Round 13 Standings

Posted in Event Coverage on October 11, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Matsumoto - Nakamura - Ikawa [-] 36 0.6155
2 Salvador - Kanegawa - Tomizawa [-] 33 0.6869
3 Yukuhiro - Sato - Yamamoto [-] 33 0.6718
4 Yoshiura - Katou - Kawanishi [-] 33 0.6551
5 Hosokawa - Mihara - Shimizu [-] 33 0.6422
6 Osawa - Hirosawa - Tsumura [-] 33 0.6112
7 Igarasi - Kuribara - Iwagami [-] 31 0.6289
8 Kawaguchi - Saeki - Watanabe [-] 31 0.5866
9 Sato - Miyake - Yamada [-] 30 0.6803
10 Murata - Oohashi - Wachi [-] 30 0.6749
11 Inoue - Kamo - Takao [-] 30 0.6432
12 Nagaoka - Kuroda - Fujita [-] 30 0.6319
13 Sato - Iwabuchi - Tobisawa [-] 30 0.6304
14 Okamoto - Hashimoto - Adachi [-] 30 0.6183
15 Osikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 30 0.6116
16 Ikeda - Sato - Watanabe [-] 30 0.6063
17 Uno - Sakai - Mihara [-] 30 0.5901
18 Tamura - Hirano - Itou [-] 30 0.5875
19 Yoshida - Takahashi - Horiuchi [-] 30 0.5848
20 Calcano - Sochurek - Yam [-] 30 0.5668
21 Mori - Ishimaru - Maruo [-] 29 0.6304
22 Takaya - Kanbe - Oomori [-] 29 0.6281
23 Shimamura - Katabira - Ootani [-] 28 0.6258
24 Okino - Kobayashi - Takahashi [-] 28 0.5937
25 Umeno - Shiki - Katou [-] 27 0.6602
26 Itoh - Yamakawa - Miyamoto [-] 27 0.6599
27 Yanagihara - Nakao - Sugiyama [-] 27 0.6498
28 Yoshino - Kabeya - Ogawa [-] 27 0.6417
29 Tanaka - Kimura - Kusanagi [-] 27 0.6388
30 Yuuki - Tada - Yamamoto [-] 27 0.6386
31 Nagasaki - Harano - Nakaigawa [-] 27 0.6332
32 Sato - Egawa - Kato [-] 27 0.6297
33 Hayashi - Otuka - Hirabayashi [-] 27 0.6262
34 Suematsu - Tomomura - Morofuji [-] 27 0.6231
35 Kanayama - Sashida - Tsuruoka [-] 27 0.6022
36 Imai - Takeda - Takami [-] 27 0.5960
37 Nakao - Nakano - Suanuma [-] 27 0.5904
38 Natsume - Ishihara - Tanahashi [-] 27 0.5887
39 Yamaguchi - Kamizono - Takeuchi [-] 27 0.5871
40 Tamada - Kakumae - Harane [-] 27 0.5864
41 Honda - Miyagishi - Takahashi [-] 27 0.5858
42 Murakami - Ozawa - Kumagai [-] 27 0.5797
43 Hagiwara - Seki - Tsujikawa [-] 27 0.5383
44 Okada - Sugiyama - Takahashi [-] 26 0.6789
45 Kato - Aida - Uehara [-] 26 0.6238
46 Tachibana - Nakamura - Miyabe [-] 26 0.6041
47 Nakashima - Matsumoto - Shoji [-] 26 0.5788
48 Zulkarnaen - Izwan Shah - Mohd Khairul Anuar [-] 25 0.6029
49 Miyawaki - Okubo - Takahashi [-] 24 0.6436
50 Matsumoto - Kihara - Kawahama [-] 24 0.6420
51 Matsumoto - Katakawa - Maruyama [-] 24 0.6381
52 Ousaka - Yoon - Yasutomi [-] 24 0.6350
53 Yanase - Nagao - Yoshimori [-] 24 0.6270
54 Ueki - Seki - Sasaki [-] 24 0.6180
55 Ichikawa - Matsuyama - Muraoka [-] 24 0.6026
56 Kawata - Sawada - Funami [-] 24 0.5882
57 Umeda - Tao - Yamasaki [-] 24 0.5851
58 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 24 0.5660
59 Yao - Taniguchi - Omonishi [-] 24 0.5641
60 Hiwatashi - Kaneko - Asou [-] 24 0.5542
61 Kumasaka - Sato - Komiya [-] 24 0.5508
62 Itazu - Higuchi - Kashiwagi [-] 24 0.5327
63 Teeradechsakul - Techarattanaprasert - Chaovarindr [-] 22 0.6237
64 Tajiri - Kitaoka - Kumagai [-] 22 0.6207
65 Bang - Kim - Cho [-] 22 0.5786
66 Takasaki - Fujimoto - Harada [-] 21 0.6234
67 Fujimura - Tedori - Yajima [-] 21 0.6129
68 Harasima - Takano - Arai [-] 21 0.6065
69 Okamura - Iwazaki - Baba [-] 21 0.6049
70 Ueno - Yagi - Kushibe [-] 21 0.5896
71 Fukagawa - Itou - Oikawa [-] 21 0.5743
72 Andou - Matsuda - Takaki [-] 21 0.5716
73 Koike - Hattori - Tsukamoto [-] 21 0.5711
74 Nakano - Makino - Suzuki [-] 21 0.5566
75 Masumoto - Horiike - Komada [-] 19 0.5726
76 Iwasaki - Nishio - Shinohara [-] 18 0.6091
77 Sekimoto - Nanamori - Shiraishi [-] 18 0.5821
78 Demura - Takeda - Shinya [-] 18 0.5658
79 Ito - Minoshima - Sugimoto [-] 18 0.5603
80 Chiba - Nagano - Ono [-] 18 0.5567
81 Yamada - Aida - Takakuwa [-] 18 0.5513
82 Matsumoto - Tsuruoka - Matsumoto [-] 18 0.5364
