Round 7 Standings

Posted in Event Coverage on March 15, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Che - Ding - Lu [-] 21 0.6463
2 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 21 0.6463
3 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 21 0.6054
4 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 21 0.5986
5 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 19 0.6361
6 Sun - He - Liu [-] 19 0.6338
7 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 19 0.5918
8 Wakita - Esaki - Tamano [-] 18 0.7211
9 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 18 0.6905
10 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 18 0.6871
11 Mine - Urase - Goshima [-] 18 0.6803
12 Dong - Wang - Tang [-] 18 0.6803
13 Takao - Inoue - Kamo [-] 18 0.6599
14 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 18 0.6497
15 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 18 0.6456
16 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 18 0.6354
17 Sakai - Uno - Mihara [-] 18 0.6354
18 Naide - Murase - Boku [-] 18 0.6327
19 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 18 0.6156
20 Ichino - Inui - Niwa [-] 18 0.6136
21 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 18 0.6122
22 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 18 0.6082
23 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 18 0.5986
24 Aka - Ishida - Oonishi [-] 18 0.5986
25 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 18 0.5986
26 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 18 0.5980
27 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 18 0.5973
28 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 18 0.5850
29 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 18 0.5850
30 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 18 0.5776
31 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 18 0.5760
32 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 18 0.5714
33 Ito - Shimizu - Arai [-] 18 0.5673
34 Fujii - Nose - Shimada [-] 18 0.5537
35 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 18 0.5524
36 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 18 0.5231
37 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 18 0.5204
38 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 18 0.5156
39 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 18 0.5102
40 Yamada - Ito - Abe [-] 18 0.4952
41 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 16 0.6905
42 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 16 0.6422
43 Ki - Mori - Oodan [-] 16 0.6156
44 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 16 0.5737
45 Kato - Suezawa - Ogo [-] 16 0.5596
46 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 16 0.5490
47 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 16 0.5474
48 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 16 0.5374
49 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 16 0.5190
50 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 16 0.5156
51 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 16 0.5079
52 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 16 0.4694
53 Alvarez - Regala - Wilson [-] 16 0.4637
54 Okura - Kondou - Nakamura [-] 16 0.4578
55 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 15 0.7211
56 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 15 0.6905
57 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 15 0.6735
58 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 15 0.6735
59 Hattori - Jamin - Yamada [-] 15 0.6694
60 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 15 0.6633
61 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 15 0.6599
62 Zheng - Wang - Dai [-] 15 0.6558
63 Harane - Fujimura - Saitou [-] 15 0.6531
64 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 15 0.6497
65 Bishop - Marino - Rubin [-] 15 0.6490
66 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 15 0.6490
67 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 15 0.6463
68 Shair - Tai - Lam [-] 15 0.6395
69 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 15 0.6395
70 Eng - Chew - Wong [-] 15 0.6381
71 Miyake - Saida - Nakada [-] 15 0.6293
72 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 15 0.6258
73 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 15 0.6258
74 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 15 0.6190
75 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 15 0.6190
76 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 15 0.6190
77 Lyu - Shu - Han [-] 15 0.6190
78 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 15 0.6190
79 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 15 0.6122
80 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 15 0.6088
81 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 15 0.6088
82 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 15 0.6054
83 Takino - Yanaseko - Konda [-] 15 0.6054
84 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 15 0.6054
85 Naito - Higashi - Kawabata [-] 15 0.6014
86 Omura - Hirooka - Torii [-] 15 0.5986
87 Kusakawa - Koide - Hata [-] 15 0.5986
88 Zhang - Guo - Chen [-] 15 0.5986
89 Seet - Li - Watabe [-] 15 0.5986
90 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 15 0.5980
91 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 15 0.5918
92 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 15 0.5782
93 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 15 0.5776
94 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 15 0.5776
95 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 15 0.5673
96 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 15 0.5646
97 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 15 0.5592
98 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 15 0.5578
99 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 15 0.5578
100 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 15 0.5571
101 Haokang - Tai - Jiabin [-] 15 0.5544
102 Oono - Shin - Honda [-] 15 0.5537
103 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 15 0.5537
104 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 15 0.5510
105 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 15 0.5503
106 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 15 0.5497
107 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 15 0.5476
108 Song - Lu - Zhi [-] 15 0.5469
109 Liu - Wang - Adelman [-] 15 0.5442
