Round 4 Pairings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Table Team     Opponent  
1 Kusakawa-Koide-Hata   vs. Mine-Urase-Goshima  
2 Sakuta-Matsumoto-Kawabata   vs. Nomura-Murakami-Iwasaki  
3 Ozawa-Satou-Kadowaki   vs. Yamazaki-Takano-Nekomiya  
4 Omura-Hirooka-Torii   vs. Takakuwa-Ito-Osaka  
5 Kamo-Akimoto-Kamo   vs. Yamauchi-Ito-Muraoka  
6 Chee-Carlos-Chee   vs. Mimidou-Sasaki-Matsubara  
7 Tanaka-Ichikawa-Nonaka   vs. Kaneko-Kang-Hiwatashi  
8 Tazawa-Tanaka-Maki   vs. Bae-Lee-Kim  
9 Ki-Mori-Oodan   vs. Kaizu-Nakashima-Kagami  
10 Nagaoka-Nakano-Fujita   vs. Osanai-Hariu-Shibata  
11 Kuroda-Yao-Omonishi   vs. Zheng-Wang-Dai  
12 Yoshie-Mazda-Sasaki   vs. Zhang-Qi-Liu  
13 Haseba-Aoki-Aoki   vs. Kio-Kusunoki-Kawano  
14 Shigehara-Furukawa-Kawakita   vs. Kobayashi-Matsumoto-Oka  
15 Dong-Wang-Tang   vs. Miyazaki-Tasaki-Miyazono  
16 Hirosawa-Kitayama-Tsumura   vs. Fujii-Nose-Shimada  
17 Matsumoto-Rita-Shiroza   vs. Harane-Fujimura-Saitou  
18 Hayashi-Maeno-Nakayama   vs. Minami-Kamei-Kimura  
19 Pacis-Hosokawa-Takano   vs. Ogura-Yamazawa-Tanguchi  
20 Hagiya-Kobayashi-Tanaka   vs. Takao-Inoue-Kamo  
21 Moriyama-Ishihara-Kageyama   vs. Kurosawa-Yamaguchi-Komori  
22 Koshimura-Nakashima-Niwa   vs. Takase-Takashima-Kanamoto  
23 Urasawa-Isayama-Hattori   vs. Dobashi-Iijima-Miki  
24 Tamura-Yamagishi-Miki   vs. Hattori-Jamin-Yamada  
25 Ito-Shimizu-Arai   vs. Nakamichi-Nakamichi-Koyanagi  
26 Yamamoto-Mukama-Ichikawa   vs. Tomita-Matsuzaki-Orimo  
27 Hieda Ryu-Ogawa-Ishiwata   vs. Suzuki-Hoshino-Fukui  
28 Yam-Huang-Sajgalik   vs. Yamasaki-Hasebe-Itou  
29 Mizutani-Terada-Katagiri   vs. Fujita-Hosoda-Kounoike  
30 Iwata-Iwasaki-Hata   vs. Fujimoto-Arita-Hagiwara  
31 Ohki-Yamazaki-Kamata   vs. Satou-Kunitomi-Yagi  
32 Higuchi-Itazu-Kashiwagi   vs. Sasagawa-Mita-Saegusa  
33 Eng-Chew-Wong   vs. Kotouge-Kimura-Tanaka  
34 Fujii-Nakamura-Mishima   vs. Hirami-Nakajima-Kurokawa  
35 Che-Ding-Lu   vs. Sakamoto-Matsumoto-Noguchi  
36 Oono-Shin-Honda   vs. Takahashi-Fukuda-Satou  
37 Inoue-Oota-Yamamoto   vs. Matsui-Mizusima-Hirota  
38 Shair-Tai-Lam   vs. Miotani-Fujimoto-Igarashi  
39 Naito-Higashi-Kawabata   vs. Taniguchi-Doi-Sakaki  
40 Wakita-Esaki-Tamano   vs. Tonouchi-Honda-Sawada  
41 Bishop-Marino-Rubin   vs. Lyu-Shu-Han  
42 Tanaka-Nishikawa-Okuno   vs. Takimura-Takahashi-Kihara  
43 Tay-Lim-Li   vs. Sugimura-Tsuboyama-Amayasu  
44 Yamamoto-Ichikawa-Hirata   vs. Saito-Sakai-Kanazawa  
45 Wakizaka-Fukuda-Komiyama   vs. Aziz-Joe-Justin  
46 Kajiyama-Simauti-Nagasawa   vs. Yakushi-Ootaki-Ogyu  