83 Yamaguchi - Goto - Yoshioka [-] 18 0.5229
84 Nishina - Yamamoto - Maeda [-] 17 0.5523
85 Murata - Negishi - Kimura [-] 16 0.5910
86 Liu - Zhang - Qi [-] 16 0.5811
87 Boku - Ichikawa - Taki [-] 16 0.5799
88 Mishima - Shioya - Kobayashi [-] 16 0.5723
89 Watanabe - Oshima - Onoe [-] 16 0.5558
90 Nakajima - Morinaka - Yoshida [-] 16 0.5551
91 Iiduka - Yokoi - Kawamoto [-] 16 0.5491
92 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 16 0.5418
93 Iwaki - Inose - Igarasi [-] 16 0.5334
94 Iwasaki - Ishikawa - Fujii [-] 16 0.5249
95 Yamamoto - Oshimi - Niwa [-] 16 0.5182
96 Sasaki - Nose - Araki [-] 16 0.5020
97 Takagi - Hibino - Okudaira [-] 16 0.5020
98 Fujiwara - Furuuchi - Yanagita [-] 16 0.4847
99 Furusawa - Hishida - Tsukagoshi [-] 16 0.4814
100 Suzuki - Yamane - Morita [-] 16 0.4671
101 Sugiyama - Otsuka - Sakakibara [-] 15 0.6473
102 Takeche - Takahashi - Ido [-] 15 0.5982
103 Kadota - Nakayama - Aranami [-] 15 0.5967
104 Nukita - Tanaka - Shoji [-] 15 0.5919
105 Ogasawara - Sato - Agemura [-] 15 0.5903
106 Suzuki - Takahashi - Yamada [-] 15 0.5857
107 Xiao - Tang - Guo [-] 15 0.5855
108 Hayashi - Hasegawa - Muneta [-] 15 0.5833
109 Inui - Miura - Wakita [-] 15 0.5732
110 Ando - Nagano - Hasegawa [-] 15 0.5730
111 Ikebata - Matsubara - Yamamoto [-] 15 0.5684
112 Kukino - Katayama - Arai [-] 15 0.5643
113 Ichikawa - Nishizawa - Matsumura [-] 15 0.5613
114 Nakatani - Takada - Higashimori [-] 15 0.5593
115 Tanaka - Nakamura - Honma [-] 15 0.5588
116 Nomura - Hanawa - Araki [-] 15 0.5562
117 Otu - Uchida - Maki [-] 15 0.5542
118 Kobachi - Kitagawa - Shimizu [-] 15 0.5516
119 Dong - Chen - Guan [-] 15 0.5504
120 Kondo - Murase - Kurashima [-] 15 0.5455
121 Abe - Matsubara - Yoshida [-] 15 0.5454
122 Motomura - Segou - Gotou [-] 15 0.5454
123 Ono - Yokozawa - Kirito [-] 15 0.5421
124 Huang - Kuo - Cheng [-] 15 0.5416
125 Nakamura - Itou - Hatta [-] 15 0.5403
126 Inazawa - Rita - Igarashi [-] 15 0.5368
127 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 15 0.5353
128 Esuga - Goto - Furukawa [-] 15 0.5336
129 Sodeyama - Homma - Kawauchi [-] 15 0.5332
130 Takahashi - Seo - Suzuki [-] 15 0.5321
131 Zhang - Hamada - Zhou [-] 15 0.5306
132 Nishizawa - Ootsu - Kato [-] 15 0.5304
133 Shin - Oono - Honda [-] 15 0.5286
134 Kurihara - Nakajima - Mitamura [-] 15 0.5273
135 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 15 0.5265
136 Gotou - Inuduka - Yamaguchi [-] 15 0.5251
137 Yasufuku - Kodoma - Suzuki [-] 15 0.5220
138 Ito - Aoki - Fuziki [-] 15 0.5217
139 Yohara - Nobe - Gondo [-] 15 0.5176
140 Matsui - Moriyama - Ishihara [-] 15 0.5159
141 Yasuda - Maruya - Kimura [-] 15 0.5155
142 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 15 0.5153
143 Man Lok - Jim - Tong [-] 15 0.5087
144 Kajiwara - Egeyama - Imagawa [-] 15 0.5085
145 Muroya - Sano - Masuda [-] 15 0.5019
146 Yoshii - Fukushi - Asai [-] 15 0.5014
147 Kako - Hayashi - Watanabe [-] 15 0.4986
148 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 15 0.4933
149 Mori - Matsuya - Okamoto [-] 15 0.4921
150 Otsuka - Otsuka - Okamoto [-] 15 0.4920
151 Sato - Tanaka - Komizo [-] 15 0.4896
152 Usuyama - Nakajima - Hayata [-] 15 0.4883
153 Wanibuchi - Sato - Kanazawa [-] 15 0.4869
154 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 15 0.4866
155 Yamada - Matsushima - Naemura [-] 15 0.4859
156 Matsumoto - Kawasaki - Noguchi [-] 15 0.4852
157 Satou - Higuti - Hatasita [-] 15 0.4838
158 Kawano - Yamazaki - Kawano [-] 15 0.4824
159 Nakatani - Iwabuchi - Ishijima [-] 15 0.4823
160 Wu - Wang - Zhao [-] 15 0.4749
161 Nagase - Kiyokawa - Honda [-] 15 0.4715
162 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 15 0.4701
163 Seki - Sonn - Sun [-] 15 0.4695
164 Hosaka - Abe - Matsuda [-] 15 0.4687
165 Mizutani - Koide - Sugai [-] 15 0.4677
