Round 7 Pairings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Table Team     Opponent  
1 Mine-Urase-Goshima   vs. Sakuta-Matsumoto-Kawabata  
2 Dong-Wang-Tang   vs. Kio-Kusunoki-Kawano  
3 Hagiya-Kobayashi-Tanaka   vs. Higuchi-Itazu-Kashiwagi  
4 Yamauchi-Ito-Muraoka   vs. Che-Ding-Lu  
5 Koshimura-Nakashima-Niwa   vs. Kaizu-Nakashima-Kagami  
6 Yakushi-Ootaki-Ogyu   vs. Sugimura-Tsuboyama-Amayasu  
7 Sun-He-Liu   vs. Watanabe-Shinoda-Kanegawa  
8 Suzuki-Hoshino-Fukui   vs. Takao-Inoue-Kamo  
9 Hasegawa-Enomoto-Hiyama   vs. Omura-Hirooka-Torii  
10 Aka-Ishida-Oonishi   vs. Takata-Yamamoto-Chou  
11 Ichino-Inui-Niwa   vs. Hattori-Jamin-Yamada  
12 Yoshie-Mazda-Sasaki   vs. Kinugasa-Masatsugu-Kawaguchi  
13 Yoshida-Yamamoto-Omuta   vs. Takino-Yanaseko-Konda  
14 Sekikawa-Nomura-Nishizawa   vs. Harane-Fujimura-Saitou  
15 Kusakawa-Koide-Hata   vs. Fujii-Nose-Shimada  
16 Kuroda-Yao-Omonishi   vs. Yoshikawa-Nishida-Harada  
17 Nagaoka-Nakano-Fujita   vs. Nakagawa-Adachi-Shimizu  
18 Bishop-Marino-Rubin   vs. Yamada-Ito-Abe  
19 Nakamichi-Nakamichi-Koyanagi   vs. Kurosawa-Yamaguchi-Komori  
20 Mialaret-Carey-Sawatari   vs. Fujii-Nakamura-Mishima  
21 Zheng-Wang-Dai   vs. Tanaka-Nishikawa-Okuno  
22 Inoue-Oota-Yamamoto   vs. Yamada-Katakawa-Matsumoto  
23 Okuyama-Udagawa-Maniwa   vs. Ito-Shimizu-Arai  
24 Naide-Murase-Boku   vs. Naito-Higashi-Kawabata  
25 Jhang-Yen-Chen   vs. Hayashi-Maeno-Nakayama  
26 Nobe-Takahashi-Hashimoto   vs. Yamamoto-Yukuhiro-Ichikawa  
27 Dezani-Shi Tian-Saito   vs. Sakamoto-Matsumoto-Noguchi  
28 Kojima-Ikebata-Yoshizawa   vs. Yamasaki-Hasebe-Itou  
29 Hirami-Nakajima-Kurokawa   vs. Kamo-Akimoto-Kamo  
30 Sakai-Uno-Mihara   vs. Maruyama-Matsuura-Hayashi  
31 Wakita-Esaki-Tamano   vs. Matsumoto-Rita-Shiroza  
32 Pacis-Hosokawa-Takano   vs. Kawamura-Mishima-Oishi  
33 Goto-Tsubouchi-Jinno   vs. Ookawa-Yamada-Kodaira  
34 Shimizu-Tanaka-Hasegawa   vs. Liu-Wang-Adelman  
35 Tokeshi-Taketuzi-Kawamura   vs. Tanaka-Ichikawa-Nonaka  
36 Miotani-Fujimoto-Igarashi   vs. Mizutani-Terada-Katagiri  
37 Moriyama-Ishihara-Kageyama   vs. Ozawa-Ishiguro-Kumagai  
38 Sezume-Nagoya-Taniguti   vs. Okamura-Yasumoto-Osuga  
39 Alvarez-Regala-Wilson   vs. Ota-Kurashima-Munekata  
40 Aziz-Joe-Justin   vs. Saito-Sakai-Kanazawa  
41 Tonouchi-Honda-Sawada   vs. Noge-Otani-Tamura  
42 Takimura-Takahashi-Kihara   vs. Yoshizawa-Saijo-Hayashi  
43 Li-Yu-Zuo   vs. Ki-Mori-Oodan  
