Round 4 Standings

Posted in Event Coverage on October 11, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Yanase - Nagao - Yoshimori [-] 12 0.6875
2 Nagasaki - Harano - Nakaigawa [-] 12 0.6875
3 Okada - Sugiyama - Takahashi [-] 12 0.6875
4 Urano - Terawaki - Kurita [-] 12 0.6458
5 Ousaka - Yoon - Yasutomi [-] 12 0.6458
6 Xiao - Tang - Guo [-] 12 0.6250
7 Umeno - Shiki - Katou [-] 12 0.6250
8 Sugiyama - Otsuka - Sakakibara [-] 12 0.6250
9 Murata - Oohashi - Wachi [-] 12 0.6250
10 Nakashima - Matsumoto - Shoji [-] 12 0.6250
11 Tanaka - Kimura - Kusanagi [-] 12 0.6250
12 Nagaoka - Kuroda - Fujita [-] 12 0.6250
13 Yukuhiro - Sato - Yamamoto [-] 12 0.6250
14 Teeradechsakul - Techarattanaprasert - Chaovarindr [-] 12 0.6250
15 Ando - Nagano - Hasegawa [-] 12 0.6042
16 Ueno - Yagi - Kushibe [-] 12 0.6042
17 Tajiri - Kitaoka - Kumagai [-] 12 0.5833
18 Yanagihara - Nakao - Sugiyama [-] 12 0.5833
19 Miyawaki - Okubo - Takahashi [-] 12 0.5833
20 Masumoto - Horiike - Komada [-] 12 0.5833
21 Ueki - Seki - Sasaki [-] 12 0.5833
22 Salvador - Kanegawa - Tomizawa [-] 12 0.5625
23 Shimamura - Katabira - Ootani [-] 12 0.5625
24 Natsume - Ishihara - Tanahashi [-] 12 0.5417
25 Ebitani - Takeda - Sakuma [-] 12 0.5417
26 Matsumoto - Kihara - Kawahama [-] 12 0.5417
27 Takeche - Takahashi - Ido [-] 12 0.5417
28 Inoue - Kamo - Takao [-] 12 0.5417
29 Imai - Takeda - Takami [-] 12 0.5417
30 Kinoshita - Yakushi - Tabata [-] 12 0.5208
31 Tanaka - Hoyou - Hirokazu [-] 12 0.5208
32 Maruyama - Katakawa - Matsumoto [-] 12 0.5208
33 Ogasawara - Sato - Agemura [-] 12 0.5208
34 Saito - Lee Shi - Kelvin [-] 12 0.5208
35 Itoh - Yamakawa - Miyamoto [-] 12 0.5208
36 Hosokawa - Mihara - Shimizu [-] 12 0.4792
37 Wang - Xu - Li [-] 10 0.7292
38 Murata - Negishi - Kimura [-] 10 0.6667
39 Takaya - Kanbe - Oomori [-] 10 0.6250
40 Igarasi - Kuribara - Iwagami [-] 10 0.5625
41 Konishi - Miwa - Murahata [-] 10 0.5208
42 Iwaki - Inose - Igarasi [-] 10 0.4792
43 Suh - Na - Nam [-] 10 0.4583
44 Hasebe - Yamasaki - Miyamoto [-] 10 0.4583
45 Seiwada - Noda - Inoue [-] 10 0.4583
46 Mori - Tawada - Takao [-] 9 0.7500
47 Ono - Yokozawa - Kirito [-] 9 0.7500
48 Hayamizu - Takeuchi - Teramura [-] 9 0.7083
49 Yoshino - Kabeya - Ogawa [-] 9 0.7083
50 Ishida - Shinhama - Sakamoto [-] 9 0.7083
51 Takasaki - Fujimoto - Harada [-] 9 0.7083
52 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 9 0.7083
53 Liu - Zhang - Qi [-] 9 0.7083
54 Ikebata - Matsubara - Yamamoto [-] 9 0.6875
55 Hayashi - Hasegawa - Muneta [-] 9 0.6875
56 Esuga - Goto - Furukawa [-] 9 0.6875
57 Sato - Miyake - Yamada [-] 9 0.6875
58 Hayashi - Kasuga - Horikawa [-] 9 0.6875
59 Huang - Kuo - Cheng [-] 9 0.6667
60 Sato - Iwabuchi - Tobisawa [-] 9 0.6458
61 Matsuzaki - Hashizume - Taguti [-] 9 0.6458
62 Hirosawa - Ogawa - Fujikura [-] 9 0.6458
63 Ichikawa - Matsuyama - Muraoka [-] 9 0.6458
64 Nakano - Isikawa - Kobayasi [-] 9 0.6458
65 Kadota - Nakayama - Aranami [-] 9 0.6458
66 Mishima - Shioya - Kobayashi [-] 9 0.6458
67 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 9 0.6458
68 Matsui - Moriyama - Ishihara [-] 9 0.6458
69 Takahashi - Seo - Suzuki [-] 9 0.6458
70 Tamada - Kakumae - Harane [-] 9 0.6458
71 Ueda - Masuda - Hashikawa [-] 9 0.6458
72 Motomura - Segou - Gotou [-] 9 0.6458
73 Tanaka - Ikai - Tasaki [-] 9 0.6458
74 Okai - Yada - Hirata [-] 9 0.6458
75 Tanaka - Nakamura - Honma [-] 9 0.6458
76 Suematsu - Tomomura - Morofuji [-] 9 0.6458
77 Wada - Pacis - Kitazawa [-] 9 0.6250
78 Sodeyama - Homma - Kawauchi [-] 9 0.6250
79 Bai - Yu - Han [-] 9 0.6250
80 Suzuki - Takahashi - Yamada [-] 9 0.6250
81 Sato - Egawa - Kato [-] 9 0.6250
82 Senbokuya - Suzuki - Hasimoto [-] 9 0.6250
83 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 9 0.6250
84 Bang - Kim - Cho [-] 9 0.6250
85 Okino - Kobayashi - Takahashi [-] 9 0.6250