166 Fukuki - Yamagata - Yonemura [-] 15 0.4651
167 Yamamoto - Sugiura - Tamamura [-] 15 0.4615
168 Tamano - Yamakita - Koike [-] 15 0.4607
169 Kamada - Matsui - Saeki [-] 15 0.4598
170 Yatori - Yoshimura - Funada [-] 15 0.4542
171 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 15 0.4458
172 Kumazawa - Takimoto - Osuga [-] 15 0.4458
173 Oonishi - Tsukahara - Yoshikawa [-] 15 0.4421
174 Nishimoto - Yoshida - Kumon [-] 14 0.5672
175 Wang - Xu - Li [-] 13 0.6251
176 Matsubara - Nakae - Shiba [-] 13 0.5900
177 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 13 0.5590
178 Kinoshita - Yakushi - Tabata [-] 13 0.5582
179 Komura - Maeda - Okada [-] 13 0.5486
180 Seiwada - Noda - Inoue [-] 13 0.5478
181 Imaizumi - Moromi - Ueshige [-] 13 0.5476
182 Hasebe - Yamasaki - Miyamoto [-] 13 0.5437
183 Oikawa - Yasuda - Nagai [-] 13 0.5136
184 Fukudome - Kagotani - Higashino [-] 13 0.5045
185 Kajita - Koike - Funamoto [-] 13 0.4901
186 Ohshiba - Maeda - Samejima [-] 13 0.4743
187 Imai - Okada - Matsushita [-] 13 0.4740
188 Ozawa - Watanabe - Otsubo [-] 13 0.4730
189 Suzuki - Maki - Ueki [-] 13 0.4668
190 Obata - Naito - Tomiyama [-] 13 0.4534
191 Yabata - Suzuki - Taniwaki [-] 13 0.4531
192 Kawaguchi - Namikawa - Sano [-] 13 0.4490
193 Onikiri - Watanabe - Yoneyama [-] 13 0.3943
194 Urano - Terawaki - Kurita [-] 12 0.6971
195 Hayashi - Kasuga - Horikawa [-] 12 0.6676
196 Tanaka - Hoyou - Hirokazu [-] 12 0.6345
197 Senbokuya - Suzuki - Hasimoto [-] 12 0.6077
198 Tanaka - Ikai - Tasaki [-] 12 0.6047
199 Takahashi - Ishikawa - Nishiguchi [-] 12 0.6046
200 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 12 0.6038
201 Mori - Tawada - Takao [-] 12 0.5984
202 Ishida - Shinhama - Sakamoto [-] 12 0.5838
203 Saito - Lee Shi - Kelvin [-] 12 0.5792
204 Iijima - Moriya - Oikawa [-] 12 0.5768
205 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 12 0.5760
206 Ebitani - Takeda - Sakuma [-] 12 0.5717
207 Miyake - Saida - Nakada [-] 12 0.5711
208 Kawano - Haritani - Ohara [-] 12 0.5691
209 Suezawa - Kajitani - Ogo [-] 12 0.5572
210 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 12 0.5539
211 Arita - Tabe - Kanno [-] 12 0.5533
212 Ueda - Masuda - Hashikawa [-] 12 0.5523
213 Robb - Riphat - Dam [-] 12 0.5485
214 Iwatsu - Makino - Kawachi [-] 12 0.5481
215 Sekikawa - Shimizu - Tanaka [-] 12 0.5446
216 Sakuma - Ohashi - Watanabe [-] 12 0.5435
217 Narita - Takino - Tada [-] 12 0.5356
218 Smolinski - Guan - Tartarini [-] 12 0.5331
219 Kawamura - Terai - Miyawaki [-] 12 0.5283
220 Adachi - Yamazaki - Nagata [-] 12 0.5277
221 Kamada - Oono - Nakagawa [-] 12 0.5272
222 Noge - Iwamura - Nakata [-] 12 0.5266
223 Setsompop - Sadangrit - Kwanchaitunya [-] 12 0.5254
224 Sezume - Nagoya - Wati [-] 12 0.5252
225 Kinbara - Kasahara - Shikama [-] 12 0.5224
226 Mitsuyasu - Oi - Kozaki [-] 12 0.5214
227 Nakano - Isikawa - Kobayasi [-] 12 0.5210
228 Matsuzaki - Nakagawa - Orimo [-] 12 0.5204
229 Fujii - Yoshida - Sugiyama [-] 12 0.5203
230 Yamada - Kaku - Kasuga [-] 12 0.5202
231 Nakai - Uemoto - Ichihara [-] 12 0.5198
232 Seno - Kondou - Hirase [-] 12 0.5179
233 Yamazaki - Ohta - Miura [-] 12 0.5152
234 Kubota - Kudo - Umesaki [-] 12 0.5123
235 Furugen - Shinzato - Oshiro [-] 12 0.5119
236 Tanaka - Kato - Ito [-] 12 0.5115
237 Takagi - Masuno - Takagi [-] 12 0.5114
238 Nakanishi - Morishita - Okura [-] 12 0.5059
239 Soya - Ichise - Takezawa [-] 12 0.5015
240 Hoshino - Horie - Satonaka [-] 12 0.5007
241 Hayata - Takahashi - Esaki [-] 12 0.4984
242 Kobayashi - Oshima - Nakano [-] 12 0.4973
243 Sakurabayashi - Shimazu - Shimizu [-] 12 0.4959
244 Hasegawa - Oku - Takamiya [-] 12 0.4948
245 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 12 0.4932
246 Sakata - Shiraishi - Morikawa [-] 12 0.4927
247 Hirayama - Shiraishi - Yuda [-] 12 0.4920