110 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 15 0.5442
111 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 15 0.5442
112 Ito - Koyanagi - Mori [-] 15 0.5442
113 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 15 0.5435
114 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 15 0.5435
115 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 15 0.5408
116 Takata - Yamamoto - Chou [-] 15 0.5374
117 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 15 0.5374
118 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 15 0.5351
119 Jhang - Yen - Chen [-] 15 0.5340
120 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 15 0.5340
121 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 15 0.5333
122 Higaki - Okajima - Kurata [-] 15 0.5299
123 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 15 0.5272
124 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 15 0.5238
125 Zhou - Tong - Kyo [-] 15 0.5238
126 Murata - Kubozono - Morita [-] 15 0.5197
127 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 15 0.5190
128 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 15 0.5163
129 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 15 0.5136
130 Chiba - Ono - Nagano [-] 15 0.5129
131 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 15 0.5102
132 Kidera - Sato - Okano [-] 15 0.5102
133 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 15 0.4932
134 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 15 0.4925
135 Shiba - Ueno - Higashino [-] 15 0.4830
136 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 15 0.4800
137 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 15 0.4796
138 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 15 0.4789
139 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 15 0.4762
140 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 15 0.4721
141 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 15 0.4694
142 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 15 0.4694
143 Hirano - Sakurai - Okada [-] 15 0.4653
144 Adati - Kawabata - Motoe [-] 15 0.4544
145 Ota - Kanayama - Samejima [-] 15 0.4490
146 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 15 0.4340
147 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 15 0.4324
148 Sudou - Tooi - Sano [-] 14 0.5365
149 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 14 0.3912
150 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 13 0.6871
151 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 13 0.6270
152 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 13 0.6258
153 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 13 0.6236
154 Aziz - Joe - Justin [-] 13 0.6190
155 Noge - Otani - Tamura [-] 13 0.5918
156 Yamanaka - Oku - Anan [-] 13 0.5912
157 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 13 0.5748
158 Tay - Lim - Li [-] 13 0.5714
159 Li - Yu - Zuo [-] 13 0.5701
160 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 13 0.5667
161 Chia - Lim - Ming [-] 13 0.5646
162 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 13 0.5624
163 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 13 0.5624
164 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 13 0.5510
165 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 13 0.5481
166 Wada - Misaka - Shimizu [-] 13 0.5408
167 Ota - Kurashima - Munekata [-] 13 0.5406
168 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 13 0.5372
169 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 13 0.5333
170 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 13 0.5236
171 Leung - Chan - Tang [-] 13 0.5193
172 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 13 0.5181
173 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 13 0.5170
174 Matsushita - Itou - Naraya [-] 13 0.5170
175 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 13 0.4762
176 Ueda - Satou - Muranaka [-] 13 0.4653
177 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 13 0.4653
178 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 13 0.4449
179 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 13 0.4354
180 Xu - Wang - Wu [-] 13 0.4299
181 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 13 0.4229
182 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 13 0.4229
183 Arai - Kaku - Sue [-] 13 0.4177
184 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 12 0.7619
185 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 12 0.6939
186 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 12 0.6803
187 Yamada - Ishihara - Ono [-] 12 0.6762
188 Takahashi - Itakura - Makino [-] 12 0.6735
189 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 12 0.6599
190 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 12 0.6395
191 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 12 0.6327
192 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 12 0.6304
193 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 12 0.6168
194 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 12 0.6156
195 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 12 0.6122
196 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 12 0.6122
197 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 12 0.6122
198 Yam - Huang - Sajgalik [-] 12 0.6054
199 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 12 0.6054
200 Dobashi - Iijima - Miki [-] 12 0.5986
201 Hoshide - Kato - Noto [-] 12 0.5986
202 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 12 0.5973
203 Osanai - Hariu - Shibata [-] 12 0.5946
204 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 12 0.5930
205 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 12 0.5884
206 Furukawa - Henmi - Saito [-] 12 0.5862
207 Haseba - Aoki - Aoki [-] 12 0.5850
208 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 12 0.5837
209 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 12 0.5782
210 Chee - Carlos - Chee [-] 12 0.5782
211 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 12 0.5782
212 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 12 0.5741
213 Tase - Kaida - Matsui [-] 12 0.5741
214 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 12 0.5741
215 Kimura - Inukai - Hirano [-] 12 0.5735
216 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 12 0.5714
217 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 12 0.5714
218 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 12 0.5680
