Round 5 Pairings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Table Team     Opponent  
1 Dong-Wang-Tang   vs. Dobashi-Iijima-Miki  
2 Hayashi-Maeno-Nakayama   vs. Zheng-Wang-Dai  
3 Fujii-Nakamura-Mishima   vs. Hirosawa-Kitayama-Tsumura  
4 Hagiya-Kobayashi-Tanaka   vs. Kotouge-Kimura-Tanaka  
5 Mine-Urase-Goshima   vs. Matsumoto-Rita-Shiroza  
6 Sakuta-Matsumoto-Kawabata   vs. Ohki-Yamazaki-Kamata  
7 Ozawa-Satou-Kadowaki   vs. Yamauchi-Ito-Muraoka  
8 Hattori-Jamin-Yamada   vs. Hieda Ryu-Ogawa-Ishiwata  
9 Bishop-Marino-Rubin   vs. Nagaoka-Nakano-Fujita  
10 Moriyama-Ishihara-Kageyama   vs. Miotani-Fujimoto-Igarashi  
11 Mimidou-Sasaki-Matsubara   vs. Wakita-Esaki-Tamano  
12 Lam-Yan-Choi   vs. Yoshie-Mazda-Sasaki  
13 Higuchi-Itazu-Kashiwagi   vs. Naito-Higashi-Kawabata  
14 Inoue-Oota-Yamamoto   vs. Ito-Shimizu-Arai  
15 Fujimoto-Arita-Hagiwara   vs. Omura-Hirooka-Torii  
16 Kio-Kusunoki-Kawano   vs. Kaneko-Kang-Hiwatashi  
17 Tanaka-Nishikawa-Okuno   vs. Koshimura-Nakashima-Niwa  
18 Yamasaki-Hasebe-Itou   vs. Oono-Shin-Honda  
19 Tomita-Matsuzaki-Orimo   vs. Che-Ding-Lu  
20 Pacis-Hosokawa-Takano   vs. Tazawa-Tanaka-Maki  
21 Yakushi-Ootaki-Ogyu   vs. Matsushita-Itou-Naraya  
22 Sun-He-Liu   vs. Li-Yu-Zuo  
23 Kato-Suezawa-Ogo   vs. Sugimura-Tsuboyama-Amayasu  
24 Yoshizawa-Saijo-Hayashi   vs. Fujita-Hosoda-Kounoike  
25 Takahashi-Horiuchi-Karasawa   vs. Asai-Kamimura-Yamanaka  
26 Aziz-Joe-Justin   vs. Shigehara-Furukawa-Kawakita  
27 Mizutani-Terada-Katagiri   vs. Kobayashi-Matsumoto-Oka  
28 Kaizu-Nakashima-Kagami   vs. Saito-Sakai-Kanazawa  
29 Ki-Mori-Oodan   vs. Asai-Fukushi-Hatakeyama  
30 Murata-Kubozono-Morita   vs. Dezani-Shi Tian-Saito  
31 Sakamoto-Matsumoto-Noguchi   vs. Gotou-Yamaguchi-Hasegawa  
32 Seki-Shinohara-Yokumiti   vs. Yoshikawa-Nishida-Harada  
33 Kamo-Akimoto-Kamo   vs. Yamamoto-Matsubara-Takamura  
34 Yamada-Ishihara-Ono   vs. Miyake-Oooka-Kurata  
35 Ogura-Yamazawa-Tanguchi   vs. Yamamoto-Mukama-Ichikawa  
36 Nakai-Mitui-Seno   vs. Iwata-Iwasaki-Hata  
37 Song-Lu-Zhi   vs. Ookawa-Yamada-Kodaira  
38 Satou-Kunitomi-Yagi   vs. Okuyama-Udagawa-Maniwa  
39 Ohashi-Akagi-Ochi   vs. Sekikawa-Nomura-Nishizawa  
40 Takano-Kimura-Sasao   vs. Chia-Lim-Ming  
41 Iso-Yamamoto-Arai   vs. Yokoyama-Nakano-Utiyama  
42 Hamasuna-Nishikawa-Tsukanishi   vs. Mizuno-Nishiyama-Oshikawa  
43 Mialaret-Carey-Sawatari   vs. Minami-Kamei-Kimura  
