Final Standings

Posted in Event Coverage on October 15, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points Pro Points Prize Money
1 Yukuhiro - Sato - Yamamoto [-] 34 6 $15,000
2 Hosokawa - Mihara - Shimizu [-] 36 5 $7,500
3 Matsumoto - Nakamura - Ikawa [-] 37 4 $3,750
4 Yoshiura - Katou - Kawanishi [-] 36 4 $3,750
5 Kawaguchi - Saeki - Watanabe [-] 34 4 $2,100
6 Salvador - Kanegawa - Tomizawa [-] 33 3 $2,100
7 Inoue - Kamo - Takao [-] 33 3 $2,100
8 Osawa - Hirosawa - Tsumura [-] 33 3 $2,100
9 Ikeda - Sato - Watanabe [-] 33 3 $1,800
10 Uno - Sakai - Mihara [-] 33 3 $1,800
11 Yoshida - Takahashi - Horiuchi [-] 33 3 $1,800
12 Murata - Oohashi - Wachi [-] 31 2 $1,800
13 Sato - Iwabuchi - Tobisawa [-] 31 2 $1,500
14 Nagaoka - Kuroda - Fujita [-] 31 2 $1,500
15 Igarasi - Kuribara - Iwagami [-] 31 2 $1,500
16 Okamoto - Hashimoto - Adachi [-] 31 2 $1,500
17 Shimamura - Katabira - Ootani [-] 31 2 $1,200
18 Okino - Kobayashi - Takahashi [-] 31 2 $1,200
19 Sato - Miyake - Yamada [-] 30 1 $1,200
20 Yoshino - Kabeya - Ogawa [-] 30 1 $1,200
21 Yuuki - Tada - Yamamoto [-] 30 1 $900
22 Mori - Ishimaru - Maruo [-] 30 1 $900
23 Nagasaki - Harano - Nakaigawa [-] 30 1 $900
24 Hayashi - Otuka - Hirabayashi [-] 30 1 $900
25 Osikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 30 1  
26 Tamura - Hirano - Itou [-] 30 1  
27 Kanayama - Sashida - Tsuruoka [-] 30 1  
28 Tamada - Kakumae - Harane [-] 30 1  
29 Natsume - Ishihara - Tanahashi [-] 30 1  
30 Calcano - Sochurek - Yam [-] 30 1  
31 Hagiwara - Seki - Tsujikawa [-] 30 1  
32 Takaya - Kanbe - Oomori [-] 29    
33 Tachibana - Nakamura - Miyabe [-] 29    
34 Nakashima - Matsumoto - Shoji [-] 29    
35 Umeno - Shiki - Katou [-] 28    
36 Itoh - Yamakawa - Miyamoto [-] 27    
37 Yanagihara - Nakao - Sugiyama [-] 27    
38 Tanaka - Kimura - Kusanagi [-] 27    
39 Suematsu - Tomomura - Morofuji [-] 27    
40 Ousaka - Yoon - Yasutomi [-] 27    
41 Sato - Egawa - Kato [-] 27    
42 Imai - Takeda - Takami [-] 27    
43 Yamaguchi - Kamizono - Takeuchi [-] 27    
44 Murakami - Ozawa - Kumagai [-] 27    
45 Honda - Miyagishi - Takahashi [-] 27    
46 Kawata - Sawada - Funami [-] 27    
47 Nakao - Nakano - Suanuma [-] 27    
48 Okada - Sugiyama - Takahashi [-] 26    
49 Kato - Aida - Uehara [-] 26    
50 Teeradechsakul - Techarattanaprasert - Chaovarindr [-] 25    
51 Zulkarnaen - Izwan Shah - Mohd Khairul Anuar [-] 25    
52 Miyawaki - Okubo - Takahashi [-] 24    
53 Matsumoto - Katakawa - Maruyama [-] 24    
54 Yanase - Nagao - Yoshimori [-] 24    
55 Matsumoto - Kihara - Kawahama [-] 24    
56 Ueki - Seki - Sasaki [-] 24    
57 Ichikawa - Matsuyama - Muraoka [-] 24    
58 Okamura - Iwazaki - Baba [-] 24    
59 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 24    
60 Umeda - Tao - Yamasaki [-] 24    
61 Yao - Taniguchi - Omonishi [-] 24    
62 Andou - Matsuda - Takaki [-] 24    
63 Hiwatashi - Kaneko - Asou [-] 24    
64 Kumasaka - Sato - Komiya [-] 24    
65 Itazu - Higuchi - Kashiwagi [-] 24    
66 Tajiri - Kitaoka - Kumagai [-] 22    
67 Bang - Kim - Cho [-] 22    
68 Takasaki - Fujimoto - Harada [-] 21    
69 Harasima - Takano - Arai [-] 21    
70 Fujimura - Tedori - Yajima [-] 21    
71 Ueno - Yagi - Kushibe [-] 21    
72 Fukagawa - Itou - Oikawa [-] 21    
73 Koike - Hattori - Tsukamoto [-] 21    
74 Nakano - Makino - Suzuki [-] 21    
75 Masumoto - Horiike - Komada [-] 19    
76 Iwasaki - Nishio - Shinohara [-] 18    
77 Sekimoto - Nanamori - Shiraishi [-] 18    
78 Demura - Takeda - Shinya [-] 18    
79 Chiba - Nagano - Ono [-] 18    
