Round 3 Standings

Posted in Event Coverage on October 11, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Xiao - Tang - Guo [-] 9 0.6667
2 Urano - Terawaki - Kurita [-] 9 0.6667
3 Yanase - Nagao - Yoshimori [-] 9 0.6667
4 Nagasaki - Harano - Nakaigawa [-] 9 0.6667
5 Mori - Tawada - Takao [-] 9 0.6667
6 Okada - Sugiyama - Takahashi [-] 9 0.6667
7 Tajiri - Kitaoka - Kumagai [-] 9 0.6667
8 Umeno - Shiki - Katou [-] 9 0.6667
9 Iwasaki - Nishio - Shinohara [-] 9 0.5926
10 Hayamizu - Takeuchi - Teramura [-] 9 0.5926
11 Sato - Iwabuchi - Tobisawa [-] 9 0.5556
12 Ikebata - Matsubara - Yamamoto [-] 9 0.5556
13 Sugiyama - Otsuka - Sakakibara [-] 9 0.5556
14 Matsuzaki - Hashizume - Taguti [-] 9 0.5556
15 Murata - Oohashi - Wachi [-] 9 0.5556
16 Nakashima - Matsumoto - Shoji [-] 9 0.5556
17 Tanaka - Kimura - Kusanagi [-] 9 0.5556
18 Hirosawa - Ogawa - Fujikura [-] 9 0.5556
19 Ichikawa - Matsuyama - Muraoka [-] 9 0.5556
20 Yanagihara - Nakao - Sugiyama [-] 9 0.5556
21 Nakano - Isikawa - Kobayasi [-] 9 0.5556
22 Nagaoka - Kuroda - Fujita [-] 9 0.5556
23 Ousaka - Yoon - Yasutomi [-] 9 0.5556
24 Salvador - Kanegawa - Tomizawa [-] 9 0.5556
25 Yoshino - Kabeya - Ogawa [-] 9 0.5556
26 Ono - Yokozawa - Kirito [-] 9 0.5556
27 Yukuhiro - Sato - Yamamoto [-] 9 0.5556
28 Hayashi - Hasegawa - Muneta [-] 9 0.5556
29 Huang - Kuo - Cheng [-] 9 0.5556
30 Wada - Pacis - Kitazawa [-] 9 0.5556
31 Miyawaki - Okubo - Takahashi [-] 9 0.5556
32 Esuga - Goto - Furukawa [-] 9 0.5556
33 Kadota - Nakayama - Aranami [-] 9 0.5556
34 Ichikawa - Nishizawa - Matsumura [-] 9 0.5556
35 Mishima - Shioya - Kobayashi [-] 9 0.5556
36 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 9 0.5556
37 Demura - Takeda - Shinya [-] 9 0.5556
38 Matsui - Moriyama - Ishihara [-] 9 0.5556
39 Shimamura - Katabira - Ootani [-] 9 0.5556
40 Ando - Nagano - Hasegawa [-] 9 0.5556
41 Tanaka - Hoyou - Hirokazu [-] 9 0.5556
42 Yamada - Aida - Takakuwa [-] 9 0.5556
43 Ishida - Shinhama - Sakamoto [-] 9 0.5556
44 Takasaki - Fujimoto - Harada [-] 9 0.5556
45 Natsume - Ishihara - Tanahashi [-] 9 0.4815
46 Kondo - Murase - Kurashima [-] 9 0.4815
47 Ueno - Yagi - Kushibe [-] 9 0.4815
48 Ebitani - Takeda - Sakuma [-] 9 0.4815
49 Kinoshita - Yakushi - Tabata [-] 9 0.4444
50 Matsumoto - Kihara - Kawahama [-] 9 0.4444
51 Kato - Aida - Uehara [-] 9 0.4444
52 Maruyama - Katakawa - Matsumoto [-] 9 0.4444
53 Ogasawara - Sato - Agemura [-] 9 0.4444
54 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 9 0.4444
55 Kikuchi - Yasumoto - Masaki [-] 9 0.4444
56 Kakei - Kojima - Tukiji [-] 9 0.4444
57 Takeche - Takahashi - Ido [-] 9 0.4444
58 Sodeyama - Homma - Kawauchi [-] 9 0.4444
59 Uno - Sakai - Mihara [-] 9 0.4444
60 Saito - Lee Shi - Kelvin [-] 9 0.4444
61 Sakuta - Tomita - Kobayashi [-] 9 0.4444
62 Nakano - Makino - Suzuki [-] 9 0.4444
63 Teeradechsakul - Techarattanaprasert - Chaovarindr [-] 9 0.4444
64 Ikeda - Sato - Watanabe [-] 9 0.4444
65 Koike - Hattori - Tsukamoto [-] 9 0.4444
66 Takahashi - Seo - Suzuki [-] 9 0.4444
67 Inoue - Kamo - Takao [-] 9 0.4444
68 Masumoto - Horiike - Komada [-] 9 0.4444
69 Ueki - Seki - Sasaki [-] 9 0.4444
70 Itoh - Yamakawa - Miyamoto [-] 9 0.4444
71 Hosokawa - Mihara - Shimizu [-] 9 0.4444
72 Sezume - Nagoya - Wati [-] 9 0.4444
73 Imai - Takeda - Takami [-] 9 0.4444
74 Wang - Xu - Li [-] 7 0.6296
75 Murata - Negishi - Kimura [-] 7 0.5926
76 Takaya - Kanbe - Oomori [-] 7 0.5926
77 Matsubara - Nakae - Shiba [-] 7 0.5556
78 Imaizumi - Moromi - Ueshige [-] 7 0.5556
79 Iwasaki - Ishikawa - Fujii [-] 7 0.5556
80 Nakamura - Kishida - Kawashima [-] 7 0.5185
81 Igarasi - Kuribara - Iwagami [-] 7 0.4815
82 Iwaki - Inose - Igarasi [-] 7 0.4815
83 Nishimoto - Yoshida - Kumon [-] 7 0.4444
84 Ando - Ide - Kawai [-] 7 0.4074
