Round 4 Standings

Posted in Event Coverage on October 11, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Yanase - Nagao - Yoshimori [-] 12 0.6875
2 Nagasaki - Harano - Nakaigawa [-] 12 0.6875
3 Okada - Sugiyama - Takahashi [-] 12 0.6875
4 Urano - Terawaki - Kurita [-] 12 0.6458
5 Ousaka - Yoon - Yasutomi [-] 12 0.6458
6 Xiao - Tang - Guo [-] 12 0.6250
7 Umeno - Shiki - Katou [-] 12 0.6250
8 Sugiyama - Otsuka - Sakakibara [-] 12 0.6250
9 Murata - Oohashi - Wachi [-] 12 0.6250
10 Nakashima - Matsumoto - Shoji [-] 12 0.6250
11 Tanaka - Kimura - Kusanagi [-] 12 0.6250
12 Nagaoka - Kuroda - Fujita [-] 12 0.6250
13 Yukuhiro - Sato - Yamamoto [-] 12 0.6250
14 Teeradechsakul - Techarattanaprasert - Chaovarindr [-] 12 0.6250
15 Ando - Nagano - Hasegawa [-] 12 0.6042
16 Ueno - Yagi - Kushibe [-] 12 0.6042
17 Tajiri - Kitaoka - Kumagai [-] 12 0.5833
18 Yanagihara - Nakao - Sugiyama [-] 12 0.5833
19 Miyawaki - Okubo - Takahashi [-] 12 0.5833
20 Masumoto - Horiike - Komada [-] 12 0.5833
21 Ueki - Seki - Sasaki [-] 12 0.5833
22 Salvador - Kanegawa - Tomizawa [-] 12 0.5625
23 Shimamura - Katabira - Ootani [-] 12 0.5625
24 Natsume - Ishihara - Tanahashi [-] 12 0.5417
25 Ebitani - Takeda - Sakuma [-] 12 0.5417
26 Matsumoto - Kihara - Kawahama [-] 12 0.5417
27 Takeche - Takahashi - Ido [-] 12 0.5417
28 Inoue - Kamo - Takao [-] 12 0.5417
29 Imai - Takeda - Takami [-] 12 0.5417
30 Kinoshita - Yakushi - Tabata [-] 12 0.5208
31 Tanaka - Hoyou - Hirokazu [-] 12 0.5208
32 Maruyama - Katakawa - Matsumoto [-] 12 0.5208
33 Ogasawara - Sato - Agemura [-] 12 0.5208
34 Saito - Lee Shi - Kelvin [-] 12 0.5208
35 Itoh - Yamakawa - Miyamoto [-] 12 0.5208
36 Hosokawa - Mihara - Shimizu [-] 12 0.4792
37 Wang - Xu - Li [-] 10 0.7292
38 Murata - Negishi - Kimura [-] 10 0.6667
39 Takaya - Kanbe - Oomori [-] 10 0.6250
40 Igarasi - Kuribara - Iwagami [-] 10 0.5625
41 Konishi - Miwa - Murahata [-] 10 0.5208
42 Iwaki - Inose - Igarasi [-] 10 0.4792
43 Suh - Na - Nam [-] 10 0.4583
44 Hasebe - Yamasaki - Miyamoto [-] 10 0.4583
45 Seiwada - Noda - Inoue [-] 10 0.4583
46 Mori - Tawada - Takao [-] 9 0.7500
47 Ono - Yokozawa - Kirito [-] 9 0.7500
48 Hayamizu - Takeuchi - Teramura [-] 9 0.7083
49 Yoshino - Kabeya - Ogawa [-] 9 0.7083
50 Ishida - Shinhama - Sakamoto [-] 9 0.7083
51 Takasaki - Fujimoto - Harada [-] 9 0.7083
52 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 9 0.7083
53 Liu - Zhang - Qi [-] 9 0.7083
54 Ikebata - Matsubara - Yamamoto [-] 9 0.6875
55 Hayashi - Hasegawa - Muneta [-] 9 0.6875
56 Esuga - Goto - Furukawa [-] 9 0.6875
57 Sato - Miyake - Yamada [-] 9 0.6875
58 Hayashi - Kasuga - Horikawa [-] 9 0.6875
59 Huang - Kuo - Cheng [-] 9 0.6667
60 Sato - Iwabuchi - Tobisawa [-] 9 0.6458
61 Matsuzaki - Hashizume - Taguti [-] 9 0.6458
62 Hirosawa - Ogawa - Fujikura [-] 9 0.6458
63 Ichikawa - Matsuyama - Muraoka [-] 9 0.6458
64 Nakano - Isikawa - Kobayasi [-] 9 0.6458
65 Kadota - Nakayama - Aranami [-] 9 0.6458
66 Mishima - Shioya - Kobayashi [-] 9 0.6458
67 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 9 0.6458
68 Matsui - Moriyama - Ishihara [-] 9 0.6458
69 Takahashi - Seo - Suzuki [-] 9 0.6458
70 Tamada - Kakumae - Harane [-] 9 0.6458
71 Ueda - Masuda - Hashikawa [-] 9 0.6458
72 Motomura - Segou - Gotou [-] 9 0.6458
73 Tanaka - Ikai - Tasaki [-] 9 0.6458
74 Okai - Yada - Hirata [-] 9 0.6458
75 Tanaka - Nakamura - Honma [-] 9 0.6458
76 Suematsu - Tomomura - Morofuji [-] 9 0.6458
77 Wada - Pacis - Kitazawa [-] 9 0.6250
78 Sodeyama - Homma - Kawauchi [-] 9 0.6250
79 Bai - Yu - Han [-] 9 0.6250
80 Suzuki - Takahashi - Yamada [-] 9 0.6250
81 Sato - Egawa - Kato [-] 9 0.6250
82 Senbokuya - Suzuki - Hasimoto [-] 9 0.6250
83 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 9 0.6250
84 Bang - Kim - Cho [-] 9 0.6250