80 Ito - Minoshima - Sugimoto [-] 18    
81 Yamada - Aida - Takakuwa [-] 18    
82 Matsumoto - Tsuruoka - Matsumoto [-] 18    
83 Yamaguchi - Goto - Yoshioka [-] 18    
84 Nishina - Yamamoto - Maeda [-] 17    
85 Murata - Negishi - Kimura [-] 16    
86 Boku - Ichikawa - Taki [-] 16    
87 Liu - Zhang - Qi [-] 16    
88 Mishima - Shioya - Kobayashi [-] 16    
89 Nakajima - Morinaka - Yoshida [-] 16    
90 Watanabe - Oshima - Onoe [-] 16    
91 Iiduka - Yokoi - Kawamoto [-] 16    
92 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 16    
93 Iwaki - Inose - Igarasi [-] 16    
94 Yamamoto - Oshimi - Niwa [-] 16    
95 Iwasaki - Ishikawa - Fujii [-] 16    
96 Sasaki - Nose - Araki [-] 16    
97 Takagi - Hibino - Okudaira [-] 16    
98 Fujiwara - Furuuchi - Yanagita [-] 16    
99 Furusawa - Hishida - Tsukagoshi [-] 16    
100 Suzuki - Yamane - Morita [-] 16    
101 Sugiyama - Otsuka - Sakakibara [-] 15    
102 Takeche - Takahashi - Ido [-] 15    
103 Kadota - Nakayama - Aranami [-] 15    
104 Ogasawara - Sato - Agemura [-] 15    
105 Suzuki - Takahashi - Yamada [-] 15    
106 Xiao - Tang - Guo [-] 15    
107 Hayashi - Hasegawa - Muneta [-] 15    
108 Nukita - Tanaka - Shoji [-] 15    
109 Ando - Nagano - Hasegawa [-] 15    
110 Tanaka - Nakamura - Honma [-] 15    
111 Inui - Miura - Wakita [-] 15    
112 Kukino - Katayama - Arai [-] 15    
113 Ikebata - Matsubara - Yamamoto [-] 15    
114 Ichikawa - Nishizawa - Matsumura [-] 15    
115 Nomura - Hanawa - Araki [-] 15    
116 Nakatani - Takada - Higashimori [-] 15    
117 Otu - Uchida - Maki [-] 15    
118 Kobachi - Kitagawa - Shimizu [-] 15    
119 Kondo - Murase - Kurashima [-] 15    
120 Motomura - Segou - Gotou [-] 15    
121 Nakamura - Itou - Hatta [-] 15    
122 Ono - Yokozawa - Kirito [-] 15    
123 Abe - Matsubara - Yoshida [-] 15    
124 Dong - Chen - Guan [-] 15    
125 Huang - Kuo - Cheng [-] 15    
126 Esuga - Goto - Furukawa [-] 15    
127 Sodeyama - Homma - Kawauchi [-] 15    
128 Inazawa - Rita - Igarashi [-] 15    
129 Takahashi - Seo - Suzuki [-] 15    
130 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 15    
131 Kurihara - Nakajima - Mitamura [-] 15    
132 Zhang - Hamada - Zhou [-] 15    
133 Nishizawa - Ootsu - Kato [-] 15    
134 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 15    
135 Gotou - Inuduka - Yamaguchi [-] 15    
136 Yasufuku - Kodoma - Suzuki [-] 15    
137 Shin - Oono - Honda [-] 15    
138 Yohara - Nobe - Gondo [-] 15    
139 Ito - Aoki - Fuziki [-] 15    
140 Yasuda - Maruya - Kimura [-] 15    
141 Matsui - Moriyama - Ishihara [-] 15    
142 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 15    
143 Muroya - Sano - Masuda [-] 15    
144 Man Lok - Jim - Tong [-] 15    
145 Kajiwara - Egeyama - Imagawa [-] 15    
146 Yoshii - Fukushi - Asai [-] 15    
147 Mori - Matsuya - Okamoto [-] 15    
148 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 15    
149 Kako - Hayashi - Watanabe [-] 15    
150 Sato - Tanaka - Komizo [-] 15    
151 Otsuka - Otsuka - Okamoto [-] 15    
152 Wanibuchi - Sato - Kanazawa [-] 15    
153 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 15    
154 Yamada - Matsushima - Naemura [-] 15    
155 Matsumoto - Kawasaki - Noguchi [-] 15    
156 Kawano - Yamazaki - Kawano [-] 15    
157 Satou - Higuti - Hatasita [-] 15    
158 Nakatani - Iwabuchi - Ishijima [-] 15    
159 Usuyama - Nakajima - Hayata [-] 15    
160 Wu - Wang - Zhao [-] 15    
161 Nagase - Kiyokawa - Honda [-] 15    
162 Fukuki - Yamagata - Yonemura [-] 15    
163 Seki - Sonn - Sun [-] 15    
