Round 1 Standings

Posted in Event Coverage on October 11, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Matsumoto - Nakamura - Ikawa [-] 3 0.3333
2 Kobayashi - Kato - Ban [-] 3 0.3333
3 Otu - Uchida - Maki [-] 3 0.3333
4 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 3 0.3333
5 Yamamoto - Oshimi - Niwa [-] 3 0.3333
6 Sato - Iwabuchi - Tobisawa [-] 3 0.3333
7 Kakei - Kojima - Tukiji [-] 3 0.3333
8 Ueda - Masuda - Hashikawa [-] 3 0.3333
9 Osawa - Hirosawa - Tsumura [-] 3 0.3333
10 Xiao - Tang - Guo [-] 3 0.3333
11 Tamada - Kakumae - Harane [-] 3 0.3333
12 Ikebata - Matsubara - Yamamoto [-] 3 0.3333
13 Yamada - Takeda - Hata [-] 3 0.3333
14 Iwatsu - Makino - Kawachi [-] 3 0.3333
15 Urano - Terawaki - Kurita [-] 3 0.3333
16 Nakano - Kawamura - Itsukushima [-] 3 0.3333
17 Takeche - Takahashi - Ido [-] 3 0.3333
18 Kakiki - Ishino - Kaneko [-] 3 0.3333
19 Takahashi - Ishikawa - Nishiguchi [-] 3 0.3333
20 Nakanishi - Morishita - Okura [-] 3 0.3333
21 Iwasaki - Hamamoto - Kakiuti [-] 3 0.3333
22 Banno - Terada - Uemonsa [-] 3 0.3333
23 Hieda - Miura - Ogawa [-] 3 0.3333
24 Yasuda - Maruya - Kimura [-] 3 0.3333
25 Wang - Xu - Li [-] 3 0.3333
26 Ishihara - Ito - Saito [-] 3 0.3333
27 Hayashi - Kasuga - Horikawa [-] 3 0.3333
28 Sodeyama - Homma - Kawauchi [-] 3 0.3333
29 Uno - Sakai - Mihara [-] 3 0.3333
30 Nishimura - Nishizaki - Fujita [-] 3 0.3333
31 Okamoto - Hashimoto - Adachi [-] 3 0.3333
32 Morimine - Kondo - Iwata [-] 3 0.3333
33 Motomura - Segou - Gotou [-] 3 0.3333
34 Tamano - Yamakita - Koike [-] 3 0.3333
35 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.3333
36 Hashimoto - Tsubouchi - Jinno [-] 3 0.3333
37 Saito - Lee Shi - Kelvin [-] 3 0.3333
38 Wada - Tanahashi - Ikenoko [-] 3 0.3333
39 Bae - Je - Yoo [-] 3 0.3333
40 Yamaguchi - Taniguchi - Ikeda [-] 3 0.3333
41 Sawada - Wada - Itani [-] 3 0.3333
42 Tanaka - Ikai - Tasaki [-] 3 0.3333
43 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 3 0.3333
44 Kasagawa - Wada - Takani [-] 3 0.3333
45 Baba - Nakura - Hirai [-] 3 0.3333
46 Andou - Matsuda - Takaki [-] 3 0.3333
47 Kawata - Sawada - Funami [-] 3 0.3333
48 Sugiyama - Otsuka - Sakakibara [-] 3 0.3333
49 Seki - Tanaka - Yamaura [-] 3 0.3333
50 Sakamoto - Oohashi - Mori [-] 3 0.3333
51 Mori - Mitani - Hirose [-] 3 0.3333
52 Kukino - Katayama - Arai [-] 3 0.3333
53 Saito - Miyake - Kato [-] 3 0.3333
54 Hayashi - Naganawa - Tanaka [-] 3 0.3333
55 Sawa - Yamamoto - Chiba [-] 3 0.3333
56 Okai - Yada - Hirata [-] 3 0.3333
57 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 3 0.3333
58 Mitsuyasu - Oi - Kozaki [-] 3 0.3333
59 Yamaguchi - Goto - Yoshioka [-] 3 0.3333
60 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 3 0.3333
61 Shimokobe - Sasaki - Nagayama [-] 3 0.3333
62 Itada - Katou - Shimokawabe [-] 3 0.3333
63 Fukuda - Nakamura - Hamada [-] 3 0.3333
64 Robb - Riphat - Dam [-] 3 0.3333
65 Sakuta - Tomita - Kobayashi [-] 3 0.3333
66 Hamaguchi - Komikado - Yoshikawa [-] 3 0.3333
67 Liu - Zhang - Qi [-] 3 0.3333
68 Matsumoto - Kihara - Kawahama [-] 3 0.3333
69 Sugimura - Tsuboyama - Nuruki [-] 3 0.3333
70 Takeuchi - Takase - Hayami [-] 3 0.3333
71 Tanaka - Sakamoto - Kojima [-] 3 0.3333
72 Takeshita - Nakajima - Miyoshi [-] 3 0.3333
73 Kadota - Nakayama - Aranami [-] 3 0.3333
74 Matsuzaki - Hashizume - Taguti [-] 3 0.3333
75 Kato - Aida - Uehara [-] 3 0.3333
76 Kawaguchi - Namikawa - Sano [-] 3 0.3333
77 Yokoyama - Takada - Takashima [-] 3 0.3333
78 Mori - Ishimaru - Maruo [-] 3 0.3333
79 Kawamata - Mikami - Nishiyama [-] 3 0.3333
80 Ihara - Oshima - Shiotani [-] 3 0.3333
81 Hashimoto - Uzuki - Kawamura [-] 3 0.3333
82 Liu - Hu - Li [-] 3 0.3333
83 Noge - Iwamura - Nakata [-] 3 0.3333
84 Kawamura - Terai - Miyawaki [-] 3 0.3333
85 Miyake - Saida - Nakada [-] 3 0.3333
86 Natsume - Ishihara - Tanahashi [-] 3 0.3333
