Round 5 Standings

Posted in Event Coverage on October 11, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Yanase - Nagao - Yoshimori [-] 15 0.7200
2 Okada - Sugiyama - Takahashi [-] 15 0.7200
3 Ousaka - Yoon - Yasutomi [-] 15 0.7067
4 Miyawaki - Okubo - Takahashi [-] 15 0.6533
5 Yukuhiro - Sato - Yamamoto [-] 15 0.6400
6 Salvador - Kanegawa - Tomizawa [-] 15 0.6400
7 Matsumoto - Kihara - Kawahama [-] 15 0.6267
8 Matsumoto - Katakawa - Maruyama [-] 15 0.6000
9 Umeno - Shiki - Katou [-] 15 0.6000
10 Sugiyama - Otsuka - Sakakibara [-] 15 0.6000
11 Murata - Oohashi - Wachi [-] 15 0.6000
12 Nakashima - Matsumoto - Shoji [-] 15 0.6000
13 Shimamura - Katabira - Ootani [-] 15 0.6000
14 Ueki - Seki - Sasaki [-] 15 0.5867
15 Tajiri - Kitaoka - Kumagai [-] 15 0.5733
16 Natsume - Ishihara - Tanahashi [-] 15 0.5600
17 Hosokawa - Mihara - Shimizu [-] 15 0.5067
18 Wang - Xu - Li [-] 13 0.6400
19 Masumoto - Horiike - Komada [-] 13 0.6133
20 Igarasi - Kuribara - Iwagami [-] 13 0.5733
21 Takaya - Kanbe - Oomori [-] 13 0.5467
22 Kinoshita - Yakushi - Tabata [-] 13 0.5200
23 Hasebe - Yamasaki - Miyamoto [-] 13 0.5200
24 Iwaki - Inose - Igarasi [-] 13 0.4933
25 Urano - Terawaki - Kurita [-] 12 0.7333
26 Yoshino - Kabeya - Ogawa [-] 12 0.7333
27 Nagasaki - Harano - Nakaigawa [-] 12 0.7200
28 Tanaka - Kimura - Kusanagi [-] 12 0.6800
29 Nagaoka - Kuroda - Fujita [-] 12 0.6800
30 Teeradechsakul - Techarattanaprasert - Chaovarindr [-] 12 0.6800
31 Yanagihara - Nakao - Sugiyama [-] 12 0.6800
32 Ando - Nagano - Hasegawa [-] 12 0.6800
33 Itoh - Yamakawa - Miyamoto [-] 12 0.6533
34 Ono - Yokozawa - Kirito [-] 12 0.6533
35 Takasaki - Fujimoto - Harada [-] 12 0.6533
36 Xiao - Tang - Guo [-] 12 0.6400
37 Ikebata - Matsubara - Yamamoto [-] 12 0.6400
38 Sato - Miyake - Yamada [-] 12 0.6400
39 Kawata - Sawada - Funami [-] 12 0.6400
40 Otu - Uchida - Maki [-] 12 0.6400
41 Huang - Kuo - Cheng [-] 12 0.6400
42 Kondo - Murase - Kurashima [-] 12 0.6400
43 Takeche - Takahashi - Ido [-] 12 0.6267
44 Ogasawara - Sato - Agemura [-] 12 0.6267
45 Sato - Iwabuchi - Tobisawa [-] 12 0.6267
46 Takahashi - Seo - Suzuki [-] 12 0.6267
47 Suematsu - Tomomura - Morofuji [-] 12 0.6267
48 Ueno - Yagi - Kushibe [-] 12 0.6133
49 Ebitani - Takeda - Sakuma [-] 12 0.6133
50 Inoue - Kamo - Takao [-] 12 0.6133
51 Suzuki - Takahashi - Yamada [-] 12 0.6000
52 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 12 0.6000
53 Yoshiura - Katou - Kawanishi [-] 12 0.6000
54 Osawa - Hirosawa - Tsumura [-] 12 0.6000
55 Tanaka - Hoyou - Hirokazu [-] 12 0.5867
56 Iwasaki - Nishio - Shinohara [-] 12 0.5867
57 Ichikawa - Nishizawa - Matsumura [-] 12 0.5867
58 Narita - Takino - Tada [-] 12 0.5867
59 Nakajima - Morinaka - Yoshida [-] 12 0.5867
60 Kawano - Haritani - Ohara [-] 12 0.5867
61 Koike - Hattori - Tsukamoto [-] 12 0.5733
62 Imai - Takeda - Takami [-] 12 0.5733
63 Senbokuya - Suzuki - Hasimoto [-] 12 0.5733
64 Uno - Sakai - Mihara [-] 12 0.5733
65 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 12 0.5733
66 Yuuki - Tada - Yamamoto [-] 12 0.5600
67 Sato - Egawa - Kato [-] 12 0.5600
68 Bang - Kim - Cho [-] 12 0.5600
69 Fukagawa - Itou - Oikawa [-] 12 0.5600
70 Kanayama - Sashida - Tsuruoka [-] 12 0.5600
71 Kadota - Nakayama - Aranami [-] 12 0.5600
72 Tamada - Kakumae - Harane [-] 12 0.5600
73 Okamura - Iwazaki - Baba [-] 12 0.5600
74 Saito - Lee Shi - Kelvin [-] 12 0.5467
75 Demura - Takeda - Shinya [-] 12 0.5467
76 Kukino - Katayama - Arai [-] 12 0.5467
77 Zhang - Hamada - Zhou [-] 12 0.5467
78 Nakatani - Takada - Higashimori [-] 12 0.5467
79 Yohara - Nobe - Gondo [-] 12 0.5467
80 Hayashi - Otuka - Hirabayashi [-] 12 0.5467
81 Matsumoto - Nakamura - Ikawa [-] 12 0.5467
82 Iiduka - Yokoi - Kawamoto [-] 12 0.5467
83 Ito - Minoshima - Sugimoto [-] 12 0.5333
