Round 6 Standings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Che - Ding - Lu [-] 18 0.6667
2 Mine - Urase - Goshima [-] 18 0.6667
3 Dong - Wang - Tang [-] 18 0.6481
4 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 18 0.6481
5 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 18 0.6111
6 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 18 0.6111
7 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 18 0.5944
8 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 18 0.5833
9 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 18 0.5667
10 Sun - He - Liu [-] 16 0.6296
11 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 16 0.6111
12 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 16 0.5648
13 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 16 0.4944
14 Wakita - Esaki - Tamano [-] 15 0.7037
15 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 15 0.6944
16 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 15 0.6944
17 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 15 0.6944
18 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 15 0.6759
19 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 15 0.6759
20 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 15 0.6667
21 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 15 0.6667
22 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 15 0.6667
23 Takao - Inoue - Kamo [-] 15 0.6667
24 Hattori - Jamin - Yamada [-] 15 0.6500
25 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 15 0.6500
26 Kusakawa - Koide - Hata [-] 15 0.6389
27 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 15 0.6389
28 Sakai - Uno - Mihara [-] 15 0.6315
29 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 15 0.6222
30 Zheng - Wang - Dai [-] 15 0.6222
31 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 15 0.6204
32 Ichino - Inui - Niwa [-] 15 0.6167
33 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 15 0.6148
34 Omura - Hirooka - Torii [-] 15 0.6111
35 Harane - Fujimura - Saitou [-] 15 0.6111
36 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 15 0.6111
37 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 15 0.5944
38 Bishop - Marino - Rubin [-] 15 0.5944
39 Ito - Shimizu - Arai [-] 15 0.5944
40 Naito - Higashi - Kawabata [-] 15 0.5944
41 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 15 0.5926
42 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 15 0.5926
43 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 15 0.5926
44 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 15 0.5833
45 Aka - Ishida - Oonishi [-] 15 0.5833
46 Naide - Murase - Boku [-] 15 0.5833
47 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 15 0.5833
48 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 15 0.5759
49 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 15 0.5741
50 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 15 0.5667
51 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 15 0.5648
52 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 15 0.5611
53 Takata - Yamamoto - Chou [-] 15 0.5556
54 Takino - Yanaseko - Konda [-] 15 0.5556
55 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 15 0.5556
56 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 15 0.5556
57 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 15 0.5481
58 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 15 0.5389
59 Fujii - Nose - Shimada [-] 15 0.5389
60 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 15 0.5370
61 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 15 0.5370
62 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 15 0.5370
63 Liu - Wang - Adelman [-] 15 0.5278
64 Jhang - Yen - Chen [-] 15 0.5278
65 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 15 0.5093
66 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 15 0.5056
67 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 15 0.5000
68 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 15 0.4722
69 Yamada - Ito - Abe [-] 15 0.4667
70 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 15 0.4667
71 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 13 0.6481
72 Ki - Mori - Oodan [-] 13 0.6389
73 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 13 0.6019
74 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 13 0.6019
75 Noge - Otani - Tamura [-] 13 0.5926
76 Aziz - Joe - Justin [-] 13 0.5926
77 Li - Yu - Zuo [-] 13 0.5500
78 Chia - Lim - Ming [-] 13 0.5463
79 Kato - Suezawa - Ogo [-] 13 0.5444
80 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 13 0.5370
81 Tay - Lim - Li [-] 13 0.5370
82 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 13 0.5315
83 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 13 0.5315
84 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 13 0.5241
85 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 13 0.5130
86 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 13 0.5093
87 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 13 0.5000
88 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 13 0.5000
89 Ota - Kurashima - Munekata [-] 13 0.4944
90 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 13 0.4852
91 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 13 0.4815
92 Alvarez - Regala - Wilson [-] 13 0.4444
93 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 13 0.4352
94 Okura - Kondou - Nakamura [-] 13 0.4296
95 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 12 0.7500
96 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 12 0.7222
97 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 12 0.6944
98 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 12 0.6944
99 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 12 0.6944
100 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 12 0.6944
101 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 12 0.6944
102 Yamada - Ishihara - Ono [-] 12 0.6870
103 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 12 0.6759
104 Zhang - Guo - Chen [-] 12 0.6759
105 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 12 0.6759
106 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 12 0.6667
107 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 12 0.6667
108 Lyu - Shu - Han [-] 12 0.6667
109 Shair - Tai - Lam [-] 12 0.6667
110 Eng - Chew - Wong [-] 12 0.6611
111 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 12 0.6481
