Round 5 Standings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Dong - Wang - Tang [-] 15 0.6933
2 Che - Ding - Lu [-] 15 0.6667
3 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 15 0.6667
4 Wakita - Esaki - Tamano [-] 15 0.6533
5 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 15 0.6533
6 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 15 0.6400
7 Mine - Urase - Goshima [-] 15 0.6400
8 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 15 0.6400
9 Hattori - Jamin - Yamada [-] 15 0.6400
10 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 15 0.6133
11 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 15 0.6000
12 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 15 0.6000
13 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 15 0.6000
14 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 15 0.5867
15 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 15 0.5867
16 Omura - Hirooka - Torii [-] 15 0.5867
17 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 15 0.5733
18 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 15 0.5467
19 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 15 0.5067
20 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 13 0.6667
21 Sun - He - Liu [-] 13 0.6133
22 Aziz - Joe - Justin [-] 13 0.5733
23 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 13 0.5733
24 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 13 0.5467
25 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 13 0.4933
26 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 13 0.4933
27 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 13 0.4533
28 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 12 0.7200
29 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 12 0.7200
30 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 12 0.7067
31 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 12 0.6800
32 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 12 0.6800
33 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 12 0.6800
34 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 12 0.6800
35 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 12 0.6800
36 Kusakawa - Koide - Hata [-] 12 0.6800
37 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 12 0.6800
38 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 12 0.6800
39 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 12 0.6800
40 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 12 0.6800
41 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 12 0.6667
42 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 12 0.6667
43 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 12 0.6533
44 Yamada - Ishihara - Ono [-] 12 0.6533
45 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 12 0.6400
46 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 12 0.6400
47 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 12 0.6400
48 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 12 0.6400
49 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 12 0.6400
50 Sakai - Uno - Mihara [-] 12 0.6400
51 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 12 0.6400
52 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 12 0.6267
53 Zheng - Wang - Dai [-] 12 0.6267
54 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 12 0.6267
55 Lyu - Shu - Han [-] 12 0.6267
56 Takao - Inoue - Kamo [-] 12 0.6267
57 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 12 0.6133
58 Eng - Chew - Wong [-] 12 0.6133
59 Yam - Huang - Sajgalik [-] 12 0.6133
60 Ichino - Inui - Niwa [-] 12 0.6133
61 Zhang - Guo - Chen [-] 12 0.6133
62 Bishop - Marino - Rubin [-] 12 0.6000
63 Ito - Shimizu - Arai [-] 12 0.6000
64 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 12 0.6000
65 Osanai - Hariu - Shibata [-] 12 0.6000
66 Harane - Fujimura - Saitou [-] 12 0.6000
67 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 12 0.6000
68 Noge - Otani - Tamura [-] 12 0.6000
69 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 12 0.6000
70 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 12 0.6000
71 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 12 0.6000
72 Dobashi - Iijima - Miki [-] 12 0.5867
73 Oono - Shin - Honda [-] 12 0.5867
74 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 12 0.5867
75 Shair - Tai - Lam [-] 12 0.5867
76 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 12 0.5867
77 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 12 0.5867
78 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 12 0.5867
79 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 12 0.5867
80 Takata - Yamamoto - Chou [-] 12 0.5867
81 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 12 0.5867
82 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 12 0.5733
83 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 12 0.5733
84 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 12 0.5600
85 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 12 0.5600
86 Liu - Wang - Adelman [-] 12 0.5600
87 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 12 0.5600
88 Naito - Higashi - Kawabata [-] 12 0.5467
89 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 12 0.5467
90 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 12 0.5467
91 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 12 0.5467
92 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 12 0.5467
93 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 12 0.5467
94 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 12 0.5467
95 Takino - Yanaseko - Konda [-] 12 0.5467
96 Yanagidate - Hato - Kita [-] 12 0.5467
97 Aka - Ishida - Oonishi [-] 12 0.5467
98 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 12 0.5333
99 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 12 0.5333
100 Wada - Misaka - Shimizu [-] 12 0.5333
101 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 12 0.5333
102 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 12 0.5333
103 Jhang - Yen - Chen [-] 12 0.5333
104 Naide - Murase - Boku [-] 12 0.5200
105 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 12 0.5200
106 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 12 0.5200
107 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 12 0.5200
108 Fujii - Nose - Shimada [-] 12 0.5067
109 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 12 0.5067
