ROUND 1 STANDINGS

Posted in GRAND PRIX SHANGHAI 2014 - COVERAGE - EVENTS on October 4, 2014

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 She, Liqian [CHN] 3 33.33%
2 Guo, Wenliang [CHN] 3 33.33%
3 Wei, Yucheng [CHN] 3 33.33%
4 Zhi, Yimin [CHN] 3 33.33%
5 Shao, Tong [CHN] 3 33.33%
6 Zhou, Xiang1943 [CHN] 3 33.33%
7 Liang, Xiaohan [CHN] 3 33.33%
8 Xian, Shui [CHN] 3 33.33%
9 Qian, Wenbin [CHN] 3 33.33%
10 Gu, Haoxiang [CHN] 3 33.33%
11 Zhang, Jiaji [CHN] 3 33.33%
12 Wang, Xin1997 [CHN] 3 33.33%
13 Hu, Yuguang [CHN] 3 33.33%
14 Lu, Weiping [CHN] 3 33.33%
15 Ji, Xingshe [CHN] 3 33.33%
16 Tang, Kun [CHN] 3 33.33%
17 Yang, Shan [CHN] 3 33.33%
18 Chen, Chen [CHN] 3 33.33%
19 Hu, Yichun [CHN] 3 33.33%
20 Zhao, Bruce [CHN] 3 33.33%
21 Yao, Li [CHN] 3 33.33%
22 Hong, Shiyuan [CHN] 3 33.33%
23 Wang, Junyi [CHN] 3 33.33%
24 Wang, Yizheng [CHN] 3 33.33%
25 Li, Tianju [CHN] 3 33.33%
26 Shi, Shiwangjue [CHN] 3 33.33%
27 Yang, Hua [CHN] 3 33.33%
28 Min, Ruoyu [CHN] 3 33.33%
29 Wang, Qiming [CHN] 3 33.33%
30 Meng, Wei [CHN] 3 33.33%
31 Wang, Yefan [CHN] 3 33.33%
32 Zhao, Jinhui [CHN] 3 33.33%
33 Zhou, Yunfeng [CHN] 3 33.33%
34 Hu, Sean [CHN] 3 33.33%
35 Zhang, Suizhan [CHN] 3 33.33%
36 Qiu, Huaxuan [CHN] 3 33.33%
37 Jiang, Ziyue [CHN] 3 33.33%
38 Chen, Kailin [CHN] 3 33.33%
39 Gu, Yinli [CHN] 3 33.33%
40 Qi, Ancalagon [CHN] 3 33.33%
41 Li, Xiaodong [CHN] 3 33.33%
42 Shi, Xudian [CHN] 3 33.33%
43 Sun, Shiyu [CHN] 3 33.33%
44 Qian, Kui [CHN] 3 33.33%
45 Wang, Quan [CHN] 3 33.33%
46 Zhang, Yaozhong [CHN] 3 33.33%
47 Young, Allen [CHN] 3 33.33%
48 Wang, Zhe0324 [CHN] 3 33.33%
49 Fu, Yi [CHN] 3 33.33%
50 Chen, Xiaolan [CHN] 3 33.33%
51 Shen, Haomin [CHN] 3 33.33%
52 He, Zhujiu [CHN] 3 33.33%
53 Zhao, Yan [CHN] 3 33.33%
54 Zhang, Weikai [CHN] 3 33.33%
55 Zhang, Hao [CHN] 3 33.33%
56 Pang, Gengyu [CHN] 3 33.33%
57 Zhu, Jiadong [CHN] 3 33.33%
58 Zhang, Jiawei [CHN] 3 33.33%
59 Jiang, Wei [CHN] 3 33.33%
60 Gao, Toni [CHN] 3 33.33%
61 Gong, Tesia [CHN] 3 33.33%
62 Li, Wujian [CHN] 3 33.33%
63 Xiong, Zhendong [CHN] 3 33.33%
64 Feng, Tian [CHN] 3 33.33%
65 Yang, Xiaofeng [CHN] 3 33.33%
66 Zhou, Yang [CHN] 3 33.33%
67 Zhang, Wenyuan [CHN] 3 33.33%
68 Xiong, Wei [CHN] 3 33.33%
69 Lu, Jiajun [CHN] 3 33.33%
70 Chen, Yonglin [CHN] 3 33.33%
71 Zhang, Zhe [CHN] 3 33.33%
72 Wang, Haotian [CHN] 3 33.33%
73 Liu, Jiaye [CHN] 3 33.33%
74 Huang, Deyuan [CHN] 3 33.33%
75 Yang, Yuanqing [CHN] 3 33.33%
76 Liu, Meng [CHN] 3 33.33%
77 Xia, Shepard [CHN] 3 33.33%
78 Kong, Dexin [CHN] 3 33.33%
79 Siwei, Xie [CHN] 3 33.33%
80 Li, Wei [CHN] 3 33.33%
81 Mask, Death [CHN] 3 33.33%
82 Xia, Chenjie [CHN] 3 33.33%
83 Ji, Hongyang [CHN] 3 33.33%
84 Wang, Yi0427 [CHN] 3 33.33%
85 Lin, Yinuo [CHN] 3 33.33%
86 Bao, Hongyi [CHN] 3 33.33%
87 Qu, Chao [CHN] 3 33.33%
88 Zhou, Yining [CHN] 3 33.33%
89 Zhang, Chuan [CHN] 3 33.33%
90 Guo, Shiwei [CHN] 3 33.33%
91 Oh, Asato [CHN] 3 33.33%
92 Nie, Ace [CHN] 3 33.33%
93 Fu, Yueyang [CHN] 3 33.33%
94 Ogawa, Shota [CHN] 3 33.33%
95 Yau, Ka Wing [HKG] 3 33.33%
96 Cui, Hao [CHN] 3 33.33%
97 Li, Linghua [CHN] 3 33.33%
98 Chou, Gyou [CHN] 3 33.33%
99 Mu, Wenda [CHN] 3 33.33%
100 Long, Tianyi [CHN] 3 33.33%
101 Kong, Qingzhong [CHN] 3 33.33%
102 Yan, Gan [CHN] 3 33.33%
103 Lu, Yao Jie [CHN] 3 33.33%
104 Chen, Qianzi [CHN] 3 33.33%
105 Wang, Xin9724 [CHN] 3 33.33%
106 Quan, Bin [CHN] 3 33.33%
107 Zheng, Kaikai [CHN] 3 33.33%
108 Zhang, Kai [CHN] 3 33.33%
109 Li, Xu [CHN] 3 33.33%
110 Li, Peng [CHN] 3 33.33%
111 Wang, Chong [CHN] 3 33.33%
112 Li, Yin [CHN] 3 33.33%
113 Ni, Meng [CHN] 3 33.33%
114 Chen, Hao0839 [CHN] 3 33.33%
115 Zhu, Junli [CHN] 3 33.33%
116 Zheng, Fang [CHN] 3 33.33%
117 Lei, Ze [CHN] 3 33.33%
118 Chen, Shenwei [CHN] 3 33.33%
119 Shen, Junkai [CHN] 3 33.33%
120 Liu, Jiaqi [CHN] 3 33.33%
121 Yu, Jisun [CHN] 3 33.33%
122 Yang, Yumeng [CHN] 3 33.33%
123 Yao, Shuo [CHN] 3 33.33%
124 Su, Yinqi [CHN] 3 33.33%
125 Zhao, Jiahui [CHN] 3 33.33%
126 Jin, Dian [CHN] 3 33.33%
127 Wang, Yi1679 [CHN] 3 33.33%
128 Sun, Boyu [CHN] 3 33.33%
129 Mu, Liuming [CHN] 3 33.33%
130 Hu, Jin [CHN] 3 33.33%
131 Li, Haicheng [CHN] 3 33.33%
132 Li, Guanglei [CHN] 3 33.33%
133 Song, Zhehan [CHN] 3 33.33%
134 Gu, Mike [CHN] 3 33.33%
135 Sun, Bin5113 [CHN] 3 33.33%
136 Guan, Jian [CHN] 3 33.33%
137 Wu, Weijie [CHN] 3 33.33%
138 Zhang, Zheng5712 [CHN] 3 33.33%
139 Liu, Haoyu [CHN] 3 33.33%
140 Xie, Yifan [CHN] 3 33.33%
141 Sun, Baoju [CHN] 3 33.33%
142 Wang, Yang7077 [CHN] 3 33.33%
143 Wang, Peiyan [CHN] 3 33.33%
144 Chen, Dazhi [CHN] 3 33.33%
145 Cui, Yiren [CHN] 3 33.33%
146 Feng, Yifan [CHN] 3 33.33%
147 Zhu, Zhengqian [CHN] 3 33.33%
148 Zhang, Zuoyan [CHN] 3 33.33%
149 Yu, Zhouyang [CHN] 3 33.33%
150 Zhang, Zhengshi [CHN] 3 33.33%
151 Song, Bopei [CHN] 3 33.33%