86 Yamada - Aida - Takakuwa [-] 9 0.6042
87 Kondo - Murase - Kurashima [-] 9 0.6042
88 Uno - Sakai - Mihara [-] 9 0.6042
89 Ikeda - Sato - Watanabe [-] 9 0.6042
90 Koike - Hattori - Tsukamoto [-] 9 0.5833
91 Iwasaki - Nishio - Shinohara [-] 9 0.5833
92 Ichikawa - Nishizawa - Matsumura [-] 9 0.5833
93 Demura - Takeda - Shinya [-] 9 0.5833
94 Kato - Aida - Uehara [-] 9 0.5833
95 Kikuchi - Yasumoto - Masaki [-] 9 0.5833
96 Sakuta - Tomita - Kobayashi [-] 9 0.5833
97 Sezume - Nagoya - Wati [-] 9 0.5833
98 Kawamata - Mikami - Nishiyama [-] 9 0.5833
99 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 9 0.5833
100 Yoshiura - Katou - Kawanishi [-] 9 0.5833
101 Kukino - Katayama - Arai [-] 9 0.5833
102 Osawa - Hirosawa - Tsumura [-] 9 0.5833
103 Harasima - Takano - Arai [-] 9 0.5833
104 Zhang - Hamada - Zhou [-] 9 0.5833
105 Kamada - Oono - Nakagawa [-] 9 0.5833
106 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 9 0.5833
107 Kawata - Sawada - Funami [-] 9 0.5833
108 Nakatani - Takada - Higashimori [-] 9 0.5833
109 Fujimori - Kawaguchi - Takahashi [-] 9 0.5833
110 Smolinski - Guan - Tartarini [-] 9 0.5833
111 Yuuki - Tada - Yamamoto [-] 9 0.5625
112 Sakurabayashi - Shimazu - Shimizu [-] 9 0.5625
113 Watanabe - Oshima - Onoe [-] 9 0.5625
114 Otu - Uchida - Maki [-] 9 0.5625
115 Fukagawa - Itou - Oikawa [-] 9 0.5625
116 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 9 0.5625
117 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 9 0.5417
118 Kakei - Kojima - Tukiji [-] 9 0.5417
119 Nakano - Makino - Suzuki [-] 9 0.5417
120 Nukita - Tanaka - Shoji [-] 9 0.5417
121 Kako - Hayashi - Watanabe [-] 9 0.5417
122 Yohara - Nobe - Gondo [-] 9 0.5417
123 Ito - Minoshima - Sugimoto [-] 9 0.5417
124 Mitsuyasu - Oi - Kozaki [-] 9 0.5417
125 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 9 0.5417
126 Hayashi - Otuka - Hirabayashi [-] 9 0.5208
127 Iwatsu - Makino - Kawachi [-] 9 0.5208
128 Nakamura - Itou - Hatta [-] 9 0.5208
129 Itazu - Higuchi - Kashiwagi [-] 9 0.5208
130 Kawakami - Watanabe - Kimura [-] 9 0.5208
131 Chiba - Nagano - Ono [-] 9 0.5208
132 Noge - Iwamura - Nakata [-] 9 0.5208
133 Tsuchimoto - Akiduki - Itou [-] 9 0.5208
134 Gotou - Inuduka - Yamaguchi [-] 9 0.5208
135 Okamura - Iwazaki - Baba [-] 9 0.5208
136 Robb - Riphat - Dam [-] 9 0.5208
137 Yoshida - Takahashi - Horiuchi [-] 9 0.5208
138 Ito - Aoki - Fuziki [-] 9 0.5208
139 Sugimura - Tsuboyama - Nuruki [-] 9 0.5208
140 Narita - Takino - Tada [-] 9 0.5208
141 Hashimoto - Yanagawa - Saijo [-] 9 0.5208
142 Nakajima - Morinaka - Yoshida [-] 9 0.5208
143 Matsumoto - Nakamura - Ikawa [-] 9 0.5208
144 Takahashi - Ishikawa - Nishiguchi [-] 9 0.5208
145 Yasuda - Maruya - Kimura [-] 9 0.5208
146 Yamada - Matsushima - Naemura [-] 9 0.5208
147 Nakamura - Fukaya - Kondou [-] 9 0.5208
148 Iiduka - Yokoi - Kawamoto [-] 9 0.5208
149 Hiwatashi - Kaneko - Asou [-] 9 0.5208
150 Kawano - Haritani - Ohara [-] 9 0.5208
151 Ishimura - Takimura - Ichikawa [-] 9 0.5208
152 Kawaguchi - Saeki - Watanabe [-] 9 0.5208
153 Kanayama - Sashida - Tsuruoka [-] 9 0.5000
154 Hino - Nakata - Ootani [-] 9 0.5000
155 Sekikawa - Shimizu - Tanaka [-] 9 0.5000
156 Kajiwara - Egeyama - Imagawa [-] 9 0.5000
157 Dong - Chen - Guan [-] 9 0.4792
158 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 9 0.4792
159 Mori - Ishimaru - Maruo [-] 9 0.4792
160 Yamaguchi - Kamizono - Takeuchi [-] 9 0.4792
161 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 9 0.4792
162 Hieda - Miura - Ogawa [-] 9 0.4792
163 Omi - Sasaki - Kawakami [-] 9 0.4792
164 Matsumoto - Shimizu - Okada [-] 9 0.4792
165 Sekimoto - Nanamori - Shiraishi [-] 9 0.4792
166 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 9 0.4792
167 Honda - Miyagishi - Takahashi [-] 9 0.4792
168 Boku - Ichikawa - Taki [-] 9 0.4583
169 Osikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 9 0.4583