85 Okino - Kobayashi - Takahashi [-] 9 0.6250
86 Yamada - Aida - Takakuwa [-] 9 0.6042
87 Kondo - Murase - Kurashima [-] 9 0.6042
88 Uno - Sakai - Mihara [-] 9 0.6042
89 Ikeda - Sato - Watanabe [-] 9 0.6042
90 Koike - Hattori - Tsukamoto [-] 9 0.5833
91 Iwasaki - Nishio - Shinohara [-] 9 0.5833
92 Ichikawa - Nishizawa - Matsumura [-] 9 0.5833
93 Demura - Takeda - Shinya [-] 9 0.5833
94 Kato - Aida - Uehara [-] 9 0.5833
95 Kikuchi - Yasumoto - Masaki [-] 9 0.5833
96 Sakuta - Tomita - Kobayashi [-] 9 0.5833
97 Sezume - Nagoya - Wati [-] 9 0.5833
98 Kawamata - Mikami - Nishiyama [-] 9 0.5833
99 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 9 0.5833
100 Yoshiura - Katou - Kawanishi [-] 9 0.5833
101 Kukino - Katayama - Arai [-] 9 0.5833
102 Osawa - Hirosawa - Tsumura [-] 9 0.5833
103 Harasima - Takano - Arai [-] 9 0.5833
104 Zhang - Hamada - Zhou [-] 9 0.5833
105 Kamada - Oono - Nakagawa [-] 9 0.5833
106 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 9 0.5833
107 Kawata - Sawada - Funami [-] 9 0.5833
108 Nakatani - Takada - Higashimori [-] 9 0.5833
109 Fujimori - Kawaguchi - Takahashi [-] 9 0.5833
110 Smolinski - Guan - Tartarini [-] 9 0.5833
111 Yuuki - Tada - Yamamoto [-] 9 0.5625
112 Sakurabayashi - Shimazu - Shimizu [-] 9 0.5625
113 Watanabe - Oshima - Onoe [-] 9 0.5625
114 Otu - Uchida - Maki [-] 9 0.5625
115 Fukagawa - Itou - Oikawa [-] 9 0.5625
116 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 9 0.5625
117 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 9 0.5417
118 Kakei - Kojima - Tukiji [-] 9 0.5417
119 Nakano - Makino - Suzuki [-] 9 0.5417
120 Nukita - Tanaka - Shoji [-] 9 0.5417
121 Kako - Hayashi - Watanabe [-] 9 0.5417
122 Yohara - Nobe - Gondo [-] 9 0.5417
123 Ito - Minoshima - Sugimoto [-] 9 0.5417
124 Mitsuyasu - Oi - Kozaki [-] 9 0.5417
125 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 9 0.5417
126 Hayashi - Otuka - Hirabayashi [-] 9 0.5208
127 Iwatsu - Makino - Kawachi [-] 9 0.5208
128 Nakamura - Itou - Hatta [-] 9 0.5208
129 Itazu - Higuchi - Kashiwagi [-] 9 0.5208
130 Kawakami - Watanabe - Kimura [-] 9 0.5208
131 Chiba - Nagano - Ono [-] 9 0.5208
132 Noge - Iwamura - Nakata [-] 9 0.5208
133 Tsuchimoto - Akiduki - Itou [-] 9 0.5208
134 Gotou - Inuduka - Yamaguchi [-] 9 0.5208
135 Okamura - Iwazaki - Baba [-] 9 0.5208
136 Robb - Riphat - Dam [-] 9 0.5208
137 Yoshida - Takahashi - Horiuchi [-] 9 0.5208
138 Ito - Aoki - Fuziki [-] 9 0.5208
139 Sugimura - Tsuboyama - Nuruki [-] 9 0.5208
140 Narita - Takino - Tada [-] 9 0.5208
141 Hashimoto - Yanagawa - Saijo [-] 9 0.5208
142 Nakajima - Morinaka - Yoshida [-] 9 0.5208
143 Matsumoto - Nakamura - Ikawa [-] 9 0.5208
144 Takahashi - Ishikawa - Nishiguchi [-] 9 0.5208
145 Yasuda - Maruya - Kimura [-] 9 0.5208
146 Yamada - Matsushima - Naemura [-] 9 0.5208
147 Nakamura - Fukaya - Kondou [-] 9 0.5208
148 Iiduka - Yokoi - Kawamoto [-] 9 0.5208
149 Hiwatashi - Kaneko - Asou [-] 9 0.5208
150 Kawano - Haritani - Ohara [-] 9 0.5208
151 Ishimura - Takimura - Ichikawa [-] 9 0.5208
152 Kawaguchi - Saeki - Watanabe [-] 9 0.5208
153 Kanayama - Sashida - Tsuruoka [-] 9 0.5000
154 Hino - Nakata - Ootani [-] 9 0.5000
155 Sekikawa - Shimizu - Tanaka [-] 9 0.5000
156 Kajiwara - Egeyama - Imagawa [-] 9 0.5000
157 Dong - Chen - Guan [-] 9 0.4792
158 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 9 0.4792
159 Mori - Ishimaru - Maruo [-] 9 0.4792
160 Yamaguchi - Kamizono - Takeuchi [-] 9 0.4792
161 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 9 0.4792
162 Hieda - Miura - Ogawa [-] 9 0.4792
163 Omi - Sasaki - Kawakami [-] 9 0.4792
164 Matsumoto - Shimizu - Okada [-] 9 0.4792
165 Sekimoto - Nanamori - Shiraishi [-] 9 0.4792
166 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 9 0.4792