112 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 12 0.6389
113 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 12 0.6389
114 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 12 0.6389
115 Yam - Huang - Sajgalik [-] 12 0.6389
116 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 12 0.6389
117 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 12 0.6389
118 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 12 0.6389
119 Takahashi - Itakura - Makino [-] 12 0.6389
120 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 12 0.6222
121 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 12 0.6222
122 Yamanaka - Oku - Anan [-] 12 0.6222
123 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 12 0.6204
124 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 12 0.6111
125 Miyake - Saida - Nakada [-] 12 0.6111
126 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 12 0.6056
127 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 12 0.6037
128 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 12 0.5944
129 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 12 0.5926
130 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 12 0.5926
131 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 12 0.5926
132 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 12 0.5926
133 Oono - Shin - Honda [-] 12 0.5852
134 Dobashi - Iijima - Miki [-] 12 0.5833
135 Yanagidate - Hato - Kita [-] 12 0.5833
136 Kimura - Inukai - Hirano [-] 12 0.5778
137 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 12 0.5759
138 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 12 0.5759
139 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 12 0.5741
140 Osanai - Hariu - Shibata [-] 12 0.5667
141 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 12 0.5667
142 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 12 0.5667
143 Tase - Kaida - Matsui [-] 12 0.5667
144 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 12 0.5667
145 Song - Lu - Zhi [-] 12 0.5667
146 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 12 0.5667
147 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 12 0.5648
148 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 12 0.5648
149 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 12 0.5648
150 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 12 0.5593
151 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 12 0.5556
152 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 12 0.5556
153 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 12 0.5556
154 Seet - Li - Watabe [-] 12 0.5556
155 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 12 0.5556
156 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 12 0.5556
157 Haokang - Tai - Jiabin [-] 12 0.5556
158 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 12 0.5556
159 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 12 0.5500
160 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 12 0.5389
161 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 12 0.5389
162 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 12 0.5389
163 Demange - Martin - Schulhof [-] 12 0.5389
164 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 12 0.5389
165 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 12 0.5370
166 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 12 0.5370
167 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 12 0.5370
168 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 12 0.5370
169 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 12 0.5370
170 Soma - Suzuki - Soma [-] 12 0.5370
171 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 12 0.5278
172 Wada - Misaka - Shimizu [-] 12 0.5278
173 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 12 0.5278
174 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 12 0.5278
175 Ito - Koyanagi - Mori [-] 12 0.5278
176 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 12 0.5278
177 Zhou - Tong - Kyo [-] 12 0.5278
178 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 12 0.5222
179 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 12 0.5204
180 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 12 0.5185
181 Murata - Kubozono - Morita [-] 12 0.5111
182 Higaki - Okajima - Kurata [-] 12 0.5111
183 Mori - Okamoto - Kedo [-] 12 0.5111
184 Bae - Lee - Kim [-] 12 0.5111
185 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 12 0.5111
186 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 12 0.5111
187 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 12 0.5093
188 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 12 0.5093
189 Magata - Arita - Banba [-] 12 0.5093
190 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 12 0.5019
191 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 12 0.5000
192 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 12 0.5000
193 Tansei - Mune - Kurita [-] 12 0.5000
194 Kidera - Sato - Okano [-] 12 0.5000
195 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 12 0.5000
196 Son - Sun - Zhao [-] 12 0.4944
197 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 12 0.4926
198 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 12 0.4926
199 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 12 0.4833
200 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 12 0.4833
201 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 12 0.4833
202 Iimura - Nishio - Ishii [-] 12 0.4833
203 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 12 0.4833
204 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 12 0.4833
205 Chiba - Ono - Nagano [-] 12 0.4833
206 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 12 0.4833
207 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 12 0.4815
208 Iso - Yamamoto - Arai [-] 12 0.4722
209 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 12 0.4722
210 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 12 0.4722
211 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 12 0.4722
212 Shiba - Ueno - Higashino [-] 12 0.4722
213 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 12 0.4667
214 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 12 0.4648
215 Hirano - Sakurai - Okada [-] 12 0.4556
216 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 12 0.4556
217 Ho - Lai - Wong [-] 12 0.4556
218 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 12 0.4556