85 Suh - Na - Nam [-] 7 0.4074
86 Hasebe - Yamasaki - Miyamoto [-] 7 0.4074
87 Niigo - Doumoto - Kirihara [-] 7 0.4074
88 Kaneko - Ota - Matsushita [-] 7 0.4074
89 Konishi - Miwa - Murahata [-] 7 0.4074
90 Iwaide - Takeda - Kasuga [-] 7 0.3704
91 Seiwada - Noda - Inoue [-] 7 0.3704
92 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 6 0.7778
93 Sawada - Wada - Itani [-] 6 0.7778
94 Terasawa - Kitaoka - Maki [-] 6 0.7778
95 Fujimura - Tedori - Yajima [-] 6 0.7778
96 Ooi - Sasahara - Teramoto [-] 6 0.7778
97 Tamura - Hirano - Itou [-] 6 0.7778
98 Bai - Yu - Han [-] 6 0.7778
99 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 6 0.7037
100 Liu - Zhang - Qi [-] 6 0.7037
101 Tamano - Yamakita - Koike [-] 6 0.6667
102 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 6 0.6667
103 Baba - Nakura - Hirai [-] 6 0.6667
104 Itada - Katou - Shimokawabe [-] 6 0.6667
105 Kawamata - Mikami - Nishiyama [-] 6 0.6667
106 Sakurabayashi - Shimazu - Shimizu [-] 6 0.6667
107 Endo - Yasuda - Satoda [-] 6 0.6667
108 Maruyama - Enomoto - Matsumoto [-] 6 0.6667
109 Hayashi - Otuka - Hirabayashi [-] 6 0.6667
110 Tokuyama - Mimidou - Matsubara [-] 6 0.6667
111 Matsubara - Hiyoshi - Yamada [-] 6 0.6667
112 Takahashi - Mukuno - Sasaki [-] 6 0.6667
113 Sato - Miyake - Yamada [-] 6 0.6667
114 Nishizawa - Ootsu - Kato [-] 6 0.6667
115 Watanabe - Oshima - Onoe [-] 6 0.6667
116 Shinoda - Yamagata - Shimada [-] 6 0.6667
117 Yamamoto - Oshimi - Niwa [-] 6 0.6667
118 Tamada - Kakumae - Harane [-] 6 0.6667
119 Ueda - Masuda - Hashikawa [-] 6 0.6667
120 Iwatsu - Makino - Kawachi [-] 6 0.6667
121 Motomura - Segou - Gotou [-] 6 0.6667
122 Hashimoto - Tsubouchi - Jinno [-] 6 0.6667
123 Tanaka - Ikai - Tasaki [-] 6 0.6667
124 Okai - Yada - Hirata [-] 6 0.6667
125 Shin - Oono - Honda [-] 6 0.6667
126 Nakamura - Itou - Hatta [-] 6 0.6667
127 Yasufuku - Kodoma - Suzuki [-] 6 0.6667
128 Tanaka - Nakamura - Honma [-] 6 0.6667
129 Asano - Matsumoto - Sugimoto [-] 6 0.6667
130 Itazu - Higuchi - Kashiwagi [-] 6 0.6667
131 Furugen - Shinzato - Oshiro [-] 6 0.6667
132 Suematsu - Tomomura - Morofuji [-] 6 0.6667
133 Kawakami - Watanabe - Kimura [-] 6 0.6667
134 Chiba - Nagano - Ono [-] 6 0.6667
135 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 6 0.6667
136 Yoshiura - Katou - Kawanishi [-] 6 0.6667
137 He - Sun - Zhang [-] 6 0.6667
138 Hayashi - Kasuga - Horikawa [-] 6 0.6667
139 Mori - Mitani - Hirose [-] 6 0.6667
140 Nishina - Yamamoto - Maeda [-] 6 0.6667
141 Suzuki - Takahashi - Yamada [-] 6 0.6667
142 Sato - Egawa - Kato [-] 6 0.6667
143 Senbokuya - Suzuki - Hasimoto [-] 6 0.6667
144 Inazawa - Rita - Igarashi [-] 6 0.6667
145 Koyanagi - Mori - Satou [-] 6 0.5926
146 Nakai - Uemoto - Ichihara [-] 6 0.5926
147 Nukita - Tanaka - Shoji [-] 6 0.5926
148 Takagi - Masuno - Takagi [-] 6 0.5556
149 Kukino - Katayama - Arai [-] 6 0.5556
150 Noge - Iwamura - Nakata [-] 6 0.5556
151 Hoshino - Horie - Satonaka [-] 6 0.5556
152 Ishii - Yamada - Yajima [-] 6 0.5556
153 Tsuchimoto - Akiduki - Itou [-] 6 0.5556
154 Endo - Takeishi - Mochiki [-] 6 0.5556
155 Osawa - Hirosawa - Tsumura [-] 6 0.5556
156 Banno - Terada - Uemonsa [-] 6 0.5556
157 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 6 0.5556
158 Gotou - Inuduka - Yamaguchi [-] 6 0.5556
159 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6 0.5556
160 Kako - Hayashi - Watanabe [-] 6 0.5556
161 Harasima - Takano - Arai [-] 6 0.5556
162 Yoshii - Takahashi - Shinohara [-] 6 0.5556
163 Dong - Chen - Guan [-] 6 0.5556
164 Inoue - Miyake - Nakagami [-] 6 0.5556
165 Horibe - Hayashi - Tsutsumi [-] 6 0.5556
166 Innes-taylor - Masuda - Suzuki [-] 6 0.5556
167 Sano - Honda - Saito [-] 6 0.5556
168 Zhang - Hamada - Zhou [-] 6 0.5556
169 Kamada - Oono - Nakagawa [-] 6 0.5556
