Round 6 Standings

Posted in Event Coverage on October 11, 2018

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Murata - Oohashi - Wachi [-] 18 0.6667
2 Umeno - Shiki - Katou [-] 18 0.6333
3 Yukuhiro - Sato - Yamamoto [-] 18 0.6222
4 Ueki - Seki - Sasaki [-] 18 0.5944
5 Salvador - Kanegawa - Tomizawa [-] 18 0.5926
6 Tajiri - Kitaoka - Kumagai [-] 18 0.5759
7 Hosokawa - Mihara - Shimizu [-] 18 0.5759
8 Natsume - Ishihara - Tanahashi [-] 18 0.5370
9 Okada - Sugiyama - Takahashi [-] 16 0.7593
10 Shimamura - Katabira - Ootani [-] 16 0.6593
11 Takaya - Kanbe - Oomori [-] 16 0.5926
12 Igarasi - Kuribara - Iwagami [-] 16 0.5685
13 Iwaki - Inose - Igarasi [-] 16 0.5278
14 Yanase - Nagao - Yoshimori [-] 15 0.6944
15 Ousaka - Yoon - Yasutomi [-] 15 0.6944
16 Sugiyama - Otsuka - Sakakibara [-] 15 0.6944
17 Sato - Miyake - Yamada [-] 15 0.6944
18 Nagasaki - Harano - Nakaigawa [-] 15 0.6778
19 Matsumoto - Katakawa - Maruyama [-] 15 0.6759
20 Yoshino - Kabeya - Ogawa [-] 15 0.6759
21 Tanaka - Kimura - Kusanagi [-] 15 0.6667
22 Yanagihara - Nakao - Sugiyama [-] 15 0.6667
23 Miyawaki - Okubo - Takahashi [-] 15 0.6481
24 Matsumoto - Kihara - Kawahama [-] 15 0.6389
25 Ikebata - Matsubara - Yamamoto [-] 15 0.6389
26 Ogasawara - Sato - Agemura [-] 15 0.6389
27 Inoue - Kamo - Takao [-] 15 0.6389
28 Itoh - Yamakawa - Miyamoto [-] 15 0.6148
29 Yoshiura - Katou - Kawanishi [-] 15 0.6111
30 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 15 0.6056
31 Iwasaki - Nishio - Shinohara [-] 15 0.6037
32 Imai - Takeda - Takami [-] 15 0.5926
33 Kadota - Nakayama - Aranami [-] 15 0.5926
34 Ueno - Yagi - Kushibe [-] 15 0.5889
35 Nakashima - Matsumoto - Shoji [-] 15 0.5833
36 Sato - Iwabuchi - Tobisawa [-] 15 0.5833
37 Nakajima - Morinaka - Yoshida [-] 15 0.5833
38 Takasaki - Fujimoto - Harada [-] 15 0.5741
39 Okamura - Iwazaki - Baba [-] 15 0.5741
40 Kobachi - Kitagawa - Shimizu [-] 15 0.5667
41 Ono - Yokozawa - Kirito [-] 15 0.5648
42 Bang - Kim - Cho [-] 15 0.5648
43 Uno - Sakai - Mihara [-] 15 0.5556
44 Kanayama - Sashida - Tsuruoka [-] 15 0.5556
45 Matsumoto - Nakamura - Ikawa [-] 15 0.5556
46 Ito - Minoshima - Sugimoto [-] 15 0.5556
47 Fukagawa - Itou - Oikawa [-] 15 0.5500
48 Kukino - Katayama - Arai [-] 15 0.5389
49 Sato - Egawa - Kato [-] 15 0.5370
50 Yamada - Aida - Takakuwa [-] 15 0.5333
51 Hayashi - Otuka - Hirabayashi [-] 15 0.5278
52 Okino - Kobayashi - Takahashi [-] 15 0.5222
53 Osikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 15 0.5111
54 Hiwatashi - Kaneko - Asou [-] 15 0.5093
55 Yamaguchi - Kamizono - Takeuchi [-] 15 0.5000
56 Honda - Miyagishi - Takahashi [-] 15 0.5000
57 Inui - Miura - Wakita [-] 15 0.5000
58 Nakao - Nakano - Suanuma [-] 15 0.4833
59 Yoshida - Takahashi - Horiuchi [-] 15 0.4556
60 Yao - Taniguchi - Omonishi [-] 15 0.4556
61 Itazu - Higuchi - Kashiwagi [-] 15 0.4537
62 Umeda - Tao - Yamasaki [-] 15 0.4444
63 Yoshii - Fukushi - Asai [-] 14 0.4269
64 Wang - Xu - Li [-] 13 0.6519
65 Masumoto - Horiike - Komada [-] 13 0.6389
66 Mori - Ishimaru - Maruo [-] 13 0.6019
67 Kinoshita - Yakushi - Tabata [-] 13 0.5852
68 Nishina - Yamamoto - Maeda [-] 13 0.5648
69 Seiwada - Noda - Inoue [-] 13 0.5648
70 Liu - Zhang - Qi [-] 13 0.5556
71 Tachibana - Nakamura - Miyabe [-] 13 0.5556
72 Kato - Aida - Uehara [-] 13 0.5463
73 Hasebe - Yamasaki - Miyamoto [-] 13 0.5463
74 Boku - Ichikawa - Taki [-] 13 0.5296
75 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 13 0.5296
76 Iwasaki - Ishikawa - Fujii [-] 13 0.5167
77 Komura - Maeda - Okada [-] 13 0.5000
78 Zulkarnaen - Izwan Shah - Mohd Khairul Anuar [-] 13 0.4907
79 Sasaki - Nose - Araki [-] 13 0.4481
80 Takagi - Hibino - Okudaira [-] 13 0.4389
81 Ohshiba - Maeda - Samejima [-] 13 0.4389
82 Urano - Terawaki - Kurita [-] 12 0.7870
83 Nagaoka - Kuroda - Fujita [-] 12 0.7333