170 Arita - Tabe - Kanno [-] 9 0.4583
171 Kobachi - Kitagawa - Shimizu [-] 9 0.4583
172 Murakami - Ozawa - Kumagai [-] 9 0.4583
173 Umeda - Tao - Yamasaki [-] 9 0.4583
174 Seno - Kondou - Hirase [-] 9 0.4583
175 Abe - Matsubara - Yoshida [-] 9 0.4583
176 Murakami - Shiohata - Takeuchi [-] 9 0.4583
177 Fujii - Yoshida - Sugiyama [-] 9 0.4375
178 Okamoto - Hashimoto - Adachi [-] 9 0.4167
179 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 9 0.4167
180 Nomiya - Hayakawa - Komori [-] 9 0.4167
181 Nakao - Nakano - Suanuma [-] 9 0.4167
182 Fukuki - Yamagata - Yonemura [-] 9 0.4167
183 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 9 0.4167
184 Yao - Taniguchi - Omonishi [-] 9 0.3750
185 Inui - Miura - Wakita [-] 9 0.3750
186 Kumasaka - Sato - Komiya [-] 9 0.3750
187 Kobayashi - Morita - Akita [-] 9 0.3750
188 Nishimoto - Yoshida - Kumon [-] 8 0.6042
189 Iwaide - Takeda - Kasuga [-] 8 0.4375
190 Yoshii - Fukushi - Asai [-] 8 0.3750
191 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 7 0.7083
192 Yamamoto - Oshimi - Niwa [-] 7 0.6667
193 Matsubara - Nakae - Shiba [-] 7 0.6458
194 Imaizumi - Moromi - Ueshige [-] 7 0.6458
195 Ando - Ide - Kawai [-] 7 0.6250
196 Nishina - Yamamoto - Maeda [-] 7 0.6042
197 Fujiwara - Furuuchi - Yanagita [-] 7 0.6042
198 Iwasaki - Ishikawa - Fujii [-] 7 0.5833
199 Nakamura - Kishida - Kawashima [-] 7 0.5833
200 Endo - Yasuda - Satoda [-] 7 0.5833
201 Tachibana - Nakamura - Miyabe [-] 7 0.5833
202 Oikawa - Yasuda - Nagai [-] 7 0.5625
203 Baba - Nakura - Hirai [-] 7 0.5417
204 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 7 0.5417
205 Niigo - Doumoto - Kirihara [-] 7 0.5208
206 Zulkarnaen - Izwan Shah - Mohd Khairul Anuar [-] 7 0.5208
207 Ito - Harada - Akagami [-] 7 0.5208
208 Matsui - Suzuki - Suzuki [-] 7 0.5208
209 Komura - Maeda - Okada [-] 7 0.5000
210 Yamamoto - Kaneko - Omura [-] 7 0.5000
211 Oda - Ogino - Kai [-] 7 0.5000
212 Ozawa - Watanabe - Otsubo [-] 7 0.5000
213 Sato - Imai - Oota [-] 7 0.4792
214 Kotani - Hakozaki - Tomita [-] 7 0.4792
215 Kaneko - Ota - Matsushita [-] 7 0.4583
216 Sasaki - Nose - Araki [-] 7 0.4583
217 Yokoyama - Takada - Takashima [-] 7 0.4583
218 Iso - Arai - Kojima [-] 7 0.4583
219 Kajita - Koike - Funamoto [-] 7 0.4583
220 Maruno - Higuchi - Senshu [-] 7 0.4375
221 Imai - Okada - Matsushita [-] 7 0.4375
222 Ito - Masui - Sugiyama [-] 7 0.4167
223 Takagi - Hibino - Okudaira [-] 7 0.3958
224 Nakamura - Mizuno - Miura [-] 7 0.3958
225 Furusawa - Hishida - Tsukagoshi [-] 7 0.3750
226 Obata - Naito - Tomiyama [-] 7 0.3750
227 Fujimura - Tedori - Yajima [-] 6 0.8125
228 Mori - Mitani - Hirose [-] 6 0.7500
229 Maruyama - Enomoto - Matsumoto [-] 6 0.7083
230 Shinoda - Yamagata - Shimada [-] 6 0.7083
231 Furugen - Shinzato - Oshiro [-] 6 0.7083
232 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 6 0.6875
233 Sawada - Wada - Itani [-] 6 0.6875
234 Terasawa - Kitaoka - Maki [-] 6 0.6875
235 Ooi - Sasahara - Teramoto [-] 6 0.6875
236 Tamura - Hirano - Itou [-] 6 0.6875
237 Matsubara - Hiyoshi - Yamada [-] 6 0.6875
238 Hashimoto - Tsubouchi - Jinno [-] 6 0.6875
239 Asano - Matsumoto - Sugimoto [-] 6 0.6875
240 Inazawa - Rita - Igarashi [-] 6 0.6875
241 Kasagawa - Wada - Takani [-] 6 0.6875
242 Akaike - Nakagawa - Ito [-] 6 0.6667
243 Tamano - Yamakita - Koike [-] 6 0.6458
244 Itada - Katou - Shimokawabe [-] 6 0.6458
245 Takahashi - Mukuno - Sasaki [-] 6 0.6458
246 Nishizawa - Ootsu - Kato [-] 6 0.6458
247 Shin - Oono - Honda [-] 6 0.6458
248 Yasufuku - Kodoma - Suzuki [-] 6 0.6458
249 He - Sun - Zhang [-] 6 0.6458
250 Nakai - Uemoto - Ichihara [-] 6 0.6458
251 Inoue - Miyake - Nakagami [-] 6 0.6458
252 Miyake - Saida - Nakada [-] 6 0.6458
253 Suezawa - Kajitani - Ogo [-] 6 0.6458
254 Yamada - Takeda - Hata [-] 6 0.6458