84 Sekimoto - Nanamori - Shiraishi [-] 12 0.5333
85 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 12 0.5333
86 Okino - Kobayashi - Takahashi [-] 12 0.5200
87 Smolinski - Guan - Tartarini [-] 12 0.5200
88 Yamada - Aida - Takakuwa [-] 12 0.5200
89 Iwatsu - Makino - Kawachi [-] 12 0.5067
90 Noge - Iwamura - Nakata [-] 12 0.5067
91 Robb - Riphat - Dam [-] 12 0.5067
92 Hiwatashi - Kaneko - Asou [-] 12 0.5067
93 Kobachi - Kitagawa - Shimizu [-] 12 0.5067
94 Murakami - Ozawa - Kumagai [-] 12 0.5067
95 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 12 0.5067
96 Dong - Chen - Guan [-] 12 0.4933
97 Yamaguchi - Kamizono - Takeuchi [-] 12 0.4933
98 Okamoto - Hashimoto - Adachi [-] 12 0.4933
99 Osikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 12 0.4800
100 Mitsuyasu - Oi - Kozaki [-] 12 0.4800
101 Itazu - Higuchi - Kashiwagi [-] 12 0.4667
102 Yoshida - Takahashi - Horiuchi [-] 12 0.4667
103 Honda - Miyagishi - Takahashi [-] 12 0.4533
104 Nakao - Nakano - Suanuma [-] 12 0.4533
105 Kobayashi - Morita - Akita [-] 12 0.4400
106 Umeda - Tao - Yamasaki [-] 12 0.4267
107 Inui - Miura - Wakita [-] 12 0.4133
108 Yao - Taniguchi - Omonishi [-] 12 0.4000
109 Nishimoto - Yoshida - Kumon [-] 11 0.5867
110 Yoshii - Fukushi - Asai [-] 11 0.3900
111 Murata - Negishi - Kimura [-] 10 0.6800
112 Matsubara - Nakae - Shiba [-] 10 0.6667
113 Watanabe - Oshima - Onoe [-] 10 0.6133
114 Suh - Na - Nam [-] 10 0.6133
115 Kato - Aida - Uehara [-] 10 0.6000
116 Liu - Zhang - Qi [-] 10 0.5867
117 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 10 0.5867
118 Mori - Ishimaru - Maruo [-] 10 0.5733
119 Yamamoto - Oshimi - Niwa [-] 10 0.5733
120 Nishina - Yamamoto - Maeda [-] 10 0.5733
121 Fujiwara - Furuuchi - Yanagita [-] 10 0.5733
122 Ando - Ide - Kawai [-] 10 0.5467
123 Tachibana - Nakamura - Miyabe [-] 10 0.5467
124 Boku - Ichikawa - Taki [-] 10 0.5333
125 Seiwada - Noda - Inoue [-] 10 0.5333
126 Konishi - Miwa - Murahata [-] 10 0.5200
127 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 10 0.5200
128 Iwasaki - Ishikawa - Fujii [-] 10 0.5200
129 Zulkarnaen - Izwan Shah - Mohd Khairul Anuar [-] 10 0.5200
130 Komura - Maeda - Okada [-] 10 0.5200
131 Kotani - Hakozaki - Tomita [-] 10 0.4933
132 Sasaki - Nose - Araki [-] 10 0.4800
133 Obata - Naito - Tomiyama [-] 10 0.4667
134 Yamamoto - Kaneko - Omura [-] 10 0.4533
135 Takagi - Hibino - Okudaira [-] 10 0.4533
136 Ohshiba - Maeda - Samejima [-] 10 0.4400
137 Maruno - Higuchi - Senshu [-] 10 0.4400
138 Ito - Masui - Sugiyama [-] 10 0.4400
139 Furusawa - Hishida - Tsukagoshi [-] 10 0.4000
140 Hayashi - Kasuga - Horikawa [-] 9 0.7733
141 Hayamizu - Takeuchi - Teramura [-] 9 0.7333
142 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 9 0.7333
143 Hayashi - Hasegawa - Muneta [-] 9 0.7333
144 Ueda - Masuda - Hashikawa [-] 9 0.7067
145 Hirosawa - Ogawa - Fujikura [-] 9 0.6933
146 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 9 0.6933
147 Mori - Tawada - Takao [-] 9 0.6800
148 Tanaka - Nakamura - Honma [-] 9 0.6800
149 Wada - Pacis - Kitazawa [-] 9 0.6800
150 Fujimura - Tedori - Yajima [-] 9 0.6800
151 Motomura - Segou - Gotou [-] 9 0.6800
152 Ishida - Shinhama - Sakamoto [-] 9 0.6667
153 Ichikawa - Matsuyama - Muraoka [-] 9 0.6667
154 Kikuchi - Yasumoto - Masaki [-] 9 0.6667
155 Harasima - Takano - Arai [-] 9 0.6667
156 Nukita - Tanaka - Shoji [-] 9 0.6533
157 Nakano - Isikawa - Kobayasi [-] 9 0.6400
158 Sodeyama - Homma - Kawauchi [-] 9 0.6400
159 Bai - Yu - Han [-] 9 0.6400
160 Takahashi - Ishikawa - Nishiguchi [-] 9 0.6400
161 Terasawa - Kitaoka - Maki [-] 9 0.6400
162 Esuga - Goto - Furukawa [-] 9 0.6400
163 Tanaka - Ikai - Tasaki [-] 9 0.6400
164 Okai - Yada - Hirata [-] 9 0.6267
165 Sakuta - Tomita - Kobayashi [-] 9 0.6267
