furukawa - Henmi - Saito [-] 6 0.6667
155 Ito - Shimamura - Konishi [-] 6 0.6667
156 U - Asizawa - Yamabe [-] 6 0.6667
157 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 6 0.6667
158 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 6 0.6667
159 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 6 0.6667
160 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 6 0.6667
161 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 6 0.6667
162 Takahashi - Itakura - Makino [-] 6 0.6667
163 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 6 0.6667
164 Tase - Kaida - Matsui [-] 6 0.6667
165 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 6 0.6667
166 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 6 0.6667
167 Kimura - Inukai - Hirano [-] 6 0.6667
168 Yamada - Ishihara - Ono [-] 6 0.6667
169 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 6 0.6667
170 Motomura - Itou - Itou [-] 6 0.6667
171 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 6 0.5926
172 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 6 0.5926
173 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 6 0.5926
174 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 6 0.5556
175 Nakai - Mitui - Seno [-] 6 0.5556
176 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 6 0.5556
177 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 6 0.5556
178 Noge - Otani - Tamura [-] 6 0.5556
179 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6 0.5556
180 Sakai - Uno - Mihara [-] 6 0.5556
181 Sun - Hung - Lu [-] 6 0.5556
182 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 6 0.5556
183 Konishi - Kano - Itou [-] 6 0.5556
184 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 6 0.5556
185 Saito - Ito - Kato [-] 6 0.5556
186 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 6 0.5556
187 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6 0.5556
188 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 6 0.5556
189 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 6 0.5556
190 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 6 0.5556
191 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 6 0.5556
192 Dods - Coad - Sierra [-] 6 0.5556
193 Wada - Misaka - Shimizu [-] 6 0.5556
194 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 6 0.5556
195 Ito - Koyanagi - Mori [-] 6 0.5556
196 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 6 0.5556
197 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 6 0.5556
198 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 6 0.5556
199 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 6 0.5556
200 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 6 0.5556
201 Song - Lu - Zhi [-] 6 0.5556
202 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 6 0.5556
203 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6 0.5556
204 Teng - Hung - Huang [-] 6 0.5556
205 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 6 0.5556
206 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 6 0.5556
207 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 6 0.5556
208 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 6 0.5556
209 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 6 0.5556
210 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 6 0.5556
211 Hoshide - Kato - Noto [-] 6 0.5556
212 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 6 0.5556
213 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 6 0.5556
214 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 6 0.5556
215 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 6 0.5556
216 Hisada - Abe - Yasuda [-] 6 0.5556
217 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 6 0.5556
218 Iimura - Nishio - Ishii [-] 6 0.5556
219 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 6 0.5556
220 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 6 0.5556
221 Takata - Yamamoto - Chou [-] 6 0.5556
222 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 6 0.5556
223 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 6 0.5556
224 Liu - Wang - Adelman [-] 6 0.5556
225 Zhang - Guo - Chen [-] 6 0.5556
226 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 6 0.5556
227 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 6 0.5556
228 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 6 0.5556
229 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 6 0.5556
230 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 6 0.5556
231 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 6 0.5556
232 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 6 0.5556
233 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 6 0.5556
234 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 6 0.5556
235 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 6 0.5556
236 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 6 0.5556
237 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 6 0.5556
238 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 6 0.5556
239 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 6 0.5556
240 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 6 0.5556
241 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 6 0.5556
242 Takano - Kimura - Sasao [-] 6 0.5556
243 Endo - Yasuda - Satoda [-] 6 0.5556
244 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 6 0.5556
245 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6 0.5556
246 Yoon - Nam - Na [-] 6 0.5556
247 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 6 0.5556
248 Kubo - Watanabe - Sato [-] 6 0.5556
249 Ota - Yamada - Tanji [-] 6 0.5185
250 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 6 0.4815
251 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 6 0.4815
252 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 6 0.4815
253 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 6 0.4815
254 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 6 0.4815
255 Matsushima - Hori - Naemura [-] 6 0.4815
256 Hayashi - Ushie - Nose [-] 6 0.4815
257 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 6 0.4815
258 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 6 0.4815
259 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 6 0.4815
260 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 6 0.4444
261 Aridome - Bando - Shimura [-] 6 0.4444
262 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 6 0.4444
263 Naide - Murase - Boku [-] 6 0.4444
264 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 6 0.4444
265 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 6 0.4444
266 Iso - Yamamoto - Arai [-] 6 0.4444
267 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 6 0.4444
268 Ibe - Michibata - Iwami [-] 6 0.4444
269 Xu - Wang - Wu [-] 6 0.4444
270 Murata - Kubozono - Morita [-] 6 0.4444
271 Umetani - Miki - Seki [-] 6 0.4444
272 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 6 0.4444
273 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 6 0.4444
274 Ho - Lai - Wong [-] 6 0.4444
275 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 6 0.4444
276 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 6 0.4444