87 Hayamizu - Takeuchi - Teramura [-] 3 0.3333
88 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 3 0.3333
89 Shibata - Tanabe - Tamamura [-] 3 0.3333
90 Suh - Na - Nam [-] 3 0.3333
91 Fukushima - Nomura - Kumagai [-] 3 0.3333
92 Nakano - Makino - Suzuki [-] 3 0.3333
93 Naito - Higashi - Kawabata [-] 3 0.3333
94 Shin - Oono - Honda [-] 3 0.3333
95 Nakamura - Itou - Hatta [-] 3 0.3333
96 Yamada - Matsushima - Naemura [-] 3 0.3333
97 Nakatani - Iwabuchi - Ishijima [-] 3 0.3333
98 Nakagawa - Yoshihara - Sugimoto [-] 3 0.3333
99 Saito - Yamada - Katagiri [-] 3 0.3333
100 Yasufuku - Kodoma - Suzuki [-] 3 0.3333
101 Ichikawa - Nishizawa - Matsumura [-] 3 0.3333
102 Murata - Oohashi - Wachi [-] 3 0.3333
103 Ohori - Matsumoto - Hagiwara [-] 3 0.3333
104 Nukita - Tanaka - Shoji [-] 3 0.3333
105 Sekine - Iwamoto - Kawafuji [-] 3 0.3333
106 Seki - Sonn - Sun [-] 3 0.3333
107 Kobachi - Kitagawa - Shimizu [-] 3 0.3333
108 Gotou - Inuduka - Yamaguchi [-] 3 0.3333
109 Tanaka - Nakamura - Honma [-] 3 0.3333
110 Omi - Sasaki - Kawakami [-] 3 0.3333
111 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 3 0.3333
112 Murata - Negishi - Kimura [-] 3 0.3333
113 Sakurabayashi - Shimazu - Shimizu [-] 3 0.3333
114 Omuta - Akagawa - Yosida [-] 3 0.3333
115 Endo - Yasuda - Satoda [-] 3 0.3333
116 Ohshiba - Maeda - Samejima [-] 3 0.3333
117 Maruyama - Katakawa - Matsumoto [-] 3 0.3333
118 Hashimoto - Kurita - Hishiyama [-] 3 0.3333
119 Teeradechsakul - Techarattanaprasert - Chaovarindr [-] 3 0.3333
120 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 3 0.3333
121 Nakashima - Matsumoto - Shoji [-] 3 0.3333
122 Akama - Kobayashi - Takase [-] 3 0.3333
123 Tanaka - Kimura - Kusanagi [-] 3 0.3333
124 Tan - Yu - Go [-] 3 0.3333
125 Maruyama - Enomoto - Matsumoto [-] 3 0.3333
126 Yanase - Nagao - Yoshimori [-] 3 0.3333
127 Kako - Hayashi - Watanabe [-] 3 0.3333
128 Mishima - Shioya - Kobayashi [-] 3 0.3333
129 Nishina - Yamamoto - Maeda [-] 3 0.3333
130 Yuuki - Tada - Yamamoto [-] 3 0.3333
131 Igarasi - Kuribara - Iwagami [-] 3 0.3333
132 Nagasaki - Harano - Nakaigawa [-] 3 0.3333
133 Hayashi - Otuka - Hirabayashi [-] 3 0.3333
134 Ikeda - Sato - Watanabe [-] 3 0.3333
135 Hirasawa - Suzuki - Takiguchi [-] 3 0.3333
136 Harasima - Takano - Arai [-] 3 0.3333
137 Asama - Yoshikawa - Matsuura [-] 3 0.3333
138 Asano - Matsumoto - Sugimoto [-] 3 0.3333
139 Terasawa - Kitaoka - Maki [-] 3 0.3333
140 Ando - Ueda - Ota [-] 3 0.3333
141 Satoh - Sakai - Yamada [-] 3 0.3333
142 Ando - Ide - Kawai [-] 3 0.3333
143 Hirosawa - Ogawa - Fujikura [-] 3 0.3333
144 Itazu - Higuchi - Kashiwagi [-] 3 0.3333
145 Tokuyama - Mimidou - Matsubara [-] 3 0.3333
146 Endoh - Saito - Furukawa [-] 3 0.3333
147 Zulkarnaen - Izwan Shah - Mohd Khairul Anuar [-] 3 0.3333
148 Okuyama - Hitouji - Nakabe [-] 3 0.3333
149 Koike - Hattori - Tsukamoto [-] 3 0.3333
150 Yamashita - Miyagawa - Tanaka [-] 3 0.3333
151 Shikano - Akase - Yoshimura [-] 3 0.3333
152 Kumazawa - Takimoto - Osuga [-] 3 0.3333
153 Ichikawa - Matsuyama - Muraoka [-] 3 0.3333
154 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 3 0.3333
155 Takahashi - Seo - Suzuki [-] 3 0.3333
156 Yamaguchi - Kamizono - Takeuchi [-] 3 0.3333
157 Yamamura - Suematsu - Wada [-] 3 0.3333
158 Kondo - Murase - Kurashima [-] 3 0.3333
159 Kinoshita - Yakushi - Tabata [-] 3 0.3333
160 Fujimura - Tedori - Yajima [-] 3 0.3333
161 Matsubara - Hiyoshi - Yamada [-] 3 0.3333
162 Yamazaki - Ishikawa - Kimura [-] 3 0.3333
163 Murakami - Ozawa - Kumagai [-] 3 0.3333
164 Boku - Ichikawa - Taki [-] 3 0.3333
165 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 3 0.3333
166 Ooi - Sasahara - Teramoto [-] 3 0.3333
167 Yanagihara - Nakao - Sugiyama [-] 3 0.3333
168 Tachibana - Nakamura - Miyabe [-] 3 0.3333
169 Furugen - Shinzato - Oshiro [-] 3 0.3333
