ROUND 1 STANDINGS

Posted in GRAND PRIX SHANGHAI 2014 - COVERAGE - EVENTS on October 4, 2014

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 She, Liqian [CHN] 3 33.33%
2 Guo, Wenliang [CHN] 3 33.33%
3 Wei, Yucheng [CHN] 3 33.33%
4 Zhi, Yimin [CHN] 3 33.33%
5 Shao, Tong [CHN] 3 33.33%
6 Zhou, Xiang1943 [CHN] 3 33.33%
7 Liang, Xiaohan [CHN] 3 33.33%
8 Xian, Shui [CHN] 3 33.33%
9 Qian, Wenbin [CHN] 3 33.33%
10 Gu, Haoxiang [CHN] 3 33.33%
11 Zhang, Jiaji [CHN] 3 33.33%
12 Wang, Xin1997 [CHN] 3 33.33%
13 Hu, Yuguang [CHN] 3 33.33%
14 Lu, Weiping [CHN] 3 33.33%
15 Ji, Xingshe [CHN] 3 33.33%
16 Tang, Kun [CHN] 3 33.33%
17 Yang, Shan [CHN] 3 33.33%
18 Chen, Chen [CHN] 3 33.33%
19 Hu, Yichun [CHN] 3 33.33%
20 Zhao, Bruce [CHN] 3 33.33%
21 Yao, Li [CHN] 3 33.33%
22 Hong, Shiyuan [CHN] 3 33.33%
23 Wang, Junyi [CHN] 3 33.33%
24 Wang, Yizheng [CHN] 3 33.33%
25 Li, Tianju [CHN] 3 33.33%
26 Shi, Shiwangjue [CHN] 3 33.33%
27 Yang, Hua [CHN] 3 33.33%
28 Min, Ruoyu [CHN] 3 33.33%
29 Wang, Qiming [CHN] 3 33.33%
30 Meng, Wei [CHN] 3 33.33%
31 Wang, Yefan [CHN] 3 33.33%
32 Zhao, Jinhui [CHN] 3 33.33%
33 Zhou, Yunfeng [CHN] 3 33.33%
34 Hu, Sean [CHN] 3 33.33%
35 Zhang, Suizhan [CHN] 3 33.33%
36 Qiu, Huaxuan [CHN] 3 33.33%
37 Jiang, Ziyue [CHN] 3 33.33%
38 Chen, Kailin [CHN] 3 33.33%
39 Gu, Yinli [CHN] 3 33.33%
40 Qi, Ancalagon [CHN] 3 33.33%
41 Li, Xiaodong [CHN] 3 33.33%
42 Shi, Xudian [CHN] 3 33.33%
43 Sun, Shiyu [CHN] 3 33.33%
44 Qian, Kui [CHN] 3 33.33%
45 Wang, Quan [CHN] 3 33.33%
46 Zhang, Yaozhong [CHN] 3 33.33%
47 Young, Allen [CHN] 3 33.33%
48 Wang, Zhe0324 [CHN] 3 33.33%
49 Fu, Yi [CHN] 3 33.33%
50 Chen, Xiaolan [CHN] 3 33.33%
51 Shen, Haomin [CHN] 3 33.33%
52 He, Zhujiu [CHN] 3 33.33%
53 Zhao, Yan [CHN] 3 33.33%
54 Zhang, Weikai [CHN] 3 33.33%
55 Zhang, Hao [CHN] 3 33.33%
56 Pang, Gengyu [CHN] 3 33.33%
57 Zhu, Jiadong [CHN] 3 33.33%
58 Zhang, Jiawei [CHN] 3 33.33%
59 Jiang, Wei [CHN] 3 33.33%
60 Gao, Toni [CHN] 3 33.33%
61 Gong, Tesia [CHN] 3 33.33%
62 Li, Wujian [CHN] 3 33.33%
63 Xiong, Zhendong [CHN] 3 33.33%
64 Feng, Tian [CHN] 3 33.33%
65 Yang, Xiaofeng [CHN] 3 33.33%
66 Zhou, Yang [CHN] 3 33.33%
67 Zhang, Wenyuan [CHN] 3 33.33%
68 Xiong, Wei [CHN] 3 33.33%
69 Lu, Jiajun [CHN] 3 33.33%
70 Chen, Yonglin [CHN] 3 33.33%
71 Zhang, Zhe [CHN] 3 33.33%
72 Wang, Haotian [CHN] 3 33.33%
73 Liu, Jiaye [CHN] 3 33.33%
74 Huang, Deyuan [CHN] 3 33.33%
75 Yang, Yuanqing [CHN] 3 33.33%
76 Liu, Meng [CHN] 3 33.33%
77 Xia, Shepard [CHN] 3 33.33%
78 Kong, Dexin [CHN] 3 33.33%
79 Siwei, Xie [CHN] 3 33.33%
80 Li, Wei [CHN] 3 33.33%
81 Mask, Death [CHN] 3 33.33%
82 Xia, Chenjie [CHN] 3 33.33%
83 Ji, Hongyang [CHN] 3 33.33%
84 Wang, Yi0427 [CHN] 3 33.33%
85 Lin, Yinuo [CHN] 3 33.33%
86 Bao, Hongyi [CHN] 3 33.33%
87 Qu, Chao [CHN] 3 33.33%
88 Zhou, Yining [CHN] 3 33.33%
89 Zhang, Chuan [CHN] 3 33.33%
90 Guo, Shiwei [CHN] 3 33.33%
91 Oh, Asato [CHN] 3 33.33%
92 Nie, Ace [CHN] 3 33.33%
93 Fu, Yueyang [CHN] 3 33.33%
94 Ogawa, Shota [CHN] 3 33.33%
95 Yau, Ka Wing [HKG] 3 33.33%
96 Cui, Hao [CHN] 3 33.33%
97 Li, Linghua [CHN] 3 33.33%
98 Chou, Gyou [CHN] 3 33.33%
99 Mu, Wenda [CHN] 3 33.33%
100 Long, Tianyi [CHN] 3 33.33%
101 Kong, Qingzhong [CHN] 3 33.33%
102 Yan, Gan [CHN] 3 33.33%
103 Lu, Yao Jie [CHN] 3 33.33%
104 Chen, Qianzi [CHN] 3 33.33%
105 Wang, Xin9724 [CHN] 3 33.33%
106 Quan, Bin [CHN] 3 33.33%
107 Zheng, Kaikai [CHN] 3 33.33%
108 Zhang, Kai [CHN] 3 33.33%
109 Li, Xu [CHN] 3 33.33%
110 Li, Peng [CHN] 3 33.33%
111 Wang, Chong [CHN] 3 33.33%
112 Li, Yin [CHN] 3 33.33%
113 Ni, Meng [CHN] 3 33.33%
114 Chen, Hao0839 [CHN] 3 33.33%
115 Zhu, Junli [CHN] 3 33.33%
116 Zheng, Fang [CHN] 3 33.33%
117 Lei, Ze [CHN] 3 33.33%
118 Chen, Shenwei [CHN] 3 33.33%
119 Shen, Junkai [CHN] 3 33.33%
120 Liu, Jiaqi [CHN] 3 33.33%
121 Yu, Jisun [CHN] 3 33.33%
122 Yang, Yumeng [CHN] 3 33.33%
123 Yao, Shuo [CHN] 3 33.33%
124 Su, Yinqi [CHN] 3 33.33%
125 Zhao, Jiahui [CHN] 3 33.33%
126 Jin, Dian [CHN] 3 33.33%
127 Wang, Yi1679 [CHN] 3 33.33%
128 Sun, Boyu [CHN] 3 33.33%
129 Mu, Liuming [CHN] 3 33.33%
130 Hu, Jin [CHN] 3 33.33%
131 Li, Haicheng [CHN] 3 33.33%
132 Li, Guanglei [CHN] 3 33.33%
133 Song, Zhehan [CHN] 3 33.33%
134 Gu, Mike [CHN] 3 33.33%
135 Sun, Bin5113 [CHN] 3 33.33%
136 Guan, Jian [CHN] 3 33.33%
137 Wu, Weijie [CHN] 3 33.33%
138 Zhang, Zheng5712 [CHN] 3 33.33%
139 Liu, Haoyu [CHN] 3 33.33%
140 Xie, Yifan [CHN] 3 33.33%
141 Sun, Baoju [CHN] 3 33.33%
142 Wang, Yang7077 [CHN] 3 33.33%
143 Wang, Peiyan [CHN] 3 33.33%
144 Chen, Dazhi [CHN] 3 33.33%
145 Cui, Yiren [CHN] 3 33.33%
146 Feng, Yifan [CHN] 3 33.33%
147 Zhu, Zhengqian [CHN] 3 33.33%
148 Zhang, Zuoyan [CHN] 3 33.33%
149 Yu, Zhouyang [CHN] 3 33.33%
150 Zhang, Zhengshi [CHN] 3 33.33%
151 Song, Bopei [CHN] 3 33.33%
152 Wang, Hao [CHN] 3 33.33%
153 Song, Nan [CHN] 3 33.33%
154 Lu, Yijie [CHN] 3 33.33%
155 Du, Wei [CHN] 3 33.33%
156 Ji, Yun [CHN] 3 33.33%
157 Pong, Blake [CHN] 3 33.33%
158 Pan, Yude [CHN] 3 33.33%
159 Fei, Sichao [CHN] 3 33.33%
160 Ding, Shixuan [CHN] 3 33.33%
161 Jiang, Guanming [CHN] 3 33.33%
162 Wang, Ruoxin [CHN] 3 33.33%
163 Ye, Chao [CHN] 3 33.33%
164 Lv, Zhengtao [CHN] 3 33.33%
165 Liu, Shiwen [CHN] 3 33.33%
166 Cao, Chengheng [CHN] 3 33.33%