84 Hayashi - Kasuga - Horikawa [-] 12 0.7130
85 Teeradechsakul - Techarattanaprasert - Chaovarindr [-] 12 0.6667
86 Otu - Uchida - Maki [-] 12 0.6667
87 Takeche - Takahashi - Ido [-] 12 0.6667
88 Xiao - Tang - Guo [-] 12 0.6500
89 Huang - Kuo - Cheng [-] 12 0.6481
90 Kondo - Murase - Kurashima [-] 12 0.6426
91 Kawata - Sawada - Funami [-] 12 0.6389
92 Takahashi - Seo - Suzuki [-] 12 0.6389
93 Suematsu - Tomomura - Morofuji [-] 12 0.6389
94 Harasima - Takano - Arai [-] 12 0.6389
95 Takahashi - Ishikawa - Nishiguchi [-] 12 0.6389
96 Tanaka - Hoyou - Hirokazu [-] 12 0.6315
97 Ebitani - Takeda - Sakuma [-] 12 0.6296
98 Fujimura - Tedori - Yajima [-] 12 0.6222
99 Suzuki - Takahashi - Yamada [-] 12 0.6222
100 Ando - Nagano - Hasegawa [-] 12 0.6204
101 Hayashi - Hasegawa - Muneta [-] 12 0.6204
102 Ishida - Shinhama - Sakamoto [-] 12 0.6204
103 Nukita - Tanaka - Shoji [-] 12 0.6204
104 Tanaka - Ikai - Tasaki [-] 12 0.6204
105 Yuuki - Tada - Yamamoto [-] 12 0.6111
106 Iiduka - Yokoi - Kawamoto [-] 12 0.6111
107 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 12 0.6111
108 Senbokuya - Suzuki - Hasimoto [-] 12 0.6037
109 Tamada - Kakumae - Harane [-] 12 0.6037
110 Narita - Takino - Tada [-] 12 0.5944
111 Sodeyama - Homma - Kawauchi [-] 12 0.5944
112 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 12 0.5944
113 Inazawa - Rita - Igarashi [-] 12 0.5944
114 Koike - Hattori - Tsukamoto [-] 12 0.5926
115 Motomura - Segou - Gotou [-] 12 0.5926
116 Ichikawa - Nishizawa - Matsumura [-] 12 0.5833
117 Kawano - Haritani - Ohara [-] 12 0.5833
118 Saito - Lee Shi - Kelvin [-] 12 0.5833
119 Ichikawa - Matsuyama - Muraoka [-] 12 0.5833
120 Mishima - Shioya - Kobayashi [-] 12 0.5833
121 Suezawa - Kajitani - Ogo [-] 12 0.5833
122 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 12 0.5759
123 Smolinski - Guan - Tartarini [-] 12 0.5759
124 Osawa - Hirosawa - Tsumura [-] 12 0.5667
125 Noge - Iwamura - Nakata [-] 12 0.5667
126 Robb - Riphat - Dam [-] 12 0.5667
127 Nishizawa - Ootsu - Kato [-] 12 0.5667
128 Yamazaki - Ohta - Miura [-] 12 0.5593
129 Iijima - Moriya - Oikawa [-] 12 0.5574
130 Zhang - Hamada - Zhou [-] 12 0.5556
131 Nakatani - Takada - Higashimori [-] 12 0.5556
132 Yohara - Nobe - Gondo [-] 12 0.5556
133 Sekimoto - Nanamori - Shiraishi [-] 12 0.5556
134 Murakami - Ozawa - Kumagai [-] 12 0.5556
135 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 12 0.5556
136 Nakai - Uemoto - Ichihara [-] 12 0.5556
137 Nakano - Makino - Suzuki [-] 12 0.5556
138 Abe - Matsubara - Yoshida [-] 12 0.5556
139 Ito - Aoki - Fuziki [-] 12 0.5556
140 Nomura - Hanawa - Araki [-] 12 0.5556
141 Mitsuyasu - Oi - Kozaki [-] 12 0.5481
142 Dong - Chen - Guan [-] 12 0.5389
143 Esuga - Goto - Furukawa [-] 12 0.5389
144 Matsui - Moriyama - Ishihara [-] 12 0.5389
145 Yasufuku - Kodoma - Suzuki [-] 12 0.5389
146 Andou - Matsuda - Takaki [-] 12 0.5389
147 Tamura - Hirano - Itou [-] 12 0.5315
148 Demura - Takeda - Shinya [-] 12 0.5278
149 Iwatsu - Makino - Kawachi [-] 12 0.5278
150 Okamoto - Hashimoto - Adachi [-] 12 0.5278
151 Ikeda - Sato - Watanabe [-] 12 0.5278
152 Takagi - Masuno - Takagi [-] 12 0.5278
153 Sezume - Nagoya - Wati [-] 12 0.5278
154 Gotou - Inuduka - Yamaguchi [-] 12 0.5278
155 Arita - Tabe - Kanno [-] 12 0.5278
156 Kako - Hayashi - Watanabe [-] 12 0.5278
157 Kurihara - Nakajima - Mitamura [-] 12 0.5148
158 Sekikawa - Shimizu - Tanaka [-] 12 0.5111
159 Yamada - Matsushima - Naemura [-] 12 0.5111
160 Adachi - Yamazaki - Nagata [-] 12 0.5093
161 Kawaguchi - Saeki - Watanabe [-] 12 0.5056
162 Man Lok - Jim - Tong [-] 12 0.5056
163 Chiba - Nagano - Ono [-] 12 0.5037
164 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 12 0.5000
165 Seno - Kondou - Hirase [-] 12 0.5000
166 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 12 0.5000