166 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 9 0.6267
167 Kamada - Oono - Nakagawa [-] 9 0.6267
168 Ishimura - Takimura - Ichikawa [-] 9 0.6267
169 Hamaguchi - Komikado - Yoshikawa [-] 9 0.6267
170 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 9 0.6133
171 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 9 0.6133
172 Kawamata - Mikami - Nishiyama [-] 9 0.6000
173 Matsubara - Hiyoshi - Yamada [-] 9 0.6000
174 Itada - Katou - Shimokawabe [-] 9 0.6000
175 Ono - Ohashi - Takamura [-] 9 0.6000
176 Matsumoto - Shimizu - Okada [-] 9 0.6000
177 Iijima - Moriya - Oikawa [-] 9 0.6000
178 Mishima - Shioya - Kobayashi [-] 9 0.5867
179 Matsui - Moriyama - Ishihara [-] 9 0.5867
180 Yasuda - Maruya - Kimura [-] 9 0.5867
181 Nakamura - Fukaya - Kondou [-] 9 0.5867
182 Nishizawa - Ootsu - Kato [-] 9 0.5867
183 Yasufuku - Kodoma - Suzuki [-] 9 0.5867
184 He - Sun - Zhang [-] 9 0.5867
185 Nakai - Uemoto - Ichihara [-] 9 0.5867
186 Miyake - Saida - Nakada [-] 9 0.5867
187 Matsuzaki - Hashizume - Taguti [-] 9 0.5733
188 Ikeda - Sato - Watanabe [-] 9 0.5733
189 Kakei - Kojima - Tukiji [-] 9 0.5733
190 Nakano - Makino - Suzuki [-] 9 0.5733
191 Tamura - Hirano - Itou [-] 9 0.5733
192 Akaike - Nakagawa - Ito [-] 9 0.5733
193 Takagi - Masuno - Takagi [-] 9 0.5733
194 Endo - Takeishi - Mochiki [-] 9 0.5733
195 Matsuzaki - Nakagawa - Orimo [-] 9 0.5733
196 Nagami - Deguchi - Yoshida [-] 9 0.5733
197 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 9 0.5600
198 Tsuchimoto - Akiduki - Itou [-] 9 0.5600
199 Kawaguchi - Saeki - Watanabe [-] 9 0.5600
200 Hino - Nakata - Ootani [-] 9 0.5600
201 Sekikawa - Shimizu - Tanaka [-] 9 0.5600
202 Abe - Matsubara - Yoshida [-] 9 0.5600
203 Inazawa - Rita - Igarashi [-] 9 0.5600
204 Kawakami - Watanabe - Kimura [-] 9 0.5600
205 Kajiwara - Egeyama - Imagawa [-] 9 0.5600
206 Fujii - Yoshida - Sugiyama [-] 9 0.5600
207 Shin - Oono - Honda [-] 9 0.5600
208 Sezume - Nagoya - Wati [-] 9 0.5467
209 Fujimori - Kawaguchi - Takahashi [-] 9 0.5467
210 Gotou - Inuduka - Yamaguchi [-] 9 0.5467
211 Ito - Aoki - Fuziki [-] 9 0.5467
212 Hashimoto - Yanagawa - Saijo [-] 9 0.5467
213 Yamada - Matsushima - Naemura [-] 9 0.5467
214 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 9 0.5467
215 Arita - Tabe - Kanno [-] 9 0.5467
216 Seno - Kondou - Hirase [-] 9 0.5467
217 Takahashi - Mukuno - Sasaki [-] 9 0.5467
218 Suezawa - Kajitani - Ogo [-] 9 0.5467
219 Sano - Honda - Saito [-] 9 0.5467
220 Yamazaki - Ohta - Miura [-] 9 0.5467
221 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 9 0.5467
222 Wu - Wang - Zhao [-] 9 0.5467
223 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 9 0.5467
224 Nakano - Kawamura - Itsukushima [-] 9 0.5467
225 Kako - Hayashi - Watanabe [-] 9 0.5333
226 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 9 0.5333
227 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 9 0.5333
228 Matsumoto - Kawasaki - Noguchi [-] 9 0.5333
229 Saitou - Isono - Nakamura [-] 9 0.5333
230 Kurihara - Nakajima - Mitamura [-] 9 0.5333
231 Nomura - Hanawa - Araki [-] 9 0.5333
232 Otsuka - Otsuka - Okamoto [-] 9 0.5333
233 Sakurabayashi - Shimazu - Shimizu [-] 9 0.5200
234 Tokuyama - Mimidou - Matsubara [-] 9 0.5200
235 Ihara - Oshima - Shiotani [-] 9 0.5200
236 Hieda - Miura - Ogawa [-] 9 0.5200
237 Terada - Mizutani - Katagiri [-] 9 0.5200
238 Soya - Ichise - Takezawa [-] 9 0.5200
239 Nakamura - Itou - Hatta [-] 9 0.5067
240 Chiba - Nagano - Ono [-] 9 0.5067
241 Sugimura - Tsuboyama - Nuruki [-] 9 0.5067
242 Murakami - Shiohata - Takeuchi [-] 9 0.5067
243 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 9 0.5067
244 Innes-taylor - Masuda - Suzuki [-] 9 0.5067
245 Banno - Terada - Uemonsa [-] 9 0.5067
246 Goto - Kurita - Mitsuhashi [-] 9 0.5067
247 Sumitomo - Yamada - Tajitsu [-] 9 0.5067