167 Honda - Miyagishi - Takahashi [-] 9 0.4792
168 Boku - Ichikawa - Taki [-] 9 0.4583
169 Osikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 9 0.4583
170 Arita - Tabe - Kanno [-] 9 0.4583
171 Kobachi - Kitagawa - Shimizu [-] 9 0.4583
172 Murakami - Ozawa - Kumagai [-] 9 0.4583
173 Umeda - Tao - Yamasaki [-] 9 0.4583
174 Seno - Kondou - Hirase [-] 9 0.4583
175 Abe - Matsubara - Yoshida [-] 9 0.4583
176 Murakami - Shiohata - Takeuchi [-] 9 0.4583
177 Fujii - Yoshida - Sugiyama [-] 9 0.4375
178 Okamoto - Hashimoto - Adachi [-] 9 0.4167
179 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 9 0.4167
180 Nomiya - Hayakawa - Komori [-] 9 0.4167
181 Nakao - Nakano - Suanuma [-] 9 0.4167
182 Fukuki - Yamagata - Yonemura [-] 9 0.4167
183 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 9 0.4167
184 Yao - Taniguchi - Omonishi [-] 9 0.3750
185 Inui - Miura - Wakita [-] 9 0.3750
186 Kumasaka - Sato - Komiya [-] 9 0.3750
187 Kobayashi - Morita - Akita [-] 9 0.3750
188 Nishimoto - Yoshida - Kumon [-] 8 0.6042
189 Iwaide - Takeda - Kasuga [-] 8 0.4375
190 Yoshii - Fukushi - Asai [-] 8 0.3750
191 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 7 0.7083
192 Yamamoto - Oshimi - Niwa [-] 7 0.6667
193 Matsubara - Nakae - Shiba [-] 7 0.6458
194 Imaizumi - Moromi - Ueshige [-] 7 0.6458
195 Ando - Ide - Kawai [-] 7 0.6250
196 Nishina - Yamamoto - Maeda [-] 7 0.6042
197 Fujiwara - Furuuchi - Yanagita [-] 7 0.6042
198 Iwasaki - Ishikawa - Fujii [-] 7 0.5833
199 Nakamura - Kishida - Kawashima [-] 7 0.5833
200 Endo - Yasuda - Satoda [-] 7 0.5833
201 Tachibana - Nakamura - Miyabe [-] 7 0.5833
202 Oikawa - Yasuda - Nagai [-] 7 0.5625
203 Baba - Nakura - Hirai [-] 7 0.5417
204 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 7 0.5417
205 Niigo - Doumoto - Kirihara [-] 7 0.5208
206 Zulkarnaen - Izwan Shah - Mohd Khairul Anuar [-] 7 0.5208
207 Ito - Harada - Akagami [-] 7 0.5208
208 Matsui - Suzuki - Suzuki [-] 7 0.5208
209 Komura - Maeda - Okada [-] 7 0.5000
210 Yamamoto - Kaneko - Omura [-] 7 0.5000
211 Oda - Ogino - Kai [-] 7 0.5000
212 Ozawa - Watanabe - Otsubo [-] 7 0.5000
213 Sato - Imai - Oota [-] 7 0.4792
214 Kotani - Hakozaki - Tomita [-] 7 0.4792
215 Kaneko - Ota - Matsushita [-] 7 0.4583
216 Sasaki - Nose - Araki [-] 7 0.4583
217 Yokoyama - Takada - Takashima [-] 7 0.4583
218 Iso - Arai - Kojima [-] 7 0.4583
219 Kajita - Koike - Funamoto [-] 7 0.4583
220 Maruno - Higuchi - Senshu [-] 7 0.4375
221 Imai - Okada - Matsushita [-] 7 0.4375
222 Ito - Masui - Sugiyama [-] 7 0.4167
223 Takagi - Hibino - Okudaira [-] 7 0.3958
224 Nakamura - Mizuno - Miura [-] 7 0.3958
225 Furusawa - Hishida - Tsukagoshi [-] 7 0.3750
226 Obata - Naito - Tomiyama [-] 7 0.3750
227 Fujimura - Tedori - Yajima [-] 6 0.8125
228 Mori - Mitani - Hirose [-] 6 0.7500
229 Maruyama - Enomoto - Matsumoto [-] 6 0.7083
230 Shinoda - Yamagata - Shimada [-] 6 0.7083
231 Furugen - Shinzato - Oshiro [-] 6 0.7083
232 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 6 0.6875
233 Sawada - Wada - Itani [-] 6 0.6875
234 Terasawa - Kitaoka - Maki [-] 6 0.6875
235 Ooi - Sasahara - Teramoto [-] 6 0.6875
236 Tamura - Hirano - Itou [-] 6 0.6875
237 Matsubara - Hiyoshi - Yamada [-] 6 0.6875
238 Hashimoto - Tsubouchi - Jinno [-] 6 0.6875
239 Asano - Matsumoto - Sugimoto [-] 6 0.6875
240 Inazawa - Rita - Igarashi [-] 6 0.6875
241 Kasagawa - Wada - Takani [-] 6 0.6875
242 Akaike - Nakagawa - Ito [-] 6 0.6667
243 Tamano - Yamakita - Koike [-] 6 0.6458
244 Itada - Katou - Shimokawabe [-] 6 0.6458
245 Takahashi - Mukuno - Sasaki [-] 6 0.6458
246 Nishizawa - Ootsu - Kato [-] 6 0.6458
247 Shin - Oono - Honda [-] 6 0.6458
248 Yasufuku - Kodoma - Suzuki [-] 6 0.6458
249 He - Sun - Zhang [-] 6 0.6458
250 Nakai - Uemoto - Ichihara [-] 6 0.6458
