Round 1 Standings

Posted in Event Coverage on October 11, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Matsumoto - Nakamura - Ikawa [-] 3 0.3333
2 Kobayashi - Kato - Ban [-] 3 0.3333
3 Otu - Uchida - Maki [-] 3 0.3333
4 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 3 0.3333
5 Yamamoto - Oshimi - Niwa [-] 3 0.3333
6 Sato - Iwabuchi - Tobisawa [-] 3 0.3333
7 Kakei - Kojima - Tukiji [-] 3 0.3333
8 Ueda - Masuda - Hashikawa [-] 3 0.3333
9 Osawa - Hirosawa - Tsumura [-] 3 0.3333
10 Xiao - Tang - Guo [-] 3 0.3333
11 Tamada - Kakumae - Harane [-] 3 0.3333
12 Ikebata - Matsubara - Yamamoto [-] 3 0.3333
13 Yamada - Takeda - Hata [-] 3 0.3333
14 Iwatsu - Makino - Kawachi [-] 3 0.3333
15 Urano - Terawaki - Kurita [-] 3 0.3333
16 Nakano - Kawamura - Itsukushima [-] 3 0.3333
17 Takeche - Takahashi - Ido [-] 3 0.3333
18 Kakiki - Ishino - Kaneko [-] 3 0.3333
19 Takahashi - Ishikawa - Nishiguchi [-] 3 0.3333
20 Nakanishi - Morishita - Okura [-] 3 0.3333
21 Iwasaki - Hamamoto - Kakiuti [-] 3 0.3333
22 Banno - Terada - Uemonsa [-] 3 0.3333
23 Hieda - Miura - Ogawa [-] 3 0.3333
24 Yasuda - Maruya - Kimura [-] 3 0.3333
25 Wang - Xu - Li [-] 3 0.3333
26 Ishihara - Ito - Saito [-] 3 0.3333
27 Hayashi - Kasuga - Horikawa [-] 3 0.3333
28 Sodeyama - Homma - Kawauchi [-] 3 0.3333
29 Uno - Sakai - Mihara [-] 3 0.3333
30 Nishimura - Nishizaki - Fujita [-] 3 0.3333
31 Okamoto - Hashimoto - Adachi [-] 3 0.3333
32 Morimine - Kondo - Iwata [-] 3 0.3333
33 Motomura - Segou - Gotou [-] 3 0.3333
34 Tamano - Yamakita - Koike [-] 3 0.3333
35 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.3333
36 Hashimoto - Tsubouchi - Jinno [-] 3 0.3333
37 Saito - Lee Shi - Kelvin [-] 3 0.3333
38 Wada - Tanahashi - Ikenoko [-] 3 0.3333
39 Bae - Je - Yoo [-] 3 0.3333
40 Yamaguchi - Taniguchi - Ikeda [-] 3 0.3333
41 Sawada - Wada - Itani [-] 3 0.3333
42 Tanaka - Ikai - Tasaki [-] 3 0.3333
43 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 3 0.3333
44 Kasagawa - Wada - Takani [-] 3 0.3333
45 Baba - Nakura - Hirai [-] 3 0.3333
46 Andou - Matsuda - Takaki [-] 3 0.3333
47 Kawata - Sawada - Funami [-] 3 0.3333
48 Sugiyama - Otsuka - Sakakibara [-] 3 0.3333
49 Seki - Tanaka - Yamaura [-] 3 0.3333
50 Sakamoto - Oohashi - Mori [-] 3 0.3333
51 Mori - Mitani - Hirose [-] 3 0.3333
52 Kukino - Katayama - Arai [-] 3 0.3333
53 Saito - Miyake - Kato [-] 3 0.3333
54 Hayashi - Naganawa - Tanaka [-] 3 0.3333
55 Sawa - Yamamoto - Chiba [-] 3 0.3333
56 Okai - Yada - Hirata [-] 3 0.3333
57 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 3 0.3333
58 Mitsuyasu - Oi - Kozaki [-] 3 0.3333
59 Yamaguchi - Goto - Yoshioka [-] 3 0.3333
60 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 3 0.3333
61 Shimokobe - Sasaki - Nagayama [-] 3 0.3333
62 Itada - Katou - Shimokawabe [-] 3 0.3333
63 Fukuda - Nakamura - Hamada [-] 3 0.3333
64 Robb - Riphat - Dam [-] 3 0.3333
65 Sakuta - Tomita - Kobayashi [-] 3 0.3333
66 Hamaguchi - Komikado - Yoshikawa [-] 3 0.3333
67 Liu - Zhang - Qi [-] 3 0.3333
68 Matsumoto - Kihara - Kawahama [-] 3 0.3333
69 Sugimura - Tsuboyama - Nuruki [-] 3 0.3333
70 Takeuchi - Takase - Hayami [-] 3 0.3333
71 Tanaka - Sakamoto - Kojima [-] 3 0.3333
72 Takeshita - Nakajima - Miyoshi [-] 3 0.3333
73 Kadota - Nakayama - Aranami [-] 3 0.3333
74 Matsuzaki - Hashizume - Taguti [-] 3 0.3333
75 Kato - Aida - Uehara [-] 3 0.3333
76 Kawaguchi - Namikawa - Sano [-] 3 0.3333
77 Yokoyama - Takada - Takashima [-] 3 0.3333
78 Mori - Ishimaru - Maruo [-] 3 0.3333
79 Kawamata - Mikami - Nishiyama [-] 3 0.3333
80 Ihara - Oshima - Shiotani [-] 3 0.3333
81 Hashimoto - Uzuki - Kawamura [-] 3 0.3333
82 Liu - Hu - Li [-] 3 0.3333
83 Noge - Iwamura - Nakata [-] 3 0.3333
84 Kawamura - Terai - Miyawaki [-] 3 0.3333
85 Miyake - Saida - Nakada [-] 3 0.3333