44 Sakimura-Ooshima-Nishimoto   vs. Okada-Tazawa-Ishizuki  
45 Okura-Kondou-Nakamura   vs. Naono-Higuchi-Fukaya  
46 Chia-Lim-Ming   vs. Takahashi-Horiuchi-Karasawa  
47 Takeda-Kanehira-Sasaki   vs. Okuda-Ida-Wakabayashi  
48 Kato-Suezawa-Ogo   vs. Tay-Lim-Li  
49 Osanai-Hariu-Shibata   vs. Hieda Ryu-Ogawa-Ishiwata  
50 Soma-Suzuki-Soma   vs. Tsumagari-Haga-Muneishi  
51 Miyake-Saida-Nakada   vs. Ho-Lai-Wong  
52 Miyahara-Nakamoto-Takakura   vs. Mori-Okamoto-Kedo  
53 Oono-Shin-Honda   vs. Tansei-Mune-Kurita  
54 Iimura-Nishio-Ishii   vs. Suzuki-Ohno-Kudo  
55 Asai-Fukushi-Hatakeyama   vs. Yamanaka-Oku-Anan  
56 Fujiwara-Kogure-Muto   vs. Kobayashi-Masaki-Sasaki  
57 Shiba-Ueno-Higashino   vs. Nakao-Sugiyama-Takaizumi  
58 Sato-Kawasaki-Matsumoto   vs. Yamada-Iseki-Sumitomo  
59 Bae-Lee-Kim   vs. Ito-Koyanagi-Mori  
60 Yotsumoto-Endo-Takeishi   vs. Takahashi-Itakura-Makino  
61 Watanabe-Kakumae-Yasooka   vs. Urasawa-Isayama-Hattori  
62 Sasaki-Fukuoka-Morinaga   vs. Tsutsui-Nagao-Kokubu  
63 Maruyama-Nanba-Asaumi   vs. Hirosawa-Kitayama-Tsumura  
64 Tanaka-Igarashi-Shoji   vs. Wachigai-Sagara-Kasahara  
65 Kobayashi-Tanaka-Kobayashi   vs. Wakayama-Nishinaga-Aikawa  
66 Sclauzero-Maurici-Desmarais   vs. Fujii-Sumii-Okamoto  
67 Harada-Hayashi-Ariyoshi   vs. Kidera-Sato-Okano  
68 Yam-Huang-Sajgalik   vs. Ohki-Yamazaki-Kamata  
69 Jinba-Kamiyama-Niinuma   vs. Kojima-Fukumoto-Iida  
70 Matsuyama-Muramatsu-Muramatsu   vs. Nakagawa-Huruta-Odagiri  
71 Yamazaki-Takano-Nekomiya   vs. Fujimori-Suzuki-Mukasa  
72 Makino-Nakamura-Takenaka   vs. Machida-Iida-Nishina  
73 Kubo-Watanabe-Sato   vs. Ota-Kanayama-Samejima  
74 Matsubara-Mitsuyasu-Kobayasi   vs. Nakada-Hosoda-Gorohata  
75 Chiba-Ono-Nagano   vs. Yamamoto-Tamamura-Sugiura  
76 Ueda-Satou-Muranaka   vs. Kakinokida-Maruyama-Naito  
77 Demange-Martin-Schulhof   vs. Kimura-Nakahara-Nishikawa  
78 Nogami-Yuge-Kainuma   vs. Ozawa-Satou-Kadowaki  
79 Tase-Kaida-Matsui   vs. Noguchi-Suzuki-Kimura  
80 Hirata-Okai-Yada   vs. Haokang-Tai-Jiabin  
81 Yoshida-Mochizuki-Yoshimura   vs. Morishita-Hanaoka-Shiura  
82 Iizuka-Kawamoto-Yokoi   vs. Higaki-Okajima-Kurata  
83 Adati-Kawabata-Motoe   vs. Son-Sun-Zhao  
84 Takase-Takashima-Kanamoto   vs. Lyu-Shu-Han  
85 Wada-Misaka-Shimizu   vs. Adachi-Kuriyama-Tanaka  
86 Yamamoto-Matsubara-Takamura   vs. Yamamoto-Mukama-Ichikawa  
87 Yamada-Ishihara-Ono   vs. Zhang-Guo-Chen  
88 Miura-Tsubouchi-Ishida   vs. Sasagawa-Mita-Saegusa  