248 Kawamura - Terai - Miyawaki [-] 9 0.5067
249 Seki - Sonn - Sun [-] 9 0.5067
250 Tsuduki - Odachi - Higashida [-] 9 0.5067
251 Yamaguchi - Goto - Yoshioka [-] 9 0.5067
252 Tashima - Okubo - Mitani [-] 9 0.5067
253 Adachi - Yamazaki - Nagata [-] 9 0.5067
254 Nomiya - Hayakawa - Komori [-] 9 0.4933
255 Fukuki - Yamagata - Yonemura [-] 9 0.4933
256 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 9 0.4933
257 Takeuchi - Matumoto - Yamamoto [-] 9 0.4933
258 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 9 0.4933
259 Setsompop - Sadangrit - Kwanchaitunya [-] 9 0.4933
260 Yatori - Yoshimura - Funada [-] 9 0.4933
261 Iwasaki - Kitahara - Nanjo [-] 9 0.4933
262 Andou - Matsuda - Takaki [-] 9 0.4800
263 Matsumoto - Tsuruoka - Matsumoto [-] 9 0.4800
264 Satou - Higuti - Hatasita [-] 9 0.4800
265 Kumasaka - Sato - Komiya [-] 9 0.4800
266 Man Lok - Jim - Tong [-] 9 0.4800
267 Ogata - Honda - Masuda [-] 9 0.4800
268 Nakanishi - Morishita - Okura [-] 9 0.4800
269 Sakuma - Ohashi - Watanabe [-] 9 0.4800
270 Shibata - Tanabe - Tamamura [-] 9 0.4667
271 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 9 0.4667
272 Hayata - Takahashi - Esaki [-] 9 0.4667
273 Nomura - Tanigawa - Shigeno [-] 9 0.4667
274 Kameyama - Kurokawa - Muta [-] 9 0.4667
275 Tanaka - Kato - Ito [-] 9 0.4667
276 Sakamoto - Oohashi - Mori [-] 9 0.4667
277 Kawano - Yamazaki - Kawano [-] 9 0.4533
278 Nagase - Kiyokawa - Honda [-] 9 0.4533
279 Calcano - Sochurek - Yam [-] 9 0.4533
280 Hagiwara - Seki - Tsujikawa [-] 9 0.4533
281 Wanibuchi - Sato - Kanazawa [-] 9 0.4533
282 Hosaka - Abe - Matsuda [-] 9 0.4533
283 Mizutani - Koide - Sugai [-] 9 0.4533
284 Takahashi - Mishima - Oishi [-] 9 0.4533
285 Shiraishi - Kumura - Yasuda [-] 9 0.4533
286 Miyamoto - Sato - Yamanouchi [-] 9 0.4533
287 Kubota - Kudo - Umesaki [-] 9 0.4533
288 Yamada - Kaku - Kasuga [-] 9 0.4400
289 Yamamoto - Sugiura - Tamamura [-] 9 0.4400
290 Kobayashi - Oshima - Nakano [-] 9 0.4400
291 Mikami - Yamamoto - Uchino [-] 9 0.4400
292 Goshima - Urase - Mine [-] 9 0.4400
293 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 9 0.4267
294 Hagihara - Otsuka - Tanaka [-] 9 0.4267
295 Yoshihara - Shimura - Hara [-] 9 0.4133
296 Kamada - Matsui - Saeki [-] 9 0.4133
297 Okamoto - Maeda - Goryo [-] 9 0.4133
298 Sakata - Shiraishi - Morikawa [-] 9 0.4133
299 Ikai - Ono - Goto [-] 9 0.4133
300 Hasegawa - Oku - Takamiya [-] 9 0.4133
301 Matsushima - Taga - Naoe [-] 9 0.4000
302 Kawasaki - Takakuwa - Shimura [-] 9 0.4000
303 Kobayasi - Hiroyama - Wai [-] 9 0.3867
304 Iwama - Kasima - Komiyama [-] 9 0.3867
305 Mori - Matsuya - Okamoto [-] 9 0.3867
306 Muroya - Sano - Masuda [-] 9 0.3733
307 Iwaide - Takeda - Kasuga [-] 8 0.5200
308 Baba - Nakura - Hirai [-] 7 0.6267
309 Imaizumi - Moromi - Ueshige [-] 7 0.5867
310 Nakamura - Kishida - Kawashima [-] 7 0.5867
311 Omi - Sasaki - Kawakami [-] 7 0.5867
312 Oda - Ogino - Kai [-] 7 0.5867
313 Ozawa - Watanabe - Otsubo [-] 7 0.5867
314 Hashimoto - Uzuki - Kawamura [-] 7 0.5867
315 Kyoya - Sakuraba - Kato [-] 7 0.5733
316 Ushie - Matsuda - Nonaka [-] 7 0.5733
317 Oikawa - Yasuda - Nagai [-] 7 0.5600
318 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 7 0.5600
319 Matsui - Suzuki - Suzuki [-] 7 0.5467
320 Endo - Yasuda - Satoda [-] 7 0.5467
321 Sato - Imai - Oota [-] 7 0.5467
322 Niigo - Doumoto - Kirihara [-] 7 0.5333
323 Iso - Arai - Kojima [-] 7 0.5333
324 Kajita - Koike - Funamoto [-] 7 0.5333
325 Ito - Harada - Akagami [-] 7 0.5200
326 Yokoyama - Takada - Takashima [-] 7 0.5200
327 Fukudome - Kagotani - Higashino [-] 7 0.5200
328 Lange - Schiber - Mcmillin [-] 7 0.5200
329 Suzuki - Yamane - Morita [-] 7 0.4933
330 Kaneko - Ota - Matsushita [-] 7 0.4933
331 Imai - Okada - Matsushita [-] 7 0.4933