277 Yamada - Ito - Abe [-] 6 0.4444
278 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 6 0.4444
279 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 6 0.4444
280 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 6 0.4444
281 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 6 0.4444
282 Aka - Ishida - Oonishi [-] 6 0.4444
283 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 6 0.4444
284 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 6 0.4444
285 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 6 0.4444
286 Chiba - Ono - Nagano [-] 6 0.4444
287 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 6 0.4444
288 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 6 0.4444
289 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 6 0.4444
290 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 6 0.4444
291 Takino - Yanaseko - Konda [-] 6 0.4444
292 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 6 0.4444
293 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 6 0.4444
294 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 6 0.4444
295 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 6 0.4444
296 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 6 0.4444
297 Imura - Kubo - Kawachi [-] 6 0.4444
298 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 6 0.4444
299 Nakao - Sawada - Iwata [-] 6 0.4444
300 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 6 0.4444
301 Ichikawa - Segou - Taki [-] 6 0.4444
302 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 6 0.4444
303 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 6 0.4444
304 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 6 0.4444
305 Kawabata - Baba - Takeda [-] 6 0.4444
306 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 6 0.4444
307 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 6 0.4444
308 Kawase - Ishida - Mizui [-] 6 0.4444
309 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 6 0.4444
310 Habu - Sasaki - Saitou [-] 6 0.4444
311 Noto - Fujioka - Kimura [-] 6 0.4444
312 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 6 0.4444
313 Son - Sun - Zhao [-] 6 0.4444
314 Seet - Li - Watabe [-] 6 0.4444
315 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 6 0.4444
316 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 6 0.4444
317 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 6 0.4444
318 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 6 0.4444
319 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 6 0.4444
320 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 6 0.4444
321 Jhang - Yen - Chen [-] 6 0.4444
322 Chia - Lim - Ming [-] 6 0.4444
323 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 6 0.4444
324 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 6 0.4444
325 Yanagidate - Hato - Kita [-] 6 0.4444
326 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 6 0.4444
327 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 6 0.4444
328 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 6 0.4444
329 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 6 0.4444
330 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 6 0.3704
331 Miyake - Oooka - Kurata [-] 6 0.3704
332 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 6 0.3704
333 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 6 0.3333
334 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 6 0.3333
335 Tansei - Mune - Kurita [-] 6 0.3333
336 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 6 0.3333
337 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 6 0.3333
338 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 6 0.3333
339 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 6 0.3333
340 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 6 0.3333
341 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 6 0.3333
342 Alfred - Rothmel - See [-] 6 0.3333
343 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 6 0.3333
344 Higaki - Okajima - Kurata [-] 6 0.3333
345 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 6 0.3333
346 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 6 0.3333
347 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 6 0.3333
348 Takashima - Fukui - Hamano [-] 6 0.3333
349 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 6 0.3333
350 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 6 0.3333
351 Kunita - Hori - Nagaya [-] 6 0.3333
352 Wang - Deng - Wang [-] 5 0.5926
353 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 5 0.4815
354 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 4 0.7407
355 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4 0.7407
356 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 4 0.6667
357 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 4 0.6296
358 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 4 0.6296
359 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 4 0.6296
360 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4 0.6296
361 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 4 0.6296
362 Watanabe - Chou - Tomita [-] 4 0.6296
363 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 4 0.5926
364 Leung - Chan - Tang [-] 4 0.5926
365 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 4 0.5926
366 Okura - Kondou - Nakamura [-] 4 0.5926
367 Ota - Kurashima - Munekata [-] 4 0.5926
368 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 4 0.5556
369 Horie - Kaino - Abe [-] 4 0.5556
370 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 4 0.5556
371 Zhang - Qi - Liu [-] 4 0.5556
372 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 4 0.5556
373 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 4 0.5185
374 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 4 0.5185
375 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 4 0.5185
376 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 4 0.5185
377 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 4 0.5185
378 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 4 0.5185
379 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 4 0.5185
380 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 4 0.5185
381 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 4 0.5185
382 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 4 0.5185
383 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 4 0.5185
384 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 4 0.4815
385 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 4 0.4815
386 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 4 0.4815
387 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 4 0.4815
388 Senoo - Takesita - Akase [-] 4 0.4815
389 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 4 0.4815
390 Koike - Funamoto - Kanda [-] 4 0.4444
391 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 4 0.4444
392 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 4 0.4444
393 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 4 0.4444
394 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 4 0.4074
395 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 4 0.4074