251 Inoue - Miyake - Nakagami [-] 6 0.6458
252 Miyake - Saida - Nakada [-] 6 0.6458
253 Suezawa - Kajitani - Ogo [-] 6 0.6458
254 Yamada - Takeda - Hata [-] 6 0.6458
255 Hamaguchi - Komikado - Yoshikawa [-] 6 0.6458
256 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6 0.6458
257 Iijima - Moriya - Oikawa [-] 6 0.6458
258 Sakai - Furukawa - Masuda [-] 6 0.6458
259 Sotomura - Ueno - Kawakami [-] 6 0.6458
260 Shimokobe - Sasaki - Nagayama [-] 6 0.6458
261 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 6 0.6458
262 Takeuchi - Yokoyama - Abe [-] 6 0.6458
263 Ishii - Yamada - Yajima [-] 6 0.6250
264 Tokuyama - Mimidou - Matsubara [-] 6 0.6250
265 Okada - Tazawa - Okajima [-] 6 0.6250
266 Horibe - Hayashi - Tsutsumi [-] 6 0.6250
267 Takagi - Masuno - Takagi [-] 6 0.6042
268 Endo - Takeishi - Mochiki [-] 6 0.6042
269 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 6 0.6042
270 Innes-taylor - Masuda - Suzuki [-] 6 0.6042
271 Shikano - Akase - Yoshimura [-] 6 0.6042
272 Kubota - Shin - Kanaishi [-] 6 0.6042
273 Murakami - Murakami - Takeshita [-] 6 0.6042
274 Seki - Tanaka - Yamaura [-] 6 0.6042
275 Matsumoto - Kawasaki - Noguchi [-] 6 0.6042
276 Matsuzaki - Nakagawa - Orimo [-] 6 0.6042
277 Ichiwaki - Kato - Ando [-] 6 0.6042
278 Nakazima - Kawano - Suzuki [-] 6 0.6042
279 Hoshino - Horie - Satonaka [-] 6 0.5833
280 Banno - Terada - Uemonsa [-] 6 0.5833
281 Yoshii - Takahashi - Shinohara [-] 6 0.5833
282 Sano - Honda - Saito [-] 6 0.5833
283 Fukudome - Kagotani - Higashino [-] 6 0.5833
284 Goto - Kurita - Mitsuhashi [-] 6 0.5833
285 Shibata - Tanabe - Tamamura [-] 6 0.5833
286 Kobayashi - Kato - Ban [-] 6 0.5833
287 Saito - Yamada - Katagiri [-] 6 0.5833
288 Terada - Mizutani - Katagiri [-] 6 0.5833
289 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 6 0.5833
290 Yamazaki - Ohta - Miura [-] 6 0.5833
291 Ono - Ohashi - Takamura [-] 6 0.5833
292 Saitou - Isono - Nakamura [-] 6 0.5833
293 Saito - Naide - Sasabe [-] 6 0.5833
294 Arai - Furukawa - Honma [-] 6 0.5833
295 Ohshiba - Maeda - Samejima [-] 6 0.5833
296 Hirasawa - Suzuki - Takiguchi [-] 6 0.5833
297 Yamazaki - Ishikawa - Kimura [-] 6 0.5833
298 Hirata - Uchida - Ohno [-] 6 0.5833
299 Nagami - Deguchi - Yoshida [-] 6 0.5833
300 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 6 0.5833
301 Sumitomo - Yamada - Tajitsu [-] 6 0.5833
302 Wu - Wang - Zhao [-] 6 0.5833
303 Wada - Tanahashi - Ikenoko [-] 6 0.5833
304 Kitabayashi - Ikoma - Ito [-] 6 0.5833
305 Kakiki - Ishino - Kaneko [-] 6 0.5833
306 Kawamura - Terai - Miyawaki [-] 6 0.5833
307 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 6 0.5833
308 Nishimura - Nishizaki - Fujita [-] 6 0.5833
309 Nakatani - Iwabuchi - Ishijima [-] 6 0.5833
310 Sugiyama - Yamaguchi - Soyama [-] 6 0.5833
311 Kyoya - Sakuraba - Kato [-] 6 0.5833
312 Hori - Ohkawa - Narita [-] 6 0.5625
313 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 6 0.5625
314 Soya - Ichise - Takezawa [-] 6 0.5625
315 Koyanagi - Mori - Satou [-] 6 0.5417
316 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6 0.5417
317 Hiyama - Matsuura - Kiyono [-] 6 0.5417
318 Miotani - Asai - Asai [-] 6 0.5417
319 Tanaka - Iwata - Ichikawa [-] 6 0.5417
320 Seki - Sonn - Sun [-] 6 0.5417
321 Fujimoto - Motooka - Miyawaki [-] 6 0.5417
322 Man Lok - Jim - Tong [-] 6 0.5417
323 Shinohara - Seki - Yokumichi [-] 6 0.5417
324 Nagase - Kiyokawa - Honda [-] 6 0.5417
325 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 6 0.5417
326 Kurihara - Nakajima - Mitamura [-] 6 0.5417
327 Takaki - Masui - Satou [-] 6 0.5417
328 Ogata - Honda - Masuda [-] 6 0.5417
329 Nakano - Kawamura - Itsukushima [-] 6 0.5417
330 Yamaguchi - Taniguchi - Ikeda [-] 6 0.5417
331 Andou - Matsuda - Takaki [-] 6 0.5417
