Round 4 Standings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 12 0.6875
2 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 12 0.6875
3 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 12 0.6458
4 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 12 0.6458
5 Che - Ding - Lu [-] 12 0.6458
6 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 12 0.6458
7 Dong - Wang - Tang [-] 12 0.6250
8 Mine - Urase - Goshima [-] 12 0.6250
9 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 12 0.6250
10 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 12 0.6250
11 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 12 0.6250
12 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 12 0.6250
13 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 12 0.6042
14 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 12 0.5833
15 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 12 0.5833
16 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 12 0.5833
17 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 12 0.5833
18 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 12 0.5833
19 Wakita - Esaki - Tamano [-] 12 0.5833
20 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 12 0.5833
21 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 12 0.5833
22 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 12 0.5833
23 Omura - Hirooka - Torii [-] 12 0.5833
24 Bishop - Marino - Rubin [-] 12 0.5625
25 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 12 0.5625
26 Hattori - Jamin - Yamada [-] 12 0.5625
27 Ito - Shimizu - Arai [-] 12 0.5625
28 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 12 0.5417
29 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 12 0.5208
30 Zheng - Wang - Dai [-] 12 0.5208
31 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 12 0.5208
32 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 12 0.5208
33 Dobashi - Iijima - Miki [-] 12 0.5208
34 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 12 0.5208
35 Naito - Higashi - Kawabata [-] 12 0.5208
36 Oono - Shin - Honda [-] 12 0.5208
37 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 12 0.4792
38 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 12 0.4792
39 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 10 0.7083
40 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 10 0.6458
41 Ki - Mori - Oodan [-] 10 0.6042
42 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 10 0.6042
43 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 10 0.6042
44 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 10 0.5625
45 Kato - Suezawa - Ogo [-] 10 0.5625
46 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 10 0.5625
47 Sun - He - Liu [-] 10 0.5625
48 Aziz - Joe - Justin [-] 10 0.5208
49 Li - Yu - Zuo [-] 10 0.5208
50 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 10 0.5208
51 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 10 0.4792
52 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 10 0.4583
53 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 10 0.4583
54 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 10 0.4583
55 Matsushita - Itou - Naraya [-] 10 0.3958
56 Eng - Chew - Wong [-] 9 0.7708
57 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 9 0.7500
58 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 9 0.7500
59 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 9 0.7083
60 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 9 0.7083
61 Shair - Tai - Lam [-] 9 0.7083
62 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 9 0.6875
63 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 9 0.6875
64 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 9 0.6875
65 Kusakawa - Koide - Hata [-] 9 0.6875
66 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 9 0.6875
67 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 9 0.6875
68 Yamada - Ishihara - Ono [-] 9 0.6875
69 Minami - Kamei - Kimura [-] 9 0.6667
70 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 9 0.6667
71 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 9 0.6458
72 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 9 0.6458
73 Haseba - Aoki - Aoki [-] 9 0.6458
74 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 9 0.6458
75 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 9 0.6458
76 Chee - Carlos - Chee [-] 9 0.6458
77 Lyu - Shu - Han [-] 9 0.6458
78 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 9 0.6458
79 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 9 0.6458
80 Moriyama - Oota - Baba [-] 9 0.6458
81 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 9 0.6458
82 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 9 0.6458
83 Ito - Shimamura - Konishi [-] 9 0.6458
84 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 9 0.6458
85 Tase - Kaida - Matsui [-] 9 0.6458
86 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 9 0.6250
87 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 9 0.6250
88 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 9 0.6250
89 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 9 0.6250
90 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 9 0.6250
91 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 9 0.6250
92 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 9 0.6250
93 Kimura - Inukai - Hirano [-] 9 0.6250
94 Sakai - Uno - Mihara [-] 9 0.6250
95 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 9 0.6250
96 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 9 0.6250
97 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 9 0.6042
98 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 9 0.6042
99 Yam - Huang - Sajgalik [-] 9 0.6042
100 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 9 0.6042
101 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 9 0.6042
102 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 9 0.6042
103 Takao - Inoue - Kamo [-] 9 0.5833
104 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 9 0.5833
105 Osanai - Hariu - Shibata [-] 9 0.5833
106 Bae - Lee - Kim [-] 9 0.5833
107 Harane - Fujimura - Saitou [-] 9 0.5833
108 Fujii - Nose - Shimada [-] 9 0.5833
109 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 9 0.5833
110 Yamanaka - Oku - Anan [-] 9 0.5833
111 Ichino - Inui - Niwa [-] 9 0.5833
112 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 9 0.5833