255 Hamaguchi - Komikado - Yoshikawa [-] 6 0.6458
256 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6 0.6458
257 Iijima - Moriya - Oikawa [-] 6 0.6458
258 Sakai - Furukawa - Masuda [-] 6 0.6458
259 Sotomura - Ueno - Kawakami [-] 6 0.6458
260 Shimokobe - Sasaki - Nagayama [-] 6 0.6458
261 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 6 0.6458
262 Takeuchi - Yokoyama - Abe [-] 6 0.6458
263 Ishii - Yamada - Yajima [-] 6 0.6250
264 Tokuyama - Mimidou - Matsubara [-] 6 0.6250
265 Okada - Tazawa - Okajima [-] 6 0.6250
266 Horibe - Hayashi - Tsutsumi [-] 6 0.6250
267 Takagi - Masuno - Takagi [-] 6 0.6042
268 Endo - Takeishi - Mochiki [-] 6 0.6042
269 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 6 0.6042
270 Innes-taylor - Masuda - Suzuki [-] 6 0.6042
271 Shikano - Akase - Yoshimura [-] 6 0.6042
272 Kubota - Shin - Kanaishi [-] 6 0.6042
273 Murakami - Murakami - Takeshita [-] 6 0.6042
274 Seki - Tanaka - Yamaura [-] 6 0.6042
275 Matsumoto - Kawasaki - Noguchi [-] 6 0.6042
276 Matsuzaki - Nakagawa - Orimo [-] 6 0.6042
277 Ichiwaki - Kato - Ando [-] 6 0.6042
278 Nakazima - Kawano - Suzuki [-] 6 0.6042
279 Hoshino - Horie - Satonaka [-] 6 0.5833
280 Banno - Terada - Uemonsa [-] 6 0.5833
281 Yoshii - Takahashi - Shinohara [-] 6 0.5833
282 Sano - Honda - Saito [-] 6 0.5833
283 Fukudome - Kagotani - Higashino [-] 6 0.5833
284 Goto - Kurita - Mitsuhashi [-] 6 0.5833
285 Shibata - Tanabe - Tamamura [-] 6 0.5833
286 Kobayashi - Kato - Ban [-] 6 0.5833
287 Saito - Yamada - Katagiri [-] 6 0.5833
288 Terada - Mizutani - Katagiri [-] 6 0.5833
289 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 6 0.5833
290 Yamazaki - Ohta - Miura [-] 6 0.5833
291 Ono - Ohashi - Takamura [-] 6 0.5833
292 Saitou - Isono - Nakamura [-] 6 0.5833
293 Saito - Naide - Sasabe [-] 6 0.5833
294 Arai - Furukawa - Honma [-] 6 0.5833
295 Ohshiba - Maeda - Samejima [-] 6 0.5833
296 Hirasawa - Suzuki - Takiguchi [-] 6 0.5833
297 Yamazaki - Ishikawa - Kimura [-] 6 0.5833
298 Hirata - Uchida - Ohno [-] 6 0.5833
299 Nagami - Deguchi - Yoshida [-] 6 0.5833
300 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 6 0.5833
301 Sumitomo - Yamada - Tajitsu [-] 6 0.5833
302 Wu - Wang - Zhao [-] 6 0.5833
303 Wada - Tanahashi - Ikenoko [-] 6 0.5833
304 Kitabayashi - Ikoma - Ito [-] 6 0.5833
305 Kakiki - Ishino - Kaneko [-] 6 0.5833
306 Kawamura - Terai - Miyawaki [-] 6 0.5833
307 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 6 0.5833
308 Nishimura - Nishizaki - Fujita [-] 6 0.5833
309 Nakatani - Iwabuchi - Ishijima [-] 6 0.5833
310 Sugiyama - Yamaguchi - Soyama [-] 6 0.5833
311 Kyoya - Sakuraba - Kato [-] 6 0.5833
312 Hori - Ohkawa - Narita [-] 6 0.5625
313 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 6 0.5625
314 Soya - Ichise - Takezawa [-] 6 0.5625
315 Koyanagi - Mori - Satou [-] 6 0.5417
316 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6 0.5417
317 Hiyama - Matsuura - Kiyono [-] 6 0.5417
318 Miotani - Asai - Asai [-] 6 0.5417
319 Tanaka - Iwata - Ichikawa [-] 6 0.5417
320 Seki - Sonn - Sun [-] 6 0.5417
321 Fujimoto - Motooka - Miyawaki [-] 6 0.5417
322 Man Lok - Jim - Tong [-] 6 0.5417
323 Shinohara - Seki - Yokumichi [-] 6 0.5417
324 Nagase - Kiyokawa - Honda [-] 6 0.5417
325 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 6 0.5417
326 Kurihara - Nakajima - Mitamura [-] 6 0.5417
327 Takaki - Masui - Satou [-] 6 0.5417
328 Ogata - Honda - Masuda [-] 6 0.5417
329 Nakano - Kawamura - Itsukushima [-] 6 0.5417
330 Yamaguchi - Taniguchi - Ikeda [-] 6 0.5417
331 Andou - Matsuda - Takaki [-] 6 0.5417
332 Ohori - Matsumoto - Hagiwara [-] 6 0.5417
333 Omuta - Akagawa - Yosida [-] 6 0.5417
334 Endoh - Saito - Furukawa [-] 6 0.5417
335 Calcano - Sochurek - Yam [-] 6 0.5417
336 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 6 0.5417
337 Tsuduki - Odachi - Higashida [-] 6 0.5417
