Round 2 Standings

Posted in Event Coverage on October 11, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Kinoshita - Yakushi - Tabata [-] 6 0.5000
2 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 6 0.5000
3 Sato - Iwabuchi - Tobisawa [-] 6 0.5000
4 Xiao - Tang - Guo [-] 6 0.5000
5 Tamada - Kakumae - Harane [-] 6 0.5000
6 Ikebata - Matsubara - Yamamoto [-] 6 0.5000
7 Urano - Terawaki - Kurita [-] 6 0.5000
8 Wang - Xu - Li [-] 6 0.5000
9 Tamano - Yamakita - Koike [-] 6 0.5000
10 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 6 0.5000
11 Sawada - Wada - Itani [-] 6 0.5000
12 Baba - Nakura - Hirai [-] 6 0.5000
13 Sugiyama - Otsuka - Sakakibara [-] 6 0.5000
14 Kukino - Katayama - Arai [-] 6 0.5000
15 Itada - Katou - Shimokawabe [-] 6 0.5000
16 Matsumoto - Kihara - Kawahama [-] 6 0.5000
17 Matsuzaki - Hashizume - Taguti [-] 6 0.5000
18 Kato - Aida - Uehara [-] 6 0.5000
19 Kawamata - Mikami - Nishiyama [-] 6 0.5000
20 Noge - Iwamura - Nakata [-] 6 0.5000
21 Murata - Oohashi - Wachi [-] 6 0.5000
22 Murata - Negishi - Kimura [-] 6 0.5000
23 Sakurabayashi - Shimazu - Shimizu [-] 6 0.5000
24 Endo - Yasuda - Satoda [-] 6 0.5000
25 Maruyama - Katakawa - Matsumoto [-] 6 0.5000
26 Nakashima - Matsumoto - Shoji [-] 6 0.5000
27 Tanaka - Kimura - Kusanagi [-] 6 0.5000
28 Maruyama - Enomoto - Matsumoto [-] 6 0.5000
29 Yanase - Nagao - Yoshimori [-] 6 0.5000
30 Nagasaki - Harano - Nakaigawa [-] 6 0.5000
31 Hayashi - Otuka - Hirabayashi [-] 6 0.5000
32 Terasawa - Kitaoka - Maki [-] 6 0.5000
33 Hirosawa - Ogawa - Fujikura [-] 6 0.5000
34 Tokuyama - Mimidou - Matsubara [-] 6 0.5000
35 Ichikawa - Matsuyama - Muraoka [-] 6 0.5000
36 Fujimura - Tedori - Yajima [-] 6 0.5000
37 Matsubara - Hiyoshi - Yamada [-] 6 0.5000
38 Ooi - Sasahara - Teramoto [-] 6 0.5000
39 Yanagihara - Nakao - Sugiyama [-] 6 0.5000
40 Mori - Tawada - Takao [-] 6 0.5000
41 Tamura - Hirano - Itou [-] 6 0.5000
42 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 6 0.5000
43 Hoshino - Horie - Satonaka [-] 6 0.5000
44 Okada - Sugiyama - Takahashi [-] 6 0.5000
45 Nakano - Isikawa - Kobayasi [-] 6 0.5000
46 Tajiri - Kitaoka - Kumagai [-] 6 0.5000
47 Ishii - Yamada - Yajima [-] 6 0.5000
48 Tsuchimoto - Akiduki - Itou [-] 6 0.5000
49 Umeno - Shiki - Katou [-] 6 0.5000
50 Nagaoka - Kuroda - Fujita [-] 6 0.5000
51 Ousaka - Yoon - Yasutomi [-] 6 0.5000
52 Salvador - Kanegawa - Tomizawa [-] 6 0.5000
53 Yoshino - Kabeya - Ogawa [-] 6 0.5000
54 Ono - Yokozawa - Kirito [-] 6 0.5000
55 Endo - Takeishi - Mochiki [-] 6 0.5000
56 Takahashi - Mukuno - Sasaki [-] 6 0.5000
57 Iwasaki - Nishio - Shinohara [-] 6 0.5000
58 Yukuhiro - Sato - Yamamoto [-] 6 0.5000
59 Sato - Miyake - Yamada [-] 6 0.5000
60 Hayashi - Hasegawa - Muneta [-] 6 0.5000
61 Huang - Kuo - Cheng [-] 6 0.5000
62 Ogasawara - Sato - Agemura [-] 6 0.5000
63 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 6 0.5000
64 Nishizawa - Ootsu - Kato [-] 6 0.5000
65 Wada - Pacis - Kitazawa [-] 6 0.5000
66 Bai - Yu - Han [-] 6 0.5000
67 Kikuchi - Yasumoto - Masaki [-] 6 0.5000
68 Miyawaki - Okubo - Takahashi [-] 6 0.5000
69 Watanabe - Oshima - Onoe [-] 6 0.5000
70 Esuga - Goto - Furukawa [-] 6 0.5000
71 Koumoto - Akase - Akase [-] 6 0.5000
72 Shinoda - Yamagata - Shimada [-] 6 0.5000
73 Kakei - Kojima - Tukiji [-] 6 0.4167
74 Ueda - Masuda - Hashikawa [-] 6 0.4167
75 Osawa - Hirosawa - Tsumura [-] 6 0.4167
76 Iwatsu - Makino - Kawachi [-] 6 0.4167
77 Takeche - Takahashi - Ido [-] 6 0.4167
78 Banno - Terada - Uemonsa [-] 6 0.4167
79 Sodeyama - Homma - Kawauchi [-] 6 0.4167
80 Uno - Sakai - Mihara [-] 6 0.4167
81 Motomura - Segou - Gotou [-] 6 0.4167
82 Hashimoto - Tsubouchi - Jinno [-] 6 0.4167
83 Saito - Lee Shi - Kelvin [-] 6 0.4167
84 Tanaka - Ikai - Tasaki [-] 6 0.4167