332 Ohori - Matsumoto - Hagiwara [-] 6 0.5417
333 Omuta - Akagawa - Yosida [-] 6 0.5417
334 Endoh - Saito - Furukawa [-] 6 0.5417
335 Calcano - Sochurek - Yam [-] 6 0.5417
336 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 6 0.5417
337 Tsuduki - Odachi - Higashida [-] 6 0.5417
338 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 6 0.5417
339 Takeuchi - Matumoto - Yamamoto [-] 6 0.5417
340 Weng - Qian - Yin [-] 6 0.5417
341 Takamura - Matsubara - Yamamoto [-] 6 0.5417
342 Hagiwara - Seki - Tsujikawa [-] 6 0.5417
343 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 6 0.5417
344 Setsompop - Sadangrit - Kwanchaitunya [-] 6 0.5417
345 Nomura - Hanawa - Araki [-] 6 0.5417
346 Nanba - Kurata - Sato [-] 6 0.5417
347 Otsuka - Otsuka - Okamoto [-] 6 0.5417
348 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 6 0.5208
349 Anzai - Watanabe - Kumagai [-] 6 0.5208
350 Sato - Sugimori - Shimizu [-] 6 0.5208
351 Ivan - De Rosa - Carlos [-] 6 0.5208
352 Kobayashi - Mizutani - Fujita [-] 6 0.5208
353 Hayata - Takahashi - Esaki [-] 6 0.5208
354 Tanaka - Kobayashi - Hagiya [-] 6 0.5208
355 Yamada - Yamada - Yano [-] 6 0.5208
356 Wanibuchi - Sato - Kanazawa [-] 6 0.5208
357 Nomura - Tanigawa - Shigeno [-] 6 0.5208
358 Ishihara - Ito - Saito [-] 6 0.5208
359 Yamaguchi - Goto - Yoshioka [-] 6 0.5208
360 Chang - Huang - Chien [-] 6 0.5208
361 Ihara - Oshima - Shiotani [-] 6 0.5208
362 Yamamoto - Sugiura - Tamamura [-] 6 0.5208
363 Matsumoto - Tsuruoka - Matsumoto [-] 6 0.5208
364 Suzuki - Yamane - Morita [-] 6 0.5000
365 Tsuchiya - Ohnishi - Yoshizawa [-] 6 0.5000
366 Oonishi - Tsukahara - Yoshikawa [-] 6 0.5000
367 Lange - Schiber - Mcmillin [-] 6 0.5000
368 Nakagawa - Yoshihara - Sugimoto [-] 6 0.5000
369 Matsumura - Sato - Kogure [-] 6 0.5000
370 Kobayashi - Oshima - Nakano [-] 6 0.5000
371 Kawano - Yamazaki - Kawano [-] 6 0.4792
372 Sasaki - Maruyama - Okada [-] 6 0.4792
373 Nakanishi - Morishita - Okura [-] 6 0.4792
374 Kameyama - Kurokawa - Muta [-] 6 0.4792
375 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 6 0.4792
376 Onishi - Kimura - Noguchi [-] 6 0.4792
377 Hirayama - Shiraishi - Yuda [-] 6 0.4792
378 Hosaka - Abe - Matsuda [-] 6 0.4792
379 Tanaka - Kato - Ito [-] 6 0.4792
380 Yoshihara - Shimura - Hara [-] 6 0.4792
381 Tan - Yu - Go [-] 6 0.4792
382 Tashima - Okubo - Mitani [-] 6 0.4792
383 Satou - Higuti - Hatasita [-] 6 0.4792
384 Iwasaki - Hamamoto - Kakiuti [-] 6 0.4792
385 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 6 0.4792
386 Mizutani - Koide - Sugai [-] 6 0.4792
387 Isizaki - Takuwa - Fujii [-] 6 0.4792
388 Imura - Tozuka - Matsuyama [-] 6 0.4792
389 Adachi - Yamazaki - Nagata [-] 6 0.4792
390 Osawa - Ishibashi - Negishi [-] 6 0.4792
391 Takahashi - Mishima - Oishi [-] 6 0.4792
392 Yamada - Kaku - Kasuga [-] 6 0.4792
393 Kamada - Matsui - Saeki [-] 6 0.4792
394 Kyo - Sun - Deng [-] 6 0.4792
395 Yatori - Yoshimura - Funada [-] 6 0.4792
396 Kobayashi - Kojima - Murakami [-] 6 0.4792
397 Sugiura - Kobayashi - Arai [-] 6 0.4792
398 Shigemune - Ikeda - Kusachi [-] 6 0.4792
399 Okamoto - Maeda - Goryo [-] 6 0.4792
400 Hosak - Oldziey - Straughn [-] 6 0.4792
401 Shiraishi - Kumura - Yasuda [-] 6 0.4792
402 Iwasaki - Kitahara - Nanjo [-] 6 0.4792
403 Hagihara - Otsuka - Tanaka [-] 6 0.4792
404 Tanaka - Sakamoto - Kojima [-] 6 0.4583
405 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 6 0.4583
406 Mikami - Yamamoto - Uchino [-] 6 0.4375
407 Goshima - Urase - Mine [-] 6 0.4375
408 Sakata - Shiraishi - Morikawa [-] 6 0.4375
409 Orihara - Matsuyama - Fujisawa [-] 6 0.4375
410 Sakuma - Ohashi - Watanabe [-] 6 0.4375
411 Miyamoto - Sato - Yamanouchi [-] 6 0.4375
412 Kumagai - Nakajima - Sayama [-] 6 0.4375
413 Kubota - Kudo - Umesaki [-] 6 0.4375