47 Alberyd-Ljungberg-Domeij   vs. Yoshizawa-Saijo-Hayashi  
48 Sudou-Tooi-Sano   vs. Choi-Yang-Cho  
49 Matsushita-Itou-Naraya   vs. Lam-Yan-Choi  
50 Nakamura-Miura-Mori   vs. Asai-Kamimura-Yamanaka  
51 Takahashi-Horiuchi-Karasawa   vs. Kou-Sakamoto-Senba  
52 Yohii-Tamoto-Yoshii   vs. Kato-Suezawa-Ogo  
53 Sun-He-Liu   vs. Saito-Sakurai-Nishihara  
54 Li-Yu-Zuo   vs. Baba-Kamizono-Takeuchi  
55 Tsumagari-Haga-Muneishi   vs. Sun-Hung-Lu  
56 Yamanaka-Oku-Anan   vs. Tsutsui-Nagao-Kokubu  
57 Motomura-Itou-Itou   vs. Kobayashi-Akama-Uduki  
58 Asazuma-Nomura-Shinozuka   vs. Ichino-Inui-Niwa  
59 Miyawaki-Terai-Kisanuki   vs. Yoshikawa-Nishida-Harada  
60 Sato-Kawasaki-Matsumoto   vs. Oki-Ohashi-Shimoeda  
61 Fujii-Sumii-Okamoto   vs. Kawase-Ishida-Mizui  
62 Kawabata-Baba-Takeda   vs. Nam-Park-Lee  
63 Wada-Misaka-Shimizu   vs. Ramos-Kwiatkoski-Bjorge  
64 Hanawa-Arai-Araki   vs. Tezuka-Tanahashi-Miyabe  
65 Tomita-Gibralta-Hirotaka   vs. Matsuyama-Hagi-Yamashita  
66 Saito-Ito-Kato   vs. Miyake-Oooka-Kurata  
67 Tanehashi-Sakaino-Ishikawa   vs. Payne-Shinagawa-Tobiguchi  
68 Yamada-Ishihara-Ono   vs. Ota-Yamada-Tanji  
69 Wakayama-Nishinaga-Aikawa   vs. Suematsu-Morofuji-Tomomura  
70 Jinba-Kamiyama-Niinuma   vs. Nakayama-Kamijo-Onoda  
71 Nakamura-Kiyonaga-Yamaguchi   vs. Kobayashi-Tanaka-Kobayashi  
72 Nagao-Sadahiro-Yamada   vs. Yotsumoto-Endo-Takeishi  
73 Yoshikawa-Shimada-Yoshikawa   vs. Liu-Wang-Adelman  
74 Dezani-Shi Tian-Saito   vs. Ideue-Yoshimura-Tsuchida  
75 Sakamoto-Hukui-Higuchi   vs. Yamamoto-Yukuhiro-Ichikawa  
76 Tanaka-Igarashi-Shoji   vs. Hoshide-Kato-Noto  
77 Yoon-Nam-Na   vs. Kubota-Oguri-Kitajima  
78 Tabata-Inazawa-Tanahashi   vs. Teng-Hung-Huang  
79 Yokoyama-Nakano-Utiyama   vs. Hamaguchi-Nishimara-Tujii  
80 Aridome-Bando-Shimura   vs. Asai-Fukushi-Hatakeyama  
81 Sawai-Sawai-Kisuki   vs. Morishita-Hanaoka-Shiura  
82 Miyata-Katsuta-Nakano   vs. Makino-Nakamura-Takenaka  
83 Iizuka-Kawamoto-Yokoi   vs. Maruyama-Toma-Matsuda  
84 Hayakawa-Abe-Tachibana   vs. Kimura-Nakahara-Nishikawa  
85 Chia-Lim-Ming   vs. Sasaki-Fukuoka-Morinaga  
86 Watanabe-Kakumae-Yasooka   vs. Yamazaki-Kimura-Ishikawa  
87 Moriya-Kobayashi-Shiota   vs. Iwatou-Inoue-Yamaguchi  
88 Kubo-Watanabe-Sato   vs. Mochiki-Nagami-Hayashi  
89 Oomura-Kariya-Sakamoto   vs. Kojima-Fukumoto-Iida  
90 Nakai-Mitui-Seno   vs. Babasaki-Kitahara-Nanjo  
91 Takasu-Yamaoka-Hamano   vs. Tokeshi-Taketuzi-Kawamura  
92 Takata-Furukawa-Ishiguro   vs. Goto-Tsubouchi-Jinno  
93 Sasabe-Takesue-Yanase   vs. Hiroyama-Wai-Chiyonishio  
94 Yamasaki-Yoshida-Mashima   vs. Ajitomi-Funabiki-Yamawaki  