167 Nakamura - Itou - Hatta [-] 12 0.5000
168 Yamaguchi - Goto - Yoshioka [-] 12 0.5000
169 Iwasaki - Kitahara - Nanjo [-] 12 0.5000
170 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 12 0.4944
171 Sakurabayashi - Shimazu - Shimizu [-] 12 0.4944
172 Goto - Kurita - Mitsuhashi [-] 12 0.4926
173 Nakanishi - Morishita - Okura [-] 12 0.4926
174 Matsumoto - Kawasaki - Noguchi [-] 12 0.4833
175 Murakami - Shiohata - Takeuchi [-] 12 0.4833
176 Nomiya - Hayakawa - Komori [-] 12 0.4833
177 Setsompop - Sadangrit - Kwanchaitunya [-] 12 0.4833
178 Yatori - Yoshimura - Funada [-] 12 0.4833
179 Matsumoto - Tsuruoka - Matsumoto [-] 12 0.4833
180 Calcano - Sochurek - Yam [-] 12 0.4833
181 Kubota - Kudo - Umesaki [-] 12 0.4833
182 Yamada - Kaku - Kasuga [-] 12 0.4833
183 Soya - Ichise - Takezawa [-] 12 0.4815
184 Wanibuchi - Sato - Kanazawa [-] 12 0.4759
185 Kobayashi - Morita - Akita [-] 12 0.4722
186 Hagiwara - Seki - Tsujikawa [-] 12 0.4722
187 Mizutani - Koide - Sugai [-] 12 0.4722
188 Otsuka - Otsuka - Okamoto [-] 12 0.4722
189 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 12 0.4722
190 Hosaka - Abe - Matsuda [-] 12 0.4722
191 Kobayashi - Oshima - Nakano [-] 12 0.4667
192 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 12 0.4667
193 Sakuma - Ohashi - Watanabe [-] 12 0.4648
194 Tanaka - Kato - Ito [-] 12 0.4648
195 Fukuki - Yamagata - Yonemura [-] 12 0.4556
196 Hayata - Takahashi - Esaki [-] 12 0.4556
197 Ogata - Honda - Masuda [-] 12 0.4537
198 Hasegawa - Oku - Takamiya [-] 12 0.4444
199 Muroya - Sano - Masuda [-] 12 0.4444
200 Kumasaka - Sato - Komiya [-] 12 0.4370
201 Sakamoto - Oohashi - Mori [-] 12 0.4370
202 Hagihara - Otsuka - Tanaka [-] 12 0.4259
203 Kawano - Yamazaki - Kawano [-] 12 0.4167
204 Kamada - Matsui - Saeki [-] 12 0.4167
205 Kawasaki - Takakuwa - Shimura [-] 12 0.4000
206 Nishimoto - Yoshida - Kumon [-] 11 0.5796
207 Matsubara - Nakae - Shiba [-] 10 0.6944
208 Murata - Negishi - Kimura [-] 10 0.6759
209 Watanabe - Oshima - Onoe [-] 10 0.6296
210 Imaizumi - Moromi - Ueshige [-] 10 0.6148
211 Suh - Na - Nam [-] 10 0.6019
212 Fujiwara - Furuuchi - Yanagita [-] 10 0.5963
213 Kawakami - Watanabe - Kimura [-] 10 0.5852
214 Yamamoto - Oshimi - Niwa [-] 10 0.5685
215 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 10 0.5556
216 Kotani - Hakozaki - Tomita [-] 10 0.5556
217 Yokoyama - Takada - Takashima [-] 10 0.5315
218 Konishi - Miwa - Murahata [-] 10 0.5315
219 Ando - Ide - Kawai [-] 10 0.5278
220 Oikawa - Yasuda - Nagai [-] 10 0.5185
221 Obata - Naito - Tomiyama [-] 10 0.5093
222 Yamamoto - Kaneko - Omura [-] 10 0.5093
223 Ozawa - Watanabe - Otsubo [-] 10 0.5093
224 Fukudome - Kagotani - Higashino [-] 10 0.5019
225 Suzuki - Yamane - Morita [-] 10 0.5000
226 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 10 0.4963
227 Furusawa - Hishida - Tsukagoshi [-] 10 0.4815
228 Kaneko - Ota - Matsushita [-] 10 0.4815
229 Kajita - Koike - Funamoto [-] 10 0.4815
230 Iwata - Asao - Kato [-] 10 0.4815
231 Maruno - Higuchi - Senshu [-] 10 0.4722
232 Ito - Masui - Sugiyama [-] 10 0.4537
233 Oikawa - Noguchi - Aoyagi [-] 10 0.4537
234 Suzuki - Maki - Ueki [-] 10 0.4352
235 Kawaguchi - Namikawa - Sano [-] 10 0.4204
236 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 10 0.4167
237 Nakamura - Mizuno - Miura [-] 10 0.4167
238 Yabata - Suzuki - Taniwaki [-] 10 0.3796
239 Ishizuki - Onoda - Oda [-] 10 0.3519
240 Mori - Tawada - Takao [-] 9 0.6944
241 Tanaka - Nakamura - Honma [-] 9 0.6778
242 Hayamizu - Takeuchi - Teramura [-] 9 0.6759
243 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 9 0.6759
244 Wada - Pacis - Kitazawa [-] 9 0.6667
245 Kikuchi - Yasumoto - Masaki [-] 9 0.6667
246 Okai - Yada - Hirata [-] 9 0.6667
247 Hirosawa - Ogawa - Fujikura [-] 9 0.6481