219 Kubota - Mori - Takahashi [-] 12 0.4556
220 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 12 0.4537
221 Kubo - Watanabe - Sato [-] 12 0.4444
222 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 12 0.4444
223 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 12 0.4444
224 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 12 0.4444
225 Machida - Iida - Nishina [-] 12 0.4444
226 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 12 0.4444
227 Hirata - Okai - Yada [-] 12 0.4444
228 Adati - Kawabata - Motoe [-] 12 0.4389
229 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 12 0.4389
230 Ueda - Satou - Muranaka [-] 12 0.4278
231 Ota - Kanayama - Samejima [-] 12 0.4167
232 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 12 0.4093
233 Sudou - Tooi - Sano [-] 11 0.6074
234 Choi - Yang - Cho [-] 11 0.5278
235 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 11 0.3704
236 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 10 0.6667
237 Hara - Morita - Kubo [-] 10 0.6481
238 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 10 0.6389
239 Nakamura - Miura - Mori [-] 10 0.6296
240 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 10 0.6111
241 Lam - Yan - Choi [-] 10 0.6019
242 Yoon - Nam - Na [-] 10 0.6019
243 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 10 0.5741
244 Takano - Kimura - Sasao [-] 10 0.5741
245 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 10 0.5593
246 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 10 0.5593
247 Leung - Chan - Tang [-] 10 0.5370
248 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 10 0.5370
249 Matsushita - Itou - Naraya [-] 10 0.5370
250 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 10 0.5296
251 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 10 0.5278
252 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 10 0.5278
253 Kou - Sakamoto - Senba [-] 10 0.5093
254 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 10 0.5093
255 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 10 0.5000
256 Ota - Yamada - Tanji [-] 10 0.4907
257 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 10 0.4833
258 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 10 0.4815
259 Watanabe - Chou - Tomita [-] 10 0.4815
260 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 10 0.4778
261 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 10 0.4759
262 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 10 0.4722
263 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 10 0.4648
264 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 10 0.4630
265 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 10 0.4537
266 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 10 0.4537
267 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 10 0.4444
268 Xu - Wang - Wu [-] 10 0.4407
269 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 10 0.4352
270 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 10 0.4074
271 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 10 0.4074
272 Arai - Kaku - Sue [-] 10 0.3907
273 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 9 0.6667
274 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 9 0.6667
275 Minami - Kamei - Kimura [-] 9 0.6481
276 Nakai - Mitui - Seno [-] 9 0.6481
277 Moriyama - Oota - Baba [-] 9 0.6481
278 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 9 0.6481
279 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 9 0.6389
280 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 9 0.6389
281 Endo - Yasuda - Satoda [-] 9 0.6222
282 Ito - Shimamura - Konishi [-] 9 0.6222
283 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 9 0.6222
284 Furukawa - Henmi - Saito [-] 9 0.6204
285 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 9 0.6167
286 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 9 0.6111
287 Haseba - Aoki - Aoki [-] 9 0.6111
288 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 9 0.6111
289 Chee - Carlos - Chee [-] 9 0.6111
290 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 9 0.6111
291 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 9 0.6111
292 Hoshide - Kato - Noto [-] 9 0.6111
293 Kawabata - Baba - Takeda [-] 9 0.6111
294 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 9 0.6111
295 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 9 0.6037
296 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 9 0.5944
297 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 9 0.5944
298 Kim - Yoon - Seo [-] 9 0.5926
299 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 9 0.5833
300 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 9 0.5833
301 Ito - Kato - Iwasaki [-] 9 0.5833
302 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 9 0.5833
303 Konishi - Kano - Itou [-] 9 0.5833
304 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 9 0.5833
305 Nam - Park - Lee [-] 9 0.5833
306 Yeh - Chen - Zen [-] 9 0.5833
307 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 9 0.5741
308 Masukado - Saito - Tanaka [-] 9 0.5741
309 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 9 0.5667
310 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 9 0.5667
311 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 9 0.5667
312 Hayashi - Ushie - Nose [-] 9 0.5648
313 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 9 0.5556
314 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 9 0.5556
315 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 9 0.5556
316 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 9 0.5556
317 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 9 0.5556
318 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 9 0.5556
319 Motomura - Itou - Itou [-] 9 0.5556
320 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 9 0.5481
321 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 9 0.5463
322 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 9 0.5389
323 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 9 0.5370
324 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 9 0.5370
325 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 9 0.5370
326 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 9 0.5370
327 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 9 0.5370
328 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 9 0.5333
329 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 9 0.5278