95 Yanagidate-Hato-Kita   vs. Takeuchi-Tanaka-Kimura  
96 Endo-Yasuda-Satoda   vs. Yashiro-Syudo-Tanabe  
97 Miyata-Morinaka-Murayama   vs. Noge-Otani-Tamura  
98 Fujiwara-Kogure-Muto   vs. Mori-Okamoto-Kedo  
99 Sekikawa-Nomura-Nishizawa   vs. Konishi-Kano-Itou  
100 Yamada-Ito-Abe   vs. Yoshino-Ogawa-Kabeya  
101 Takahashi-Yoshii-Shinohara   vs. Okuyama-Udagawa-Maniwa  
102 Yamakita-Hayata-Takahashi   vs. Matsushima-Hori-Naemura  
103 Gotou-Yamaguchi-Hasegawa   vs. Hayashi-Nishimura-Kitamura  
104 Wachigai-Sagara-Kasahara   vs. Zhang-Guo-Chen  
105 Kouno-Nakajima-Ishikawa   vs. Xu-Wang-Wu  
106 Takata-Yamamoto-Chou   vs. Hase-Iwasaki-Kumao  
107 Ueshige-Moromi-Imaizumi   vs. Mizuno-Nishiyama-Oshikawa  
108 Iwasaki-Nakamura-Mizuno   vs. Kitaoka-Seki-Takano  
109 Hasegawa-Nagai-Hasegawa   vs. Nakagawa-Adachi-Shimizu  
110 Nakamura-Natsume-Tozuka   vs. Takano-Kimura-Sasao  
111 Song-Lu-Zhi   vs. Imura-Kubo-Kawachi  
112 Kutsuna-Komizo-Sato   vs. Ichikawa-Segou-Taki  
113 Naide-Murase-Boku   vs. Shiohata-Yamamura-Otani  
114 Hayashi-Yoshida-Nakamura   vs. Okada-Tazawa-Ishizuki  
115 Kojima-Ikebata-Yoshizawa   vs. Hirahara-Yokoyama-Mimaki  
116 Jinbo-Nakamura-Miyata   vs. Ogasawara-Sasaki-Kamikawa  
117 Ikedo-Hayazaki-Kondo   vs. Watanabe-Shinoda-Kanegawa  
118 Kimura-Inukai-Hirano   vs. Tukagoshi-Watanabe-Okamoto  
119 Tase-Kaida-Matsui   vs. Hisada-Abe-Yasuda  
120 Fukazawa-Fujii-Fukui   vs. Masukado-Saito-Tanaka  
121 Miyahara-Nakamoto-Takakura   vs. Ozawa-Ishiguro-Kumagai  
122 Sato-Kobayashi-Minamitani   vs. Tsutsumi-Horibe-Okada  
123 Sumihira-Kawamura-Zaima   vs. Kato-Tanaka-Suzuike  
124 Kasuga-Horikawa-Hayashi   vs. Kagotani-Umehara-Fukudome  
125 Sakata-Taniguchi-Kitou   vs. Yamamoto-Ushikubo-Itoh  
126 Noto-Fujioka-Kimura   vs. Seki-Shinohara-Yokumiti  
127 Ito-Shimamura-Konishi   vs. Okamoto-Nojima-Suzuki  
128 Alfred-Rothmel-See   vs. Moriyama-Oota-Baba  
129 Kunita-Hori-Nagaya   vs. Habu-Sasaki-Saitou  
130 Nakao-Sawada-Iwata   vs. Seet-Li-Watabe  
131 Ibe-Michibata-Iwami   vs. Hayashi-Ushie-Nose  
132 Yamada-Iseki-Sumitomo   vs. Masuda-Kusakano-Katuda  
133 Mialaret-Carey-Sawatari   vs. Maruyama-Hayashi-Yoshida  
134 Ieda-Ito-Hozuki   vs. Tansei-Mune-Kurita  
135 Ichihara-Uemoto-Shibata   vs. Miyake-Saida-Nakada  
136 Iimura-Nishio-Ishii   vs. Kuroiwa-Koizumi-Kitamura  
137 Ichimi-Fukuoka-Takagi   vs. Harada-Hayashi-Ariyoshi  
138 Murata-Kubozono-Morita   vs. Furukawa-Henmi-Saito  
139 Ookawa-Yamada-Kodaira   vs. Sakamoto-Kitagawa-Doi  
140 Chiba-Sanjo-Shamoto   vs. Matsuzaki-Yanagawa-Yokosuka  