113 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 9 0.5833
114 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 9 0.5833
115 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 9 0.5833
116 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 9 0.5833
117 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 9 0.5833
118 Takata - Yamamoto - Chou [-] 9 0.5833
119 Endo - Yasuda - Satoda [-] 9 0.5833
120 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 9 0.5833
121 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 9 0.5625
122 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 9 0.5625
123 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 9 0.5625
124 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 9 0.5625
125 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 9 0.5625
126 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 9 0.5625
127 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 9 0.5625
128 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 9 0.5417
129 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 9 0.5417
130 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 9 0.5417
131 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 9 0.5417
132 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 9 0.5417
133 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 9 0.5417
134 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 9 0.5417
135 Nakai - Mitui - Seno [-] 9 0.5417
136 Noge - Otani - Tamura [-] 9 0.5417
137 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 9 0.5417
138 Wada - Misaka - Shimizu [-] 9 0.5417
139 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 9 0.5417
140 Zhang - Guo - Chen [-] 9 0.5417
141 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 9 0.5417
142 Takano - Kimura - Sasao [-] 9 0.5417
143 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 9 0.5417
144 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 9 0.5208
145 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 9 0.5208
146 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 9 0.5208
147 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 9 0.5208
148 Song - Lu - Zhi [-] 9 0.5208
149 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 9 0.5208
150 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 9 0.5208
151 Hoshide - Kato - Noto [-] 9 0.5208
152 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 9 0.5208
153 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 9 0.5208
154 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 9 0.5208
155 Liu - Wang - Adelman [-] 9 0.5208
156 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 9 0.5208
157 Yoon - Nam - Na [-] 9 0.5208
158 Yamada - Ito - Abe [-] 9 0.5208
159 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 9 0.5208
160 Takino - Yanaseko - Konda [-] 9 0.5208
161 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 9 0.5208
162 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 9 0.5208
163 Kawabata - Baba - Takeda [-] 9 0.5208
164 Son - Sun - Zhao [-] 9 0.5208
165 Seet - Li - Watabe [-] 9 0.5208
166 Yanagidate - Hato - Kita [-] 9 0.5208
167 Naide - Murase - Boku [-] 9 0.5000
168 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 9 0.5000
169 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 9 0.5000
170 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 9 0.5000
171 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 9 0.4792
172 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 9 0.4792
173 Ito - Koyanagi - Mori [-] 9 0.4792
174 Iimura - Nishio - Ishii [-] 9 0.4792
175 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 9 0.4792
176 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 9 0.4792
177 Hayashi - Ushie - Nose [-] 9 0.4792
178 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 9 0.4792
179 Aka - Ishida - Oonishi [-] 9 0.4792
180 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 9 0.4792
181 Jhang - Yen - Chen [-] 9 0.4792
182 Chia - Lim - Ming [-] 9 0.4792
183 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 9 0.4792
184 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 9 0.4792
185 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 9 0.4583
186 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 9 0.4583
187 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 9 0.4583
188 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 9 0.4583
189 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 9 0.4583
190 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 9 0.4583
191 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 9 0.4583
192 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 9 0.4583
193 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 9 0.4583
194 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 9 0.4583
195 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 9 0.4375
196 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 9 0.4167
197 Iso - Yamamoto - Arai [-] 9 0.4167
198 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 9 0.4167
199 Murata - Kubozono - Morita [-] 9 0.4167
200 Ho - Lai - Wong [-] 9 0.4167
201 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 9 0.4167
202 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 9 0.4167
203 Habu - Sasaki - Saitou [-] 9 0.4167
204 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 9 0.4167
205 Miyake - Oooka - Kurata [-] 9 0.4167
206 Tansei - Mune - Kurita [-] 9 0.4167
207 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 9 0.4167
208 Higaki - Okajima - Kurata [-] 9 0.4167
209 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 9 0.4167
210 Takashima - Fukui - Hamano [-] 9 0.3750
211 Sudou - Tooi - Sano [-] 8 0.6250
212 Wang - Deng - Wang [-] 8 0.5417
213 Choi - Yang - Cho [-] 8 0.5417
214 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 7 0.6875
215 Nakamura - Miura - Mori [-] 7 0.6875
216 Lam - Yan - Choi [-] 7 0.6458
217 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 7 0.6458
218 Tay - Lim - Li [-] 7 0.6250
219 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 7 0.6250
220 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 7 0.6250
221 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 7 0.5833
222 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 7 0.5625
223 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 7 0.5625