86 Natsume - Ishihara - Tanahashi [-] 3 0.3333
87 Hayamizu - Takeuchi - Teramura [-] 3 0.3333
88 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 3 0.3333
89 Shibata - Tanabe - Tamamura [-] 3 0.3333
90 Suh - Na - Nam [-] 3 0.3333
91 Fukushima - Nomura - Kumagai [-] 3 0.3333
92 Nakano - Makino - Suzuki [-] 3 0.3333
93 Naito - Higashi - Kawabata [-] 3 0.3333
94 Shin - Oono - Honda [-] 3 0.3333
95 Nakamura - Itou - Hatta [-] 3 0.3333
96 Yamada - Matsushima - Naemura [-] 3 0.3333
97 Nakatani - Iwabuchi - Ishijima [-] 3 0.3333
98 Nakagawa - Yoshihara - Sugimoto [-] 3 0.3333
99 Saito - Yamada - Katagiri [-] 3 0.3333
100 Yasufuku - Kodoma - Suzuki [-] 3 0.3333
101 Ichikawa - Nishizawa - Matsumura [-] 3 0.3333
102 Murata - Oohashi - Wachi [-] 3 0.3333
103 Ohori - Matsumoto - Hagiwara [-] 3 0.3333
104 Nukita - Tanaka - Shoji [-] 3 0.3333
105 Sekine - Iwamoto - Kawafuji [-] 3 0.3333
106 Seki - Sonn - Sun [-] 3 0.3333
107 Kobachi - Kitagawa - Shimizu [-] 3 0.3333
108 Gotou - Inuduka - Yamaguchi [-] 3 0.3333
109 Tanaka - Nakamura - Honma [-] 3 0.3333
110 Omi - Sasaki - Kawakami [-] 3 0.3333
111 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 3 0.3333
112 Murata - Negishi - Kimura [-] 3 0.3333
113 Sakurabayashi - Shimazu - Shimizu [-] 3 0.3333
114 Omuta - Akagawa - Yosida [-] 3 0.3333
115 Endo - Yasuda - Satoda [-] 3 0.3333
116 Ohshiba - Maeda - Samejima [-] 3 0.3333
117 Maruyama - Katakawa - Matsumoto [-] 3 0.3333
118 Hashimoto - Kurita - Hishiyama [-] 3 0.3333
119 Teeradechsakul - Techarattanaprasert - Chaovarindr [-] 3 0.3333
120 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 3 0.3333
121 Nakashima - Matsumoto - Shoji [-] 3 0.3333
122 Akama - Kobayashi - Takase [-] 3 0.3333
123 Tanaka - Kimura - Kusanagi [-] 3 0.3333
124 Tan - Yu - Go [-] 3 0.3333
125 Maruyama - Enomoto - Matsumoto [-] 3 0.3333
126 Yanase - Nagao - Yoshimori [-] 3 0.3333
127 Kako - Hayashi - Watanabe [-] 3 0.3333
128 Mishima - Shioya - Kobayashi [-] 3 0.3333
129 Nishina - Yamamoto - Maeda [-] 3 0.3333
130 Yuuki - Tada - Yamamoto [-] 3 0.3333
131 Igarasi - Kuribara - Iwagami [-] 3 0.3333
132 Nagasaki - Harano - Nakaigawa [-] 3 0.3333
133 Hayashi - Otuka - Hirabayashi [-] 3 0.3333
134 Ikeda - Sato - Watanabe [-] 3 0.3333
135 Hirasawa - Suzuki - Takiguchi [-] 3 0.3333
136 Harasima - Takano - Arai [-] 3 0.3333
137 Asama - Yoshikawa - Matsuura [-] 3 0.3333
138 Asano - Matsumoto - Sugimoto [-] 3 0.3333
139 Terasawa - Kitaoka - Maki [-] 3 0.3333
140 Ando - Ueda - Ota [-] 3 0.3333
141 Satoh - Sakai - Yamada [-] 3 0.3333
142 Ando - Ide - Kawai [-] 3 0.3333
143 Hirosawa - Ogawa - Fujikura [-] 3 0.3333
144 Itazu - Higuchi - Kashiwagi [-] 3 0.3333
145 Tokuyama - Mimidou - Matsubara [-] 3 0.3333
146 Endoh - Saito - Furukawa [-] 3 0.3333
147 Zulkarnaen - Izwan Shah - Mohd Khairul Anuar [-] 3 0.3333
148 Okuyama - Hitouji - Nakabe [-] 3 0.3333
149 Koike - Hattori - Tsukamoto [-] 3 0.3333
150 Yamashita - Miyagawa - Tanaka [-] 3 0.3333
151 Shikano - Akase - Yoshimura [-] 3 0.3333
152 Kumazawa - Takimoto - Osuga [-] 3 0.3333
153 Ichikawa - Matsuyama - Muraoka [-] 3 0.3333
154 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 3 0.3333
155 Takahashi - Seo - Suzuki [-] 3 0.3333
156 Yamaguchi - Kamizono - Takeuchi [-] 3 0.3333
157 Yamamura - Suematsu - Wada [-] 3 0.3333
158 Kondo - Murase - Kurashima [-] 3 0.3333
159 Kinoshita - Yakushi - Tabata [-] 3 0.3333
160 Fujimura - Tedori - Yajima [-] 3 0.3333
161 Matsubara - Hiyoshi - Yamada [-] 3 0.3333
162 Yamazaki - Ishikawa - Kimura [-] 3 0.3333
163 Murakami - Ozawa - Kumagai [-] 3 0.3333
164 Boku - Ichikawa - Taki [-] 3 0.3333
165 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 3 0.3333
166 Ooi - Sasahara - Teramoto [-] 3 0.3333
167 Yanagihara - Nakao - Sugiyama [-] 3 0.3333