338 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 6 0.5417
339 Takeuchi - Matumoto - Yamamoto [-] 6 0.5417
340 Weng - Qian - Yin [-] 6 0.5417
341 Takamura - Matsubara - Yamamoto [-] 6 0.5417
342 Hagiwara - Seki - Tsujikawa [-] 6 0.5417
343 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 6 0.5417
344 Setsompop - Sadangrit - Kwanchaitunya [-] 6 0.5417
345 Nomura - Hanawa - Araki [-] 6 0.5417
346 Nanba - Kurata - Sato [-] 6 0.5417
347 Otsuka - Otsuka - Okamoto [-] 6 0.5417
348 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 6 0.5208
349 Anzai - Watanabe - Kumagai [-] 6 0.5208
350 Sato - Sugimori - Shimizu [-] 6 0.5208
351 Ivan - De Rosa - Carlos [-] 6 0.5208
352 Kobayashi - Mizutani - Fujita [-] 6 0.5208
353 Hayata - Takahashi - Esaki [-] 6 0.5208
354 Tanaka - Kobayashi - Hagiya [-] 6 0.5208
355 Yamada - Yamada - Yano [-] 6 0.5208
356 Wanibuchi - Sato - Kanazawa [-] 6 0.5208
357 Nomura - Tanigawa - Shigeno [-] 6 0.5208
358 Ishihara - Ito - Saito [-] 6 0.5208
359 Yamaguchi - Goto - Yoshioka [-] 6 0.5208
360 Chang - Huang - Chien [-] 6 0.5208
361 Ihara - Oshima - Shiotani [-] 6 0.5208
362 Yamamoto - Sugiura - Tamamura [-] 6 0.5208
363 Matsumoto - Tsuruoka - Matsumoto [-] 6 0.5208
364 Suzuki - Yamane - Morita [-] 6 0.5000
365 Tsuchiya - Ohnishi - Yoshizawa [-] 6 0.5000
366 Oonishi - Tsukahara - Yoshikawa [-] 6 0.5000
367 Lange - Schiber - Mcmillin [-] 6 0.5000
368 Nakagawa - Yoshihara - Sugimoto [-] 6 0.5000
369 Matsumura - Sato - Kogure [-] 6 0.5000
370 Kobayashi - Oshima - Nakano [-] 6 0.5000
371 Kawano - Yamazaki - Kawano [-] 6 0.4792
372 Sasaki - Maruyama - Okada [-] 6 0.4792
373 Nakanishi - Morishita - Okura [-] 6 0.4792
374 Kameyama - Kurokawa - Muta [-] 6 0.4792
375 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 6 0.4792
376 Onishi - Kimura - Noguchi [-] 6 0.4792
377 Hirayama - Shiraishi - Yuda [-] 6 0.4792
378 Hosaka - Abe - Matsuda [-] 6 0.4792
379 Tanaka - Kato - Ito [-] 6 0.4792
380 Yoshihara - Shimura - Hara [-] 6 0.4792
381 Tan - Yu - Go [-] 6 0.4792
382 Tashima - Okubo - Mitani [-] 6 0.4792
383 Satou - Higuti - Hatasita [-] 6 0.4792
384 Iwasaki - Hamamoto - Kakiuti [-] 6 0.4792
385 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 6 0.4792
386 Mizutani - Koide - Sugai [-] 6 0.4792
387 Isizaki - Takuwa - Fujii [-] 6 0.4792
388 Imura - Tozuka - Matsuyama [-] 6 0.4792
389 Adachi - Yamazaki - Nagata [-] 6 0.4792
390 Osawa - Ishibashi - Negishi [-] 6 0.4792
391 Takahashi - Mishima - Oishi [-] 6 0.4792
392 Yamada - Kaku - Kasuga [-] 6 0.4792
393 Kamada - Matsui - Saeki [-] 6 0.4792
394 Kyo - Sun - Deng [-] 6 0.4792
395 Yatori - Yoshimura - Funada [-] 6 0.4792
396 Kobayashi - Kojima - Murakami [-] 6 0.4792
397 Sugiura - Kobayashi - Arai [-] 6 0.4792
398 Shigemune - Ikeda - Kusachi [-] 6 0.4792
399 Okamoto - Maeda - Goryo [-] 6 0.4792
400 Hosak - Oldziey - Straughn [-] 6 0.4792
401 Shiraishi - Kumura - Yasuda [-] 6 0.4792
402 Iwasaki - Kitahara - Nanjo [-] 6 0.4792
403 Hagihara - Otsuka - Tanaka [-] 6 0.4792
404 Tanaka - Sakamoto - Kojima [-] 6 0.4583
405 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 6 0.4583
406 Mikami - Yamamoto - Uchino [-] 6 0.4375
407 Goshima - Urase - Mine [-] 6 0.4375
408 Sakata - Shiraishi - Morikawa [-] 6 0.4375
409 Orihara - Matsuyama - Fujisawa [-] 6 0.4375
410 Sakuma - Ohashi - Watanabe [-] 6 0.4375
411 Miyamoto - Sato - Yamanouchi [-] 6 0.4375
412 Kumagai - Nakajima - Sayama [-] 6 0.4375
413 Kubota - Kudo - Umesaki [-] 6 0.4375
414 Takahasi - Shimada - Taito [-] 6 0.4375
415 Sakamoto - Oohashi - Mori [-] 6 0.4167
416 Ikai - Ono - Goto [-] 6 0.4167
417 Zhou - Hu - Yu [-] 6 0.4167
418 Fukushima - Nomura - Kumagai [-] 6 0.4167
419 Inagaki - Ikeda - Omi [-] 6 0.4167
420 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 6 0.4167
421 Kobayasi - Hiroyama - Wai [-] 6 0.4167