224 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 7 0.5417
225 Hanawa - Arai - Araki [-] 7 0.5417
226 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 7 0.5417
227 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 7 0.5417
228 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 7 0.5208
229 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 7 0.5208
230 Xu - Wang - Wu [-] 7 0.5208
231 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 7 0.5208
232 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 7 0.5208
233 Watanabe - Chou - Tomita [-] 7 0.5208
234 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 7 0.5208
235 Kou - Sakamoto - Senba [-] 7 0.5000
236 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 7 0.5000
237 Leung - Chan - Tang [-] 7 0.5000
238 Ota - Kurashima - Munekata [-] 7 0.5000
239 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 7 0.5000
240 Senoo - Takesita - Akase [-] 7 0.5000
241 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 7 0.4792
242 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 7 0.4792
243 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 7 0.4583
244 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 7 0.4583
245 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 7 0.4583
246 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 7 0.4583
247 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 7 0.4375
248 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 7 0.4375
249 Okura - Kondou - Nakamura [-] 7 0.4375
250 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 7 0.4375
251 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 7 0.4375
252 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 7 0.4375
253 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 7 0.4167
254 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 7 0.4167
255 Alvarez - Regala - Wilson [-] 7 0.3958
256 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 7 0.3542
257 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6 0.8125
258 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6 0.8125
259 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 6 0.7500
260 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 6 0.7500
261 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 6 0.7500
262 Motomura - Itou - Itou [-] 6 0.7500
263 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6 0.7083
264 Miyake - Saida - Nakada [-] 6 0.7083
265 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6 0.7083
266 Yeh - Chen - Zen [-] 6 0.7083
267 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6 0.7083
268 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 6 0.7083
269 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 6 0.6875
270 Mori - Okamoto - Kedo [-] 6 0.6875
271 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 6 0.6875
272 Xing - Jia - Yang [-] 6 0.6875
273 Furukawa - Henmi - Saito [-] 6 0.6875
274 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6 0.6875
275 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 6 0.6875
276 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 6 0.6875
277 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 6 0.6875
278 Masukado - Saito - Tanaka [-] 6 0.6667
279 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 6 0.6667
280 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 6 0.6458
281 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 6 0.6458
282 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 6 0.6458
283 Hara - Morita - Kubo [-] 6 0.6458
284 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6 0.6458
285 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 6 0.6458
286 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 6 0.6458
287 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 6 0.6458
288 Sun - Hung - Lu [-] 6 0.6458
289 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 6 0.6458
290 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 6 0.6458
291 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 6 0.6458
292 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 6 0.6458
293 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 6 0.6458
294 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 6 0.6458
295 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 6 0.6458
296 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6 0.6250
297 Nam - Park - Lee [-] 6 0.6250
298 U - Asizawa - Yamabe [-] 6 0.6250
299 Takahashi - Itakura - Makino [-] 6 0.6250
300 Saito - Ito - Kato [-] 6 0.6250
301 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 6 0.6250
302 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 6 0.6250
303 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 6 0.6250
304 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 6 0.6042
305 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 6 0.6042
306 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 6 0.6042
307 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6 0.6042
308 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 6 0.6042
309 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 6 0.6042
310 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 6 0.6042
311 Ito - Kato - Iwasaki [-] 6 0.6042
312 Kawai - Takeda - Daigo [-] 6 0.6042
313 Miura - Sugawara - Ishida [-] 6 0.6042
314 Haokang - Tai - Jiabin [-] 6 0.6042
315 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 6 0.6042
316 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 6 0.6042
317 Yang - Cheng - Wu [-] 6 0.6042
318 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 6 0.6042
319 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6 0.5833
320 Kitaoka - Seki - Takano [-] 6 0.5833
321 Magata - Arita - Banba [-] 6 0.5833
322 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 6 0.5833
323 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 6 0.5833
324 Konishi - Kano - Itou [-] 6 0.5833
325 Dods - Coad - Sierra [-] 6 0.5833
326 Hisada - Abe - Yasuda [-] 6 0.5833
327 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 6 0.5833
328 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 6 0.5833
329 Ota - Yamada - Tanji [-] 6 0.5833
330 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 6 0.5833
331 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 6 0.5833
332 Imura - Kubo - Kawachi [-] 6 0.5833