414 Takahasi - Shimada - Taito [-] 6 0.4375
415 Sakamoto - Oohashi - Mori [-] 6 0.4167
416 Ikai - Ono - Goto [-] 6 0.4167
417 Zhou - Hu - Yu [-] 6 0.4167
418 Fukushima - Nomura - Kumagai [-] 6 0.4167
419 Inagaki - Ikeda - Omi [-] 6 0.4167
420 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 6 0.4167
421 Kobayasi - Hiroyama - Wai [-] 6 0.4167
422 Kono - Utsunomiya - Watanabe [-] 6 0.4167
423 Iwama - Kasima - Komiyama [-] 6 0.4167
424 Welty - Partanen - Oshima [-] 6 0.3750
425 Baba - Umehara - Nomura [-] 6 0.3750
426 Oomori - Moriya - Morishima [-] 6 0.3750
427 Matsushima - Taga - Naoe [-] 6 0.3750
428 Hasegawa - Oku - Takamiya [-] 6 0.3750
429 Mori - Matsuya - Okamoto [-] 6 0.3750
430 Kawasaki - Takakuwa - Shimura [-] 6 0.3750
431 Muroya - Sano - Masuda [-] 6 0.3750
432 Kohagura - Takahashi - Kutomi [-] 6 0.3750
433 Omura - Akagi - Seko [-] 5 0.5208
434 Tanabe - Tabata - Nanba [-] 5 0.4375
435 Ushie - Matsuda - Nonaka [-] 4 0.6458
436 Yamashita - Miyagawa - Tanaka [-] 4 0.6458
437 Hashimoto - Uzuki - Kawamura [-] 4 0.6250
438 Nishida - Shibata - Ishino [-] 4 0.6042
439 Iwaki - Takeda - Shibata [-] 4 0.5833
440 Takeshita - Nakajima - Miyoshi [-] 4 0.5625
441 Kawaguchi - Namikawa - Sano [-] 4 0.5625
442 Yamamura - Suematsu - Wada [-] 4 0.5417
443 Furusato - Fukumoto - Satou [-] 4 0.5417
444 Takei - Asakura - Kitou [-] 4 0.5417
445 Yokokawa - Hasegawa - Ishikawa [-] 4 0.5208
446 Oikawa - Noguchi - Aoyagi [-] 4 0.5208
447 Shibata - Horikoshi - Imazawa [-] 4 0.5208
448 Ota - Yamada - Tanji [-] 4 0.5208
449 Ishihama - Kanai - Karibe [-] 4 0.5208
450 Kobayashi - Ido - Shimizu [-] 4 0.5208
451 Fukuda - Nakamura - Hamada [-] 4 0.5000
452 Yamamoto - Ookubo - Sakamoto [-] 4 0.5000
453 Iwata - Asao - Kato [-] 4 0.5000
454 Sato - Tanaka - Takayama [-] 4 0.5000
455 Kurokawa - Kawakami - Higashira [-] 4 0.4792
456 Anan - Oku - Yamanaka [-] 4 0.4792
457 Suzuki - Maki - Ueki [-] 4 0.4792
458 Monzen - Kawase - Komizo [-] 4 0.4792
459 Nakazawa - Nakajima - Yamamoto [-] 4 0.4792
460 Izaki - Fujii - Kakiuchi [-] 4 0.4583
461 Nishimura - Hasegawa - Iwatsuki [-] 4 0.4583
462 Maruyama - Kondo - Kawaguchi [-] 4 0.4375
463 Ichikawa - Okamura - Shinomiya [-] 4 0.4375
464 Matsuura - Taniguchi - Kojima [-] 4 0.4375
465 Ishizuki - Onoda - Oda [-] 4 0.4375
466 Kikuchi - Kokubun - Nanba [-] 4 0.4167
467 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 4 0.4167
468 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 4 0.3958
469 Yabata - Suzuki - Taniwaki [-] 4 0.3958
470 Suzuki - Yokoide - Noda [-] 4 0.3750
471 Seki - Matsuzaki - Yatabe [-] 4 0.3750
472 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 3 0.6875
473 Katou - Kanbayashi - Tsuruoka [-] 3 0.6667
474 Yoshimoto - Ozima - Ogata [-] 3 0.6458
475 Koumoto - Akase - Akase [-] 3 0.6458
476 Bae - Je - Yoo [-] 3 0.6458
477 Usuyama - Nakajima - Hayata [-] 3 0.6458
478 Iwaki - Hozumi - Iida [-] 3 0.6458
479 Arai - Yamaguchi - Nakamura [-] 3 0.6458
480 Onikiri - Watanabe - Yoneyama [-] 3 0.6458
481 Sawa - Yamamoto - Chiba [-] 3 0.6250
482 Kumazawa - Takimoto - Osuga [-] 3 0.6250
483 Yamamura - Yamamura - Kanagawa [-] 3 0.6250
484 Sato - Tanaka - Komizo [-] 3 0.6250
485 Asama - Yoshikawa - Matsuura [-] 3 0.6250
486 Ando - Ueda - Ota [-] 3 0.6250
487 Ozawa - Shimizu - Yamaguchi [-] 3 0.6250
488 Kojima - Ogawa - Kousaka [-] 3 0.6111
489 Takeuchi - Takase - Hayami [-] 3 0.5833
490 Saito - Miyake - Kato [-] 3 0.5833
491 Hayashi - Naganawa - Tanaka [-] 3 0.5833
492 Naito - Higashi - Kawabata [-] 3 0.5833
493 Akama - Kobayashi - Takase [-] 3 0.5833
494 Shiohama - Neki - Terawaki [-] 3 0.5833
495 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 3 0.5833
496 Homgou - Hiraoka - Miyajima [-] 3 0.5833
497 Hashimoto - Kurita - Hishiyama [-] 3 0.5833
498 Okumura - Itakura - Makino [-] 3 0.5833