152 Wang, Hao [CHN] 3 33.33%
153 Song, Nan [CHN] 3 33.33%
154 Lu, Yijie [CHN] 3 33.33%
155 Du, Wei [CHN] 3 33.33%
156 Ji, Yun [CHN] 3 33.33%
157 Pong, Blake [CHN] 3 33.33%
158 Pan, Yude [CHN] 3 33.33%
159 Fei, Sichao [CHN] 3 33.33%
160 Ding, Shixuan [CHN] 3 33.33%
161 Jiang, Guanming [CHN] 3 33.33%
162 Wang, Ruoxin [CHN] 3 33.33%
163 Ye, Chao [CHN] 3 33.33%
164 Lv, Zhengtao [CHN] 3 33.33%
165 Liu, Shiwen [CHN] 3 33.33%
166 Cao, Chengheng [CHN] 3 33.33%
167 Min, Bin [CHN] 3 33.33%
168 Ren, Chenyu [CHN] 3 33.33%
169 Tong, Sen [CHN] 3 33.33%
170 Wang, Yufeng [CHN] 3 33.33%
171 Zhang, Shunhao [CHN] 3 33.33%
172 Zhang, Xianzhong [CHN] 3 33.33%
173 Liu, Huai [CHN] 3 33.33%
174 Zhang, Lingxiang [CHN] 3 33.33%
175 Zhao, Qifan [CHN] 3 33.33%
176 Cao, Zhili [CHN] 3 33.33%
177 Liu, Tianli [CHN] 3 33.33%
178 Liu, Zihao [CHN] 3 33.33%
179 He, Kai [CHN] 3 33.33%
180 Shi, Lilith [CHN] 3 33.33%
181 Liu, Tong [CHN] 3 33.33%
182 Zhang, Baishuo [CHN] 3 33.33%
183 Zhu, Ze [CHN] 3 33.33%
184 Han, Xue [CHN] 3 33.33%
185 Liu, Nan [CHN] 3 33.33%
186 Liu, Yanhan [CHN] 3 33.33%
187 Zhao, Zhicheng [CHN] 3 33.33%
188 Li, Xiang [CHN] 3 33.33%
189 zzVIPPeng, Xiaoping [CHN] 3 33.33%
190 zzVIPZhao, Jiehao [CHN] 3 33.33%
191 zzVIPLi, Bin [CHN] 3 33.33%
192 zzVIPJiang, Xipeng [CHN] 3 33.33%
193 zzVIPLiu, Hang [CHN] 3 33.33%
194 zzVIPFeng, Zhenyu [CHN] 3 33.33%
195 zzVIPJin, Tian [CHN] 3 33.33%
196 zzVIPChi, Jingyang [CHN] 3 33.33%
197 zzVIPHong, Cangtao [CHN] 3 33.33%
198 zzVIPZhang, Jiazhen [CHN] 3 33.33%
199 zzVIPSu, Yue [CHN] 3 33.33%
200 zzVIPGuo, Jing [CHN] 3 33.33%
201 zzVIPZong, Jian [CHN] 3 33.33%
202 zzVIPZheng, Dante [CHN] 3 33.33%
203 zzVIPYang, Lujia [CHN] 3 33.33%
204 zzVIPZeng, Yi [CHN] 3 33.33%
205 zzVIPZhang, Jing [CHN] 3 33.33%
206 zzVIPZhu, Yu [CHN] 3 33.33%
207 zzVIPDou, Weize [CHN] 3 33.33%
208 zzVIPYu, Zhihao [CHN] 3 33.33%
209 zzVIPQiu, Shi [CHN] 3 33.33%
210 zzVIPLee, Wing Tat [CHN] 3 33.33%
211 zzVIPQu, Yinquan [CHN] 3 33.33%
212 zzVIPGong, Dihui [CHN] 3 33.33%
213 zzVIPYao, Jijiang [CHN] 3 33.33%
214 zzVIPZhao, Lu [CHN] 3 33.33%
215 zzVIPHe, Bo [CHN] 3 33.33%
216 zzVIPPang, Yipei [CHN] 3 33.33%
217 zzVIPHan, Xiaochen [CHN] 3 33.33%
218 Chunhui, Xie [CHN] 3 33.33%
219 Yu, Guo Bin [CHN] 3 33.33%
220 Peng, Tao [CHN] 3 33.33%
221 Liang, Xiaohu [CHN] 3 33.33%
222 Chen, Pan [CHN] 3 33.33%
223 bian, guochen [CHN] 3 33.33%
224 Yang, Shaokun [CHN] 3 33.33%
225 Zhao, Yiqun9631 [CHN] 3 33.33%
226 Dong, Tianlai [CHN] 3 33.33%
227 Xu, Jiahao [CHN] 3 33.33%
228 zhang, yun [CHN] 3 33.33%
229 Yan, Weiliang [CHN] 3 33.33%
230 chen, xiao le [CHN] 3 33.33%
231 Du, Jiang [CHN] 3 33.33%
232 Liu, Mujie [CHN] 3 33.33%
233 Zheng, Junyuan [CHN] 3 33.33%
234 Li, Tianyu [CHN] 3 33.33%
235 Dong, Shiliang [CHN] 3 33.33%
236 Xu, Yuan [CHN] 3 33.33%
237 Zhang, Dawei2444 [CHN] 3 33.33%
238 zhu, yunhang [CHN] 3 33.33%
239 Zhang, Xiaonan [CHN] 3 33.33%
240 Wang, Yi [CHN] 3 33.33%
241 feng, yang [CHN] 3 33.33%
242 Chen, Yang2319 [CHN] 3 33.33%
243 Fang, Jiahao [CHN] 3 33.33%
244 Wang, Shun [CHN] 3 33.33%
245 Pan, Nuo [CHN] 3 33.33%
246 Zhe, Mei [CHN] 3 33.33%
247 Tang, Jingjing [CHN] 3 33.33%
248 Chen, Lechen [CHN] 3 33.33%
249 Hong, Fei Yeung [HKG] 3 33.33%
250 Wu, Isme [CHN] 3 33.33%
251 Xue, Hai [CHN] 3 33.33%
252 Jiang, Zhou [CHN] 3 33.33%
253 Xu, Lue [CHN] 3 33.33%
254 Yang, Zhe [CHN] 3 33.33%
255 Yan, Tian Ji [CHN] 3 33.33%
256 Zhou, Guanyi [CHN] 3 33.33%
257 zzVIPZang, Shu Nu [CHN] 3 33.33%
258 Wu, Xiaoyang [DEU] 3 33.33%
259 Chen, Zhengying [CHN] 3 33.33%
260 Munwye, Tang [MYS] 3 33.33%
261 Jiang, Changchen [CHN] 3 33.33%
262 Ng, Thengwei [SGP] 3 33.33%
263 Willems, Sjoerd [HKG] 3 33.33%
264 Sintoni, Filippo [ITA] 3 33.33%
265 Yeo, Ivan [SGP] 3 33.33%
266 Dumaret, Vincent [CHN] 3 33.33%
267 Mikami, Yoshiro [JPN] 3 33.33%
268 Kawamata, Daisuke [JPN] 3 33.33%
269 Lai, Charles [MYS] 3 33.33%
270 Chu, Tengyuan [CHN] 3 33.33%
271 Lau, Sam [SGP] 3 33.33%
272 Tamber, Tobey [TWN] 3 33.33%
273 Allan, He [AUS] 3 33.33%
274 Rodriguez, Jesus [VEN] 3 33.33%
275 Yano, Kunihiro [JPN] 3 33.33%
276 Zhang, Zhichao [CHN] 3 33.33%
277 zzVIPLi, Yuanjun [CHN] 3 33.33%
278 Evans, Julian [USA] 3 33.33%
279 Bartlett, Kalim [CHN] 3 33.33%
280 Kwok, Bone [HKG] 3 33.33%
281 Yiren, Jiang [CHN] 3 33.33%
282 Leung, Nicolas [HKG] 3 33.33%
283 Weller, Marcus [DEU] 3 33.33%
284 Soh, Terry [MYS] 3 33.33%
285 Sato, Ryuji [JPN] 3 33.33%
286 Hwang, Joonheum [KOR] 3 33.33%
287 Lee, doo hwan [KOR] 3 33.33%
288 Pavese, Marco [ITA] 3 33.33%
289 Yu, Gaochi [CHN] 3 33.33%
290 Wu, Hao [CHN] 3 33.33%
291 Li, Jinzhao [CHN] 3 33.33%
292 Zhou, Jiacheng [CHN] 3 33.33%
293 Li, Lee [CHN] 3 33.33%
294 Chen, Tingjun [CHN] 3 33.33%
295 Yang, Yixi [CHN] 3 33.33%
296 Ren, Zhiyuan [CHN] 3 33.33%
297 Chen, Hao4867 [CHN] 3 33.33%
298 Li, Zhuoran [CHN] 3 33.33%