110 Seet - Li - Watabe [-] 12 0.5067
111 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 12 0.5067
112 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 12 0.5067
113 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 12 0.4933
114 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 12 0.4933
115 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 12 0.4800
116 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 12 0.4800
117 Yamada - Ito - Abe [-] 12 0.4667
118 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 12 0.4667
119 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 12 0.4533
120 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 12 0.4267
121 Iso - Yamamoto - Arai [-] 12 0.4133
122 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 12 0.4133
123 Sudou - Tooi - Sano [-] 11 0.6000
124 Choi - Yang - Cho [-] 11 0.5333
125 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 10 0.7333
126 Ki - Mori - Oodan [-] 10 0.7067
127 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 10 0.6933
128 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 10 0.6667
129 Nakamura - Miura - Mori [-] 10 0.6533
130 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 10 0.6133
131 Li - Yu - Zuo [-] 10 0.5867
132 Kato - Suezawa - Ogo [-] 10 0.5733
133 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 10 0.5733
134 Takano - Kimura - Sasao [-] 10 0.5600
135 Lam - Yan - Choi [-] 10 0.5600
136 Chia - Lim - Ming [-] 10 0.5467
137 Tay - Lim - Li [-] 10 0.5467
138 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 10 0.5333
139 Matsushita - Itou - Naraya [-] 10 0.5333
140 Yoon - Nam - Na [-] 10 0.5200
141 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 10 0.5200
142 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 10 0.5200
143 Leung - Chan - Tang [-] 10 0.5067
144 Ota - Kurashima - Munekata [-] 10 0.5067
145 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 10 0.5067
146 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 10 0.4933
147 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 10 0.4933
148 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 10 0.4800
149 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 10 0.4667
150 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 10 0.4667
151 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 10 0.4667
152 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 10 0.4533
153 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 10 0.4533
154 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 10 0.4400
155 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 10 0.4267
156 Alvarez - Regala - Wilson [-] 10 0.4267
157 Okura - Kondou - Nakamura [-] 10 0.4133
158 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 10 0.4000
159 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 9 0.7200
160 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 9 0.6933
161 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 9 0.6933
162 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 9 0.6800
163 Minami - Kamei - Kimura [-] 9 0.6800
164 Ito - Shimamura - Konishi [-] 9 0.6667
165 Haseba - Aoki - Aoki [-] 9 0.6667
166 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 9 0.6667
167 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 9 0.6533
168 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 9 0.6400
169 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 9 0.6400
170 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 9 0.6400
171 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 9 0.6400
172 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 9 0.6400
173 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 9 0.6400
174 Furukawa - Henmi - Saito [-] 9 0.6400
175 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 9 0.6400
176 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 9 0.6400
177 Chee - Carlos - Chee [-] 9 0.6267
178 Yamanaka - Oku - Anan [-] 9 0.6267
179 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 9 0.6267
180 Endo - Yasuda - Satoda [-] 9 0.6267
181 Nakai - Mitui - Seno [-] 9 0.6267
182 Miyake - Saida - Nakada [-] 9 0.6267
183 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 9 0.6267
184 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 9 0.6267
185 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 9 0.6133
186 Moriyama - Oota - Baba [-] 9 0.6133
187 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 9 0.6133
188 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 9 0.6000
189 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 9 0.6000
190 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 9 0.6000
191 Mori - Okamoto - Kedo [-] 9 0.6000
192 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 9 0.6000
193 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 9 0.6000
194 Hara - Morita - Kubo [-] 9 0.6000
195 Takahashi - Itakura - Makino [-] 9 0.6000
196 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 9 0.6000
197 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 9 0.6000
198 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 9 0.6000
199 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 9 0.6000
200 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 9 0.6000
201 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 9 0.5867
202 Tase - Kaida - Matsui [-] 9 0.5867
203 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 9 0.5867
204 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 9 0.5867
205 Hoshide - Kato - Noto [-] 9 0.5867
206 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 9 0.5867
207 Kawabata - Baba - Takeda [-] 9 0.5867
208 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 9 0.5867
209 Ito - Kato - Iwasaki [-] 9 0.5867
210 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 9 0.5867
211 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 9 0.5733
212 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 9 0.5733
213 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 9 0.5733
214 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 9 0.5733
215 Ito - Koyanagi - Mori [-] 9 0.5733
216 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 9 0.5733
217 Haokang - Tai - Jiabin [-] 9 0.5733
218 Kimura - Inukai - Hirano [-] 9 0.5600
219 Bae - Lee - Kim [-] 9 0.5600
220 Song - Lu - Zhi [-] 9 0.5600
221 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 9 0.5600