499 Katagiri - Komatsubara - Abe [-] 3 0.5833
500 Kakinoki - Yamato - Kanda [-] 3 0.5833
501 Yamawaki - Ajitomi - Funabiki [-] 3 0.5833
502 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 3 0.5833
503 Takami - Arai - Simokobe [-] 3 0.5833
504 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 3 0.5833
505 Kashiwa - Endo - Ichijyo [-] 3 0.5625
506 Sasaki - Kim - Ishii [-] 3 0.5625
507 Liu - Hu - Li [-] 3 0.5625
508 Satoh - Sakai - Yamada [-] 3 0.5625
509 Onishi - Taniguchi - Tanimura [-] 3 0.5625
510 Mizukami - Yoshihara - Abe [-] 3 0.5625
511 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 3 0.5625
512 Kojima - Kobayashi - Oyaizu [-] 3 0.5417
513 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 3 0.5417
514 Noto - Kitahara - Amemiya [-] 3 0.5417
515 Takafuji - Yasue - Ota [-] 3 0.5417
516 Naruse - Tsuruta - Sasaki [-] 3 0.5208
517 Matsumura - Yasumoto - Sato [-] 3 0.5208
518 Azeti - Matuda - Nakamura [-] 3 0.5208
519 Okuyama - Hitouji - Nakabe [-] 3 0.5208
520 Morimine - Kondo - Iwata [-] 3 0.5208
521 Onishi - Aka - Fukuta [-] 3 0.5208
522 Tazawa - Mizumoto - Tanaka [-] 3 0.5208
523 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 3 0.5208
524 Ideguchi - Yamamoto - Fukutani [-] 3 0.5208
525 Kawanami - Kikuchi - Sugimura [-] 3 0.5208
526 Kiyohara - Nishikawa - Suzuki [-] 3 0.5208
527 Mizoguchi - Tasugi - Ikeda [-] 3 0.5208
528 Sakaida - Hosoi - Hickling [-] 3 0.5208
529 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 3 0.5208
530 Suzuki - Onoue - Hirasawa [-] 3 0.5208
531 Sagara - Tokumaru - Takubo [-] 3 0.5208
532 Chuang - Cheng - Wu [-] 3 0.5208
533 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 3 0.5208
534 Tanaka - Yanagawa - Nihei [-] 3 0.5208
535 Fukuda - Komiyama - Shimano [-] 3 0.5208
536 Watanabe - Sakai - Noji [-] 3 0.5208
537 Ikuta - Matsui - Okamura [-] 3 0.5208
538 Miwa - Abe - Suzuike [-] 3 0.5208
539 Yazaki - Yazaki - Aoki [-] 3 0.5208
540 Itou - Yamauchi - Fujita [-] 3 0.5208
541 Itoh - Ushikubo - Yamamoto [-] 3 0.5208
542 Ooishi - Kudou - Maeda [-] 3 0.5208
543 Fukunaga - Oota - Nakada [-] 3 0.5208
544 Itou - Goto - Kitao [-] 3 0.5208
545 Ueno - Muto - Kurata [-] 3 0.5208
546 Kondo - Okudera - Kaido [-] 3 0.5208
547 Yumito - Matsuura - Minami [-] 3 0.5208
548 Arimatsu - Mochizuki - Tuzuki [-] 3 0.5208
549 Lapnimitchai - Saetang - Kositaporn [-] 3 0.5208
550 Kinbara - Kasahara - Shikama [-] 3 0.5208
551 Sekine - Iwamoto - Kawafuji [-] 3 0.5000
552 Shimomachi - Yamada - Goto [-] 3 0.5000
553 Ota - Munekata - Harada [-] 3 0.5000
554 Honda - Se - Kawachi [-] 3 0.5000
555 Yagawa - Watanabe - Yokomizo [-] 3 0.4792
556 Shuji - Hamada - Yoda [-] 3 0.4792
557 Ushijima - Kawai - Hiromasa [-] 3 0.4792
558 Ando - Kasama - Tsutiya [-] 3 0.4792
559 Matsumura - Misono - Takashiro [-] 3 0.4792
560 Hirayama - Nagao - Takano [-] 3 0.4792
561 Satou - Shimizu - Jinba [-] 3 0.4792
562 Mutaguchi - Kawai - Takahashi [-] 3 0.4792
563 Imanishi - Niitani - Takemoto [-] 3 0.4722
564 Wachigai - Kasahara - Nakano [-] 3 0.4583
565 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 3 0.4583
566 Azuma - Miyazono - Takahashi [-] 3 0.4583
567 Yamasaki - Hagiwara - Ikegawa [-] 3 0.4583
568 Yamamoto - Furukawa - Takeuchi [-] 3 0.4583
569 Hashimoto - Frusawa - Saitou [-] 3 0.4583
570 Sakuragi - Seki - Yoshimura [-] 3 0.4583
571 Ohta - Ogawa - Mizoue [-] 3 0.4583
572 Urabe - Aoki - Yokota [-] 3 0.4583
573 Kitagawa - Sasaki - Saito [-] 3 0.4583
574 Endo - Kawatsu - Nakayama [-] 3 0.4583
575 Matsuda - Watanabe - Shibuya [-] 3 0.4583
576 Kawakami - Sakai - Misawa [-] 3 0.4583
577 Kusuzawa - Tamai - Nojima [-] 3 0.4375
578 Yabumoto - Kurihara - Kinoshita [-] 3 0.4375
579 Aoshima - Suzuki - Kodama [-] 3 0.4375
580 Muramatsu - Hirokawa - Nozawa [-] 3 0.4167