299 He, Yiru [CHN] 3 33.33%
300 Dai, Cheng [CHN] 3 33.33%
301 Zheng, Dongdong [CHN] 3 33.33%
302 Ma, Rongxin [CHN] 3 33.33%
303 Yao, Han [CHN] 3 33.33%
304 Zhou, Jun [CHN] 3 33.33%
305 Hou, Shijun [CHN] 3 33.33%
306 Li, Qinghao [CHN] 3 33.33%
307 Xu, Weitao [CHN] 3 33.33%
308 Liu, Yang0661 [CHN] 3 33.33%
309 Feng, Yi [CHN] 3 33.33%
310 Wang, Zehui [CHN] 3 33.33%
311 Zhou, Xiaoyi [CHN] 3 33.33%
312 Wang, Ruolin [CHN] 3 33.33%
313 Liu, Yang2263 [CHN] 3 33.33%
314 Meng, Qun [CHN] 3 33.33%
315 Zhang, Gen [CHN] 3 33.33%
316 Sun, Sariel [CHN] 3 33.33%
317 Chen, Cheng [CHN] 3 33.33%
318 Wu, Mingyang [CHN] 3 33.33%
319 Wang, Dilong [CHN] 3 33.33%
320 Zhu, Yinhua [CHN] 3 33.33%
321 San, Xing [CHN] 3 33.33%
322 Li, Qian2561 [CHN] 3 33.33%
323 Pecjak, Patrick [DEU] 3 33.33%
324 Wang, Xing [CHN] 3 33.33%
325 Zhou, Bin [CHN] 3 33.33%
326 Hu, Yijing [CHN] 3 33.33%
327 Li, Yiming [CHN] 3 33.33%
328 Deng, Jun [CHN] 3 33.33%
329 Gao, Jun [CHN] 3 33.33%
330 Feng, Jia [CHN] 3 33.33%
331 Xu, Jiafan [CHN] 3 33.33%
332 Dai, Wenbin [CHN] 3 33.33%
333 Zhu, Haozhe [CHN] 3 33.33%
334 Feng, Bo [CHN] 3 33.33%
335 Chen, Jia [CHN] 3 33.33%
336 Wang, Yongwei [CHN] 3 33.33%
337 Jia, Qiumiao [CHN] 3 33.33%
338 Zhang, Yanjun [CHN] 3 33.33%
339 Zhang, Yonggang [CHN] 3 33.33%
340 Zhou, Jie [CHN] 3 33.33%
341 Zhao, Yiqun4859 [CHN] 3 33.33%
342 Song, Shihan [CHN] 3 33.33%
343 Huo, Guang [CHN] 3 33.33%
344 Huang, Zheng [CHN] 3 33.33%
345 Wu, Youxun [CHN] 3 33.33%
346 Zuo, Quan [CHN] 3 33.33%
347 Zhang, Jie [CHN] 3 33.33%
348 Song, Yunqing [CHN] 3 33.33%
349 Liu, Zhe [CHN] 3 33.33%
350 Wan, Chenxi [CHN] 3 33.33%
351 Li, Jun [CHN] 3 33.33%
352 Xie, Xiaofan [CHN] 3 33.33%
353 Wang, Qiqian [CHN] 3 33.33%
354 Song, Sixu [CHN] 3 33.33%
355 Bei, Er [CHN] 3 33.33%
356 Tang, Ziyu [CHN] 3 33.33%
357 Wang, Xiaolong [CHN] 3 33.33%
358 Xu, Zhijing [CHN] 3 33.33%
359 Xu, Chaos [CHN] 3 33.33%
360 Zhuang, Zhendong [CHN] 3 33.33%
361 Wu, White [CHN] 3 33.33%
362 Chen, Xin [CHN] 3 33.33%
363 Zhang, Dongliang [CHN] 3 33.33%
364 Jing, Haofei [CHN] 3 33.33%
365 Wang, Yichun [CHN] 3 33.33%
366 Zhou, Zhengyi [CHN] 3 33.33%
367 Guo, Beiqun [CHN] 3 33.33%
368 Zhang, Fan [CHN] 3 33.33%
369 Zhuang, Gongbo [CHN] 3 33.33%
370 zzVIPHu, Dashan [CHN] 3 33.33%
371 zzVIPZhang, Yi [CHN] 3 33.33%
372 zzVIPLiu, Jing [CHN] 3 33.33%
373 zzVIPChen, Qitian [CHN] 3 33.33%
374 zzVIPChen, Cheng [CHN] 3 33.33%
375 zzVIPPei, Wuming [CHN] 3 33.33%
376 zzVIPWang, Chenyang [CHN] 3 33.33%
377 zzVIPZhang, Yin [CHN] 3 33.33%
378 zzVIPZhang, Wen [CHN] 3 33.33%
379 zzVIPLv, Yichun [CHN] 3 33.33%
380 zzVIPLi, Qiang [CHN] 3 33.33%
381 Chen, Chao [CHN] 3 33.33%
382 Lu, Shen [CHN] 3 33.33%
383 Hu, Jiabo [CHN] 3 33.33%
384 Zhang, Zheng4664 [CHN] 3 33.33%
385 Xu, Cai [CHN] 3 33.33%
386 Meng, Shijia [CHN] 3 33.33%
387 Jia, Fan [CHN] 3 33.33%
388 You, Shibo [CHN] 3 33.33%
389 Lv, Yanan [CHN] 3 33.33%
390 Wang, Jigang [CHN] 3 33.33%
391 Liu, Qikun [CHN] 3 33.33%
392 Yu, Rujun [CHN] 3 33.33%
393 Hong, Kai [CHN] 3 33.33%
394 Miao, Junhong [CHN] 3 33.33%
395 Puzikov, Maxim [RUS] 3 33.33%
396 Tang, Ashgan [CHN] 3 33.33%
397 yang, yong [CHN] 3 33.33%
398 Li, Yuncong [CHN] 3 33.33%
399 Wen, Guanhua [CHN] 3 33.33%
400 Zhu, Xiang [CHN] 3 33.33%
401 Yu, Yifan [CHN] 3 33.33%
402 Wang, Wei1326 [CHN] 3 33.33%
403 Xu, Nan [CHN] 3 33.33%
404 jin, zilong [CHN] 3 33.33%
405 Ha, Sang-Mook [KOR] 3 33.33%
406 Du, Xinjian [CHN] 3 33.33%
407 Jiang, Meng [CHN] 3 33.33%
408 Xu, Yiming [CHN] 3 33.33%
409 Li, Zhi5139 [CHN] 3 33.33%
410 Wong, Yingman [HKG] 3 33.33%
411 Li, Teng [CHN] 3 33.33%
412 Joe, Ruey-Lin [TWN] 3 33.33%
413 Hu, Shawn [CHN] 3 33.33%
414 Ling, Haoran [CHN] 3 33.33%
415 Kaminaga, Shu [JPN] 3 33.33%
416 Mccall, Jacob [USA] 3 33.33%
417 Wong, Weng Sheng [MYS] 3 33.33%
418 Lissaman, Chris [NZL] 3 33.33%
419 zzVIPZhou, Quan0740 [CHN] 3 33.33%
420 Choo, Yong Han [SGP] 3 33.33%
421 Blaas, Jasper [NLD] 3 33.33%
422 Wang, Minsheng [CHN] 3 33.33%
423 Soon Yong, Yeap [MYS] 3 33.33%
424 Herranz, Julian [ESP] 3 33.33%
425 Lu, Jianwei [CHN] 3 0.00%
426 Liu, Tiezheng [CHN] 3 0.00%
427 Zhou, Xiang8587 [CHN] 3 0.00%
428 Ping, Chuan [CHN] 3 0.00%
429 Han, Wei [CHN] 3 0.00%
430 Qiu, Junliang [CHN] 3 0.00%
431 Yuan, Bin [CHN] 3 0.00%
432 Huang, Wei [CHN] 3 0.00%
433 Wang, Yi6002 [CHN] 3 0.00%
434 Lu, Zhirui [CHN] 3 0.00%
435 Fang, Le [CHN] 3 0.00%
436 Yu, Xiaodan [CHN] 3 0.00%
437 Liu, Xiao [CHN] 3 0.00%
438 Yu, Hongda [CHN] 3 0.00%
439 Chen, Yang9635 [CHN] 3 0.00%
440 Zuo, Cheng [CHN] 3 0.00%
441 Jiang, Junping [CHN] 3 0.00%
442 Huang, Bing [CHN] 3 0.00%
443 Zhou, Dilin [CHN] 3 0.00%
444 Liang, Jing [CHN] 3 0.00%
445 Liu, Zhuhao [CHN] 3 0.00%
446 Wu, Zixuan [CHN] 3 0.00%
447 Gao, Hongyi [CHN] 3 0.00%
448 Lou, Mengyang [CHN] 3 0.00%
449 Song, Xiangxue [CHN] 3 0.00%