168 Tachibana - Nakamura - Miyabe [-] 3 0.3333
169 Furugen - Shinzato - Oshiro [-] 3 0.3333
170 Inoue - Kamo - Takao [-] 3 0.3333
171 Yoshii - Takahashi - Shinohara [-] 3 0.3333
172 Yoshida - Takahashi - Horiuchi [-] 3 0.3333
173 Mori - Tawada - Takao [-] 3 0.3333
174 Tamuto - Hirano - Itou [-] 3 0.3333
175 Suezawa - Kajitani - Ogo [-] 3 0.3333
176 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 3 0.3333
177 Nakamura - Fukaya - Kondou [-] 3 0.3333
178 Nakatani - Takada - Higashimori [-] 3 0.3333
179 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 3 0.3333
180 Hoshino - Horie - Satonaka [-] 3 0.3333
181 Suematsu - Tomomura - Morofuji [-] 3 0.3333
182 Masumoto - Horiike - Komada [-] 3 0.3333
183 Okada - Sugiyama - Takahashi [-] 3 0.3333
184 Oonishi - Tsukahara - Yoshikawa [-] 3 0.3333
185 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3 0.3333
186 Kashiwa - Endo - Ichijyo [-] 3 0.3333
187 Nakano - Isikawa - Kobayasi [-] 3 0.3333
188 Dong - Chen - Guan [-] 3 0.3333
189 Inoue - Miyake - Nakagami [-] 3 0.3333
190 Tajiri - Kitaoka - Kumagai [-] 3 0.3333
191 Okumura - Itakura - Makino [-] 3 0.3333
192 Takaya - Kanbe - Oomori [-] 3 0.3333
193 Ueki - Seki - Sasaki [-] 3 0.3333
194 Kubota - Shin - Kanaishi [-] 3 0.3333
195 Itoh - Yamakawa - Miyamoto [-] 3 0.3333
196 Hirata - Uchida - Ohno [-] 3 0.3333
197 Ueno - Yagi - Kushibe [-] 3 0.3333
198 Demura - Takeda - Shinya [-] 3 0.3333
199 Horibe - Hayashi - Tsutsumi [-] 3 0.3333
200 Fukagawa - Itou - Oikawa [-] 3 0.3333
201 Ishii - Yamada - Yajima [-] 3 0.3333
202 Hasebe - Yamasaki - Miyamoto [-] 3 0.3333
203 Yamamura - Yamamura - Kanagawa [-] 3 0.3333
204 Calcano - Sochurek - Yam [-] 3 0.3333
205 Shimomachi - Yamada - Goto [-] 3 0.3333
206 Tsuchimoto - Akiduki - Itou [-] 3 0.3333
207 Wachigai - Kasahara - Nakano [-] 3 0.3333
208 Yoshihara - Shimura - Hara [-] 3 0.3333
209 Umeno - Shiki - Katou [-] 3 0.3333
210 Nagaoka - Kuroda - Fujita [-] 3 0.3333
211 Kajiwara - Egeyama - Imagawa [-] 3 0.3333
212 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 3 0.3333
213 Ito - Aoki - Fuziki [-] 3 0.3333
214 Ikai - Ono - Goto [-] 3 0.3333
215 Matsui - Moriyama - Ishihara [-] 3 0.3333
216 Okada - Tazawa - Okajima [-] 3 0.3333
217 Ousaka - Yoon - Yasutomi [-] 3 0.3333
218 Hosokawa - Mihara - Shimizu [-] 3 0.3333
219 Salvador - Kanegawa - Tomizawa [-] 3 0.3333
220 Yoshino - Kabeya - Ogawa [-] 3 0.3333
221 Matsumura - Yasumoto - Sato [-] 3 0.3333
222 Sezume - Nagoya - Wati [-] 3 0.3333
223 Ono - Yokozawa - Kirito [-] 3 0.3333
224 Kawakami - Watanabe - Kimura [-] 3 0.3333
225 Hagiwara - Seki - Tsujikawa [-] 3 0.3333
226 Endo - Takeishi - Mochiki [-] 3 0.3333
227 Kawanami - Kikuchi - Sugimura [-] 3 0.3333
228 Sugiyama - Yamaguchi - Soyama [-] 3 0.3333
229 Chiba - Nagano - Ono [-] 3 0.3333
230 Sato - Tanaka - Komizo [-] 3 0.3333
231 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 3 0.3333
232 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 3 0.3333
233 Koyanagi - Mori - Satou [-] 3 0.3333
234 Takahashi - Mukuno - Sasaki [-] 3 0.3333
235 Innes-taylor - Masuda - Suzuki [-] 3 0.3333
236 Sano - Honda - Saito [-] 3 0.3333
237 Fujimoto - Motooka - Miyawaki [-] 3 0.3333
238 Kitabayashi - Ikoma - Ito [-] 3 0.3333
239 Oikawa - Yasuda - Nagai [-] 3 0.3333
240 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 3 0.3333
241 Shimamura - Katabira - Ootani [-] 3 0.3333
242 Iwasaki - Nishio - Shinohara [-] 3 0.3333
243 Zhang - Hamada - Zhou [-] 3 0.3333
244 Ando - Nagano - Hasegawa [-] 3 0.3333
245 Yukuhiro - Sato - Yamamoto [-] 3 0.3333
246 Kamada - Oono - Nakagawa [-] 3 0.3333
247 Sato - Miyake - Yamada [-] 3 0.3333
248 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 3 0.3333
249 Osikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 3 0.3333