330 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 9 0.5278
331 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 9 0.5278
332 Ibe - Michibata - Iwami [-] 9 0.5278
333 Saito - Ito - Kato [-] 9 0.5278
334 Takashima - Fukui - Hamano [-] 9 0.5278
335 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 9 0.5278
336 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 9 0.5222
337 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 9 0.5222
338 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 9 0.5204
339 Urata - Aoyama - Inui [-] 9 0.5148
340 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 9 0.5111
341 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 9 0.5111
342 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 9 0.5111
343 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 9 0.5111
344 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 9 0.5111
345 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 9 0.5093
346 Horii - Asano - Yoshihara [-] 9 0.5093
347 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 9 0.5037
348 Dods - Coad - Sierra [-] 9 0.5019
349 Hirose - Mori - Murao [-] 9 0.5000
350 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 9 0.5000
351 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 9 0.5000
352 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 9 0.5000
353 Nakano - Tamai - Aihara [-] 9 0.5000
354 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 9 0.5000
355 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 9 0.5000
356 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 9 0.5000
357 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 9 0.5000
358 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 9 0.5000
359 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 9 0.5000
360 Satou - Hibino - Watanabe [-] 9 0.5000
361 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 9 0.5000
362 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 9 0.5000
363 Kato - Ando - Furukawa [-] 9 0.5000
364 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 9 0.4944
365 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 9 0.4944
366 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 9 0.4944
367 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 9 0.4926
368 Tak - Kim - Kim [-] 9 0.4907
369 Miyake - Oooka - Kurata [-] 9 0.4833
370 Habu - Sasaki - Saitou [-] 9 0.4833
371 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 9 0.4833
372 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 9 0.4833
373 Sugiyama - Noine - Usui [-] 9 0.4833
374 Mcneace - Brickey - Brown [-] 9 0.4833
375 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 9 0.4815
376 Shoji - Ooike - Mitome [-] 9 0.4815
377 Kawase - Ishida - Mizui [-] 9 0.4815
378 Hama - Kakiki - Ishino [-] 9 0.4815
379 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 9 0.4722
380 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 9 0.4722
381 Matsumoto - Takao - Hori [-] 9 0.4722
382 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 9 0.4722
383 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 9 0.4722
384 Aridome - Bando - Shimura [-] 9 0.4722
385 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 9 0.4722
386 Kirino - Sato - Toyota [-] 9 0.4722
387 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 9 0.4722
388 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 9 0.4722
389 Oomoto - Okada - Uechi [-] 9 0.4648
390 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 9 0.4556
391 Ichikawa - Segou - Taki [-] 9 0.4556
392 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 9 0.4556
393 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 9 0.4537
394 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 9 0.4537
395 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 9 0.4537
396 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 9 0.4537
397 Matsushima - Hori - Naemura [-] 9 0.4537
398 Asai - Katou - Hiraoka [-] 9 0.4463
399 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 9 0.4444
400 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 9 0.4444
401 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 9 0.4444
402 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 9 0.4444
403 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 9 0.4444
404 Nakao - Sawada - Iwata [-] 9 0.4444
405 Ohta - Takeda - Takada [-] 9 0.4444
406 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 9 0.4444
407 Yamane - Mizuno - Ine [-] 9 0.4444
408 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 9 0.4444
409 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 9 0.4444
410 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 9 0.4444
411 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 9 0.4389
412 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 9 0.4389
413 Umemura - Gration - Araki [-] 9 0.4370
414 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 9 0.4370
415 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 9 0.4352
416 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 9 0.4278
417 Kim - Yang - Choi [-] 9 0.4185
418 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 9 0.4167
419 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 9 0.4167
420 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 9 0.4167
421 Dong - Jiang - Zhou [-] 9 0.4167
422 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 9 0.4167
423 Uchino - Endo - Eric [-] 9 0.4111
424 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 9 0.4000
425 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 9 0.4000
426 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 9 0.3981
427 Partanen - Sakakura - Mori [-] 9 0.3889
428 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 9 0.3889
429 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 9 0.3704
430 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 9 0.3444
431 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 8 0.5296
432 Wang - Deng - Wang [-] 8 0.5222
433 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 8 0.4907
434 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 8 0.4722
435 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 8 0.4111
436 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 8 0.3889
437 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 7 0.6296