219 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 12 0.5612
220 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 12 0.5578
221 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 12 0.5537
222 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 12 0.5537
223 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 12 0.5510
224 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 12 0.5503
225 Yanagidate - Hato - Kita [-] 12 0.5442
226 Demange - Martin - Schulhof [-] 12 0.5435
227 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 12 0.5401
228 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 12 0.5401
229 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 12 0.5388
230 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 12 0.5374
231 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 12 0.5340
232 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 12 0.5340
233 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 12 0.5340
234 Horii - Asano - Yoshihara [-] 12 0.5340
235 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 12 0.5333
236 Bae - Lee - Kim [-] 12 0.5333
237 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 12 0.5333
238 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 12 0.5317
239 Magata - Arita - Banba [-] 12 0.5306
240 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 12 0.5299
241 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 12 0.5272
242 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 12 0.5272
243 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 12 0.5265
244 Soma - Suzuki - Soma [-] 12 0.5238
245 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 12 0.5238
246 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 12 0.5238
247 Tansei - Mune - Kurita [-] 12 0.5204
248 Nam - Park - Lee [-] 12 0.5204
249 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 12 0.5197
250 Iimura - Nishio - Ishii [-] 12 0.5197
251 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 12 0.5197
252 Son - Sun - Zhao [-] 12 0.5190
253 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 12 0.5136
254 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 12 0.5136
255 Mori - Okamoto - Kedo [-] 12 0.5129
256 Ho - Lai - Wong [-] 12 0.5129
257 Kubota - Mori - Takahashi [-] 12 0.5095
258 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 12 0.5088
259 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 12 0.5073
260 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 12 0.5061
261 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 12 0.5034
262 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 12 0.5034
263 Machida - Iida - Nishina [-] 12 0.5000
264 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 12 0.4993
265 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 12 0.4986
266 Hirose - Mori - Murao [-] 12 0.4966
267 Satou - Hibino - Watanabe [-] 12 0.4966
268 Kubo - Watanabe - Sato [-] 12 0.4932
269 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 12 0.4932
270 Iso - Yamamoto - Arai [-] 12 0.4898
271 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 12 0.4898
272 Aridome - Bando - Shimura [-] 12 0.4898
273 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 12 0.4898
274 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 12 0.4891
275 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 12 0.4884
276 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 12 0.4878
277 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 12 0.4857
278 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 12 0.4830
279 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 12 0.4830
280 Nakao - Sawada - Iwata [-] 12 0.4830
281 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 12 0.4789
282 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 12 0.4762
283 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 12 0.4762
284 Shoji - Ooike - Mitome [-] 12 0.4762
285 Kawase - Ishida - Mizui [-] 12 0.4762
286 Hirata - Okai - Yada [-] 12 0.4728
287 Ohta - Takeda - Takada [-] 12 0.4728
288 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 12 0.4721
289 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 12 0.4694
290 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 12 0.4660
291 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 12 0.4653
292 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 12 0.4626
293 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 12 0.4626
294 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 12 0.4490
295 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 12 0.4490
296 Miyake - Oooka - Kurata [-] 12 0.4483
297 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 12 0.4422
298 Yamane - Mizuno - Ine [-] 12 0.4422
299 Kirino - Sato - Toyota [-] 12 0.4388
300 Oomoto - Okada - Uechi [-] 12 0.4256
301 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 12 0.4252
302 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 12 0.4245
303 Dong - Jiang - Zhou [-] 12 0.4184
304 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 12 0.4116
305 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 12 0.4082
306 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 12 0.4075
307 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 12 0.4041
308 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 12 0.3889
309 Partanen - Sakakura - Mori [-] 12 0.3878
310 Choi - Yang - Cho [-] 11 0.5181
311 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 11 0.4014
312 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 10 0.6429
313 Nakamura - Miura - Mori [-] 10 0.6429
314 Hara - Morita - Kubo [-] 10 0.6395
315 Lam - Yan - Choi [-] 10 0.5986
316 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 10 0.5884
317 Yoon - Nam - Na [-] 10 0.5714
318 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 10 0.5714
319 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 10 0.5714
320 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 10 0.5646
321 Takano - Kimura - Sasao [-] 10 0.5578
322 Yeh - Chen - Zen [-] 10 0.5340
323 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 10 0.5317
324 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 10 0.5293
325 Kou - Sakamoto - Senba [-] 10 0.5261
326 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 10 0.5222
327 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 10 0.5197
328 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 10 0.5181