164 Hosaka - Abe - Matsuda [-] 15    
165 Mizutani - Koide - Sugai [-] 15    
166 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 15    
167 Yamamoto - Sugiura - Tamamura [-] 15    
168 Kamada - Matsui - Saeki [-] 15    
169 Yatori - Yoshimura - Funada [-] 15    
170 Tamano - Yamakita - Koike [-] 15    
171 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 15    
172 Kumazawa - Takimoto - Osuga [-] 15    
173 Oonishi - Tsukahara - Yoshikawa [-] 15    
174 Nishimoto - Yoshida - Kumon [-] 14    
175 Wang - Xu - Li [-] 13    
176 Matsubara - Nakae - Shiba [-] 13    
177 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 13    
178 Komura - Maeda - Okada [-] 13    
179 Hasebe - Yamasaki - Miyamoto [-] 13    
180 Kinoshita - Yakushi - Tabata [-] 13    
181 Seiwada - Noda - Inoue [-] 13    
182 Imaizumi - Moromi - Ueshige [-] 13    
183 Oikawa - Yasuda - Nagai [-] 13    
184 Fukudome - Kagotani - Higashino [-] 13    
185 Kajita - Koike - Funamoto [-] 13    
186 Imai - Okada - Matsushita [-] 13    
187 Ohshiba - Maeda - Samejima [-] 13    
188 Ozawa - Watanabe - Otsubo [-] 13    
189 Suzuki - Maki - Ueki [-] 13    
190 Yabata - Suzuki - Taniwaki [-] 13    
191 Kawaguchi - Namikawa - Sano [-] 13    
192 Obata - Naito - Tomiyama [-] 13    
193 Onikiri - Watanabe - Yoneyama [-] 13    
194 Urano - Terawaki - Kurita [-] 12    
195 Hayashi - Kasuga - Horikawa [-] 12    
196 Tanaka - Hoyou - Hirokazu [-] 12    
197 Senbokuya - Suzuki - Hasimoto [-] 12    
198 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 12    
199 Tanaka - Ikai - Tasaki [-] 12    
200 Mori - Tawada - Takao [-] 12    
201 Takahashi - Ishikawa - Nishiguchi [-] 12    
202 Iijima - Moriya - Oikawa [-] 12    
203 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 12    
204 Ebitani - Takeda - Sakuma [-] 12    
205 Ishida - Shinhama - Sakamoto [-] 12    
206 Saito - Lee Shi - Kelvin [-] 12    
207 Kawano - Haritani - Ohara [-] 12    
208 Arita - Tabe - Kanno [-] 12    
209 Miyake - Saida - Nakada [-] 12    
210 Ueda - Masuda - Hashikawa [-] 12    
211 Robb - Riphat - Dam [-] 12    
212 Suezawa - Kajitani - Ogo [-] 12    
213 Iwatsu - Makino - Kawachi [-] 12    
214 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 12    
215 Smolinski - Guan - Tartarini [-] 12    
216 Sakuma - Ohashi - Watanabe [-] 12    
217 Sekikawa - Shimizu - Tanaka [-] 12    
218 Kamada - Oono - Nakagawa [-] 12    
219 Kawamura - Terai - Miyawaki [-] 12    
220 Setsompop - Sadangrit - Kwanchaitunya [-] 12    
221 Noge - Iwamura - Nakata [-] 12    
222 Adachi - Yamazaki - Nagata [-] 12    
223 Kinbara - Kasahara - Shikama [-] 12    
224 Narita - Takino - Tada [-] 12    
225 Mitsuyasu - Oi - Kozaki [-] 12    
226 Sezume - Nagoya - Wati [-] 12    
227 Nakano - Isikawa - Kobayasi [-] 12    
228 Fujii - Yoshida - Sugiyama [-] 12    
229 Yamada - Kaku - Kasuga [-] 12    
230 Nakai - Uemoto - Ichihara [-] 12    
231 Seno - Kondou - Hirase [-] 12    
232 Furugen - Shinzato - Oshiro [-] 12    
233 Matsuzaki - Nakagawa - Orimo [-] 12    
234 Nakanishi - Morishita - Okura [-] 12    
235 Takagi - Masuno - Takagi [-] 12    
236 Yamazaki - Ohta - Miura [-] 12    
237 Kubota - Kudo - Umesaki [-] 12    
238 Tanaka - Kato - Ito [-] 12    
239 Soya - Ichise - Takezawa [-] 12    
240 Hoshino - Horie - Satonaka [-] 12    
241 Hayata - Takahashi - Esaki [-] 12    
242 Kobayashi - Oshima - Nakano [-] 12    
243 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 12    
244 Sakurabayashi - Shimazu - Shimizu [-] 12    
245 Hasegawa - Oku - Takamiya [-] 12    