170 Inoue - Kamo - Takao [-] 3 0.3333
171 Yoshii - Takahashi - Shinohara [-] 3 0.3333
172 Yoshida - Takahashi - Horiuchi [-] 3 0.3333
173 Mori - Tawada - Takao [-] 3 0.3333
174 Tamuto - Hirano - Itou [-] 3 0.3333
175 Suezawa - Kajitani - Ogo [-] 3 0.3333
176 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 3 0.3333
177 Nakamura - Fukaya - Kondou [-] 3 0.3333
178 Nakatani - Takada - Higashimori [-] 3 0.3333
179 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 3 0.3333
180 Hoshino - Horie - Satonaka [-] 3 0.3333
181 Suematsu - Tomomura - Morofuji [-] 3 0.3333
182 Masumoto - Horiike - Komada [-] 3 0.3333
183 Okada - Sugiyama - Takahashi [-] 3 0.3333
184 Oonishi - Tsukahara - Yoshikawa [-] 3 0.3333
185 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3 0.3333
186 Kashiwa - Endo - Ichijyo [-] 3 0.3333
187 Nakano - Isikawa - Kobayasi [-] 3 0.3333
188 Dong - Chen - Guan [-] 3 0.3333
189 Inoue - Miyake - Nakagami [-] 3 0.3333
190 Tajiri - Kitaoka - Kumagai [-] 3 0.3333
191 Okumura - Itakura - Makino [-] 3 0.3333
192 Takaya - Kanbe - Oomori [-] 3 0.3333
193 Ueki - Seki - Sasaki [-] 3 0.3333
194 Kubota - Shin - Kanaishi [-] 3 0.3333
195 Itoh - Yamakawa - Miyamoto [-] 3 0.3333
196 Hirata - Uchida - Ohno [-] 3 0.3333
197 Ueno - Yagi - Kushibe [-] 3 0.3333
198 Demura - Takeda - Shinya [-] 3 0.3333
199 Horibe - Hayashi - Tsutsumi [-] 3 0.3333
200 Fukagawa - Itou - Oikawa [-] 3 0.3333
201 Ishii - Yamada - Yajima [-] 3 0.3333
202 Hasebe - Yamasaki - Miyamoto [-] 3 0.3333
203 Yamamura - Yamamura - Kanagawa [-] 3 0.3333
204 Calcano - Sochurek - Yam [-] 3 0.3333
205 Shimomachi - Yamada - Goto [-] 3 0.3333
206 Tsuchimoto - Akiduki - Itou [-] 3 0.3333
207 Wachigai - Kasahara - Nakano [-] 3 0.3333
208 Yoshihara - Shimura - Hara [-] 3 0.3333
209 Umeno - Shiki - Katou [-] 3 0.3333
210 Nagaoka - Kuroda - Fujita [-] 3 0.3333
211 Kajiwara - Egeyama - Imagawa [-] 3 0.3333
212 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 3 0.3333
213 Ito - Aoki - Fuziki [-] 3 0.3333
214 Ikai - Ono - Goto [-] 3 0.3333
215 Matsui - Moriyama - Ishihara [-] 3 0.3333
216 Okada - Tazawa - Okajima [-] 3 0.3333
217 Ousaka - Yoon - Yasutomi [-] 3 0.3333
218 Hosokawa - Mihara - Shimizu [-] 3 0.3333
219 Salvador - Kanegawa - Tomizawa [-] 3 0.3333
220 Yoshino - Kabeya - Ogawa [-] 3 0.3333
221 Matsumura - Yasumoto - Sato [-] 3 0.3333
222 Sezume - Nagoya - Wati [-] 3 0.3333
223 Ono - Yokozawa - Kirito [-] 3 0.3333
224 Kawakami - Watanabe - Kimura [-] 3 0.3333
225 Hagiwara - Seki - Tsujikawa [-] 3 0.3333
226 Endo - Takeishi - Mochiki [-] 3 0.3333
227 Kawanami - Kikuchi - Sugimura [-] 3 0.3333
228 Sugiyama - Yamaguchi - Soyama [-] 3 0.3333
229 Chiba - Nagano - Ono [-] 3 0.3333
230 Sato - Tanaka - Komizo [-] 3 0.3333
231 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 3 0.3333
232 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 3 0.3333
233 Koyanagi - Mori - Satou [-] 3 0.3333
234 Takahashi - Mukuno - Sasaki [-] 3 0.3333
235 Innes-taylor - Masuda - Suzuki [-] 3 0.3333
236 Sano - Honda - Saito [-] 3 0.3333
237 Fujimoto - Motooka - Miyawaki [-] 3 0.3333
238 Kitabayashi - Ikoma - Ito [-] 3 0.3333
239 Oikawa - Yasuda - Nagai [-] 3 0.3333
240 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 3 0.3333
241 Shimamura - Katabira - Ootani [-] 3 0.3333
242 Iwasaki - Nishio - Shinohara [-] 3 0.3333
243 Zhang - Hamada - Zhou [-] 3 0.3333
244 Ando - Nagano - Hasegawa [-] 3 0.3333
245 Yukuhiro - Sato - Yamamoto [-] 3 0.3333
246 Kamada - Oono - Nakagawa [-] 3 0.3333
247 Sato - Miyake - Yamada [-] 3 0.3333
248 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 3 0.3333
249 Osikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 3 0.3333
250 Azeti - Matuda - Nakamura [-] 3 0.3333
251 Suzuki - Takahashi - Yamada [-] 3 0.3333
252 Hayashi - Hasegawa - Muneta [-] 3 0.3333
253 Umeda - Tao - Yamasaki [-] 3 0.3333