329 Ota - Yamada - Tanji [-] 10 0.5113
330 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 10 0.5079
331 Hanawa - Arai - Araki [-] 10 0.4977
332 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 10 0.4966
333 Omi - Sato - Mitachi [-] 10 0.4952
334 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 10 0.4875
335 Watanabe - Chou - Tomita [-] 10 0.4841
336 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 10 0.4807
337 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 10 0.4762
338 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 10 0.4753
339 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 10 0.4680
340 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 10 0.4490
341 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 10 0.4490
342 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 10 0.4093
343 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 10 0.4014
344 Lin - Liao - Kuo [-] 10 0.3878
345 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 10 0.3769
346 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 10 0.3769
347 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 10 0.3685
348 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 9 0.6667
349 Minami - Kamei - Kimura [-] 9 0.6587
350 Moriyama - Oota - Baba [-] 9 0.6587
351 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 9 0.6388
352 Kawabata - Baba - Takeda [-] 9 0.6349
353 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 9 0.6270
354 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 9 0.6190
355 Nakai - Mitui - Seno [-] 9 0.6190
356 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 9 0.6054
357 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 9 0.6048
358 Konishi - Kano - Itou [-] 9 0.6032
359 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 9 0.6020
360 Ito - Shimamura - Konishi [-] 9 0.5946
361 Endo - Yasuda - Satoda [-] 9 0.5946
362 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 9 0.5946
363 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 9 0.5930
364 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 9 0.5913
365 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 9 0.5754
366 Motomura - Itou - Itou [-] 9 0.5714
367 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 9 0.5635
368 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 9 0.5578
369 Ito - Kato - Iwasaki [-] 9 0.5578
370 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 9 0.5578
371 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 9 0.5556
372 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 9 0.5556
373 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 9 0.5537
374 Kim - Yoon - Seo [-] 9 0.5516
375 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 9 0.5508
376 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 9 0.5500
377 Masukado - Saito - Tanaka [-] 9 0.5476
378 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 9 0.5442
379 Takashima - Fukui - Hamano [-] 9 0.5442
380 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 9 0.5442
381 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 9 0.5397
382 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 9 0.5374
383 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 9 0.5374
384 Ibe - Michibata - Iwami [-] 9 0.5317
385 Saito - Ito - Kato [-] 9 0.5317
386 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 9 0.5306
387 Kato - Ando - Furukawa [-] 9 0.5306
388 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 9 0.5293
389 Xing - Jia - Yang [-] 9 0.5272
390 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 9 0.5265
391 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 9 0.5265
392 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 9 0.5258
393 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 9 0.5238
394 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 9 0.5238
395 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 9 0.5197
396 Urata - Aoyama - Inui [-] 9 0.5184
397 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 9 0.5170
398 Teng - Hung - Huang [-] 9 0.5170
399 Sugiyama - Noine - Usui [-] 9 0.5163
400 Nakano - Tamai - Aihara [-] 9 0.5159
401 Hayashi - Ushie - Nose [-] 9 0.5136
402 Sun - Hung - Lu [-] 9 0.5136
403 Asao - Honda - Kato [-] 9 0.5129
404 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 9 0.5111
405 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 9 0.5079
406 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 9 0.5040
407 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 9 0.5034
408 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 9 0.5034
409 Dods - Coad - Sierra [-] 9 0.5032
410 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 9 0.4993
411 Ichikawa - Segou - Taki [-] 9 0.4993
412 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 9 0.4992
413 Tak - Kim - Kim [-] 9 0.4966
414 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 9 0.4966
415 Sano - Kinoda - Ohta [-] 9 0.4966
416 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 9 0.4925
417 Matsumoto - Takao - Hori [-] 9 0.4921
418 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 9 0.4905
419 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 9 0.4898
420 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 9 0.4898
421 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 9 0.4873
422 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 9 0.4830
423 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 9 0.4830
424 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 9 0.4830
425 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 9 0.4830
426 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 9 0.4830
427 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 9 0.4830
428 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 9 0.4802
429 Mcneace - Brickey - Brown [-] 9 0.4789
430 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 9 0.4789
431 Matsushima - Hori - Naemura [-] 9 0.4773
432 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 9 0.4728
433 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 9 0.4728
434 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 9 0.4728
435 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 9 0.4728
436 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 9 0.4705
437 Hama - Kakiki - Ishino [-] 9 0.4694
438 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 9 0.4694