438 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 7 0.6267
439 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 7 0.6259
440 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 7 0.6019
441 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 7 0.6000
442 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 7 0.5933
443 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 7 0.5778
444 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 7 0.5741
445 Hanawa - Arai - Araki [-] 7 0.5648
446 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 7 0.5593
447 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 7 0.5556
448 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 7 0.5463
449 Senoo - Takesita - Akase [-] 7 0.5444
450 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 7 0.5278
451 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 7 0.5222
452 Omi - Sato - Mitachi [-] 7 0.5222
453 Kitaoka - Seki - Takano [-] 7 0.5185
454 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 7 0.5111
455 Satou - Kato - Kobayashi [-] 7 0.5000
456 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 7 0.4815
457 Komada - Suzuki - Matsui [-] 7 0.4741
458 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 7 0.4722
459 Naoe - Matsushima - Mori [-] 7 0.4667
460 Horie - Kaino - Abe [-] 7 0.4667
461 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 7 0.4630
462 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 7 0.4630
463 Park - Kang - Moon [-] 7 0.4444
464 Umetani - Miki - Seki [-] 7 0.4352
465 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 7 0.4259
466 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 7 0.4259
467 Nitta - Matubara - Nakae [-] 7 0.4259
468 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 7 0.4185
469 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 7 0.4167
470 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 7 0.4167
471 Lin - Liao - Kuo [-] 7 0.4074
472 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 7 0.3907
473 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 7 0.3796
474 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 7 0.3704
475 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6 0.7000
476 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6 0.6667
477 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 6 0.6667
478 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6 0.6467
479 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 6 0.6444
480 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6 0.6389
481 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6 0.6333
482 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6 0.6333
483 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6 0.6133
484 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 6 0.6111
485 Xing - Jia - Yang [-] 6 0.6111
486 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 6 0.6111
487 U - Asizawa - Yamabe [-] 6 0.6111
488 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 6 0.6000
489 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 6 0.6000
490 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 6 0.5926
491 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6 0.5889
492 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 6 0.5833
493 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 6 0.5833
494 Kawai - Takeda - Daigo [-] 6 0.5833
495 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 6 0.5833
496 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 6 0.5778
497 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 6 0.5741
498 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 6 0.5667
499 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 6 0.5667
500 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 6 0.5667
501 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 6 0.5667
502 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 6 0.5667
503 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 6 0.5648
504 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 6 0.5556
505 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 6 0.5556
506 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 6 0.5556
507 Teng - Hung - Huang [-] 6 0.5556
508 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 6 0.5481
509 Imura - Kubo - Kawachi [-] 6 0.5467
510 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6 0.5444
511 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6 0.5444
512 Sano - Kinoda - Ohta [-] 6 0.5370
513 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 6 0.5370
514 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 6 0.5370
515 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 6 0.5370
516 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 6 0.5333
517 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 6 0.5333
518 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6 0.5333
519 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 6 0.5333
520 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 6 0.5333
521 Noto - Fujioka - Kimura [-] 6 0.5333
522 Miura - Sugawara - Ishida [-] 6 0.5333
523 Hisada - Abe - Yasuda [-] 6 0.5333
524 Sun - Hung - Lu [-] 6 0.5278
525 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 6 0.5278
526 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 6 0.5278
527 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 6 0.5278
528 Koyama - Akamine - Furugen [-] 6 0.5278
529 Asao - Honda - Kato [-] 6 0.5111
530 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 6 0.5111
531 Sato - Sakuma - Kogure [-] 6 0.5111
532 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 6 0.5111
533 Benoit - Li - Gao [-] 6 0.5111
534 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 6 0.5093
535 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 6 0.5093
536 Nakamura - Tamai - Takata [-] 6 0.5000
537 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 6 0.5000
538 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 6 0.5000
539 Yang - Cheng - Wu [-] 6 0.5000
540 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 6 0.5000
541 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 6 0.5000
542 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 6 0.5000
543 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 6 0.5000
544 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 6 0.5000
545 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 6 0.5000