248 Ueda - Masuda - Hashikawa [-] 9 0.6389
249 Sakuta - Tomita - Kobayashi [-] 9 0.6389
250 Bai - Yu - Han [-] 9 0.6333
251 Terasawa - Kitaoka - Maki [-] 9 0.6222
252 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 9 0.6204
253 Kawamata - Mikami - Nishiyama [-] 9 0.6204
254 Ishimura - Takimura - Ichikawa [-] 9 0.6111
255 Hamaguchi - Komikado - Yoshikawa [-] 9 0.6111
256 Matsubara - Hiyoshi - Yamada [-] 9 0.6111
257 Miyake - Saida - Nakada [-] 9 0.6056
258 Akaike - Nakagawa - Ito [-] 9 0.6037
259 Kamada - Oono - Nakagawa [-] 9 0.5944
260 Nakamura - Fukaya - Kondou [-] 9 0.5944
261 Hashimoto - Yanagawa - Saijo [-] 9 0.5944
262 Nakano - Kawamura - Itsukushima [-] 9 0.5944
263 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 9 0.5926
264 Matsumoto - Shimizu - Okada [-] 9 0.5926
265 Matsuzaki - Nakagawa - Orimo [-] 9 0.5926
266 Hashimoto - Tsubouchi - Jinno [-] 9 0.5926
267 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 9 0.5833
268 Ono - Ohashi - Takamura [-] 9 0.5833
269 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 9 0.5833
270 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 9 0.5833
271 Yasuda - Maruya - Kimura [-] 9 0.5833
272 Shin - Oono - Honda [-] 9 0.5759
273 Saitou - Isono - Nakamura [-] 9 0.5759
274 Hoshino - Horie - Satonaka [-] 9 0.5741
275 Kakei - Kojima - Tukiji [-] 9 0.5667
276 Nakano - Isikawa - Kobayasi [-] 9 0.5667
277 He - Sun - Zhang [-] 9 0.5667
278 Hino - Nakata - Ootani [-] 9 0.5667
279 Sano - Honda - Saito [-] 9 0.5667
280 Ihara - Oshima - Shiotani [-] 9 0.5667
281 Sugimura - Tsuboyama - Nuruki [-] 9 0.5667
282 Matsuzaki - Hashizume - Taguti [-] 9 0.5574
283 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 9 0.5556
284 Kawamura - Terai - Miyawaki [-] 9 0.5556
285 Shibata - Tanabe - Tamamura [-] 9 0.5556
286 Inoue - Miyake - Nakagami [-] 9 0.5556
287 Endo - Takeishi - Mochiki [-] 9 0.5481
288 Itada - Katou - Shimokawabe [-] 9 0.5444
289 Tsuchimoto - Akiduki - Itou [-] 9 0.5389
290 Sumitomo - Yamada - Tajitsu [-] 9 0.5389
291 Kobayashi - Kato - Ban [-] 9 0.5389
292 Innes-taylor - Masuda - Suzuki [-] 9 0.5370
293 Nanba - Kurata - Sato [-] 9 0.5370
294 Usuyama - Nakajima - Hayata [-] 9 0.5370
295 Seki - Sonn - Sun [-] 9 0.5278
296 Tashima - Okubo - Mitani [-] 9 0.5278
297 Takeuchi - Matumoto - Yamamoto [-] 9 0.5278
298 Shikano - Akase - Yoshimura [-] 9 0.5278
299 Yamada - Takeda - Hata [-] 9 0.5278
300 Koyanagi - Mori - Satou [-] 9 0.5278
301 Sakai - Furukawa - Masuda [-] 9 0.5222
302 Nagami - Deguchi - Yoshida [-] 9 0.5204
303 Kajiwara - Egeyama - Imagawa [-] 9 0.5204
304 Yamamoto - Sugiura - Tamamura [-] 9 0.5204
305 Banno - Terada - Uemonsa [-] 9 0.5204
306 Fujii - Yoshida - Sugiyama [-] 9 0.5185
307 Hieda - Miura - Ogawa [-] 9 0.5185
308 Fujimori - Kawaguchi - Takahashi [-] 9 0.5111
309 Tokuyama - Mimidou - Matsubara [-] 9 0.5111
310 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 9 0.5111
311 Nagase - Kiyokawa - Honda [-] 9 0.5111
312 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 9 0.5111
313 Nakatani - Iwabuchi - Ishijima [-] 9 0.5111
314 Kumazawa - Takimoto - Osuga [-] 9 0.5111
315 Tanaka - Sakamoto - Kojima [-] 9 0.5111
316 Onishi - Kimura - Noguchi [-] 9 0.5093
317 Wu - Wang - Zhao [-] 9 0.5000
318 Shiraishi - Kumura - Yasuda [-] 9 0.5000
319 Ichiwaki - Kato - Ando [-] 9 0.5000
320 Hirasawa - Suzuki - Takiguchi [-] 9 0.5000
321 Hirayama - Shiraishi - Yuda [-] 9 0.5000
322 Sato - Tanaka - Komizo [-] 9 0.5000
323 Kinbara - Kasahara - Shikama [-] 9 0.5000
324 Nomura - Tanigawa - Shigeno [-] 9 0.4944
325 Bae - Je - Yoo [-] 9 0.4944
326 Terada - Mizutani - Katagiri [-] 9 0.4926
327 Satou - Higuti - Hatasita [-] 9 0.4926
328 Tsuduki - Odachi - Higashida [-] 9 0.4833
329 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 9 0.4833