250 Azeti - Matuda - Nakamura [-] 3 0.3333
251 Suzuki - Takahashi - Yamada [-] 3 0.3333
252 Hayashi - Hasegawa - Muneta [-] 3 0.3333
253 Umeda - Tao - Yamasaki [-] 3 0.3333
254 Takeuchi - Matumoto - Yamamoto [-] 3 0.3333
255 Akaike - Nakagawa - Ito [-] 3 0.3333
256 Yoshiura - Katou - Kawanishi [-] 3 0.3333
257 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 3 0.3333
258 Huang - Kuo - Cheng [-] 3 0.3333
259 He - Sun - Zhang [-] 3 0.3333
260 Iiduka - Yokoi - Kawamoto [-] 3 0.3333
261 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 3 0.3333
262 Ivan - De Rosa - Carlos [-] 3 0.3333
263 Ogasawara - Sato - Agemura [-] 3 0.3333
264 Weng - Qian - Yin [-] 3 0.3333
265 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 3 0.3333
266 Fukudome - Kagotani - Higashino [-] 3 0.3333
267 Sato - Egawa - Kato [-] 3 0.3333
268 Ogata - Honda - Masuda [-] 3 0.3333
269 Nakai - Uemoto - Ichihara [-] 3 0.3333
270 Oikawa - Noguchi - Aoyagi [-] 3 0.3333
271 Nishizawa - Ootsu - Kato [-] 3 0.3333
272 Takamura - Matsubara - Yamamoto [-] 3 0.3333
273 Wada - Pacis - Kitazawa [-] 3 0.3333
274 Yamamoto - Kaneko - Omura [-] 3 0.3333
275 Mizutani - Koide - Sugai [-] 3 0.3333
276 Bai - Yu - Han [-] 3 0.3333
277 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 3 0.3333
278 Hiyama - Matsuura - Kiyono [-] 3 0.3333
279 Terada - Mizutani - Katagiri [-] 3 0.3333
280 Senbokuya - Suzuki - Hasimoto [-] 3 0.3333
281 Ushie - Matsuda - Nonaka [-] 3 0.3333
282 Tanaka - Hoyou - Hirokazu [-] 3 0.3333
283 Anzai - Watanabe - Kumagai [-] 3 0.3333
284 Sato - Sugimori - Shimizu [-] 3 0.3333
285 Fujimori - Kawaguchi - Takahashi [-] 3 0.3333
286 Kikuchi - Yasumoto - Masaki [-] 3 0.3333
287 Chang - Huang - Chien [-] 3 0.3333
288 Miyawaki - Okubo - Takahashi [-] 3 0.3333
289 Iijima - Moriya - Oikawa [-] 3 0.3333
290 Watanabe - Oshima - Onoe [-] 3 0.3333
291 Goto - Kurita - Mitsuhashi [-] 3 0.3333
292 Ideguchi - Yamamoto - Fukutani [-] 3 0.3333
293 Yamada - Aida - Takakuwa [-] 3 0.3333
294 Imai - Takeda - Takami [-] 3 0.3333
295 Zhou - Hu - Yu [-] 3 0.3333
296 Ishida - Shinhama - Sakamoto [-] 3 0.3333
297 Sasaki - Kim - Ishii [-] 3 0.3333
298 Ebitani - Takeda - Sakuma [-] 3 0.3333
299 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 3 0.3333
300 Oda - Ogino - Kai [-] 3 0.3333
301 Esuga - Goto - Furukawa [-] 3 0.3333
302 Kyoya - Sakuraba - Kato [-] 3 0.3333
303 Tsuchiya - Ohnishi - Yoshizawa [-] 3 0.3333
304 Inazawa - Rita - Igarashi [-] 3 0.3333
305 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 3 0.3333
306 Koumoto - Akase - Akase [-] 3 0.3333
307 Iwaki - Takeda - Shibata [-] 3 0.3333
308 Okamura - Iwazaki - Baba [-] 3 0.3333
309 Kanayama - Sashida - Tsuruoka [-] 3 0.3333
310 Shinoda - Yamagata - Shimada [-] 3 0.3333
311 Arita - Tabe - Kanno [-] 3 0.3333
312 Takasaki - Fujimoto - Harada [-] 3 0.3333
313 Kajita - Koike - Funamoto [-] 1 0.3333
314 Omura - Akagi - Seko [-] 1 0.3333
315 Taniguchi - Okunaka - Nakanishi [-] 1 0.3333
316 Kotani - Hakozaki - Tomita [-] 1 0.3333
317 Aoki - Nagai - Nawa [-] 1 0.3333
318 Ishizaka - Shimura - Konishi [-] 1 0.3333
319 Sasaki - Nose - Araki [-] 1 0.3333
320 Nishimoto - Yoshida - Kumon [-] 1 0.3333
321 Nakamura - Mizuno - Miura [-] 1 0.3333
322 Abe - Ando - Suda [-] 1 0.3333
323 Ota - Yamada - Tanji [-] 1 0.3333
324 Shibata - Horikoshi - Imazawa [-] 1 0.3333
325 Ito - Masui - Sugiyama [-] 1 0.3333
326 Matsubara - Nakae - Shiba [-] 1 0.3333
327 Ishihama - Kanai - Karibe [-] 1 0.3333
328 Hoshino - Hoshino - Hoshino [-] 1 0.3333
329 Hamachiyo - Michibata - Ibe [-] 1 0.3333
330 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 1 0.3333
331 Imaizumi - Moromi - Ueshige [-] 1 0.3333
332 Kobayashi - Ido - Shimizu [-] 1 0.3333
333 Sato - Imai - Oota [-] 1 0.3333