450 Zhong, Junyi [CHN] 3 0.00%
451 Hua, Chenkai [CHN] 3 0.00%
452 Yu, Huanyu [CHN] 3 0.00%
453 Zhang, Kun [CHN] 3 0.00%
454 Yu, Weilong [CHN] 3 0.00%
455 Nie, Chao [CHN] 3 0.00%
456 Xia, Erdong [CHN] 3 0.00%
457 Wang, Yifei [CHN] 3 0.00%
458 Pan, Junhao [CHN] 3 0.00%
459 Zhou, Hong [CHN] 3 0.00%
460 Zhang, Mai [CHN] 3 0.00%
461 Pan, Minhang [CHN] 3 0.00%
462 Jo, Bunkun [CHN] 3 0.00%
463 Zheng, Yaobo [CHN] 3 0.00%
464 Zhan, Jin [CHN] 3 0.00%
465 Yao, Xiwei [CHN] 3 0.00%
466 Wang, Hainan [CHN] 3 0.00%
467 Zhang, Qingwei [CHN] 3 0.00%
468 Lu, Pengjie [CHN] 3 0.00%
469 Chen, Sean [TWN] 3 0.00%
470 Lin, Hung-Yi [TWN] 3 0.00%
471 Liu, Jianfeng [CHN] 3 0.00%
472 Zhang, Hongqiang [CHN] 3 0.00%
473 Huang, Haiwen [CHN] 3 0.00%
474 Peng, Ruijian [CHN] 3 0.00%
475 Su, Jinyu [CHN] 3 0.00%
476 Lv, Jiachong [CHN] 3 0.00%
477 Zhang, Lisha [CHN] 3 0.00%
478 Ouyang, Lin [CHN] 3 0.00%
479 Chen, Ruikan [CHN] 3 0.00%
480 Jiang, Yida [CHN] 3 0.00%
481 Ma, Yunxiang [CHN] 3 0.00%
482 Feng, Junmin [CHN] 3 0.00%
483 Feng, Wei [CHN] 3 0.00%
484 Tao, Bozhi [CHN] 3 0.00%
485 Xie, Zhan [CHN] 3 0.00%
486 Wang, Xiao [CHN] 3 0.00%
487 Liu, Jin [CHN] 3 0.00%
488 Huang, Lingjun [CHN] 3 0.00%
489 Zhang, Dawei9737 [CHN] 3 0.00%
490 Wang, Yang6387 [CHN] 3 0.00%
491 Qiao, Cheng [CHN] 3 0.00%
492 Qi, Wentao [CHN] 3 0.00%
493 Fang, Zhengyang [CHN] 3 0.00%
494 Wu, Bingjie [CHN] 3 0.00%
495 Luo, Xingbin [CHN] 3 0.00%
496 Cai, Jun Yan [CHN] 3 0.00%
497 Xie, Bing [CHN] 3 0.00%
498 Gong, Haoyu [CHN] 3 0.00%
499 Zhu, Yinian [CHN] 3 0.00%
500 Zhao, Jianxin [CHN] 3 0.00%
501 Shang, Shuwen [CHN] 3 0.00%
502 Gong, He [CHN] 3 0.00%
503 Liang, Zhiyi [CHN] 3 0.00%
504 Li, Yixiao [CHN] 3 0.00%
505 Yan, Haowen [CHN] 3 0.00%
506 Zheng, Shuai [CHN] 3 0.00%
507 Nakashima, Mikihito [JPN] 3 0.00%
508 Chen, Zhiming [CHN] 3 0.00%
509 Jiang, Zhengxin [CHN] 3 0.00%
510 Hu, Xiaoyu [CHN] 3 0.00%
511 Li, Zhe [CHN] 3 0.00%
512 Zhao, Lichuan [CHN] 3 0.00%
513 Wang, Zheng [CHN] 3 0.00%
514 Hu, Jingyuan [FRA] 3 0.00%
515 Zhao, Yobo [CHN] 3 0.00%
516 Zou, Hongyuan [CHN] 3 0.00%
517 Ren, Zhiqiang [CHN] 3 0.00%
518 Gao, Yi [CHN] 3 0.00%
519 Chen, Baiyang [CHN] 3 0.00%
520 Mao, Dun [CHN] 3 0.00%
521 Li, Yanxiang [CHN] 3 0.00%
522 Yao, Minglei [CHN] 3 0.00%
523 Hui, Xiaopeng [CHN] 3 0.00%
524 Li, Kai [CHN] 3 0.00%
525 Li, Meng3672 [CHN] 3 0.00%
526 Shi, Zhanshuo [CHN] 3 0.00%
527 Wang, Dian [CHN] 3 0.00%
528 Teng, Qing [CHN] 3 0.00%
529 Zhao, Haotian [CHN] 3 0.00%
530 Zhang, Yichen [CHN] 3 0.00%
531 Zhang, Weiqin [CHN] 3 0.00%
532 Sun, Su [CHN] 3 0.00%
533 Feng, Li [CHN] 3 0.00%
534 Huang, Guopeng [CHN] 3 0.00%
535 Cao, Sheng [CHN] 3 0.00%
536 Yu, Wei [CHN] 3 0.00%
537 Guo, Kaian [CHN] 3 0.00%
538 Tan, Jingshen [CHN] 3 0.00%
539 Fang, Xin [CHN] 3 0.00%
540 Jin, Jing [CHN] 3 0.00%
541 Li, Ziyue [CHN] 3 0.00%
542 Lei, Yusheng [CHN] 3 0.00%
543 Wu, Weijun [CHN] 3 0.00%
544 Jiyuan, Zhang [CHN] 3 0.00%
545 Gan, Zhaofeng [CHN] 3 0.00%
546 Sun, Xueli [CHN] 3 0.00%
547 Liu, Ren [CHN] 3 0.00%
548 Lv, Jiakai [CHN] 3 0.00%
549 Cheng, Wei [CHN] 3 0.00%
550 Sun, Bo [CHN] 3 0.00%
551 Heng, Chye Hwee [SGP] 3 0.00%
552 Ai, Bing Ye [CHN] 3 0.00%
553 Li, Guolong [CHN] 3 0.00%
554 Xu, Chen [CHN] 3 0.00%
555 Chen, Qu [CHN] 3 0.00%
556 Miao, Hao [CHN] 3 0.00%
557 zzVIPChen, Xi [CHN] 3 0.00%
558 zzVIPZhang, Xiaoyu [CHN] 3 0.00%
559 zzVIPKang, Sai [CHN] 3 0.00%
560 zzVIPGuo, Luxiao [CHN] 3 0.00%
561 zzVIPWang, Ziyang [CHN] 3 0.00%
562 zzVIPXie, Chunan [CHN] 3 0.00%
563 zzVIPLiu, Zihao [CHN] 3 0.00%
564 zzVIPXu, Chenghao [CHN] 3 0.00%
565 zzVIPKang, Xing [CHN] 3 0.00%
566 zzVIPZhu, Mingtao [CHN] 3 0.00%
567 zzVIPZhong, Cali [CHN] 3 0.00%
568 zzVIPLu, Bo [CHN] 3 0.00%
569 zzVIPBu, Yi [CHN] 3 0.00%
570 zzVIPWang, Haokang [CHN] 3 0.00%
571 zzVIPKang, Yameng [CHN] 3 0.00%
572 zzVIPJi, Ye [CHN] 3 0.00%
573 zzVIPWu, Zhehan [CHN] 3 0.00%
574 zzVIPLuo, Xiaoyi [CHN] 3 0.00%
575 zzVIPYang, Yi [CHN] 3 0.00%
576 zzVIPWei, Guowei [CHN] 3 0.00%
577 zzVIPZhang, Meng [CHN] 3 0.00%
578 zzVIPLiu, Xinchang [CHN] 3 0.00%
579 zzVIPXu, Xin [CHN] 3 0.00%
580 zzVIPZhou, Wenbo [CHN] 3 0.00%
581 zzVIPWang, Da [CHN] 3 0.00%
582 zzVIPShen, Yufei [CHN] 3 0.00%
583 zzVIPYin, Xin [CHN] 3 0.00%
584 zzVIPFeng, Qianxin [CHN] 3 0.00%
585 zzVIPBai, Yuhan [CHN] 3 0.00%
586 zzVIPMa, Yiyuan [CHN] 3 0.00%
587 zzVIPWang, Ruopeng [CHN] 3 0.00%
588 zzVIPLiu, Yin [CHN] 3 0.00%
589 zzVIPJi, Jieyu [CHN] 3 0.00%
590 zzVIPXia, Liang [CHN] 3 0.00%
591 zzVIPWang, Hao [CHN] 3 0.00%
592 zzVIPYin, Yue [CHN] 3 0.00%
593 zzVIPJia, Zhiyu [CHN] 3 0.00%
594 zzVIPDai, Yu [CHN] 3 0.00%
595 zzVIPWu, Guangyin [CHN] 3 0.00%
596 zzVIPWang, Peng [CHN] 3 0.00%
597 zzVIPYang, Liyan [CHN] 3 0.00%
598 zzVIPChen, Qi [CHN] 3 0.00%
599 zzVIPZhou, Quan5533 [CHN] 3 0.00%
600 zzVIPWang, Ting [CHN] 3 0.00%