546 Masui - Itou - Sugiyama [-] 6 0.5000
547 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 6 0.4833
548 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 6 0.4833
549 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 6 0.4833
550 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 6 0.4833
551 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 6 0.4722
552 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 6 0.4722
553 Yamada - Date - Fukunaga [-] 6 0.4722
554 Moriya - Sakane - Sorada [-] 6 0.4722
555 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 6 0.4722
556 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 6 0.4722
557 Itou - Iyota - Takano [-] 6 0.4722
558 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 6 0.4667
559 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 6 0.4667
560 Takasou - Seo - Shishikura [-] 6 0.4667
561 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 6 0.4667
562 Kunita - Hori - Nagaya [-] 6 0.4667
563 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 6 0.4667
564 Obata - Kimbara - Murakami [-] 6 0.4648
565 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 6 0.4556
566 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 6 0.4556
567 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 6 0.4537
568 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 6 0.4537
569 Feng - Ma - Keller [-] 6 0.4537
570 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 6 0.4537
571 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 6 0.4537
572 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 6 0.4537
573 Houjo - Andou - Ishii [-] 6 0.4537
574 Castagna - Noyce - Harding [-] 6 0.4467
575 Mao - Song - Bi [-] 6 0.4444
576 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 6 0.4444
577 Itada - Shimada - Katou [-] 6 0.4444
578 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 6 0.4444
579 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 6 0.4444
580 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 6 0.4444
581 Awane - Hayakawa - Arai [-] 6 0.4370
582 Maki - Yamada - Mori [-] 6 0.4333
583 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 6 0.4278
584 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 6 0.4278
585 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 6 0.4267
586 Chan - Leung - Yip [-] 6 0.4259
587 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 6 0.4259
588 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 6 0.4167
589 Alfred - Rothmel - See [-] 6 0.4167
590 Wada - Ishida - Tanaka [-] 6 0.4167
591 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 6 0.4167
592 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 6 0.4167
593 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 6 0.4074
594 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 6 0.4000
595 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 6 0.3722
596 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 6 0.3722
597 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 6 0.3611
598 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 6 0.3611
599 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 6 0.3537
600 Satou - Sakurai - Sano [-] 5 0.5463
601 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 5 0.4833
602 Song - Tang - Lim [-] 5 0.4630
603 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4 0.6250
604 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 4 0.6194
605 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 4 0.5870
606 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 4 0.5750
607 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 4 0.5694
608 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 4 0.5556
609 Imai - Kawakami - Kubota [-] 4 0.5444
610 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 4 0.5417
611 Zhang - Qi - Liu [-] 4 0.5417
612 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 4 0.5222
613 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 4 0.5185
614 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 4 0.5156
615 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4 0.5000
616 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 4 0.4907
617 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 4 0.4861
618 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 4 0.4815
619 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 4 0.4667
620 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 4 0.4574
621 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 4 0.4556
622 Koike - Funamoto - Kanda [-] 4 0.4537
623 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 4 0.4444
624 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 4 0.4306
625 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 4 0.4259
626 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 4 0.4259
627 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 4 0.4167
628 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 4 0.4000
629 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 4 0.4000
630 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 4 0.3556
631 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.6667
632 Ogino - Kai - Mori [-] 3 0.6667
633 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.6250
634 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3 0.6250
635 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.5972
636 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.5833
637 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3 0.5833
638 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 3 0.5833
639 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.5694
640 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.5648
641 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 3 0.5583
642 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 3 0.5556
643 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3 0.5467
644 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.5444
645 Park - Park - Kim [-] 3 0.5417
646 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3 0.5417
647 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3 0.5417
648 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 3 0.5278
649 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 3 0.5278
650 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3 0.5222