334 Yoshii - Fukushi - Asai [-] 1 0.3333
335 Furusato - Fukumoto - Satou [-] 1 0.3333
336 Niigo - Doumoto - Kirihara [-] 1 0.3333
337 Iwaide - Takeda - Kasuga [-] 1 0.3333
338 Nakamura - Kishida - Kawashima [-] 1 0.3333
339 Ito - Harada - Akagami [-] 1 0.3333
340 Matsui - Suzuki - Suzuki [-] 1 0.3333
341 Tanabe - Tabata - Nanba [-] 1 0.3333
342 Kurokawa - Kawakami - Higashira [-] 1 0.3333
343 Iwasaki - Ishikawa - Fujii [-] 1 0.3333
344 Kase - Kokawa - Watanabe [-] 1 0.3333
345 Seiwada - Noda - Inoue [-] 1 0.3333
346 Ozawa - Watanabe - Otsubo [-] 1 0.3333
347 Yokokawa - Hasegawa - Ishikawa [-] 1 0.3333
348 Konishi - Miwa - Murahata [-] 1 0.3333
349 Takagi - Hibino - Okudaira [-] 1 0.3333
350 Onoda - Akai - Niinami [-] 1 0.3333
351 Kaneko - Ota - Matsushita [-] 1 0.3333
352 Iwaki - Inose - Igarasi [-] 1 0.3333
353 Hino - Nakata - Ootani [-] 0 1.0000
354 Lapnimitchai - Saetang - Kositaporn [-] 0 1.0000
355 Miyamoto - Sato - Yamanouchi [-] 0 1.0000
356 Onikiri - Watanabe - Yoneyama [-] 0 1.0000
357 Mori - Matsuya - Okamoto [-] 0 1.0000
358 Hasegawa - Tamura - Okamoto [-] 0 1.0000
359 Yoshida - Usui - Shimoyama [-] 0 1.0000
360 Mutaguchi - Kawai - Takahashi [-] 0 1.0000
361 Ogawa - Ikegami - Inoe [-] 0 1.0000
362 Tsuduki - Odachi - Higashida [-] 0 1.0000
363 Sakai - Furukawa - Masuda [-] 0 1.0000
364 Yamazaki - Ohta - Miura [-] 0 1.0000
365 Kengo - Shirakawa - Kanno [-] 0 1.0000
366 Ikuta - Matsui - Okamura [-] 0 1.0000
367 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 0 1.0000
368 Anan - Oku - Yamanaka [-] 0 1.0000
369 Kusuzawa - Tamai - Nojima [-] 0 1.0000
370 Matsuura - Taniguchi - Kojima [-] 0 1.0000
371 Azuma - Miyazono - Takahashi [-] 0 1.0000
372 Fukuki - Yamagata - Yonemura [-] 0 1.0000
373 Fujita - Yamamoto - Yamane [-] 0 1.0000
374 Kiyohara - Nishikawa - Suzuki [-] 0 1.0000
375 Furusawa - Hishida - Tsukagoshi [-] 0 1.0000
376 Ono - Ohashi - Takamura [-] 0 1.0000
377 Isizaki - Takuwa - Fujii [-] 0 1.0000
378 Ishii - Kawai - Yoshihara [-] 0 1.0000
379 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 0 1.0000
380 Ikebe - Kato - Magaki [-] 0 1.0000
381 Yohara - Nobe - Gondo [-] 0 1.0000
382 Narita - Takino - Tada [-] 0 1.0000
383 Osawa - Ishibashi - Negishi [-] 0 1.0000
384 Urabe - Aoki - Yokota [-] 0 1.0000
385 Ishizuki - Onoda - Oda [-] 0 1.0000
386 Ichii - Mori - Tanigawga [-] 0 1.0000
387 Miwa - Abe - Suzuike [-] 0 1.0000
388 Ito - Minoshima - Sugimoto [-] 0 1.0000
389 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 0 1.0000
390 Tashima - Okubo - Mitani [-] 0 1.0000
391 Yazaki - Yazaki - Aoki [-] 0 1.0000
392 Hashimoto - Yanagawa - Saijo [-] 0 1.0000
393 Ito - Fuji - Suzuki [-] 0 1.0000
394 Gouhara - Arita - Mukuda [-] 0 1.0000
395 Fujiwara - Furuuchi - Yanagita [-] 0 1.0000
396 Yasunaka - Mashima - Takahashi [-] 0 1.0000
397 Welty - Partanen - Oshima [-] 0 1.0000
398 Hagihara - Otsuka - Tanaka [-] 0 1.0000
399 Onishi - Kimura - Noguchi [-] 0 1.0000
400 Mori - Mori - Yoshihara [-] 0 1.0000
401 Tanaka - Yanagawa - Nihei [-] 0 1.0000
402 Nakaya - Okaniwa - Fujita [-] 0 1.0000
403 Asai - Okada - Katou [-] 0 1.0000
404 Sakuma - Ohashi - Watanabe [-] 0 1.0000
405 Yagawa - Watanabe - Yokomizo [-] 0 1.0000
406 Katou - Kanbayashi - Tsuruoka [-] 0 1.0000
407 Maruyama - Kondo - Kawaguchi [-] 0 1.0000
408 Onishi - Aka - Fukuta [-] 0 1.0000
409 Iso - Arai - Kojima [-] 0 1.0000
410 Abe - Matsubara - Yoshida [-] 0 1.0000
411 Kawano - Haritani - Ohara [-] 0 1.0000
412 Iwama - Kasima - Komiyama [-] 0 1.0000
413 Kurihara - Nakajima - Mitamura [-] 0 1.0000
414 Yumito - Matsuura - Minami [-] 0 1.0000
415 Kumaoka - Yoshimatsu - Okamura [-] 0 1.0000
416 Yoshimoto - Takao - Miyahara [-] 0 1.0000
417 Yasuda - Kuwashiro - Furutani [-] 0 1.0000
418 Usuyama - Nakajima - Hayata [-] 0 1.0000