85 Okai - Yada - Hirata [-] 6 0.4167
86 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 6 0.4167
87 Sakuta - Tomita - Kobayashi [-] 6 0.4167
88 Liu - Zhang - Qi [-] 6 0.4167
89 Kadota - Nakayama - Aranami [-] 6 0.4167
90 Natsume - Ishihara - Tanahashi [-] 6 0.4167
91 Hayamizu - Takeuchi - Teramura [-] 6 0.4167
92 Nakano - Makino - Suzuki [-] 6 0.4167
93 Shin - Oono - Honda [-] 6 0.4167
94 Nakamura - Itou - Hatta [-] 6 0.4167
95 Yasufuku - Kodoma - Suzuki [-] 6 0.4167
96 Ichikawa - Nishizawa - Matsumura [-] 6 0.4167
97 Gotou - Inuduka - Yamaguchi [-] 6 0.4167
98 Tanaka - Nakamura - Honma [-] 6 0.4167
99 Teeradechsakul - Techarattanaprasert - Chaovarindr [-] 6 0.4167
100 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6 0.4167
101 Kako - Hayashi - Watanabe [-] 6 0.4167
102 Mishima - Shioya - Kobayashi [-] 6 0.4167
103 Igarasi - Kuribara - Iwagami [-] 6 0.4167
104 Ikeda - Sato - Watanabe [-] 6 0.4167
105 Harasima - Takano - Arai [-] 6 0.4167
106 Asano - Matsumoto - Sugimoto [-] 6 0.4167
107 Itazu - Higuchi - Kashiwagi [-] 6 0.4167
108 Koike - Hattori - Tsukamoto [-] 6 0.4167
109 Takahashi - Seo - Suzuki [-] 6 0.4167
110 Kondo - Murase - Kurashima [-] 6 0.4167
111 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 6 0.4167
112 Furugen - Shinzato - Oshiro [-] 6 0.4167
113 Inoue - Kamo - Takao [-] 6 0.4167
114 Yoshii - Takahashi - Shinohara [-] 6 0.4167
115 Suematsu - Tomomura - Morofuji [-] 6 0.4167
116 Masumoto - Horiike - Komada [-] 6 0.4167
117 Soya - Ichise - Takezawa [-] 6 0.4167
118 Dong - Chen - Guan [-] 6 0.4167
119 Inoue - Miyake - Nakagami [-] 6 0.4167
120 Takaya - Kanbe - Oomori [-] 6 0.4167
121 Ueki - Seki - Sasaki [-] 6 0.4167
122 Itoh - Yamakawa - Miyamoto [-] 6 0.4167
123 Ueno - Yagi - Kushibe [-] 6 0.4167
124 Demura - Takeda - Shinya [-] 6 0.4167
125 Horibe - Hayashi - Tsutsumi [-] 6 0.4167
126 Matsui - Moriyama - Ishihara [-] 6 0.4167
127 Hosokawa - Mihara - Shimizu [-] 6 0.4167
128 Sezume - Nagoya - Wati [-] 6 0.4167
129 Kawakami - Watanabe - Kimura [-] 6 0.4167
130 Chiba - Nagano - Ono [-] 6 0.4167
131 Koyanagi - Mori - Satou [-] 6 0.4167
132 Innes-taylor - Masuda - Suzuki [-] 6 0.4167
133 Sano - Honda - Saito [-] 6 0.4167
134 Shimamura - Katabira - Ootani [-] 6 0.4167
135 Zhang - Hamada - Zhou [-] 6 0.4167
136 Ando - Nagano - Hasegawa [-] 6 0.4167
137 Kamada - Oono - Nakagawa [-] 6 0.4167
138 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 6 0.4167
139 Yoshiura - Katou - Kawanishi [-] 6 0.4167
140 He - Sun - Zhang [-] 6 0.4167
141 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 6 0.4167
142 Fukudome - Kagotani - Higashino [-] 6 0.4167
143 Nakai - Uemoto - Ichihara [-] 6 0.4167
144 Tanaka - Hoyou - Hirokazu [-] 6 0.4167
145 Goto - Kurita - Mitsuhashi [-] 6 0.4167
146 Yamada - Aida - Takakuwa [-] 6 0.4167
147 Imai - Takeda - Takami [-] 6 0.4167
148 Ishida - Shinhama - Sakamoto [-] 6 0.4167
149 Ebitani - Takeda - Sakuma [-] 6 0.4167
150 Okamura - Iwazaki - Baba [-] 6 0.4167
151 Takasaki - Fujimoto - Harada [-] 6 0.4167
152 Yokoyama - Takada - Takashima [-] 4 0.5833
153 Ando - Ide - Kawai [-] 4 0.5833
154 Oikawa - Yasuda - Nagai [-] 4 0.5833
155 Yamamoto - Kaneko - Omura [-] 4 0.5833
156 Oda - Ogino - Kai [-] 4 0.5833
157 Suh - Na - Nam [-] 4 0.5000
158 Zulkarnaen - Izwan Shah - Mohd Khairul Anuar [-] 4 0.5000
159 Hasebe - Yamasaki - Miyamoto [-] 4 0.5000
160 Oikawa - Noguchi - Aoyagi [-] 4 0.5000
161 Ushie - Matsuda - Nonaka [-] 4 0.5000
162 Kotani - Hakozaki - Tomita [-] 4 0.5000
163 Sasaki - Nose - Araki [-] 4 0.5000
164 Nishimoto - Yoshida - Kumon [-] 4 0.5000
165 Matsubara - Nakae - Shiba [-] 4 0.5000
166 Imaizumi - Moromi - Ueshige [-] 4 0.5000
167 Sato - Imai - Oota [-] 4 0.5000
168 Niigo - Doumoto - Kirihara [-] 4 0.5000