422 Kono - Utsunomiya - Watanabe [-] 6 0.4167
423 Iwama - Kasima - Komiyama [-] 6 0.4167
424 Welty - Partanen - Oshima [-] 6 0.3750
425 Baba - Umehara - Nomura [-] 6 0.3750
426 Oomori - Moriya - Morishima [-] 6 0.3750
427 Matsushima - Taga - Naoe [-] 6 0.3750
428 Hasegawa - Oku - Takamiya [-] 6 0.3750
429 Mori - Matsuya - Okamoto [-] 6 0.3750
430 Kawasaki - Takakuwa - Shimura [-] 6 0.3750
431 Muroya - Sano - Masuda [-] 6 0.3750
432 Kohagura - Takahashi - Kutomi [-] 6 0.3750
433 Omura - Akagi - Seko [-] 5 0.5208
434 Tanabe - Tabata - Nanba [-] 5 0.4375
435 Ushie - Matsuda - Nonaka [-] 4 0.6458
436 Yamashita - Miyagawa - Tanaka [-] 4 0.6458
437 Hashimoto - Uzuki - Kawamura [-] 4 0.6250
438 Nishida - Shibata - Ishino [-] 4 0.6042
439 Iwaki - Takeda - Shibata [-] 4 0.5833
440 Takeshita - Nakajima - Miyoshi [-] 4 0.5625
441 Kawaguchi - Namikawa - Sano [-] 4 0.5625
442 Yamamura - Suematsu - Wada [-] 4 0.5417
443 Furusato - Fukumoto - Satou [-] 4 0.5417
444 Takei - Asakura - Kitou [-] 4 0.5417
445 Yokokawa - Hasegawa - Ishikawa [-] 4 0.5208
446 Oikawa - Noguchi - Aoyagi [-] 4 0.5208
447 Shibata - Horikoshi - Imazawa [-] 4 0.5208
448 Ota - Yamada - Tanji [-] 4 0.5208
449 Ishihama - Kanai - Karibe [-] 4 0.5208
450 Kobayashi - Ido - Shimizu [-] 4 0.5208
451 Fukuda - Nakamura - Hamada [-] 4 0.5000
452 Yamamoto - Ookubo - Sakamoto [-] 4 0.5000
453 Iwata - Asao - Kato [-] 4 0.5000
454 Sato - Tanaka - Takayama [-] 4 0.5000
455 Kurokawa - Kawakami - Higashira [-] 4 0.4792
456 Anan - Oku - Yamanaka [-] 4 0.4792
457 Suzuki - Maki - Ueki [-] 4 0.4792
458 Monzen - Kawase - Komizo [-] 4 0.4792
459 Nakazawa - Nakajima - Yamamoto [-] 4 0.4792
460 Izaki - Fujii - Kakiuchi [-] 4 0.4583
461 Nishimura - Hasegawa - Iwatsuki [-] 4 0.4583
462 Maruyama - Kondo - Kawaguchi [-] 4 0.4375
463 Ichikawa - Okamura - Shinomiya [-] 4 0.4375
464 Matsuura - Taniguchi - Kojima [-] 4 0.4375
465 Ishizuki - Onoda - Oda [-] 4 0.4375
466 Kikuchi - Kokubun - Nanba [-] 4 0.4167
467 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 4 0.4167
468 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 4 0.3958
469 Yabata - Suzuki - Taniwaki [-] 4 0.3958
470 Suzuki - Yokoide - Noda [-] 4 0.3750
471 Seki - Matsuzaki - Yatabe [-] 4 0.3750
472 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 3 0.6875
473 Katou - Kanbayashi - Tsuruoka [-] 3 0.6667
474 Yoshimoto - Ozima - Ogata [-] 3 0.6458
475 Koumoto - Akase - Akase [-] 3 0.6458
476 Bae - Je - Yoo [-] 3 0.6458
477 Usuyama - Nakajima - Hayata [-] 3 0.6458
478 Iwaki - Hozumi - Iida [-] 3 0.6458
479 Arai - Yamaguchi - Nakamura [-] 3 0.6458
480 Onikiri - Watanabe - Yoneyama [-] 3 0.6458
481 Sawa - Yamamoto - Chiba [-] 3 0.6250
482 Kumazawa - Takimoto - Osuga [-] 3 0.6250
483 Yamamura - Yamamura - Kanagawa [-] 3 0.6250
484 Sato - Tanaka - Komizo [-] 3 0.6250
485 Asama - Yoshikawa - Matsuura [-] 3 0.6250
486 Ando - Ueda - Ota [-] 3 0.6250
487 Ozawa - Shimizu - Yamaguchi [-] 3 0.6250
488 Kojima - Ogawa - Kousaka [-] 3 0.6111
489 Takeuchi - Takase - Hayami [-] 3 0.5833
490 Saito - Miyake - Kato [-] 3 0.5833
491 Hayashi - Naganawa - Tanaka [-] 3 0.5833
492 Naito - Higashi - Kawabata [-] 3 0.5833
493 Akama - Kobayashi - Takase [-] 3 0.5833
494 Shiohama - Neki - Terawaki [-] 3 0.5833
495 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 3 0.5833
496 Homgou - Hiraoka - Miyajima [-] 3 0.5833
497 Hashimoto - Kurita - Hishiyama [-] 3 0.5833
498 Okumura - Itakura - Makino [-] 3 0.5833
499 Katagiri - Komatsubara - Abe [-] 3 0.5833
500 Kakinoki - Yamato - Kanda [-] 3 0.5833
501 Yamawaki - Ajitomi - Funabiki [-] 3 0.5833
502 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 3 0.5833
503 Takami - Arai - Simokobe [-] 3 0.5833
504 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 3 0.5833
505 Kashiwa - Endo - Ichijyo [-] 3 0.5625
506 Sasaki - Kim - Ishii [-] 3 0.5625