254 Takeuchi - Matumoto - Yamamoto [-] 3 0.3333
255 Akaike - Nakagawa - Ito [-] 3 0.3333
256 Yoshiura - Katou - Kawanishi [-] 3 0.3333
257 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 3 0.3333
258 Huang - Kuo - Cheng [-] 3 0.3333
259 He - Sun - Zhang [-] 3 0.3333
260 Iiduka - Yokoi - Kawamoto [-] 3 0.3333
261 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 3 0.3333
262 Ivan - De Rosa - Carlos [-] 3 0.3333
263 Ogasawara - Sato - Agemura [-] 3 0.3333
264 Weng - Qian - Yin [-] 3 0.3333
265 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 3 0.3333
266 Fukudome - Kagotani - Higashino [-] 3 0.3333
267 Sato - Egawa - Kato [-] 3 0.3333
268 Ogata - Honda - Masuda [-] 3 0.3333
269 Nakai - Uemoto - Ichihara [-] 3 0.3333
270 Oikawa - Noguchi - Aoyagi [-] 3 0.3333
271 Nishizawa - Ootsu - Kato [-] 3 0.3333
272 Takamura - Matsubara - Yamamoto [-] 3 0.3333
273 Wada - Pacis - Kitazawa [-] 3 0.3333
274 Yamamoto - Kaneko - Omura [-] 3 0.3333
275 Mizutani - Koide - Sugai [-] 3 0.3333
276 Bai - Yu - Han [-] 3 0.3333
277 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 3 0.3333
278 Hiyama - Matsuura - Kiyono [-] 3 0.3333
279 Terada - Mizutani - Katagiri [-] 3 0.3333
280 Senbokuya - Suzuki - Hasimoto [-] 3 0.3333
281 Ushie - Matsuda - Nonaka [-] 3 0.3333
282 Tanaka - Hoyou - Hirokazu [-] 3 0.3333
283 Anzai - Watanabe - Kumagai [-] 3 0.3333
284 Sato - Sugimori - Shimizu [-] 3 0.3333
285 Fujimori - Kawaguchi - Takahashi [-] 3 0.3333
286 Kikuchi - Yasumoto - Masaki [-] 3 0.3333
287 Chang - Huang - Chien [-] 3 0.3333
288 Miyawaki - Okubo - Takahashi [-] 3 0.3333
289 Iijima - Moriya - Oikawa [-] 3 0.3333
290 Watanabe - Oshima - Onoe [-] 3 0.3333
291 Goto - Kurita - Mitsuhashi [-] 3 0.3333
292 Ideguchi - Yamamoto - Fukutani [-] 3 0.3333
293 Yamada - Aida - Takakuwa [-] 3 0.3333
294 Imai - Takeda - Takami [-] 3 0.3333
295 Zhou - Hu - Yu [-] 3 0.3333
296 Ishida - Shinhama - Sakamoto [-] 3 0.3333
297 Sasaki - Kim - Ishii [-] 3 0.3333
298 Ebitani - Takeda - Sakuma [-] 3 0.3333
299 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 3 0.3333
300 Oda - Ogino - Kai [-] 3 0.3333
301 Esuga - Goto - Furukawa [-] 3 0.3333
302 Kyoya - Sakuraba - Kato [-] 3 0.3333
303 Tsuchiya - Ohnishi - Yoshizawa [-] 3 0.3333
304 Inazawa - Rita - Igarashi [-] 3 0.3333
305 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 3 0.3333
306 Koumoto - Akase - Akase [-] 3 0.3333
307 Iwaki - Takeda - Shibata [-] 3 0.3333
308 Okamura - Iwazaki - Baba [-] 3 0.3333
309 Kanayama - Sashida - Tsuruoka [-] 3 0.3333
310 Shinoda - Yamagata - Shimada [-] 3 0.3333
311 Arita - Tabe - Kanno [-] 3 0.3333
312 Takasaki - Fujimoto - Harada [-] 3 0.3333
313 Kajita - Koike - Funamoto [-] 1 0.3333
314 Omura - Akagi - Seko [-] 1 0.3333
315 Taniguchi - Okunaka - Nakanishi [-] 1 0.3333
316 Kotani - Hakozaki - Tomita [-] 1 0.3333
317 Aoki - Nagai - Nawa [-] 1 0.3333
318 Ishizaka - Shimura - Konishi [-] 1 0.3333
319 Sasaki - Nose - Araki [-] 1 0.3333
320 Nishimoto - Yoshida - Kumon [-] 1 0.3333
321 Nakamura - Mizuno - Miura [-] 1 0.3333
322 Abe - Ando - Suda [-] 1 0.3333
323 Ota - Yamada - Tanji [-] 1 0.3333
324 Shibata - Horikoshi - Imazawa [-] 1 0.3333
325 Ito - Masui - Sugiyama [-] 1 0.3333
326 Matsubara - Nakae - Shiba [-] 1 0.3333
327 Ishihama - Kanai - Karibe [-] 1 0.3333
328 Hoshino - Hoshino - Hoshino [-] 1 0.3333
329 Hamachiyo - Michibata - Ibe [-] 1 0.3333
330 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 1 0.3333
331 Imaizumi - Moromi - Ueshige [-] 1 0.3333
332 Kobayashi - Ido - Shimizu [-] 1 0.3333
333 Sato - Imai - Oota [-] 1 0.3333
334 Yoshii - Fukushi - Asai [-] 1 0.3333
335 Furusato - Fukumoto - Satou [-] 1 0.3333
336 Niigo - Doumoto - Kirihara [-] 1 0.3333
337 Iwaide - Takeda - Kasuga [-] 1 0.3333
338 Nakamura - Kishida - Kawashima [-] 1 0.3333
339 Ito - Harada - Akagami [-] 1 0.3333