170 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 6 0.5556
171 Fukudome - Kagotani - Higashino [-] 6 0.5556
172 Goto - Kurita - Mitsuhashi [-] 6 0.5556
173 Okamura - Iwazaki - Baba [-] 6 0.5556
174 Otu - Uchida - Maki [-] 6 0.5556
175 Kasagawa - Wada - Takani [-] 6 0.5556
176 Kawata - Sawada - Funami [-] 6 0.5556
177 Robb - Riphat - Dam [-] 6 0.5556
178 Miyake - Saida - Nakada [-] 6 0.5556
179 Shibata - Tanabe - Tamamura [-] 6 0.5556
180 Yuuki - Tada - Yamamoto [-] 6 0.5556
181 Yoshida - Takahashi - Horiuchi [-] 6 0.5556
182 Suezawa - Kajitani - Ogo [-] 6 0.5556
183 Nakatani - Takada - Higashimori [-] 6 0.5556
184 Fukagawa - Itou - Oikawa [-] 6 0.5556
185 Ito - Aoki - Fuziki [-] 6 0.5556
186 Fujimori - Kawaguchi - Takahashi [-] 6 0.5556
187 Kobayashi - Kato - Ban [-] 6 0.5556
188 Yamada - Takeda - Hata [-] 6 0.5556
189 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 6 0.5556
190 Hamaguchi - Komikado - Yoshikawa [-] 6 0.5556
191 Sugimura - Tsuboyama - Nuruki [-] 6 0.5556
192 Mori - Ishimaru - Maruo [-] 6 0.5556
193 Saito - Yamada - Katagiri [-] 6 0.5556
194 Shikano - Akase - Yoshimura [-] 6 0.5556
195 Yamaguchi - Kamizono - Takeuchi [-] 6 0.5556
196 Tachibana - Nakamura - Miyabe [-] 6 0.5556
197 Kubota - Shin - Kanaishi [-] 6 0.5556
198 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6 0.5556
199 Hiyama - Matsuura - Kiyono [-] 6 0.5556
200 Terada - Mizutani - Katagiri [-] 6 0.5556
201 Iijima - Moriya - Oikawa [-] 6 0.5556
202 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 6 0.5556
203 Sakai - Furukawa - Masuda [-] 6 0.5556
204 Yamazaki - Ohta - Miura [-] 6 0.5556
205 Ono - Ohashi - Takamura [-] 6 0.5556
206 Yohara - Nobe - Gondo [-] 6 0.5556
207 Narita - Takino - Tada [-] 6 0.5556
208 Ito - Minoshima - Sugimoto [-] 6 0.5556
209 Hashimoto - Yanagawa - Saijo [-] 6 0.5556
210 Fujiwara - Furuuchi - Yanagita [-] 6 0.5556
211 Murakami - Murakami - Takeshita [-] 6 0.5556
212 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 6 0.5556
213 Miotani - Asai - Asai [-] 6 0.5556
214 Komura - Maeda - Okada [-] 6 0.5556
215 Smolinski - Guan - Tartarini [-] 6 0.5556
216 Saitou - Isono - Nakamura [-] 6 0.5556
217 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 6 0.5556
218 Tanaka - Iwata - Ichikawa [-] 6 0.5556
219 Bang - Kim - Cho [-] 6 0.5556
220 Saito - Naide - Sasabe [-] 6 0.5556
221 Sotomura - Ueno - Kawakami [-] 6 0.5556
222 Arai - Furukawa - Honma [-] 6 0.5556
223 Okino - Kobayashi - Takahashi [-] 6 0.5556
224 Nakajima - Morinaka - Yoshida [-] 6 0.5556
225 Soya - Ichise - Takezawa [-] 6 0.4815
226 Shimokobe - Sasaki - Nagayama [-] 6 0.4815
227 Kajiwara - Egeyama - Imagawa [-] 6 0.4815
228 Nakanishi - Morishita - Okura [-] 6 0.4815
229 Mitsuyasu - Oi - Kozaki [-] 6 0.4815
230 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 6 0.4815
231 Matsumoto - Nakamura - Ikawa [-] 6 0.4444
232 Takahashi - Ishikawa - Nishiguchi [-] 6 0.4444
233 Hieda - Miura - Ogawa [-] 6 0.4444
234 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 6 0.4444
235 Omi - Sasaki - Kawakami [-] 6 0.4444
236 Boku - Ichikawa - Taki [-] 6 0.4444
237 Osikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 6 0.4444
238 Anzai - Watanabe - Kumagai [-] 6 0.4444
239 Sato - Sugimori - Shimizu [-] 6 0.4444
240 Arita - Tabe - Kanno [-] 6 0.4444
241 Yasuda - Maruya - Kimura [-] 6 0.4444
242 Okamoto - Hashimoto - Adachi [-] 6 0.4444
243 Yamada - Matsushima - Naemura [-] 6 0.4444
244 Seki - Sonn - Sun [-] 6 0.4444
245 Kobachi - Kitagawa - Shimizu [-] 6 0.4444
246 Ohshiba - Maeda - Samejima [-] 6 0.4444
247 Hirasawa - Suzuki - Takiguchi [-] 6 0.4444
248 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 6 0.4444
249 Yamazaki - Ishikawa - Kimura [-] 6 0.4444
250 Murakami - Ozawa - Kumagai [-] 6 0.4444