222 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 9 0.5600
223 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 9 0.5600
224 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 9 0.5600
225 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 9 0.5600
226 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 9 0.5600
227 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 9 0.5600
228 Demange - Martin - Schulhof [-] 9 0.5600
229 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 9 0.5600
230 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 9 0.5600
231 Hayashi - Ushie - Nose [-] 9 0.5600
232 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 9 0.5600
233 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 9 0.5467
234 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 9 0.5467
235 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 9 0.5467
236 Iimura - Nishio - Ishii [-] 9 0.5467
237 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 9 0.5467
238 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 9 0.5467
239 Murata - Kubozono - Morita [-] 9 0.5467
240 Masukado - Saito - Tanaka [-] 9 0.5467
241 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 9 0.5467
242 Magata - Arita - Banba [-] 9 0.5467
243 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 9 0.5467
244 Konishi - Kano - Itou [-] 9 0.5467
245 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 9 0.5467
246 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 9 0.5333
247 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 9 0.5333
248 Hirose - Mori - Murao [-] 9 0.5333
249 Zhou - Tong - Kyo [-] 9 0.5333
250 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 9 0.5333
251 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 9 0.5200
252 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 9 0.5200
253 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 9 0.5200
254 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 9 0.5200
255 Nam - Park - Lee [-] 9 0.5200
256 Hirano - Sakurai - Okada [-] 9 0.5200
257 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 9 0.5200
258 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 9 0.5200
259 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 9 0.5200
260 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 9 0.5200
261 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 9 0.5067
262 Son - Sun - Zhao [-] 9 0.5067
263 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 9 0.5067
264 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 9 0.5067
265 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 9 0.5067
266 Higaki - Okajima - Kurata [-] 9 0.5067
267 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 9 0.5067
268 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 9 0.5067
269 Dods - Coad - Sierra [-] 9 0.5067
270 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 9 0.5067
271 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 9 0.5067
272 Urata - Aoyama - Inui [-] 9 0.5067
273 Ibe - Michibata - Iwami [-] 9 0.5067
274 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 9 0.5067
275 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 9 0.4933
276 Miyake - Oooka - Kurata [-] 9 0.4933
277 Tansei - Mune - Kurita [-] 9 0.4933
278 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 9 0.4933
279 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 9 0.4933
280 Kubo - Watanabe - Sato [-] 9 0.4933
281 Kim - Yoon - Seo [-] 9 0.4933
282 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 9 0.4933
283 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 9 0.4933
284 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 9 0.4933
285 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 9 0.4933
286 Kidera - Sato - Okano [-] 9 0.4933
287 Soma - Suzuki - Soma [-] 9 0.4933
288 Habu - Sasaki - Saitou [-] 9 0.4800
289 Saito - Ito - Kato [-] 9 0.4800
290 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 9 0.4800
291 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 9 0.4800
292 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 9 0.4800
293 Takashima - Fukui - Hamano [-] 9 0.4800
294 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 9 0.4800
295 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 9 0.4800
296 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 9 0.4800
297 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 9 0.4800
298 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 9 0.4667
299 Ho - Lai - Wong [-] 9 0.4667
300 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 9 0.4667
301 Matsumoto - Takao - Hori [-] 9 0.4667
302 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 9 0.4667
303 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 9 0.4667
304 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 9 0.4667
305 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 9 0.4667
306 Oomoto - Okada - Uechi [-] 9 0.4667
307 Adati - Kawabata - Motoe [-] 9 0.4667
308 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 9 0.4667
309 Chiba - Ono - Nagano [-] 9 0.4667
310 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 9 0.4667
311 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 9 0.4667
312 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 9 0.4667
313 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 9 0.4667
314 Shiba - Ueno - Higashino [-] 9 0.4667
315 Sugiyama - Noine - Usui [-] 9 0.4667
316 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 9 0.4667
317 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 9 0.4533
318 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 9 0.4533
319 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 9 0.4533
320 Machida - Iida - Nishina [-] 9 0.4533
321 Nakano - Tamai - Aihara [-] 9 0.4533
322 Mcneace - Brickey - Brown [-] 9 0.4533
323 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 9 0.4400
324 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 9 0.4400
325 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 9 0.4400
326 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 9 0.4267
327 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 9 0.4267
328 Tak - Kim - Kim [-] 9 0.4267
329 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 9 0.4267
330 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 9 0.4267
331 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 9 0.4267