601 zzVIPYang, Libo [CHN] 3 0.00%
602 zzVIPWang, Weiliang [CHN] 3 0.00%
603 zzVIPZhou, Zhengyang [CHN] 3 0.00%
604 zzVIPHan, Yi [CHN] 3 0.00%
605 zzVIPWen, Lihua [CHN] 3 0.00%
606 zzVIPXu, Shiwei [CHN] 3 0.00%
607 zzVIPWenjun, Jiang [CHN] 3 0.00%
608 zzVIPLi, Junyu [CHN] 3 0.00%
609 zzVIPLi, Li [CHN] 3 0.00%
610 zzVIPLu, Weikai [CHN] 3 0.00%
611 zzVIPYe, Xiangqing [CHN] 3 0.00%
612 zzVIPChen, Yang [CHN] 3 0.00%
613 zzVIPGu, Shufan [CHN] 3 0.00%
614 zzVIPMao, Gongyin [CHN] 3 0.00%
615 zzVIPWang, Guan [CHN] 3 0.00%
616 Tan, Mark [SGP] 3 0.00%
617 bai, jian chun [CHN] 3 0.00%
618 Xu, Chenyang [CHN] 3 0.00%
619 Zhao, Tian Yu [JPN] 3 0.00%
620 Zhou, Rui [CHN] 3 0.00%
621 Wang, Zhu [CHN] 3 0.00%
622 Yang, Wei [CHN] 3 0.00%
623 Yu, Libang [CHN] 3 0.00%
624 Cheng, Guanpeng [CHN] 3 0.00%
625 yu, yin [CHN] 3 0.00%
626 Deng, Shengkeng [CHN] 3 0.00%
627 Liang, Zhiyong [CHN] 3 0.00%
628 Lu, Yanyuzhuo [CHN] 3 0.00%
629 Len, Yanning [CHN] 3 0.00%
630 Gong, Hua [CHN] 3 0.00%
631 Shi, Cheng [CHN] 3 0.00%
632 Kuo, Yung-Chih [TWN] 3 0.00%
633 Zhong, Liang [CHN] 3 0.00%
634 Kelvin, Kelvin [CHN] 3 0.00%
635 Yang, Bo Xuan [CHN] 3 0.00%
636 Zeng, Zhe [CHN] 3 0.00%
637 Pai, Bruce [TWN] 3 0.00%
638 Ji, XinRuo [CHN] 3 0.00%
639 He, Da [CHN] 3 0.00%
640 Zhang, Ao [CHN] 3 0.00%
641 Lu, Liguo [CHN] 3 0.00%
642 Li, Ang [CHN] 3 0.00%
643 Li, Xiang6648 [CHN] 3 0.00%
644 Ju, Shuang [CHN] 3 0.00%
645 cai, yingjun [CHN] 3 0.00%
646 Bing, Han [CHN] 3 0.00%
647 Wang, Lei [CHN] 3 0.00%
648 Cheng, Tung Yi [TWN] 3 0.00%
649 Li, Yongbin [CHN] 3 0.00%
650 Guo, Lei [CHN] 3 0.00%
651 tai, kei leung [HKG] 3 0.00%
652 Zhao, Lei [CHN] 3 0.00%
653 Guan, Yixiong [CHN] 3 0.00%
654 Jiao, Chang [CHN] 3 0.00%
655 Gu, Rong [CHN] 3 0.00%
656 xu, su [CHN] 3 0.00%
657 Peng, Wang [CHN] 3 0.00%
658 Shen, Qian [CHN] 3 0.00%
659 Ge, Xiao Dong [CHN] 3 0.00%
660 Sui, Xin [CHN] 3 0.00%
661 hao, jin [CHN] 3 0.00%
662 Ding, Yi [CHN] 3 0.00%
663 Xue, Weichao [CHN] 3 0.00%
664 Li, Duoyan [CHN] 3 0.00%
665 Gao, Han [AUS] 3 0.00%
666 Sun, Cheng [AUS] 3 0.00%
667 Ng, Soon Lye [SGP] 3 0.00%
668 Soh, Weng Heng [SGP] 3 0.00%
669 Swords, Chester [AUS] 3 0.00%
670 Yam, Wing Chun [HKG] 3 0.00%
671 Chew, Melvin [SGP] 3 0.00%
672 Kintanar, Celsus [PHL] 3 0.00%
673 Tiong, Chris [SGP] 3 0.00%
674 Fu, Jicheng [CHN] 3 0.00%
675 Wang, Chihmin [TWN] 3 0.00%
676 Chan, Sze Hang [HKG] 3 0.00%
677 Tanaka, Akira [JPN] 3 0.00%
678 Ho, Yong How [SGP] 3 0.00%
679 Pelcak, John [USA] 3 0.00%
680 Oikawa, Hakudo [JPN] 3 0.00%
681 Yeo, Tinghui [SGP] 3 0.00%
682 Lee, Wen Wei [SGP] 3 0.00%
683 Li, Fabien [SGP] 3 0.00%
684 Loh, Chuan Han [SGP] 3 0.00%
685 Yung-Ming, Huang [TWN] 3 0.00%
686 Lyu, Li Ciang [TWN] 3 0.00%
687 Kamo, Riki [JPN] 3 0.00%
688 Kato, Kazuki [JPN] 3 0.00%
689 Wong, Wei Quan [SGP] 3 0.00%
690 Eng, Tiang Wah [SGP] 3 0.00%
691 Ler, Pris [SGP] 3 0.00%
692 Kositaporn, Nonthakorn [THA] 3 0.00%
693 Wang, Taoyi [TWN] 3 0.00%
694 Chang, Ching Ti [TWN] 3 0.00%
695 Chang, Tao Cheng [TWN] 3 0.00%
696 Lin, Yu Cheng [TWN] 3 0.00%
697 Nakamura, Shuhei [JPN] 3 0.00%
698 Shawn, Khoo [MYS] 3 0.00%
699 Tan, Raymond [MYS] 3 0.00%
700 Zhou, Yange [CHN] 3 0.00%
701 Kenji, Tsumura [JPN] 3 0.00%
702 Ooi, Adrian [SGP] 3 0.00%
703 Zhang, Meng Qiu [HKG] 3 0.00%
704 Chew, Kelvin [SGP] 3 0.00%
705 Lim, Sen Yon [SGP] 3 0.00%
706 Yang, Hao-Wei [TWN] 3 0.00%
707 Gu, Fengwen [CHN] 3 0.00%
708 Huang, Yu Chung [TWN] 3 0.00%
709 Lin, Le [CHN] 3 0.00%
710 Pangming, Wee [MYS] 3 0.00%
711 Lu, Xiaoshi [CHN] 3 0.00%
712 Zhang, Nandi [CHN] 3 0.00%
713 Lee, Rick Hup Beng [MYS] 3 0.00%
714 Ikawa, Yoshihiko [JPN] 3 0.00%
715 Ip, Mun Lam [HKG] 3 0.00%
716 Lee, Nam Hyoung [KOR] 3 0.00%
717 Yun, Hyun-Jun [KOR] 3 0.00%
718 Yang, Junmo [KOR] 3 0.00%
719 Chen, Aoqi [CHN] 3 0.00%
720 Chye, Yian Hsiang [MYS] 3 0.00%
721 Jeong, Ki Myoung [KOR] 3 0.00%
722 Kawahara, Masanobu [JPN] 3 0.00%
723 Belsot, Benoit [FRA] 3 0.00%
724 Soh, Joe [MYS] 3 0.00%
725 Garcia, Marlon [VEN] 3 0.00%
726 Hart, Jacob [AUS] 3 0.00%
727 Chung, Syndy Sum [HKG] 3 0.00%
728 Yau, Winnie [HKG] 3 0.00%
729 Yasooka, Shota [JPN] 3 0.00%
730 Oh, Joohyun [KOR] 3 0.00%
731 zzVIPLiu, Yuchen [CHN] 3 0.00%
732 zzVIPJi, Zihao [CHN] 3 0.00%
733 zzVIPSong, Huachao [CHN] 3 0.00%
734 zzVIPGao, Tan [CHN] 3 0.00%
735 zzVIPWeng, Haidong [JPN] 3 0.00%
736 zzVIPLi, Mengzhou [CHN] 3 0.00%
737 zzVIPKondo, Hirotsugu [JPN] 3 0.00%
738 zzVIPFujii, Hajime [JPN] 3 0.00%
739 zzVIPPeng, Jianjia [CHN] 3 0.00%
740 zzVIPCho, Buhong [KOR] 3 0.00%
741 zzVIPItani, Hiroshi [JPN] 3 0.00%
742 zzVIPYu, Cheng Hsien [TWN] 3 0.00%
743 zzVIPKim, Myeongdo [KOR] 3 0.00%
744 zzVIPPark, Yong-Il [KOR] 3 0.00%
745 zzVIPHigashi, Ryohei [JPN] 3 0.00%
746 zzVIPKanegawa, Toshiya [JPN] 3 0.00%
747 zzVIPMa, Noah [KOR] 3 0.00%
748 zzVIPAngelin, Marcus [CHN] 3 0.00%