251 Nakamura - Fukaya - Kondou [-] 6 0.4444
252 Hirata - Uchida - Ohno [-] 6 0.4444
253 Okada - Tazawa - Okajima [-] 6 0.4444
254 Fujimoto - Motooka - Miyawaki [-] 6 0.4444
255 Umeda - Tao - Yamasaki [-] 6 0.4444
256 Iiduka - Yokoi - Kawamoto [-] 6 0.4444
257 Ivan - De Rosa - Carlos [-] 6 0.4444
258 Kanayama - Sashida - Tsuruoka [-] 6 0.4444
259 Hino - Nakata - Ootani [-] 6 0.4444
260 Seno - Kondou - Hirase [-] 6 0.4444
261 Man Lok - Jim - Tong [-] 6 0.4444
262 Kameyama - Kurokawa - Muta [-] 6 0.4444
263 Kobayashi - Mizutani - Fujita [-] 6 0.4444
264 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 6 0.4444
265 Hiwatashi - Kaneko - Asou [-] 6 0.4444
266 Fujii - Yoshida - Sugiyama [-] 6 0.4444
267 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 6 0.4444
268 Hayata - Takahashi - Esaki [-] 6 0.4444
269 Tanaka - Kobayashi - Hagiya [-] 6 0.4444
270 Hori - Ohkawa - Narita [-] 6 0.4444
271 Nagami - Deguchi - Yoshida [-] 6 0.4444
272 Shinohara - Seki - Yokumichi [-] 6 0.4444
273 Matsumoto - Shimizu - Okada [-] 6 0.4444
274 Abe - Matsubara - Yoshida [-] 6 0.4444
275 Kawano - Haritani - Ohara [-] 6 0.4444
276 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 6 0.4444
277 Nagase - Kiyokawa - Honda [-] 6 0.4444
278 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 6 0.4444
279 Sekimoto - Nanamori - Shiraishi [-] 6 0.4444
280 Sumitomo - Yamada - Tajitsu [-] 6 0.4444
281 Ishimura - Takimura - Ichikawa [-] 6 0.4444
282 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 6 0.4444
283 Kawaguchi - Saeki - Watanabe [-] 6 0.4444
284 Nomiya - Hayakawa - Komori [-] 6 0.4444
285 Nakao - Nakano - Suanuma [-] 6 0.4444
286 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 6 0.4444
287 Wu - Wang - Zhao [-] 6 0.4444
288 Honda - Miyagishi - Takahashi [-] 6 0.4444
289 Kurihara - Nakajima - Mitamura [-] 6 0.3704
290 Suzuki - Yamane - Morita [-] 6 0.3704
291 Mikami - Yamamoto - Uchino [-] 6 0.3704
292 Takaki - Masui - Satou [-] 6 0.3704
293 Yao - Taniguchi - Omonishi [-] 6 0.3333
294 Fukuki - Yamagata - Yonemura [-] 6 0.3333
295 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 6 0.3333
296 Onishi - Kimura - Noguchi [-] 6 0.3333
297 Hirayama - Shiraishi - Yuda [-] 6 0.3333
298 Yamada - Yamada - Yano [-] 6 0.3333
299 Inui - Miura - Wakita [-] 6 0.3333
300 Goshima - Urase - Mine [-] 6 0.3333
301 Hosaka - Abe - Matsuda [-] 6 0.3333
302 Wanibuchi - Sato - Kanazawa [-] 6 0.3333
303 Kumasaka - Sato - Komiya [-] 6 0.3333
304 Sakata - Shiraishi - Morikawa [-] 6 0.3333
305 Kobayashi - Morita - Akita [-] 6 0.3333
306 Sekikawa - Shimizu - Tanaka [-] 6 0.3333
307 Orihara - Matsuyama - Fujisawa [-] 6 0.3333
308 Nomura - Tanigawa - Shigeno [-] 6 0.3333
309 Tanaka - Kato - Ito [-] 6 0.3333
310 Murakami - Shiohata - Takeuchi [-] 6 0.3333
311 Tanabe - Tabata - Nanba [-] 5 0.3704
312 Yoshii - Fukushi - Asai [-] 5 0.3333
313 Oikawa - Yasuda - Nagai [-] 4 0.7407
314 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 4 0.7037
315 Zulkarnaen - Izwan Shah - Mohd Khairul Anuar [-] 4 0.6667
316 Sasaki - Nose - Araki [-] 4 0.6667
317 Yamamoto - Kaneko - Omura [-] 4 0.6296
318 Ushie - Matsuda - Nonaka [-] 4 0.6296
319 Sato - Imai - Oota [-] 4 0.6296
320 Yokokawa - Hasegawa - Ishikawa [-] 4 0.6296
321 Hashimoto - Uzuki - Kawamura [-] 4 0.6296
322 Yamamura - Suematsu - Wada [-] 4 0.5926
323 Fukuda - Nakamura - Hamada [-] 4 0.5926
324 Takeshita - Nakajima - Miyoshi [-] 4 0.5926
325 Kawaguchi - Namikawa - Sano [-] 4 0.5926
326 Yamamoto - Ookubo - Sakamoto [-] 4 0.5926
327 Ito - Harada - Akagami [-] 4 0.5556
328 Kurokawa - Kawakami - Higashira [-] 4 0.5556
329 Yokoyama - Takada - Takashima [-] 4 0.5185
330 Oda - Ogino - Kai [-] 4 0.5185
331 Oikawa - Noguchi - Aoyagi [-] 4 0.5185