169 Nakamura - Kishida - Kawashima [-] 4 0.5000
170 Iwasaki - Ishikawa - Fujii [-] 4 0.5000
171 Ozawa - Watanabe - Otsubo [-] 4 0.5000
172 Yokokawa - Hasegawa - Ishikawa [-] 4 0.5000
173 Kaneko - Ota - Matsushita [-] 4 0.5000
174 Furusato - Fukumoto - Satou [-] 4 0.3333
175 Iwaide - Takeda - Kasuga [-] 4 0.3333
176 Ito - Harada - Akagami [-] 4 0.3333
177 Seiwada - Noda - Inoue [-] 4 0.3333
178 Konishi - Miwa - Murahata [-] 4 0.3333
179 Iwaki - Inose - Igarasi [-] 4 0.3333
180 Katou - Kanbayashi - Tsuruoka [-] 3 1.0000
181 Matsumoto - Nakamura - Ikawa [-] 3 0.7500
182 Otu - Uchida - Maki [-] 3 0.7500
183 Yamamoto - Oshimi - Niwa [-] 3 0.7500
184 Kakiki - Ishino - Kaneko [-] 3 0.7500
185 Takahashi - Ishikawa - Nishiguchi [-] 3 0.7500
186 Hieda - Miura - Ogawa [-] 3 0.7500
187 Ishihara - Ito - Saito [-] 3 0.7500
188 Hayashi - Kasuga - Horikawa [-] 3 0.7500
189 Wada - Tanahashi - Ikenoko [-] 3 0.7500
190 Bae - Je - Yoo [-] 3 0.7500
191 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 3 0.7500
192 Kasagawa - Wada - Takani [-] 3 0.7500
193 Kawata - Sawada - Funami [-] 3 0.7500
194 Sakamoto - Oohashi - Mori [-] 3 0.7500
195 Mori - Mitani - Hirose [-] 3 0.7500
196 Sawa - Yamamoto - Chiba [-] 3 0.7500
197 Yamaguchi - Goto - Yoshioka [-] 3 0.7500
198 Shimokobe - Sasaki - Nagayama [-] 3 0.7500
199 Robb - Riphat - Dam [-] 3 0.7500
200 Takeuchi - Takase - Hayami [-] 3 0.7500
201 Hashimoto - Uzuki - Kawamura [-] 3 0.7500
202 Kawamura - Terai - Miyawaki [-] 3 0.7500
203 Miyake - Saida - Nakada [-] 3 0.7500
204 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 3 0.7500
205 Shibata - Tanabe - Tamamura [-] 3 0.7500
206 Nukita - Tanaka - Shoji [-] 3 0.7500
207 Sekine - Iwamoto - Kawafuji [-] 3 0.7500
208 Omi - Sasaki - Kawakami [-] 3 0.7500
209 Nishina - Yamamoto - Maeda [-] 3 0.7500
210 Yuuki - Tada - Yamamoto [-] 3 0.7500
211 Asama - Yoshikawa - Matsuura [-] 3 0.7500
212 Ando - Ueda - Ota [-] 3 0.7500
213 Satoh - Sakai - Yamada [-] 3 0.7500
214 Okuyama - Hitouji - Nakabe [-] 3 0.7500
215 Yamashita - Miyagawa - Tanaka [-] 3 0.7500
216 Kumazawa - Takimoto - Osuga [-] 3 0.7500
217 Yamamura - Suematsu - Wada [-] 3 0.7500
218 Boku - Ichikawa - Taki [-] 3 0.7500
219 Yoshida - Takahashi - Horiuchi [-] 3 0.7500
220 Suezawa - Kajitani - Ogo [-] 3 0.7500
221 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 3 0.7500
222 Nakatani - Takada - Higashimori [-] 3 0.7500
223 Oonishi - Tsukahara - Yoshikawa [-] 3 0.7500
224 Kashiwa - Endo - Ichijyo [-] 3 0.7500
225 Fukagawa - Itou - Oikawa [-] 3 0.7500
226 Yamamura - Yamamura - Kanagawa [-] 3 0.7500
227 Shimomachi - Yamada - Goto [-] 3 0.7500
228 Yoshihara - Shimura - Hara [-] 3 0.7500
229 Kajiwara - Egeyama - Imagawa [-] 3 0.7500
230 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 3 0.7500
231 Ito - Aoki - Fuziki [-] 3 0.7500
232 Ikai - Ono - Goto [-] 3 0.7500
233 Kitabayashi - Ikoma - Ito [-] 3 0.7500
234 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 3 0.7500
235 Osikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 3 0.7500
236 Suzuki - Takahashi - Yamada [-] 3 0.7500
237 Akaike - Nakagawa - Ito [-] 3 0.7500
238 Weng - Qian - Yin [-] 3 0.7500
239 Sato - Egawa - Kato [-] 3 0.7500
240 Takamura - Matsubara - Yamamoto [-] 3 0.7500
241 Senbokuya - Suzuki - Hasimoto [-] 3 0.7500
242 Anzai - Watanabe - Kumagai [-] 3 0.7500
243 Sato - Sugimori - Shimizu [-] 3 0.7500
244 Fujimori - Kawaguchi - Takahashi [-] 3 0.7500
245 Chang - Huang - Chien [-] 3 0.7500
246 Ideguchi - Yamamoto - Fukutani [-] 3 0.7500
247 Zhou - Hu - Yu [-] 3 0.7500
248 Sasaki - Kim - Ishii [-] 3 0.7500
249 Inazawa - Rita - Igarashi [-] 3 0.7500
250 Iwaki - Takeda - Shibata [-] 3 0.7500
251 Arita - Tabe - Kanno [-] 3 0.7500
252 Kobayashi - Kato - Ban [-] 3 0.6667
253 Yamada - Takeda - Hata [-] 3 0.6667