248 Ogata - Honda - Masuda [-] 12 0.4918
249 Onishi - Kimura - Noguchi [-] 12 0.4876
250 Nomiya - Hayakawa - Komori [-] 12 0.4863
251 Iwasaki - Kitahara - Nanjo [-] 12 0.4825
252 Murakami - Shiohata - Takeuchi [-] 12 0.4804
253 Mikami - Yamamoto - Uchino [-] 12 0.4801
254 Nanba - Kurata - Sato [-] 12 0.4798
255 Imanishi - Niitani - Takemoto [-] 12 0.4795
256 Inoue - Miyake - Nakagami [-] 12 0.4692
257 Sakamoto - Oohashi - Mori [-] 12 0.4681
258 Kondo - Okudera - Kaido [-] 12 0.4659
259 Hagihara - Otsuka - Tanaka [-] 12 0.4646
260 Kobayashi - Morita - Akita [-] 12 0.4643
261 Hirasawa - Suzuki - Takiguchi [-] 12 0.4626
262 Nakazima - Kawano - Suzuki [-] 12 0.4615
263 Ando - Kasama - Tsutiya [-] 12 0.4583
264 Kameyama - Kurokawa - Muta [-] 12 0.4583
265 Goto - Kurita - Mitsuhashi [-] 12 0.4577
266 Yamazaki - Ishikawa - Kimura [-] 12 0.4557
267 Bae - Je - Yoo [-] 12 0.4542
268 Shiraishi - Kumura - Yasuda [-] 12 0.4432
269 Hirayama - Nagao - Takano [-] 12 0.4354
270 Goshima - Urase - Mine [-] 12 0.4304
271 Miyamoto - Sato - Yamanouchi [-] 12 0.4302
272 Kojima - Kobayashi - Oyaizu [-] 12 0.4272
273 Liu - Hu - Li [-] 12 0.4213
274 Kawasaki - Takakuwa - Shimura [-] 12 0.4208
275 Lapnimitchai - Saetang - Kositaporn [-] 12 0.4042
276 Ichikawa - Okamura - Shinomiya [-] 11 0.3894
277 Suh - Na - Nam [-] 10 0.5768
278 Kotani - Hakozaki - Tomita [-] 10 0.5467
279 Shimokobe - Sasaki - Nagayama [-] 10 0.5465
280 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 10 0.5247
281 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 10 0.5119
282 Ohori - Matsumoto - Hagiwara [-] 10 0.5054
283 Yokoyama - Takada - Takashima [-] 10 0.5033
284 Kawakami - Watanabe - Kimura [-] 10 0.5030
285 Ando - Ide - Kawai [-] 10 0.4964
286 Niigo - Doumoto - Kirihara [-] 10 0.4931
287 Konishi - Miwa - Murahata [-] 10 0.4898
288 Iwata - Asao - Kato [-] 10 0.4844
289 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 10 0.4742
290 Yamamoto - Kaneko - Omura [-] 10 0.4722
291 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 10 0.4708
292 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 10 0.4680
293 Oikawa - Noguchi - Aoyagi [-] 10 0.4623
294 Sakai - Furukawa - Masuda [-] 10 0.4595
295 Hashimoto - Uzuki - Kawamura [-] 10 0.4552
296 Maruno - Higuchi - Senshu [-] 10 0.4544
297 Nakamura - Mizuno - Miura [-] 10 0.4484
298 Kaneko - Ota - Matsushita [-] 10 0.4468
299 Shibata - Horikoshi - Imazawa [-] 10 0.4448
300 Ito - Masui - Sugiyama [-] 10 0.4398
301 Itou - Yamauchi - Fujita [-] 10 0.4337
302 Yamamoto - Ookubo - Sakamoto [-] 10 0.4333
303 Matsumura - Yasumoto - Sato [-] 10 0.4115
304 Kobayashi - Hoshide - Sarusawa [-] 10 0.3990
305 Suzuki - Yokoide - Noda [-] 10 0.3767
306 Ishizuki - Onoda - Oda [-] 10 0.3519
307 Hamaguchi - Komikado - Yoshikawa [-] 9 0.6042
308 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 9 0.5908
309 Okai - Yada - Hirata [-] 9 0.5899
310 Wada - Pacis - Kitazawa [-] 9 0.5877
311 Terasawa - Kitaoka - Maki [-] 9 0.5848
312 Hayamizu - Takeuchi - Teramura [-] 9 0.5765
313 Nakamura - Fukaya - Kondou [-] 9 0.5700
314 Kawamata - Mikami - Nishiyama [-] 9 0.5695
315 Tsuchimoto - Akiduki - Itou [-] 9 0.5677
316 Ishimura - Takimura - Ichikawa [-] 9 0.5665
317 Akaike - Nakagawa - Ito [-] 9 0.5609
318 Matsumoto - Shimizu - Okada [-] 9 0.5601
319 Tashima - Okubo - Mitani [-] 9 0.5572
320 Ono - Ohashi - Takamura [-] 9 0.5540
321 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 9 0.5526
322 Sakuta - Tomita - Kobayashi [-] 9 0.5504
323 Matsubara - Hiyoshi - Yamada [-] 9 0.5494
324 Ihara - Oshima - Shiotani [-] 9 0.5490
325 Itada - Katou - Shimokawabe [-] 9 0.5476
326 Hashimoto - Yanagawa - Saijo [-] 9 0.5457
327 Bai - Yu - Han [-] 9 0.5395
328 Hino - Nakata - Ootani [-] 9 0.5369
329 Saitou - Isono - Nakamura [-] 9 0.5336
330 Hirosawa - Ogawa - Fujikura [-] 9 0.5322