333 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 6 0.5833
334 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 6 0.5833
335 Hirano - Sakurai - Okada [-] 6 0.5833
336 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 6 0.5833
337 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 6 0.5833
338 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 6 0.5833
339 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 6 0.5833
340 Nakamura - Tamai - Takata [-] 6 0.5833
341 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 6 0.5833
342 Teng - Hung - Huang [-] 6 0.5625
343 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 6 0.5625
344 Nakao - Sawada - Iwata [-] 6 0.5625
345 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 6 0.5625
346 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 6 0.5625
347 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6 0.5625
348 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 6 0.5625
349 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 6 0.5625
350 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 6 0.5625
351 Asai - Katou - Hiraoka [-] 6 0.5625
352 Sano - Kinoda - Ohta [-] 6 0.5625
353 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 6 0.5625
354 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 6 0.5417
355 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 6 0.5417
356 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6 0.5417
357 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 6 0.5417
358 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 6 0.5417
359 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 6 0.5417
360 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 6 0.5417
361 Kubo - Watanabe - Sato [-] 6 0.5417
362 Matsushima - Hori - Naemura [-] 6 0.5417
363 Umetani - Miki - Seki [-] 6 0.5417
364 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 6 0.5417
365 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 6 0.5417
366 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 6 0.5417
367 Kim - Yoon - Seo [-] 6 0.5417
368 Matsumoto - Takao - Hori [-] 6 0.5417
369 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 6 0.5417
370 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 6 0.5417
371 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 6 0.5417
372 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 6 0.5417
373 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 6 0.5417
374 Satou - Hibino - Watanabe [-] 6 0.5417
375 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 6 0.5417
376 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 6 0.5417
377 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 6 0.5417
378 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 6 0.5417
379 Hirose - Mori - Murao [-] 6 0.5417
380 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 6 0.5417
381 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 6 0.5417
382 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 6 0.5417
383 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 6 0.5417
384 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 6 0.5417
385 Urata - Aoyama - Inui [-] 6 0.5417
386 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 6 0.5417
387 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 6 0.5417
388 Zhou - Tong - Kyo [-] 6 0.5417
389 Ibe - Michibata - Iwami [-] 6 0.5208
390 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 6 0.5208
391 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 6 0.5208
392 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 6 0.5208
393 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 6 0.5208
394 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 6 0.5208
395 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 6 0.5208
396 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 6 0.5208
397 Kawase - Ishida - Mizui [-] 6 0.5208
398 Noto - Fujioka - Kimura [-] 6 0.5208
399 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 6 0.5208
400 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 6 0.5208
401 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 6 0.5208
402 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 6 0.5208
403 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 6 0.5208
404 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 6 0.5208
405 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 6 0.5208
406 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 6 0.5208
407 Kunita - Hori - Nagaya [-] 6 0.5208
408 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 6 0.5208
409 Oomoto - Okada - Uechi [-] 6 0.5208
410 Demange - Martin - Schulhof [-] 6 0.5208
411 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 6 0.5208
412 Adati - Kawabata - Motoe [-] 6 0.5208
413 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 6 0.5208
414 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 6 0.5000
415 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 6 0.5000
416 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 6 0.5000
417 Tak - Kim - Kim [-] 6 0.5000
418 Shoji - Ooike - Mitome [-] 6 0.5000
419 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 6 0.5000
420 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 6 0.5000
421 Aridome - Bando - Shimura [-] 6 0.4792
422 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 6 0.4792
423 Chiba - Ono - Nagano [-] 6 0.4792
424 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 6 0.4792
425 Ichikawa - Segou - Taki [-] 6 0.4792
426 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 6 0.4792
427 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 6 0.4792
428 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 6 0.4792
429 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 6 0.4792
430 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 6 0.4792
431 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 6 0.4792
432 Kidera - Sato - Okano [-] 6 0.4792
433 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 6 0.4792
434 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 6 0.4792
435 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 6 0.4792
436 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 6 0.4792
437 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 6 0.4792
438 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 6 0.4792