439 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 9 0.4694
440 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 9 0.4687
441 Asai - Katou - Hiraoka [-] 9 0.4676
442 Habu - Sasaki - Saitou [-] 9 0.4635
443 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 9 0.4603
444 Yang - Cheng - Wu [-] 9 0.4592
445 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 9 0.4585
446 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 9 0.4558
447 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 9 0.4551
448 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 9 0.4490
449 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 9 0.4490
450 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 9 0.4490
451 Moriya - Sakane - Sorada [-] 9 0.4490
452 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 9 0.4476
453 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 9 0.4422
454 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 9 0.4422
455 Uchino - Endo - Eric [-] 9 0.4408
456 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 9 0.4389
457 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 9 0.4388
458 Kim - Yang - Choi [-] 9 0.4381
459 Feng - Ma - Keller [-] 9 0.4354
460 Chan - Leung - Yip [-] 9 0.4354
461 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 9 0.4340
462 Umemura - Gration - Araki [-] 9 0.4331
463 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 9 0.4320
464 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 9 0.4252
465 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 9 0.4252
466 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 9 0.4218
467 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 9 0.4218
468 Houjo - Andou - Ishii [-] 9 0.4218
469 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 9 0.4206
470 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 9 0.4116
471 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 9 0.4109
472 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 9 0.3946
473 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 9 0.3701
474 Satou - Sakurai - Sano [-] 8 0.5578
475 Wang - Deng - Wang [-] 8 0.5524
476 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 8 0.4841
477 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 8 0.4456
478 Park - Kang - Moon [-] 8 0.4082
479 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 8 0.3921
480 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 7 0.6190
481 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 7 0.6048
482 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 7 0.5952
483 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 7 0.5952
484 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 7 0.5886
485 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 7 0.5663
486 Senoo - Takesita - Akase [-] 7 0.5635
487 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 7 0.5635
488 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 7 0.5429
489 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 7 0.5249
490 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 7 0.5238
491 Satou - Kato - Kobayashi [-] 7 0.5143
492 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 7 0.5088
493 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 7 0.5027
494 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 7 0.4921
495 Komada - Suzuki - Matsui [-] 7 0.4789
496 Kitaoka - Seki - Takano [-] 7 0.4762
497 Umetani - Miki - Seki [-] 7 0.4762
498 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 7 0.4730
499 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 7 0.4717
500 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 7 0.4705
501 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 7 0.4558
502 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 7 0.4558
503 Horie - Kaino - Abe [-] 7 0.4548
504 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 7 0.4490
505 Koike - Funamoto - Kanda [-] 7 0.4444
506 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 7 0.4388
507 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 7 0.4365
508 Naoe - Matsushima - Mori [-] 7 0.4333
509 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 7 0.4291
510 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 7 0.4218
511 Nitta - Matubara - Nakae [-] 7 0.4218
512 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 7 0.4150
513 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 7 0.3905
514 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 7 0.3810
515 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 7 0.3673
516 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6 0.7429
517 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 6 0.7143
518 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 6 0.6270
519 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6 0.6229
520 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6 0.6190
521 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 6 0.6190
522 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 6 0.6111
523 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6 0.6095
524 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 6 0.6095
525 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6 0.6095
526 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 6 0.6095
527 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6 0.6038
528 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6 0.6032
529 U - Asizawa - Yamabe [-] 6 0.6020
530 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 6 0.5905
531 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 6 0.5810
532 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6 0.5810
533 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 6 0.5794
534 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 6 0.5714
535 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 6 0.5714
536 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 6 0.5714
537 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 6 0.5619
538 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6 0.5524
539 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 6 0.5524
540 Noto - Fujioka - Kimura [-] 6 0.5524
541 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 6 0.5437
542 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6 0.5429
543 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 6 0.5374