332 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 9 0.4267
333 Ichikawa - Segou - Taki [-] 9 0.4133
334 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 9 0.4133
335 Ueda - Satou - Muranaka [-] 9 0.4133
336 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 9 0.4133
337 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 9 0.4133
338 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 9 0.4133
339 Kubota - Mori - Takahashi [-] 9 0.4133
340 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 9 0.4133
341 Hirata - Okai - Yada [-] 9 0.4133
342 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 9 0.4133
343 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 9 0.4133
344 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 9 0.4000
345 Uchino - Endo - Eric [-] 9 0.3600
346 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 9 0.3600
347 Ota - Kanayama - Samejima [-] 9 0.3600
348 Wang - Deng - Wang [-] 8 0.5333
349 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 8 0.3867
350 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 8 0.3600
351 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 7 0.6667
352 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 7 0.6133
353 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 7 0.6133
354 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 7 0.6133
355 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 7 0.6000
356 Ota - Yamada - Tanji [-] 7 0.6000
357 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 7 0.6000
358 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 7 0.5867
359 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 7 0.5867
360 Hanawa - Arai - Araki [-] 7 0.5733
361 Senoo - Takesita - Akase [-] 7 0.5733
362 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 7 0.5733
363 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 7 0.5600
364 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 7 0.5600
365 Kou - Sakamoto - Senba [-] 7 0.5467
366 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 7 0.5333
367 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 7 0.5333
368 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 7 0.5333
369 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 7 0.5333
370 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 7 0.5333
371 Watanabe - Chou - Tomita [-] 7 0.5333
372 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 7 0.5200
373 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 7 0.5200
374 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 7 0.5067
375 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 7 0.5067
376 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 7 0.5067
377 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 7 0.5067
378 Omi - Sato - Mitachi [-] 7 0.4933
379 Kitaoka - Seki - Takano [-] 7 0.4800
380 Horie - Kaino - Abe [-] 7 0.4800
381 Satou - Kato - Kobayashi [-] 7 0.4800
382 Xu - Wang - Wu [-] 7 0.4667
383 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 7 0.4667
384 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 7 0.4667
385 Naoe - Matsushima - Mori [-] 7 0.4533
386 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 7 0.4533
387 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 7 0.4533
388 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 7 0.4400
389 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 7 0.4400
390 Komada - Suzuki - Matsui [-] 7 0.4400
391 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 7 0.4133
392 Arai - Kaku - Sue [-] 7 0.4000
393 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 7 0.3867
394 Park - Kang - Moon [-] 7 0.3867
395 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 7 0.3867
396 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 7 0.3600
397 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6 0.7200
398 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6 0.7067
399 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6 0.6800
400 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 6 0.6800
401 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6 0.6667
402 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 6 0.6400
403 Motomura - Itou - Itou [-] 6 0.6400
404 Xing - Jia - Yang [-] 6 0.6400
405 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6 0.6400
406 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 6 0.6400
407 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6 0.6400
408 U - Asizawa - Yamabe [-] 6 0.6400
409 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 6 0.6400
410 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 6 0.6400
411 Yeh - Chen - Zen [-] 6 0.6267
412 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 6 0.6267
413 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 6 0.6267
414 Kawai - Takeda - Daigo [-] 6 0.6267
415 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6 0.6133
416 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 6 0.6133
417 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 6 0.6133
418 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 6 0.6000
419 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 6 0.5867
420 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6 0.5867
421 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 6 0.5867
422 Sun - Hung - Lu [-] 6 0.5867
423 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 6 0.5867
424 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 6 0.5867
425 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 6 0.5867
426 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 6 0.5867
427 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 6 0.5867
428 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 6 0.5867
429 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 6 0.5867
430 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 6 0.5867
431 Horii - Asano - Yoshihara [-] 6 0.5867
432 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 6 0.5867
433 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 6 0.5733
434 Yang - Cheng - Wu [-] 6 0.5733
435 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 6 0.5733
436 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6 0.5733
437 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 6 0.5733
438 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 6 0.5733