246 Sakata - Shiraishi - Morikawa [-] 12    
247 Ogata - Honda - Masuda [-] 12    
248 Onishi - Kimura - Noguchi [-] 12    
249 Nomiya - Hayakawa - Komori [-] 12    
250 Hirayama - Shiraishi - Yuda [-] 12    
251 Nanba - Kurata - Sato [-] 12    
252 Iwasaki - Kitahara - Nanjo [-] 12    
253 Murakami - Shiohata - Takeuchi [-] 12    
254 Imanishi - Niitani - Takemoto [-] 12    
255 Mikami - Yamamoto - Uchino [-] 12    
256 Inoue - Miyake - Nakagami [-] 12    
257 Nakazima - Kawano - Suzuki [-] 12    
258 Hagihara - Otsuka - Tanaka [-] 12    
259 Kobayashi - Morita - Akita [-] 12    
260 Kondo - Okudera - Kaido [-] 12    
261 Sakamoto - Oohashi - Mori [-] 12    
262 Yamazaki - Ishikawa - Kimura [-] 12    
263 Ando - Kasama - Tsutiya [-] 12    
264 Kameyama - Kurokawa - Muta [-] 12    
265 Goto - Kurita - Mitsuhashi [-] 12    
266 Hirasawa - Suzuki - Takiguchi [-] 12    
267 Bae - Je - Yoo [-] 12    
268 Shiraishi - Kumura - Yasuda [-] 12    
269 Hirayama - Nagao - Takano [-] 12    
270 Goshima - Urase - Mine [-] 12    
271 Miyamoto - Sato - Yamanouchi [-] 12    
272 Kojima - Kobayashi - Oyaizu [-] 12    
273 Liu - Hu - Li [-] 12    
274 Kawasaki - Takakuwa - Shimura [-] 12    
275 Lapnimitchai - Saetang - Kositaporn [-] 12    
276 Ichikawa - Okamura - Shinomiya [-] 11    
277 Suh - Na - Nam [-] 10    
278 Kotani - Hakozaki - Tomita [-] 10    
279 Shimokobe - Sasaki - Nagayama [-] 10    
280 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 10    
281 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 10    
282 Kawakami - Watanabe - Kimura [-] 10    
283 Yokoyama - Takada - Takashima [-] 10    
284 Ohori - Matsumoto - Hagiwara [-] 10    
285 Niigo - Doumoto - Kirihara [-] 10    
286 Konishi - Miwa - Murahata [-] 10    
287 Ando - Ide - Kawai [-] 10    
288 Iwata - Asao - Kato [-] 10    
289 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 10    
290 Yamamoto - Kaneko - Omura [-] 10    
291 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 10    
292 Oikawa - Noguchi - Aoyagi [-] 10    
293 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 10    
294 Sakai - Furukawa - Masuda [-] 10    
295 Hashimoto - Uzuki - Kawamura [-] 10    
296 Maruno - Higuchi - Senshu [-] 10    
297 Nakamura - Mizuno - Miura [-] 10    
298 Kaneko - Ota - Matsushita [-] 10    
299 Shibata - Horikoshi - Imazawa [-] 10    
300 Ito - Masui - Sugiyama [-] 10    
301 Itou - Yamauchi - Fujita [-] 10    
302 Yamamoto - Ookubo - Sakamoto [-] 10    
303 Matsumura - Yasumoto - Sato [-] 10    
304 Kobayashi - Hoshide - Sarusawa [-] 10    
305 Suzuki - Yokoide - Noda [-] 10    
306 Ishizuki - Onoda - Oda [-] 10    
307 Okai - Yada - Hirata [-] 9    
308 Hamaguchi - Komikado - Yoshikawa [-] 9    
309 Terasawa - Kitaoka - Maki [-] 9    
310 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 9    
311 Wada - Pacis - Kitazawa [-] 9    
312 Ishimura - Takimura - Ichikawa [-] 9    
313 Hayamizu - Takeuchi - Teramura [-] 9    
314 Nakamura - Fukaya - Kondou [-] 9    
315 Kawamata - Mikami - Nishiyama [-] 9    
316 Tsuchimoto - Akiduki - Itou [-] 9    
317 Tashima - Okubo - Mitani [-] 9    
318 Matsumoto - Shimizu - Okada [-] 9    
319 Ono - Ohashi - Takamura [-] 9    
320 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 9    
321 Akaike - Nakagawa - Ito [-] 9    
322 Sakuta - Tomita - Kobayashi [-] 9    
323 Matsubara - Hiyoshi - Yamada [-] 9    
324 Itada - Katou - Shimokawabe [-] 9    
325 Hashimoto - Yanagawa - Saijo [-] 9    
326 Ihara - Oshima - Shiotani [-] 9    
327 Bai - Yu - Han [-] 9    
328 Hino - Nakata - Ootani [-] 9    