396 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 4 0.4074
397 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 4 0.4074
398 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 4 0.4074
399 Alvarez - Regala - Wilson [-] 4 0.3704
400 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 4 0.3333
401 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 3 0.8333
402 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.7778
403 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 3 0.7778
404 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 3 0.7778
405 Obata - Kimbara - Murakami [-] 3 0.7778
406 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 3 0.7778
407 Kim - Yoon - Seo [-] 3 0.7778
408 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.7778
409 Hirano - Sakurai - Okada [-] 3 0.7778
410 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 3 0.7778
411 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.7778
412 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 3 0.7778
413 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.7037
414 Ito - Kato - Iwasaki [-] 3 0.6667
415 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 3 0.6667
416 Oomoto - Okada - Uechi [-] 3 0.6667
417 Kidera - Sato - Okano [-] 3 0.6667
418 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.6667
419 Park - Park - Kim [-] 3 0.6667
420 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 3 0.6667
421 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 3 0.6667
422 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 3 0.6667
423 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 3 0.6667
424 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.6667
425 Matsumoto - Takao - Hori [-] 3 0.6667
426 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 3 0.6667
427 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 3 0.6667
428 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 3 0.6667
429 Kawai - Takeda - Daigo [-] 3 0.6667
430 Miura - Sugawara - Ishida [-] 3 0.6667
431 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 3 0.6667
432 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 3 0.6667
433 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.6667
434 Horii - Asano - Yoshihara [-] 3 0.6667
435 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.6667
436 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 3 0.6667
437 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 3 0.6667
438 Masui - Itou - Sugiyama [-] 3 0.6667
439 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 3 0.6667
440 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 3 0.6667
441 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 3 0.6667
442 Imai - Kawakami - Kubota [-] 3 0.6667
443 Takasou - Seo - Shishikura [-] 3 0.6667
444 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 3 0.6667
445 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 3 0.6667
446 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 3 0.6667
447 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 3 0.6667
448 Benoit - Li - Gao [-] 3 0.6667
449 Haokang - Tai - Jiabin [-] 3 0.6667
450 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 3 0.6667
451 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 3 0.6667
452 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3 0.6667
453 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 3 0.6667
454 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 3 0.6667
455 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 3 0.6667
456 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 3 0.6667
457 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 3 0.6667
458 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 3 0.6667
459 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3 0.6667
460 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3 0.6667
461 Nakamura - Tamai - Takata [-] 3 0.6667
462 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 3 0.6667
463 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 3 0.6667
464 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 3 0.6667
465 Demange - Martin - Schulhof [-] 3 0.6667
466 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 3 0.6667
467 Asai - Katou - Hiraoka [-] 3 0.6667
468 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 3 0.6667
469 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 3 0.6667
470 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 3 0.6667
471 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 3 0.6667
472 Yang - Cheng - Wu [-] 3 0.6667
473 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 3 0.6667
474 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 3 0.6667
475 Toyohara - Satou - Murase [-] 3 0.6667
476 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 3 0.5926
477 Tak - Kim - Kim [-] 3 0.5926
478 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3 0.5926
479 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 3 0.5926
480 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3 0.5926
481 Sano - Kinoda - Ohta [-] 3 0.5926
482 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 3 0.5926
483 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 3 0.5926
484 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.5556
485 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 3 0.5556
486 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 3 0.5556
487 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 3 0.5556
488 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 3 0.5556
489 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 3 0.5556
490 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 3 0.5556
491 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 3 0.5556
492 Satou - Hibino - Watanabe [-] 3 0.5556
493 Yamada - Date - Fukunaga [-] 3 0.5556
494 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 3 0.5556
495 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.5556
496 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 3 0.5556
497 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.5556
498 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 3 0.5556
499 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.5556
500 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 3 0.5556
501 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 3 0.5556
502 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 3 0.5556
503 Yamane - Mizuno - Ine [-] 3 0.5556
504 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.5556
505 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 3 0.5556
506 Naoe - Matsushima - Mori [-] 3 0.5556
507 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 3 0.5556
508 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 3 0.5556
509 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 3 0.5556
510 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.5556
511 Ueda - Satou - Muranaka [-] 3 0.5556
512 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 3 0.5556
513 Kato - Ando - Furukawa [-] 3 0.5556
514 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 3 0.5556
515 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.5556