167 Min, Bin [CHN] 3 33.33%
168 Ren, Chenyu [CHN] 3 33.33%
169 Tong, Sen [CHN] 3 33.33%
170 Wang, Yufeng [CHN] 3 33.33%
171 Zhang, Shunhao [CHN] 3 33.33%
172 Zhang, Xianzhong [CHN] 3 33.33%
173 Liu, Huai [CHN] 3 33.33%
174 Zhang, Lingxiang [CHN] 3 33.33%
175 Zhao, Qifan [CHN] 3 33.33%
176 Cao, Zhili [CHN] 3 33.33%
177 Liu, Tianli [CHN] 3 33.33%
178 Liu, Zihao [CHN] 3 33.33%
179 He, Kai [CHN] 3 33.33%
180 Shi, Lilith [CHN] 3 33.33%
181 Liu, Tong [CHN] 3 33.33%
182 Zhang, Baishuo [CHN] 3 33.33%
183 Zhu, Ze [CHN] 3 33.33%
184 Han, Xue [CHN] 3 33.33%
185 Liu, Nan [CHN] 3 33.33%
186 Liu, Yanhan [CHN] 3 33.33%
187 Zhao, Zhicheng [CHN] 3 33.33%
188 Li, Xiang [CHN] 3 33.33%
189 zzVIPPeng, Xiaoping [CHN] 3 33.33%
190 zzVIPZhao, Jiehao [CHN] 3 33.33%
191 zzVIPLi, Bin [CHN] 3 33.33%
192 zzVIPJiang, Xipeng [CHN] 3 33.33%
193 zzVIPLiu, Hang [CHN] 3 33.33%
194 zzVIPFeng, Zhenyu [CHN] 3 33.33%
195 zzVIPJin, Tian [CHN] 3 33.33%
196 zzVIPChi, Jingyang [CHN] 3 33.33%
197 zzVIPHong, Cangtao [CHN] 3 33.33%
198 zzVIPZhang, Jiazhen [CHN] 3 33.33%
199 zzVIPSu, Yue [CHN] 3 33.33%
200 zzVIPGuo, Jing [CHN] 3 33.33%
201 zzVIPZong, Jian [CHN] 3 33.33%
202 zzVIPZheng, Dante [CHN] 3 33.33%
203 zzVIPYang, Lujia [CHN] 3 33.33%
204 zzVIPZeng, Yi [CHN] 3 33.33%
205 zzVIPZhang, Jing [CHN] 3 33.33%
206 zzVIPZhu, Yu [CHN] 3 33.33%
207 zzVIPDou, Weize [CHN] 3 33.33%
208 zzVIPYu, Zhihao [CHN] 3 33.33%
209 zzVIPQiu, Shi [CHN] 3 33.33%
210 zzVIPLee, Wing Tat [CHN] 3 33.33%
211 zzVIPQu, Yinquan [CHN] 3 33.33%
212 zzVIPGong, Dihui [CHN] 3 33.33%
213 zzVIPYao, Jijiang [CHN] 3 33.33%
214 zzVIPZhao, Lu [CHN] 3 33.33%
215 zzVIPHe, Bo [CHN] 3 33.33%
216 zzVIPPang, Yipei [CHN] 3 33.33%
217 zzVIPHan, Xiaochen [CHN] 3 33.33%
218 Chunhui, Xie [CHN] 3 33.33%
219 Yu, Guo Bin [CHN] 3 33.33%
220 Peng, Tao [CHN] 3 33.33%
221 Liang, Xiaohu [CHN] 3 33.33%
222 Chen, Pan [CHN] 3 33.33%
223 bian, guochen [CHN] 3 33.33%
224 Yang, Shaokun [CHN] 3 33.33%
225 Zhao, Yiqun9631 [CHN] 3 33.33%
226 Dong, Tianlai [CHN] 3 33.33%
227 Xu, Jiahao [CHN] 3 33.33%
228 zhang, yun [CHN] 3 33.33%
229 Yan, Weiliang [CHN] 3 33.33%
230 chen, xiao le [CHN] 3 33.33%
231 Du, Jiang [CHN] 3 33.33%
232 Liu, Mujie [CHN] 3 33.33%
233 Zheng, Junyuan [CHN] 3 33.33%
234 Li, Tianyu [CHN] 3 33.33%
235 Dong, Shiliang [CHN] 3 33.33%
236 Xu, Yuan [CHN] 3 33.33%
237 Zhang, Dawei2444 [CHN] 3 33.33%
238 zhu, yunhang [CHN] 3 33.33%
239 Zhang, Xiaonan [CHN] 3 33.33%
240 Wang, Yi [CHN] 3 33.33%
241 feng, yang [CHN] 3 33.33%
242 Chen, Yang2319 [CHN] 3 33.33%
243 Fang, Jiahao [CHN] 3 33.33%
244 Wang, Shun [CHN] 3 33.33%
245 Pan, Nuo [CHN] 3 33.33%
246 Zhe, Mei [CHN] 3 33.33%
247 Tang, Jingjing [CHN] 3 33.33%
248 Chen, Lechen [CHN] 3 33.33%
249 Hong, Fei Yeung [HKG] 3 33.33%
250 Wu, Isme [CHN] 3 33.33%
251 Xue, Hai [CHN] 3 33.33%
252 Jiang, Zhou [CHN] 3 33.33%
253 Xu, Lue [CHN] 3 33.33%
254 Yang, Zhe [CHN] 3 33.33%
255 Yan, Tian Ji [CHN] 3 33.33%
256 Zhou, Guanyi [CHN] 3 33.33%
257 zzVIPZang, Shu Nu [CHN] 3 33.33%
258 Wu, Xiaoyang [DEU] 3 33.33%
259 Chen, Zhengying [CHN] 3 33.33%
260 Munwye, Tang [MYS] 3 33.33%
261 Jiang, Changchen [CHN] 3 33.33%
262 Ng, Thengwei [SGP] 3 33.33%
263 Willems, Sjoerd [HKG] 3 33.33%
264 Sintoni, Filippo [ITA] 3 33.33%
265 Yeo, Ivan [SGP] 3 33.33%
266 Dumaret, Vincent [CHN] 3 33.33%
267 Mikami, Yoshiro [JPN] 3 33.33%
268 Kawamata, Daisuke [JPN] 3 33.33%
269 Lai, Charles [MYS] 3 33.33%
270 Chu, Tengyuan [CHN] 3 33.33%
271 Lau, Sam [SGP] 3 33.33%
272 Tamber, Tobey [TWN] 3 33.33%
273 Allan, He [AUS] 3 33.33%
274 Rodriguez, Jesus [VEN] 3 33.33%
275 Yano, Kunihiro [JPN] 3 33.33%
276 Zhang, Zhichao [CHN] 3 33.33%
277 zzVIPLi, Yuanjun [CHN] 3 33.33%
278 Evans, Julian [USA] 3 33.33%
279 Bartlett, Kalim [CHN] 3 33.33%
280 Kwok, Bone [HKG] 3 33.33%
281 Yiren, Jiang [CHN] 3 33.33%
282 Leung, Nicolas [HKG] 3 33.33%
283 Weller, Marcus [DEU] 3 33.33%
284 Soh, Terry [MYS] 3 33.33%
285 Sato, Ryuji [JPN] 3 33.33%
286 Hwang, Joonheum [KOR] 3 33.33%
287 Lee, doo hwan [KOR] 3 33.33%
288 Pavese, Marco [ITA] 3 33.33%
289 Yu, Gaochi [CHN] 3 33.33%
290 Wu, Hao [CHN] 3 33.33%
291 Li, Jinzhao [CHN] 3 33.33%
292 Zhou, Jiacheng [CHN] 3 33.33%
293 Li, Lee [CHN] 3 33.33%
294 Chen, Tingjun [CHN] 3 33.33%
295 Yang, Yixi [CHN] 3 33.33%
296 Ren, Zhiyuan [CHN] 3 33.33%
297 Chen, Hao4867 [CHN] 3 33.33%
298 Li, Zhuoran [CHN] 3 33.33%
299 He, Yiru [CHN] 3 33.33%
300 Dai, Cheng [CHN] 3 33.33%
301 Zheng, Dongdong [CHN] 3 33.33%
302 Ma, Rongxin [CHN] 3 33.33%
303 Yao, Han [CHN] 3 33.33%
304 Zhou, Jun [CHN] 3 33.33%
305 Hou, Shijun [CHN] 3 33.33%
306 Li, Qinghao [CHN] 3 33.33%
307 Xu, Weitao [CHN] 3 33.33%
308 Liu, Yang0661 [CHN] 3 33.33%
309 Feng, Yi [CHN] 3 33.33%
310 Wang, Zehui [CHN] 3 33.33%
311 Zhou, Xiaoyi [CHN] 3 33.33%
312 Wang, Ruolin [CHN] 3 33.33%
313 Liu, Yang2263 [CHN] 3 33.33%
314 Meng, Qun [CHN] 3 33.33%
315 Zhang, Gen [CHN] 3 33.33%
316 Sun, Sariel [CHN] 3 33.33%
317 Chen, Cheng [CHN] 3 33.33%
318 Wu, Mingyang [CHN] 3 33.33%
319 Wang, Dilong [CHN] 3 33.33%
320 Zhu, Yinhua [CHN] 3 33.33%
321 San, Xing [CHN] 3 33.33%
322 Li, Qian2561 [CHN] 3 33.33%
323 Pecjak, Patrick [DEU] 3 33.33%
324 Wang, Xing [CHN] 3 33.33%
325 Zhou, Bin [CHN] 3 33.33%
326 Hu, Yijing [CHN] 3 33.33%
327 Li, Yiming [CHN] 3 33.33%