419 Monzen - Kawase - Komizo [-] 0 1.0000
420 Matsumoto - Kawasaki - Noguchi [-] 0 1.0000
421 Tsuzaki - Kanda - Kondou [-] 0 1.0000
422 Takeuchi - Yokoyama - Abe [-] 0 1.0000
423 Kobayashi - Oshima - Nakano [-] 0 1.0000
424 Shiozu - Nose - Yamaguchi [-] 0 1.0000
425 Hirayama - Shiraishi - Yuda [-] 0 1.0000
426 Yamamiya - Moriya - Atsuji [-] 0 1.0000
427 Kakinoki - Yamato - Kanda [-] 0 1.0000
428 Watanabe - Sakai - Noji [-] 0 1.0000
429 Seno - Kondou - Hirase [-] 0 1.0000
430 Kubota - Yamada - Ejima [-] 0 1.0000
431 Mikami - Yamamoto - Uchino [-] 0 1.0000
432 Matsuzaki - Nakagawa - Orimo [-] 0 1.0000
433 Imura - Tozuka - Matsuyama [-] 0 1.0000
434 Iwaki - Hozumi - Iida [-] 0 1.0000
435 Yamada - Yamada - Yano [-] 0 1.0000
436 Ogawa - Okamoto - Mizuki [-] 0 1.0000
437 Inui - Miura - Wakita [-] 0 1.0000
438 Goshima - Urase - Mine [-] 0 1.0000
439 Ooishi - Kudou - Maeda [-] 0 1.0000
440 Hashimoto - Frusawa - Saitou [-] 0 1.0000
441 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0 1.0000
442 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 0 1.0000
443 Ushijima - Kawai - Hiromasa [-] 0 1.0000
444 Takafuji - Yasue - Ota [-] 0 1.0000
445 Ichikawa - Okamura - Shinomiya [-] 0 1.0000
446 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 0 1.0000
447 Fukuda - Komiyama - Shimano [-] 0 1.0000
448 Lange - Schiber - Mcmillin [-] 0 1.0000
449 Nagase - Kiyokawa - Honda [-] 0 1.0000
450 Noto - Kitahara - Amemiya [-] 0 1.0000
451 Murakami - Murakami - Takeshita [-] 0 1.0000
452 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 0 1.0000
453 Sasaki - Maruyama - Okada [-] 0 1.0000
454 Kawano - Kowata - Kawasaki [-] 0 1.0000
455 Hosaka - Abe - Matsuda [-] 0 1.0000
456 Sugiura - Kobayashi - Arai [-] 0 1.0000
457 Imai - Ogawa - Takemura [-] 0 1.0000
458 Wanibuchi - Sato - Kanazawa [-] 0 1.0000
459 Sekimoto - Nanamori - Shiraishi [-] 0 1.0000
460 Nohara - Arai - Goto [-] 0 1.0000
461 Kawasaki - Takakuwa - Shimura [-] 0 1.0000
462 Kumasaka - Sato - Komiya [-] 0 1.0000
463 Takenaka - Watanabe - Nishiyama [-] 0 1.0000
464 Suzuki - Hoshi - Miyagai [-] 0 1.0000
465 Doi - Gouto - Kitagawa [-] 0 1.0000
466 Maruno - Higuchi - Senshu [-] 0 1.0000
467 Toyama - Inotsume - Mochizuki [-] 0 1.0000
468 Onishi - Taniguchi - Tanimura [-] 0 1.0000
469 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 0 1.0000
470 Katagiri - Komatsubara - Abe [-] 0 1.0000
471 Takahashi - Mishima - Oishi [-] 0 1.0000
472 Sumitomo - Yamada - Tajitsu [-] 0 1.0000
473 Shiraishi - Kumura - Yasuda [-] 0 1.0000
474 Muroya - Sano - Masuda [-] 0 1.0000
475 Mizoguchi - Tasugi - Ikeda [-] 0 1.0000
476 Tobe - Watanabe - Komori [-] 0 1.0000
477 Yamamoto - Ookubo - Sakamoto [-] 0 1.0000
478 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 0 1.0000
479 Itou - Goto - Kitao [-] 0 1.0000
480 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 1.0000
481 Man Lok - Jim - Tong [-] 0 1.0000
482 Miotani - Asai - Asai [-] 0 1.0000
483 Komura - Maeda - Okada [-] 0 1.0000
484 Matsumura - Misono - Takashiro [-] 0 1.0000
485 Satou - Horita - Makino [-] 0 1.0000
486 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 0 1.0000
487 Kameyama - Kurokawa - Muta [-] 0 1.0000
488 Yamamoto - Sugiura - Tamamura [-] 0 1.0000
489 Kobayashi - Mizutani - Fujita [-] 0 1.0000
490 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 0 1.0000
491 Matsuda - Watanabe - Shibuya [-] 0 1.0000
492 Itou - Yamauchi - Fujita [-] 0 1.0000
493 Kumagai - Nakajima - Sayama [-] 0 1.0000
494 Shigemune - Ikeda - Kusachi [-] 0 1.0000
495 Takanohashi - Shimanuki - Amano [-] 0 1.0000
496 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 0 1.0000
497 Kohagura - Takahashi - Kutomi [-] 0 1.0000
498 Sakata - Shiraishi - Morikawa [-] 0 1.0000