254 Nakano - Kawamura - Itsukushima [-] 3 0.6667
255 Nakanishi - Morishita - Okura [-] 3 0.6667
256 Iwasaki - Hamamoto - Kakiuti [-] 3 0.6667
257 Yasuda - Maruya - Kimura [-] 3 0.6667
258 Nishimura - Nishizaki - Fujita [-] 3 0.6667
259 Okamoto - Hashimoto - Adachi [-] 3 0.6667
260 Morimine - Kondo - Iwata [-] 3 0.6667
261 Yamaguchi - Taniguchi - Ikeda [-] 3 0.6667
262 Andou - Matsuda - Takaki [-] 3 0.6667
263 Seki - Tanaka - Yamaura [-] 3 0.6667
264 Saito - Miyake - Kato [-] 3 0.6667
265 Hayashi - Naganawa - Tanaka [-] 3 0.6667
266 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 3 0.6667
267 Mitsuyasu - Oi - Kozaki [-] 3 0.6667
268 Fukuda - Nakamura - Hamada [-] 3 0.6667
269 Hamaguchi - Komikado - Yoshikawa [-] 3 0.6667
270 Sugimura - Tsuboyama - Nuruki [-] 3 0.6667
271 Tanaka - Sakamoto - Kojima [-] 3 0.6667
272 Takeshita - Nakajima - Miyoshi [-] 3 0.6667
273 Kawaguchi - Namikawa - Sano [-] 3 0.6667
274 Mori - Ishimaru - Maruo [-] 3 0.6667
275 Ihara - Oshima - Shiotani [-] 3 0.6667
276 Liu - Hu - Li [-] 3 0.6667
277 Fukushima - Nomura - Kumagai [-] 3 0.6667
278 Naito - Higashi - Kawabata [-] 3 0.6667
279 Yamada - Matsushima - Naemura [-] 3 0.6667
280 Nakatani - Iwabuchi - Ishijima [-] 3 0.6667
281 Nakagawa - Yoshihara - Sugimoto [-] 3 0.6667
282 Saito - Yamada - Katagiri [-] 3 0.6667
283 Ohori - Matsumoto - Hagiwara [-] 3 0.6667
284 Seki - Sonn - Sun [-] 3 0.6667
285 Kobachi - Kitagawa - Shimizu [-] 3 0.6667
286 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 3 0.6667
287 Omuta - Akagawa - Yosida [-] 3 0.6667
288 Ohshiba - Maeda - Samejima [-] 3 0.6667
289 Hashimoto - Kurita - Hishiyama [-] 3 0.6667
290 Akama - Kobayashi - Takase [-] 3 0.6667
291 Tan - Yu - Go [-] 3 0.6667
292 Hirasawa - Suzuki - Takiguchi [-] 3 0.6667
293 Endoh - Saito - Furukawa [-] 3 0.6667
294 Shikano - Akase - Yoshimura [-] 3 0.6667
295 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 3 0.6667
296 Yamaguchi - Kamizono - Takeuchi [-] 3 0.6667
297 Yamazaki - Ishikawa - Kimura [-] 3 0.6667
298 Murakami - Ozawa - Kumagai [-] 3 0.6667
299 Tachibana - Nakamura - Miyabe [-] 3 0.6667
300 Nakamura - Fukaya - Kondou [-] 3 0.6667
301 Okumura - Itakura - Makino [-] 3 0.6667
302 Kubota - Shin - Kanaishi [-] 3 0.6667
303 Hirata - Uchida - Ohno [-] 3 0.6667
304 Calcano - Sochurek - Yam [-] 3 0.6667
305 Wachigai - Kasahara - Nakano [-] 3 0.6667
306 Okada - Tazawa - Okajima [-] 3 0.6667
307 Matsumura - Yasumoto - Sato [-] 3 0.6667
308 Hagiwara - Seki - Tsujikawa [-] 3 0.6667
309 Kawanami - Kikuchi - Sugimura [-] 3 0.6667
310 Sugiyama - Yamaguchi - Soyama [-] 3 0.6667
311 Sato - Tanaka - Komizo [-] 3 0.6667
312 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 3 0.6667
313 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 3 0.6667
314 Fujimoto - Motooka - Miyawaki [-] 3 0.6667
315 Azeti - Matuda - Nakamura [-] 3 0.6667
316 Umeda - Tao - Yamasaki [-] 3 0.6667
317 Takeuchi - Matumoto - Yamamoto [-] 3 0.6667
318 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 3 0.6667
319 Iiduka - Yokoi - Kawamoto [-] 3 0.6667
320 Ivan - De Rosa - Carlos [-] 3 0.6667
321 Ogata - Honda - Masuda [-] 3 0.6667
322 Mizutani - Koide - Sugai [-] 3 0.6667
323 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 3 0.6667
324 Hiyama - Matsuura - Kiyono [-] 3 0.6667
325 Terada - Mizutani - Katagiri [-] 3 0.6667
326 Iijima - Moriya - Oikawa [-] 3 0.6667
327 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 3 0.6667
328 Kyoya - Sakuraba - Kato [-] 3 0.6667
329 Tsuchiya - Ohnishi - Yoshizawa [-] 3 0.6667
330 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 3 0.6667
331 Kanayama - Sashida - Tsuruoka [-] 3 0.6667
332 Hino - Nakata - Ootani [-] 3 0.6667
333 Tsuduki - Odachi - Higashida [-] 3 0.6667