439 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 6 0.5600
440 Hisada - Abe - Yasuda [-] 6 0.5600
441 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 6 0.5600
442 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 6 0.5600
443 Teng - Hung - Huang [-] 6 0.5600
444 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 6 0.5600
445 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 6 0.5600
446 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 6 0.5600
447 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 6 0.5600
448 Sato - Sakuma - Kogure [-] 6 0.5600
449 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 6 0.5600
450 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 6 0.5467
451 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6 0.5467
452 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 6 0.5467
453 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 6 0.5467
454 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 6 0.5467
455 Nakamura - Tamai - Takata [-] 6 0.5467
456 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 6 0.5467
457 Asai - Katou - Hiraoka [-] 6 0.5467
458 Sano - Kinoda - Ohta [-] 6 0.5467
459 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6 0.5467
460 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 6 0.5467
461 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 6 0.5467
462 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 6 0.5467
463 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 6 0.5467
464 Noto - Fujioka - Kimura [-] 6 0.5467
465 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 6 0.5467
466 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 6 0.5467
467 Shoji - Ooike - Mitome [-] 6 0.5467
468 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 6 0.5467
469 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 6 0.5467
470 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 6 0.5467
471 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 6 0.5467
472 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 6 0.5333
473 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 6 0.5333
474 Miura - Sugawara - Ishida [-] 6 0.5333
475 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 6 0.5333
476 Satou - Hibino - Watanabe [-] 6 0.5333
477 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 6 0.5333
478 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 6 0.5333
479 Aridome - Bando - Shimura [-] 6 0.5333
480 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 6 0.5333
481 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 6 0.5333
482 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 6 0.5333
483 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 6 0.5333
484 Imura - Kubo - Kawachi [-] 6 0.5200
485 Nakao - Sawada - Iwata [-] 6 0.5200
486 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 6 0.5200
487 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 6 0.5200
488 Umetani - Miki - Seki [-] 6 0.5200
489 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 6 0.5067
490 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 6 0.5067
491 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 6 0.5067
492 Kawase - Ishida - Mizui [-] 6 0.5067
493 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 6 0.5067
494 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 6 0.5067
495 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 6 0.5067
496 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 6 0.5067
497 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 6 0.5067
498 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 6 0.5067
499 Ohta - Takeda - Takada [-] 6 0.5067
500 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 6 0.5067
501 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 6 0.5067
502 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 6 0.5067
503 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 6 0.5067
504 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 6 0.5067
505 Kirino - Sato - Toyota [-] 6 0.5067
506 Takasou - Seo - Shishikura [-] 6 0.5067
507 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 6 0.5067
508 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 6 0.5067
509 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 6 0.4933
510 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 6 0.4933
511 Umemura - Gration - Araki [-] 6 0.4933
512 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 6 0.4933
513 Mao - Song - Bi [-] 6 0.4933
514 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 6 0.4933
515 Yamane - Mizuno - Ine [-] 6 0.4933
516 Yamada - Date - Fukunaga [-] 6 0.4933
517 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 6 0.4933
518 Moriya - Sakane - Sorada [-] 6 0.4933
519 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 6 0.4933
520 Kato - Ando - Furukawa [-] 6 0.4933
521 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 6 0.4800
522 Asao - Honda - Kato [-] 6 0.4800
523 Matsushima - Hori - Naemura [-] 6 0.4800
524 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 6 0.4800
525 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 6 0.4800
526 Hama - Kakiki - Ishino [-] 6 0.4800
527 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 6 0.4800
528 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 6 0.4800
529 Kunita - Hori - Nagaya [-] 6 0.4667
530 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 6 0.4667
531 Feng - Ma - Keller [-] 6 0.4667
532 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 6 0.4667
533 Obata - Kimbara - Murakami [-] 6 0.4667
534 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 6 0.4667
535 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 6 0.4533
536 Castagna - Noyce - Harding [-] 6 0.4533
537 Dong - Jiang - Zhou [-] 6 0.4533
538 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 6 0.4533
539 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 6 0.4533
540 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 6 0.4533
541 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 6 0.4533
542 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 6 0.4533
543 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 6 0.4533
544 Alfred - Rothmel - See [-] 6 0.4400
545 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 6 0.4400
546 Kim - Yang - Choi [-] 6 0.4400
547 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 6 0.4267