499 Yao - Taniguchi - Omonishi [-] 0 1.0000
500 Kojima - Ogawa - Kousaka [-] 0 1.0000
501 Satou - Shimizu - Jinba [-] 0 1.0000
502 Suzuki - Maki - Ueki [-] 0 1.0000
503 Nanba - Kurata - Sato [-] 0 1.0000
504 Setsompop - Sadangrit - Kwanchaitunya [-] 0 1.0000
505 Sakaida - Hosoi - Hickling [-] 0 1.0000
506 Ishimura - Takimura - Ichikawa [-] 0 1.0000
507 Aizawa - Itou - Hozuki [-] 0 1.0000
508 Nishimura - Tamura - Okuyama [-] 0 1.0000
509 Sagara - Tokumaru - Takubo [-] 0 1.0000
510 Matsushima - Taga - Naoe [-] 0 1.0000
511 Takaki - Masui - Satou [-] 0 1.0000
512 Nishida - Shibata - Ishino [-] 0 1.0000
513 Kawabata - Oohashi - Tanimoto [-] 0 1.0000
514 Kobayashi - Morita - Akita [-] 0 1.0000
515 Sekikawa - Shimizu - Tanaka [-] 0 1.0000
516 Smolinski - Guan - Tartarini [-] 0 1.0000
517 Muramatsu - Hirokawa - Nozawa [-] 0 1.0000
518 Iwata - Asao - Kato [-] 0 1.0000
519 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 0 1.0000
520 Tachibana - Hayashi - Yamanaka [-] 0 1.0000
521 Otsuka - Otsuka - Okamoto [-] 0 1.0000
522 Ohta - Ogawa - Mizoue [-] 0 1.0000
523 Fujimoto - Nakayama - Yamada [-] 0 1.0000
524 Okamoto - Maeda - Goryo [-] 0 1.0000
525 Kobayasi - Hiroyama - Wai [-] 0 1.0000
526 Yabumoto - Kurihara - Kinoshita [-] 0 1.0000
527 Kamada - Matsui - Saeki [-] 0 1.0000
528 Orihara - Matsuyama - Fujisawa [-] 0 1.0000
529 Shimizu - Hata - Ono [-] 0 1.0000
530 Saitou - Isono - Nakamura [-] 0 1.0000
531 Honda - Se - Kawachi [-] 0 1.0000
532 Nakai - Noine - Hirayama [-] 0 1.0000
533 Takahashi - Teramoto - Aoto [-] 0 1.0000
534 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 0 1.0000
535 Imai - Okada - Matsushita [-] 0 1.0000
536 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 0 1.0000
537 Kaminaga - Sugawara - Takano [-] 0 1.0000
538 Kitagawa - Sasaki - Saito [-] 0 1.0000
539 Shinmura - Hayashi - Kanamori [-] 0 1.0000
540 Nomura - Tanigawa - Shigeno [-] 0 1.0000
541 Imanishi - Niitani - Takemoto [-] 0 1.0000
542 Suzuki - Asakawa - Kikuchi [-] 0 1.0000
543 Endo - Kawatsu - Nakayama [-] 0 1.0000
544 Yamasaki - Hagiwara - Ikegawa [-] 0 1.0000
545 Sato - Tanaka - Takayama [-] 0 1.0000
546 Mizukami - Yoshihara - Abe [-] 0 1.0000
547 Hiwatashi - Kaneko - Asou [-] 0 1.0000
548 Katou - Kubo - Suzuki [-] 0 1.0000
549 Fujimoto - Omori - Kataoka [-] 0 1.0000
550 Sidran - Jasinto - Sanchez [-] 0 1.0000
551 Itoh - Ushikubo - Yamamoto [-] 0 1.0000
552 Ando - Kasama - Tsutiya [-] 0 1.0000
553 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 0 1.0000
554 Matsumoto - Tsuruoka - Matsumoto [-] 0 1.0000
555 Fujii - Yoshida - Sugiyama [-] 0 1.0000
556 Shiohama - Neki - Terawaki [-] 0 1.0000
557 Suzuki - Yamane - Morita [-] 0 1.0000
558 Arai - Yamaguchi - Nakamura [-] 0 1.0000
559 Hasegawa - Oku - Takamiya [-] 0 1.0000
560 Chen - Zhi - Mak [-] 0 1.0000
561 Sakuragi - Seki - Yoshimura [-] 0 1.0000
562 Inagaki - Ikeda - Omi [-] 0 1.0000
563 Chuang - Cheng - Wu [-] 0 1.0000
564 Kyo - Sun - Deng [-] 0 1.0000
565 Tazawa - Mizumoto - Tanaka [-] 0 1.0000
566 Adachi - Yamazaki - Nagata [-] 0 1.0000
567 Ito - Murakami - Nomura [-] 0 1.0000
568 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 0 1.0000
569 Abe - Taketuji - Henmi [-] 0 1.0000
570 Tanaka - Iwata - Ichikawa [-] 0 1.0000
571 Hayata - Takahashi - Esaki [-] 0 1.0000
572 Takei - Asakura - Kitou [-] 0 1.0000
573 Matsumura - Sato - Kogure [-] 0 1.0000
574 Hirayama - Nagao - Takano [-] 0 1.0000
575 Ozawa - Shimizu - Yamaguchi [-] 0 1.0000
576 Yatori - Yoshimura - Funada [-] 0 1.0000
577 Iwasaki - Kitahara - Nanjo [-] 0 1.0000
578 Nomura - Hanawa - Araki [-] 0 1.0000
579 Ninagawa - Kondo - Ishikawa [-] 0 1.0000
580 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 0 1.0000
581 Tanaka - Kobayashi - Hagiya [-] 0 1.0000
582 Kawaguchi - Tokuda - Adachi [-] 0 1.0000