44 Fujimori-Suzuki-Mukasa   vs. Yam-Huang-Sajgalik  
45 Eng-Chew-Wong   vs. Kutsuna-Komizo-Sato  
46 Kagotani-Umehara-Fukudome   vs. Seet-Li-Watabe  
47 Jinba-Kamiyama-Niinuma   vs. Ichimi-Fukuoka-Takagi  
48 Endo-Yasuda-Satoda   vs. Kawamura-Mishima-Oishi  
49 Yanagidate-Hato-Kita   vs. Iwasaki-Nakamura-Mizuno  
50 Kobayashi-Akama-Uduki   vs. Tanaka-Ichikawa-Nonaka  
51 Son-Sun-Zhao   vs. Lyu-Shu-Han  
52 Urasawa-Isayama-Hattori   vs. Ohkawa-Kageyama-Moriya  
53 Haseba-Aoki-Aoki   vs. Iizuka-Kawamoto-Yokoi  
54 Takino-Yanaseko-Konda   vs. Fujii-Sumii-Okamoto  
55 Tanimoto-Katou-Yamasaki   vs. Nobe-Takahashi-Hashimoto  
56 Hoshide-Kato-Noto   vs. Wada-Misaka-Shimizu  
57 Matsuzaki-Yanagawa-Yokosuka   vs. Wakayama-Nishinaga-Aikawa  
58 Yamazaki-Takano-Nekomiya   vs. Kimura-Nakahara-Nishikawa  
59 Nakagawa-Huruta-Odagiri   vs. Harane-Fujimura-Saitou  
60 Takashima-Fukui-Hamano   vs. Suzuki-Hoshino-Fukui  
61 Noge-Otani-Tamura   vs. Sakata-Taniguchi-Kitou  
62 Ozawa-Ishiguro-Kumagai   vs. Ebitani-Okino-Kobayashi  
63 Okuda-Mamyo-Saeki   vs. Matsubara-Mitsuyasu-Kobayasi  
64 Hirami-Nakajima-Kurokawa   vs. Moriya-Kobayashi-Shiota  
65 Hasegawa-Enomoto-Hiyama   vs. Fukazawa-Fujii-Fukui  
66 Miura-Tsubouchi-Ishida   vs. Tokeshi-Taketuzi-Kawamura  
67 Matsui-Mizusima-Hirota   vs. Ho-Lai-Wong  
68 Nakagawa-Adachi-Shimizu   vs. Mukuno-Sasaki-Takahashi  
69 Tase-Kaida-Matsui   vs. Takao-Inoue-Kamo  
70 Liu-Wang-Adelman   vs. Tabata-Inazawa-Tanahashi  
71 Kato-Tanaka-Suzuike   vs. Mochiki-Nagami-Hayashi  
72 Manpo-Ishizaki-Ouchida   vs. Ichihara-Uemoto-Shibata  
73 Ito-Shimamura-Konishi   vs. Matsuyama-Muramatsu-Muramatsu  
74 Higaki-Okajima-Kurata   vs. Kuroda-Yao-Omonishi  
75 Taniguchi-Doi-Sakaki   vs. Yamada-Iseki-Sumitomo  
76 Iimura-Nishio-Ishii   vs. Zhang-Guo-Chen  
77 Fujii-Nose-Shimada   vs. Takase-Takashima-Kanamoto  
78 Adachi-Kuriyama-Tanaka   vs. Yoshida-Yamamoto-Omuta  
79 Kokubun-Nanba-Kikuchi   vs. Fujiwara-Kogure-Muto  
80 Ichino-Inui-Niwa   vs. Tansei-Mune-Kurita  
81 Satou-Fukumoto-Furusato   vs. Morishita-Hanaoka-Shiura  
82 Bae-Lee-Kim   vs. Maruyama-Matsuura-Hayashi  
83 Kojima-Fukumoto-Iida   vs. Sasabe-Takesue-Yanase  
84 Kobayashi-Tanaka-Kobayashi   vs. Sasagawa-Mita-Saegusa  
85 Ito-Koyanagi-Mori   vs. Yamamoto-Yukuhiro-Ichikawa  
86 Jhang-Yen-Chen   vs. Kimura-Inukai-Hirano  
87 Moriyama-Oota-Baba   vs. Yamada-Ito-Abe  