507 Liu - Hu - Li [-] 3 0.5625
508 Satoh - Sakai - Yamada [-] 3 0.5625
509 Onishi - Taniguchi - Tanimura [-] 3 0.5625
510 Mizukami - Yoshihara - Abe [-] 3 0.5625
511 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 3 0.5625
512 Kojima - Kobayashi - Oyaizu [-] 3 0.5417
513 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 3 0.5417
514 Noto - Kitahara - Amemiya [-] 3 0.5417
515 Takafuji - Yasue - Ota [-] 3 0.5417
516 Naruse - Tsuruta - Sasaki [-] 3 0.5208
517 Matsumura - Yasumoto - Sato [-] 3 0.5208
518 Azeti - Matuda - Nakamura [-] 3 0.5208
519 Okuyama - Hitouji - Nakabe [-] 3 0.5208
520 Morimine - Kondo - Iwata [-] 3 0.5208
521 Onishi - Aka - Fukuta [-] 3 0.5208
522 Tazawa - Mizumoto - Tanaka [-] 3 0.5208
523 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 3 0.5208
524 Ideguchi - Yamamoto - Fukutani [-] 3 0.5208
525 Kawanami - Kikuchi - Sugimura [-] 3 0.5208
526 Kiyohara - Nishikawa - Suzuki [-] 3 0.5208
527 Mizoguchi - Tasugi - Ikeda [-] 3 0.5208
528 Sakaida - Hosoi - Hickling [-] 3 0.5208
529 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 3 0.5208
530 Suzuki - Onoue - Hirasawa [-] 3 0.5208
531 Sagara - Tokumaru - Takubo [-] 3 0.5208
532 Chuang - Cheng - Wu [-] 3 0.5208
533 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 3 0.5208
534 Tanaka - Yanagawa - Nihei [-] 3 0.5208
535 Fukuda - Komiyama - Shimano [-] 3 0.5208
536 Watanabe - Sakai - Noji [-] 3 0.5208
537 Ikuta - Matsui - Okamura [-] 3 0.5208
538 Miwa - Abe - Suzuike [-] 3 0.5208
539 Yazaki - Yazaki - Aoki [-] 3 0.5208
540 Itou - Yamauchi - Fujita [-] 3 0.5208
541 Itoh - Ushikubo - Yamamoto [-] 3 0.5208
542 Ooishi - Kudou - Maeda [-] 3 0.5208
543 Fukunaga - Oota - Nakada [-] 3 0.5208
544 Itou - Goto - Kitao [-] 3 0.5208
545 Ueno - Muto - Kurata [-] 3 0.5208
546 Kondo - Okudera - Kaido [-] 3 0.5208
547 Yumito - Matsuura - Minami [-] 3 0.5208
548 Arimatsu - Mochizuki - Tuzuki [-] 3 0.5208
549 Lapnimitchai - Saetang - Kositaporn [-] 3 0.5208
550 Kinbara - Kasahara - Shikama [-] 3 0.5208
551 Sekine - Iwamoto - Kawafuji [-] 3 0.5000
552 Shimomachi - Yamada - Goto [-] 3 0.5000
553 Ota - Munekata - Harada [-] 3 0.5000
554 Honda - Se - Kawachi [-] 3 0.5000
555 Yagawa - Watanabe - Yokomizo [-] 3 0.4792
556 Shuji - Hamada - Yoda [-] 3 0.4792
557 Ushijima - Kawai - Hiromasa [-] 3 0.4792
558 Ando - Kasama - Tsutiya [-] 3 0.4792
559 Matsumura - Misono - Takashiro [-] 3 0.4792
560 Hirayama - Nagao - Takano [-] 3 0.4792
561 Satou - Shimizu - Jinba [-] 3 0.4792
562 Mutaguchi - Kawai - Takahashi [-] 3 0.4792
563 Imanishi - Niitani - Takemoto [-] 3 0.4722
564 Wachigai - Kasahara - Nakano [-] 3 0.4583
565 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 3 0.4583
566 Azuma - Miyazono - Takahashi [-] 3 0.4583
567 Yamasaki - Hagiwara - Ikegawa [-] 3 0.4583
568 Yamamoto - Furukawa - Takeuchi [-] 3 0.4583
569 Hashimoto - Frusawa - Saitou [-] 3 0.4583
570 Sakuragi - Seki - Yoshimura [-] 3 0.4583
571 Ohta - Ogawa - Mizoue [-] 3 0.4583
572 Urabe - Aoki - Yokota [-] 3 0.4583
573 Kitagawa - Sasaki - Saito [-] 3 0.4583
574 Endo - Kawatsu - Nakayama [-] 3 0.4583
575 Matsuda - Watanabe - Shibuya [-] 3 0.4583
576 Kawakami - Sakai - Misawa [-] 3 0.4583
577 Kusuzawa - Tamai - Nojima [-] 3 0.4375
578 Yabumoto - Kurihara - Kinoshita [-] 3 0.4375
579 Aoshima - Suzuki - Kodama [-] 3 0.4375
580 Muramatsu - Hirokawa - Nozawa [-] 3 0.4167
581 Harada - Kanegae - Ito [-] 3 0.4167
582 Shinmura - Hayashi - Kanamori [-] 3 0.4167
583 Asada - Iwasaki - Saitou [-] 3 0.4167
584 Yoshida - Usui - Shimoyama [-] 3 0.4167
585 Satou - Horita - Makino [-] 3 0.4167
586 Nishi - Kurokawa - Ooka [-] 3 0.4167
587 Kobayashi - Hoshide - Sarusawa [-] 3 0.4167
588 Asai - Okada - Katou [-] 3 0.4167
589 Imai - Ogawa - Takemura [-] 3 0.4167
590 Aizawa - Itou - Hozuki [-] 3 0.4167
591 Kawabata - Oohashi - Tanimoto [-] 3 0.4167