332 Kawaguchi - Namikawa - Sano [-] 7 0.4800
333 Fukuda - Nakamura - Hamada [-] 7 0.4800
334 Iwata - Asao - Kato [-] 7 0.4800
335 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 7 0.4667
336 Furusato - Fukumoto - Satou [-] 7 0.4667
337 Iwaki - Takeda - Shibata [-] 7 0.4533
338 Oikawa - Noguchi - Aoyagi [-] 7 0.4533
339 Shibata - Horikoshi - Imazawa [-] 7 0.4533
340 Izaki - Fujii - Kakiuchi [-] 7 0.4533
341 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 7 0.4400
342 Takei - Asakura - Kitou [-] 7 0.4400
343 Suzuki - Maki - Ueki [-] 7 0.4400
344 Nakamura - Mizuno - Miura [-] 7 0.4267
345 Yamamoto - Ookubo - Sakamoto [-] 7 0.4133
346 Yabata - Suzuki - Taniwaki [-] 7 0.4000
347 Ishizuki - Onoda - Oda [-] 7 0.3733
348 Mori - Mitani - Hirose [-] 6 0.7600
349 Furugen - Shinzato - Oshiro [-] 6 0.6800
350 Sawada - Wada - Itani [-] 6 0.6800
351 Ooi - Sasahara - Teramoto [-] 6 0.6800
352 Shinoda - Yamagata - Shimada [-] 6 0.6667
353 Shimokobe - Sasaki - Nagayama [-] 6 0.6667
354 Hashimoto - Tsubouchi - Jinno [-] 6 0.6533
355 Asano - Matsumoto - Sugimoto [-] 6 0.6533
356 Maruyama - Enomoto - Matsumoto [-] 6 0.6267
357 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6 0.6267
358 Sotomura - Ueno - Kawakami [-] 6 0.6267
359 Horibe - Hayashi - Tsutsumi [-] 6 0.6267
360 Shikano - Akase - Yoshimura [-] 6 0.6133
361 Seki - Tanaka - Yamaura [-] 6 0.6133
362 Ishii - Yamada - Yajima [-] 6 0.6000
363 Kasagawa - Wada - Takani [-] 6 0.6000
364 Nishimura - Nishizaki - Fujita [-] 6 0.6000
365 Tanaka - Kobayashi - Hagiya [-] 6 0.6000
366 Inoue - Miyake - Nakagami [-] 6 0.5867
367 Yamada - Takeda - Hata [-] 6 0.5867
368 Murakami - Murakami - Takeshita [-] 6 0.5867
369 Kitabayashi - Ikoma - Ito [-] 6 0.5867
370 Ohori - Matsumoto - Hagiwara [-] 6 0.5867
371 Anzai - Watanabe - Kumagai [-] 6 0.5867
372 Tsuchiya - Ohnishi - Yoshizawa [-] 6 0.5733
373 Kubota - Shin - Kanaishi [-] 6 0.5733
374 Ichiwaki - Kato - Ando [-] 6 0.5733
375 Hoshino - Horie - Satonaka [-] 6 0.5733
376 Koyanagi - Mori - Satou [-] 6 0.5733
377 Yamaguchi - Taniguchi - Ikeda [-] 6 0.5733
378 Nanba - Kurata - Sato [-] 6 0.5733
379 Iwaki - Hozumi - Iida [-] 6 0.5733
380 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 6 0.5733
381 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 6 0.5600
382 Takeuchi - Yokoyama - Abe [-] 6 0.5600
383 Okada - Tazawa - Okajima [-] 6 0.5600
384 Saito - Yamada - Katagiri [-] 6 0.5600
385 Hirasawa - Suzuki - Takiguchi [-] 6 0.5600
386 Hori - Ohkawa - Narita [-] 6 0.5600
387 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 6 0.5600
388 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6 0.5600
389 Chang - Huang - Chien [-] 6 0.5600
390 Hiyama - Matsuura - Kiyono [-] 6 0.5600
391 Omuta - Akagawa - Yosida [-] 6 0.5600
392 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 6 0.5600
393 Sugiura - Kobayashi - Arai [-] 6 0.5600
394 Bae - Je - Yoo [-] 6 0.5600
395 Tamano - Yamakita - Koike [-] 6 0.5467
396 Sakai - Furukawa - Masuda [-] 6 0.5467
397 Arai - Furukawa - Honma [-] 6 0.5467
398 Yamazaki - Ishikawa - Kimura [-] 6 0.5467
399 Hirata - Uchida - Ohno [-] 6 0.5467
400 Kakiki - Ishino - Kaneko [-] 6 0.5467
401 Nakatani - Iwabuchi - Ishijima [-] 6 0.5467
402 Sugiyama - Yamaguchi - Soyama [-] 6 0.5467
403 Endoh - Saito - Furukawa [-] 6 0.5467
404 Weng - Qian - Yin [-] 6 0.5467
405 Sato - Sugimori - Shimizu [-] 6 0.5467
406 Nakagawa - Yoshihara - Sugimoto [-] 6 0.5467
407 Hirayama - Shiraishi - Yuda [-] 6 0.5467
408 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 6 0.5467
409 Usuyama - Nakajima - Hayata [-] 6 0.5467
410 Kumazawa - Takimoto - Osuga [-] 6 0.5467
411 Sato - Tanaka - Komizo [-] 6 0.5467
412 Akama - Kobayashi - Takase [-] 6 0.5467
413 Miotani - Asai - Asai [-] 6 0.5333
414 Nakazima - Kawano - Suzuki [-] 6 0.5333