88 Makino-Nakamura-Takenaka   vs. Shair-Tai-Lam  
89 Shimizu-Tanaka-Hasegawa   vs. Ishimura-Ikawa-Tsuchiya  
90 Yamakita-Hayata-Takahashi   vs. Aka-Ishida-Oonishi  
91 Chee-Carlos-Chee   vs. Osanai-Hariu-Shibata  
92 Yamasaki-Yoshida-Mashima   vs. Watanabe-Kakumae-Yasooka  
93 Kusakawa-Koide-Hata   vs. Sato-Kobayashi-Minamitani  
94 Nakamichi-Nakamichi-Koyanagi   vs. Nogami-Yuge-Kainuma  
95 Kojima-Ikebata-Yoshizawa   vs. Tanehashi-Sakaino-Ishikawa  
96 Yashiro-Syudo-Tanabe   vs. Hibino-Chiba-Shimoya  
97 Hasebe-Nagae-Mitani   vs. Yotsumoto-Endo-Takeishi  
98 Hayashi-Ushie-Nose   vs. Takakuwa-Ito-Osaka  
99 Miyazaki-Tasaki-Miyazono   vs. Nomura-Murakami-Iwasaki  
100 Habu-Sasaki-Saitou   vs. Tamura-Yamagishi-Miki  
101 Yamanaka-Oku-Anan   vs. Yamada-Katakawa-Matsumoto  
102 Matsuyama-Hagi-Yamashita   vs. Takata-Yamamoto-Chou  
103 Tonouchi-Honda-Sawada   vs. Yoon-Nam-Na  
104 Tsumagari-Haga-Muneishi   vs. Naide-Murase-Boku  
105 Ogasawara-Sasaki-Kamikawa   vs. Watanabe-Shinoda-Kanegawa  
106 Takahashi-Fukuda-Satou   vs. Kurosawa-Yamaguchi-Komori  
107 Kawabata-Baba-Takeda   vs. Goto-Tsubouchi-Jinno  
108 Sato-Kawasaki-Matsumoto   vs. Sakai-Uno-Mihara  
109 Sudou-Tooi-Sano   vs. Wang-Deng-Wang  
110 Choi-Yang-Cho   vs. Yamamoto-Ichikawa-Hirata  
111 Takeche-Takahashi-Ohashi   vs. Okuda-Ida-Wakabayashi  
112 Sakaida-Hichling-Hosoi   vs. Yohii-Tamoto-Yoshii  
113 Tay-Lim-Li   vs. Hanawa-Arai-Araki  
114 Senoo-Takesita-Akase   vs. Okada-Tazawa-Ishizuki  
115 Ota-Kurashima-Munekata   vs. Minoshima-Katou-Sugimoto  
116 Baba-Kamizono-Takeuchi   vs. Okura-Kondou-Nakamura  
117 Sezume-Nagoya-Taniguti   vs. Hayashi-Yoshida-Nakamura  
118 Leung-Chan-Tang   vs. Oshima-Hirasawa-Takiguchi  
119 Hewitt-Noyce-Scacca   vs. Alvarez-Regala-Wilson  
120 Yamada-Nakamura-Kawai   vs. Nakamura-Miura-Mori  
121 Wakizaka-Fukuda-Komiyama   vs. Miyawaki-Yoshida-Kasiki  
122 Nisi-Kawamura-Nishimoto   vs. Kouno-Nakajima-Ishikawa  
123 Naono-Higuchi-Fukaya   vs. Saito-Sakurai-Nishihara  
124 Takimura-Takahashi-Kihara   vs. Kou-Sakamoto-Senba  
125 Kajiyama-Simauti-Nagasawa   vs. Takeda-Kanehira-Sasaki  
126 Sakimura-Ooshima-Nishimoto   vs. Watanabe-Chou-Tomita  
127 Okamura-Yasumoto-Osuga   vs. Kakimoto-Hayakawa-Wakiya  
128 Xu-Wang-Wu   vs. Tezuka-Tanahashi-Miyabe  
129 Alberyd-Ljungberg-Domeij   vs. Nisikawa-Takenaka-Ogawara  
130 Kinugasa-Masatsugu-Kawaguchi   vs. Hirahara-Yokoyama-Mimaki  