332 Kotani - Hakozaki - Tomita [-] 4 0.5185
333 Ozawa - Watanabe - Otsubo [-] 4 0.5185
334 Furusato - Fukumoto - Satou [-] 4 0.5185
335 Iso - Arai - Kojima [-] 4 0.5185
336 Kajita - Koike - Funamoto [-] 4 0.5185
337 Matsui - Suzuki - Suzuki [-] 4 0.5185
338 Takagi - Hibino - Okudaira [-] 4 0.5185
339 Maruno - Higuchi - Senshu [-] 4 0.4815
340 Furusawa - Hishida - Tsukagoshi [-] 4 0.4815
341 Nakamura - Mizuno - Miura [-] 4 0.4815
342 Ito - Masui - Sugiyama [-] 4 0.4815
343 Iwata - Asao - Kato [-] 4 0.4815
344 Maruyama - Kondo - Kawaguchi [-] 4 0.4444
345 Imai - Okada - Matsushita [-] 4 0.4444
346 Izaki - Fujii - Kakiuchi [-] 4 0.4074
347 Shibata - Horikoshi - Imazawa [-] 4 0.4074
348 Ota - Yamada - Tanji [-] 4 0.4074
349 Nishimura - Hasegawa - Iwatsuki [-] 4 0.3704
350 Ichikawa - Okamura - Shinomiya [-] 4 0.3704
351 Obata - Naito - Tomiyama [-] 4 0.3704
352 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 4 0.3333
353 Yabata - Suzuki - Taniwaki [-] 4 0.3333
354 Katou - Kanbayashi - Tsuruoka [-] 3 0.8333
355 Wada - Tanahashi - Ikenoko [-] 3 0.7778
356 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 3 0.7778
357 Sawa - Yamamoto - Chiba [-] 3 0.7778
358 Takeuchi - Takase - Hayami [-] 3 0.7778
359 Yamashita - Miyagawa - Tanaka [-] 3 0.7778
360 Kitabayashi - Ikoma - Ito [-] 3 0.7778
361 Iwaki - Takeda - Shibata [-] 3 0.7778
362 Akaike - Nakagawa - Ito [-] 3 0.7037
363 Matsumura - Yasumoto - Sato [-] 3 0.7037
364 Azeti - Matuda - Nakamura [-] 3 0.7037
365 Ogata - Honda - Masuda [-] 3 0.7037
366 Koumoto - Akase - Akase [-] 3 0.6667
367 Kakiki - Ishino - Kaneko [-] 3 0.6667
368 Ishihara - Ito - Saito [-] 3 0.6667
369 Bae - Je - Yoo [-] 3 0.6667
370 Yamaguchi - Goto - Yoshioka [-] 3 0.6667
371 Kawamura - Terai - Miyawaki [-] 3 0.6667
372 Sekine - Iwamoto - Kawafuji [-] 3 0.6667
373 Okuyama - Hitouji - Nakabe [-] 3 0.6667
374 Kumazawa - Takimoto - Osuga [-] 3 0.6667
375 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 3 0.6667
376 Kashiwa - Endo - Ichijyo [-] 3 0.6667
377 Yamamura - Yamamura - Kanagawa [-] 3 0.6667
378 Yoshihara - Shimura - Hara [-] 3 0.6667
379 Chang - Huang - Chien [-] 3 0.6667
380 Sasaki - Kim - Ishii [-] 3 0.6667
381 Nakano - Kawamura - Itsukushima [-] 3 0.6667
382 Nishimura - Nishizaki - Fujita [-] 3 0.6667
383 Morimine - Kondo - Iwata [-] 3 0.6667
384 Yamaguchi - Taniguchi - Ikeda [-] 3 0.6667
385 Andou - Matsuda - Takaki [-] 3 0.6667
386 Seki - Tanaka - Yamaura [-] 3 0.6667
387 Saito - Miyake - Kato [-] 3 0.6667
388 Hayashi - Naganawa - Tanaka [-] 3 0.6667
389 Ihara - Oshima - Shiotani [-] 3 0.6667
390 Liu - Hu - Li [-] 3 0.6667
391 Naito - Higashi - Kawabata [-] 3 0.6667
392 Nakatani - Iwabuchi - Ishijima [-] 3 0.6667
393 Ohori - Matsumoto - Hagiwara [-] 3 0.6667
394 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 3 0.6667
395 Omuta - Akagawa - Yosida [-] 3 0.6667
396 Akama - Kobayashi - Takase [-] 3 0.6667
397 Tan - Yu - Go [-] 3 0.6667
398 Endoh - Saito - Furukawa [-] 3 0.6667
399 Calcano - Sochurek - Yam [-] 3 0.6667
400 Sugiyama - Yamaguchi - Soyama [-] 3 0.6667
401 Sato - Tanaka - Komizo [-] 3 0.6667
402 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 3 0.6667
403 Kyoya - Sakuraba - Kato [-] 3 0.6667
404 Tsuchiya - Ohnishi - Yoshizawa [-] 3 0.6667
405 Tsuduki - Odachi - Higashida [-] 3 0.6667
406 Anan - Oku - Yamanaka [-] 3 0.6667
407 Tashima - Okubo - Mitani [-] 3 0.6667
408 Onishi - Aka - Fukuta [-] 3 0.6667
409 Usuyama - Nakajima - Hayata [-] 3 0.6667
410 Matsumoto - Kawasaki - Noguchi [-] 3 0.6667
411 Takeuchi - Yokoyama - Abe [-] 3 0.6667
412 Matsuzaki - Nakagawa - Orimo [-] 3 0.6667
413 Yamamoto - Sugiura - Tamamura [-] 3 0.6667
414 Kojima - Ogawa - Kousaka [-] 3 0.6667
415 Shiohama - Neki - Terawaki [-] 3 0.6667