439 Ueda - Satou - Muranaka [-] 6 0.4792
440 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 6 0.4792
441 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 6 0.4792
442 Umemura - Gration - Araki [-] 6 0.4792
443 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 6 0.4792
444 Shiba - Ueno - Higashino [-] 6 0.4792
445 Castagna - Noyce - Harding [-] 6 0.4792
446 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 6 0.4792
447 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 6 0.4792
448 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 6 0.4792
449 Sugiyama - Noine - Usui [-] 6 0.4792
450 Mao - Song - Bi [-] 6 0.4792
451 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 6 0.4792
452 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 6 0.4792
453 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 6 0.4792
454 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 6 0.4792
455 Machida - Iida - Nishina [-] 6 0.4792
456 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 6 0.4583
457 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 6 0.4583
458 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 6 0.4583
459 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 6 0.4583
460 Asao - Honda - Kato [-] 6 0.4583
461 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 6 0.4375
462 Alfred - Rothmel - See [-] 6 0.4375
463 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 6 0.4375
464 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 6 0.4375
465 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 6 0.4375
466 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 6 0.4375
467 Feng - Ma - Keller [-] 6 0.4375
468 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 6 0.4375
469 Nakano - Tamai - Aihara [-] 6 0.4375
470 Mcneace - Brickey - Brown [-] 6 0.4375
471 Kubota - Mori - Takahashi [-] 6 0.4375
472 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 6 0.4375
473 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 6 0.4167
474 Ohta - Takeda - Takada [-] 6 0.4167
475 Dong - Jiang - Zhou [-] 6 0.4167
476 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 6 0.4167
477 Wada - Ishida - Tanaka [-] 6 0.4167
478 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 6 0.4167
479 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 6 0.4167
480 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 6 0.4167
481 Soma - Suzuki - Soma [-] 6 0.4167
482 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 6 0.4167
483 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 6 0.4167
484 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 6 0.4167
485 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 6 0.4167
486 Hirata - Okai - Yada [-] 6 0.3750
487 Uchino - Endo - Eric [-] 6 0.3750
488 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 6 0.3750
489 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 6 0.3333
490 Ota - Kanayama - Samejima [-] 6 0.3333
491 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 6 0.3333
492 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 6 0.3333
493 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 5 0.5417
494 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 5 0.4792
495 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 5 0.4375
496 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 5 0.3958
497 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 4 0.6875
498 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4 0.6875
499 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 4 0.6458
500 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 4 0.5833
501 Horie - Kaino - Abe [-] 4 0.5833
502 Zhang - Qi - Liu [-] 4 0.5833
503 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 4 0.5833
504 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 4 0.5833
505 Omi - Sato - Mitachi [-] 4 0.5833
506 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 4 0.5625
507 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 4 0.5417
508 Satou - Kato - Kobayashi [-] 4 0.5417
509 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 4 0.5417
510 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 4 0.5417
511 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 4 0.5208
512 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4 0.5208
513 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 4 0.5208
514 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 4 0.5208
515 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 4 0.5208
516 Naoe - Matsushima - Mori [-] 4 0.5208
517 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 4 0.5208
518 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 4 0.5208
519 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 4 0.5000
520 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 4 0.5000
521 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 4 0.4792
522 Arai - Kaku - Sue [-] 4 0.4792
523 Komada - Suzuki - Matsui [-] 4 0.4792
524 Park - Kang - Moon [-] 4 0.4792
525 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 4 0.4583
526 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 4 0.4583
527 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 4 0.4583
528 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 4 0.4375
529 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 4 0.4375
530 Koike - Funamoto - Kanda [-] 4 0.4167
531 Nitta - Matubara - Nakae [-] 4 0.4167
532 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 4 0.3958
533 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 4 0.3958
534 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 4 0.3750
535 Lin - Liao - Kuo [-] 4 0.3750
536 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 4 0.3750
537 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 4 0.3333
538 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.6875
539 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.6875
540 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.6458
541 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 3 0.6458
542 Masui - Itou - Sugiyama [-] 3 0.6458
543 Benoit - Li - Gao [-] 3 0.6458
544 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3 0.6458
545 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 3 0.6458
546 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 3 0.6250
547 Park - Park - Kim [-] 3 0.6250