548 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 6 0.4267
549 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 6 0.4267
550 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 6 0.4267
551 Partanen - Sakakura - Mori [-] 6 0.4267
552 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 6 0.4267
553 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 6 0.4267
554 Maki - Yamada - Mori [-] 6 0.4267
555 Wada - Ishida - Tanaka [-] 6 0.4133
556 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 6 0.4133
557 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 6 0.4133
558 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 6 0.4133
559 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 6 0.4133
560 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 6 0.4133
561 Itada - Shimada - Katou [-] 6 0.4133
562 Awane - Hayakawa - Arai [-] 6 0.4133
563 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 6 0.4133
564 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 6 0.3733
565 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 6 0.3600
566 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 6 0.3467
567 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 6 0.3467
568 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 5 0.5467
569 Song - Tang - Lim [-] 5 0.4933
570 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 5 0.4800
571 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 5 0.4267
572 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 4 0.6933
573 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4 0.6500
574 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 4 0.6167
575 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 4 0.6000
576 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 4 0.6000
577 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 4 0.5733
578 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 4 0.5600
579 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 4 0.5600
580 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 4 0.5500
581 Zhang - Qi - Liu [-] 4 0.5333
582 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 4 0.5200
583 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 4 0.5067
584 Imai - Kawakami - Kubota [-] 4 0.5067
585 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 4 0.5000
586 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 4 0.4933
587 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 4 0.4933
588 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 4 0.4833
589 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4 0.4833
590 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 4 0.4800
591 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 4 0.4800
592 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 4 0.4800
593 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 4 0.4800
594 Nitta - Matubara - Nakae [-] 4 0.4533
595 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 4 0.4400
596 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 4 0.4267
597 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 4 0.4167
598 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 4 0.4133
599 Koike - Funamoto - Kanda [-] 4 0.4133
600 Lin - Liao - Kuo [-] 4 0.4000
601 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 4 0.3867
602 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 4 0.3867
603 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.7000
604 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.7000
605 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.6667
606 Ogino - Kai - Mori [-] 3 0.6500
607 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.6500
608 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.6133
609 Park - Park - Kim [-] 3 0.6000
610 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 3 0.6000
611 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3 0.6000
612 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3 0.5833
613 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 3 0.5833
614 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.5833
615 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 3 0.5600
616 Benoit - Li - Gao [-] 3 0.5600
617 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 3 0.5600
618 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 3 0.5600
619 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 3 0.5500
620 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 3 0.5467
621 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 3 0.5467
622 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 3 0.5467
623 Toyohara - Satou - Murase [-] 3 0.5467
624 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.5467
625 Koh - Lee - Takai [-] 3 0.5467
626 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.5467
627 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 3 0.5467
628 Masui - Itou - Sugiyama [-] 3 0.5333
629 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.5333
630 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3 0.5333
631 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3 0.5200
632 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3 0.5200
633 Koyama - Akamine - Furugen [-] 3 0.5200
634 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 3 0.5200
635 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 3 0.5200
636 Chan - Leung - Yip [-] 3 0.5200
637 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 3 0.5167
638 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 3 0.5067
639 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3 0.5067
640 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 3 0.5067
641 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 3 0.5067
642 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 3 0.5000
643 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 3 0.5000
644 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 3 0.5000
645 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3 0.4933
646 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3 0.4933
647 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.4833
648 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3 0.4833
649 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3 0.4833
650 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3 0.4833