131 Saito-Kitagawa-Itagaki   vs. Masukado-Saito-Tanaka  
132 Kawakami-Higashira-Kurokawa   vs. Furuya-Matsui-Furuichi  
133 Soma-Suzuki-Soma   vs. Yeh-Chen-Zen  
134 Hase-Iwasaki-Kumao   vs. Wada-Ishida-Tanaka  
135 Dods-Coad-Sierra   vs. Mao-Song-Bi  
136 Nakatani-Shimoda-Fujimoto   vs. Nakagawa-Horigome-Shikano  
137 Akase-Shikano-Yoshimura   vs. Morotome-Takemura-Shinbo  
138 Ohta-Takeda-Takada   vs. Okumura-Yokoyama-Yamakawa  
139 Sakatani-Nakayama-Amano   vs. Nam-Park-Lee  
140 Maruyama-Toma-Matsuda   vs. Komaki-Kugizaki-Kajimura  
141 Umemura-Gration-Araki   vs. Endo-Kawatsu-Nogami  
142 Ota-Yamada-Tanji   vs. Kitaoka-Seki-Takano  
143 Dong-Jiang-Zhou   vs. Hagiwara-Kawahama-Yasuda  
144 Tanaka-Kojima-Fujimoto   vs. Ota-Kanayama-Samejima  
145 Saitou-Yoshida-Suzuki   vs. Imura-Kubo-Kawachi  
146 Hasegawa-Nagai-Hasegawa   vs. Munakata-Sakuma-Nakazawa  
147 Yamamoto-Ushikubo-Itoh   vs. Yajima-Shimada-Hosaka  
148 Sun-Hung-Lu   vs. Nakano-Tamai-Aihara  
149 Nakano-Miyasaka-Takahashi   vs. Izumoto-Kagawa-Yoshida  
150 Nakao-Sugiyama-Takaizumi   vs. Tomita-Gibralta-Hirotaka  
151 Nagao-Sadahiro-Yamada   vs. Machida-Iida-Nishina  
152 Shiraishi-Toyama-Fukugawa   vs. Murata-Ogiwara-Nagase  
153 Kawase-Ishida-Mizui   vs. Shiraiwa-Fukushima-Kobayashi  
154 Kunita-Hori-Nagaya   vs. Hirano-Sakurai-Okada  
155 Sakata-Noguchi-Fukui   vs. Ishii-Kagami-Yamazaki  
156 Xing-Jia-Yang   vs. Sakamoto-Kitagawa-Doi  
157 Goto-Koike-Yamaguchi   vs. Hirata-Okai-Yada  
158 Hamada-Nishiura-Katsubayashi   vs. Kuroiwa-Koizumi-Kitamura  
159 Yamamoto-Tamamura-Sugiura   vs. Ashida-Ishizaka-Mori  
160 Kim-Yoon-Seo   vs. Miyata-Katsuta-Nakano  
161 Hisada-Abe-Yasuda   vs. Takahashi-Yoshii-Shinohara  
162 Uchino-Endo-Eric   vs. Miura-Sugawara-Ishida  
163 Ideue-Yoshimura-Tsuchida   vs. Ueshige-Moromi-Imaizumi  
164 Minagawa-Kimura-Cronin   vs. Hasegawa-Kouyama-Soejima  
165 Kubo-Watanabe-Sato   vs. Higuchi-Senshu-Maruno  
166 Ikedo-Hayazaki-Kondo   vs. Sumida-Niitani-Takemoto  
167 Ohtsubo-Sato-Shida   vs. Tukagoshi-Watanabe-Okamoto  
168 Oiso-Terasawa-Nakamura   vs. Takata-Furukawa-Ishiguro  
169 Ushijima-Nakahara-Minami   vs. Sasaki-Fukuoka-Morinaga  
170 Yang-Cheng-Wu   vs. Kusunoki-Takada-Kiyoku  
171 Guan-Tartarini-Smolinski   vs. Hirata-Shiozaki-Matsuo  
172 Noto-Fujioka-Kimura   vs. Matuura-Hotta-Kobayashi  