334 Sakai - Furukawa - Masuda [-] 3 0.6667
335 Yamazaki - Ohta - Miura [-] 3 0.6667
336 Anan - Oku - Yamanaka [-] 3 0.6667
337 Azuma - Miyazono - Takahashi [-] 3 0.6667
338 Kiyohara - Nishikawa - Suzuki [-] 3 0.6667
339 Ono - Ohashi - Takamura [-] 3 0.6667
340 Isizaki - Takuwa - Fujii [-] 3 0.6667
341 Yohara - Nobe - Gondo [-] 3 0.6667
342 Narita - Takino - Tada [-] 3 0.6667
343 Ito - Minoshima - Sugimoto [-] 3 0.6667
344 Tashima - Okubo - Mitani [-] 3 0.6667
345 Hashimoto - Yanagawa - Saijo [-] 3 0.6667
346 Fujiwara - Furuuchi - Yanagita [-] 3 0.6667
347 Onishi - Aka - Fukuta [-] 3 0.6667
348 Iso - Arai - Kojima [-] 3 0.6667
349 Usuyama - Nakajima - Hayata [-] 3 0.6667
350 Matsumoto - Kawasaki - Noguchi [-] 3 0.6667
351 Takeuchi - Yokoyama - Abe [-] 3 0.6667
352 Seno - Kondou - Hirase [-] 3 0.6667
353 Matsuzaki - Nakagawa - Orimo [-] 3 0.6667
354 Imura - Tozuka - Matsuyama [-] 3 0.6667
355 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 3 0.6667
356 Murakami - Murakami - Takeshita [-] 3 0.6667
357 Maruno - Higuchi - Senshu [-] 3 0.6667
358 Onishi - Taniguchi - Tanimura [-] 3 0.6667
359 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 3 0.6667
360 Katagiri - Komatsubara - Abe [-] 3 0.6667
361 Mizoguchi - Tasugi - Ikeda [-] 3 0.6667
362 Man Lok - Jim - Tong [-] 3 0.6667
363 Miotani - Asai - Asai [-] 3 0.6667
364 Komura - Maeda - Okada [-] 3 0.6667
365 Kameyama - Kurokawa - Muta [-] 3 0.6667
366 Yamamoto - Sugiura - Tamamura [-] 3 0.6667
367 Kobayashi - Mizutani - Fujita [-] 3 0.6667
368 Yao - Taniguchi - Omonishi [-] 3 0.6667
369 Kojima - Ogawa - Kousaka [-] 3 0.6667
370 Sakaida - Hosoi - Hickling [-] 3 0.6667
371 Nishida - Shibata - Ishino [-] 3 0.6667
372 Smolinski - Guan - Tartarini [-] 3 0.6667
373 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 3 0.6667
374 Saitou - Isono - Nakamura [-] 3 0.6667
375 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 3 0.6667
376 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 3 0.6667
377 Hiwatashi - Kaneko - Asou [-] 3 0.6667
378 Fujii - Yoshida - Sugiyama [-] 3 0.6667
379 Shiohama - Neki - Terawaki [-] 3 0.6667
380 Adachi - Yamazaki - Nagata [-] 3 0.6667
381 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 3 0.6667
382 Tanaka - Iwata - Ichikawa [-] 3 0.6667
383 Hayata - Takahashi - Esaki [-] 3 0.6667
384 Matsumura - Sato - Kogure [-] 3 0.6667
385 Ozawa - Shimizu - Yamaguchi [-] 3 0.6667
386 Tanaka - Kobayashi - Hagiya [-] 3 0.6667
387 Hori - Ohkawa - Narita [-] 3 0.6667
388 Nagami - Deguchi - Yoshida [-] 3 0.6667
389 Bang - Kim - Cho [-] 3 0.6667
390 Saito - Naide - Sasabe [-] 3 0.6667
391 Kawano - Yamazaki - Kawano [-] 3 0.6667
392 Sotomura - Ueno - Kawakami [-] 3 0.6667
393 Arai - Furukawa - Honma [-] 3 0.6667
394 Okino - Kobayashi - Takahashi [-] 3 0.6667
395 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 3 0.6667
396 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 3 0.6667
397 Shinohara - Seki - Yokumichi [-] 3 0.6667
398 Nakajima - Morinaka - Yoshida [-] 3 0.6667
399 Ichiwaki - Kato - Ando [-] 3 0.6667
400 Suzuki - Onoue - Hirasawa [-] 3 0.6667
401 Takagi - Masuno - Takagi [-] 3 0.6667
402 Homgou - Hiraoka - Miyajima [-] 3 0.6667
403 Kurihara - Nakajima - Mitamura [-] 3 0.5000
404 Kobayashi - Oshima - Nakano [-] 3 0.5000
405 Lange - Schiber - Mcmillin [-] 3 0.5000
406 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 3 0.5000
407 Suzuki - Yamane - Morita [-] 3 0.5000
408 Miyamoto - Sato - Yamanouchi [-] 3 0.4167
409 Ikuta - Matsui - Okamura [-] 3 0.4167
410 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.4167
411 Fukuki - Yamagata - Yonemura [-] 3 0.4167
412 Furusawa - Hishida - Tsukagoshi [-] 3 0.4167
413 Osawa - Ishibashi - Negishi [-] 3 0.4167
414 Miwa - Abe - Suzuike [-] 3 0.4167