416 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 3 0.6667
417 Ichiwaki - Kato - Ando [-] 3 0.6667
418 Homgou - Hiraoka - Miyajima [-] 3 0.6667
419 Iwaki - Hozumi - Iida [-] 3 0.6667
420 Arai - Yamaguchi - Nakamura [-] 3 0.6667
421 Tazawa - Mizumoto - Tanaka [-] 3 0.6667
422 Takei - Asakura - Kitou [-] 3 0.6667
423 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 3 0.6667
424 Yoshimoto - Ozima - Ogata [-] 3 0.6667
425 Nakazima - Kawano - Suzuki [-] 3 0.6667
426 Satou - Higuti - Hatasita [-] 3 0.6667
427 Oonishi - Tsukahara - Yoshikawa [-] 3 0.5926
428 Takeuchi - Matumoto - Yamamoto [-] 3 0.5926
429 Lange - Schiber - Mcmillin [-] 3 0.5926
430 Sato - Tanaka - Takayama [-] 3 0.5926
431 Kojima - Kobayashi - Oyaizu [-] 3 0.5926
432 Sakamoto - Oohashi - Mori [-] 3 0.5556
433 Asama - Yoshikawa - Matsuura [-] 3 0.5556
434 Ando - Ueda - Ota [-] 3 0.5556
435 Satoh - Sakai - Yamada [-] 3 0.5556
436 Shimomachi - Yamada - Goto [-] 3 0.5556
437 Ikai - Ono - Goto [-] 3 0.5556
438 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 3 0.5556
439 Weng - Qian - Yin [-] 3 0.5556
440 Takamura - Matsubara - Yamamoto [-] 3 0.5556
441 Ideguchi - Yamamoto - Fukutani [-] 3 0.5556
442 Zhou - Hu - Yu [-] 3 0.5556
443 Iwasaki - Hamamoto - Kakiuti [-] 3 0.5556
444 Tanaka - Sakamoto - Kojima [-] 3 0.5556
445 Fukushima - Nomura - Kumagai [-] 3 0.5556
446 Nakagawa - Yoshihara - Sugimoto [-] 3 0.5556
447 Hashimoto - Kurita - Hishiyama [-] 3 0.5556
448 Okumura - Itakura - Makino [-] 3 0.5556
449 Wachigai - Kasahara - Nakano [-] 3 0.5556
450 Hagiwara - Seki - Tsujikawa [-] 3 0.5556
451 Kawanami - Kikuchi - Sugimura [-] 3 0.5556
452 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 3 0.5556
453 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 3 0.5556
454 Mizutani - Koide - Sugai [-] 3 0.5556
455 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 3 0.5556
456 Azuma - Miyazono - Takahashi [-] 3 0.5556
457 Kiyohara - Nishikawa - Suzuki [-] 3 0.5556
458 Isizaki - Takuwa - Fujii [-] 3 0.5556
459 Imura - Tozuka - Matsuyama [-] 3 0.5556
460 Onishi - Taniguchi - Tanimura [-] 3 0.5556
461 Katagiri - Komatsubara - Abe [-] 3 0.5556
462 Mizoguchi - Tasugi - Ikeda [-] 3 0.5556
463 Sakaida - Hosoi - Hickling [-] 3 0.5556
464 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 3 0.5556
465 Adachi - Yamazaki - Nagata [-] 3 0.5556
466 Matsumura - Sato - Kogure [-] 3 0.5556
467 Ozawa - Shimizu - Yamaguchi [-] 3 0.5556
468 Kawano - Yamazaki - Kawano [-] 3 0.5556
469 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 3 0.5556
470 Suzuki - Onoue - Hirasawa [-] 3 0.5556
471 Osawa - Ishibashi - Negishi [-] 3 0.5556
472 Sakuma - Ohashi - Watanabe [-] 3 0.5556
473 Yagawa - Watanabe - Yokomizo [-] 3 0.5556
474 Kakinoki - Yamato - Kanda [-] 3 0.5556
475 Takahashi - Mishima - Oishi [-] 3 0.5556
476 Suzuki - Maki - Ueki [-] 3 0.5556
477 Setsompop - Sadangrit - Kwanchaitunya [-] 3 0.5556
478 Sagara - Tokumaru - Takubo [-] 3 0.5556
479 Matsumoto - Tsuruoka - Matsumoto [-] 3 0.5556
480 Chuang - Cheng - Wu [-] 3 0.5556
481 Nomura - Hanawa - Araki [-] 3 0.5556
482 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 3 0.5556
483 Yamada - Kaku - Kasuga [-] 3 0.5556
484 Naruse - Tsuruta - Sasaki [-] 3 0.5556
485 Ota - Munekata - Harada [-] 3 0.5556
486 Yamawaki - Ajitomi - Funabiki [-] 3 0.5556
487 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 3 0.5556
488 Tanaka - Yanagawa - Nihei [-] 3 0.5556
489 Fukuda - Komiyama - Shimano [-] 3 0.5556
490 Nanba - Kurata - Sato [-] 3 0.5556
491 Kamada - Matsui - Saeki [-] 3 0.5556
492 Yamasaki - Hagiwara - Ikegawa [-] 3 0.5556
493 Kyo - Sun - Deng [-] 3 0.5556
494 Yatori - Yoshimura - Funada [-] 3 0.5556
495 Shuji - Hamada - Yoda [-] 3 0.5556
496 Takami - Arai - Simokobe [-] 3 0.5556