340 Matsui - Suzuki - Suzuki [-] 1 0.3333
341 Tanabe - Tabata - Nanba [-] 1 0.3333
342 Kurokawa - Kawakami - Higashira [-] 1 0.3333
343 Iwasaki - Ishikawa - Fujii [-] 1 0.3333
344 Kase - Kokawa - Watanabe [-] 1 0.3333
345 Seiwada - Noda - Inoue [-] 1 0.3333
346 Ozawa - Watanabe - Otsubo [-] 1 0.3333
347 Yokokawa - Hasegawa - Ishikawa [-] 1 0.3333
348 Konishi - Miwa - Murahata [-] 1 0.3333
349 Takagi - Hibino - Okudaira [-] 1 0.3333
350 Onoda - Akai - Niinami [-] 1 0.3333
351 Kaneko - Ota - Matsushita [-] 1 0.3333
352 Iwaki - Inose - Igarasi [-] 1 0.3333
353 Hino - Nakata - Ootani [-] 0 1.0000
354 Lapnimitchai - Saetang - Kositaporn [-] 0 1.0000
355 Miyamoto - Sato - Yamanouchi [-] 0 1.0000
356 Onikiri - Watanabe - Yoneyama [-] 0 1.0000
357 Mori - Matsuya - Okamoto [-] 0 1.0000
358 Hasegawa - Tamura - Okamoto [-] 0 1.0000
359 Yoshida - Usui - Shimoyama [-] 0 1.0000
360 Mutaguchi - Kawai - Takahashi [-] 0 1.0000
361 Ogawa - Ikegami - Inoe [-] 0 1.0000
362 Tsuduki - Odachi - Higashida [-] 0 1.0000
363 Sakai - Furukawa - Masuda [-] 0 1.0000
364 Yamazaki - Ohta - Miura [-] 0 1.0000
365 Kengo - Shirakawa - Kanno [-] 0 1.0000
366 Ikuta - Matsui - Okamura [-] 0 1.0000
367 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 0 1.0000
368 Anan - Oku - Yamanaka [-] 0 1.0000
369 Kusuzawa - Tamai - Nojima [-] 0 1.0000
370 Matsuura - Taniguchi - Kojima [-] 0 1.0000
371 Azuma - Miyazono - Takahashi [-] 0 1.0000
372 Fukuki - Yamagata - Yonemura [-] 0 1.0000
373 Fujita - Yamamoto - Yamane [-] 0 1.0000
374 Kiyohara - Nishikawa - Suzuki [-] 0 1.0000
375 Furusawa - Hishida - Tsukagoshi [-] 0 1.0000
376 Ono - Ohashi - Takamura [-] 0 1.0000
377 Isizaki - Takuwa - Fujii [-] 0 1.0000
378 Ishii - Kawai - Yoshihara [-] 0 1.0000
379 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 0 1.0000
380 Ikebe - Kato - Magaki [-] 0 1.0000
381 Yohara - Nobe - Gondo [-] 0 1.0000
382 Narita - Takino - Tada [-] 0 1.0000
383 Osawa - Ishibashi - Negishi [-] 0 1.0000
384 Urabe - Aoki - Yokota [-] 0 1.0000
385 Ishizuki - Onoda - Oda [-] 0 1.0000
386 Ichii - Mori - Tanigawga [-] 0 1.0000
387 Miwa - Abe - Suzuike [-] 0 1.0000
388 Ito - Minoshima - Sugimoto [-] 0 1.0000
389 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 0 1.0000
390 Tashima - Okubo - Mitani [-] 0 1.0000
391 Yazaki - Yazaki - Aoki [-] 0 1.0000
392 Hashimoto - Yanagawa - Saijo [-] 0 1.0000
393 Ito - Fuji - Suzuki [-] 0 1.0000
394 Gouhara - Arita - Mukuda [-] 0 1.0000
395 Fujiwara - Furuuchi - Yanagita [-] 0 1.0000
396 Yasunaka - Mashima - Takahashi [-] 0 1.0000
397 Welty - Partanen - Oshima [-] 0 1.0000
398 Hagihara - Otsuka - Tanaka [-] 0 1.0000
399 Onishi - Kimura - Noguchi [-] 0 1.0000
400 Mori - Mori - Yoshihara [-] 0 1.0000
401 Tanaka - Yanagawa - Nihei [-] 0 1.0000
402 Nakaya - Okaniwa - Fujita [-] 0 1.0000
403 Asai - Okada - Katou [-] 0 1.0000
404 Sakuma - Ohashi - Watanabe [-] 0 1.0000
405 Yagawa - Watanabe - Yokomizo [-] 0 1.0000
406 Katou - Kanbayashi - Tsuruoka [-] 0 1.0000
407 Maruyama - Kondo - Kawaguchi [-] 0 1.0000
408 Onishi - Aka - Fukuta [-] 0 1.0000
409 Iso - Arai - Kojima [-] 0 1.0000
410 Abe - Matsubara - Yoshida [-] 0 1.0000
411 Kawano - Haritani - Ohara [-] 0 1.0000
412 Iwama - Kasima - Komiyama [-] 0 1.0000
413 Kurihara - Nakajima - Mitamura [-] 0 1.0000
414 Yumito - Matsuura - Minami [-] 0 1.0000
415 Kumaoka - Yoshimatsu - Okamura [-] 0 1.0000
416 Yoshimoto - Takao - Miyahara [-] 0 1.0000
417 Yasuda - Kuwashiro - Furutani [-] 0 1.0000
418 Usuyama - Nakajima - Hayata [-] 0 1.0000
419 Monzen - Kawase - Komizo [-] 0 1.0000
420 Matsumoto - Kawasaki - Noguchi [-] 0 1.0000
421 Tsuzaki - Kanda - Kondou [-] 0 1.0000
422 Takeuchi - Yokoyama - Abe [-] 0 1.0000
423 Kobayashi - Oshima - Nakano [-] 0 1.0000
424 Shiozu - Nose - Yamaguchi [-] 0 1.0000
425 Hirayama - Shiraishi - Yuda [-] 0 1.0000