516 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 3 0.5556
517 Kirino - Sato - Toyota [-] 3 0.5556
518 Umemura - Gration - Araki [-] 3 0.5556
519 Shoji - Ooike - Mitome [-] 3 0.5556
520 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 3 0.5556
521 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 3 0.5556
522 Koyama - Akamine - Furugen [-] 3 0.5556
523 Adati - Kawabata - Motoe [-] 3 0.5556
524 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3 0.5556
525 Ohta - Takeda - Takada [-] 3 0.5556
526 Sato - Sakuma - Kogure [-] 3 0.5556
527 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3 0.5556
528 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 3 0.5556
529 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 3 0.5556
530 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3 0.5556
531 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3 0.5556
532 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3 0.5556
533 Shiba - Ueno - Higashino [-] 3 0.5556
534 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 3 0.5556
535 Castagna - Noyce - Harding [-] 3 0.5556
536 Arai - Kaku - Sue [-] 3 0.5556
537 Dong - Jiang - Zhou [-] 3 0.5556
538 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 3 0.5556
539 Hirose - Mori - Murao [-] 3 0.5556
540 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 3 0.5556
541 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3 0.5556
542 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 3 0.5556
543 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3 0.5556
544 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 3 0.5556
545 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3 0.5556
546 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 3 0.5556
547 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 3 0.5556
548 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 3 0.5556
549 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 3 0.5556
550 Ogino - Kai - Mori [-] 3 0.5556
551 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 3 0.5556
552 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 3 0.5556
553 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 3 0.5556
554 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 3 0.5556
555 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 3 0.5556
556 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 3 0.5556
557 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 3 0.5556
558 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 3 0.5556
559 Urata - Aoyama - Inui [-] 3 0.5556
560 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 3 0.5556
561 Sugiyama - Noine - Usui [-] 3 0.5556
562 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 3 0.5556
563 Hanai - Usui - Nakura [-] 3 0.5556
564 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 3 0.5556
565 Mao - Song - Bi [-] 3 0.5556
566 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 3 0.5556
567 Satou - Kato - Kobayashi [-] 3 0.5556
568 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 3 0.5556
569 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 3 0.5556
570 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 3 0.5556
571 Wada - Ishida - Tanaka [-] 3 0.5556
572 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 3 0.5556
573 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 3 0.5556
574 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 3 0.5556
575 Zhou - Tong - Kyo [-] 3 0.5556
576 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 3 0.5556
577 Feng - Ma - Keller [-] 3 0.5556
578 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 3 0.5556
579 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 3 0.5556
580 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 3 0.4815
581 Chan - Leung - Yip [-] 3 0.4815
582 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 3 0.4815
583 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 3 0.4815
584 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 3 0.4815
585 Partanen - Sakakura - Mori [-] 3 0.4444
586 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 3 0.4444
587 Soma - Suzuki - Soma [-] 3 0.4444
588 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 3 0.4444
589 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 3 0.4444
590 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 3 0.4444
591 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 3 0.4444
592 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.4444
593 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 3 0.4444
594 Asao - Honda - Kato [-] 3 0.4444
595 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 3 0.4444
596 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 3 0.4444
597 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 3 0.4444
598 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 3 0.4444
599 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3 0.4444
600 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 3 0.4444
601 Hama - Kakiki - Ishino [-] 3 0.4444
602 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 3 0.4444
603 Nakano - Tamai - Aihara [-] 3 0.4444
604 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 3 0.4444
605 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 3 0.4444
606 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 3 0.4444
607 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 3 0.4444
608 Komada - Suzuki - Matsui [-] 3 0.4444
609 Banno - Hirota - Hatta [-] 3 0.4444
610 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 3 0.4444
611 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 3 0.4444
612 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 3 0.4444
613 Mcneace - Brickey - Brown [-] 3 0.4444
614 Kubota - Mori - Takahashi [-] 3 0.4444
615 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 3 0.4444
616 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 3 0.4444
617 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3 0.4444
618 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 3 0.4444
619 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 3 0.4444
620 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 3 0.4444
621 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 3 0.4444
622 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 3 0.4444
623 Machida - Iida - Nishina [-] 3 0.4444
624 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 3 0.4444
625 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 3 0.4444
626 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 3 0.4444
627 Kim - Yang - Choi [-] 3 0.3704
628 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 3 0.3704
629 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 3 0.3704
630 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 3 0.3704
631 Hirata - Okai - Yada [-] 3 0.3333
632 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 3 0.3333
633 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 3 0.3333
634 Uchino - Endo - Eric [-] 3 0.3333
635 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 3 0.3333
636 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 3 0.3333
