Grand Prix Kyushu, attended by 456 people from six different countries, was won by Tadayoshi Kumiya, 1997 Japanese National Champion.

Tadayoshi is a member of Team Muneo, which is based in Osaka.

Rank Name
1 Komiya, Tadayoshi
2 Itadani, Eisaku
3 Mori, Masaya
4 Sano, Fumihiko
5 Kuroda, Masashiro
6 Higashino, Masayuki
7 Harino, Takuichi
8 Tsukamoto, Toshiki
9 Kishishita, Kunihiko
10 Sasanuma, Kiyoshi
11 Momose, Kazuyuki
12 Nagaoka, Takayuki
13 Ishikawa, Kazuto
14 Kagami, Gen
15 Sakakibara, Satoshi
16 Wong, Nicholas Jonathan
17 Tanaka, Hisaya
18 Hassaku, Jinpei
19 Arita, Ryuichi
20 Yamazaki, Kazune
21 Wachi, Shinya
22 Miyagawa, Nobuaki
23 Sumi, Kazuhiko
24 Kuo, C Ching
25 Aya, Naruhiko
26 Ikeda, Tsuyoshi
27 Fujita, Tsuyoshi
28 Yamakawa, Yoichiro
29 Miyasaka, Takeshi
30 Chuma, Yu
31 Mori, Keita
32 Ogami, Kenji
33 Okamoto, Hiroki
34 Nobushita, Jun
35 Hata, Hirotaka
36 Yamasaki, Rintaro
37 Yamahara, Toshihisa
38 Ding, Akuma
39 Kurtz, Elisabeth
40 Umeda, Masaki
41 Matsuyama, Tomofumi
42 Kubouchi, Naoki
43 Nishiwaki, Masahiro
44 Kawashima, Keisuke
45 Shvartsman, Alex
46 Kobayashi, Toshikazu
47 Sugaya, Akio
48 Managi, Akihiro
49 Shimamura, Masatoshi
50 Morita, Katsunobu
51 Okamoto, Djinn
52 Choa, Jack
53 Kunimitsu, Masayuki
54 Yamasaki, Satoru
55 Tajiri, Satoshi
56 Nakano, Fumiki
57 Oku, Joji
58 Doyama, Tsuyoshi
59 Sando, Masao
60 Hatanaka, Kenichi
61 Murakami, Yuki
62 Umeda, Keiichi
63 Kimura, Hidetoshi
64 Hori, Kotaro