749 zzVIPOks, Oliver [AUS] 3 0.00%
750 zzVIPZhuang, Lingzheng [CHN] 3 0.00%
751 zzVIPChan, Tiago [PRT] 3 0.00%
752 zzVIPYamada, Nobuhiro [JPN] 3 0.00%
753 Dolstra, Menno [NLD] 3 0.00%
754 Tamada, Ryoichi [JPN] 3 0.00%
755 Kakumae, Teruya [JPN] 3 0.00%
756 Kazuaki, Kimura [JPN] 3 0.00%
757 (11) Watanabe, Yuuya [JPN] 3 0.00%
758 Law, Albertus [SGP] 3 0.00%
759 Chan, Andy [CAN] 3 0.00%
760 Jia, Bin [CHN] 3 0.00%
761 Luo, Ryan [SGP] 3 0.00%
762 Saeki, Katsuhisa [JPN] 3 0.00%
763 Shimizu, Naoki [JPN] 3 0.00%
764 zzVIPNam, Sung-wook [KOR] 3 0.00%
765 zzVIPPark, Jun Young [KOR] 3 0.00%
766 zzVIPLee, Shi Tian [HKG] 3 0.00%
767 zzVIPHuang, Hao-Shan [TWN] 3 0.00%
768 zzVIPKuo, Tzu Ching C [TWN] 3 0.00%
769 Han, Chin Yao [TWN] 3 0.00%
770 Yukuhiro, Ken [JPN] 3 0.00%
771 Wise, Alex [CHN] 3 0.00%
772 Wong, Johan [CHN] 3 0.00%
773 Takahashi, Yuuta [JPN] 3 0.00%
774 Oh, Chai Hock Andrew [SGP] 3 0.00%
775 Ju, Yaqiong [SGP] 3 0.00%
776 Shu, Peter [TWN] 3 0.00%
777 Seah, Lip Chee Eric [SGP] 3 0.00%
778 Martinez, Quentin [CHN] 3 0.00%
779 Au Yong, Wai Kin [MYS] 3 0.00%
780 (10) Ichikawa, Yuuki [JPN] 3 0.00%
781 (24) Yamamoto, Kentarou [JPN] 3 0.00%
782 Na, Jongwon [KOR] 3 0.00%
783 Huang, Wen-Liang [TWN] 3 0.00%
784 Law, Charles [SGP] 3 0.00%
785 Li, Youko [TWN] 3 0.00%
786 Liau, Wen-jun [TWN] 3 0.00%
787 Lin, You Hung [TWN] 3 0.00%
788 Saito, Tomoharu [JPN] 3 0.00%
789 Cheng, Wei-Ting [TWN] 3 0.00%
790 Seto, Masakazu [JPN] 3 0.00%
791 Sano, Futoshi [JPN] 3 0.00%
792 Cabrit, Nicolas [FRA] 3 0.00%
793 Gao, Roger [CHN] 3 0.00%
794 Yu, Haige [CHN] 1 33.33%
795 Chen, Lei [CHN] 1 33.33%
796 Li, Ruipeng [CHN] 1 33.33%
797 Jin, Li [CHN] 1 33.33%
798 Zhao, Chunming [CHN] 1 33.33%
799 Chen, Weikang [CHN] 1 33.33%
800 Meng, Xiang [CHN] 1 33.33%
801 Liu, Wendong [CHN] 1 33.33%
802 Xiao, Zenan [CHN] 1 33.33%
803 Gray, Siren [CHN] 1 33.33%
804 Zhou, Xin [CHN] 1 33.33%
805 Tang, Ying [CHN] 1 33.33%
806 Li, Xiaoyan [CHN] 1 33.33%
807 Hui, Michael [CHN] 1 33.33%
808 Cao, Liang [CHN] 1 33.33%
809 Wang, Hanyi [CHN] 1 33.33%
810 Guan, Bin [CHN] 1 33.33%
811 Yi, Mingyang [CHN] 1 33.33%
812 She, Yingcheng [CHN] 1 33.33%
813 zzVIPPan, Wenjin [CHN] 1 33.33%
814 zzVIPZhao, Yingming [CHN] 1 33.33%
815 zzVIPLin, Ning [CHN] 1 33.33%
816 Chen, Shuo [CHN] 1 33.33%
817 Luo, Chen [CHN] 1 33.33%
818 Gong, Renli [CHN] 1 33.33%
819 Tian, Lin [CHN] 1 33.33%
820 YONG, RUIQI [CHN] 1 33.33%
821 Wang, Zhiwei [CHN] 1 33.33%
822 Shuang, Zhounan [CHN] 1 33.33%
823 Yu, Yinghan [CHN] 1 33.33%
824 Lin, Jinchu [CHN] 1 33.33%
825 Yu, Noel [PHL] 1 33.33%
826 Xiang, Yong [CHN] 1 33.33%
827 Rao, Jason [CHN] 1 33.33%
828 Li, Heng [CHN] 1 33.33%
829 Wu, Dawei [CHN] 1 33.33%
830 Li, Shuangyu [CHN] 1 33.33%
831 Wan, Kai [CHN] 1 33.33%
832 Yu, Zhenghao [CHN] 1 33.33%
833 Pan, Yuxin [CHN] 1 33.33%
834 Wang, Huanyao [CHN] 1 33.33%
835 Zhu, Jie4564 [CHN] 1 33.33%
836 Xu, Yiwei [CHN] 1 33.33%
837 Dai, Xincheng [CHN] 1 33.33%
838 Chen, Zihui [CHN] 1 33.33%
839 Peng, Fuchun [CHN] 1 33.33%
840 Zhong, Jian [CHN] 1 33.33%
841 Zhang, Guqiao [CHN] 1 33.33%
842 Wang, Jiaqi [CHN] 1 33.33%
843 Long, Zhou [CHN] 1 33.33%
844 Li, Yinglai [CHN] 1 33.33%
845 Qi, Runrun [CHN] 1 33.33%
846 Qian, Zhengrui [CHN] 1 33.33%
847 Xu, Shengjiang [CHN] 1 33.33%
848 Ji, Yunhao [CHN] 1 33.33%
849 Ma, Shendi [CHN] 1 33.33%
850 Miao, Zhengzheng [CHN] 1 33.33%
851 Wang, Kunrui [CHN] 1 33.33%
852 Luo, Loson [AUS] 1 33.33%
853 Chungwoo, Woo [KOR] 1 33.33%
854 Mcneace, Shawn [USA] 1 33.33%
855 Liu, Forrest [USA] 1 33.33%
856 zzVIPGao, Zhongda [CHN] 1 33.33%
857 Wright, David [USA] 1 33.33%
858 yan, li [CHN] 1 33.33%
859 Wu, Peng [CHN] 1 33.33%
860 Zhou, Zijie [CHN] 1 33.33%
861 Yin, Lu [CHN] 1 33.33%
862 Zhao, Zixuan [CHN] 1 33.33%
863 Chen, Chien-Wei [TWN] 1 33.33%
864 Chen, Yuning [CHN] 0 100.00%
865 Shen, Chen [CHN] 0 100.00%
866 Li, Na [CHN] 0 100.00%
867 Jin, Dongwei [CHN] 0 100.00%
868 Yu, Jinglei [CHN] 0 100.00%
869 Pang, Chao [CHN] 0 100.00%
870 Cheng, Xu [CHN] 0 100.00%
871 Gao, Jundong [CHN] 0 100.00%
872 Pan, Kai [CHN] 0 100.00%
873 Zhu, Feibai [CHN] 0 100.00%
874 Zhao, Weiqing [CHN] 0 100.00%
875 Yu, Wenchun [CHN] 0 100.00%
876 Wang, Zhenyu [CHN] 0 100.00%
877 Song, Yue [CHN] 0 100.00%
878 Jiang, Bowen [CHN] 0 100.00%
879 Yuan, Chen [CHN] 0 100.00%
880 He, Jinghao [CHN] 0 100.00%
881 Zhang, Xiangyu [CHN] 0 100.00%
882 Fan, Xinquan [CHN] 0 100.00%
883 Meng, Meng [CHN] 0 100.00%
884 Wang, Gang [CHN] 0 100.00%
885 Yang, Lizhu [CHN] 0 100.00%
886 Lin, Yang [CHN] 0 100.00%
887 Li, Huibin [CHN] 0 100.00%
888 Cai, Shiyuan [CHN] 0 100.00%
889 Li, Xiang9094 [CHN] 0 100.00%
890 Jiang, Li [CHN] 0 100.00%
891 Lin, Longkai [CHN] 0 100.00%
892 Xie, Weiyang [CHN] 0 100.00%
893 Xiao, Liang [CHN] 0 100.00%
894 Qin, Xiaoqi [CHN] 0 100.00%
895 Ruan, Rulin [CHN] 0 100.00%