544 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 6 0.5340
545 Benoit - Li - Gao [-] 6 0.5333
546 Imura - Kubo - Kawachi [-] 6 0.5276
547 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 6 0.5238
548 Kawai - Takeda - Daigo [-] 6 0.5238
549 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 6 0.5170
550 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 6 0.5170
551 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 6 0.5159
552 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 6 0.5136
553 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 6 0.5129
554 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 6 0.5095
555 Hisada - Abe - Yasuda [-] 6 0.5048
556 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 6 0.5034
557 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 6 0.5000
558 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 6 0.4960
559 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 6 0.4932
560 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6 0.4921
561 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 6 0.4921
562 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 6 0.4898
563 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 6 0.4898
564 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 6 0.4898
565 Koyama - Akamine - Furugen [-] 6 0.4864
566 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 6 0.4857
567 Itou - Iyota - Takano [-] 6 0.4830
568 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 6 0.4810
569 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 6 0.4789
570 Miura - Sugawara - Ishida [-] 6 0.4762
571 Sato - Sakuma - Kogure [-] 6 0.4762
572 Nakamura - Tamai - Takata [-] 6 0.4762
573 Kunita - Hori - Nagaya [-] 6 0.4762
574 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 6 0.4762
575 Masui - Itou - Sugiyama [-] 6 0.4762
576 Koh - Lee - Takai [-] 6 0.4762
577 Toyohara - Satou - Murase [-] 6 0.4721
578 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 6 0.4714
579 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 6 0.4714
580 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 6 0.4694
581 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 6 0.4694
582 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 6 0.4667
583 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 6 0.4643
584 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 6 0.4635
585 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 6 0.4626
586 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 6 0.4619
587 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 6 0.4592
588 Obata - Kimbara - Murakami [-] 6 0.4585
589 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 6 0.4585
590 Mao - Song - Bi [-] 6 0.4563
591 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 6 0.4558
592 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 6 0.4558
593 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 6 0.4524
594 Yamada - Date - Fukunaga [-] 6 0.4490
595 Castagna - Noyce - Harding [-] 6 0.4419
596 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 6 0.4381
597 Takasou - Seo - Shishikura [-] 6 0.4286
598 Itada - Shimada - Katou [-] 6 0.4286
599 Alfred - Rothmel - See [-] 6 0.4286
600 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 6 0.4278
601 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 6 0.4267
602 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 6 0.4252
603 Awane - Hayakawa - Arai [-] 6 0.4238
604 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 6 0.4198
605 Maki - Yamada - Mori [-] 6 0.4190
606 Wada - Ishida - Tanaka [-] 6 0.4048
607 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 6 0.4041
608 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 6 0.4000
609 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 6 0.3959
610 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 6 0.3946
611 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 6 0.3932
612 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 6 0.3929
613 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 6 0.3810
614 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 6 0.3810
615 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 6 0.3644
616 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 6 0.3492
617 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 5 0.4789
618 Song - Tang - Lim [-] 5 0.4626
619 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4 0.6429
620 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 4 0.5976
621 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 4 0.5496
622 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 4 0.5437
623 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 4 0.5429
624 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 4 0.5410
625 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 4 0.5274
626 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 4 0.5249
627 Zhang - Qi - Liu [-] 4 0.5119
628 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 4 0.5063
629 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 4 0.5000
630 Imai - Kawakami - Kubota [-] 4 0.4952
631 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4 0.4762
632 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 4 0.4683
633 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 4 0.4490
634 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 4 0.4429
635 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 4 0.4405
636 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 4 0.4381
637 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 4 0.4238
638 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 4 0.4150
639 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 4 0.4048
640 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 4 0.3984
641 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 4 0.3946
642 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 4 0.3921
643 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 4 0.3810
644 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 4 0.3537
645 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.6250
646 Ogino - Kai - Mori [-] 3 0.6250
647 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.6190
648 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3 0.6190
649 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3 0.5833
650 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3 0.5714