592 Kawano - Kowata - Kawasaki [-] 3 0.3889
593 Nakaya - Okaniwa - Fujita [-] 3 0.3750
594 Ichii - Mori - Tanigawga [-] 3 0.3750
595 Kamikawa - Rekisha - Wada [-] 3 0.3750
596 Suzuki - Asakawa - Kikuchi [-] 3 0.3333
597 Onoda - Akai - Niinami [-] 2 0.5417
598 Ogawa - Ikegami - Inoe [-] 2 0.4375
599 Hoshino - Hoshino - Hoshino [-] 2 0.4167
600 Abe - Ando - Suda [-] 1 0.5000
601 Hamachiyo - Michibata - Ibe [-] 1 0.5000
602 Kase - Kokawa - Watanabe [-] 1 0.4792
603 Chen - Zhi - Mak [-] 1 0.4722
604 Aoki - Nagai - Nawa [-] 1 0.4583
605 Taniguchi - Okunaka - Nakanishi [-] 1 0.4583
606 Ishizaka - Shimura - Konishi [-] 1 0.4583
607 Nishimura - Tamura - Okuyama [-] 1 0.4375
608 Takenaka - Watanabe - Nishiyama [-] 1 0.4167
609 Shimizu - Hata - Ono [-] 1 0.4167
610 Kiyonaga - Nakamura - Nakamura [-] 1 0.4167
611 Sidran - Jasinto - Sanchez [-] 1 0.3889
612 Fujita - Yamamoto - Yamane [-] 1 0.3889
613 Ito - Murakami - Nomura [-] 1 0.3750
614 Nakai - Noine - Hirayama [-] 0 0.6944
615 Tobe - Watanabe - Komori [-] 0 0.6667
616 Aoi - Miyamoto - Katagiro [-] 0 0.6667
617 Sato - Uehara - Aoyama [-] 0 0.6667
618 Birmingham - Kaplan - Schwenk [-] 0 0.6667
619 Katou - Kubo - Suzuki [-] 0 0.6250
620 Takahashi - Teramoto - Aoto [-] 0 0.6111
621 Kengo - Shirakawa - Kanno [-] 0 0.5833
622 Kumaoka - Yoshimatsu - Okamura [-] 0 0.5833
623 Yoshimoto - Takao - Miyahara [-] 0 0.5833
624 Tsuchida - Ideue - Yoshimura [-] 0 0.5833
625 Kowada - Sagae - Nishida [-] 0 0.5556
626 Toyama - Inotsume - Mochizuki [-] 0 0.5417
627 Fujimoto - Nakayama - Yamada [-] 0 0.5417
628 Imai - Tomioka - Tsuchiya [-] 0 0.5417
629 Nohara - Arai - Goto [-] 0 0.5278
630 Doi - Gouto - Kitagawa [-] 0 0.5278
631 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 0 0.5278
632 Taira - Kawashima - Wakayama [-] 0 0.5278
633 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 0 0.5278
634 Yasunaka - Mashima - Takahashi [-] 0 0.5278
635 Yamamiya - Moriya - Atsuji [-] 0 0.5278
636 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0 0.5278
637 Yasuda - Kuwashiro - Furutani [-] 0 0.5278
638 Kaminaga - Sugawara - Takano [-] 0 0.5278
639 Ehara - Mikami - Tokunaga [-] 0 0.5278
640 Oonishi - Tanioka - Okamoto [-] 0 0.5208
641 Ninagawa - Kondo - Ishikawa [-] 0 0.5000
642 Gouhara - Arita - Mukuda [-] 0 0.5000
643 Saruta - Ogata - Sugaya [-] 0 0.5000
644 Mori - Mori - Yoshihara [-] 0 0.5000
645 Tachibana - Hayashi - Yamanaka [-] 0 0.4792
646 Ito - Fuji - Suzuki [-] 0 0.4792
647 Shiozu - Nose - Yamaguchi [-] 0 0.4792
648 Takanohashi - Shimanuki - Amano [-] 0 0.4722
649 Ikebe - Kato - Magaki [-] 0 0.4722
650 Kubota - Yamada - Ejima [-] 0 0.4722
651 Abe - Taketuji - Henmi [-] 0 0.4722
652 Tsuzaki - Kanda - Kondou [-] 0 0.4583
653 Fujimoto - Omori - Kataoka [-] 0 0.4444
654 Hasegawa - Tamura - Okamoto [-] 0 0.4444
655 Kahata - Kinoshita - Suzuki [-] 0 0.4375
656 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4375
657 Shibue - Sasayama - Sonoda [-] 0 0.4375
658 Zaima - Sumihira - Ujike [-] 0 0.4167
659 Ogawa - Okamoto - Mizuki [-] 0 0.3889
660 Tsujimoto - Tomita - Cho [-] 0 0.3889
661 Muto - Kani - Inoue [-] 0 0.3889
662 Kawaguchi - Tokuda - Adachi [-] 0 0.3750
663 Ishii - Kawai - Yoshihara [-] 0 0.3333
664 Suzuki - Hoshi - Miyagai [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 19, 2019

Grand Prix Oklahoma City 2019 Final Standings by, Wizards of the Coast

Rank Player Points Prize Money 1 Carlson, Matt [US] 37 $6,000 2 Foreman, Matt [US] 37 $3,000 3 Cole, Conor [US] 36 $1,500 4 Majlaton, Alex [...

Learn More

December 11, 2019

Grand Prix Brisbane 2019 Final Standings by, Wizards of the Coast

Rank Player Points Prize Money 1 Gibson, Kyle [AU] 36 $6,000 2 Yeh, Chih-Cheng [TW] 37 $3,000 3 Thompson, Chris [AU] 37 $1,500 4 Lee, Anthon...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All