896 Tomoya, Wada [JPN] 0 100.00%
897 Yu, Tiancheng [CHN] 0 100.00%
898 Chen, Haoyu [CHN] 0 100.00%
899 Zhang, Bing6818 [CHN] 0 100.00%
900 Ma, Hanbiao [CHN] 0 100.00%
901 Zhang, Botao [CHN] 0 100.00%
902 Zhang, Cen [CHN] 0 100.00%
903 Ma, Qichen [CHN] 0 100.00%
904 Du, Bin [CHN] 0 100.00%
905 Cheng, Rui [CHN] 0 100.00%
906 Dong, Linfeng [CHN] 0 100.00%
907 Lee, Kun-Hsin [TWN] 0 100.00%
908 Xia, Siqi [CHN] 0 100.00%
909 Shao, Yunjie [CHN] 0 100.00%
910 Cui, Yuanzheng [CHN] 0 100.00%
911 Wu, Wenbo [CHN] 0 100.00%
912 Dai, Qi [CHN] 0 100.00%
913 Lin, Qing [CHN] 0 100.00%
914 Chen, Zheran [CHN] 0 100.00%
915 Wu, Songwei [USA] 0 100.00%
916 Wei, Penghao [CHN] 0 100.00%
917 Liu, Jinjin [CHN] 0 100.00%
918 Tan, Zheng [CHN] 0 100.00%
919 Che, Yufan [CHN] 0 100.00%
920 Yan, Chenxiang [CHN] 0 100.00%
921 Zhong, Shenghui [CHN] 0 100.00%
922 Li, Qing [CHN] 0 100.00%
923 Jiao, Yi [CHN] 0 100.00%
924 Xiong, Shilong [CHN] 0 100.00%
925 Xie, Liren [CHN] 0 100.00%
926 Lu, Jiahao [CHN] 0 100.00%
927 Gong, Jiantao [CHN] 0 100.00%
928 Ma, Biao [CHN] 0 100.00%
929 Zhou, Yuhang [CHN] 0 100.00%
930 Zhao, Han [CHN] 0 100.00%
931 Yu, Bo [CHN] 0 100.00%
932 Ye, Jiacheng [CHN] 0 100.00%
933 Wen, Yilun [CHN] 0 100.00%
934 Wan, Tianwen [CHN] 0 100.00%
935 Liang, Fan [CHN] 0 100.00%
936 Tao, Danjie [CHN] 0 100.00%
937 Yin, Shengjie [CHN] 0 100.00%
938 Ma, Alex [CHN] 0 100.00%
939 Rong, Erchen [CHN] 0 100.00%
940 Shu, Rundong [CHN] 0 100.00%
941 Jia, Hao [CHN] 0 100.00%
942 Huang, Ying [CHN] 0 100.00%
943 Liu, Jian [CHN] 0 100.00%
944 Yang, Yuanyuan [CHN] 0 100.00%
945 Yu, Ke [CHN] 0 100.00%
946 Xu, Jun [CHN] 0 100.00%
947 Ye, Junjie [CHN] 0 100.00%
948 Wei, Yi [CHN] 0 100.00%
949 Zou, Jian [CHN] 0 100.00%
950 Liu, Xinyue [CHN] 0 100.00%
951 Liu, Shihao [CHN] 0 100.00%
952 Wang, Qimian [CHN] 0 100.00%
953 Shan, Jin [CHN] 0 100.00%
954 Jiye, Zhang [CHN] 0 100.00%
955 zzVIPChen, Hepeng [CHN] 0 100.00%
956 zzVIPYe, Yiou [CHN] 0 100.00%
957 zzVIPJiang, Yaxing [CHN] 0 100.00%
958 zzVIPBai, Mingzhi [CHN] 0 100.00%
959 zzVIPTanahashi, Hirofu [JPN] 0 100.00%
960 zzVIPZheng, Xiaoxun [CHN] 0 100.00%
961 Tang, Xinrui [CHN] 0 100.00%
962 Qin, Zi [CHN] 0 100.00%
963 Wang, Jing [CHN] 0 100.00%
964 Lu, Chenghen [CHN] 0 100.00%
965 Wang, Junxiang [CHN] 0 100.00%
966 Li, Qian9988 [CHN] 0 100.00%
967 Wang, Guanghao [CHN] 0 100.00%
968 Qu, Tianyi [CHN] 0 100.00%
969 Chen, Hua [CHN] 0 100.00%
970 Zhang, Qin [CHN] 0 100.00%
971 zhang, xing dong [CHN] 0 100.00%
972 Zhang, Johnny [CHN] 0 100.00%
973 Chen, Minwei [CHN] 0 100.00%
974 Zhang, guo jie [CHN] 0 100.00%
975 Xiang, Zhenwen [CHN] 0 100.00%
976 Chu, Bowen [CHN] 0 100.00%
977 Zhang, Zhiyang [CHN] 0 100.00%
978 wang, yuanying [CHN] 0 100.00%
979 Kang, Kaiming [CHN] 0 100.00%
980 Liu, Enze [CHN] 0 100.00%
981 Ogiwara, Genki [CHN] 0 100.00%
982 Wu, Mingshuai [CHN] 0 100.00%
983 Jiang, Yize [CHN] 0 100.00%
984 Chen, Jin [CHN] 0 100.00%
985 Nishiyama, Naoki [JPN] 0 100.00%
986 Port, Steve [USA] 0 100.00%
987 Lim, Ernest [SGP] 0 100.00%
988 Beh, Edison [MYS] 0 100.00%
989 Meng, Chao Ching [TWN] 0 100.00%
990 Xue, Qian [CHN] 0 100.00%
991 zzVIPKo, Chiyuan [TWN] 0 100.00%
992 zzVIPOnuma, Hayato [JPN] 0 100.00%
993 Fung, Chun Sing [HKG] 0 100.00%
994 Astri, Fred [CHN] 0 100.00%
995 McHugh, Jackson [CHN] 0 100.00%
996 Liu, Bin [CHN] 0 100.00%
997 Tian, Zijian [CHN] 0 100.00%
998 Shan, Zhiqiang [CHN] 0 100.00%
999 Cao, Wenyu [CHN] 0 100.00%
1000 Liu, Liu [CHN] 0 100.00%
1001 Shan, Chengji [CHN] 0 100.00%
1002 Li, Siyang [CHN] 0 100.00%
1003 Liu, Yuhan [CHN] 0 100.00%
1004 Song, Qiupeng [CHN] 0 100.00%
1005 Shi, Tianxing [CHN] 0 100.00%
1006 Cheng, Jun [CHN] 0 100.00%
1007 Wang, Yifan [CHN] 0 100.00%
1008 Zhou, Yuting [CHN] 0 100.00%
1009 Zhou, Qiming [CHN] 0 100.00%
1010 Chen, Hongjia [CHN] 0 100.00%
1011 Li, Bowen [CHN] 0 100.00%
1012 Zhu, Jianan [CHN] 0 100.00%
1013 Yu, Huanchun [CHN] 0 100.00%
1014 Liu, Song [CHN] 0 100.00%
1015 Feng, Kaiwen [CHN] 0 100.00%
1016 Wang, Changran [CHN] 0 100.00%
1017 Chen, Xingyu [CHN] 0 100.00%
1018 Li, Meng4256 [CHN] 0 100.00%
1019 Li, Ziwei [CHN] 0 100.00%
1020 Bu, Jing [CHN] 0 100.00%
1021 Yu, Binghan [CHN] 0 100.00%
1022 Zhu, Lian [CHN] 0 100.00%
1023 Hsu, Joshua [CHN] 0 100.00%
1024 Zang, Edward [CHN] 0 100.00%
1025 Chen, Charlie [CHN] 0 100.00%
1026 Wang, Xiaojun [CHN] 0 100.00%
1027 Zhao, Demin [CHN] 0 100.00%
1028 Li, Qiao [CHN] 0 100.00%
1029 Li, Jiayuan3092 [CHN] 0 100.00%
1030 Jiao, Xiaofeng [CHN] 0 100.00%
1031 Chen, Juntao [CHN] 0 100.00%
1032 Xiao, Hui [CHN] 0 100.00%
1033 Lyn, Chen [CHN] 0 100.00%
1034 Yan, Xia [CHN] 0 100.00%
1035 Shi, Xiaosang [CHN] 0 100.00%
1036 Ren, Xu [CHN] 0 100.00%
1037 Lu, Liwen [CHN] 0 100.00%
1038 Li, Zhi1829 [CHN] 0 100.00%
1039 Xie, Songhua [CHN] 0 100.00%