651 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 3 0.5139
652 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3 0.5133
653 Toyohara - Satou - Murase [-] 3 0.5111
654 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 3 0.5111
655 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.5111
656 Abe - Naruse - Miyashita [-] 3 0.5111
657 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3 0.5044
658 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 3 0.5000
659 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.5000
660 Koh - Lee - Takai [-] 3 0.5000
661 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.5000
662 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3 0.5000
663 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3 0.5000
664 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 3 0.5000
665 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 3 0.5000
666 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3 0.4933
667 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 3 0.4911
668 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 3 0.4889
669 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3 0.4750
670 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.4722
671 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3 0.4667
672 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 3 0.4667
673 Sato - Mashukawa - Koike [-] 3 0.4667
674 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 3 0.4667
675 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3 0.4583
676 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3 0.4583
677 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 3 0.4583
678 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 3 0.4556
679 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 3 0.4537
680 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.4500
681 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.4472
682 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 3 0.4444
683 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 3 0.4444
684 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 3 0.4444
685 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.4444
686 Banno - Hirota - Hatta [-] 3 0.4352
687 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.4333
688 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 3 0.4333
689 Fukushima - Saito - Ayama [-] 3 0.4306
690 Hanai - Usui - Nakura [-] 3 0.4306
691 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 3 0.4222
692 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 3 0.4222
693 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 3 0.4167
694 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.4167
695 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 3 0.4167
696 Endo - Saionji - Kubota [-] 3 0.4133
697 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 3 0.4133
698 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 3 0.4111
699 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 3 0.4000
700 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 3 0.3981
701 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 3 0.3926
702 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 3 0.3889
703 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 3 0.3889
704 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 3 0.3889
705 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 3 0.3889
706 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 3 0.3889
707 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 3 0.3815
708 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 3 0.3667
709 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 2 0.4537
710 Yokota - Kaneko - Sako [-] 2 0.3333
711 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.5926
712 Matsumura - Inoue - Ito [-] 1 0.5556
713 Xiao - Ou - Takada [-] 1 0.5185
714 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.5000
715 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1 0.5000
716 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 1 0.5000
717 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 1 0.4583
718 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1 0.3611
719 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1 0.3556
720 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 1 0.3472
721 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 1 0.3426
722 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 0.8889
723 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 0.6667
724 Chan - Lee - Chick [-] 0 0.6111
725 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 0.5833
726 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 0.5741
727 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 0.5667
728 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 0.5556
729 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 0.5556
730 Chu - Kuan - Li [-] 0 0.5556
731 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 0.5139
732 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 0.5000
733 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 0.5000
734 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 0.5000
735 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 0.5000
736 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 0.5000
737 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 0.4861
738 Kuo - Liu - Lin [-] 0 0.4778
739 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 0.4722
740 Hu - Meng - Lian [-] 0 0.4667
741 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 0.4667
742 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 0.4667
743 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 0.4630
744 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 0.4472
745 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 0.4444
746 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 0.4444
747 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4444
748 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 0.4444
749 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 0 0.4389
750 Karata - Kawai - Ando [-] 0 0.4167
751 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 0.4111
752 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 0 0.3611
753 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 0.3519
754 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All