426 Yamamiya - Moriya - Atsuji [-] 0 1.0000
427 Kakinoki - Yamato - Kanda [-] 0 1.0000
428 Watanabe - Sakai - Noji [-] 0 1.0000
429 Seno - Kondou - Hirase [-] 0 1.0000
430 Kubota - Yamada - Ejima [-] 0 1.0000
431 Mikami - Yamamoto - Uchino [-] 0 1.0000
432 Matsuzaki - Nakagawa - Orimo [-] 0 1.0000
433 Imura - Tozuka - Matsuyama [-] 0 1.0000
434 Iwaki - Hozumi - Iida [-] 0 1.0000
435 Yamada - Yamada - Yano [-] 0 1.0000
436 Ogawa - Okamoto - Mizuki [-] 0 1.0000
437 Inui - Miura - Wakita [-] 0 1.0000
438 Goshima - Urase - Mine [-] 0 1.0000
439 Ooishi - Kudou - Maeda [-] 0 1.0000
440 Hashimoto - Frusawa - Saitou [-] 0 1.0000
441 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0 1.0000
442 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 0 1.0000
443 Ushijima - Kawai - Hiromasa [-] 0 1.0000
444 Takafuji - Yasue - Ota [-] 0 1.0000
445 Ichikawa - Okamura - Shinomiya [-] 0 1.0000
446 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 0 1.0000
447 Fukuda - Komiyama - Shimano [-] 0 1.0000
448 Lange - Schiber - Mcmillin [-] 0 1.0000
449 Nagase - Kiyokawa - Honda [-] 0 1.0000
450 Noto - Kitahara - Amemiya [-] 0 1.0000
451 Murakami - Murakami - Takeshita [-] 0 1.0000
452 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 0 1.0000
453 Sasaki - Maruyama - Okada [-] 0 1.0000
454 Kawano - Kowata - Kawasaki [-] 0 1.0000
455 Hosaka - Abe - Matsuda [-] 0 1.0000
456 Sugiura - Kobayashi - Arai [-] 0 1.0000
457 Imai - Ogawa - Takemura [-] 0 1.0000
458 Wanibuchi - Sato - Kanazawa [-] 0 1.0000
459 Sekimoto - Nanamori - Shiraishi [-] 0 1.0000
460 Nohara - Arai - Goto [-] 0 1.0000
461 Kawasaki - Takakuwa - Shimura [-] 0 1.0000
462 Kumasaka - Sato - Komiya [-] 0 1.0000
463 Takenaka - Watanabe - Nishiyama [-] 0 1.0000
464 Suzuki - Hoshi - Miyagai [-] 0 1.0000
465 Doi - Gouto - Kitagawa [-] 0 1.0000
466 Maruno - Higuchi - Senshu [-] 0 1.0000
467 Toyama - Inotsume - Mochizuki [-] 0 1.0000
468 Onishi - Taniguchi - Tanimura [-] 0 1.0000
469 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 0 1.0000
470 Katagiri - Komatsubara - Abe [-] 0 1.0000
471 Takahashi - Mishima - Oishi [-] 0 1.0000
472 Sumitomo - Yamada - Tajitsu [-] 0 1.0000
473 Shiraishi - Kumura - Yasuda [-] 0 1.0000
474 Muroya - Sano - Masuda [-] 0 1.0000
475 Mizoguchi - Tasugi - Ikeda [-] 0 1.0000
476 Tobe - Watanabe - Komori [-] 0 1.0000
477 Yamamoto - Ookubo - Sakamoto [-] 0 1.0000
478 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 0 1.0000
479 Itou - Goto - Kitao [-] 0 1.0000
480 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 1.0000
481 Man Lok - Jim - Tong [-] 0 1.0000
482 Miotani - Asai - Asai [-] 0 1.0000
483 Komura - Maeda - Okada [-] 0 1.0000
484 Matsumura - Misono - Takashiro [-] 0 1.0000
485 Satou - Horita - Makino [-] 0 1.0000
486 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 0 1.0000
487 Kameyama - Kurokawa - Muta [-] 0 1.0000
488 Yamamoto - Sugiura - Tamamura [-] 0 1.0000
489 Kobayashi - Mizutani - Fujita [-] 0 1.0000
490 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 0 1.0000
491 Matsuda - Watanabe - Shibuya [-] 0 1.0000
492 Itou - Yamauchi - Fujita [-] 0 1.0000
493 Kumagai - Nakajima - Sayama [-] 0 1.0000
494 Shigemune - Ikeda - Kusachi [-] 0 1.0000
495 Takanohashi - Shimanuki - Amano [-] 0 1.0000
496 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 0 1.0000
497 Kohagura - Takahashi - Kutomi [-] 0 1.0000
498 Sakata - Shiraishi - Morikawa [-] 0 1.0000
499 Yao - Taniguchi - Omonishi [-] 0 1.0000
500 Kojima - Ogawa - Kousaka [-] 0 1.0000
501 Satou - Shimizu - Jinba [-] 0 1.0000
502 Suzuki - Maki - Ueki [-] 0 1.0000
503 Nanba - Kurata - Sato [-] 0 1.0000
504 Setsompop - Sadangrit - Kwanchaitunya [-] 0 1.0000
505 Sakaida - Hosoi - Hickling [-] 0 1.0000
506 Ishimura - Takimura - Ichikawa [-] 0 1.0000
507 Aizawa - Itou - Hozuki [-] 0 1.0000