89 Magata-Arita-Banba   vs. Hirano-Sakurai-Okada  
90 Matsuyama-Hagi-Yamashita   vs. Song-Lu-Zhi  
91 Dobashi-Iijima-Miki   vs. Yamakita-Hayata-Takahashi  
92 Furuya-Matsui-Furuichi   vs. Yamasaki-Yoshida-Mashima  
93 Nakamura-Maeda-Masuda   vs. Hirata-Shiozaki-Matsuo  
94 Hashizume-Matsumura-Takamatsu   vs. Matsui-Mizusima-Hirota  
95 Tomita-Matsuzaki-Orimo   vs. Kutsuna-Komizo-Sato  
96 Moriya-Kobayashi-Shiota   vs. Okumura-Yokoyama-Yamakawa  
97 Ogasawara-Sasaki-Kamikawa   vs. Kaneko-Kang-Hiwatashi  
98 Morikawa-Matsuda-Takahashi   vs. Tamura-Yamagishi-Miki  
99 Tazawa-Tanaka-Maki   vs. Ohashi-Akagi-Ochi  
100 Yanagidate-Hato-Kita   vs. Mizuno-Nishiyama-Oshikawa  
101 Seet-Li-Watabe   vs. Tanehashi-Sakaino-Ishikawa  
102 Zhou-Tong-Kyo   vs. Taniguchi-Doi-Sakaki  
103 Kimura-Inukai-Hirano   vs. Kotouge-Kimura-Tanaka  
104 Babasaki-Kitahara-Nanjo   vs. Kubota-Oguri-Kitajima  
105 Iso-Yamamoto-Arai   vs. Ichihara-Uemoto-Shibata  
106 Hasebe-Nagae-Mitani   vs. Mimidou-Sasaki-Matsubara  
107 Takahashi-Yoshii-Shinohara   vs. Manpo-Ishizaki-Ouchida  
108 Miyata-Morinaka-Murayama   vs. Kato-Hashizume-Hayashi  
109 Seki-Shinohara-Yokumiti   vs. Urano-Terawaki-Tashiro  
110 Oomori-Ikeda-Komatsu   vs. Yamada-Suzuki-Nagao  
111 Nomura-Murakami-Iwasaki   vs. Murata-Kubozono-Morita  
112 Miyazaki-Tasaki-Miyazono   vs. Iwasaki-Nakamura-Mizuno  
113 Satou-Kunitomi-Yagi   vs. Shair-Tai-Lam  
114 Fujimoto-Arita-Hagiwara   vs. Takasu-Yamaoka-Hamano  
115 Eng-Chew-Wong   vs. Takahasi-Naba-Takamatu  
116 Takakuwa-Ito-Osaka   vs. Ebitani-Okino-Kobayashi  
117 Ikedo-Hayazaki-Kondo   vs. Kubota-Mori-Takahashi  
118 Iwata-Iwasaki-Hata   vs. Kato-Tanaka-Suzuike  
119 Choi-Yang-Cho   vs. Matsumoto-Hayashi-Ukyo  
120 Sudou-Tooi-Sano   vs. Minoshima-Katou-Sugimoto  
121 Katou-Watanabe-Nakagawa   vs. Nisikawa-Takenaka-Ogawara  
122 Matsushita-Itou-Naraya   vs. Yoshida-Suzuki-Masuda  
123 Yamada-Nakamura-Kawai   vs. Hayashi-Yoshida-Nakamura  
124 Tezuka-Tanahashi-Miyabe   vs. Wakizaka-Fukuda-Komiyama  
125 Oshima-Hirasawa-Takiguchi   vs. Nisi-Kawamura-Nishimoto  
126 Arai-Kaku-Sue   vs. Saito-Kitagawa-Itagaki  
127 Shigehara-Furukawa-Kawakita   vs. Takano-Kimura-Sasao  
128 Leung-Chan-Tang   vs. Yajima-Shimada-Hosaka  
129 Shiraiwa-Fukushima-Kobayashi   vs. Xu-Wang-Wu  
130 Lee Selzer-Farnsworth-Peil   vs. Takeche-Takahashi-Ohashi  
131 Ota-Yamada-Tanji   vs. Fujita-Hosoda-Kounoike  