548 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 3 0.6250
549 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.6250
550 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 3 0.6250
551 Horii - Asano - Yoshihara [-] 3 0.6250
552 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 3 0.6250
553 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 3 0.6250
554 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 3 0.6250
555 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3 0.6250
556 Ogino - Kai - Mori [-] 3 0.6250
557 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 3 0.6111
558 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3 0.6042
559 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 3 0.6042
560 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 3 0.5833
561 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 3 0.5833
562 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.5833
563 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 3 0.5833
564 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 3 0.5833
565 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.5833
566 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 3 0.5833
567 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 3 0.5833
568 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 3 0.5833
569 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3 0.5833
570 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 3 0.5833
571 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 3 0.5833
572 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 3 0.5833
573 Toyohara - Satou - Murase [-] 3 0.5833
574 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 3 0.5833
575 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.5833
576 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.5833
577 Yamane - Mizuno - Ine [-] 3 0.5833
578 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3 0.5833
579 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 3 0.5833
580 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3 0.5833
581 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 3 0.5833
582 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 3 0.5833
583 Koh - Lee - Takai [-] 3 0.5833
584 Obata - Kimbara - Murakami [-] 3 0.5625
585 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.5625
586 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 3 0.5625
587 Imai - Kawakami - Kubota [-] 3 0.5625
588 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 3 0.5625
589 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 3 0.5625
590 Kirino - Sato - Toyota [-] 3 0.5625
591 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3 0.5625
592 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 3 0.5417
593 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 3 0.5417
594 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 3 0.5417
595 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 3 0.5417
596 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 3 0.5417
597 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 3 0.5417
598 Takasou - Seo - Shishikura [-] 3 0.5208
599 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 3 0.5208
600 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3 0.5208
601 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 3 0.5208
602 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.5208
603 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 3 0.5208
604 Yamada - Date - Fukunaga [-] 3 0.5208
605 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.5208
606 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.5208
607 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 3 0.5208
608 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.5208
609 Sato - Sakuma - Kogure [-] 3 0.5208
610 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3 0.5208
611 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3 0.5208
612 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3 0.5208
613 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 3 0.5208
614 Hanai - Usui - Nakura [-] 3 0.5208
615 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 3 0.5208
616 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 3 0.5208
617 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 3 0.5208
618 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3 0.5208
619 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 3 0.5208
620 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 3 0.5208
621 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 3 0.5208
622 Houjo - Andou - Ishii [-] 3 0.5208
623 Itou - Iyota - Takano [-] 3 0.5208
624 Moriya - Sakane - Sorada [-] 3 0.5208
625 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 3 0.5208
626 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 3 0.5208
627 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 3 0.5208
628 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.5000
629 Koyama - Akamine - Furugen [-] 3 0.5000
630 Hama - Kakiki - Ishino [-] 3 0.5000
631 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3 0.5000
632 Chan - Leung - Yip [-] 3 0.4792
633 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 3 0.4792
634 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 3 0.4792
635 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 3 0.4792
636 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.4792
637 Banno - Hirota - Hatta [-] 3 0.4792
638 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 3 0.4792
639 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 3 0.4792
640 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 3 0.4792
641 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 3 0.4792
642 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 3 0.4792
643 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 3 0.4792
644 Kim - Yang - Choi [-] 3 0.4792
645 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 3 0.4792
646 Endo - Saionji - Kubota [-] 3 0.4792
647 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 3 0.4792
648 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 3 0.4792
649 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 3 0.4583
650 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.4583
651 Kato - Ando - Furukawa [-] 3 0.4583
652 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3 0.4583