173 Furukawa-Henmi-Saito   vs. Umetani-Miki-Seki  
174 Urano-Terawaki-Tashiro   vs. Katou-Hirasawa-Yokokawa  
175 Sakakibara-Mimori-Tachibana   vs. Fujimoto-Kataoka-Omori  
176 Mori-Okamoto-Kedo   vs. Miyagawa-Hase-Tadaoka  
177 Okamoto-Nojima-Suzuki   vs. Katou-Watanabe-Nakagawa  
178 Hyodou-Sonohara-Tanaka   vs. Yoshizawa-Nitta-Wada  
179 Imanishi-Sakai-Tadokoro   vs. Matsubara-Ikushima-Fukuoka  
180 Ramos-Kwiatkoski-Bjorge   vs. Alfred-Rothmel-See  
181 Miyata-Morinaka-Murayama   vs. Teng-Hung-Huang  
182 Takasu-Yamaoka-Hamano   vs. Ishida-Yoshimori-Jumonji  
183 Ootani-Negishi-Kasuya   vs. Adati-Kawabata-Motoe  
184 Kawai-Takeda-Daigo   vs. Ichikawa-Segou-Taki  
185 Motomura-Itou-Itou   vs. Esuga-Yamawaki-Goto  
186 Watanabe-Hashimoto-Yamashita   vs. Saito-Ito-Kato  
187 Hirose-Mori-Murao   vs. Tsutsumi-Horibe-Okada  
188 Kato-Hashizume-Hayashi   vs. Maeda-Sashida-Tsuruoka  
189 Miyake-Saida-Nakada   vs. Shoji-Ooike-Mitome  
190 Oomoto-Okada-Uechi   vs. Hayashi-Nishimura-Kitamura  
191 Isomura-Koike-Tsukamoto   vs. Hakozaki-Kotani-Hamada  
192 U-Asizawa-Yamabe   vs. Takeda-Miyajima-Shinomiya  
193 Oosawa-Sugiura-Nagaya   vs. Kondou-Ono-Tsuzaki  
194 Kanbe-Takaya-Oomori   vs. Takahasi-Naba-Takamatu  
195 Hiroyama-Wai-Chiyonishio   vs. Takahashi-Itakura-Makino  
196 Kubota-Mori-Takahashi   vs. Oomura-Kariya-Sakamoto  
197 Babasaki-Kitahara-Nanjo   vs. Kojima-Ikeda-Kuzuhara  
198 Hara-Morita-Kubo   vs. Nakanisi-Kato-Yokono  
199 Morikawa-Matsuda-Takahashi   vs. Yoshino-Ogawa-Kabeya  
200 Kobayashi-Masaki-Sasaki   vs. Asazuma-Nomura-Shinozuka  
201 Masuda-Kusakano-Katuda   vs. Demange-Martin-Schulhof  
202 Miyahara-Nakamoto-Takakura   vs. Ishimura-Kurokawa-Nishiki  
203 Yagi-Ueno-Kushibe   vs. Nakamura-Maeda-Masuda  
204 Kurata-Nakamura-Oshima   vs. Iwatou-Inoue-Yamaguchi  
205 Ito-Takagi-Kuroda   vs. Sumihira-Kawamura-Zaima  
206 Takeuchi-Tanaka-Kimura   vs. Tsutsui-Nagao-Kokubu  
207 Konishi-Kano-Itou   vs. Yamazaki-Kimura-Ishikawa  
208 Haokang-Tai-Jiabin   vs. Nakao-Sawada-Iwata  
209 Haritani-Yamamoto-Nakai   vs. Ninohira-Usui-Yoshida  
210 Shiina-Nishioka-Takisaka   vs. Ishikawa-Hashizume-Watanabe  
211 Oku-Masatoki-Takamiya   vs. Komikado-Tadamoto-Onishi  
212 Kakinokida-Maruyama-Naito   vs. Nakamura-Kiyonaga-Yamaguchi  
213 Sclauzero-Maurici-Desmarais   vs. Nakamura-Natsume-Tozuka  
214 Matsumoto-Takao-Hori   vs. Shiohata-Yamamura-Otani  