132 Yamamoto-Ushikubo-Itoh   vs. Watanabe-Chou-Tomita  
133 Asai-Kamimura-Yamanaka   vs. Kou-Sakamoto-Senba  
134 Mizumoto-Fujii-Tonami   vs. Lam-Yan-Choi  
135 Hara-Morita-Kubo   vs. Ogura-Yamazawa-Tanguchi  
136 Sugiyama-Noine-Usui   vs. Hoshide-Kato-Noto  
137 Kim-Yang-Choi   vs. Nakano-Miyasaka-Takahashi  
138 Okuda-Mamyo-Saeki   vs. Kusunoki-Takada-Kiyoku  
139 Hakozaki-Kotani-Hamada   vs. Oomoto-Okada-Uechi  
140 Saitou-Yoshida-Suzuki   vs. Kagotani-Umehara-Fukudome  
141 Takashima-Fukui-Hamano   vs. Shinohara-Kyogoku-Iwasaki  
142 Chee-Carlos-Chee   vs. Tasugi-Mizoguchi-Ikeda  
143 Iijima-Oikawa-Hattori   vs. Ishii-Kagami-Yamazaki  
144 Yamagami-Nauchi-Nishimura   vs. Nishikawa-Nobata-Kiyohara  
145 Tanaka-Emori-Shigaki   vs. Motomura-Itou-Itou  
146 Minagawa-Kimura-Cronin   vs. Nakai-Mitui-Seno  
147 Ajitomi-Funabiki-Yamawaki   vs. Aridome-Bando-Shimura  
148 Nakamura-Seo-Ikeda   vs. Kawase-Ishida-Mizui  
149 Ito-Shimamura-Konishi   vs. Shiohata-Yamamura-Otani  
150 Asai-Katou-Hiraoka   vs. Yokoyama-Nakano-Utiyama  
151 Oki-Ohashi-Shimoeda   vs. Chiba-Sanjo-Shamoto  
152 Goto-Koike-Yamaguchi   vs. Ushijima-Nakahara-Minami  
153 Dong-Jiang-Zhou   vs. Ishimura-Kurokawa-Nishiki  
154 Nakao-Sawada-Iwata   vs. Uchino-Endo-Eric  
155 Sato-Kobayashi-Minamitani   vs. Miyawaki-Terai-Kisanuki  
156 Kobayashi-Noguchi-Yamada   vs. Endo-Kawatsu-Nogami  
157 Kondou-Ono-Tsuzaki   vs. Tanaka-Kojima-Fujimoto  
158 Miyake-Oooka-Kurata   vs. Ichikawa-Segou-Taki  
159 Kondou-Ochi-Sugisawa   vs. Shoubayashi-Tamura-Uchida  
160 Hirose-Mori-Murao   vs. Sumihira-Kawamura-Zaima  
161 Endo-Yasuda-Satoda   vs. Hiroyama-Wai-Chiyonishio  
162 Nakanisi-Kato-Yokono   vs. Yamamoto-Tada-Yuuki  
163 Haritani-Yamamoto-Nakai   vs. Matuura-Hotta-Kobayashi  
164 Ohtsubo-Sato-Shida   vs. Kato-Ando-Furukawa  
165 Partanen-Sakakura-Mori   vs. Matsushima-Hori-Naemura  
166 Yamazaki-Kimura-Ishikawa   vs. Takeda-Iwaide-Tomizawa  
167 Kurata-Nakamura-Oshima   vs. Furukawa-Henmi-Saito  
168 Satou-Hibino-Watanabe   vs. Tak-Kim-Kim  
169 Hayashi-Ushie-Nose   vs. Shoji-Ooike-Mitome  
170 Ito-Kato-Iwasaki   vs. Kitazawa-Wada-Imazawa  
171 Esuga-Yamawaki-Goto   vs. Chaovarindr-Kwanchaitunya-Setsompop  
172 Oomura-Kariya-Sakamoto   vs. Morii-Niikawa-Yamamoto  
173 Haseba-Aoki-Aoki   vs. Mukuno-Sasaki-Takahashi  
174 Shiraishi-Toyama-Fukugawa   vs. Hashimoto-Sakamoto-Takase  
175 Ishikawa-Hashizume-Watanabe   vs. Sakurai-Mitsuboshi-Hattori  