497 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 3 0.5556
498 Kobayashi - Kojima - Murakami [-] 3 0.5556
499 Yamamoto - Furukawa - Takeuchi [-] 3 0.5556
500 Watanabe - Sakai - Noji [-] 3 0.5556
501 Hashimoto - Frusawa - Saitou [-] 3 0.5556
502 Sasaki - Maruyama - Okada [-] 3 0.5556
503 Sugiura - Kobayashi - Arai [-] 3 0.5556
504 Shigemune - Ikeda - Kusachi [-] 3 0.5556
505 Otsuka - Otsuka - Okamoto [-] 3 0.5556
506 Okamoto - Maeda - Goryo [-] 3 0.5556
507 Sakuragi - Seki - Yoshimura [-] 3 0.5556
508 Inagaki - Ikeda - Omi [-] 3 0.5556
509 Kikuchi - Kokubun - Nanba [-] 3 0.5556
510 Hosak - Oldziey - Straughn [-] 3 0.5556
511 Kobayashi - Oshima - Nakano [-] 3 0.4815
512 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 3 0.4815
513 Miyamoto - Sato - Yamanouchi [-] 3 0.4444
514 Ikuta - Matsui - Okamura [-] 3 0.4444
515 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.4444
516 Miwa - Abe - Suzuike [-] 3 0.4444
517 Yazaki - Yazaki - Aoki [-] 3 0.4444
518 Welty - Partanen - Oshima [-] 3 0.4444
519 Ushijima - Kawai - Hiromasa [-] 3 0.4444
520 Shiraishi - Kumura - Yasuda [-] 3 0.4444
521 Itou - Yamauchi - Fujita [-] 3 0.4444
522 Muramatsu - Hirokawa - Nozawa [-] 3 0.4444
523 Honda - Se - Kawachi [-] 3 0.4444
524 Mizukami - Yoshihara - Abe [-] 3 0.4444
525 Itoh - Ushikubo - Yamamoto [-] 3 0.4444
526 Iwasaki - Kitahara - Nanjo [-] 3 0.4444
527 Baba - Umehara - Nomura [-] 3 0.4444
528 Oomori - Moriya - Morishima [-] 3 0.4444
529 Harada - Kanegae - Ito [-] 3 0.4444
530 Ooishi - Kudou - Maeda [-] 3 0.4444
531 Matsushima - Taga - Naoe [-] 3 0.4444
532 Ohta - Ogawa - Mizoue [-] 3 0.4444
533 Shinmura - Hayashi - Kanamori [-] 3 0.4444
534 Ando - Kasama - Tsutiya [-] 3 0.4444
535 Asada - Iwasaki - Saitou [-] 3 0.4444
536 Fukunaga - Oota - Nakada [-] 3 0.4444
537 Yoshida - Usui - Shimoyama [-] 3 0.4444
538 Urabe - Aoki - Yokota [-] 3 0.4444
539 Hagihara - Otsuka - Tanaka [-] 3 0.4444
540 Noto - Kitahara - Amemiya [-] 3 0.4444
541 Itou - Goto - Kitao [-] 3 0.4444
542 Matsumura - Misono - Takashiro [-] 3 0.4444
543 Kumagai - Nakajima - Sayama [-] 3 0.4444
544 Kobayasi - Hiroyama - Wai [-] 3 0.4444
545 Kitagawa - Sasaki - Saito [-] 3 0.4444
546 Endo - Kawatsu - Nakayama [-] 3 0.4444
547 Hasegawa - Oku - Takamiya [-] 3 0.4444
548 Hirayama - Nagao - Takano [-] 3 0.4444
549 Ueno - Muto - Kurata [-] 3 0.4444
550 Kubota - Kudo - Umesaki [-] 3 0.4444
551 Kondo - Okudera - Kaido [-] 3 0.4444
552 Kono - Utsunomiya - Watanabe [-] 3 0.4444
553 Takahasi - Shimada - Taito [-] 3 0.4444
554 Suzuki - Asakawa - Kikuchi [-] 3 0.3704
555 Mori - Matsuya - Okamoto [-] 3 0.3333
556 Nakaya - Okaniwa - Fujita [-] 3 0.3333
557 Iwama - Kasima - Komiyama [-] 3 0.3333
558 Kawano - Kowata - Kawasaki [-] 3 0.3333
559 Kawasaki - Takakuwa - Shimura [-] 3 0.3333
560 Muroya - Sano - Masuda [-] 3 0.3333
561 Satou - Horita - Makino [-] 3 0.3333
562 Kohagura - Takahashi - Kutomi [-] 3 0.3333
563 Suzuki - Yokoide - Noda [-] 3 0.3333
564 Nishi - Kurokawa - Ooka [-] 3 0.3333
565 Kobayashi - Hoshide - Sarusawa [-] 3 0.3333
566 Omura - Akagi - Seko [-] 2 0.6296
567 Onoda - Akai - Niinami [-] 2 0.5185
568 Ogawa - Ikegami - Inoe [-] 2 0.4444
569 Hoshino - Hoshino - Hoshino [-] 2 0.3704
570 Ishihama - Kanai - Karibe [-] 1 0.6667
571 Matsuura - Taniguchi - Kojima [-] 1 0.6296
572 Nishida - Shibata - Ishino [-] 1 0.5926
573 Kobayashi - Ido - Shimizu [-] 1 0.5556
574 Aoki - Nagai - Nawa [-] 1 0.5556
575 Monzen - Kawase - Komizo [-] 1 0.5556
576 Takenaka - Watanabe - Nishiyama [-] 1 0.5556
577 Nakazawa - Nakajima - Yamamoto [-] 1 0.5556
578 Chen - Zhi - Mak [-] 1 0.5185
579 Taniguchi - Okunaka - Nakanishi [-] 1 0.5185
580 Abe - Ando - Suda [-] 1 0.5185
581 Hamachiyo - Michibata - Ibe [-] 1 0.5185
582 Kase - Kokawa - Watanabe [-] 1 0.5185