141 Ohtsubo-Sato-Shida   vs. Ito-Koyanagi-Mori  
142 Takahasi-Naba-Takamatu   vs. Maruyama-Matsuura-Hayashi  
143 Chiba-Ono-Nagano   vs. Takashima-Fukui-Hamano  
144 Matsuyama-Muramatsu-Muramatsu   vs. Saitou-Yoshida-Suzuki  
145 Ishimura-Ikawa-Tsuchiya   vs. Yeh-Chen-Zen  
146 Sakai-Uno-Mihara   vs. Takahashi-Itakura-Makino  
147 Ebitani-Okino-Kobayashi   vs. Guan-Tartarini-Smolinski  
148 Dods-Coad-Sierra   vs. Nogami-Yuge-Kainuma  
149 Ito-Takagi-Kuroda   vs. Nobe-Takahashi-Hashimoto  
150 Umetani-Miki-Seki   vs. Mukuno-Sasaki-Takahashi  
151 Watanabe-Hashimoto-Yamashita   vs. Okuda-Mamyo-Saeki  
152 Kojima-Ikeda-Kuzuhara   vs. Kokubun-Nanba-Kikuchi  
153 Takino-Yanaseko-Konda   vs. Urano-Terawaki-Tashiro  
154 Son-Sun-Zhao   vs. Kawakami-Higashira-Kurokawa  
155 Yoshida-Yamamoto-Omuta   vs. Tamura-Kinbara-Kawamura  
156 Hasebe-Nagae-Mitani   vs. Ninohira-Usui-Yoshida  
157 Iso-Yamamoto-Arai   vs. Haritani-Yamamoto-Nakai  
158 Higuchi-Senshu-Maruno   vs. Nakagawa-Huruta-Odagiri  
159 Furuya-Matsui-Furuichi   vs. Yamamoto-Matsubara-Takamura  
160 Kurata-Nakamura-Oshima   vs. Yamada-Katakawa-Matsumoto  
161 Ohashi-Akagi-Ochi   vs. U-Asizawa-Yamabe  
162 Ohkawa-Kageyama-Moriya   vs. Noguchi-Suzuki-Kimura  
163 Nakatani-Shimoda-Fujimoto   vs. Fujimori-Suzuki-Mukasa  
164 Hamasuna-Nishikawa-Tsukanishi   vs. Hagiwara-Kawahama-Yasuda  
165 Tanimoto-Katou-Yamasaki   vs. Imanishi-Sakai-Tadokoro  
166 Matsubara-Mitsuyasu-Kobayasi   vs. Magata-Arita-Banba  
167 Manpo-Ishizaki-Ouchida   vs. Sumida-Niitani-Takemoto  
168 Higaki-Okajima-Kurata   vs. Fujimoto-Kataoka-Omori  
169 Miyagawa-Hase-Tadaoka   vs. Miura-Tsubouchi-Ishida  
170 Kawamura-Mishima-Oishi   vs. Hara-Morita-Kubo  
171 Kaga-Yasue-Takafuji   vs. Shimizu-Tanaka-Hasegawa  
172 Aka-Ishida-Oonishi   vs. Oosawa-Sugiura-Nagaya  
173 Hamada-Nishiura-Katsubayashi   vs. Jhang-Yen-Chen  
174 Xing-Jia-Yang   vs. Ho-Lai-Wong  
175 Munakata-Sakuma-Nakazawa   vs. Adachi-Kuriyama-Tanaka  
176 Suzuki-Ohno-Kudo   vs. Hasegawa-Enomoto-Hiyama  
177 Kakimoto-Hayakawa-Wakiya   vs. Oshima-Hirasawa-Takiguchi  
178 Ishii-Kagami-Yamazaki   vs. Wang-Deng-Wang  
179 Kajiwara-Kamezawa-Kabashima   vs. Sakimura-Ooshima-Nishimoto  
180 Toriuchi-Hasegawa-Ichinohe   vs. Ota-Kurashima-Munekata  
181 Naono-Higuchi-Fukaya   vs. Lee Selzer-Farnsworth-Peil  
182 Hewitt-Noyce-Scacca   vs. Yoshida-Takeuchi-Hosoda  
183 Takeche-Takahashi-Ohashi   vs. Nakamura-Matuda-Saitou  
184 Kinugasa-Masatsugu-Kawaguchi   vs. Matsubara-Tei-Hiyoshi  
185 Saito-Kitagawa-Itagaki   vs. Ibushi-Motooka-Yamada  