331 Kikuchi - Yasumoto - Masaki [-] 9 0.5257
332 Nagami - Deguchi - Yoshida [-] 9 0.5250
333 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 9 0.5240
334 Ichiwaki - Kato - Ando [-] 9 0.5232
335 Sugimura - Tsuboyama - Nuruki [-] 9 0.5213
336 He - Sun - Zhang [-] 9 0.5213
337 Hashimoto - Tsubouchi - Jinno [-] 9 0.5213
338 Koyanagi - Mori - Satou [-] 9 0.5206
339 Asano - Matsumoto - Sugimoto [-] 9 0.5201
340 Takeuchi - Matumoto - Yamamoto [-] 9 0.5188
341 Nakano - Kawamura - Itsukushima [-] 9 0.5187
342 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 9 0.5156
343 Kobayashi - Kato - Ban [-] 9 0.5131
344 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 9 0.5112
345 Sano - Honda - Saito [-] 9 0.5091
346 Ivan - De Rosa - Carlos [-] 9 0.5068
347 Hieda - Miura - Ogawa [-] 9 0.5060
348 Sumitomo - Yamada - Tajitsu [-] 9 0.5015
349 Saito - Yamada - Katagiri [-] 9 0.5001
350 Shikano - Akase - Yoshimura [-] 9 0.4983
351 Tanaka - Sakamoto - Kojima [-] 9 0.4972
352 Takahasi - Shimada - Taito [-] 9 0.4953
353 Banno - Terada - Uemonsa [-] 9 0.4936
354 Nomura - Tanigawa - Shigeno [-] 9 0.4935
355 Shibata - Tanabe - Tamamura [-] 9 0.4931
356 Yamawaki - Ajitomi - Funabiki [-] 9 0.4921
357 Anzai - Watanabe - Kumagai [-] 9 0.4899
358 Endo - Takeishi - Mochiki [-] 9 0.4883
359 Innes-taylor - Masuda - Suzuki [-] 9 0.4861
360 Kakei - Kojima - Tukiji [-] 9 0.4846
361 Sugiyama - Yamaguchi - Soyama [-] 9 0.4816
362 Ishii - Yamada - Yajima [-] 9 0.4812
363 Fujimori - Kawaguchi - Takahashi [-] 9 0.4694
364 Tokuyama - Mimidou - Matsubara [-] 9 0.4694
365 Matsuzaki - Hashizume - Taguti [-] 9 0.4691
366 Chuang - Cheng - Wu [-] 9 0.4682
367 Ozawa - Shimizu - Yamaguchi [-] 9 0.4679
368 Yoshii - Takahashi - Shinohara [-] 9 0.4675
369 Terada - Mizutani - Katagiri [-] 9 0.4656
370 Yamada - Takeda - Hata [-] 9 0.4653
371 Tanaka - Yanagawa - Nihei [-] 9 0.4635
372 Iwama - Kasima - Komiyama [-] 9 0.4588
373 Tsuduki - Odachi - Higashida [-] 9 0.4556
374 Aizawa - Itou - Hozuki [-] 9 0.4524
375 Kumagai - Nakajima - Sayama [-] 9 0.4520
376 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 9 0.4504
377 Zhou - Hu - Yu [-] 9 0.4459
378 Endo - Kawatsu - Nakayama [-] 9 0.4443
379 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 9 0.4394
380 Matsumura - Sato - Kogure [-] 9 0.4377
381 Ikai - Ono - Goto [-] 9 0.4367
382 Yoshihara - Shimura - Hara [-] 9 0.4345
383 Matsushima - Taga - Naoe [-] 9 0.4286
384 Kobayasi - Hiroyama - Wai [-] 9 0.4281
385 Takahashi - Mishima - Oishi [-] 9 0.4195
386 Nakaya - Okaniwa - Fujita [-] 9 0.4167
387 Yoshida - Usui - Shimoyama [-] 9 0.4137
388 Okamoto - Maeda - Goryo [-] 9 0.4119
389 Kawabata - Oohashi - Tanimoto [-] 9 0.4083
390 Ichii - Mori - Tanigawga [-] 9 0.4048
391 Asai - Okada - Katou [-] 9 0.3821
392 Oomori - Moriya - Morishima [-] 9 0.3786
393 Kamikawa - Rekisha - Wada [-] 9 0.3765
394 Kitagawa - Sasaki - Saito [-] 9 0.3745
395 Suzuki - Hoshi - Miyagai [-] 9 0.3661
396 Iwaide - Takeda - Kasuga [-] 8 0.4528
397 Baba - Nakura - Hirai [-] 7 0.5894
398 Nakamura - Kishida - Kawashima [-] 7 0.5701
399 Oda - Ogino - Kai [-] 7 0.5444
400 Endo - Yasuda - Satoda [-] 7 0.5250
401 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 7 0.5173
402 Matsui - Suzuki - Suzuki [-] 7 0.5120
403 Ushie - Matsuda - Nonaka [-] 7 0.5116
404 Kyoya - Sakuraba - Kato [-] 7 0.5077
405 Omi - Sasaki - Kawakami [-] 7 0.5066
406 Sato - Imai - Oota [-] 7 0.5046
407 Iwaki - Takeda - Shibata [-] 7 0.4787
408 Iso - Arai - Kojima [-] 7 0.4738
409 Furusato - Fukumoto - Satou [-] 7 0.4692
410 Lange - Schiber - Mcmillin [-] 7 0.4686
411 Kashiwa - Endo - Ichijyo [-] 7 0.4667
412 Izaki - Fujii - Kakiuchi [-] 7 0.4552
413 Tanaka - Iwata - Ichikawa [-] 7 0.4536
414 Fukuda - Nakamura - Hamada [-] 7 0.4500