581 Harada - Kanegae - Ito [-] 3 0.4167
582 Shinmura - Hayashi - Kanamori [-] 3 0.4167
583 Asada - Iwasaki - Saitou [-] 3 0.4167
584 Yoshida - Usui - Shimoyama [-] 3 0.4167
585 Satou - Horita - Makino [-] 3 0.4167
586 Nishi - Kurokawa - Ooka [-] 3 0.4167
587 Kobayashi - Hoshide - Sarusawa [-] 3 0.4167
588 Asai - Okada - Katou [-] 3 0.4167
589 Imai - Ogawa - Takemura [-] 3 0.4167
590 Aizawa - Itou - Hozuki [-] 3 0.4167
591 Kawabata - Oohashi - Tanimoto [-] 3 0.4167
592 Kawano - Kowata - Kawasaki [-] 3 0.3889
593 Nakaya - Okaniwa - Fujita [-] 3 0.3750
594 Ichii - Mori - Tanigawga [-] 3 0.3750
595 Kamikawa - Rekisha - Wada [-] 3 0.3750
596 Suzuki - Asakawa - Kikuchi [-] 3 0.3333
597 Onoda - Akai - Niinami [-] 2 0.5417
598 Ogawa - Ikegami - Inoe [-] 2 0.4375
599 Hoshino - Hoshino - Hoshino [-] 2 0.4167
600 Abe - Ando - Suda [-] 1 0.5000
601 Hamachiyo - Michibata - Ibe [-] 1 0.5000
602 Kase - Kokawa - Watanabe [-] 1 0.4792
603 Chen - Zhi - Mak [-] 1 0.4722
604 Aoki - Nagai - Nawa [-] 1 0.4583
605 Taniguchi - Okunaka - Nakanishi [-] 1 0.4583
606 Ishizaka - Shimura - Konishi [-] 1 0.4583
607 Nishimura - Tamura - Okuyama [-] 1 0.4375
608 Takenaka - Watanabe - Nishiyama [-] 1 0.4167
609 Shimizu - Hata - Ono [-] 1 0.4167
610 Kiyonaga - Nakamura - Nakamura [-] 1 0.4167
611 Sidran - Jasinto - Sanchez [-] 1 0.3889
612 Fujita - Yamamoto - Yamane [-] 1 0.3889
613 Ito - Murakami - Nomura [-] 1 0.3750
614 Nakai - Noine - Hirayama [-] 0 0.6944
615 Tobe - Watanabe - Komori [-] 0 0.6667
616 Aoi - Miyamoto - Katagiro [-] 0 0.6667
617 Sato - Uehara - Aoyama [-] 0 0.6667
618 Birmingham - Kaplan - Schwenk [-] 0 0.6667
619 Katou - Kubo - Suzuki [-] 0 0.6250
620 Takahashi - Teramoto - Aoto [-] 0 0.6111
621 Kengo - Shirakawa - Kanno [-] 0 0.5833
622 Kumaoka - Yoshimatsu - Okamura [-] 0 0.5833
623 Yoshimoto - Takao - Miyahara [-] 0 0.5833
624 Tsuchida - Ideue - Yoshimura [-] 0 0.5833
625 Kowada - Sagae - Nishida [-] 0 0.5556
626 Toyama - Inotsume - Mochizuki [-] 0 0.5417
627 Fujimoto - Nakayama - Yamada [-] 0 0.5417
628 Imai - Tomioka - Tsuchiya [-] 0 0.5417
629 Nohara - Arai - Goto [-] 0 0.5278
630 Doi - Gouto - Kitagawa [-] 0 0.5278
631 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 0 0.5278
632 Taira - Kawashima - Wakayama [-] 0 0.5278
633 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 0 0.5278
634 Yasunaka - Mashima - Takahashi [-] 0 0.5278
635 Yamamiya - Moriya - Atsuji [-] 0 0.5278
636 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0 0.5278
637 Yasuda - Kuwashiro - Furutani [-] 0 0.5278
638 Kaminaga - Sugawara - Takano [-] 0 0.5278
639 Ehara - Mikami - Tokunaga [-] 0 0.5278
640 Oonishi - Tanioka - Okamoto [-] 0 0.5208
641 Ninagawa - Kondo - Ishikawa [-] 0 0.5000
642 Gouhara - Arita - Mukuda [-] 0 0.5000
643 Saruta - Ogata - Sugaya [-] 0 0.5000
644 Mori - Mori - Yoshihara [-] 0 0.5000
645 Tachibana - Hayashi - Yamanaka [-] 0 0.4792
646 Ito - Fuji - Suzuki [-] 0 0.4792
647 Shiozu - Nose - Yamaguchi [-] 0 0.4792
648 Takanohashi - Shimanuki - Amano [-] 0 0.4722
649 Ikebe - Kato - Magaki [-] 0 0.4722
650 Kubota - Yamada - Ejima [-] 0 0.4722
651 Abe - Taketuji - Henmi [-] 0 0.4722
652 Tsuzaki - Kanda - Kondou [-] 0 0.4583
653 Fujimoto - Omori - Kataoka [-] 0 0.4444
654 Hasegawa - Tamura - Okamoto [-] 0 0.4444
655 Kahata - Kinoshita - Suzuki [-] 0 0.4375
656 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4375
657 Shibue - Sasayama - Sonoda [-] 0 0.4375
658 Zaima - Sumihira - Ujike [-] 0 0.4167
659 Ogawa - Okamoto - Mizuki [-] 0 0.3889
660 Tsujimoto - Tomita - Cho [-] 0 0.3889
661 Muto - Kani - Inoue [-] 0 0.3889
662 Kawaguchi - Tokuda - Adachi [-] 0 0.3750
663 Ishii - Kawai - Yoshihara [-] 0 0.3333
664 Suzuki - Hoshi - Miyagai [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All