176 Tukagoshi-Watanabe-Okamoto   vs. Ashida-Ishizaka-Mori  
177 Hase-Iwasaki-Kumao   vs. Tamura-Kinbara-Kawamura  
178 Kasuga-Horikawa-Hayashi   vs. Urata-Aoyama-Inui  
179 Fujimoto-Kataoka-Omori   vs. Yeh-Chen-Zen  
180 Ohta-Takeda-Takada   vs. Hasegawa-Nagai-Hasegawa  
181 Horii-Asano-Yoshihara   vs. Fukazawa-Fujii-Fukui  
182 Sakatani-Nakayama-Amano   vs. Kokubun-Nanba-Kikuchi  
183 Isomura-Koike-Tsukamoto   vs. Gotou-Yamaguchi-Hasegawa  
184 Hama-Kakiki-Ishino   vs. Hamasuna-Nishikawa-Tsukanishi  
185 Takahashi-Fukuda-Satou   vs. Takeda-Miyajima-Shinomiya  
186 Hasegawa-Kouyama-Soejima   vs. Yokoide-Noda-Suzuki  
187 Kirino-Sato-Toyota   vs. Yamada-Katagiri-Muramatsu  
188 Akase-Shikano-Yoshimura   vs. Maruyama-Toma-Matsuda  
189 Mcneace-Brickey-Brown   vs. Matsui-Yasuda-Fujino  
190 Oosawa-Sugiura-Nagaya   vs. Watanabe-Hashimoto-Yamashita  
191 Ninohira-Usui-Yoshida   vs. Matsubara-Ikushima-Fukuoka  
192 Taniguchi-Tokuyama-Nakai   vs. Nam-Park-Lee  
193 Suganuma-Nakao-Toyota   vs. Kobayashi-Akama-Uduki  
194 Sakata-Taniguchi-Kitou   vs. Hagiwara-Kawahama-Yasuda  
195 Ideue-Yoshimura-Tsuchida   vs. Okahisa-Kubota-Hirano  
196 Tabata-Inazawa-Tanahashi   vs. Yamane-Mizuno-Ine  
197 Shimizu-Onishi-Onishi   vs. Yoshida-Takeuchi-Hosoda  
198 Kajiwara-Kamezawa-Kabashima   vs. Park-Kang-Moon  
199 Miyawaki-Yoshida-Kasiki   vs. Toriuchi-Hasegawa-Ichinohe  
200 Azuma-Kawabata-Yamano   vs. Oiso-Terasawa-Nakamura  
201 Kakimoto-Hayakawa-Wakiya   vs. Komada-Suzuki-Matsui  
202 Omi-Sato-Mitachi   vs. Yamamoto-Ichikawa-Hirata  
203 Tanabe-Sekizawa-Tabata   vs. Satou-Fukumoto-Furusato  
204 Hanawa-Arai-Araki   vs. Watanabe-Ito-Yoshioka  
205 Hagiwara-Ohori-Ohota   vs. Chihara-Hayashi-Nomura  
206 Nitta-Matubara-Nakae   vs. Kamio-Matsuoka-Nakamura  
207 Kagawa-Suzuki-Imaoka   vs. Goryo-Maeda-Hayashibara  
208 Lin-Liao-Kuo   vs. Jinbo-Nakamura-Miyata  
209 Asao-Honda-Kato   vs. U-Asizawa-Yamabe  
210 Yang-Cheng-Wu   vs. Yoshida-Tsukada-Kondou  
211 Yokoyama-Takeuchi-Abe   vs. Kuwano-Hiroi-Hiroi  
212 Horie-Hoshino-Sugimoto   vs. Maeda-Sashida-Tsuruoka  
213 Moriya-Sakane-Sorada   vs. Itou-Iyota-Takano  
214 Matsushita-Kaneko-Ota   vs. Ishii-Kawaguchi-Okamura  
215 Shiina-Nishioka-Takisaka   vs. Benoit-Li-Gao  
216 Sakakibara-Mimori-Tachibana   vs. Nakashima-Suzuki-Sato  
217 Kasahara-Kubota-Hirano   vs. Nakayama-Kamijo-Onoda  
218 Xing-Jia-Yang   vs. Iwasaki-Saitou-Asada  
219 Tomita-Gibralta-Hirotaka   vs. Yamada-Date-Fukunaga  