186 Genno-Nakamura-Nakamura   vs. Minoshima-Katou-Sugimoto  
187 Adachi-Yazawa-Sasahara   vs. Watanabe-Chou-Tomita  
188 Okamura-Yasumoto-Osuga   vs. Adinugroho-Dharmawi-Pangestan  
189 Takano-Utsunomiya-Hayakawa   vs. Alvarez-Regala-Wilson  
190 Azuma-Kawabata-Yamano   vs. Miyawaki-Yoshida-Kasiki  
191 Okura-Kondou-Nakamura   vs. Takahashi-Nagano-Murakami  
192 Tanabe-Sekizawa-Tabata   vs. Sakaida-Hichling-Hosoi  
193 Okuda-Ida-Wakabayashi   vs. Yamashiro-Hoshi-Tagaya  
194 Koike-Funamoto-Kanda   vs. Yamada-Nakamura-Kawai  
195 Nisi-Kawamura-Nishimoto   vs. Tabara-Zaizen-Ookubo  
196 Nakamiti-Ogata-Yoshimoto   vs. Leung-Chan-Tang  
197 Nisikawa-Takenaka-Ogawara   vs. Kusuhara-Ikeda-Yoshimura  
198 Sezume-Nagoya-Taniguti   vs. Hyakuda-Kokubun-Oonishi  
199 Takeda-Kanehira-Sasaki   vs. Nariai-Sakurabaru-Tanaka  
200 Senoo-Takesita-Akase   vs. Horie-Kaino-Abe  
201 Hirouchi-Shinmura-Takeda   vs. Nagahata-Maruyama-Yoshida  
202 Teramoto-Fujita-Ooi   vs. Ushijima-Nakahara-Minami  
203 Aiura-Kuribara-Arai   vs. Endo-Kawatsu-Nogami  
204 Kawai-Takeda-Daigo   vs. Inoue-Ichikawa-Matsuoka  
205 Tanaka-Emori-Shigaki   vs. Urata-Aoyama-Inui  
206 Obata-Kimbara-Murakami   vs. Abe-Hashimoto-Komuro  
207 Muraoka-Ichikawa-Matsuyama   vs. Matuura-Hotta-Kobayashi  
208 Yamamoto-Tamamura-Sugiura   vs. Soya-Ichise-Takezawa  
209 Ishibashi-Asou-Osawa   vs. Ito-Yamauchi-Fujita  
210 Maeda-Namera-Ishibashi   vs. Uchino-Endo-Eric  
211 Taniguchi-Tokuyama-Nakai   vs. Ashida-Ishizaka-Mori  
212 Goto-Sasaki-Shirasaka   vs. Nakamura-Tamai-Takata  
213 Hirose-Mori-Murao   vs. Benoit-Li-Gao  
214 Nishizawa-Suzuki-Kawai   vs. Hanai-Usui-Nakura  
215 Yamagami-Nauchi-Nishimura   vs. Nakada-Hosoda-Gorohata  
216 Hida-Yamamoto-Shimadu   vs. Izumoto-Kagawa-Yoshida  
217 Esuga-Yamawaki-Goto   vs. Horie-Hoshino-Sugimoto  
218 Katou-Miyamoto-Mihara   vs. Demange-Martin-Schulhof  
219 Mizumoto-Fujii-Tonami   vs. Horii-Asano-Yoshihara  
220 Miyawaki-Ishiwada-Tagai   vs. Machida-Iida-Nishina  
221 Komaki-Kugizaki-Kajimura   vs. Shimizu-Takahashi-Nakano  
222 Adati-Kawabata-Motoe   vs. Tamaki-Matsumoto-Nawa  
223 Hasegawa-Kouyama-Soejima   vs. Yamane-Mizuno-Ine  
224 Watanabe-Akaboshi-Yamada   vs. Satou-Kato-Kobayashi  
225 Ito-Kato-Iwasaki   vs. Shinhama-Ishida-Sakamoto  
226 Hoshikawa-Kida-Tatematsu   vs. Kanbe-Takaya-Oomori  
227 Ehara-Ishikura-Hirata   vs. Zhou-Tong-Kyo  
228 Inui-Kikuchi-Suzuki   vs. Shiba-Ueno-Higashino  
229 Isomura-Koike-Tsukamoto   vs. Yamada-Date-Fukunaga  
230 Takasou-Seo-Shishikura   vs. Asai-Katou-Hiraoka  
231 Kozakai-Ishii-Sugaya   vs. Yamada-Katagiri-Muramatsu  