330 Miyamoto - Sato - Yamanouchi [-] 9 0.4833
331 Anzai - Watanabe - Kumagai [-] 9 0.4833
332 Ivan - De Rosa - Carlos [-] 9 0.4833
333 Yoshii - Takahashi - Shinohara [-] 9 0.4833
334 Kumagai - Nakajima - Sayama [-] 9 0.4833
335 Yamawaki - Ajitomi - Funabiki [-] 9 0.4833
336 Kameyama - Kurokawa - Muta [-] 9 0.4815
337 Takahasi - Shimada - Taito [-] 9 0.4815
338 Mikami - Yamamoto - Uchino [-] 9 0.4722
339 Matsushima - Taga - Naoe [-] 9 0.4722
340 Tamano - Yamakita - Koike [-] 9 0.4722
341 Nakazima - Kawano - Suzuki [-] 9 0.4722
342 Endo - Kawatsu - Nakayama [-] 9 0.4722
343 Kondo - Okudera - Kaido [-] 9 0.4648
344 Takahashi - Mishima - Oishi [-] 9 0.4556
345 Goshima - Urase - Mine [-] 9 0.4556
346 Sakata - Shiraishi - Morikawa [-] 9 0.4556
347 Ikai - Ono - Goto [-] 9 0.4556
348 Yoshihara - Shimura - Hara [-] 9 0.4444
349 Kojima - Kobayashi - Oyaizu [-] 9 0.4370
350 Mori - Matsuya - Okamoto [-] 9 0.4370
351 Imanishi - Niitani - Takemoto [-] 9 0.4333
352 Okamoto - Maeda - Goryo [-] 9 0.4278
353 Iwama - Kasima - Komiyama [-] 9 0.4222
354 Kitagawa - Sasaki - Saito [-] 9 0.4167
355 Aizawa - Itou - Hozuki [-] 9 0.4167
356 Kobayasi - Hiroyama - Wai [-] 9 0.4111
357 Oonishi - Tsukahara - Yoshikawa [-] 9 0.4093
358 Hirayama - Nagao - Takano [-] 9 0.4000
359 Oomori - Moriya - Morishima [-] 9 0.4000
360 Zhou - Hu - Yu [-] 9 0.3889
361 Kawabata - Oohashi - Tanimoto [-] 9 0.3722
362 Ichii - Mori - Tanigawga [-] 9 0.3611
363 Iwaide - Takeda - Kasuga [-] 8 0.4889
364 Baba - Nakura - Hirai [-] 7 0.6556
365 Shimokobe - Sasaki - Nagayama [-] 7 0.6111
366 Nakamura - Kishida - Kawashima [-] 7 0.6000
367 Omi - Sasaki - Kawakami [-] 7 0.5741
368 Oda - Ogino - Kai [-] 7 0.5667
369 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 7 0.5622
370 Hashimoto - Uzuki - Kawamura [-] 7 0.5500
371 Kyoya - Sakuraba - Kato [-] 7 0.5407
372 Ushie - Matsuda - Nonaka [-] 7 0.5370
373 Imai - Okada - Matsushita [-] 7 0.5370
374 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 7 0.5370
375 Matsui - Suzuki - Suzuki [-] 7 0.5130
376 Endo - Yasuda - Satoda [-] 7 0.5111
377 Niigo - Doumoto - Kirihara [-] 7 0.5093
378 Lange - Schiber - Mcmillin [-] 7 0.5000
379 Sato - Imai - Oota [-] 7 0.4907
380 Fukuda - Nakamura - Hamada [-] 7 0.4889
381 Furusato - Fukumoto - Satou [-] 7 0.4870
382 Tanaka - Iwata - Ichikawa [-] 7 0.4815
383 Shibata - Horikoshi - Imazawa [-] 7 0.4796
384 Iwaki - Takeda - Shibata [-] 7 0.4741
385 Iso - Arai - Kojima [-] 7 0.4667
386 Itou - Yamauchi - Fujita [-] 7 0.4537
387 Izaki - Fujii - Kakiuchi [-] 7 0.4489
388 Takei - Asakura - Kitou [-] 7 0.4467
389 Ito - Harada - Akagami [-] 7 0.4444
390 Monzen - Kawase - Komizo [-] 7 0.4259
391 Seki - Matsuzaki - Yatabe [-] 7 0.4259
392 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 7 0.4222
393 Yamamoto - Ookubo - Sakamoto [-] 7 0.4204
394 Onikiri - Watanabe - Yoneyama [-] 7 0.4167
395 Harada - Kanegae - Ito [-] 7 0.3815
396 Kobayashi - Hoshide - Sarusawa [-] 7 0.3815
397 Suzuki - Yokoide - Noda [-] 7 0.3796
398 Mori - Mitani - Hirose [-] 6 0.7333
399 Sawada - Wada - Itani [-] 6 0.7333
400 Furugen - Shinzato - Oshiro [-] 6 0.6222
401 Ooi - Sasahara - Teramoto [-] 6 0.6222
402 Sugiura - Kobayashi - Arai [-] 6 0.6111
403 Asano - Matsumoto - Sugimoto [-] 6 0.6037
404 Shinoda - Yamagata - Shimada [-] 6 0.6000
405 Maruyama - Enomoto - Matsumoto [-] 6 0.6000
406 Kitabayashi - Ikoma - Ito [-] 6 0.6000
407 Murakami - Murakami - Takeshita [-] 6 0.6000
408 Ishii - Yamada - Yajima [-] 6 0.5833
409 Kasagawa - Wada - Takani [-] 6 0.5833
410 Chang - Huang - Chien [-] 6 0.5800
411 Omuta - Akagawa - Yosida [-] 6 0.5778
412 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6 0.5667
413 Tanaka - Kobayashi - Hagiya [-] 6 0.5667
414 Takahashi - Mukuno - Sasaki [-] 6 0.5667
415 Kubota - Shin - Kanaishi [-] 6 0.5667