329 Hirosawa - Ogawa - Fujikura [-] 9    
330 Saitou - Isono - Nakamura [-] 9    
331 Kikuchi - Yasumoto - Masaki [-] 9    
332 Nagami - Deguchi - Yoshida [-] 9    
333 Hashimoto - Tsubouchi - Jinno [-] 9    
334 Asano - Matsumoto - Sugimoto [-] 9    
335 Ichiwaki - Kato - Ando [-] 9    
336 Takeuchi - Matumoto - Yamamoto [-] 9    
337 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 9    
338 Nakano - Kawamura - Itsukushima [-] 9    
339 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 9    
340 Sugimura - Tsuboyama - Nuruki [-] 9    
341 Kobayashi - Kato - Ban [-] 9    
342 Koyanagi - Mori - Satou [-] 9    
343 He - Sun - Zhang [-] 9    
344 Sano - Honda - Saito [-] 9    
345 Ivan - De Rosa - Carlos [-] 9    
346 Hieda - Miura - Ogawa [-] 9    
347 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 9    
348 Saito - Yamada - Katagiri [-] 9    
349 Shikano - Akase - Yoshimura [-] 9    
350 Takahasi - Shimada - Taito [-] 9    
351 Banno - Terada - Uemonsa [-] 9    
352 Tanaka - Sakamoto - Kojima [-] 9    
353 Nomura - Tanigawa - Shigeno [-] 9    
354 Sumitomo - Yamada - Tajitsu [-] 9    
355 Anzai - Watanabe - Kumagai [-] 9    
356 Shibata - Tanabe - Tamamura [-] 9    
357 Innes-taylor - Masuda - Suzuki [-] 9    
358 Yamawaki - Ajitomi - Funabiki [-] 9    
359 Ishii - Yamada - Yajima [-] 9    
360 Endo - Takeishi - Mochiki [-] 9    
361 Sugiyama - Yamaguchi - Soyama [-] 9    
362 Fujimori - Kawaguchi - Takahashi [-] 9    
363 Tokuyama - Mimidou - Matsubara [-] 9    
364 Chuang - Cheng - Wu [-] 9    
365 Ozawa - Shimizu - Yamaguchi [-] 9    
366 Yoshii - Takahashi - Shinohara [-] 9    
367 Kakei - Kojima - Tukiji [-] 9    
368 Terada - Mizutani - Katagiri [-] 9    
369 Yamada - Takeda - Hata [-] 9    
370 Tanaka - Yanagawa - Nihei [-] 9    
371 Matsuzaki - Hashizume - Taguti [-] 9    
372 Iwama - Kasima - Komiyama [-] 9    
373 Tsuduki - Odachi - Higashida [-] 9    
374 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 9    
375 Kumagai - Nakajima - Sayama [-] 9    
376 Aizawa - Itou - Hozuki [-] 9    
377 Endo - Kawatsu - Nakayama [-] 9    
378 Zhou - Hu - Yu [-] 9    
379 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 9    
380 Matsumura - Sato - Kogure [-] 9    
381 Ikai - Ono - Goto [-] 9    
382 Yoshihara - Shimura - Hara [-] 9    
383 Matsushima - Taga - Naoe [-] 9    
384 Kobayasi - Hiroyama - Wai [-] 9    
385 Takahashi - Mishima - Oishi [-] 9    
386 Nakaya - Okaniwa - Fujita [-] 9    
387 Yoshida - Usui - Shimoyama [-] 9    
388 Okamoto - Maeda - Goryo [-] 9    
389 Kawabata - Oohashi - Tanimoto [-] 9    
390 Ichii - Mori - Tanigawga [-] 9    
391 Oomori - Moriya - Morishima [-] 9    
392 Asai - Okada - Katou [-] 9    
393 Kitagawa - Sasaki - Saito [-] 9    
394 Kamikawa - Rekisha - Wada [-] 9    
395 Suzuki - Hoshi - Miyagai [-] 9    
396 Iwaide - Takeda - Kasuga [-] 8    
397 Baba - Nakura - Hirai [-] 7    
398 Nakamura - Kishida - Kawashima [-] 7    
399 Oda - Ogino - Kai [-] 7    
400 Endo - Yasuda - Satoda [-] 7    
401 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 7    
402 Matsui - Suzuki - Suzuki [-] 7    
403 Omi - Sasaki - Kawakami [-] 7    
404 Kyoya - Sakuraba - Kato [-] 7    
405 Sato - Imai - Oota [-] 7    
406 Ushie - Matsuda - Nonaka [-] 7    
407 Iwaki - Takeda - Shibata [-] 7    
408 Iso - Arai - Kojima [-] 7    
409 Furusato - Fukumoto - Satou [-] 7    
410 Lange - Schiber - Mcmillin [-] 7    
411 Kashiwa - Endo - Ichijyo [-] 7    
412 Izaki - Fujii - Kakiuchi [-] 7    
413 Tanaka - Iwata - Ichikawa [-] 7    