415 Ito - Harada - Akagami [-] 7 0.4500
416 Ishizaka - Shimura - Konishi [-] 7 0.4345
417 Seki - Matsuzaki - Yatabe [-] 7 0.4269
418 Takei - Asakura - Kitou [-] 7 0.4185
419 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 7 0.4079
420 Monzen - Kawase - Komizo [-] 7 0.4057
421 Ito - Murakami - Nomura [-] 7 0.4013
422 Harada - Kanegae - Ito [-] 7 0.4012
423 Mori - Mitani - Hirose [-] 6 0.6308
424 Tanaka - Kobayashi - Hagiya [-] 6 0.6066
425 Sawada - Wada - Itani [-] 6 0.5958
426 Ooi - Sasahara - Teramoto [-] 6 0.5797
427 Shinoda - Yamagata - Shimada [-] 6 0.5609
428 Omuta - Akagawa - Yosida [-] 6 0.5566
429 Takeuchi - Yokoyama - Abe [-] 6 0.5462
430 Kitabayashi - Ikoma - Ito [-] 6 0.5454
431 Tsuchiya - Ohnishi - Yoshizawa [-] 6 0.5409
432 Murakami - Murakami - Takeshita [-] 6 0.5337
433 Maruyama - Enomoto - Matsumoto [-] 6 0.5333
434 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 6 0.5329
435 Hori - Ohkawa - Narita [-] 6 0.5327
436 Okada - Tazawa - Okajima [-] 6 0.5258
437 Ishihara - Ito - Saito [-] 6 0.5226
438 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6 0.5194
439 Imura - Tozuka - Matsuyama [-] 6 0.5167
440 Kasagawa - Wada - Takani [-] 6 0.5123
441 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 6 0.5107
442 Yamaguchi - Taniguchi - Ikeda [-] 6 0.5107
443 Kakiki - Ishino - Kaneko [-] 6 0.5103
444 Kono - Utsunomiya - Watanabe [-] 6 0.5083
445 Takaki - Masui - Satou [-] 6 0.5081
446 Chang - Huang - Chien [-] 6 0.5074
447 Hirata - Uchida - Ohno [-] 6 0.5060
448 Kubota - Shin - Kanaishi [-] 6 0.5051
449 Fujimoto - Motooka - Miyawaki [-] 6 0.5028
450 Sotomura - Ueno - Kawakami [-] 6 0.5024
451 Takahashi - Mukuno - Sasaki [-] 6 0.5004
452 Wada - Tanahashi - Ikenoko [-] 6 0.5000
453 Saito - Naide - Sasabe [-] 6 0.4983
454 Takafuji - Yasue - Ota [-] 6 0.4952
455 Arai - Furukawa - Honma [-] 6 0.4931
456 Weng - Qian - Yin [-] 6 0.4917
457 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6 0.4917
458 Naruse - Tsuruta - Sasaki [-] 6 0.4905
459 Hiyama - Matsuura - Kiyono [-] 6 0.4894
460 Fukushima - Nomura - Kumagai [-] 6 0.4872
461 Shinohara - Seki - Yokumichi [-] 6 0.4872
462 Inagaki - Ikeda - Omi [-] 6 0.4857
463 Miotani - Asai - Asai [-] 6 0.4854
464 Seki - Tanaka - Yamaura [-] 6 0.4834
465 Hosak - Oldziey - Straughn [-] 6 0.4833
466 Osawa - Ishibashi - Negishi [-] 6 0.4810
467 Kawanami - Kikuchi - Sugimura [-] 6 0.4806
468 Horibe - Hayashi - Tsutsumi [-] 6 0.4795
469 Arimatsu - Mochizuki - Tuzuki [-] 6 0.4780
470 Takamura - Matsubara - Yamamoto [-] 6 0.4741
471 Kobayashi - Kojima - Murakami [-] 6 0.4726
472 Sugiura - Kobayashi - Arai [-] 6 0.4719
473 Endoh - Saito - Furukawa [-] 6 0.4714
474 Isizaki - Takuwa - Fujii [-] 6 0.4707
475 Nakagawa - Yoshihara - Sugimoto [-] 6 0.4694
476 Sato - Sugimori - Shimizu [-] 6 0.4686
477 Nishimura - Nishizaki - Fujita [-] 6 0.4676
478 Kobayashi - Mizutani - Fujita [-] 6 0.4648
479 Kyo - Sun - Deng [-] 6 0.4626
480 Azuma - Miyazono - Takahashi [-] 6 0.4589
481 Fukunaga - Oota - Nakada [-] 6 0.4583
482 Orihara - Matsuyama - Fujisawa [-] 6 0.4583
483 Iwasaki - Hamamoto - Kakiuti [-] 6 0.4576
484 Tan - Yu - Go [-] 6 0.4563
485 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 6 0.4534
486 Ideguchi - Yamamoto - Fukutani [-] 6 0.4533
487 Akama - Kobayashi - Takase [-] 6 0.4527
488 Shigemune - Ikeda - Kusachi [-] 6 0.4476
489 Iwaki - Hozumi - Iida [-] 6 0.4463
490 Ohta - Ogawa - Mizoue [-] 6 0.4452
491 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 6 0.4447
492 Homgou - Hiraoka - Miyajima [-] 6 0.4410
493 Baba - Umehara - Nomura [-] 6 0.4393
494 Ando - Ueda - Ota [-] 6 0.4389
495 Yamamoto - Furukawa - Takeuchi [-] 6 0.4354
496 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 6 0.4326
497 Yamada - Yamada - Yano [-] 6 0.4306
498 Kohagura - Takahashi - Kutomi [-] 6 0.4262