508 Nishimura - Tamura - Okuyama [-] 0 1.0000
509 Sagara - Tokumaru - Takubo [-] 0 1.0000
510 Matsushima - Taga - Naoe [-] 0 1.0000
511 Takaki - Masui - Satou [-] 0 1.0000
512 Nishida - Shibata - Ishino [-] 0 1.0000
513 Kawabata - Oohashi - Tanimoto [-] 0 1.0000
514 Kobayashi - Morita - Akita [-] 0 1.0000
515 Sekikawa - Shimizu - Tanaka [-] 0 1.0000
516 Smolinski - Guan - Tartarini [-] 0 1.0000
517 Muramatsu - Hirokawa - Nozawa [-] 0 1.0000
518 Iwata - Asao - Kato [-] 0 1.0000
519 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 0 1.0000
520 Tachibana - Hayashi - Yamanaka [-] 0 1.0000
521 Otsuka - Otsuka - Okamoto [-] 0 1.0000
522 Ohta - Ogawa - Mizoue [-] 0 1.0000
523 Fujimoto - Nakayama - Yamada [-] 0 1.0000
524 Okamoto - Maeda - Goryo [-] 0 1.0000
525 Kobayasi - Hiroyama - Wai [-] 0 1.0000
526 Yabumoto - Kurihara - Kinoshita [-] 0 1.0000
527 Kamada - Matsui - Saeki [-] 0 1.0000
528 Orihara - Matsuyama - Fujisawa [-] 0 1.0000
529 Shimizu - Hata - Ono [-] 0 1.0000
530 Saitou - Isono - Nakamura [-] 0 1.0000
531 Honda - Se - Kawachi [-] 0 1.0000
532 Nakai - Noine - Hirayama [-] 0 1.0000
533 Takahashi - Teramoto - Aoto [-] 0 1.0000
534 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 0 1.0000
535 Imai - Okada - Matsushita [-] 0 1.0000
536 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 0 1.0000
537 Kaminaga - Sugawara - Takano [-] 0 1.0000
538 Kitagawa - Sasaki - Saito [-] 0 1.0000
539 Shinmura - Hayashi - Kanamori [-] 0 1.0000
540 Nomura - Tanigawa - Shigeno [-] 0 1.0000
541 Imanishi - Niitani - Takemoto [-] 0 1.0000
542 Suzuki - Asakawa - Kikuchi [-] 0 1.0000
543 Endo - Kawatsu - Nakayama [-] 0 1.0000
544 Yamasaki - Hagiwara - Ikegawa [-] 0 1.0000
545 Sato - Tanaka - Takayama [-] 0 1.0000
546 Mizukami - Yoshihara - Abe [-] 0 1.0000
547 Hiwatashi - Kaneko - Asou [-] 0 1.0000
548 Katou - Kubo - Suzuki [-] 0 1.0000
549 Fujimoto - Omori - Kataoka [-] 0 1.0000
550 Sidran - Jasinto - Sanchez [-] 0 1.0000
551 Itoh - Ushikubo - Yamamoto [-] 0 1.0000
552 Ando - Kasama - Tsutiya [-] 0 1.0000
553 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 0 1.0000
554 Matsumoto - Tsuruoka - Matsumoto [-] 0 1.0000
555 Fujii - Yoshida - Sugiyama [-] 0 1.0000
556 Shiohama - Neki - Terawaki [-] 0 1.0000
557 Suzuki - Yamane - Morita [-] 0 1.0000
558 Arai - Yamaguchi - Nakamura [-] 0 1.0000
559 Hasegawa - Oku - Takamiya [-] 0 1.0000
560 Chen - Zhi - Mak [-] 0 1.0000
561 Sakuragi - Seki - Yoshimura [-] 0 1.0000
562 Inagaki - Ikeda - Omi [-] 0 1.0000
563 Chuang - Cheng - Wu [-] 0 1.0000
564 Kyo - Sun - Deng [-] 0 1.0000
565 Tazawa - Mizumoto - Tanaka [-] 0 1.0000
566 Adachi - Yamazaki - Nagata [-] 0 1.0000
567 Ito - Murakami - Nomura [-] 0 1.0000
568 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 0 1.0000
569 Abe - Taketuji - Henmi [-] 0 1.0000
570 Tanaka - Iwata - Ichikawa [-] 0 1.0000
571 Hayata - Takahashi - Esaki [-] 0 1.0000
572 Takei - Asakura - Kitou [-] 0 1.0000
573 Matsumura - Sato - Kogure [-] 0 1.0000
574 Hirayama - Nagao - Takano [-] 0 1.0000
575 Ozawa - Shimizu - Yamaguchi [-] 0 1.0000
576 Yatori - Yoshimura - Funada [-] 0 1.0000
577 Iwasaki - Kitahara - Nanjo [-] 0 1.0000
578 Nomura - Hanawa - Araki [-] 0 1.0000
579 Ninagawa - Kondo - Ishikawa [-] 0 1.0000
580 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 0 1.0000
581 Tanaka - Kobayashi - Hagiya [-] 0 1.0000
582 Kawaguchi - Tokuda - Adachi [-] 0 1.0000
583 Kiyonaga - Nakamura - Nakamura [-] 0 1.0000
584 Hori - Ohkawa - Narita [-] 0 1.0000
585 Oonishi - Tanioka - Okamoto [-] 0 1.0000
586 Nishimura - Hasegawa - Iwatsuki [-] 0 1.0000
587 Shibue - Sasayama - Sonoda [-] 0 1.0000
588 Nagami - Deguchi - Yoshida [-] 0 1.0000
589 Bang - Kim - Cho [-] 0 1.0000
590 Seki - Matsuzaki - Yatabe [-] 0 1.0000
591 Saito - Naide - Sasabe [-] 0 1.0000
592 Kawano - Yamazaki - Kawano [-] 0 1.0000