328 Deng, Jun [CHN] 3 33.33%
329 Gao, Jun [CHN] 3 33.33%
330 Feng, Jia [CHN] 3 33.33%
331 Xu, Jiafan [CHN] 3 33.33%
332 Dai, Wenbin [CHN] 3 33.33%
333 Zhu, Haozhe [CHN] 3 33.33%
334 Feng, Bo [CHN] 3 33.33%
335 Chen, Jia [CHN] 3 33.33%
336 Wang, Yongwei [CHN] 3 33.33%
337 Jia, Qiumiao [CHN] 3 33.33%
338 Zhang, Yanjun [CHN] 3 33.33%
339 Zhang, Yonggang [CHN] 3 33.33%
340 Zhou, Jie [CHN] 3 33.33%
341 Zhao, Yiqun4859 [CHN] 3 33.33%
342 Song, Shihan [CHN] 3 33.33%
343 Huo, Guang [CHN] 3 33.33%
344 Huang, Zheng [CHN] 3 33.33%
345 Wu, Youxun [CHN] 3 33.33%
346 Zuo, Quan [CHN] 3 33.33%
347 Zhang, Jie [CHN] 3 33.33%
348 Song, Yunqing [CHN] 3 33.33%
349 Liu, Zhe [CHN] 3 33.33%
350 Wan, Chenxi [CHN] 3 33.33%
351 Li, Jun [CHN] 3 33.33%
352 Xie, Xiaofan [CHN] 3 33.33%
353 Wang, Qiqian [CHN] 3 33.33%
354 Song, Sixu [CHN] 3 33.33%
355 Bei, Er [CHN] 3 33.33%
356 Tang, Ziyu [CHN] 3 33.33%
357 Wang, Xiaolong [CHN] 3 33.33%
358 Xu, Zhijing [CHN] 3 33.33%
359 Xu, Chaos [CHN] 3 33.33%
360 Zhuang, Zhendong [CHN] 3 33.33%
361 Wu, White [CHN] 3 33.33%
362 Chen, Xin [CHN] 3 33.33%
363 Zhang, Dongliang [CHN] 3 33.33%
364 Jing, Haofei [CHN] 3 33.33%
365 Wang, Yichun [CHN] 3 33.33%
366 Zhou, Zhengyi [CHN] 3 33.33%
367 Guo, Beiqun [CHN] 3 33.33%
368 Zhang, Fan [CHN] 3 33.33%
369 Zhuang, Gongbo [CHN] 3 33.33%
370 zzVIPHu, Dashan [CHN] 3 33.33%
371 zzVIPZhang, Yi [CHN] 3 33.33%
372 zzVIPLiu, Jing [CHN] 3 33.33%
373 zzVIPChen, Qitian [CHN] 3 33.33%
374 zzVIPChen, Cheng [CHN] 3 33.33%
375 zzVIPPei, Wuming [CHN] 3 33.33%
376 zzVIPWang, Chenyang [CHN] 3 33.33%
377 zzVIPZhang, Yin [CHN] 3 33.33%
378 zzVIPZhang, Wen [CHN] 3 33.33%
379 zzVIPLv, Yichun [CHN] 3 33.33%
380 zzVIPLi, Qiang [CHN] 3 33.33%
381 Chen, Chao [CHN] 3 33.33%
382 Lu, Shen [CHN] 3 33.33%
383 Hu, Jiabo [CHN] 3 33.33%
384 Zhang, Zheng4664 [CHN] 3 33.33%
385 Xu, Cai [CHN] 3 33.33%
386 Meng, Shijia [CHN] 3 33.33%
387 Jia, Fan [CHN] 3 33.33%
388 You, Shibo [CHN] 3 33.33%
389 Lv, Yanan [CHN] 3 33.33%
390 Wang, Jigang [CHN] 3 33.33%
391 Liu, Qikun [CHN] 3 33.33%
392 Yu, Rujun [CHN] 3 33.33%
393 Hong, Kai [CHN] 3 33.33%
394 Miao, Junhong [CHN] 3 33.33%
395 Puzikov, Maxim [RUS] 3 33.33%
396 Tang, Ashgan [CHN] 3 33.33%
397 yang, yong [CHN] 3 33.33%
398 Li, Yuncong [CHN] 3 33.33%
399 Wen, Guanhua [CHN] 3 33.33%
400 Zhu, Xiang [CHN] 3 33.33%
401 Yu, Yifan [CHN] 3 33.33%
402 Wang, Wei1326 [CHN] 3 33.33%
403 Xu, Nan [CHN] 3 33.33%
404 jin, zilong [CHN] 3 33.33%
405 Ha, Sang-Mook [KOR] 3 33.33%
406 Du, Xinjian [CHN] 3 33.33%
407 Jiang, Meng [CHN] 3 33.33%
408 Xu, Yiming [CHN] 3 33.33%
409 Li, Zhi5139 [CHN] 3 33.33%
410 Wong, Yingman [HKG] 3 33.33%
411 Li, Teng [CHN] 3 33.33%
412 Joe, Ruey-Lin [TWN] 3 33.33%
413 Hu, Shawn [CHN] 3 33.33%
414 Ling, Haoran [CHN] 3 33.33%
415 Kaminaga, Shu [JPN] 3 33.33%
416 Mccall, Jacob [USA] 3 33.33%
417 Wong, Weng Sheng [MYS] 3 33.33%
418 Lissaman, Chris [NZL] 3 33.33%
419 zzVIPZhou, Quan0740 [CHN] 3 33.33%
420 Choo, Yong Han [SGP] 3 33.33%
421 Blaas, Jasper [NLD] 3 33.33%
422 Wang, Minsheng [CHN] 3 33.33%
423 Soon Yong, Yeap [MYS] 3 33.33%
424 Herranz, Julian [ESP] 3 33.33%
425 Lu, Jianwei [CHN] 3 0.00%
426 Liu, Tiezheng [CHN] 3 0.00%
427 Zhou, Xiang8587 [CHN] 3 0.00%
428 Ping, Chuan [CHN] 3 0.00%
429 Han, Wei [CHN] 3 0.00%
430 Qiu, Junliang [CHN] 3 0.00%
431 Yuan, Bin [CHN] 3 0.00%
432 Huang, Wei [CHN] 3 0.00%
433 Wang, Yi6002 [CHN] 3 0.00%
434 Lu, Zhirui [CHN] 3 0.00%
435 Fang, Le [CHN] 3 0.00%
436 Yu, Xiaodan [CHN] 3 0.00%
437 Liu, Xiao [CHN] 3 0.00%
438 Yu, Hongda [CHN] 3 0.00%
439 Chen, Yang9635 [CHN] 3 0.00%
440 Zuo, Cheng [CHN] 3 0.00%
441 Jiang, Junping [CHN] 3 0.00%
442 Huang, Bing [CHN] 3 0.00%
443 Zhou, Dilin [CHN] 3 0.00%
444 Liang, Jing [CHN] 3 0.00%
445 Liu, Zhuhao [CHN] 3 0.00%
446 Wu, Zixuan [CHN] 3 0.00%
447 Gao, Hongyi [CHN] 3 0.00%
448 Lou, Mengyang [CHN] 3 0.00%
449 Song, Xiangxue [CHN] 3 0.00%
450 Zhong, Junyi [CHN] 3 0.00%
451 Hua, Chenkai [CHN] 3 0.00%
452 Yu, Huanyu [CHN] 3 0.00%
453 Zhang, Kun [CHN] 3 0.00%
454 Yu, Weilong [CHN] 3 0.00%
455 Nie, Chao [CHN] 3 0.00%
456 Xia, Erdong [CHN] 3 0.00%
457 Wang, Yifei [CHN] 3 0.00%
458 Pan, Junhao [CHN] 3 0.00%
459 Zhou, Hong [CHN] 3 0.00%
460 Zhang, Mai [CHN] 3 0.00%
461 Pan, Minhang [CHN] 3 0.00%
462 Jo, Bunkun [CHN] 3 0.00%
463 Zheng, Yaobo [CHN] 3 0.00%
464 Zhan, Jin [CHN] 3 0.00%
465 Yao, Xiwei [CHN] 3 0.00%
466 Wang, Hainan [CHN] 3 0.00%
467 Zhang, Qingwei [CHN] 3 0.00%
468 Lu, Pengjie [CHN] 3 0.00%
469 Chen, Sean [TWN] 3 0.00%
470 Lin, Hung-Yi [TWN] 3 0.00%
471 Liu, Jianfeng [CHN] 3 0.00%
472 Zhang, Hongqiang [CHN] 3 0.00%
473 Huang, Haiwen [CHN] 3 0.00%
474 Peng, Ruijian [CHN] 3 0.00%
475 Su, Jinyu [CHN] 3 0.00%
476 Lv, Jiachong [CHN] 3 0.00%
477 Zhang, Lisha [CHN] 3 0.00%
478 Ouyang, Lin [CHN] 3 0.00%
479 Chen, Ruikan [CHN] 3 0.00%
480 Jiang, Yida [CHN] 3 0.00%
481 Ma, Yunxiang [CHN] 3 0.00%
482 Feng, Junmin [CHN] 3 0.00%
483 Feng, Wei [CHN] 3 0.00%
484 Tao, Bozhi [CHN] 3 0.00%
485 Xie, Zhan [CHN] 3 0.00%
486 Wang, Xiao [CHN] 3 0.00%
487 Liu, Jin [CHN] 3 0.00%
488 Huang, Lingjun [CHN] 3 0.00%
489 Zhang, Dawei9737 [CHN] 3 0.00%
490 Wang, Yang6387 [CHN] 3 0.00%
491 Qiao, Cheng [CHN] 3 0.00%
492 Qi, Wentao [CHN] 3 0.00%
493 Fang, Zhengyang [CHN] 3 0.00%
494 Wu, Bingjie [CHN] 3 0.00%