415 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 3 0.4167
416 Yazaki - Yazaki - Aoki [-] 3 0.4167
417 Welty - Partanen - Oshima [-] 3 0.4167
418 Onishi - Kimura - Noguchi [-] 3 0.4167
419 Sakuma - Ohashi - Watanabe [-] 3 0.4167
420 Yagawa - Watanabe - Yokomizo [-] 3 0.4167
421 Abe - Matsubara - Yoshida [-] 3 0.4167
422 Kawano - Haritani - Ohara [-] 3 0.4167
423 Hirayama - Shiraishi - Yuda [-] 3 0.4167
424 Kakinoki - Yamato - Kanda [-] 3 0.4167
425 Mikami - Yamamoto - Uchino [-] 3 0.4167
426 Yamada - Yamada - Yano [-] 3 0.4167
427 Inui - Miura - Wakita [-] 3 0.4167
428 Goshima - Urase - Mine [-] 3 0.4167
429 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 3 0.4167
430 Ushijima - Kawai - Hiromasa [-] 3 0.4167
431 Nagase - Kiyokawa - Honda [-] 3 0.4167
432 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 3 0.4167
433 Hosaka - Abe - Matsuda [-] 3 0.4167
434 Wanibuchi - Sato - Kanazawa [-] 3 0.4167
435 Sekimoto - Nanamori - Shiraishi [-] 3 0.4167
436 Kumasaka - Sato - Komiya [-] 3 0.4167
437 Takahashi - Mishima - Oishi [-] 3 0.4167
438 Sumitomo - Yamada - Tajitsu [-] 3 0.4167
439 Shiraishi - Kumura - Yasuda [-] 3 0.4167
440 Itou - Yamauchi - Fujita [-] 3 0.4167
441 Sakata - Shiraishi - Morikawa [-] 3 0.4167
442 Suzuki - Maki - Ueki [-] 3 0.4167
443 Setsompop - Sadangrit - Kwanchaitunya [-] 3 0.4167
444 Ishimura - Takimura - Ichikawa [-] 3 0.4167
445 Sagara - Tokumaru - Takubo [-] 3 0.4167
446 Takaki - Masui - Satou [-] 3 0.4167
447 Kobayashi - Morita - Akita [-] 3 0.4167
448 Sekikawa - Shimizu - Tanaka [-] 3 0.4167
449 Muramatsu - Hirokawa - Nozawa [-] 3 0.4167
450 Orihara - Matsuyama - Fujisawa [-] 3 0.4167
451 Honda - Se - Kawachi [-] 3 0.4167
452 Nomura - Tanigawa - Shigeno [-] 3 0.4167
453 Mizukami - Yoshihara - Abe [-] 3 0.4167
454 Itoh - Ushikubo - Yamamoto [-] 3 0.4167
455 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 3 0.4167
456 Matsumoto - Tsuruoka - Matsumoto [-] 3 0.4167
457 Chuang - Cheng - Wu [-] 3 0.4167
458 Iwasaki - Kitahara - Nanjo [-] 3 0.4167
459 Nomura - Hanawa - Araki [-] 3 0.4167
460 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 3 0.4167
461 Kawaguchi - Saeki - Watanabe [-] 3 0.4167
462 Yamada - Kaku - Kasuga [-] 3 0.4167
463 Nomiya - Hayakawa - Komori [-] 3 0.4167
464 Naruse - Tsuruta - Sasaki [-] 3 0.4167
465 Nakao - Nakano - Suanuma [-] 3 0.4167
466 Tanaka - Kato - Ito [-] 3 0.4167
467 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 3 0.4167
468 Ota - Munekata - Harada [-] 3 0.4167
469 Baba - Umehara - Nomura [-] 3 0.4167
470 Matsumoto - Shimizu - Okada [-] 3 0.4167
471 Izaki - Fujii - Kakiuchi [-] 3 0.4167
472 Oomori - Moriya - Morishima [-] 3 0.4167
473 Harada - Kanegae - Ito [-] 3 0.4167
474 Wu - Wang - Zhao [-] 3 0.4167
475 Yamawaki - Ajitomi - Funabiki [-] 3 0.4167
476 Murakami - Shiohata - Takeuchi [-] 3 0.4167
477 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 3 0.4167
478 Honda - Miyagishi - Takahashi [-] 3 0.4167
479 Omura - Akagi - Seko [-] 2 0.5000
480 Yoshii - Fukushi - Asai [-] 2 0.3333
481 Tanabe - Tabata - Nanba [-] 2 0.3333
482 Onoda - Akai - Niinami [-] 2 0.3333
483 Kajita - Koike - Funamoto [-] 1 0.6667
484 Shibata - Horikoshi - Imazawa [-] 1 0.6667
485 Ishihama - Kanai - Karibe [-] 1 0.6667
486 Kobayashi - Ido - Shimizu [-] 1 0.6667
487 Matsui - Suzuki - Suzuki [-] 1 0.6667
488 Ogawa - Ikegami - Inoe [-] 1 0.6667
489 Matsuura - Taniguchi - Kojima [-] 1 0.6667
490 Maruyama - Kondo - Kawaguchi [-] 1 0.6667
491 Yamamoto - Ookubo - Sakamoto [-] 1 0.6667
492 Chen - Zhi - Mak [-] 1 0.6667
493 Seki - Matsuzaki - Yatabe [-] 1 0.6667
494 Taniguchi - Okunaka - Nakanishi [-] 1 0.5000
495 Aoki - Nagai - Nawa [-] 1 0.5000
496 Ishizaka - Shimura - Konishi [-] 1 0.5000
497 Nakamura - Mizuno - Miura [-] 1 0.5000