414 Fukuda - Nakamura - Hamada [-] 7    
415 Ito - Harada - Akagami [-] 7    
416 Ishizaka - Shimura - Konishi [-] 7    
417 Seki - Matsuzaki - Yatabe [-] 7    
418 Takei - Asakura - Kitou [-] 7    
419 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 7    
420 Monzen - Kawase - Komizo [-] 7    
421 Ito - Murakami - Nomura [-] 7    
422 Harada - Kanegae - Ito [-] 7    
423 Mori - Mitani - Hirose [-] 6    
424 Tanaka - Kobayashi - Hagiya [-] 6    
425 Sawada - Wada - Itani [-] 6    
426 Ooi - Sasahara - Teramoto [-] 6    
427 Shinoda - Yamagata - Shimada [-] 6    
428 Omuta - Akagawa - Yosida [-] 6    
429 Tsuchiya - Ohnishi - Yoshizawa [-] 6    
430 Takeuchi - Yokoyama - Abe [-] 6    
431 Kitabayashi - Ikoma - Ito [-] 6    
432 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 6    
433 Maruyama - Enomoto - Matsumoto [-] 6    
434 Hori - Ohkawa - Narita [-] 6    
435 Murakami - Murakami - Takeshita [-] 6    
436 Okada - Tazawa - Okajima [-] 6    
437 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6    
438 Ishihara - Ito - Saito [-] 6    
439 Imura - Tozuka - Matsuyama [-] 6    
440 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 6    
441 Kakiki - Ishino - Kaneko [-] 6    
442 Kono - Utsunomiya - Watanabe [-] 6    
443 Kubota - Shin - Kanaishi [-] 6    
444 Chang - Huang - Chien [-] 6    
445 Sotomura - Ueno - Kawakami [-] 6    
446 Hirata - Uchida - Ohno [-] 6    
447 Kasagawa - Wada - Takani [-] 6    
448 Yamaguchi - Taniguchi - Ikeda [-] 6    
449 Fujimoto - Motooka - Miyawaki [-] 6    
450 Wada - Tanahashi - Ikenoko [-] 6    
451 Takaki - Masui - Satou [-] 6    
452 Saito - Naide - Sasabe [-] 6    
453 Arai - Furukawa - Honma [-] 6    
454 Weng - Qian - Yin [-] 6    
455 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6    
456 Takahashi - Mukuno - Sasaki [-] 6    
457 Shinohara - Seki - Yokumichi [-] 6    
458 Hiyama - Matsuura - Kiyono [-] 6    
459 Naruse - Tsuruta - Sasaki [-] 6    
460 Inagaki - Ikeda - Omi [-] 6    
461 Takafuji - Yasue - Ota [-] 6    
462 Hosak - Oldziey - Straughn [-] 6    
463 Osawa - Ishibashi - Negishi [-] 6    
464 Arimatsu - Mochizuki - Tuzuki [-] 6    
465 Kawanami - Kikuchi - Sugimura [-] 6    
466 Horibe - Hayashi - Tsutsumi [-] 6    
467 Seki - Tanaka - Yamaura [-] 6    
468 Miotani - Asai - Asai [-] 6    
469 Fukushima - Nomura - Kumagai [-] 6    
470 Sato - Sugimori - Shimizu [-] 6    
471 Takamura - Matsubara - Yamamoto [-] 6    
472 Kobayashi - Kojima - Murakami [-] 6    
473 Endoh - Saito - Furukawa [-] 6    
474 Nakagawa - Yoshihara - Sugimoto [-] 6    
475 Kyo - Sun - Deng [-] 6    
476 Kobayashi - Mizutani - Fujita [-] 6    
477 Sugiura - Kobayashi - Arai [-] 6    
478 Isizaki - Takuwa - Fujii [-] 6    
479 Nishimura - Nishizaki - Fujita [-] 6    
480 Azuma - Miyazono - Takahashi [-] 6    
481 Fukunaga - Oota - Nakada [-] 6    
482 Orihara - Matsuyama - Fujisawa [-] 6    
483 Tan - Yu - Go [-] 6    
484 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 6    
485 Akama - Kobayashi - Takase [-] 6    
486 Ideguchi - Yamamoto - Fukutani [-] 6    
487 Shigemune - Ikeda - Kusachi [-] 6    
488 Iwaki - Hozumi - Iida [-] 6    
489 Iwasaki - Hamamoto - Kakiuti [-] 6    
490 Ohta - Ogawa - Mizoue [-] 6    
491 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 6    
492 Homgou - Hiraoka - Miyajima [-] 6    
493 Baba - Umehara - Nomura [-] 6    
494 Ando - Ueda - Ota [-] 6    
495 Yamamoto - Furukawa - Takeuchi [-] 6    
496 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 6    
497 Yamada - Yamada - Yano [-] 6    