232 Banno-Hirota-Hatta   vs. Shiraiwa-Fukushima-Kobayashi  
233 Nakamura-Seo-Ikeda   vs. Taiguchi-Katou-Wada  
234 Okumura-Yokoyama-Yamakawa   vs. Mohammad Jafari-Tan-De Pedro  
235 Kobayashi-Masaki-Sasaki   vs. Ogawa-Takahashi-Nakae  
236 Itada-Shimada-Katou   vs. Tanaka-Kojima-Fujimoto  
237 Hasegawa-Shibue-Kamei   vs. Matsubara-Ikushima-Fukuoka  
238 Katou-Watanabe-Nakagawa   vs. Suzuki-Tanaka-Horiba  
239 Morotome-Takemura-Shinbo   vs. Shimazaki-Agemura-Kosho  
240 Hishida-Ueda-Matsuya   vs. Satou-Hibino-Watanabe  
241 DiBenedetto-Cornelous-Gonzalez   vs. Morikawa-Matsuda-Takahashi  
242 Kamimura-Haruta-Maenosono   vs. Toyohara-Satou-Murase  
243 Kawabata-Oikawa-Itou   vs. Yajima-Shimada-Hosaka  
244 Tateishi-Tateishi-Fukui   vs. Matsumoto-Takao-Hori  
245 Takeshima-Shibata-Ishiwata   vs. Iijima-Oikawa-Hattori  
246 Hoshino-Tateiwa-Kasuya   vs. Watanabe-Kawakami-Kimura  
247 Koyama-Akamine-Furugen   vs. Hashizume-Matsumura-Takamatsu  
248 Ishii-Kawaguchi-Okamura   vs. Yamada-Suzuki-Nagao  
249 Takahira-Hirayama-Shinohara   vs. Minagawa-Kimura-Cronin  
250 Hodumi-Watanabe-Shimizu   vs. Ohta-Takeda-Takada  
251 Tamada-Hayashi-Fujita   vs. Urasaki-Shiroma-Nohara  
252 Nakanishi-Ookura-Morishita   vs. Hirata-Shiozaki-Matsuo  
253 Ohno-Okamoto-Suzuki   vs. Sano-Kinoda-Ohta  
254 Nakano-Tamai-Aihara   vs. Chaovarindr-Kwanchaitunya-Setsompop  
255 Goryo-Maeda-Hayashibara   vs. Iwama-Nakatani-Komiyama  
256 Mcneace-Brickey-Brown   vs. Sakurai-Mitsuboshi-Hattori  
257 Ogino-Kai-Mori   vs. Nakao-Sugiyama-Takaizumi  
258 Masui-Itou-Sugiyama   vs. Akase-Shikano-Yoshimura  
259 Yoshizawa-Nitta-Wada   vs. Yamamoto-Wada-Ootachi  
260 Shiina-Nishioka-Takisaka   vs. Fujita-Wakai-Nakamura  
261 Nishikawa-Nobata-Kiyohara   vs. Katou-Hirasawa-Yokokawa  
262 Hakozaki-Kotani-Hamada   vs. Sakuragi-Seki-Kurogane  
263 Asao-Honda-Kato   vs. Yokoide-Noda-Suzuki  
264 Iwasaki-Saitou-Asada   vs. Sakatani-Nakayama-Amano  
265 Kamio-Matsuoka-Nakamura   vs. Kondou-Ono-Tsuzaki  
266 Kikuchi-Kawafuji-Iwamoto   vs. Suganuma-Nakao-Toyota  
267 Miyazaki-Fukuda-Umehara   vs. Oku-Masatoki-Takamiya  
268 Castagna-Noyce-Harding   vs. Ito-Watanabe-Watanabe  
269 Tak-Kim-Kim   vs. Maruyama-Mochizuki-Takeda  
270 Nakano-Mitome-Tanigawa   vs. Nakagawa-Horigome-Shikano  
271 Kobayashi-Uchida-Sarusawa   vs. Ota-Kanayama-Samejima  
272 Mao-Song-Bi   vs. Takahara-Iwatsu-Yamaguchi  
273 Maruyama-Nanba-Asaumi   vs. Hagiwara-Ohori-Ohota  
274 Ishida-Yoshimori-Jumonji   vs. Teramoto-Wada-Takahashi  
275 Lin-Liao-Kuo   vs. Komada-Suzuki-Matsui  
276 Ishii-Kamimura-Shimozato   vs. Wada-Ishida-Tanaka  