416 Okada - Tazawa - Okajima [-] 6 0.5667
417 Weng - Qian - Yin [-] 6 0.5667
418 Saito - Yamada - Katagiri [-] 6 0.5667
419 Sotomura - Ueno - Kawakami [-] 6 0.5648
420 Horibe - Hayashi - Tsutsumi [-] 6 0.5648
421 Ohori - Matsumoto - Hagiwara [-] 6 0.5648
422 Yamaguchi - Taniguchi - Ikeda [-] 6 0.5648
423 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 6 0.5578
424 Tsuchiya - Ohnishi - Yoshizawa [-] 6 0.5463
425 Hiyama - Matsuura - Kiyono [-] 6 0.5444
426 Endoh - Saito - Furukawa [-] 6 0.5444
427 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 6 0.5444
428 Ishihara - Ito - Saito [-] 6 0.5444
429 Yamazaki - Ishikawa - Kimura [-] 6 0.5389
430 Iwaki - Hozumi - Iida [-] 6 0.5333
431 Hirata - Uchida - Ohno [-] 6 0.5333
432 Shinohara - Seki - Yokumichi [-] 6 0.5333
433 Isizaki - Takuwa - Fujii [-] 6 0.5333
434 Wada - Tanahashi - Ikenoko [-] 6 0.5333
435 Kobayashi - Kojima - Murakami [-] 6 0.5333
436 Miotani - Asai - Asai [-] 6 0.5278
437 Seki - Tanaka - Yamaura [-] 6 0.5278
438 Nishimura - Nishizaki - Fujita [-] 6 0.5278
439 Hori - Ohkawa - Narita [-] 6 0.5278
440 Kakiki - Ishino - Kaneko [-] 6 0.5278
441 Sugiyama - Yamaguchi - Soyama [-] 6 0.5278
442 Ando - Kasama - Tsutiya [-] 6 0.5278
443 Takaki - Masui - Satou [-] 6 0.5267
444 Ozawa - Shimizu - Yamaguchi [-] 6 0.5204
445 Takamura - Matsubara - Yamamoto [-] 6 0.5204
446 Sato - Sugimori - Shimizu [-] 6 0.5133
447 Saito - Naide - Sasabe [-] 6 0.5067
448 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 6 0.5044
449 Takeuchi - Yokoyama - Abe [-] 6 0.5000
450 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6 0.5000
451 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 6 0.5000
452 Imura - Tozuka - Matsuyama [-] 6 0.5000
453 Kyo - Sun - Deng [-] 6 0.5000
454 Hosak - Oldziey - Straughn [-] 6 0.5000
455 Sasaki - Maruyama - Okada [-] 6 0.5000
456 Arai - Furukawa - Honma [-] 6 0.5000
457 Akama - Kobayashi - Takase [-] 6 0.5000
458 Tan - Yu - Go [-] 6 0.5000
459 Kobayashi - Mizutani - Fujita [-] 6 0.4933
460 Kashiwa - Endo - Ichijyo [-] 6 0.4833
461 Nakagawa - Yoshihara - Sugimoto [-] 6 0.4778
462 Fujimoto - Motooka - Miyawaki [-] 6 0.4778
463 Osawa - Ishibashi - Negishi [-] 6 0.4778
464 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 6 0.4722
465 Azuma - Miyazono - Takahashi [-] 6 0.4722
466 Yamada - Yamada - Yano [-] 6 0.4722
467 Matsuda - Watanabe - Shibuya [-] 6 0.4722
468 Takafuji - Yasue - Ota [-] 6 0.4722
469 Shigemune - Ikeda - Kusachi [-] 6 0.4667
470 Kono - Utsunomiya - Watanabe [-] 6 0.4667
471 Kawanami - Kikuchi - Sugimura [-] 6 0.4667
472 Inagaki - Ikeda - Omi [-] 6 0.4648
473 Liu - Hu - Li [-] 6 0.4556
474 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 6 0.4556
475 Lapnimitchai - Saetang - Kositaporn [-] 6 0.4556
476 Matsumura - Sato - Kogure [-] 6 0.4537
477 Iwasaki - Hamamoto - Kakiuti [-] 6 0.4467
478 Orihara - Matsuyama - Fujisawa [-] 6 0.4444
479 Matsumura - Yasumoto - Sato [-] 6 0.4444
480 Tanaka - Yanagawa - Nihei [-] 6 0.4444
481 Yoshida - Usui - Shimoyama [-] 6 0.4444
482 Ando - Ueda - Ota [-] 6 0.4389
483 Ohta - Ogawa - Mizoue [-] 6 0.4389
484 Chuang - Cheng - Wu [-] 6 0.4370
485 Fukushima - Nomura - Kumagai [-] 6 0.4333
486 Fukunaga - Oota - Nakada [-] 6 0.4333
487 Arimatsu - Mochizuki - Tuzuki [-] 6 0.4333
488 Kohagura - Takahashi - Kutomi [-] 6 0.4278
489 Yazaki - Yazaki - Aoki [-] 6 0.4244
490 Aoshima - Suzuki - Kodama [-] 6 0.4204
491 Welty - Partanen - Oshima [-] 6 0.4167
492 Baba - Umehara - Nomura [-] 6 0.4111
493 Yamamoto - Furukawa - Takeuchi [-] 6 0.4093
494 Kusuzawa - Tamai - Nojima [-] 6 0.4000
495 Toyama - Inotsume - Mochizuki [-] 6 0.3981
496 Nishi - Kurokawa - Ooka [-] 6 0.3981
497 Nakaya - Okaniwa - Fujita [-] 6 0.3889
498 Asai - Okada - Katou [-] 6 0.3833
499 Omura - Akagi - Seko [-] 5 0.5056