495 Luo, Xingbin [CHN] 3 0.00%
496 Cai, Jun Yan [CHN] 3 0.00%
497 Xie, Bing [CHN] 3 0.00%
498 Gong, Haoyu [CHN] 3 0.00%
499 Zhu, Yinian [CHN] 3 0.00%
500 Zhao, Jianxin [CHN] 3 0.00%
501 Shang, Shuwen [CHN] 3 0.00%
502 Gong, He [CHN] 3 0.00%
503 Liang, Zhiyi [CHN] 3 0.00%
504 Li, Yixiao [CHN] 3 0.00%
505 Yan, Haowen [CHN] 3 0.00%
506 Zheng, Shuai [CHN] 3 0.00%
507 Nakashima, Mikihito [JPN] 3 0.00%
508 Chen, Zhiming [CHN] 3 0.00%
509 Jiang, Zhengxin [CHN] 3 0.00%
510 Hu, Xiaoyu [CHN] 3 0.00%
511 Li, Zhe [CHN] 3 0.00%
512 Zhao, Lichuan [CHN] 3 0.00%
513 Wang, Zheng [CHN] 3 0.00%
514 Hu, Jingyuan [FRA] 3 0.00%
515 Zhao, Yobo [CHN] 3 0.00%
516 Zou, Hongyuan [CHN] 3 0.00%
517 Ren, Zhiqiang [CHN] 3 0.00%
518 Gao, Yi [CHN] 3 0.00%
519 Chen, Baiyang [CHN] 3 0.00%
520 Mao, Dun [CHN] 3 0.00%
521 Li, Yanxiang [CHN] 3 0.00%
522 Yao, Minglei [CHN] 3 0.00%
523 Hui, Xiaopeng [CHN] 3 0.00%
524 Li, Kai [CHN] 3 0.00%
525 Li, Meng3672 [CHN] 3 0.00%
526 Shi, Zhanshuo [CHN] 3 0.00%
527 Wang, Dian [CHN] 3 0.00%
528 Teng, Qing [CHN] 3 0.00%
529 Zhao, Haotian [CHN] 3 0.00%
530 Zhang, Yichen [CHN] 3 0.00%
531 Zhang, Weiqin [CHN] 3 0.00%
532 Sun, Su [CHN] 3 0.00%
533 Feng, Li [CHN] 3 0.00%
534 Huang, Guopeng [CHN] 3 0.00%
535 Cao, Sheng [CHN] 3 0.00%
536 Yu, Wei [CHN] 3 0.00%
537 Guo, Kaian [CHN] 3 0.00%
538 Tan, Jingshen [CHN] 3 0.00%
539 Fang, Xin [CHN] 3 0.00%
540 Jin, Jing [CHN] 3 0.00%
541 Li, Ziyue [CHN] 3 0.00%
542 Lei, Yusheng [CHN] 3 0.00%
543 Wu, Weijun [CHN] 3 0.00%
544 Jiyuan, Zhang [CHN] 3 0.00%
545 Gan, Zhaofeng [CHN] 3 0.00%
546 Sun, Xueli [CHN] 3 0.00%
547 Liu, Ren [CHN] 3 0.00%
548 Lv, Jiakai [CHN] 3 0.00%
549 Cheng, Wei [CHN] 3 0.00%
550 Sun, Bo [CHN] 3 0.00%
551 Heng, Chye Hwee [SGP] 3 0.00%
552 Ai, Bing Ye [CHN] 3 0.00%
553 Li, Guolong [CHN] 3 0.00%
554 Xu, Chen [CHN] 3 0.00%
555 Chen, Qu [CHN] 3 0.00%
556 Miao, Hao [CHN] 3 0.00%
557 zzVIPChen, Xi [CHN] 3 0.00%
558 zzVIPZhang, Xiaoyu [CHN] 3 0.00%
559 zzVIPKang, Sai [CHN] 3 0.00%
560 zzVIPGuo, Luxiao [CHN] 3 0.00%
561 zzVIPWang, Ziyang [CHN] 3 0.00%
562 zzVIPXie, Chunan [CHN] 3 0.00%
563 zzVIPLiu, Zihao [CHN] 3 0.00%
564 zzVIPXu, Chenghao [CHN] 3 0.00%
565 zzVIPKang, Xing [CHN] 3 0.00%
566 zzVIPZhu, Mingtao [CHN] 3 0.00%
567 zzVIPZhong, Cali [CHN] 3 0.00%
568 zzVIPLu, Bo [CHN] 3 0.00%
569 zzVIPBu, Yi [CHN] 3 0.00%
570 zzVIPWang, Haokang [CHN] 3 0.00%
571 zzVIPKang, Yameng [CHN] 3 0.00%
572 zzVIPJi, Ye [CHN] 3 0.00%
573 zzVIPWu, Zhehan [CHN] 3 0.00%
574 zzVIPLuo, Xiaoyi [CHN] 3 0.00%
575 zzVIPYang, Yi [CHN] 3 0.00%
576 zzVIPWei, Guowei [CHN] 3 0.00%
577 zzVIPZhang, Meng [CHN] 3 0.00%
578 zzVIPLiu, Xinchang [CHN] 3 0.00%
579 zzVIPXu, Xin [CHN] 3 0.00%
580 zzVIPZhou, Wenbo [CHN] 3 0.00%
581 zzVIPWang, Da [CHN] 3 0.00%
582 zzVIPShen, Yufei [CHN] 3 0.00%
583 zzVIPYin, Xin [CHN] 3 0.00%
584 zzVIPFeng, Qianxin [CHN] 3 0.00%
585 zzVIPBai, Yuhan [CHN] 3 0.00%
586 zzVIPMa, Yiyuan [CHN] 3 0.00%
587 zzVIPWang, Ruopeng [CHN] 3 0.00%
588 zzVIPLiu, Yin [CHN] 3 0.00%
589 zzVIPJi, Jieyu [CHN] 3 0.00%
590 zzVIPXia, Liang [CHN] 3 0.00%
591 zzVIPWang, Hao [CHN] 3 0.00%
592 zzVIPYin, Yue [CHN] 3 0.00%
593 zzVIPJia, Zhiyu [CHN] 3 0.00%
594 zzVIPDai, Yu [CHN] 3 0.00%
595 zzVIPWu, Guangyin [CHN] 3 0.00%
596 zzVIPWang, Peng [CHN] 3 0.00%
597 zzVIPYang, Liyan [CHN] 3 0.00%
598 zzVIPChen, Qi [CHN] 3 0.00%
599 zzVIPZhou, Quan5533 [CHN] 3 0.00%
600 zzVIPWang, Ting [CHN] 3 0.00%
601 zzVIPYang, Libo [CHN] 3 0.00%
602 zzVIPWang, Weiliang [CHN] 3 0.00%
603 zzVIPZhou, Zhengyang [CHN] 3 0.00%
604 zzVIPHan, Yi [CHN] 3 0.00%
605 zzVIPWen, Lihua [CHN] 3 0.00%
606 zzVIPXu, Shiwei [CHN] 3 0.00%
607 zzVIPWenjun, Jiang [CHN] 3 0.00%
608 zzVIPLi, Junyu [CHN] 3 0.00%
609 zzVIPLi, Li [CHN] 3 0.00%
610 zzVIPLu, Weikai [CHN] 3 0.00%
611 zzVIPYe, Xiangqing [CHN] 3 0.00%
612 zzVIPChen, Yang [CHN] 3 0.00%
613 zzVIPGu, Shufan [CHN] 3 0.00%
614 zzVIPMao, Gongyin [CHN] 3 0.00%
615 zzVIPWang, Guan [CHN] 3 0.00%
616 Tan, Mark [SGP] 3 0.00%
617 bai, jian chun [CHN] 3 0.00%
618 Xu, Chenyang [CHN] 3 0.00%
619 Zhao, Tian Yu [JPN] 3 0.00%
620 Zhou, Rui [CHN] 3 0.00%
621 Wang, Zhu [CHN] 3 0.00%
622 Yang, Wei [CHN] 3 0.00%
623 Yu, Libang [CHN] 3 0.00%
624 Cheng, Guanpeng [CHN] 3 0.00%
625 yu, yin [CHN] 3 0.00%
626 Deng, Shengkeng [CHN] 3 0.00%
627 Liang, Zhiyong [CHN] 3 0.00%
628 Lu, Yanyuzhuo [CHN] 3 0.00%
629 Len, Yanning [CHN] 3 0.00%
630 Gong, Hua [CHN] 3 0.00%
631 Shi, Cheng [CHN] 3 0.00%
632 Kuo, Yung-Chih [TWN] 3 0.00%
633 Zhong, Liang [CHN] 3 0.00%
634 Kelvin, Kelvin [CHN] 3 0.00%
635 Yang, Bo Xuan [CHN] 3 0.00%
636 Zeng, Zhe [CHN] 3 0.00%
637 Pai, Bruce [TWN] 3 0.00%
638 Ji, XinRuo [CHN] 3 0.00%
639 He, Da [CHN] 3 0.00%
640 Zhang, Ao [CHN] 3 0.00%
641 Lu, Liguo [CHN] 3 0.00%
642 Li, Ang [CHN] 3 0.00%
643 Li, Xiang6648 [CHN] 3 0.00%
644 Ju, Shuang [CHN] 3 0.00%
645 cai, yingjun [CHN] 3 0.00%
646 Bing, Han [CHN] 3 0.00%
647 Wang, Lei [CHN] 3 0.00%
648 Cheng, Tung Yi [TWN] 3 0.00%
649 Li, Yongbin [CHN] 3 0.00%
650 Guo, Lei [CHN] 3 0.00%
651 tai, kei leung [HKG] 3 0.00%
652 Zhao, Lei [CHN] 3 0.00%
653 Guan, Yixiong [CHN] 3 0.00%
654 Jiao, Chang [CHN] 3 0.00%
655 Gu, Rong [CHN] 3 0.00%
656 xu, su [CHN] 3 0.00%
657 Peng, Wang [CHN] 3 0.00%
658 Shen, Qian [CHN] 3 0.00%
659 Ge, Xiao Dong [CHN] 3 0.00%