498 Kohagura - Takahashi - Kutomi [-] 6    
499 Sasaki - Maruyama - Okada [-] 6    
500 Tachibana - Hayashi - Yamanaka [-] 6    
501 Imai - Tomioka - Tsuchiya [-] 6    
502 Yazaki - Yazaki - Aoki [-] 6    
503 Yabumoto - Kurihara - Kinoshita [-] 6    
504 Welty - Partanen - Oshima [-] 6    
505 Matsuda - Watanabe - Shibuya [-] 6    
506 Aoshima - Suzuki - Kodama [-] 6    
507 Nishi - Kurokawa - Ooka [-] 6    
508 Kusuzawa - Tamai - Nojima [-] 6    
509 Toyama - Inotsume - Mochizuki [-] 6    
510 Omura - Akagi - Seko [-] 5    
511 Tanabe - Tabata - Nanba [-] 5    
512 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 5    
513 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 5    
514 Sato - Tanaka - Takayama [-] 4    
515 Anan - Oku - Yamanaka [-] 4    
516 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 4    
517 Yamamura - Suematsu - Wada [-] 4    
518 Nishida - Shibata - Ishino [-] 4    
519 Kurokawa - Kawakami - Higashira [-] 4    
520 Takeshita - Nakajima - Miyoshi [-] 4    
521 Yamashita - Miyagawa - Tanaka [-] 4    
522 Ota - Yamada - Tanji [-] 4    
523 Kobayashi - Ido - Shimizu [-] 4    
524 Nishimura - Hasegawa - Iwatsuki [-] 4    
525 Kikuchi - Kokubun - Nanba [-] 4    
526 Yokokawa - Hasegawa - Ishikawa [-] 4    
527 Matsuura - Taniguchi - Kojima [-] 4    
528 Aoki - Nagai - Nawa [-] 4    
529 Nakazawa - Nakajima - Yamamoto [-] 4    
530 Ishihama - Kanai - Karibe [-] 4    
531 Maruyama - Kondo - Kawaguchi [-] 4    
532 Sawa - Yamamoto - Chiba [-] 3    
533 Koumoto - Akase - Akase [-] 3    
534 Yoshimoto - Ozima - Ogata [-] 3    
535 Takeuchi - Takase - Hayami [-] 3    
536 Hayashi - Naganawa - Tanaka [-] 3    
537 Azeti - Matuda - Nakamura [-] 3    
538 Yumito - Matsuura - Minami [-] 3    
539 Onishi - Taniguchi - Tanimura [-] 3    
540 Okumura - Itakura - Makino [-] 3    
541 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 3    
542 Morimine - Kondo - Iwata [-] 3    
543 Matsumura - Misono - Takashiro [-] 3    
544 Mizoguchi - Tasugi - Ikeda [-] 3    
545 Yamamura - Yamamura - Kanagawa [-] 3    
546 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 3    
547 Itoh - Ushikubo - Yamamoto [-] 3    
548 Miwa - Abe - Suzuike [-] 3    
549 Saito - Miyake - Kato [-] 3    
550 Mizukami - Yoshihara - Abe [-] 3    
551 Ota - Munekata - Harada [-] 3    
552 Satou - Shimizu - Jinba [-] 3    
553 Yagawa - Watanabe - Yokomizo [-] 3    
554 Naito - Higashi - Kawabata [-] 3    
555 Ikuta - Matsui - Okamura [-] 3    
556 Arai - Yamaguchi - Nakamura [-] 3    
557 Noto - Kitahara - Amemiya [-] 3    
558 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 3    
559 Tsuchida - Ideue - Yoshimura [-] 3    
560 Katagiri - Komatsubara - Abe [-] 3    
561 Kakinoki - Yamato - Kanda [-] 3    
562 Yamasaki - Hagiwara - Ikegawa [-] 3    
563 Asama - Yoshikawa - Matsuura [-] 3    
564 Satoh - Sakai - Yamada [-] 3    
565 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 3    
566 Hashimoto - Frusawa - Saitou [-] 3    
567 Wachigai - Kasahara - Nakano [-] 3    
568 Shimomachi - Yamada - Goto [-] 3    
569 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 3    
570 Kiyohara - Nishikawa - Suzuki [-] 3    
571 Shuji - Hamada - Yoda [-] 3    
572 Ueno - Muto - Kurata [-] 3    
573 Hashimoto - Kurita - Hishiyama [-] 3    
574 Kawano - Kowata - Kawasaki [-] 3    
575 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 3    
576 Sakuragi - Seki - Yoshimura [-] 3    
577 Sekine - Iwamoto - Kawafuji [-] 3    
578 Kawaguchi - Tokuda - Adachi [-] 3    
579 Sasaki - Kim - Ishii [-] 3    