583 Seki - Matsuzaki - Yatabe [-] 1 0.4815
584 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 1 0.4815
585 Sidran - Jasinto - Sanchez [-] 1 0.4815
586 Shimizu - Hata - Ono [-] 1 0.4444
587 Kiyonaga - Nakamura - Nakamura [-] 1 0.4444
588 Ishizaka - Shimura - Konishi [-] 1 0.4074
589 Fujita - Yamamoto - Yamane [-] 1 0.4074
590 Nishimura - Tamura - Okuyama [-] 1 0.4074
591 Ishizuki - Onoda - Oda [-] 1 0.3704
592 Ito - Murakami - Nomura [-] 1 0.3333
593 Katou - Kubo - Suzuki [-] 0 0.8333
594 Onikiri - Watanabe - Yoneyama [-] 0 0.6667
595 Nohara - Arai - Goto [-] 0 0.6667
596 Doi - Gouto - Kitagawa [-] 0 0.6667
597 Toyama - Inotsume - Mochizuki [-] 0 0.6667
598 Tobe - Watanabe - Komori [-] 0 0.6667
599 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 0 0.6667
600 Satou - Shimizu - Jinba [-] 0 0.6667
601 Nakai - Noine - Hirayama [-] 0 0.6667
602 Takahashi - Teramoto - Aoto [-] 0 0.6667
603 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 0 0.5926
604 Taira - Kawashima - Wakayama [-] 0 0.5926
605 Kengo - Shirakawa - Kanno [-] 0 0.5556
606 Kusuzawa - Tamai - Nojima [-] 0 0.5556
607 Asai - Okada - Katou [-] 0 0.5556
608 Yumito - Matsuura - Minami [-] 0 0.5556
609 Kumaoka - Yoshimatsu - Okamura [-] 0 0.5556
610 Yoshimoto - Takao - Miyahara [-] 0 0.5556
611 Takafuji - Yasue - Ota [-] 0 0.5556
612 Matsuda - Watanabe - Shibuya [-] 0 0.5556
613 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 0 0.5556
614 Tachibana - Hayashi - Yamanaka [-] 0 0.5556
615 Fujimoto - Nakayama - Yamada [-] 0 0.5556
616 Imanishi - Niitani - Takemoto [-] 0 0.5556
617 Oonishi - Tanioka - Okamoto [-] 0 0.5556
618 Aoi - Miyamoto - Katagiro [-] 0 0.5556
619 Arimatsu - Mochizuki - Tuzuki [-] 0 0.5556
620 Kahata - Kinoshita - Suzuki [-] 0 0.5556
621 Saruta - Ogata - Sugaya [-] 0 0.5556
622 Sato - Uehara - Aoyama [-] 0 0.5556
623 Lapnimitchai - Saetang - Kositaporn [-] 0 0.5556
624 Yasunaka - Mashima - Takahashi [-] 0 0.5556
625 Yamamiya - Moriya - Atsuji [-] 0 0.5556
626 Ninagawa - Kondo - Ishikawa [-] 0 0.5556
627 Tsuchida - Ideue - Yoshimura [-] 0 0.5556
628 Birmingham - Kaplan - Schwenk [-] 0 0.5556
629 Mori - Mori - Yoshihara [-] 0 0.4815
630 Kawakami - Sakai - Misawa [-] 0 0.4815
631 Imai - Tomioka - Tsuchiya [-] 0 0.4815
632 Takanohashi - Shimanuki - Amano [-] 0 0.4815
633 Yabumoto - Kurihara - Kinoshita [-] 0 0.4815
634 Kowada - Sagae - Nishida [-] 0 0.4815
635 Mutaguchi - Kawai - Takahashi [-] 0 0.4444
636 Ikebe - Kato - Magaki [-] 0 0.4444
637 Ito - Fuji - Suzuki [-] 0 0.4444
638 Shiozu - Nose - Yamaguchi [-] 0 0.4444
639 Kubota - Yamada - Ejima [-] 0 0.4444
640 Ogawa - Okamoto - Mizuki [-] 0 0.4444
641 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0 0.4444
642 Kinbara - Kasahara - Shikama [-] 0 0.4444
643 Hasegawa - Tamura - Okamoto [-] 0 0.4444
644 Yasuda - Kuwashiro - Furutani [-] 0 0.4444
645 Tsuzaki - Kanda - Kondou [-] 0 0.4444
646 Imai - Ogawa - Takemura [-] 0 0.4444
647 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4444
648 Aizawa - Itou - Hozuki [-] 0 0.4444
649 Kawabata - Oohashi - Tanimoto [-] 0 0.4444
650 Kaminaga - Sugawara - Takano [-] 0 0.4444
651 Fujimoto - Omori - Kataoka [-] 0 0.4444
652 Abe - Taketuji - Henmi [-] 0 0.4444
653 Shibue - Sasayama - Sonoda [-] 0 0.4444
654 Ehara - Mikami - Tokunaga [-] 0 0.4444
655 Zaima - Sumihira - Ujike [-] 0 0.4444
656 Aoshima - Suzuki - Kodama [-] 0 0.4444
657 Tsujimoto - Tomita - Cho [-] 0 0.4444
658 Ishii - Kawai - Yoshihara [-] 0 0.3704
659 Kawaguchi - Tokuda - Adachi [-] 0 0.3704
660 Muto - Kani - Inoue [-] 0 0.3704
661 Ichii - Mori - Tanigawga [-] 0 0.3333
662 Gouhara - Arita - Mukuda [-] 0 0.3333
663 Suzuki - Hoshi - Miyagai [-] 0 0.3333
664 Kamikawa - Rekisha - Wada [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All