660 Sui, Xin [CHN] 3 0.00%
661 hao, jin [CHN] 3 0.00%
662 Ding, Yi [CHN] 3 0.00%
663 Xue, Weichao [CHN] 3 0.00%
664 Li, Duoyan [CHN] 3 0.00%
665 Gao, Han [AUS] 3 0.00%
666 Sun, Cheng [AUS] 3 0.00%
667 Ng, Soon Lye [SGP] 3 0.00%
668 Soh, Weng Heng [SGP] 3 0.00%
669 Swords, Chester [AUS] 3 0.00%
670 Yam, Wing Chun [HKG] 3 0.00%
671 Chew, Melvin [SGP] 3 0.00%
672 Kintanar, Celsus [PHL] 3 0.00%
673 Tiong, Chris [SGP] 3 0.00%
674 Fu, Jicheng [CHN] 3 0.00%
675 Wang, Chihmin [TWN] 3 0.00%
676 Chan, Sze Hang [HKG] 3 0.00%
677 Tanaka, Akira [JPN] 3 0.00%
678 Ho, Yong How [SGP] 3 0.00%
679 Pelcak, John [USA] 3 0.00%
680 Oikawa, Hakudo [JPN] 3 0.00%
681 Yeo, Tinghui [SGP] 3 0.00%
682 Lee, Wen Wei [SGP] 3 0.00%
683 Li, Fabien [SGP] 3 0.00%
684 Loh, Chuan Han [SGP] 3 0.00%
685 Yung-Ming, Huang [TWN] 3 0.00%
686 Lyu, Li Ciang [TWN] 3 0.00%
687 Kamo, Riki [JPN] 3 0.00%
688 Kato, Kazuki [JPN] 3 0.00%
689 Wong, Wei Quan [SGP] 3 0.00%
690 Eng, Tiang Wah [SGP] 3 0.00%
691 Ler, Pris [SGP] 3 0.00%
692 Kositaporn, Nonthakorn [THA] 3 0.00%
693 Wang, Taoyi [TWN] 3 0.00%
694 Chang, Ching Ti [TWN] 3 0.00%
695 Chang, Tao Cheng [TWN] 3 0.00%
696 Lin, Yu Cheng [TWN] 3 0.00%
697 Nakamura, Shuhei [JPN] 3 0.00%
698 Shawn, Khoo [MYS] 3 0.00%
699 Tan, Raymond [MYS] 3 0.00%
700 Zhou, Yange [CHN] 3 0.00%
701 Kenji, Tsumura [JPN] 3 0.00%
702 Ooi, Adrian [SGP] 3 0.00%
703 Zhang, Meng Qiu [HKG] 3 0.00%
704 Chew, Kelvin [SGP] 3 0.00%
705 Lim, Sen Yon [SGP] 3 0.00%
706 Yang, Hao-Wei [TWN] 3 0.00%
707 Gu, Fengwen [CHN] 3 0.00%
708 Huang, Yu Chung [TWN] 3 0.00%
709 Lin, Le [CHN] 3 0.00%
710 Pangming, Wee [MYS] 3 0.00%
711 Lu, Xiaoshi [CHN] 3 0.00%
712 Zhang, Nandi [CHN] 3 0.00%
713 Lee, Rick Hup Beng [MYS] 3 0.00%
714 Ikawa, Yoshihiko [JPN] 3 0.00%
715 Ip, Mun Lam [HKG] 3 0.00%
716 Lee, Nam Hyoung [KOR] 3 0.00%
717 Yun, Hyun-Jun [KOR] 3 0.00%
718 Yang, Junmo [KOR] 3 0.00%
719 Chen, Aoqi [CHN] 3 0.00%
720 Chye, Yian Hsiang [MYS] 3 0.00%
721 Jeong, Ki Myoung [KOR] 3 0.00%
722 Kawahara, Masanobu [JPN] 3 0.00%
723 Belsot, Benoit [FRA] 3 0.00%
724 Soh, Joe [MYS] 3 0.00%
725 Garcia, Marlon [VEN] 3 0.00%
726 Hart, Jacob [AUS] 3 0.00%
727 Chung, Syndy Sum [HKG] 3 0.00%
728 Yau, Winnie [HKG] 3 0.00%
729 Yasooka, Shota [JPN] 3 0.00%
730 Oh, Joohyun [KOR] 3 0.00%
731 zzVIPLiu, Yuchen [CHN] 3 0.00%
732 zzVIPJi, Zihao [CHN] 3 0.00%
733 zzVIPSong, Huachao [CHN] 3 0.00%
734 zzVIPGao, Tan [CHN] 3 0.00%
735 zzVIPWeng, Haidong [JPN] 3 0.00%
736 zzVIPLi, Mengzhou [CHN] 3 0.00%
737 zzVIPKondo, Hirotsugu [JPN] 3 0.00%
738 zzVIPFujii, Hajime [JPN] 3 0.00%
739 zzVIPPeng, Jianjia [CHN] 3 0.00%
740 zzVIPCho, Buhong [KOR] 3 0.00%
741 zzVIPItani, Hiroshi [JPN] 3 0.00%
742 zzVIPYu, Cheng Hsien [TWN] 3 0.00%
743 zzVIPKim, Myeongdo [KOR] 3 0.00%
744 zzVIPPark, Yong-Il [KOR] 3 0.00%
745 zzVIPHigashi, Ryohei [JPN] 3 0.00%
746 zzVIPKanegawa, Toshiya [JPN] 3 0.00%
747 zzVIPMa, Noah [KOR] 3 0.00%
748 zzVIPAngelin, Marcus [CHN] 3 0.00%
749 zzVIPOks, Oliver [AUS] 3 0.00%
750 zzVIPZhuang, Lingzheng [CHN] 3 0.00%
751 zzVIPChan, Tiago [PRT] 3 0.00%
752 zzVIPYamada, Nobuhiro [JPN] 3 0.00%
753 Dolstra, Menno [NLD] 3 0.00%
754 Tamada, Ryoichi [JPN] 3 0.00%
755 Kakumae, Teruya [JPN] 3 0.00%
756 Kazuaki, Kimura [JPN] 3 0.00%
757 (11) Watanabe, Yuuya [JPN] 3 0.00%
758 Law, Albertus [SGP] 3 0.00%
759 Chan, Andy [CAN] 3 0.00%
760 Jia, Bin [CHN] 3 0.00%
761 Luo, Ryan [SGP] 3 0.00%
762 Saeki, Katsuhisa [JPN] 3 0.00%
763 Shimizu, Naoki [JPN] 3 0.00%
764 zzVIPNam, Sung-wook [KOR] 3 0.00%
765 zzVIPPark, Jun Young [KOR] 3 0.00%
766 zzVIPLee, Shi Tian [HKG] 3 0.00%
767 zzVIPHuang, Hao-Shan [TWN] 3 0.00%
768 zzVIPKuo, Tzu Ching C [TWN] 3 0.00%
769 Han, Chin Yao [TWN] 3 0.00%
770 Yukuhiro, Ken [JPN] 3 0.00%
771 Wise, Alex [CHN] 3 0.00%
772 Wong, Johan [CHN] 3 0.00%
773 Takahashi, Yuuta [JPN] 3 0.00%
774 Oh, Chai Hock Andrew [SGP] 3 0.00%
775 Ju, Yaqiong [SGP] 3 0.00%
776 Shu, Peter [TWN] 3 0.00%
777 Seah, Lip Chee Eric [SGP] 3 0.00%
778 Martinez, Quentin [CHN] 3 0.00%
779 Au Yong, Wai Kin [MYS] 3 0.00%
780 (10) Ichikawa, Yuuki [JPN] 3 0.00%
781 (24) Yamamoto, Kentarou [JPN] 3 0.00%
782 Na, Jongwon [KOR] 3 0.00%
783 Huang, Wen-Liang [TWN] 3 0.00%
784 Law, Charles [SGP] 3 0.00%
785 Li, Youko [TWN] 3 0.00%
786 Liau, Wen-jun [TWN] 3 0.00%
787 Lin, You Hung [TWN] 3 0.00%
788 Saito, Tomoharu [JPN] 3 0.00%
789 Cheng, Wei-Ting [TWN] 3 0.00%
790 Seto, Masakazu [JPN] 3 0.00%
791 Sano, Futoshi [JPN] 3 0.00%
792 Cabrit, Nicolas [FRA] 3 0.00%
793 Gao, Roger [CHN] 3 0.00%
794 Yu, Haige [CHN] 1 33.33%
795 Chen, Lei [CHN] 1 33.33%
796 Li, Ruipeng [CHN] 1 33.33%
797 Jin, Li [CHN] 1 33.33%
798 Zhao, Chunming [CHN] 1 33.33%
799 Chen, Weikang [CHN] 1 33.33%
800 Meng, Xiang [CHN] 1 33.33%
801 Liu, Wendong [CHN] 1 33.33%
802 Xiao, Zenan [CHN] 1 33.33%
803 Gray, Siren [CHN] 1 33.33%
804 Zhou, Xin [CHN] 1 33.33%
805 Tang, Ying [CHN] 1 33.33%
806 Li, Xiaoyan [CHN] 1 33.33%
807 Hui, Michael [CHN] 1 33.33%
808 Cao, Liang [CHN] 1 33.33%
809 Wang, Hanyi [CHN] 1 33.33%
810 Guan, Bin [CHN] 1 33.33%
811 Yi, Mingyang [CHN] 1 33.33%
812 She, Yingcheng [CHN] 1 33.33%
813 zzVIPPan, Wenjin [CHN] 1 33.33%
814 zzVIPZhao, Yingming [CHN] 1 33.33%
815 zzVIPLin, Ning [CHN] 1 33.33%
816 Chen, Shuo [CHN] 1 33.33%