637 Ota - Kanayama - Samejima [-] 3 0.3333
638 Awane - Hayakawa - Arai [-] 3 0.3333
639 Itada - Shimada - Katou [-] 3 0.3333
640 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 3 0.3333
641 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 3 0.3333
642 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 3 0.3333
643 Lin - Liao - Kuo [-] 3 0.3333
644 Satou - Sakurai - Sano [-] 2 0.4444
645 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 2 0.4074
646 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 1 0.6667
647 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1 0.6296
648 Xiao - Ou - Takada [-] 1 0.6296
649 Omi - Sato - Mitachi [-] 1 0.6296
650 Song - Tang - Lim [-] 1 0.5926
651 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 1 0.5926
652 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 1 0.5926
653 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 1 0.5556
654 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.5556
655 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.5556
656 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 1 0.5556
657 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 1 0.5556
658 Matsumura - Inoue - Ito [-] 1 0.5556
659 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 1 0.4815
660 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 1 0.4444
661 Park - Kang - Moon [-] 1 0.4444
662 Nitta - Matubara - Nakae [-] 1 0.4444
663 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 1 0.4444
664 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 1 0.4444
665 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 1 0.4074
666 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 1 0.4074
667 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1 0.4074
668 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1 0.4074
669 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 1 0.3704
670 Hu - Meng - Lian [-] 0 0.7778
671 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 0.7778
672 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 0.6667
673 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 0 0.6667
674 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 0.6667
675 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 0 0.6667
676 Koh - Lee - Takai [-] 0 0.6667
677 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 0 0.6667
678 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 0 0.6667
679 Kuo - Liu - Lin [-] 0 0.6667
680 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 0.6667
681 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 0.6667
682 Abe - Naruse - Miyashita [-] 0 0.6667
683 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 0.6667
684 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 0.5926
685 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 0 0.5556
686 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 0 0.5556
687 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 0 0.5556
688 Houjo - Andou - Ishii [-] 0 0.5556
689 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 0 0.5556
690 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 0 0.5556
691 Endo - Saionji - Kubota [-] 0 0.5556
692 Chan - Lee - Chick [-] 0 0.5556
693 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 0 0.5556
694 Karata - Kawai - Ando [-] 0 0.5556
695 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 0 0.5556
696 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 0 0.5556
697 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 0.5556
698 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 0.5556
699 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 0 0.5556
700 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 0.5556
701 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 0.5556
702 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 0 0.5556
703 Fukushima - Saito - Ayama [-] 0 0.5556
704 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 0 0.5556
705 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 0.5556
706 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 0 0.5556
707 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 0.5556
708 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 0.5556
709 Itou - Iyota - Takano [-] 0 0.5556
710 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 0 0.5556
711 Moriya - Sakane - Sorada [-] 0 0.5556
712 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 0 0.5556
713 Sato - Mashukawa - Koike [-] 0 0.5556
714 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 0.5556
715 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 0 0.5556
716 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 0.4815
717 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 0.4815
718 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 0 0.4815
719 Chu - Kuan - Li [-] 0 0.4444
720 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 0 0.4444
721 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 0 0.4444
722 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 0 0.4444
723 Maki - Yamada - Mori [-] 0 0.4444
724 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 0 0.4444
725 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 0.4444
726 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 0 0.4444
727 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 0 0.4444
728 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 0.4444
729 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 0.4444
730 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 0 0.4444
731 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 0 0.4444
732 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 0 0.4444
733 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 0 0.4444
734 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 0 0.4444
735 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4444
736 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 0 0.4444
737 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 0.4444
738 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 0 0.4444
739 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 0 0.4444
740 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 0 0.4444
741 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 0 0.4444
742 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 0 0.4444
743 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 0 0.4444
744 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 0.4444
745 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 0 0.3704
746 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 0 0.3704
747 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 0.3333
748 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 0 0.3333
749 Yokota - Kaneko - Sako [-] 0 0.3333
750 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 0 0.3333
751 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 0.3333
752 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 0 0.3333
753 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 0 0.3333
754 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All