499 Sasaki - Maruyama - Okada [-] 6 0.4250
500 Tachibana - Hayashi - Yamanaka [-] 6 0.4167
501 Imai - Tomioka - Tsuchiya [-] 6 0.4146
502 Yazaki - Yazaki - Aoki [-] 6 0.4133
503 Yabumoto - Kurihara - Kinoshita [-] 6 0.4117
504 Welty - Partanen - Oshima [-] 6 0.4077
505 Matsuda - Watanabe - Shibuya [-] 6 0.3998
506 Aoshima - Suzuki - Kodama [-] 6 0.3957
507 Nishi - Kurokawa - Ooka [-] 6 0.3943
508 Kusuzawa - Tamai - Nojima [-] 6 0.3841
509 Toyama - Inotsume - Mochizuki [-] 6 0.3733
510 Omura - Akagi - Seko [-] 5 0.4750
511 Tanabe - Tabata - Nanba [-] 5 0.4062
512 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 5 0.4045
513 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 5 0.4042
514 Sato - Tanaka - Takayama [-] 4 0.5737
515 Anan - Oku - Yamanaka [-] 4 0.5267
516 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 4 0.5250
517 Yamamura - Suematsu - Wada [-] 4 0.5087
518 Kurokawa - Kawakami - Higashira [-] 4 0.4931
519 Yamashita - Miyagawa - Tanaka [-] 4 0.4927
520 Nishida - Shibata - Ishino [-] 4 0.4890
521 Takeshita - Nakajima - Miyoshi [-] 4 0.4854
522 Ota - Yamada - Tanji [-] 4 0.4841
523 Kobayashi - Ido - Shimizu [-] 4 0.4687
524 Nishimura - Hasegawa - Iwatsuki [-] 4 0.4658
525 Kikuchi - Kokubun - Nanba [-] 4 0.4517
526 Yokokawa - Hasegawa - Ishikawa [-] 4 0.4431
527 Matsuura - Taniguchi - Kojima [-] 4 0.4369
528 Aoki - Nagai - Nawa [-] 4 0.4361
529 Nakazawa - Nakajima - Yamamoto [-] 4 0.4314
530 Ishihama - Kanai - Karibe [-] 4 0.4283
531 Maruyama - Kondo - Kawaguchi [-] 4 0.4127
532 Sawa - Yamamoto - Chiba [-] 3 0.6044
533 Koumoto - Akase - Akase [-] 3 0.5833
534 Yoshimoto - Ozima - Ogata [-] 3 0.5697
535 Hayashi - Naganawa - Tanaka [-] 3 0.5663
536 Takeuchi - Takase - Hayami [-] 3 0.5527
537 Azeti - Matuda - Nakamura [-] 3 0.5527
538 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 3 0.5353
539 Yumito - Matsuura - Minami [-] 3 0.5347
540 Onishi - Taniguchi - Tanimura [-] 3 0.5333
541 Matsumura - Misono - Takashiro [-] 3 0.5319
542 Okumura - Itakura - Makino [-] 3 0.5312
543 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 3 0.5301
544 Mizoguchi - Tasugi - Ikeda [-] 3 0.5238
545 Morimine - Kondo - Iwata [-] 3 0.5226
546 Yamamura - Yamamura - Kanagawa [-] 3 0.5205
547 Itoh - Ushikubo - Yamamoto [-] 3 0.5167
548 Miwa - Abe - Suzuike [-] 3 0.5167
549 Saito - Miyake - Kato [-] 3 0.5146
550 Mizukami - Yoshihara - Abe [-] 3 0.5062
551 Ota - Munekata - Harada [-] 3 0.5062
552 Yagawa - Watanabe - Yokomizo [-] 3 0.5033
553 Satou - Shimizu - Jinba [-] 3 0.5018
554 Noto - Kitahara - Amemiya [-] 3 0.4929
555 Naito - Higashi - Kawabata [-] 3 0.4919
556 Ikuta - Matsui - Okamura [-] 3 0.4899
557 Arai - Yamaguchi - Nakamura [-] 3 0.4886
558 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 3 0.4872
559 Tsuchida - Ideue - Yoshimura [-] 3 0.4869
560 Kakinoki - Yamato - Kanda [-] 3 0.4857
561 Yamasaki - Hagiwara - Ikegawa [-] 3 0.4824
562 Katagiri - Komatsubara - Abe [-] 3 0.4814
563 Satoh - Sakai - Yamada [-] 3 0.4801
564 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 3 0.4762
565 Hashimoto - Frusawa - Saitou [-] 3 0.4762
566 Asama - Yoshikawa - Matsuura [-] 3 0.4724
567 Wachigai - Kasahara - Nakano [-] 3 0.4722
568 Shimomachi - Yamada - Goto [-] 3 0.4687
569 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 3 0.4671
570 Kiyohara - Nishikawa - Suzuki [-] 3 0.4667
571 Kawaguchi - Tokuda - Adachi [-] 3 0.4662
572 Shuji - Hamada - Yoda [-] 3 0.4658
573 Ueno - Muto - Kurata [-] 3 0.4646
574 Hashimoto - Kurita - Hishiyama [-] 3 0.4633
575 Kawano - Kowata - Kawasaki [-] 3 0.4623
576 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 3 0.4583
577 Sakuragi - Seki - Yoshimura [-] 3 0.4583
578 Sekine - Iwamoto - Kawafuji [-] 3 0.4583
579 Sasaki - Kim - Ishii [-] 3 0.4524