583 Kiyonaga - Nakamura - Nakamura [-] 0 1.0000
584 Hori - Ohkawa - Narita [-] 0 1.0000
585 Oonishi - Tanioka - Okamoto [-] 0 1.0000
586 Nishimura - Hasegawa - Iwatsuki [-] 0 1.0000
587 Shibue - Sasayama - Sonoda [-] 0 1.0000
588 Nagami - Deguchi - Yoshida [-] 0 1.0000
589 Bang - Kim - Cho [-] 0 1.0000
590 Seki - Matsuzaki - Yatabe [-] 0 1.0000
591 Saito - Naide - Sasabe [-] 0 1.0000
592 Kawano - Yamazaki - Kawano [-] 0 1.0000
593 Shuji - Hamada - Yoda [-] 0 1.0000
594 Sotomura - Ueno - Kawakami [-] 0 1.0000
595 Yabata - Suzuki - Taniwaki [-] 0 1.0000
596 Kawaguchi - Saeki - Watanabe [-] 0 1.0000
597 Tsuchida - Ideue - Yoshimura [-] 0 1.0000
598 Ueno - Muto - Kurata [-] 0 1.0000
599 Arai - Furukawa - Honma [-] 0 1.0000
600 Kubota - Kudo - Umesaki [-] 0 1.0000
601 Muto - Kani - Inoue [-] 0 1.0000
602 Kikuchi - Kokubun - Nanba [-] 0 1.0000
603 Yamada - Kaku - Kasuga [-] 0 1.0000
604 Hosak - Oldziey - Straughn [-] 0 1.0000
605 Kondo - Okudera - Kaido [-] 0 1.0000
606 Okino - Kobayashi - Takahashi [-] 0 1.0000
607 Nomiya - Hayakawa - Komori [-] 0 1.0000
608 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 0 1.0000
609 Aoi - Miyamoto - Katagiro [-] 0 1.0000
610 Takami - Arai - Simokobe [-] 0 1.0000
611 Yoshimoto - Ozima - Ogata [-] 0 1.0000
612 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 0 1.0000
613 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 0 1.0000
614 Nakazima - Kawano - Suzuki [-] 0 1.0000
615 Naruse - Tsuruta - Sasaki [-] 0 1.0000
616 Nakao - Nakano - Suanuma [-] 0 1.0000
617 Obata - Naito - Tomiyama [-] 0 1.0000
618 Kinbara - Kasahara - Shikama [-] 0 1.0000
619 Tanaka - Kato - Ito [-] 0 1.0000
620 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 0 1.0000
621 Taira - Kawashima - Wakayama [-] 0 1.0000
622 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 0 1.0000
623 Kobayashi - Kojima - Murakami [-] 0 1.0000
624 Satou - Higuti - Hatasita [-] 0 1.0000
625 Suzuki - Yokoide - Noda [-] 0 1.0000
626 Ota - Munekata - Harada [-] 0 1.0000
627 Shinohara - Seki - Yokumichi [-] 0 1.0000
628 Nakajima - Morinaka - Yoshida [-] 0 1.0000
629 Yamamoto - Furukawa - Takeuchi [-] 0 1.0000
630 Kono - Utsunomiya - Watanabe [-] 0 1.0000
631 Ichiwaki - Kato - Ando [-] 0 1.0000
632 Suzuki - Onoue - Hirasawa [-] 0 1.0000
633 Baba - Umehara - Nomura [-] 0 1.0000
634 Nakazawa - Nakajima - Yamamoto [-] 0 1.0000
635 Arimatsu - Mochizuki - Tuzuki [-] 0 1.0000
636 Ehara - Mikami - Tokunaga [-] 0 1.0000
637 Matsumoto - Shimizu - Okada [-] 0 1.0000
638 Kawakami - Sakai - Misawa [-] 0 1.0000
639 Asada - Iwasaki - Saitou [-] 0 1.0000
640 Takagi - Masuno - Takagi [-] 0 1.0000
641 Homgou - Hiraoka - Miyajima [-] 0 1.0000
642 Izaki - Fujii - Kakiuchi [-] 0 1.0000
643 Oomori - Moriya - Morishima [-] 0 1.0000
644 Kamikawa - Rekisha - Wada [-] 0 1.0000
645 Kahata - Kinoshita - Suzuki [-] 0 1.0000
646 Saruta - Ogata - Sugaya [-] 0 1.0000
647 Harada - Kanegae - Ito [-] 0 1.0000
648 Zaima - Sumihira - Ujike [-] 0 1.0000
649 Wu - Wang - Zhao [-] 0 1.0000
650 Birmingham - Kaplan - Schwenk [-] 0 1.0000
651 Yamawaki - Ajitomi - Funabiki [-] 0 1.0000
652 Takahasi - Shimada - Taito [-] 0 1.0000
653 Nishi - Kurokawa - Ooka [-] 0 1.0000
654 Kojima - Kobayashi - Oyaizu [-] 0 1.0000
655 Kowada - Sagae - Nishida [-] 0 1.0000
656 Murakami - Shiohata - Takeuchi [-] 0 1.0000
657 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 0 1.0000
658 Sato - Uehara - Aoyama [-] 0 1.0000
659 Honda - Miyagishi - Takahashi [-] 0 1.0000
660 Kobayashi - Hoshide - Sarusawa [-] 0 1.0000
661 Aoshima - Suzuki - Kodama [-] 0 1.0000
662 Imai - Tomioka - Tsuchiya [-] 0 1.0000
663 Fukunaga - Oota - Nakada [-] 0 1.0000
664 Tsujimoto - Tomita - Cho [-] 0 1.0000

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All