498 Abe - Ando - Suda [-] 1 0.5000
499 Ota - Yamada - Tanji [-] 1 0.5000
500 Ito - Masui - Sugiyama [-] 1 0.5000
501 Hoshino - Hoshino - Hoshino [-] 1 0.5000
502 Hamachiyo - Michibata - Ibe [-] 1 0.5000
503 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 1 0.5000
504 Kurokawa - Kawakami - Higashira [-] 1 0.5000
505 Kase - Kokawa - Watanabe [-] 1 0.5000
506 Takagi - Hibino - Okudaira [-] 1 0.5000
507 Nishimura - Hasegawa - Iwatsuki [-] 1 0.5000
508 Fujita - Yamamoto - Yamane [-] 1 0.4167
509 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 1 0.4167
510 Ishizuki - Onoda - Oda [-] 1 0.4167
511 Ichikawa - Okamura - Shinomiya [-] 1 0.4167
512 Nishimura - Tamura - Okuyama [-] 1 0.4167
513 Iwata - Asao - Kato [-] 1 0.4167
514 Sidran - Jasinto - Sanchez [-] 1 0.4167
515 Yabata - Suzuki - Taniwaki [-] 1 0.4167
516 Obata - Naito - Tomiyama [-] 1 0.4167
517 Onikiri - Watanabe - Yoneyama [-] 0 0.7500
518 Mutaguchi - Kawai - Takahashi [-] 0 0.7500
519 Kengo - Shirakawa - Kanno [-] 0 0.7500
520 Kusuzawa - Tamai - Nojima [-] 0 0.7500
521 Ikebe - Kato - Magaki [-] 0 0.7500
522 Ito - Fuji - Suzuki [-] 0 0.7500
523 Mori - Mori - Yoshihara [-] 0 0.7500
524 Tanaka - Yanagawa - Nihei [-] 0 0.7500
525 Asai - Okada - Katou [-] 0 0.7500
526 Yumito - Matsuura - Minami [-] 0 0.7500
527 Kumaoka - Yoshimatsu - Okamura [-] 0 0.7500
528 Yoshimoto - Takao - Miyahara [-] 0 0.7500
529 Monzen - Kawase - Komizo [-] 0 0.7500
530 Shiozu - Nose - Yamaguchi [-] 0 0.7500
531 Kubota - Yamada - Ejima [-] 0 0.7500
532 Iwaki - Hozumi - Iida [-] 0 0.7500
533 Ogawa - Okamoto - Mizuki [-] 0 0.7500
534 Ooishi - Kudou - Maeda [-] 0 0.7500
535 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0 0.7500
536 Takafuji - Yasue - Ota [-] 0 0.7500
537 Fukuda - Komiyama - Shimano [-] 0 0.7500
538 Nohara - Arai - Goto [-] 0 0.7500
539 Takenaka - Watanabe - Nishiyama [-] 0 0.7500
540 Doi - Gouto - Kitagawa [-] 0 0.7500
541 Toyama - Inotsume - Mochizuki [-] 0 0.7500
542 Tobe - Watanabe - Komori [-] 0 0.7500
543 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 0 0.7500
544 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 0 0.7500
545 Matsuda - Watanabe - Shibuya [-] 0 0.7500
546 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 0 0.7500
547 Satou - Shimizu - Jinba [-] 0 0.7500
548 Nanba - Kurata - Sato [-] 0 0.7500
549 Matsushima - Taga - Naoe [-] 0 0.7500
550 Tachibana - Hayashi - Yamanaka [-] 0 0.7500
551 Ohta - Ogawa - Mizoue [-] 0 0.7500
552 Fujimoto - Nakayama - Yamada [-] 0 0.7500
553 Kamada - Matsui - Saeki [-] 0 0.7500
554 Shimizu - Hata - Ono [-] 0 0.7500
555 Nakai - Noine - Hirayama [-] 0 0.7500
556 Takahashi - Teramoto - Aoto [-] 0 0.7500
557 Imai - Okada - Matsushita [-] 0 0.7500
558 Shinmura - Hayashi - Kanamori [-] 0 0.7500
559 Imanishi - Niitani - Takemoto [-] 0 0.7500
560 Yamasaki - Hagiwara - Ikegawa [-] 0 0.7500
561 Sato - Tanaka - Takayama [-] 0 0.7500
562 Katou - Kubo - Suzuki [-] 0 0.7500
563 Ando - Kasama - Tsutiya [-] 0 0.7500
564 Arai - Yamaguchi - Nakamura [-] 0 0.7500
565 Kyo - Sun - Deng [-] 0 0.7500
566 Tazawa - Mizumoto - Tanaka [-] 0 0.7500
567 Takei - Asakura - Kitou [-] 0 0.7500
568 Yatori - Yoshimura - Funada [-] 0 0.7500
569 Oonishi - Tanioka - Okamoto [-] 0 0.7500
570 Shuji - Hamada - Yoda [-] 0 0.7500
571 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 0 0.7500
572 Aoi - Miyamoto - Katagiro [-] 0 0.7500
573 Takami - Arai - Simokobe [-] 0 0.7500
574 Yoshimoto - Ozima - Ogata [-] 0 0.7500
575 Nakazima - Kawano - Suzuki [-] 0 0.7500
576 Kinbara - Kasahara - Shikama [-] 0 0.7500
577 Taira - Kawashima - Wakayama [-] 0 0.7500
578 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 0 0.7500
579 Kobayashi - Kojima - Murakami [-] 0 0.7500
580 Satou - Higuti - Hatasita [-] 0 0.7500