215 Matsushima-Hori-Naemura   vs. Maruyama-Nanba-Asaumi  
216 Ito-Yamauchi-Fujita   vs. Feng-Ma-Keller  
217 Kawate-Obara-Miyawaki   vs. Kubota-Oguri-Kitajima  
218 Urata-Aoyama-Inui   vs. Castagna-Noyce-Harding  
219 Magata-Arita-Banba   vs. Jinbo-Nakamura-Miyata  
220 Sugiyama-Noine-Usui   vs. Kamimura-Haruta-Maenosono  
221 Chiba-Sanjo-Shamoto   vs. Nakamura-Tamai-Takata  
222 Wachigai-Sagara-Kasahara   vs. Sakamoto-Hukui-Higuchi  
223 Ito-Kato-Iwasaki   vs. Asai-Katou-Hiraoka  
224 Harada-Hayashi-Ariyoshi   vs. Kaga-Yasue-Takafuji  
225 Tamura-Kinbara-Kawamura   vs. Nakayama-Kamijo-Onoda  
226 Mizumoto-Fujii-Tonami   vs. Abe-Hashimoto-Komuro  
227 Nishizawa-Suzuki-Kawai   vs. Kidera-Sato-Okano  
228 Ueda-Satou-Muranaka   vs. Satou-Hibino-Watanabe  
229 Tak-Kim-Kim   vs. Miyawaki-Terai-Kisanuki  
230 Tamada-Hayashi-Fujita   vs. Mcneace-Brickey-Brown  
231 Nakada-Hosoda-Gorohata   vs. Ieda-Ito-Hozuki  
232 Sano-Kinoda-Ohta   vs. Oomori-Ikeda-Komatsu  
233 Nakajima-Sudou-Ogi   vs. Ajitomi-Funabiki-Yamawaki  
234 Matsui-Yasuda-Fujino   vs. Oki-Ohashi-Shimoeda  
235 Kaneda-Sumiya-Watanabe   vs. Yamamoto-Tada-Yuuki  
236 Kasuga-Horikawa-Hayashi   vs. Zhou-Tong-Kyo  
237 Hayakawa-Abe-Tachibana   vs. Ibe-Michibata-Iwami  
238 Suganuma-Nakao-Toyota   vs. Shiba-Ueno-Higashino  
239 Watanabe-Kawakami-Kimura   vs. Hashizume-Matsumura-Takamatsu  
240 Yamada-Suzuki-Nagao   vs. Asao-Honda-Kato  
241 Chiba-Ono-Nagano   vs. Payne-Shinagawa-Tobiguchi  
242 Noguchi-Suzuki-Kimura   vs. Maruyama-Hayashi-Yoshida  
243 Hamaguchi-Nishimara-Tujii   vs. Nakamura-Seo-Ikeda  
244 Kitazawa-Wada-Imazawa   vs. Aridome-Bando-Shimura  
245 Yoshikawa-Shimada-Yoshikawa   vs. Yamada-Katagiri-Muramatsu  
246 Suzuki-Ohno-Kudo   vs. Iijima-Oikawa-Hattori  
247 Suematsu-Morofuji-Tomomura   vs. Tanaka-Igarashi-Shoji  
248 Nagahata-Maruyama-Yoshida   vs. Matsumoto-Hayashi-Ukyo  
249 Hirouchi-Shinmura-Takeda   vs. Kajiwara-Kamezawa-Kabashima  
250 Satou-Kato-Kobayashi   vs. Tabara-Zaizen-Ookubo  
251 Kirihara-Shibata-Tamura   vs. Toriuchi-Hasegawa-Ichinohe  
252 Nariai-Sakurabaru-Tanaka   vs. Azuma-Kawabata-Yamano  
253 Komada-Suzuki-Matsui   vs. Adachi-Yazawa-Sasahara  
254 Koike-Funamoto-Kanda   vs. Lee Selzer-Farnsworth-Peil  
255 Park-Kang-Moon   vs. Sawai-Sawai-Kisuki  
256 Hyakuda-Kokubun-Oonishi   vs. Watanabe-Ito-Yoshioka  
257 Nitta-Matubara-Nakae   vs. Arai-Kaku-Sue  