277 Ootani-Negishi-Kasuya   vs. Awane-Hayakawa-Arai  
278 Shimizu-Yazu-Ichimura   vs. Shoji-Ooike-Mitome  
279 Okusu-Mantani-Tsukuda   vs. Yagi-Ueno-Kushibe  
280 Soma-Suzuki-Soma   vs. Tasugi-Mizoguchi-Ikeda  
281 Kubota-Mori-Takahashi   vs. Kanagawa-Yamamura-Murakami  
282 Haokang-Tai-Jiabin   vs. Nakamura-Matsui-Tsuchitani  
283 Kawate-Obara-Miyawaki   vs. Basallo-Bacleon-Lagasca  
284 Yonezawa-Hoyou-Oohusa   vs. Kaneda-Sumiya-Watanabe  
285 Oomoto-Okada-Uechi   vs. Kawada-Tanaka-Kakizono  
286 Hirade-Kawamura-Takahashi   vs. Nakamura-Maeda-Masuda  
287 Kimura-Maruya-Yasuda   vs. Hyodou-Sonohara-Tanaka  
288 Sclauzero-Maurici-Desmarais   vs. Fujino-Ookawa-Takeuchi  
289 Wakimoto-Yumito-Hashizume   vs. Umemura-Gration-Araki  
290 Kirihara-Shibata-Tamura   vs. Naoe-Matsushima-Mori  
291 Ueda-Satou-Muranaka   vs. Iwazaki-Sugiyama-Shibata  
292 Kato-Ando-Furukawa   vs. Kakinokida-Maruyama-Naito  
293 Chan-Leung-Yip   vs. Ishikawa-Hashizume-Watanabe  
294 Maruyama-Hada-Kondo   vs. Nakanisi-Kato-Yokono  
295 Kitazawa-Wada-Imazawa   vs. Mochizuki-Kurihara-Ninomiya  
296 Partanen-Sakakura-Mori   vs. Murata-Ogiwara-Nagase  
297 Park-Park-Kim   vs. Sakakibara-Mimori-Tachibana  
298 Hirata-Okai-Yada   vs. Yatori-Funada-Mizuno  
299 Nishimura-Yoshida-Mizuguchi   vs. Yamamoto-Tada-Yuuki  
300 Komikado-Tadamoto-Onishi   vs. Yoshida-Tsukada-Kondou  
301 Takizawa-Mitsuhashi-Iseya   vs. Arai-Kaku-Sue  
302 Oiso-Terasawa-Nakamura   vs. Kim-Yang-Choi  
303 Kirino-Sato-Toyota   vs. Oomori-Ikeda-Komatsu  
304 Awada-Kuramoti-Hayashi   vs. Takeda-Miyajima-Shinomiya  
305 Kato-Hashizume-Hayashi   vs. Sato-Sakuma-Kogure  
306 Hama-Kakiki-Ishino   vs. Shiraishi-Toyama-Fukugawa  
307 Morii-Niikawa-Yamamoto   vs. Kim-Yoon-Seo  
308 Yokoyama-Takeuchi-Abe   vs. Nakajima-Sudou-Ogi  
309 Dong-Jiang-Zhou   vs. Ogino-Murase-Ando  
310 Kusunoki-Takada-Kiyoku   vs. Imai-Kawakami-Kubota  
311 Yang-Cheng-Wu   vs. Iwabuchi-Ishijima-Nakatani  
312 Masuno-Suzuki-Takagi   vs. Sakata-Noguchi-Fukui  
313 Hirano-Sakurai-Okada   vs. Yoshida-Namikawa-Sano  
314 Shoubayashi-Tamura-Uchida   vs. Maeda-Sashida-Tsuruoka  
315 Bessho-Tanioka-Ujike   vs. Miura-Sugawara-Ishida  
316 Matsui-Yasuda-Fujino   vs. Ogawa-Fukunaga-Nakatsuka  
317 Feng-Ma-Keller   vs. Kuribayashi-Tabei-Homma  
318 Goto-Koike-Yamaguchi   vs. Kasama-Tsutiya-Ando  
319 Takeda-Iwaide-Tomizawa   vs. Nakano-Miyasaka-Takahashi  
320 Ishimura-Kurokawa-Nishiki   vs. Yamamori-Ooba-Umeda  
321 Shinohara-Kyogoku-Iwasaki   vs. Sugiyama-Noine-Usui  
322 Hibino-Chiba-Shimoya   vs. Sugiyama-Kajimoto-Tanaka  