817 Luo, Chen [CHN] 1 33.33%
818 Gong, Renli [CHN] 1 33.33%
819 Tian, Lin [CHN] 1 33.33%
820 YONG, RUIQI [CHN] 1 33.33%
821 Wang, Zhiwei [CHN] 1 33.33%
822 Shuang, Zhounan [CHN] 1 33.33%
823 Yu, Yinghan [CHN] 1 33.33%
824 Lin, Jinchu [CHN] 1 33.33%
825 Yu, Noel [PHL] 1 33.33%
826 Xiang, Yong [CHN] 1 33.33%
827 Rao, Jason [CHN] 1 33.33%
828 Li, Heng [CHN] 1 33.33%
829 Wu, Dawei [CHN] 1 33.33%
830 Li, Shuangyu [CHN] 1 33.33%
831 Wan, Kai [CHN] 1 33.33%
832 Yu, Zhenghao [CHN] 1 33.33%
833 Pan, Yuxin [CHN] 1 33.33%
834 Wang, Huanyao [CHN] 1 33.33%
835 Zhu, Jie4564 [CHN] 1 33.33%
836 Xu, Yiwei [CHN] 1 33.33%
837 Dai, Xincheng [CHN] 1 33.33%
838 Chen, Zihui [CHN] 1 33.33%
839 Peng, Fuchun [CHN] 1 33.33%
840 Zhong, Jian [CHN] 1 33.33%
841 Zhang, Guqiao [CHN] 1 33.33%
842 Wang, Jiaqi [CHN] 1 33.33%
843 Long, Zhou [CHN] 1 33.33%
844 Li, Yinglai [CHN] 1 33.33%
845 Qi, Runrun [CHN] 1 33.33%
846 Qian, Zhengrui [CHN] 1 33.33%
847 Xu, Shengjiang [CHN] 1 33.33%
848 Ji, Yunhao [CHN] 1 33.33%
849 Ma, Shendi [CHN] 1 33.33%
850 Miao, Zhengzheng [CHN] 1 33.33%
851 Wang, Kunrui [CHN] 1 33.33%
852 Luo, Loson [AUS] 1 33.33%
853 Chungwoo, Woo [KOR] 1 33.33%
854 Mcneace, Shawn [USA] 1 33.33%
855 Liu, Forrest [USA] 1 33.33%
856 zzVIPGao, Zhongda [CHN] 1 33.33%
857 Wright, David [USA] 1 33.33%
858 yan, li [CHN] 1 33.33%
859 Wu, Peng [CHN] 1 33.33%
860 Zhou, Zijie [CHN] 1 33.33%
861 Yin, Lu [CHN] 1 33.33%
862 Zhao, Zixuan [CHN] 1 33.33%
863 Chen, Chien-Wei [TWN] 1 33.33%
864 Chen, Yuning [CHN] 0 100.00%
865 Shen, Chen [CHN] 0 100.00%
866 Li, Na [CHN] 0 100.00%
867 Jin, Dongwei [CHN] 0 100.00%
868 Yu, Jinglei [CHN] 0 100.00%
869 Pang, Chao [CHN] 0 100.00%
870 Cheng, Xu [CHN] 0 100.00%
871 Gao, Jundong [CHN] 0 100.00%
872 Pan, Kai [CHN] 0 100.00%
873 Zhu, Feibai [CHN] 0 100.00%
874 Zhao, Weiqing [CHN] 0 100.00%
875 Yu, Wenchun [CHN] 0 100.00%
876 Wang, Zhenyu [CHN] 0 100.00%
877 Song, Yue [CHN] 0 100.00%
878 Jiang, Bowen [CHN] 0 100.00%
879 Yuan, Chen [CHN] 0 100.00%
880 He, Jinghao [CHN] 0 100.00%
881 Zhang, Xiangyu [CHN] 0 100.00%
882 Fan, Xinquan [CHN] 0 100.00%
883 Meng, Meng [CHN] 0 100.00%
884 Wang, Gang [CHN] 0 100.00%
885 Yang, Lizhu [CHN] 0 100.00%
886 Lin, Yang [CHN] 0 100.00%
887 Li, Huibin [CHN] 0 100.00%
888 Cai, Shiyuan [CHN] 0 100.00%
889 Li, Xiang9094 [CHN] 0 100.00%
890 Jiang, Li [CHN] 0 100.00%
891 Lin, Longkai [CHN] 0 100.00%
892 Xie, Weiyang [CHN] 0 100.00%
893 Xiao, Liang [CHN] 0 100.00%
894 Qin, Xiaoqi [CHN] 0 100.00%
895 Ruan, Rulin [CHN] 0 100.00%
896 Tomoya, Wada [JPN] 0 100.00%
897 Yu, Tiancheng [CHN] 0 100.00%
898 Chen, Haoyu [CHN] 0 100.00%
899 Zhang, Bing6818 [CHN] 0 100.00%
900 Ma, Hanbiao [CHN] 0 100.00%
901 Zhang, Botao [CHN] 0 100.00%
902 Zhang, Cen [CHN] 0 100.00%
903 Ma, Qichen [CHN] 0 100.00%
904 Du, Bin [CHN] 0 100.00%
905 Cheng, Rui [CHN] 0 100.00%
906 Dong, Linfeng [CHN] 0 100.00%
907 Lee, Kun-Hsin [TWN] 0 100.00%
908 Xia, Siqi [CHN] 0 100.00%
909 Shao, Yunjie [CHN] 0 100.00%
910 Cui, Yuanzheng [CHN] 0 100.00%
911 Wu, Wenbo [CHN] 0 100.00%
912 Dai, Qi [CHN] 0 100.00%
913 Lin, Qing [CHN] 0 100.00%
914 Chen, Zheran [CHN] 0 100.00%
915 Wu, Songwei [USA] 0 100.00%
916 Wei, Penghao [CHN] 0 100.00%
917 Liu, Jinjin [CHN] 0 100.00%
918 Tan, Zheng [CHN] 0 100.00%
919 Che, Yufan [CHN] 0 100.00%
920 Yan, Chenxiang [CHN] 0 100.00%
921 Zhong, Shenghui [CHN] 0 100.00%
922 Li, Qing [CHN] 0 100.00%
923 Jiao, Yi [CHN] 0 100.00%
924 Xiong, Shilong [CHN] 0 100.00%
925 Xie, Liren [CHN] 0 100.00%
926 Lu, Jiahao [CHN] 0 100.00%
927 Gong, Jiantao [CHN] 0 100.00%
928 Ma, Biao [CHN] 0 100.00%
929 Zhou, Yuhang [CHN] 0 100.00%
930 Zhao, Han [CHN] 0 100.00%
931 Yu, Bo [CHN] 0 100.00%
932 Ye, Jiacheng [CHN] 0 100.00%
933 Wen, Yilun [CHN] 0 100.00%
934 Wan, Tianwen [CHN] 0 100.00%
935 Liang, Fan [CHN] 0 100.00%
936 Tao, Danjie [CHN] 0 100.00%
937 Yin, Shengjie [CHN] 0 100.00%
938 Ma, Alex [CHN] 0 100.00%
939 Rong, Erchen [CHN] 0 100.00%
940 Shu, Rundong [CHN] 0 100.00%
941 Jia, Hao [CHN] 0 100.00%
942 Huang, Ying [CHN] 0 100.00%
943 Liu, Jian [CHN] 0 100.00%
944 Yang, Yuanyuan [CHN] 0 100.00%
945 Yu, Ke [CHN] 0 100.00%
946 Xu, Jun [CHN] 0 100.00%
947 Ye, Junjie [CHN] 0 100.00%
948 Wei, Yi [CHN] 0 100.00%
949 Zou, Jian [CHN] 0 100.00%
950 Liu, Xinyue [CHN] 0 100.00%
951 Liu, Shihao [CHN] 0 100.00%
952 Wang, Qimian [CHN] 0 100.00%
953 Shan, Jin [CHN] 0 100.00%
954 Jiye, Zhang [CHN] 0 100.00%
955 zzVIPChen, Hepeng [CHN] 0 100.00%
956 zzVIPYe, Yiou [CHN] 0 100.00%
957 zzVIPJiang, Yaxing [CHN] 0 100.00%
958 zzVIPBai, Mingzhi [CHN] 0 100.00%
959 zzVIPTanahashi, Hirofu [JPN] 0 100.00%
960 zzVIPZheng, Xiaoxun [CHN] 0 100.00%
961 Tang, Xinrui [CHN] 0 100.00%
962 Qin, Zi [CHN] 0 100.00%
963 Wang, Jing [CHN] 0 100.00%
964 Lu, Chenghen [CHN] 0 100.00%
965 Wang, Junxiang [CHN] 0 100.00%
966 Li, Qian9988 [CHN] 0 100.00%
967 Wang, Guanghao [CHN] 0 100.00%
968 Qu, Tianyi [CHN] 0 100.00%
969 Chen, Hua [CHN] 0 100.00%
970 Zhang, Qin [CHN] 0 100.00%
971 zhang, xing dong [CHN] 0 100.00%
972 Zhang, Johnny [CHN] 0 100.00%
973 Chen, Minwei [CHN] 0 100.00%
974 Zhang, guo jie [CHN] 0 100.00%
975 Xiang, Zhenwen [CHN] 0 100.00%
976 Chu, Bowen [CHN] 0 100.00%
977 Zhang, Zhiyang [CHN] 0 100.00%
978 wang, yuanying [CHN] 0 100.00%