651 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3 0.4833
652 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 3 0.4833
653 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3 0.4833
654 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 3 0.4800
655 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.4800
656 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3 0.4800
657 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 3 0.4800
658 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 3 0.4800
659 Banno - Hirota - Hatta [-] 3 0.4667
660 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 3 0.4667
661 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 3 0.4667
662 Itou - Iyota - Takano [-] 3 0.4667
663 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.4667
664 Endo - Saionji - Kubota [-] 3 0.4667
665 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 3 0.4667
666 Sato - Mashukawa - Koike [-] 3 0.4667
667 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3 0.4667
668 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 3 0.4667
669 Abe - Naruse - Miyashita [-] 3 0.4667
670 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 3 0.4667
671 Houjo - Andou - Ishii [-] 3 0.4667
672 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 3 0.4533
673 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 3 0.4533
674 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 3 0.4533
675 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 3 0.4533
676 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.4500
677 Fukushima - Saito - Ayama [-] 3 0.4500
678 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 3 0.4400
679 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 3 0.4400
680 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 3 0.4400
681 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.4333
682 Hanai - Usui - Nakura [-] 3 0.4333
683 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.4267
684 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 3 0.4267
685 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 3 0.4267
686 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.4167
687 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 3 0.4133
688 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 3 0.4133
689 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 3 0.4133
690 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 3 0.4133
691 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 3 0.4133
692 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 3 0.4000
693 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 3 0.4000
694 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 3 0.4000
695 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 3 0.4000
696 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 3 0.4000
697 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 3 0.4000
698 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 3 0.3867
699 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 3 0.3867
700 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 3 0.3867
701 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 3 0.3867
702 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 3 0.3733
703 Satou - Sakurai - Sano [-] 2 0.5200
704 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.6222
705 Xiao - Ou - Takada [-] 1 0.6000
706 Matsumura - Inoue - Ito [-] 1 0.5500
707 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.5333
708 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 1 0.4933
709 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1 0.4889
710 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 1 0.4833
711 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 1 0.4800
712 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 1 0.4800
713 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 1 0.4133
714 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 1 0.3667
715 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1 0.3667
716 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1 0.3556
717 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 1 0.3333
718 Yokota - Kaneko - Sako [-] 1 0.3333
719 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 0.8667
720 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 0.7000
721 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 0.6667
722 Chan - Lee - Chick [-] 0 0.6000
723 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 0.6000
724 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 0.5833
725 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 0.5833
726 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 0.5600
727 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 0.5500
728 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 0.5467
729 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 0.5333
730 Chu - Kuan - Li [-] 0 0.5333
731 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 0.5111
732 Kuo - Liu - Lin [-] 0 0.5067
733 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 0.5067
734 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 0.5000
735 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 0.4833
736 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 0 0.4800
737 Hu - Meng - Lian [-] 0 0.4667
738 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 0.4667
739 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 0.4667
740 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 0.4533
741 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 0.4444
742 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 0 0.4400
743 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 0.4333
744 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 0 0.4267
745 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 0.4222
746 Karata - Kawai - Ando [-] 0 0.4167
747 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 0.4000
748 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 0.4000
749 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 0.4000
750 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 0 0.4000
751 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4000
752 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 0 0.3867
753 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 0.3778
754 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All