415 Saito - Naide - Sasabe [-] 6 0.5333
416 Tanaka - Iwata - Ichikawa [-] 6 0.5333
417 Shinohara - Seki - Yokumichi [-] 6 0.5333
418 Ishihara - Ito - Saito [-] 6 0.5333
419 Onishi - Kimura - Noguchi [-] 6 0.5333
420 Isizaki - Takuwa - Fujii [-] 6 0.5333
421 Takahasi - Shimada - Taito [-] 6 0.5333
422 Kinbara - Kasahara - Shikama [-] 6 0.5333
423 Kobayashi - Kato - Ban [-] 6 0.5200
424 Wada - Tanahashi - Ikenoko [-] 6 0.5200
425 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 6 0.5200
426 Ivan - De Rosa - Carlos [-] 6 0.5200
427 Kobayashi - Mizutani - Fujita [-] 6 0.5200
428 Tanaka - Sakamoto - Kojima [-] 6 0.5200
429 Fujimoto - Motooka - Miyawaki [-] 6 0.5200
430 Takaki - Masui - Satou [-] 6 0.5200
431 Takamura - Matsubara - Yamamoto [-] 6 0.5200
432 Ozawa - Shimizu - Yamaguchi [-] 6 0.5200
433 Yoshii - Takahashi - Shinohara [-] 6 0.5067
434 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 6 0.5067
435 Imura - Tozuka - Matsuyama [-] 6 0.5067
436 Liu - Hu - Li [-] 6 0.5067
437 Iwasaki - Hamamoto - Kakiuti [-] 6 0.4933
438 Kyo - Sun - Deng [-] 6 0.4933
439 Kobayashi - Kojima - Murakami [-] 6 0.4933
440 Shigemune - Ikeda - Kusachi [-] 6 0.4933
441 Hosak - Oldziey - Straughn [-] 6 0.4933
442 Kumagai - Nakajima - Sayama [-] 6 0.4933
443 Yamawaki - Ajitomi - Funabiki [-] 6 0.4933
444 Itou - Yamauchi - Fujita [-] 6 0.4933
445 Azuma - Miyazono - Takahashi [-] 6 0.4933
446 Endo - Kawatsu - Nakayama [-] 6 0.4933
447 Kojima - Kobayashi - Oyaizu [-] 6 0.4800
448 Orihara - Matsuyama - Fujisawa [-] 6 0.4800
449 Takafuji - Yasue - Ota [-] 6 0.4800
450 Imanishi - Niitani - Takemoto [-] 6 0.4667
451 Yamada - Yamada - Yano [-] 6 0.4667
452 Oonishi - Tsukahara - Yoshikawa [-] 6 0.4667
453 Matsumura - Sato - Kogure [-] 6 0.4667
454 Sasaki - Maruyama - Okada [-] 6 0.4667
455 Osawa - Ishibashi - Negishi [-] 6 0.4667
456 Baba - Umehara - Nomura [-] 6 0.4667
457 Ando - Ueda - Ota [-] 6 0.4667
458 Kondo - Okudera - Kaido [-] 6 0.4667
459 Tan - Yu - Go [-] 6 0.4533
460 Fukushima - Nomura - Kumagai [-] 6 0.4533
461 Inagaki - Ikeda - Omi [-] 6 0.4533
462 Kono - Utsunomiya - Watanabe [-] 6 0.4533
463 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 6 0.4533
464 Hirayama - Nagao - Takano [-] 6 0.4533
465 Kitagawa - Sasaki - Saito [-] 6 0.4533
466 Matsuda - Watanabe - Shibuya [-] 6 0.4533
467 Chuang - Cheng - Wu [-] 6 0.4400
468 Kawanami - Kikuchi - Sugimura [-] 6 0.4267
469 Yazaki - Yazaki - Aoki [-] 6 0.4267
470 Zhou - Hu - Yu [-] 6 0.4133
471 Oomori - Moriya - Morishima [-] 6 0.4133
472 Fukunaga - Oota - Nakada [-] 6 0.4133
473 Arimatsu - Mochizuki - Tuzuki [-] 6 0.4133
474 Lapnimitchai - Saetang - Kositaporn [-] 6 0.4133
475 Nakaya - Okaniwa - Fujita [-] 6 0.4133
476 Welty - Partanen - Oshima [-] 6 0.4000
477 Kohagura - Takahashi - Kutomi [-] 6 0.4000
478 Harada - Kanegae - Ito [-] 6 0.4000
479 Kobayashi - Hoshide - Sarusawa [-] 6 0.4000
480 Aizawa - Itou - Hozuki [-] 6 0.4000
481 Ichii - Mori - Tanigawga [-] 6 0.3867
482 Asai - Okada - Katou [-] 6 0.3600
483 Kawabata - Oohashi - Tanimoto [-] 6 0.3600
484 Omura - Akagi - Seko [-] 5 0.4967
485 Tanabe - Tabata - Nanba [-] 5 0.4333
486 Yamashita - Miyagawa - Tanaka [-] 4 0.6000
487 Sato - Tanaka - Takayama [-] 4 0.5667
488 Yamamura - Suematsu - Wada [-] 4 0.5600
489 Kobayashi - Ido - Shimizu [-] 4 0.5500
490 Kurokawa - Kawakami - Higashira [-] 4 0.5208
491 Takeshita - Nakajima - Miyoshi [-] 4 0.5167
492 Nishida - Shibata - Ishino [-] 4 0.5167
493 Nishimura - Hasegawa - Iwatsuki [-] 4 0.5000
494 Anan - Oku - Yamanaka [-] 4 0.4933
495 Onikiri - Watanabe - Yoneyama [-] 4 0.4933
496 Ota - Yamada - Tanji [-] 4 0.4800
497 Matsuura - Taniguchi - Kojima [-] 4 0.4800
498 Nakazawa - Nakajima - Yamamoto [-] 4 0.4667
499 Ichikawa - Okamura - Shinomiya [-] 4 0.4667