651 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 3 0.5595
652 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 3 0.5595
653 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.5536
654 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3 0.5514
655 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3 0.5476
656 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3 0.5476
657 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.5417
658 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 3 0.5405
659 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.5374
660 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.5333
661 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.5298
662 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.5238
663 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3 0.5238
664 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3 0.5219
665 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3 0.5143
666 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.5119
667 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 3 0.5111
668 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.5048
669 Abe - Naruse - Miyashita [-] 3 0.5000
670 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 3 0.5000
671 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3 0.4895
672 Park - Park - Kim [-] 3 0.4881
673 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 3 0.4881
674 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 3 0.4881
675 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 3 0.4810
676 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 3 0.4800
677 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3 0.4762
678 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 3 0.4762
679 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3 0.4743
680 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 3 0.4702
681 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3 0.4690
682 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 3 0.4667
683 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3 0.4583
684 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 3 0.4571
685 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 3 0.4558
686 Sato - Mashukawa - Koike [-] 3 0.4524
687 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.4512
688 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3 0.4476
689 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 3 0.4449
690 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 3 0.4405
691 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.4354
692 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 3 0.4349
693 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 3 0.4333
694 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.4306
695 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 3 0.4286
696 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 3 0.4286
697 Fukushima - Saito - Ayama [-] 3 0.4286
698 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 3 0.4286
699 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.4262
700 Hanai - Usui - Nakura [-] 3 0.4167
701 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.4167
702 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.4095
703 Banno - Hirota - Hatta [-] 3 0.4082
704 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 3 0.4014
705 Endo - Saionji - Kubota [-] 3 0.3990
706 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 3 0.3959
707 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 3 0.3946
708 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 3 0.3943
709 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 3 0.3810
710 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 3 0.3673
711 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 3 0.3524
712 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 2 0.4354
713 Yokota - Kaneko - Sako [-] 2 0.3333
714 Matsumura - Inoue - Ito [-] 1 0.5952
715 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.5714
716 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.5258
717 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 1 0.5143
718 Xiao - Ou - Takada [-] 1 0.5079
719 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1 0.5079
720 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 1 0.4167
721 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1 0.3556
722 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1 0.3333
723 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 1 0.3333
724 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 0.7619
725 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 0.6667
726 Chan - Lee - Chick [-] 0 0.6190
727 Chu - Kuan - Li [-] 0 0.5873
728 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 0.5714
729 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 0.5595
730 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 0.5556
731 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 0.5143
732 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 0.5119
733 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 0.5095
734 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 0.5048
735 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 0.5034
736 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 0.5000
737 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 0.5000
738 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 0.4881
739 Kuo - Liu - Lin [-] 0 0.4857
740 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 0.4722
741 Hu - Meng - Lian [-] 0 0.4667
742 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 0.4667
743 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 0.4643
744 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 0.4603
745 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 0.4603
746 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4571
747 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 0.4444
748 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 0.4429
749 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 0.4378
750 Karata - Kawai - Ando [-] 0 0.4286
751 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 0.4095
752 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 0.3968
753 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 0.3333
754 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All