581 Yamamoto - Furukawa - Takeuchi [-] 0 0.7500
582 Arimatsu - Mochizuki - Tuzuki [-] 0 0.7500
583 Kawakami - Sakai - Misawa [-] 0 0.7500
584 Asada - Iwasaki - Saitou [-] 0 0.7500
585 Kahata - Kinoshita - Suzuki [-] 0 0.7500
586 Saruta - Ogata - Sugaya [-] 0 0.7500
587 Sato - Uehara - Aoyama [-] 0 0.7500
588 Imai - Tomioka - Tsuchiya [-] 0 0.7500
589 Fukunaga - Oota - Nakada [-] 0 0.7500
590 Takanohashi - Shimanuki - Amano [-] 0 0.5833
591 Yabumoto - Kurihara - Kinoshita [-] 0 0.5833
592 Kojima - Kobayashi - Oyaizu [-] 0 0.5833
593 Kowada - Sagae - Nishida [-] 0 0.5833
594 Lapnimitchai - Saetang - Kositaporn [-] 0 0.5000
595 Mori - Matsuya - Okamoto [-] 0 0.5000
596 Hasegawa - Tamura - Okamoto [-] 0 0.5000
597 Yoshida - Usui - Shimoyama [-] 0 0.5000
598 Ishii - Kawai - Yoshihara [-] 0 0.5000
599 Urabe - Aoki - Yokota [-] 0 0.5000
600 Ichii - Mori - Tanigawga [-] 0 0.5000
601 Gouhara - Arita - Mukuda [-] 0 0.5000
602 Yasunaka - Mashima - Takahashi [-] 0 0.5000
603 Hagihara - Otsuka - Tanaka [-] 0 0.5000
604 Nakaya - Okaniwa - Fujita [-] 0 0.5000
605 Iwama - Kasima - Komiyama [-] 0 0.5000
606 Yasuda - Kuwashiro - Furutani [-] 0 0.5000
607 Tsuzaki - Kanda - Kondou [-] 0 0.5000
608 Yamamiya - Moriya - Atsuji [-] 0 0.5000
609 Watanabe - Sakai - Noji [-] 0 0.5000
610 Hashimoto - Frusawa - Saitou [-] 0 0.5000
611 Noto - Kitahara - Amemiya [-] 0 0.5000
612 Sasaki - Maruyama - Okada [-] 0 0.5000
613 Kawano - Kowata - Kawasaki [-] 0 0.5000
614 Sugiura - Kobayashi - Arai [-] 0 0.5000
615 Imai - Ogawa - Takemura [-] 0 0.5000
616 Kawasaki - Takakuwa - Shimura [-] 0 0.5000
617 Suzuki - Hoshi - Miyagai [-] 0 0.5000
618 Muroya - Sano - Masuda [-] 0 0.5000
619 Itou - Goto - Kitao [-] 0 0.5000
620 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.5000
621 Matsumura - Misono - Takashiro [-] 0 0.5000
622 Satou - Horita - Makino [-] 0 0.5000
623 Kumagai - Nakajima - Sayama [-] 0 0.5000
624 Shigemune - Ikeda - Kusachi [-] 0 0.5000
625 Kohagura - Takahashi - Kutomi [-] 0 0.5000
626 Aizawa - Itou - Hozuki [-] 0 0.5000
627 Kawabata - Oohashi - Tanimoto [-] 0 0.5000
628 Otsuka - Otsuka - Okamoto [-] 0 0.5000
629 Okamoto - Maeda - Goryo [-] 0 0.5000
630 Kobayasi - Hiroyama - Wai [-] 0 0.5000
631 Kaminaga - Sugawara - Takano [-] 0 0.5000
632 Kitagawa - Sasaki - Saito [-] 0 0.5000
633 Suzuki - Asakawa - Kikuchi [-] 0 0.5000
634 Endo - Kawatsu - Nakayama [-] 0 0.5000
635 Fujimoto - Omori - Kataoka [-] 0 0.5000
636 Hasegawa - Oku - Takamiya [-] 0 0.5000
637 Sakuragi - Seki - Yoshimura [-] 0 0.5000
638 Inagaki - Ikeda - Omi [-] 0 0.5000
639 Ito - Murakami - Nomura [-] 0 0.5000
640 Abe - Taketuji - Henmi [-] 0 0.5000
641 Hirayama - Nagao - Takano [-] 0 0.5000
642 Ninagawa - Kondo - Ishikawa [-] 0 0.5000
643 Kawaguchi - Tokuda - Adachi [-] 0 0.5000
644 Kiyonaga - Nakamura - Nakamura [-] 0 0.5000
645 Shibue - Sasayama - Sonoda [-] 0 0.5000
646 Tsuchida - Ideue - Yoshimura [-] 0 0.5000
647 Ueno - Muto - Kurata [-] 0 0.5000
648 Kubota - Kudo - Umesaki [-] 0 0.5000
649 Muto - Kani - Inoue [-] 0 0.5000
650 Kikuchi - Kokubun - Nanba [-] 0 0.5000
651 Hosak - Oldziey - Straughn [-] 0 0.5000
652 Kondo - Okudera - Kaido [-] 0 0.5000
653 Suzuki - Yokoide - Noda [-] 0 0.5000
654 Kono - Utsunomiya - Watanabe [-] 0 0.5000
655 Nakazawa - Nakajima - Yamamoto [-] 0 0.5000
656 Ehara - Mikami - Tokunaga [-] 0 0.5000
657 Kamikawa - Rekisha - Wada [-] 0 0.5000
658 Zaima - Sumihira - Ujike [-] 0 0.5000
659 Birmingham - Kaplan - Schwenk [-] 0 0.5000
660 Takahasi - Shimada - Taito [-] 0 0.5000
661 Nishi - Kurokawa - Ooka [-] 0 0.5000
662 Kobayashi - Hoshide - Sarusawa [-] 0 0.5000
663 Aoshima - Suzuki - Kodama [-] 0 0.5000
664 Tsujimoto - Tomita - Cho [-] 0 0.5000

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All