500 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 4 0.4667
501 Ishizaka - Shimura - Konishi [-] 4 0.4667
502 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 4 0.4533
503 Ishihama - Kanai - Karibe [-] 4 0.4533
504 Aoki - Nagai - Nawa [-] 4 0.4533
505 Kikuchi - Kokubun - Nanba [-] 4 0.4400
506 Maruyama - Kondo - Kawaguchi [-] 4 0.4333
507 Yokokawa - Hasegawa - Ishikawa [-] 4 0.4333
508 Monzen - Kawase - Komizo [-] 4 0.4267
509 Ito - Murakami - Nomura [-] 4 0.4133
510 Seki - Matsuzaki - Yatabe [-] 4 0.4133
511 Suzuki - Yokoide - Noda [-] 4 0.4000
512 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 4 0.3867
513 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 3 0.7000
514 Koumoto - Akase - Akase [-] 3 0.6667
515 Arai - Yamaguchi - Nakamura [-] 3 0.6333
516 Okumura - Itakura - Makino [-] 3 0.6333
517 Yoshimoto - Ozima - Ogata [-] 3 0.6267
518 Sawa - Yamamoto - Chiba [-] 3 0.6000
519 Onishi - Taniguchi - Tanimura [-] 3 0.6000
520 Mizukami - Yoshihara - Abe [-] 3 0.6000
521 Homgou - Hiraoka - Miyajima [-] 3 0.5867
522 Saito - Miyake - Kato [-] 3 0.5833
523 Hayashi - Naganawa - Tanaka [-] 3 0.5833
524 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 3 0.5833
525 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 3 0.5833
526 Katou - Kanbayashi - Tsuruoka [-] 3 0.5667
527 Asama - Yoshikawa - Matsuura [-] 3 0.5667
528 Takeuchi - Takase - Hayami [-] 3 0.5667
529 Azeti - Matuda - Nakamura [-] 3 0.5667
530 Naruse - Tsuruta - Sasaki [-] 3 0.5600
531 Yamamura - Yamamura - Kanagawa [-] 3 0.5600
532 Mizoguchi - Tasugi - Ikeda [-] 3 0.5600
533 Sasaki - Kim - Ishii [-] 3 0.5500
534 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 3 0.5500
535 Imai - Tomioka - Tsuchiya [-] 3 0.5500
536 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 3 0.5467
537 Itoh - Ushikubo - Yamamoto [-] 3 0.5467
538 Shiohama - Neki - Terawaki [-] 3 0.5333
539 Katagiri - Komatsubara - Abe [-] 3 0.5333
540 Takami - Arai - Simokobe [-] 3 0.5333
541 Onishi - Aka - Fukuta [-] 3 0.5333
542 Ikuta - Matsui - Okamura [-] 3 0.5333
543 Yumito - Matsuura - Minami [-] 3 0.5333
544 Matsumura - Misono - Takashiro [-] 3 0.5333
545 Tsuchida - Ideue - Yoshimura [-] 3 0.5333
546 Kashiwa - Endo - Ichijyo [-] 3 0.5200
547 Shimomachi - Yamada - Goto [-] 3 0.5167
548 Kojima - Ogawa - Kousaka [-] 3 0.5111
549 Kakinoki - Yamato - Kanda [-] 3 0.5067
550 Naito - Higashi - Kawabata [-] 3 0.5067
551 Matsumura - Yasumoto - Sato [-] 3 0.5067
552 Ideguchi - Yamamoto - Fukutani [-] 3 0.5067
553 Kiyohara - Nishikawa - Suzuki [-] 3 0.5067
554 Watanabe - Sakai - Noji [-] 3 0.5067
555 Miwa - Abe - Suzuike [-] 3 0.5067
556 Morimine - Kondo - Iwata [-] 3 0.5000
557 Ota - Munekata - Harada [-] 3 0.5000
558 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 3 0.5000
559 Noto - Kitahara - Amemiya [-] 3 0.5000
560 Yagawa - Watanabe - Yokomizo [-] 3 0.5000
561 Wachigai - Kasahara - Nakano [-] 3 0.5000
562 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 3 0.4933
563 Ohta - Ogawa - Mizoue [-] 3 0.4933
564 Suzuki - Onoue - Hirasawa [-] 3 0.4833
565 Ueno - Muto - Kurata [-] 3 0.4833
566 Yamasaki - Hagiwara - Ikegawa [-] 3 0.4833
567 Hashimoto - Frusawa - Saitou [-] 3 0.4833
568 Sekine - Iwamoto - Kawafuji [-] 3 0.4800
569 Ando - Kasama - Tsutiya [-] 3 0.4800
570 Hashimoto - Kurita - Hishiyama [-] 3 0.4667
571 Satoh - Sakai - Yamada [-] 3 0.4667
572 Tanaka - Yanagawa - Nihei [-] 3 0.4667
573 Fukuda - Komiyama - Shimano [-] 3 0.4667
574 Honda - Se - Kawachi [-] 3 0.4667
575 Shuji - Hamada - Yoda [-] 3 0.4667
576 Satou - Shimizu - Jinba [-] 3 0.4667
577 Sakuragi - Seki - Yoshimura [-] 3 0.4667
578 Kawakami - Sakai - Misawa [-] 3 0.4667
579 Muramatsu - Hirokawa - Nozawa [-] 3 0.4667
580 Ushijima - Kawai - Hiromasa [-] 3 0.4533