323 Kidera-Sato-Okano   vs. Satou-Sakurai-Sano  
324 Matsumoto-Hayashi-Ukyo   vs. Suzuki-Takamatsu-Kishi  
325 Shimizu-Onishi-Onishi   vs. Song-Tang-Lim  
326 Yoshida-Mochizuki-Yoshimura   vs. Yamada-Fujikura-Ikawa  
327 Yoshida-Suzuki-Masuda   vs. Satou-Fukumoto-Furusato  
328 Takashima-Takeuchi-Kaneta   vs. Kouno-Yamaryo-Nishioka  
329 Sakamoto-Ootsubo-Matsumura   vs. Yuasa-Asahara-Arahori  
330 Watanabe-Ito-Yoshioka   vs. Tanabe-Kudo-Kitagawa  
331 Ono-Nanamori-Hujihira   vs. Nitta-Matubara-Nakae  
332 Matsumura-Inoue-Ito   vs. Omi-Sato-Mitachi  
333 Park-Kang-Moon   vs. Kumaoka-Kanzaki-Ueta  
334 Iwata-Takanohashi-Amano   vs. Nakamura-Tanaka-Honma  
335 Kondou-Ochi-Sugisawa   vs. Yasumoto-Masuda-Otsubo  
336 Tunematu-Fukuda-Fukuda   vs. Kidowaki-Sudo-Yoshida  
337 Moriya-Sakane-Sorada   vs. Sasaki-Saito-Sasaki  
338 Shigeta-Iijima-Ichinomoto   vs. Takayanagi-Murata-Tahara  
339 Kawajiri-Itoh-Yasui   vs. Nakashima-Suzuki-Sato  
340 Ohtake-Deguchi-Nishikawa   vs. Hashimoto-Sakamoto-Takase  
341 Ariga-Muramatsu-Okayama   vs. Fukuki-Yamagata-Imai  
342 Sato-Mashukawa-Koike   vs. Yokota-Kaneko-Sako  
343 Kobayashi-Noguchi-Yamada   vs. Nakai-Yamagata-Kawaguchi  
344 Shimura-Yoshihara-Kimura   vs. Maki-Yamada-Mori  
345 Tobisawa-Komizo-Takeuti   vs. Kuroyanagi-Sugimoto-Atobe  
346 Kagawa-Suzuki-Imaoka   vs. Oyaizu-Hisada-Ido  
347 Yu-Hsiang-Chao-Ching-Chao-Yi   vs. Fukushima-Saito-Ayama  
348 Kuwano-Hiroi-Hiroi   vs. Kawano-Hirai-Nozaki  
349 Chihara-Hayashi-Nomura   vs. Kamiya-Ikai-Tanaka  
350 Yosio-Fujikura-Takahashi   vs. Kasahara-Kubota-Hirano  
351 Yamazaki-Nishikawa-Sakai   vs. Uchida-Takagi-Ohtsu  
352 Endo-Saionji-Kubota   vs. Ojima-Yasuda-Nemoto  
353 Karata-Kawai-Ando   vs. Itou-Iyota-Takano  
354 Houjo-Andou-Ishii   vs. Asai-Yokotani-Izuoka  
355 Kuo-Liu-Lin   vs. Mombayashi-Suga-Inaoka  
356 Takehata-Osanai-Maruyama   vs. Nanjo-Yamamoto-Ishimaru  
357 Murayama-Miyake-Ishikura   vs. Hanano-Matsuura-Kubota  
358 Abe-Naruse-Miyashita   vs. Inagaki-Ikeda-Okumura  
359 Yamaguchi-Hiromasa-Iijima   vs. Wada-Kitajima-Minamizuka  
360 Noda-Hatanaka-Nishimoto   vs. Toshikawa-Kojima-Terauthi  
361 Mitsunaga-Yoshida-Nomiya   vs. Okahisa-Kubota-Hirano  
362 Fujiwara-Atsumi-Fujiwara   vs. Yohara-Akabane-Takenaka  
363 Koh-Lee-Takai   vs. Hongo-Fujii-Shinoda  
364 Shiodu-Wakita-Yoshimoto   vs. Katsu-Nagao-Mokudai  
365 Matsushita-Kaneko-Ota   vs. Tabe-Akazaki-Otsuka  
366 Busbee-Ables-Agyekum   vs. Hayase-Fujiwara-Sakuragi  
- Takeuti-Hikawa-Kawata   vs. BYE  

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All