580 Fukuda - Komiyama - Shimano [-] 3    
581 Onishi - Aka - Fukuta [-] 3    
582 Mutaguchi - Kawai - Takahashi [-] 3    
583 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 3    
584 Takami - Arai - Simokobe [-] 3    
585 Shiohama - Neki - Terawaki [-] 3    
586 Katou - Kanbayashi - Tsuruoka [-] 3    
587 Watanabe - Sakai - Noji [-] 3    
588 Okuyama - Hitouji - Nakabe [-] 3    
589 Muramatsu - Hirokawa - Nozawa [-] 3    
590 Honda - Se - Kawachi [-] 3    
591 Itou - Goto - Kitao [-] 3    
592 Kawakami - Sakai - Misawa [-] 3    
593 Ushijima - Kawai - Hiromasa [-] 3    
594 Ooishi - Kudou - Maeda [-] 3    
595 Shinmura - Hayashi - Kanamori [-] 3    
596 Tsuzaki - Kanda - Kondou [-] 3    
597 Suzuki - Onoue - Hirasawa [-] 3    
598 Sakaida - Hosoi - Hickling [-] 3    
599 Satou - Horita - Makino [-] 3    
600 Tazawa - Mizumoto - Tanaka [-] 3    
601 Imai - Ogawa - Takemura [-] 3    
602 Kojima - Ogawa - Kousaka [-] 3    
603 Shibue - Sasayama - Sonoda [-] 3    
604 Urabe - Aoki - Yokota [-] 3    
605 Ishii - Kawai - Yoshihara [-] 3    
606 Sagara - Tokumaru - Takubo [-] 3    
607 Asada - Iwasaki - Saitou [-] 3    
608 Suzuki - Asakawa - Kikuchi [-] 3    
609 Onoda - Akai - Niinami [-] 2    
610 Ogawa - Ikegami - Inoe [-] 2    
611 Hoshino - Hoshino - Hoshino [-] 2    
612 Chen - Zhi - Mak [-] 1    
613 Nishimura - Tamura - Okuyama [-] 1    
614 Taniguchi - Okunaka - Nakanishi [-] 1    
615 Hamachiyo - Michibata - Ibe [-] 1    
616 Sidran - Jasinto - Sanchez [-] 1    
617 Kiyonaga - Nakamura - Nakamura [-] 1    
618 Takenaka - Watanabe - Nishiyama [-] 1    
619 Shimizu - Hata - Ono [-] 1    
620 Abe - Ando - Suda [-] 1    
621 Kase - Kokawa - Watanabe [-] 1    
622 Fujita - Yamamoto - Yamane [-] 1    
623 Sato - Uehara - Aoyama [-] 0    
624 Aoi - Miyamoto - Katagiro [-] 0    
625 Tobe - Watanabe - Komori [-] 0    
626 Taira - Kawashima - Wakayama [-] 0    
627 Kumaoka - Yoshimatsu - Okamura [-] 0    
628 Takahashi - Teramoto - Aoto [-] 0    
629 Birmingham - Kaplan - Schwenk [-] 0    
630 Hasegawa - Tamura - Okamoto [-] 0    
631 Yamamiya - Moriya - Atsuji [-] 0    
632 Nakai - Noine - Hirayama [-] 0    
633 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0    
634 Yoshimoto - Takao - Miyahara [-] 0    
635 Doi - Gouto - Kitagawa [-] 0    
636 Oonishi - Tanioka - Okamoto [-] 0    
637 Fujimoto - Omori - Kataoka [-] 0    
638 Ninagawa - Kondo - Ishikawa [-] 0    
639 Ito - Fuji - Suzuki [-] 0    
640 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 0    
641 Nohara - Arai - Goto [-] 0    
642 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 0    
643 Kengo - Shirakawa - Kanno [-] 0    
644 Ogawa - Okamoto - Mizuki [-] 0    
645 Fujimoto - Nakayama - Yamada [-] 0    
646 Yasuda - Kuwashiro - Furutani [-] 0    
647 Shiozu - Nose - Yamaguchi [-] 0    
648 Abe - Taketuji - Henmi [-] 0    
649 Takanohashi - Shimanuki - Amano [-] 0    
650 Ehara - Mikami - Tokunaga [-] 0    
651 Katou - Kubo - Suzuki [-] 0    
652 Kowada - Sagae - Nishida [-] 0    
653 Kubota - Yamada - Ejima [-] 0    
654 Kaminaga - Sugawara - Takano [-] 0    
655 Yasunaka - Mashima - Takahashi [-] 0    
656 Saruta - Ogata - Sugaya [-] 0    
657 Muto - Kani - Inoue [-] 0    
658 Ikebe - Kato - Magaki [-] 0    
659 Tsujimoto - Tomita - Cho [-] 0    
660 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0    
661 Zaima - Sumihira - Ujike [-] 0    
662 Mori - Mori - Yoshihara [-] 0    
663 Kahata - Kinoshita - Suzuki [-] 0    
664 Gouhara - Arita - Mukuda [-] 0    

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All