220 Tsutsumi-Horibe-Okada   vs. Okusu-Mantani-Tsukuda  
221 Yoshikawa-Shimada-Yoshikawa   vs. Nishizawa-Suzuki-Kawai  
222 Yohara-Akabane-Takenaka   vs. Ogawa-Fukunaga-Nakatsuka  
223 Oku-Masatoki-Takamiya   vs. Kawai-Takeda-Daigo  
224 Kimura-Maruya-Yasuda   vs. Obata-Kimbara-Murakami  
225 Katou-Miyamoto-Mihara   vs. Sano-Kinoda-Ohta  
226 Nakamura-Natsume-Tozuka   vs. Suzuki-Tanaka-Horiba  
227 Sakuragi-Seki-Kurogane   vs. Hasegawa-Shibue-Kamei  
228 Imanishi-Sakai-Tadokoro   vs. DiBenedetto-Cornelous-Gonzalez  
229 Miyazaki-Fukuda-Umehara   vs. Chan-Leung-Yip  
230 Nakamura-Kiyonaga-Yamaguchi   vs. Kobayashi-Uchida-Sarusawa  
231 Hamaguchi-Nishimara-Tujii   vs. Hayakawa-Abe-Tachibana  
232 Goto-Sasaki-Shirasaka   vs. Kaneda-Sumiya-Watanabe  
233 Fujiwara-Atsumi-Fujiwara   vs. Sumida-Niitani-Takemoto  
234 Feng-Ma-Keller   vs. Koyama-Akamine-Furugen  
235 Iwabuchi-Ishijima-Nakatani   vs. Nakanishi-Ookura-Morishita  
236 Teng-Hung-Huang   vs. Miyagawa-Hase-Tadaoka  
237 Houjo-Andou-Ishii   vs. Alfred-Rothmel-See  
238 Higuchi-Senshu-Maruno   vs. Yamamoto-Wada-Ootachi  
239 Hoshikawa-Kida-Tatematsu   vs. Sun-Hung-Lu  
240 Takehata-Osanai-Maruyama   vs. Hoshino-Tateiwa-Kasuya  
241 Tateishi-Tateishi-Fukui   vs. Song-Tang-Lim  
242 Nagahata-Maruyama-Yoshida   vs. Satou-Sakurai-Sano  
243 Mitsunaga-Yoshida-Nomiya   vs. Tabara-Zaizen-Ookubo  
244 Basallo-Bacleon-Lagasca   vs. Yamamori-Ooba-Umeda  
245 Sawai-Sawai-Kisuki   vs. Tunematu-Fukuda-Fukuda  
246 Suzuki-Takamatsu-Kishi   vs. Yamada-Fujikura-Ikawa  
247 Koike-Funamoto-Kanda   vs. Takahashi-Nagano-Murakami  
248 Yosio-Fujikura-Takahashi   vs. Ishii-Kamimura-Shimozato  
249 Kikuchi-Kawafuji-Iwamoto   vs. Ogawa-Takahashi-Nakae  
250 Hanano-Matsuura-Kubota   vs. Toyohara-Satou-Murase  
251 Yamaguchi-Hiromasa-Iijima   vs. Koh-Lee-Takai  
252 Ariga-Muramatsu-Okayama   vs. Mombayashi-Suga-Inaoka  
253 Sasaki-Saito-Sasaki   vs. Iwata-Takanohashi-Amano  
254 Katsu-Nagao-Mokudai   vs. Shimazaki-Agemura-Kosho  
255 Yamazaki-Nishikawa-Sakai   vs. Kidowaki-Sudo-Yoshida  
256 Ojima-Yasuda-Nemoto   vs. Ogino-Murase-Ando  
257 Nakamura-Tanaka-Honma   vs. Kuribayashi-Tabei-Homma  
258 Nakano-Mitome-Tanigawa   vs. Banno-Hirota-Hatta  
259 Hirade-Kawamura-Takahashi   vs. Yokota-Kaneko-Sako  
260 Kawajiri-Itoh-Yasui   vs. Ohtake-Deguchi-Nishikawa  
- Shimura-Yoshihara-Kimura   vs. BYE  

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All