979 Kang, Kaiming [CHN] 0 100.00%
980 Liu, Enze [CHN] 0 100.00%
981 Ogiwara, Genki [CHN] 0 100.00%
982 Wu, Mingshuai [CHN] 0 100.00%
983 Jiang, Yize [CHN] 0 100.00%
984 Chen, Jin [CHN] 0 100.00%
985 Nishiyama, Naoki [JPN] 0 100.00%
986 Port, Steve [USA] 0 100.00%
987 Lim, Ernest [SGP] 0 100.00%
988 Beh, Edison [MYS] 0 100.00%
989 Meng, Chao Ching [TWN] 0 100.00%
990 Xue, Qian [CHN] 0 100.00%
991 zzVIPKo, Chiyuan [TWN] 0 100.00%
992 zzVIPOnuma, Hayato [JPN] 0 100.00%
993 Fung, Chun Sing [HKG] 0 100.00%
994 Astri, Fred [CHN] 0 100.00%
995 McHugh, Jackson [CHN] 0 100.00%
996 Liu, Bin [CHN] 0 100.00%
997 Tian, Zijian [CHN] 0 100.00%
998 Shan, Zhiqiang [CHN] 0 100.00%
999 Cao, Wenyu [CHN] 0 100.00%
1000 Liu, Liu [CHN] 0 100.00%
1001 Shan, Chengji [CHN] 0 100.00%
1002 Li, Siyang [CHN] 0 100.00%
1003 Liu, Yuhan [CHN] 0 100.00%
1004 Song, Qiupeng [CHN] 0 100.00%
1005 Shi, Tianxing [CHN] 0 100.00%
1006 Cheng, Jun [CHN] 0 100.00%
1007 Wang, Yifan [CHN] 0 100.00%
1008 Zhou, Yuting [CHN] 0 100.00%
1009 Zhou, Qiming [CHN] 0 100.00%
1010 Chen, Hongjia [CHN] 0 100.00%
1011 Li, Bowen [CHN] 0 100.00%
1012 Zhu, Jianan [CHN] 0 100.00%
1013 Yu, Huanchun [CHN] 0 100.00%
1014 Liu, Song [CHN] 0 100.00%
1015 Feng, Kaiwen [CHN] 0 100.00%
1016 Wang, Changran [CHN] 0 100.00%
1017 Chen, Xingyu [CHN] 0 100.00%
1018 Li, Meng4256 [CHN] 0 100.00%
1019 Li, Ziwei [CHN] 0 100.00%
1020 Bu, Jing [CHN] 0 100.00%
1021 Yu, Binghan [CHN] 0 100.00%
1022 Zhu, Lian [CHN] 0 100.00%
1023 Hsu, Joshua [CHN] 0 100.00%
1024 Zang, Edward [CHN] 0 100.00%
1025 Chen, Charlie [CHN] 0 100.00%
1026 Wang, Xiaojun [CHN] 0 100.00%
1027 Zhao, Demin [CHN] 0 100.00%
1028 Li, Qiao [CHN] 0 100.00%
1029 Li, Jiayuan3092 [CHN] 0 100.00%
1030 Jiao, Xiaofeng [CHN] 0 100.00%
1031 Chen, Juntao [CHN] 0 100.00%
1032 Xiao, Hui [CHN] 0 100.00%
1033 Lyn, Chen [CHN] 0 100.00%
1034 Yan, Xia [CHN] 0 100.00%
1035 Shi, Xiaosang [CHN] 0 100.00%
1036 Ren, Xu [CHN] 0 100.00%
1037 Lu, Liwen [CHN] 0 100.00%
1038 Li, Zhi1829 [CHN] 0 100.00%
1039 Xie, Songhua [CHN] 0 100.00%
1040 Han, Xiao [CHN] 0 100.00%
1041 Yu, Xin [CHN] 0 100.00%
1042 Xin, Chun [CHN] 0 100.00%
1043 Zheng, Yongsu [CHN] 0 100.00%
1044 Liu, Chen [CHN] 0 100.00%
1045 Wang, Yu [CHN] 0 100.00%
1046 Zhang, Qihan [CHN] 0 100.00%
1047 Dong, Tiejun [CHN] 0 100.00%
1048 Zhou, Heping [CHN] 0 100.00%
1049 Zhao, Guowei [CHN] 0 100.00%
1050 Liu, Bing [CHN] 0 100.00%
1051 Chen, Changyong [CHN] 0 100.00%
1052 Li, Qingting [CHN] 0 100.00%
1053 Wang, Jiajie2950 [CHN] 0 100.00%
1054 Li, Zongru [CHN] 0 100.00%
1055 Xiong, Tianyu [CHN] 0 100.00%
1056 Wang, Juntao [CHN] 0 100.00%
1057 Qin, Clarence [CHN] 0 100.00%
1058 Jin, Vince [CHN] 0 100.00%
1059 Zhu, Weixian [CHN] 0 100.00%
1060 Xie, Chongyang [CHN] 0 100.00%
1061 Zhou, Xiaoyun [CHN] 0 100.00%
1062 Li, Weitao [CHN] 0 100.00%
1063 Liu, Jiangang [CHN] 0 100.00%
1064 Yang, Shuang9029 [CHN] 0 100.00%
1065 Pan, Juehong [CHN] 0 100.00%
1066 Ni, Xiaopu [CHN] 0 100.00%
1067 Yu, Song [CHN] 0 100.00%
1068 Luo, Xing [CHN] 0 100.00%
1069 Qian, Xufeng [CHN] 0 100.00%
1070 Zhang, Lijin [CHN] 0 100.00%
1071 Liu, Yuxiao [CHN] 0 100.00%
1072 Sun, Liwen [CHN] 0 100.00%
1073 Lu, Songyun [CHN] 0 100.00%
1074 Zhang, Junteng [CHN] 0 100.00%
1075 Qiao, Jianli [CHN] 0 100.00%
1076 Wang, Yuexin [CHN] 0 100.00%
1077 Dong, Zhongcao [CHN] 0 100.00%
1078 Wang, Chuntao [CHN] 0 100.00%
1079 Lin, Jun [CHN] 0 100.00%
1080 Li, Chao [CHN] 0 100.00%
1081 Huang, Chenchen [CHN] 0 100.00%
1082 Sun, Bin9184 [CHN] 0 100.00%
1083 Jiang, Tao [CHN] 0 100.00%
1084 Lu, Ye [CHN] 0 100.00%
1085 Bi, Haoming [CHN] 0 100.00%
1086 Zhang, Keyi [CHN] 0 100.00%
1087 Yang, Dehua [CHN] 0 100.00%
1088 Liu, Ruijun [CHN] 0 100.00%
1089 Wang, Jin [CHN] 0 100.00%
1090 Mei, Xiaodong [CHN] 0 100.00%
1091 Yu, Liye [CHN] 0 100.00%
1092 Liu, Yizhi [CHN] 0 100.00%
1093 Ma, Bokai [CHN] 0 100.00%
1094 Zhou, Yuanmei [CHN] 0 100.00%
1095 Feng, Peiran [CHN] 0 100.00%
1096 He, Shi [CHN] 0 100.00%
1097 Yang, Yuan [CHN] 0 100.00%
1098 Zhang, Bing4068 [CHN] 0 100.00%
1099 Wen, Ziqi [CHN] 0 100.00%
1100 Sun, Liang [CHN] 0 100.00%
1101 Jin, Apple [CHN] 0 100.00%
1102 Chen, Yiran [CHN] 0 100.00%
1103 Cui, Yilin [CHN] 0 100.00%
1104 Zhao, Jun [CHN] 0 100.00%
1105 Liu, Xiyu [CHN] 0 100.00%
1106 Liu, Haijia [CHN] 0 100.00%
1107 Fan, Jitao [CHN] 0 100.00%
1108 Shijie, Shang [CHN] 0 100.00%
1109 Chengyan, Shang [CHN] 0 100.00%
1110 Da, Jiawei [CHN] 0 100.00%
1111 Lu, Junling [CHN] 0 100.00%
1112 Ling, Xuchao [CHN] 0 100.00%
1113 Din, Enfeng [CHN] 0 100.00%
1114 Shao, Huanchong [CHN] 0 100.00%
1115 Zhang, Yi [CHN] 0 100.00%
1116 Xu, Ruitian [CHN] 0 100.00%
1117 Wang, Xiaoyu [CHN] 0 100.00%
1118 Zhou, Siwei [CHN] 0 100.00%
1119 Zhang, Zixiang [CHN] 0 100.00%
1120 Jiang, Jace [CHN] 0 100.00%
1121 Ye, Ke [CHN] 0 100.00%
1122 Zhao, Jian [CHN] 0 100.00%
1123 Xiao, Nan [CHN] 0 100.00%
1124 Jiao, Shichen [CHN] 0 100.00%
1125 Kong, Xianhong [CHN] 0 100.00%
1126 Wang, Jiayi [CHN] 0 100.00%
1127 Shi, Yue [CHN] 0 100.00%
1128 Yi Fan, Li [CHN] 0 100.00%
1129 Qu, Jun [CHN] 0 100.00%
1130 Li, Xueliang [CHN] 0 100.00%
1131 Li, Mengyuan [CHN] 0 100.00%
1132 Zhu, Jiayi [CHN] 0 100.00%
1133 Yang, Shuang6551 [CHN] 0 100.00%
1134 Xiang, Hongyang [CHN] 0 100.00%
1135 Xu, Wei [CHN] 0 100.00%