581 Mutaguchi - Kawai - Takahashi [-] 3 0.4533
582 Tsuzaki - Kanda - Kondou [-] 3 0.4533
583 Okuyama - Hitouji - Nakabe [-] 3 0.4500
584 Kawano - Kowata - Kawasaki [-] 3 0.4444
585 Yamamoto - Furukawa - Takeuchi [-] 3 0.4400
586 Toyama - Inotsume - Mochizuki [-] 3 0.4400
587 Tazawa - Mizumoto - Tanaka [-] 3 0.4333
588 Sakaida - Hosoi - Hickling [-] 3 0.4333
589 Ooishi - Kudou - Maeda [-] 3 0.4333
590 Itou - Goto - Kitao [-] 3 0.4333
591 Urabe - Aoki - Yokota [-] 3 0.4333
592 Yabumoto - Kurihara - Kinoshita [-] 3 0.4267
593 Aoshima - Suzuki - Kodama [-] 3 0.4267
594 Kawaguchi - Tokuda - Adachi [-] 3 0.4267
595 Shinmura - Hayashi - Kanamori [-] 3 0.4167
596 Imai - Ogawa - Takemura [-] 3 0.4167
597 Yoshida - Usui - Shimoyama [-] 3 0.4133
598 Satou - Horita - Makino [-] 3 0.4133
599 Sagara - Tokumaru - Takubo [-] 3 0.4000
600 Kusuzawa - Tamai - Nojima [-] 3 0.4000
601 Kamikawa - Rekisha - Wada [-] 3 0.4000
602 Nishi - Kurokawa - Ooka [-] 3 0.3867
603 Asada - Iwasaki - Saitou [-] 3 0.3733
604 Ishii - Kawai - Yoshihara [-] 3 0.3733
605 Suzuki - Hoshi - Miyagai [-] 3 0.3600
606 Suzuki - Asakawa - Kikuchi [-] 3 0.3333
607 Onoda - Akai - Niinami [-] 2 0.5542
608 Ogawa - Ikegami - Inoe [-] 2 0.4267
609 Hoshino - Hoshino - Hoshino [-] 2 0.3600
610 Chen - Zhi - Mak [-] 1 0.5778
611 Hamachiyo - Michibata - Ibe [-] 1 0.4889
612 Takenaka - Watanabe - Nishiyama [-] 1 0.4667
613 Taniguchi - Okunaka - Nakanishi [-] 1 0.4500
614 Abe - Ando - Suda [-] 1 0.4444
615 Nishimura - Tamura - Okuyama [-] 1 0.4333
616 Shimizu - Hata - Ono [-] 1 0.4167
617 Kiyonaga - Nakamura - Nakamura [-] 1 0.4167
618 Sidran - Jasinto - Sanchez [-] 1 0.4000
619 Kase - Kokawa - Watanabe [-] 1 0.4000
620 Fujita - Yamamoto - Yamane [-] 1 0.3556
621 Tobe - Watanabe - Komori [-] 0 0.6667
622 Sato - Uehara - Aoyama [-] 0 0.6667
623 Birmingham - Kaplan - Schwenk [-] 0 0.6667
624 Kumaoka - Yoshimatsu - Okamura [-] 0 0.6667
625 Aoi - Miyamoto - Katagiro [-] 0 0.6000
626 Katou - Kubo - Suzuki [-] 0 0.6000
627 Doi - Gouto - Kitagawa [-] 0 0.6000
628 Yamamiya - Moriya - Atsuji [-] 0 0.6000
629 Nakai - Noine - Hirayama [-] 0 0.6000
630 Takahashi - Teramoto - Aoto [-] 0 0.5778
631 Oonishi - Tanioka - Okamoto [-] 0 0.5500
632 Yoshimoto - Takao - Miyahara [-] 0 0.5333
633 Kowada - Sagae - Nishida [-] 0 0.5333
634 Ehara - Mikami - Tokunaga [-] 0 0.5333
635 Ninagawa - Kondo - Ishikawa [-] 0 0.5333
636 Takanohashi - Shimanuki - Amano [-] 0 0.5333
637 Fujimoto - Nakayama - Yamada [-] 0 0.5167
638 Fujimoto - Omori - Kataoka [-] 0 0.5111
639 Nohara - Arai - Goto [-] 0 0.5111
640 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 0 0.5111
641 Yasunaka - Mashima - Takahashi [-] 0 0.5111
642 Kaminaga - Sugawara - Takano [-] 0 0.5111
643 Abe - Taketuji - Henmi [-] 0 0.5111
644 Taira - Kawashima - Wakayama [-] 0 0.4889
645 Ikebe - Kato - Magaki [-] 0 0.4889
646 Kubota - Yamada - Ejima [-] 0 0.4889
647 Kengo - Shirakawa - Kanno [-] 0 0.4833
648 Ito - Fuji - Suzuki [-] 0 0.4833
649 Saruta - Ogata - Sugaya [-] 0 0.4800
650 Tachibana - Hayashi - Yamanaka [-] 0 0.4800
651 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 0 0.4667
652 Yasuda - Kuwashiro - Furutani [-] 0 0.4667
653 Hasegawa - Tamura - Okamoto [-] 0 0.4667
654 Muto - Kani - Inoue [-] 0 0.4667
655 Shiozu - Nose - Yamaguchi [-] 0 0.4533
656 Shibue - Sasayama - Sonoda [-] 0 0.4533
657 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0 0.4444
658 Mori - Mori - Yoshihara [-] 0 0.4333
659 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4267
660 Ogawa - Okamoto - Mizuki [-] 0 0.4222
661 Zaima - Sumihira - Ujike [-] 0 0.4167
662 Gouhara - Arita - Mukuda [-] 0 0.4000
663 Kahata - Kinoshita - Suzuki [-] 0 0.4000
664 Tsujimoto - Tomita - Cho [-] 0 0.3778

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All