653 Partanen - Sakakura - Mori [-] 3 0.4583
654 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 3 0.4583
655 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 3 0.4583
656 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 3 0.4583
657 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 3 0.4583
658 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 3 0.4583
659 Itada - Shimada - Katou [-] 3 0.4583
660 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 3 0.4583
661 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 3 0.4583
662 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 3 0.4583
663 Sato - Mashukawa - Koike [-] 3 0.4583
664 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 3 0.4375
665 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 3 0.4375
666 Fukushima - Saito - Ayama [-] 3 0.4375
667 Maki - Yamada - Mori [-] 3 0.4375
668 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 3 0.4375
669 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 3 0.4167
670 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 3 0.4167
671 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 3 0.4167
672 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3 0.4167
673 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 3 0.4167
674 Awane - Hayakawa - Arai [-] 3 0.4167
675 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 3 0.4167
676 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 3 0.4167
677 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 3 0.4167
678 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 3 0.4167
679 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 3 0.4167
680 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 3 0.4167
681 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 3 0.4167
682 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 3 0.3750
683 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 3 0.3750
684 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 3 0.3750
685 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 3 0.3750
686 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 3 0.3750
687 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 3 0.3333
688 Satou - Sakurai - Sano [-] 2 0.5000
689 Song - Tang - Lim [-] 2 0.5000
690 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 2 0.5000
691 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.5833
692 Xiao - Ou - Takada [-] 1 0.5556
693 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 1 0.5000
694 Matsumura - Inoue - Ito [-] 1 0.4792
695 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 1 0.4792
696 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1 0.4722
697 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 1 0.4583
698 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.4583
699 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1 0.3889
700 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 1 0.3750
701 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 1 0.3333
702 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1 0.3333
703 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 1 0.3333
704 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 0.8333
705 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 0.7500
706 Chan - Lee - Chick [-] 0 0.6667
707 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 0.6667
708 Kuo - Liu - Lin [-] 0 0.6458
709 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 0.6458
710 Hu - Meng - Lian [-] 0 0.5833
711 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 0.5833
712 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 0.5417
713 Abe - Naruse - Miyashita [-] 0 0.5417
714 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 0.5417
715 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 0 0.5417
716 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 0.5278
717 Chu - Kuan - Li [-] 0 0.5278
718 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 0.5278
719 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 0 0.5208
720 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 0.5208
721 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 0.5208
722 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 0 0.5208
723 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 0.5000
724 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 0.5000
725 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 0.5000
726 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 0.5000
727 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 0.5000
728 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 0.4792
729 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 0 0.4792
730 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 0.4792
731 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 0 0.4792
732 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 0 0.4792
733 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 0 0.4792
734 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 0.4792
735 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 0 0.4792
736 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 0.4722
737 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 0.4722
738 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 0 0.4583
739 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 0.4444
740 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 0 0.4375
741 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 0 0.4375
742 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 0 0.4375
743 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 0 0.4375
744 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 0 0.4375
745 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4375
746 Karata - Kawai - Ando [-] 0 0.4167
747 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 0 0.4167
748 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 0 0.4167
749 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 0.4167
750 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 0 0.4167
751 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 0 0.3958
752 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 0.3889
753 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 0.3333
754 Yokota - Kaneko - Sako [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All