593 Shuji - Hamada - Yoda [-] 0 1.0000
594 Sotomura - Ueno - Kawakami [-] 0 1.0000
595 Yabata - Suzuki - Taniwaki [-] 0 1.0000
596 Kawaguchi - Saeki - Watanabe [-] 0 1.0000
597 Tsuchida - Ideue - Yoshimura [-] 0 1.0000
598 Ueno - Muto - Kurata [-] 0 1.0000
599 Arai - Furukawa - Honma [-] 0 1.0000
600 Kubota - Kudo - Umesaki [-] 0 1.0000
601 Muto - Kani - Inoue [-] 0 1.0000
602 Kikuchi - Kokubun - Nanba [-] 0 1.0000
603 Yamada - Kaku - Kasuga [-] 0 1.0000
604 Hosak - Oldziey - Straughn [-] 0 1.0000
605 Kondo - Okudera - Kaido [-] 0 1.0000
606 Okino - Kobayashi - Takahashi [-] 0 1.0000
607 Nomiya - Hayakawa - Komori [-] 0 1.0000
608 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 0 1.0000
609 Aoi - Miyamoto - Katagiro [-] 0 1.0000
610 Takami - Arai - Simokobe [-] 0 1.0000
611 Yoshimoto - Ozima - Ogata [-] 0 1.0000
612 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 0 1.0000
613 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 0 1.0000
614 Nakazima - Kawano - Suzuki [-] 0 1.0000
615 Naruse - Tsuruta - Sasaki [-] 0 1.0000
616 Nakao - Nakano - Suanuma [-] 0 1.0000
617 Obata - Naito - Tomiyama [-] 0 1.0000
618 Kinbara - Kasahara - Shikama [-] 0 1.0000
619 Tanaka - Kato - Ito [-] 0 1.0000
620 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 0 1.0000
621 Taira - Kawashima - Wakayama [-] 0 1.0000
622 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 0 1.0000
623 Kobayashi - Kojima - Murakami [-] 0 1.0000
624 Satou - Higuti - Hatasita [-] 0 1.0000
625 Suzuki - Yokoide - Noda [-] 0 1.0000
626 Ota - Munekata - Harada [-] 0 1.0000
627 Shinohara - Seki - Yokumichi [-] 0 1.0000
628 Nakajima - Morinaka - Yoshida [-] 0 1.0000
629 Yamamoto - Furukawa - Takeuchi [-] 0 1.0000
630 Kono - Utsunomiya - Watanabe [-] 0 1.0000
631 Ichiwaki - Kato - Ando [-] 0 1.0000
632 Suzuki - Onoue - Hirasawa [-] 0 1.0000
633 Baba - Umehara - Nomura [-] 0 1.0000
634 Nakazawa - Nakajima - Yamamoto [-] 0 1.0000
635 Arimatsu - Mochizuki - Tuzuki [-] 0 1.0000
636 Ehara - Mikami - Tokunaga [-] 0 1.0000
637 Matsumoto - Shimizu - Okada [-] 0 1.0000
638 Kawakami - Sakai - Misawa [-] 0 1.0000
639 Asada - Iwasaki - Saitou [-] 0 1.0000
640 Takagi - Masuno - Takagi [-] 0 1.0000
641 Homgou - Hiraoka - Miyajima [-] 0 1.0000
642 Izaki - Fujii - Kakiuchi [-] 0 1.0000
643 Oomori - Moriya - Morishima [-] 0 1.0000
644 Kamikawa - Rekisha - Wada [-] 0 1.0000
645 Kahata - Kinoshita - Suzuki [-] 0 1.0000
646 Saruta - Ogata - Sugaya [-] 0 1.0000
647 Harada - Kanegae - Ito [-] 0 1.0000
648 Zaima - Sumihira - Ujike [-] 0 1.0000
649 Wu - Wang - Zhao [-] 0 1.0000
650 Birmingham - Kaplan - Schwenk [-] 0 1.0000
651 Yamawaki - Ajitomi - Funabiki [-] 0 1.0000
652 Takahasi - Shimada - Taito [-] 0 1.0000
653 Nishi - Kurokawa - Ooka [-] 0 1.0000
654 Kojima - Kobayashi - Oyaizu [-] 0 1.0000
655 Kowada - Sagae - Nishida [-] 0 1.0000
656 Murakami - Shiohata - Takeuchi [-] 0 1.0000
657 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 0 1.0000
658 Sato - Uehara - Aoyama [-] 0 1.0000
659 Honda - Miyagishi - Takahashi [-] 0 1.0000
660 Kobayashi - Hoshide - Sarusawa [-] 0 1.0000
661 Aoshima - Suzuki - Kodama [-] 0 1.0000
662 Imai - Tomioka - Tsuchiya [-] 0 1.0000
663 Fukunaga - Oota - Nakada [-] 0 1.0000
664 Tsujimoto - Tomita - Cho [-] 0 1.0000

Latest Event Coverage Articles

December 19, 2019

Grand Prix Oklahoma City 2019 Final Standings by, Wizards of the Coast

Rank Player Points Prize Money 1 Carlson, Matt [US] 37 $6,000 2 Foreman, Matt [US] 37 $3,000 3 Cole, Conor [US] 36 $1,500 4 Majlaton, Alex [...

Learn More

December 11, 2019

Grand Prix Brisbane 2019 Final Standings by, Wizards of the Coast

Rank Player Points Prize Money 1 Gibson, Kyle [AU] 36 $6,000 2 Yeh, Chih-Cheng [TW] 37 $3,000 3 Thompson, Chris [AU] 37 $1,500 4 Lee, Anthon...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All