258 Yoshida-Takeuchi-Hosoda   vs. Nakamura-Matuda-Saitou  
259 Lin-Liao-Kuo   vs. Yoshida-Suzuki-Masuda  
260 Goryo-Maeda-Hayashibara   vs. Tanabe-Sekizawa-Tabata  
261 Omi-Sato-Mitachi   vs. Yamada-Fujikura-Ikawa  
262 Takahashi-Nagano-Murakami   vs. Nakamiti-Ogata-Yoshimoto  
263 Adinugroho-Dharmawi-Pangestan   vs. Naoe-Matsushima-Mori  
264 Horie-Kaino-Abe   vs. Takashima-Takeuchi-Kaneta  
265 Ibushi-Motooka-Yamada   vs. Iwama-Nakatani-Komiyama  
266 Yamane-Mizuno-Ine   vs. Shimazaki-Agemura-Kosho  
267 Kuwano-Hiroi-Hiroi   vs. Nakashima-Suzuki-Sato  
268 Kuribayashi-Tabei-Homma   vs. Kirino-Sato-Toyota  
269 Horii-Asano-Yoshihara   vs. Itou-Iyota-Takano  
270 Hasegawa-Shibue-Kamei   vs. Yokoyama-Takeuchi-Abe  
271 Fujita-Wakai-Nakamura   vs. Miyazaki-Fukuda-Umehara  
272 Yamamori-Ooba-Umeda   vs. Chihara-Hayashi-Nomura  
273 Ogawa-Takahashi-Nakae   vs. Hama-Kakiki-Ishino  
274 Mochizuki-Kurihara-Ninomiya   vs. Morii-Niikawa-Yamamoto  
275 Kasama-Tsutiya-Ando   vs. Ehara-Ishikura-Hirata  
276 Itada-Shimada-Katou   vs. Noda-Hatanaka-Nishimoto  
277 Kagawa-Suzuki-Imaoka   vs. Kobayashi-Uchida-Sarusawa  
278 Chaovarindr-Kwanchaitunya-Setsompop   vs. Katsu-Nagao-Mokudai  
279 Kobayashi-Noguchi-Yamada   vs. Ishii-Kamimura-Shimozato  
280 Tanaka-Emori-Shigaki   vs. Kawabata-Oikawa-Itou  
281 Basallo-Bacleon-Lagasca   vs. Ogawa-Fukunaga-Nakatsuka  
282 Okahisa-Kubota-Hirano   vs. Okusu-Mantani-Tsukuda  
283 Kozakai-Ishii-Sugaya   vs. Nakano-Mitome-Tanigawa  
284 Hagiwara-Ohori-Ohota   vs. Imai-Kawakami-Kubota  
285 Yamamoto-Wada-Ootachi   vs. Katou-Miyamoto-Mihara  
286 Bessho-Tanioka-Ujike   vs. Sakurai-Mitsuboshi-Hattori  
287 Takeda-Iwaide-Tomizawa   vs. Ogino-Murase-Ando  
288 Teramoto-Wada-Takahashi   vs. Tamaki-Matsumoto-Nawa  
289 Banno-Hirota-Hatta   vs. Sakuragi-Seki-Kurogane  
290 Hayase-Fujiwara-Sakuragi   vs. Hashimoto-Sakamoto-Takase  
291 Kasahara-Kubota-Hirano   vs. Chan-Leung-Yip  
292 Mohammad Jafari-Tan-De Pedro   vs. Yamagami-Nauchi-Nishimura  
293 Soya-Ichise-Takezawa   vs. Sato-Sakuma-Kogure  
294 Takeuti-Hikawa-Kawata   vs. Yohara-Akabane-Takenaka  
295 Toyohara-Satou-Murase   vs. Horie-Hoshino-Sugimoto  
296 Hirade-Kawamura-Takahashi   vs. DiBenedetto-Cornelous-Gonzalez  
297 Endo-Saionji-Kubota   vs. Awada-Kuramoti-Hayashi  
298 Hodumi-Watanabe-Shimizu   vs. Kim-Yang-Choi  
299 Muraoka-Ichikawa-Matsuyama   vs. Kamio-Matsuoka-Nakamura  