500 Tanabe - Tabata - Nanba [-] 5 0.4444
501 Ichikawa - Okamura - Shinomiya [-] 5 0.4259
502 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 5 0.3926
503 Sato - Tanaka - Takayama [-] 4 0.6111
504 Takeshita - Nakajima - Miyoshi [-] 4 0.5472
505 Yamashita - Miyagawa - Tanaka [-] 4 0.5463
506 Kobayashi - Ido - Shimizu [-] 4 0.5278
507 Ota - Yamada - Tanji [-] 4 0.5185
508 Kurokawa - Kawakami - Higashira [-] 4 0.5069
509 Anan - Oku - Yamanaka [-] 4 0.5044
510 Yamamura - Suematsu - Wada [-] 4 0.5000
511 Nishimura - Hasegawa - Iwatsuki [-] 4 0.4861
512 Nakazawa - Nakajima - Yamamoto [-] 4 0.4778
513 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 4 0.4778
514 Ishihama - Kanai - Karibe [-] 4 0.4644
515 Kikuchi - Kokubun - Nanba [-] 4 0.4600
516 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 4 0.4537
517 Ishizaka - Shimura - Konishi [-] 4 0.4537
518 Nishida - Shibata - Ishino [-] 4 0.4444
519 Yokokawa - Hasegawa - Ishikawa [-] 4 0.4361
520 Ito - Murakami - Nomura [-] 4 0.4352
521 Aoki - Nagai - Nawa [-] 4 0.4333
522 Maruyama - Kondo - Kawaguchi [-] 4 0.4306
523 Matsuura - Taniguchi - Kojima [-] 4 0.4222
524 Sawa - Yamamoto - Chiba [-] 3 0.6667
525 Koumoto - Akase - Akase [-] 3 0.6556
526 Yoshimoto - Ozima - Ogata [-] 3 0.6333
527 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 3 0.6250
528 Okumura - Itakura - Makino [-] 3 0.6250
529 Onishi - Taniguchi - Tanimura [-] 3 0.6000
530 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 3 0.6000
531 Asama - Yoshikawa - Matsuura [-] 3 0.5972
532 Arai - Yamaguchi - Nakamura [-] 3 0.5833
533 Hayashi - Naganawa - Tanaka [-] 3 0.5833
534 Takeuchi - Takase - Hayami [-] 3 0.5722
535 Azeti - Matuda - Nakamura [-] 3 0.5722
536 Saito - Miyake - Kato [-] 3 0.5667
537 Mizukami - Yoshihara - Abe [-] 3 0.5583
538 Ota - Munekata - Harada [-] 3 0.5583
539 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 3 0.5556
540 Shimomachi - Yamada - Goto [-] 3 0.5556
541 Mizoguchi - Tasugi - Ikeda [-] 3 0.5444
542 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 3 0.5417
543 Morimine - Kondo - Iwata [-] 3 0.5417
544 Yamamura - Yamamura - Kanagawa [-] 3 0.5333
545 Tsuchida - Ideue - Yoshimura [-] 3 0.5333
546 Noto - Kitahara - Amemiya [-] 3 0.5306
547 Yagawa - Watanabe - Yokomizo [-] 3 0.5306
548 Katagiri - Komatsubara - Abe [-] 3 0.5167
549 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 3 0.5139
550 Yumito - Matsuura - Minami [-] 3 0.5139
551 Homgou - Hiraoka - Miyajima [-] 3 0.5111
552 Ideguchi - Yamamoto - Fukutani [-] 3 0.5111
553 Naruse - Tsuruta - Sasaki [-] 3 0.5093
554 Naito - Higashi - Kawabata [-] 3 0.5093
555 Kakinoki - Yamato - Kanda [-] 3 0.5000
556 Itoh - Ushikubo - Yamamoto [-] 3 0.5000
557 Shiohama - Neki - Terawaki [-] 3 0.5000
558 Onishi - Aka - Fukuta [-] 3 0.5000
559 Ikuta - Matsui - Okamura [-] 3 0.5000
560 Miwa - Abe - Suzuike [-] 3 0.5000
561 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 3 0.5000
562 Hashimoto - Frusawa - Saitou [-] 3 0.5000
563 Shuji - Hamada - Yoda [-] 3 0.5000
564 Satou - Shimizu - Jinba [-] 3 0.5000
565 Kawano - Kowata - Kawasaki [-] 3 0.5000
566 Katou - Kanbayashi - Tsuruoka [-] 3 0.4911
567 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 3 0.4889
568 Hashimoto - Kurita - Hishiyama [-] 3 0.4800
569 Fukuda - Komiyama - Shimano [-] 3 0.4778
570 Kiyohara - Nishikawa - Suzuki [-] 3 0.4759
571 Takami - Arai - Simokobe [-] 3 0.4750
572 Matsumura - Misono - Takashiro [-] 3 0.4750
573 Ueno - Muto - Kurata [-] 3 0.4750
574 Yamasaki - Hagiwara - Ikegawa [-] 3 0.4750
575 Wachigai - Kasahara - Nakano [-] 3 0.4722
576 Kawakami - Sakai - Misawa [-] 3 0.4722
577 Watanabe - Sakai - Noji [-] 3 0.4667
578 Satoh - Sakai - Yamada [-] 3 0.4667
579 Honda - Se - Kawachi [-] 3 0.4667