580 Fukuda - Komiyama - Shimano [-] 3 0.4500
581 Onishi - Aka - Fukuta [-] 3 0.4449
582 Mutaguchi - Kawai - Takahashi [-] 3 0.4440
583 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 3 0.4375
584 Kawakami - Sakai - Misawa [-] 3 0.4359
585 Takami - Arai - Simokobe [-] 3 0.4333
586 Shiohama - Neki - Terawaki [-] 3 0.4301
587 Katou - Kanbayashi - Tsuruoka [-] 3 0.4296
588 Watanabe - Sakai - Noji [-] 3 0.4286
589 Okuyama - Hitouji - Nakabe [-] 3 0.4271
590 Muramatsu - Hirokawa - Nozawa [-] 3 0.4271
591 Honda - Se - Kawachi [-] 3 0.4250
592 Itou - Goto - Kitao [-] 3 0.4229
593 Ushijima - Kawai - Hiromasa [-] 3 0.4190
594 Ooishi - Kudou - Maeda [-] 3 0.4167
595 Shinmura - Hayashi - Kanamori [-] 3 0.4167
596 Tsuzaki - Kanda - Kondou [-] 3 0.4133
597 Suzuki - Onoue - Hirasawa [-] 3 0.4083
598 Sakaida - Hosoi - Hickling [-] 3 0.4083
599 Satou - Horita - Makino [-] 3 0.4048
600 Tazawa - Mizumoto - Tanaka [-] 3 0.4033
601 Imai - Ogawa - Takemura [-] 3 0.3988
602 Kojima - Ogawa - Kousaka [-] 3 0.3968
603 Shibue - Sasayama - Sonoda [-] 3 0.3943
604 Urabe - Aoki - Yokota [-] 3 0.3917
605 Ishii - Kawai - Yoshihara [-] 3 0.3817
606 Sagara - Tokumaru - Takubo [-] 3 0.3472
607 Asada - Iwasaki - Saitou [-] 3 0.3467
608 Suzuki - Asakawa - Kikuchi [-] 3 0.3333
609 Onoda - Akai - Niinami [-] 2 0.5357
610 Ogawa - Ikegami - Inoe [-] 2 0.3897
611 Hoshino - Hoshino - Hoshino [-] 2 0.3444
612 Chen - Zhi - Mak [-] 1 0.5278
613 Nishimura - Tamura - Okuyama [-] 1 0.4583
614 Taniguchi - Okunaka - Nakanishi [-] 1 0.4444
615 Hamachiyo - Michibata - Ibe [-] 1 0.4352
616 Sidran - Jasinto - Sanchez [-] 1 0.4296
617 Kiyonaga - Nakamura - Nakamura [-] 1 0.4234
618 Takenaka - Watanabe - Nishiyama [-] 1 0.4167
619 Shimizu - Hata - Ono [-] 1 0.4056
620 Abe - Ando - Suda [-] 1 0.4028
621 Kase - Kokawa - Watanabe [-] 1 0.4019
622 Fujita - Yamamoto - Yamane [-] 1 0.3556
623 Sato - Uehara - Aoyama [-] 0 0.6250
624 Aoi - Miyamoto - Katagiro [-] 0 0.6210
625 Tobe - Watanabe - Komori [-] 0 0.5972
626 Taira - Kawashima - Wakayama [-] 0 0.5794
627 Kumaoka - Yoshimatsu - Okamura [-] 0 0.5655
628 Takahashi - Teramoto - Aoto [-] 0 0.5641
629 Birmingham - Kaplan - Schwenk [-] 0 0.5417
630 Yamamiya - Moriya - Atsuji [-] 0 0.5333
631 Hasegawa - Tamura - Okamoto [-] 0 0.5308
632 Nakai - Noine - Hirayama [-] 0 0.5127
633 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0 0.5099
634 Yoshimoto - Takao - Miyahara [-] 0 0.5009
635 Doi - Gouto - Kitagawa [-] 0 0.5000
636 Oonishi - Tanioka - Okamoto [-] 0 0.4884
637 Fujimoto - Omori - Kataoka [-] 0 0.4861
638 Ninagawa - Kondo - Ishikawa [-] 0 0.4845
639 Ito - Fuji - Suzuki [-] 0 0.4836
640 Abe - Taketuji - Henmi [-] 0 0.4808
641 Takanohashi - Shimanuki - Amano [-] 0 0.4808
642 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 0 0.4806
643 Nohara - Arai - Goto [-] 0 0.4778
644 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 0 0.4778
645 Ogawa - Okamoto - Mizuki [-] 0 0.4722
646 Kengo - Shirakawa - Kanno [-] 0 0.4694
647 Fujimoto - Nakayama - Yamada [-] 0 0.4687
648 Kubota - Yamada - Ejima [-] 0 0.4669
649 Yasuda - Kuwashiro - Furutani [-] 0 0.4667
650 Shiozu - Nose - Yamaguchi [-] 0 0.4667
651 Ehara - Mikami - Tokunaga [-] 0 0.4623
652 Katou - Kubo - Suzuki [-] 0 0.4583
653 Yasunaka - Mashima - Takahashi [-] 0 0.4530
654 Kowada - Sagae - Nishida [-] 0 0.4508
655 Kaminaga - Sugawara - Takano [-] 0 0.4444
656 Saruta - Ogata - Sugaya [-] 0 0.4432
657 Muto - Kani - Inoue [-] 0 0.4333
658 Ikebe - Kato - Magaki [-] 0 0.4306
659 Tsujimoto - Tomita - Cho [-] 0 0.4306
660 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4267
661 Zaima - Sumihira - Ujike [-] 0 0.4187
662 Mori - Mori - Yoshihara [-] 0 0.4187
663 Kahata - Kinoshita - Suzuki [-] 0 0.3857
664 Gouhara - Arita - Mukuda [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All