300 Hoshikawa-Kida-Tatematsu   vs. Takehata-Osanai-Maruyama  
301 Matsushita-Kaneko-Ota   vs. Koh-Lee-Takai  
302 Tobisawa-Komizo-Takeuti   vs. Kawada-Tanaka-Kakizono  
303 Koyama-Akamine-Furugen   vs. Tasugi-Mizoguchi-Ikeda  
304 Moriya-Sakane-Sorada   vs. Takeshima-Shibata-Ishiwata  
305 Kato-Ando-Furukawa   vs. Houjo-Andou-Ishii  
306 Mombayashi-Suga-Inaoka   vs. Tateishi-Tateishi-Fukui  
307 Maki-Yamada-Mori   vs. Iwazaki-Sugiyama-Shibata  
308 Benoit-Li-Gao   vs. Yokoide-Noda-Suzuki  
309 Obata-Kimbara-Murakami   vs. Suzuki-Tanaka-Horiba  
310 Yamada-Date-Fukunaga   vs. Kikuchi-Kawafuji-Iwamoto  
311 Nishikawa-Nobata-Kiyohara   vs. Murayama-Miyake-Ishikura  
312 Taniguchi-Tokuyama-Nakai   vs. Ishii-Kawaguchi-Okamura  
313 Teramoto-Fujita-Ooi   vs. Nakanishi-Ookura-Morishita  
314 Fukuki-Yamagata-Imai   vs. Shoubayashi-Tamura-Uchida  
315 Yoshida-Namikawa-Sano   vs. Nishimura-Yoshida-Mizuguchi  
316 Uchida-Takagi-Ohtsu   vs. Yoshida-Tsukada-Kondou  
317 Goto-Sasaki-Shirasaka   vs. Partanen-Sakakura-Mori  
318 Iwabuchi-Ishijima-Nakatani   vs. Awane-Hayakawa-Arai  
319 Kidowaki-Sudo-Yoshida   vs. Kondou-Ochi-Sugisawa  
320 Maeda-Namera-Ishibashi   vs. Iwasaki-Saitou-Asada  
321 Iwata-Takanohashi-Amano   vs. Takasou-Seo-Shishikura  
322 Kimura-Maruya-Yasuda   vs. Takahira-Hirayama-Shinohara  
323 Sato-Mashukawa-Koike   vs. Hoshino-Tateiwa-Kasuya  
324 Yamaguchi-Hiromasa-Iijima   vs. Shinohara-Kyogoku-Iwasaki  
325 Masui-Itou-Sugiyama   vs. Song-Tang-Lim  
326 Shimizu-Onishi-Onishi   vs. Satou-Sakurai-Sano  
327 Suzuki-Takamatsu-Kishi   vs. Yoshida-Mochizuki-Yoshimura  
328 Ojima-Yasuda-Nemoto   vs. Nakamura-Tanaka-Honma  
329 Nakai-Yamagata-Kawaguchi   vs. Yamazaki-Nishikawa-Sakai  
330 Kamiya-Ikai-Tanaka   vs. Oyaizu-Hisada-Ido  
331 Kawano-Hirai-Nozaki   vs. Yosio-Fujikura-Takahashi  
332 Hanano-Matsuura-Kubota   vs. Sasaki-Saito-Sasaki  
333 Yokota-Kaneko-Sako   vs. Tunematu-Fukuda-Fukuda  
334 Wada-Kitajima-Minamizuka   vs. Kuroyanagi-Sugimoto-Atobe  
335 Fujiwara-Atsumi-Fujiwara   vs. Kawajiri-Itoh-Yasui  
336 Yu-Hsiang-Chao-Ching-Chao-Yi   vs. Ariga-Muramatsu-Okayama  
337 Takayanagi-Murata-Tahara   vs. Asai-Yokotani-Izuoka  
338 Ohtake-Deguchi-Nishikawa   vs. Abe-Naruse-Miyashita  
339 Kuo-Liu-Lin   vs. Mitsunaga-Yoshida-Nomiya  
340 Shimura-Yoshihara-Kimura   vs. Yasumoto-Masuda-Otsubo  

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All