580 Sakuragi - Seki - Yoshimura [-] 3 0.4667
581 Mutaguchi - Kawai - Takahashi [-] 3 0.4667
582 Kawaguchi - Tokuda - Adachi [-] 3 0.4600
583 Sasaki - Kim - Ishii [-] 3 0.4583
584 Tazawa - Mizumoto - Tanaka [-] 3 0.4583
585 Ooishi - Kudou - Maeda [-] 3 0.4583
586 Imai - Tomioka - Tsuchiya [-] 3 0.4578
587 Kojima - Ogawa - Kousaka [-] 3 0.4444
588 Okuyama - Hitouji - Nakabe [-] 3 0.4444
589 Sekine - Iwamoto - Kawafuji [-] 3 0.4333
590 Ushijima - Kawai - Hiromasa [-] 3 0.4333
591 Urabe - Aoki - Yokota [-] 3 0.4333
592 Satou - Horita - Makino [-] 3 0.4333
593 Yabumoto - Kurihara - Kinoshita [-] 3 0.4259
594 Tachibana - Hayashi - Yamanaka [-] 3 0.4259
595 Muramatsu - Hirokawa - Nozawa [-] 3 0.4167
596 Shinmura - Hayashi - Kanamori [-] 3 0.4167
597 Imai - Ogawa - Takemura [-] 3 0.4167
598 Kamikawa - Rekisha - Wada [-] 3 0.4167
599 Tsuzaki - Kanda - Kondou [-] 3 0.4133
600 Shibue - Sasayama - Sonoda [-] 3 0.4133
601 Suzuki - Onoue - Hirasawa [-] 3 0.4083
602 Sakaida - Hosoi - Hickling [-] 3 0.4083
603 Ishii - Kawai - Yoshihara [-] 3 0.3981
604 Itou - Goto - Kitao [-] 3 0.3917
605 Suzuki - Hoshi - Miyagai [-] 3 0.3611
606 Sagara - Tokumaru - Takubo [-] 3 0.3472
607 Asada - Iwasaki - Saitou [-] 3 0.3467
608 Suzuki - Asakawa - Kikuchi [-] 3 0.3333
609 Onoda - Akai - Niinami [-] 2 0.6042
610 Ogawa - Ikegami - Inoe [-] 2 0.4444
611 Hoshino - Hoshino - Hoshino [-] 2 0.3444
612 Chen - Zhi - Mak [-] 1 0.5370
613 Hamachiyo - Michibata - Ibe [-] 1 0.4815
614 Nishimura - Tamura - Okuyama [-] 1 0.4722
615 Abe - Ando - Suda [-] 1 0.4630
616 Kiyonaga - Nakamura - Nakamura [-] 1 0.4472
617 Taniguchi - Okunaka - Nakanishi [-] 1 0.4444
618 Sidran - Jasinto - Sanchez [-] 1 0.4296
619 Kase - Kokawa - Watanabe [-] 1 0.4178
620 Takenaka - Watanabe - Nishiyama [-] 1 0.4167
621 Shimizu - Hata - Ono [-] 1 0.4056
622 Fujita - Yamamoto - Yamane [-] 1 0.3556
623 Tobe - Watanabe - Komori [-] 0 0.6667
624 Sato - Uehara - Aoyama [-] 0 0.6667
625 Aoi - Miyamoto - Katagiro [-] 0 0.6667
626 Birmingham - Kaplan - Schwenk [-] 0 0.6333
627 Kumaoka - Yoshimatsu - Okamura [-] 0 0.6111
628 Takahashi - Teramoto - Aoto [-] 0 0.6111
629 Katou - Kubo - Suzuki [-] 0 0.5833
630 Doi - Gouto - Kitagawa [-] 0 0.5778
631 Nakai - Noine - Hirayama [-] 0 0.5741
632 Takanohashi - Shimanuki - Amano [-] 0 0.5741
633 Oonishi - Tanioka - Okamoto [-] 0 0.5583
634 Yamamiya - Moriya - Atsuji [-] 0 0.5556
635 Yoshimoto - Takao - Miyahara [-] 0 0.5222
636 Hasegawa - Tamura - Okamoto [-] 0 0.5222
637 Ehara - Mikami - Tokunaga [-] 0 0.5185
638 Fujimoto - Omori - Kataoka [-] 0 0.5000
639 Fujimoto - Nakayama - Yamada [-] 0 0.5000
640 Nohara - Arai - Goto [-] 0 0.5000
641 Yasunaka - Mashima - Takahashi [-] 0 0.5000
642 Kaminaga - Sugawara - Takano [-] 0 0.5000
643 Kowada - Sagae - Nishida [-] 0 0.4852
644 Yasuda - Kuwashiro - Furutani [-] 0 0.4852
645 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 0 0.4815
646 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 0 0.4778
647 Kengo - Shirakawa - Kanno [-] 0 0.4750
648 Ito - Fuji - Suzuki [-] 0 0.4722
649 Ninagawa - Kondo - Ishikawa [-] 0 0.4667
650 Shiozu - Nose - Yamaguchi [-] 0 0.4667
651 Abe - Taketuji - Henmi [-] 0 0.4630
652 Taira - Kawashima - Wakayama [-] 0 0.4630
653 Ogawa - Okamoto - Mizuki [-] 0 0.4630
654 Mori - Mori - Yoshihara [-] 0 0.4500
655 Ikebe - Kato - Magaki [-] 0 0.4444
656 Kubota - Yamada - Ejima [-] 0 0.4444
657 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0 0.4444
658 Saruta - Ogata - Sugaya [-] 0 0.4389
659 Muto - Kani - Inoue [-] 0 0.4333
660 Zaima - Sumihira - Ujike [-] 0 0.4222
661 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4044
662 Kahata - Kinoshita - Suzuki [-] 0 0.4000
663 Tsujimoto - Tomita - Cho [-] 0 0.3889
664 Gouhara - Arita - Mukuda [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All