1136 Xi, Shijie [CHN] 0 100.00%
1137 Zhang, Yan [CHN] 0 100.00%
1138 Tao, Zhijun [CHN] 0 100.00%
1139 Shi, Lei [CHN] 0 100.00%
1140 Li, Zhenbo [CHN] 0 100.00%
1141 Peng, Junhui [CHN] 0 100.00%
1142 Chen, Hujian [CHN] 0 100.00%
1143 Shao, Yue [CHN] 0 100.00%
1144 Guo, Hongkai [CHN] 0 100.00%
1145 Li, Geng [CHN] 0 100.00%
1146 Li, Jiayu [CHN] 0 100.00%
1147 Bian, Feng [CHN] 0 100.00%
1148 Cheng, Mingjia [CHN] 0 100.00%
1149 Liu, Yi [CHN] 0 100.00%
1150 Terry, Terry [CHN] 0 100.00%
1151 Peng, Ying [CHN] 0 100.00%
1152 Xu, Junjie [CHN] 0 100.00%
1153 Li, Jingyang [CHN] 0 100.00%
1154 Cui, Hengrui [CHN] 0 100.00%
1155 Yu, Junhui [CHN] 0 100.00%
1156 Ren, Jiayin [CHN] 0 100.00%
1157 Chen, Shi [CHN] 0 100.00%
1158 Lu, Zhaoyang [CHN] 0 100.00%
1159 Bai, Xiangjun [CHN] 0 100.00%
1160 Liu, Tianze [CHN] 0 100.00%
1161 Wang, Dengnan [CHN] 0 100.00%
1162 Zheng, Xuchu [CHN] 0 100.00%
1163 Xiao, Yuchen [CHN] 0 100.00%
1164 Ni, Nong [CHN] 0 100.00%
1165 Zhang, Yuqing [CHN] 0 100.00%
1166 Hu, Eric [CHN] 0 100.00%
1167 Chai, Songqi [CHN] 0 100.00%
1168 Zhao, Yimin [CHN] 0 100.00%
1169 Li, Jiayuan4244 [CHN] 0 100.00%
1170 Ding, Wei [CHN] 0 100.00%
1171 Wang, Wenhan [CHN] 0 100.00%
1172 Zhang, Yu [CHN] 0 100.00%
1173 Hai, Xia [CHN] 0 100.00%
1174 Wang, Kai [CHN] 0 100.00%
1175 Zeng, Hui [CHN] 0 100.00%
1176 Dong, Ming [CHN] 0 100.00%
1177 Bi, Mingjie [CHN] 0 100.00%
1178 Yao, Yao [CHN] 0 100.00%
1179 Zhong, Chen [CHN] 0 100.00%
1180 Feng, Yuan [CHN] 0 100.00%
1181 zzVIPChang, Xuanyu [CHN] 0 100.00%
1182 zzVIPFu, Guanda [CHN] 0 100.00%
1183 zzVIPGu, Jiang [CHN] 0 100.00%
1184 zzVIPYi, Tong [CHN] 0 100.00%
1185 zzVIPSu, Weiran [CHN] 0 100.00%
1186 zzVIPHan, Zhuhui [CHN] 0 100.00%
1187 zzVIPGan, Run [CHN] 0 100.00%
1188 zzVIPZhou, Lihua [CHN] 0 100.00%
1189 zzVIPQing, Shaofeng [CHN] 0 100.00%
1190 zzVIPMeng, Xianghe [CHN] 0 100.00%
1191 zzVIPLi, Jiayu [CHN] 0 100.00%
1192 zzVIPLin, Mu [CHN] 0 100.00%
1193 zzVIPChen, Gong [CHN] 0 100.00%
1194 zzVIPRen, Chao [CHN] 0 100.00%
1195 zzVIPWu, Jingting [CHN] 0 100.00%
1196 zzVIPLi, Zhuang [CHN] 0 100.00%
1197 zzVIPZhang, Suqi [CHN] 0 100.00%
1198 zzVIPPan, Ying [CHN] 0 100.00%
1199 zzVIPWang, Page [CHN] 0 100.00%
1200 zzVIPTang, Jianhua [CHN] 0 100.00%
1201 zzVIPJi, Shuyi [CHN] 0 100.00%
1202 zzVIPJi, Haoming [CHN] 0 100.00%
1203 zzVIPGu, Zhiyin [CHN] 0 100.00%
1204 zzVIPLin, Shangwei [CHN] 0 100.00%
1205 wang, fanfei [CHN] 0 100.00%
1206 Wang, Sheng [CHN] 0 100.00%
1207 Dou, Ruzhuang [CHN] 0 100.00%
1208 Gao, Chen [CHN] 0 100.00%
1209 Pan, Tai [CHN] 0 100.00%
1210 Wang, Jiajie8770 [CHN] 0 100.00%
1211 Zhu, Jie8601 [CHN] 0 100.00%
1212 Chen, Weiji [CHN] 0 100.00%
1213 Huang, Helin [CHN] 0 100.00%
1214 Shi, Hanlin [CHN] 0 100.00%
1215 Wang, Ning [CHN] 0 100.00%
1216 Zhang, Jiyuan [CHN] 0 100.00%
1217 liu, mengtu [CHN] 0 100.00%
1218 Zhou, Xuanjie [CHN] 0 100.00%
1219 Zheng, Chen [CHN] 0 100.00%
1220 Lee, Jingyi [CHN] 0 100.00%
1221 Yao, Yi [CHN] 0 100.00%
1222 Liu, Shuhao [CHN] 0 100.00%
1223 Chen, Pingxiang [CHN] 0 100.00%
1224 Li, Bin [CHN] 0 100.00%
1225 Liu, Libo [CHN] 0 100.00%
1226 Liu, Shan [CHN] 0 100.00%
1227 Lu, Qing [CHN] 0 100.00%
1228 Zhu, Yuchen [CHN] 0 100.00%
1229 Wang, Meng [CHN] 0 100.00%
1230 Zhang, Ziyu [CHN] 0 100.00%
1231 Zhao, Xinyu [CHN] 0 100.00%
1232 Zhong, Zhihao [CHN] 0 100.00%
1233 Mu, Qi [CHN] 0 100.00%
1234 Tang, Yiping [CHN] 0 100.00%
1235 Huang, Zhonglin [CHN] 0 100.00%
1236 Jin, Xiaoyan [CHN] 0 100.00%
1237 YU, Xiang [CHN] 0 100.00%
1238 Li, Jing [CHN] 0 100.00%
1239 Zhang, Xuan [CHN] 0 100.00%
1240 Chen, Wei [CHN] 0 100.00%
1241 Yin, Jiahui [CHN] 0 100.00%
1242 Yu, Xiaoxiao [CHN] 0 100.00%
1243 li, jinye [CHN] 0 100.00%
1244 Liang, Yu [CHN] 0 100.00%
1245 cao, liming [CHN] 0 100.00%
1246 Wang, Yitao [CHN] 0 100.00%
1247 liang, ke [CHN] 0 100.00%
1248 Shang, Yi [CHN] 0 100.00%
1249 song, chan [CHN] 0 100.00%
1250 Zhang, Xiang Cheng [CHN] 0 100.00%
1251 Lu, Liuxiao [CHN] 0 100.00%
1252 Zhang, Si Da [CHN] 0 100.00%
1253 Zhao, Huifeng [CHN] 0 100.00%
1254 Du, Yuxiang [CHN] 0 100.00%
1255 Wenwen, Jiang [CHN] 0 100.00%
1256 Zhao, Xiaohu [CHN] 0 100.00%
1257 Xu, Danheng [CHN] 0 100.00%
1258 He, Yue [CHN] 0 100.00%
1259 Huck, David [USA] 0 100.00%
1260 Lim, Swee Weng [SGP] 0 100.00%
1261 Bell, Chris [CHN] 0 100.00%
1262 Zhao, Justin [USA] 0 100.00%
1263 Muralitheran, Hari [MYS] 0 100.00%
1264 Peschl, Lisa [DEU] 0 100.00%
1265 Aono, Kazuhisa [JPN] 0 100.00%
1266 Wu, Jungeng [CHN] 0 100.00%
1267 Huang, Chin Hsuan [TWN] 0 100.00%
1268 Chang, Yu-Chia [TWN] 0 100.00%
1269 Messner, David [AUS] 0 100.00%
1270 Harrison, Brady [USA] 0 100.00%
1271 Brown, Christine [USA] 0 100.00%
1272 Ji, Gang [CHN] 0 100.00%
1273 Hsieh, Po Chieh [TWN] 0 100.00%
1274 Detzner, Alexander [DEU] 0 100.00%
1275 Anderson, Brenton [USA] 0 100.00%
1276 Hatt, Scott [USA] 0 100.00%
1277 zzVIPYang, Xinwei [CHN] 0 100.00%
1278 Wong, Jevin Yuen Fan [CHN] 0 100.00%
1279 Arnal Aviño, Josep Llu [ESP] 0 100.00%
1280 Lim, Kun Qi [SGP] 0 100.00%
1281 Lim, Yu Xiang [SGP] 0 100.00%
1282 Jiang, Yunfei [USA] 0 100.00%
1283 Sherwood, Jason [CHN] 0 100.00%
1284 Yang, Changyuan [CHN] 0 100.00%
1285 Laskin, Lewis [USA] 0 100.00%
1286 Kang, Sung-jae [KOR] 0 100.00%
1287 Yijie, Dong [CHN] 0 100.00%