1040 Han, Xiao [CHN] 0 100.00%
1041 Yu, Xin [CHN] 0 100.00%
1042 Xin, Chun [CHN] 0 100.00%
1043 Zheng, Yongsu [CHN] 0 100.00%
1044 Liu, Chen [CHN] 0 100.00%
1045 Wang, Yu [CHN] 0 100.00%
1046 Zhang, Qihan [CHN] 0 100.00%
1047 Dong, Tiejun [CHN] 0 100.00%
1048 Zhou, Heping [CHN] 0 100.00%
1049 Zhao, Guowei [CHN] 0 100.00%
1050 Liu, Bing [CHN] 0 100.00%
1051 Chen, Changyong [CHN] 0 100.00%
1052 Li, Qingting [CHN] 0 100.00%
1053 Wang, Jiajie2950 [CHN] 0 100.00%
1054 Li, Zongru [CHN] 0 100.00%
1055 Xiong, Tianyu [CHN] 0 100.00%
1056 Wang, Juntao [CHN] 0 100.00%
1057 Qin, Clarence [CHN] 0 100.00%
1058 Jin, Vince [CHN] 0 100.00%
1059 Zhu, Weixian [CHN] 0 100.00%
1060 Xie, Chongyang [CHN] 0 100.00%
1061 Zhou, Xiaoyun [CHN] 0 100.00%
1062 Li, Weitao [CHN] 0 100.00%
1063 Liu, Jiangang [CHN] 0 100.00%
1064 Yang, Shuang9029 [CHN] 0 100.00%
1065 Pan, Juehong [CHN] 0 100.00%
1066 Ni, Xiaopu [CHN] 0 100.00%
1067 Yu, Song [CHN] 0 100.00%
1068 Luo, Xing [CHN] 0 100.00%
1069 Qian, Xufeng [CHN] 0 100.00%
1070 Zhang, Lijin [CHN] 0 100.00%
1071 Liu, Yuxiao [CHN] 0 100.00%
1072 Sun, Liwen [CHN] 0 100.00%
1073 Lu, Songyun [CHN] 0 100.00%
1074 Zhang, Junteng [CHN] 0 100.00%
1075 Qiao, Jianli [CHN] 0 100.00%
1076 Wang, Yuexin [CHN] 0 100.00%
1077 Dong, Zhongcao [CHN] 0 100.00%
1078 Wang, Chuntao [CHN] 0 100.00%
1079 Lin, Jun [CHN] 0 100.00%
1080 Li, Chao [CHN] 0 100.00%
1081 Huang, Chenchen [CHN] 0 100.00%
1082 Sun, Bin9184 [CHN] 0 100.00%
1083 Jiang, Tao [CHN] 0 100.00%
1084 Lu, Ye [CHN] 0 100.00%
1085 Bi, Haoming [CHN] 0 100.00%
1086 Zhang, Keyi [CHN] 0 100.00%
1087 Yang, Dehua [CHN] 0 100.00%
1088 Liu, Ruijun [CHN] 0 100.00%
1089 Wang, Jin [CHN] 0 100.00%
1090 Mei, Xiaodong [CHN] 0 100.00%
1091 Yu, Liye [CHN] 0 100.00%
1092 Liu, Yizhi [CHN] 0 100.00%
1093 Ma, Bokai [CHN] 0 100.00%
1094 Zhou, Yuanmei [CHN] 0 100.00%
1095 Feng, Peiran [CHN] 0 100.00%
1096 He, Shi [CHN] 0 100.00%
1097 Yang, Yuan [CHN] 0 100.00%
1098 Zhang, Bing4068 [CHN] 0 100.00%
1099 Wen, Ziqi [CHN] 0 100.00%
1100 Sun, Liang [CHN] 0 100.00%
1101 Jin, Apple [CHN] 0 100.00%
1102 Chen, Yiran [CHN] 0 100.00%
1103 Cui, Yilin [CHN] 0 100.00%
1104 Zhao, Jun [CHN] 0 100.00%
1105 Liu, Xiyu [CHN] 0 100.00%
1106 Liu, Haijia [CHN] 0 100.00%
1107 Fan, Jitao [CHN] 0 100.00%
1108 Shijie, Shang [CHN] 0 100.00%
1109 Chengyan, Shang [CHN] 0 100.00%
1110 Da, Jiawei [CHN] 0 100.00%
1111 Lu, Junling [CHN] 0 100.00%
1112 Ling, Xuchao [CHN] 0 100.00%
1113 Din, Enfeng [CHN] 0 100.00%
1114 Shao, Huanchong [CHN] 0 100.00%
1115 Zhang, Yi [CHN] 0 100.00%
1116 Xu, Ruitian [CHN] 0 100.00%
1117 Wang, Xiaoyu [CHN] 0 100.00%
1118 Zhou, Siwei [CHN] 0 100.00%
1119 Zhang, Zixiang [CHN] 0 100.00%
1120 Jiang, Jace [CHN] 0 100.00%
1121 Ye, Ke [CHN] 0 100.00%
1122 Zhao, Jian [CHN] 0 100.00%
1123 Xiao, Nan [CHN] 0 100.00%
1124 Jiao, Shichen [CHN] 0 100.00%
1125 Kong, Xianhong [CHN] 0 100.00%
1126 Wang, Jiayi [CHN] 0 100.00%
1127 Shi, Yue [CHN] 0 100.00%
1128 Yi Fan, Li [CHN] 0 100.00%
1129 Qu, Jun [CHN] 0 100.00%
1130 Li, Xueliang [CHN] 0 100.00%
1131 Li, Mengyuan [CHN] 0 100.00%
1132 Zhu, Jiayi [CHN] 0 100.00%
1133 Yang, Shuang6551 [CHN] 0 100.00%
1134 Xiang, Hongyang [CHN] 0 100.00%
1135 Xu, Wei [CHN] 0 100.00%
1136 Xi, Shijie [CHN] 0 100.00%
1137 Zhang, Yan [CHN] 0 100.00%
1138 Tao, Zhijun [CHN] 0 100.00%
1139 Shi, Lei [CHN] 0 100.00%
1140 Li, Zhenbo [CHN] 0 100.00%
1141 Peng, Junhui [CHN] 0 100.00%
1142 Chen, Hujian [CHN] 0 100.00%
1143 Shao, Yue [CHN] 0 100.00%
1144 Guo, Hongkai [CHN] 0 100.00%
1145 Li, Geng [CHN] 0 100.00%
1146 Li, Jiayu [CHN] 0 100.00%
1147 Bian, Feng [CHN] 0 100.00%
1148 Cheng, Mingjia [CHN] 0 100.00%
1149 Liu, Yi [CHN] 0 100.00%
1150 Terry, Terry [CHN] 0 100.00%
1151 Peng, Ying [CHN] 0 100.00%
1152 Xu, Junjie [CHN] 0 100.00%
1153 Li, Jingyang [CHN] 0 100.00%
1154 Cui, Hengrui [CHN] 0 100.00%
1155 Yu, Junhui [CHN] 0 100.00%
1156 Ren, Jiayin [CHN] 0 100.00%
1157 Chen, Shi [CHN] 0 100.00%
1158 Lu, Zhaoyang [CHN] 0 100.00%
1159 Bai, Xiangjun [CHN] 0 100.00%
1160 Liu, Tianze [CHN] 0 100.00%
1161 Wang, Dengnan [CHN] 0 100.00%
1162 Zheng, Xuchu [CHN] 0 100.00%
1163 Xiao, Yuchen [CHN] 0 100.00%
1164 Ni, Nong [CHN] 0 100.00%
1165 Zhang, Yuqing [CHN] 0 100.00%
1166 Hu, Eric [CHN] 0 100.00%
1167 Chai, Songqi [CHN] 0 100.00%
1168 Zhao, Yimin [CHN] 0 100.00%
1169 Li, Jiayuan4244 [CHN] 0 100.00%
1170 Ding, Wei [CHN] 0 100.00%
1171 Wang, Wenhan [CHN] 0 100.00%
1172 Zhang, Yu [CHN] 0 100.00%
1173 Hai, Xia [CHN] 0 100.00%
1174 Wang, Kai [CHN] 0 100.00%
1175 Zeng, Hui [CHN] 0 100.00%
1176 Dong, Ming [CHN] 0 100.00%
1177 Bi, Mingjie [CHN] 0 100.00%
1178 Yao, Yao [CHN] 0 100.00%
1179 Zhong, Chen [CHN] 0 100.00%
1180 Feng, Yuan [CHN] 0 100.00%
1181 zzVIPChang, Xuanyu [CHN] 0 100.00%
1182 zzVIPFu, Guanda [CHN] 0 100.00%
1183 zzVIPGu, Jiang [CHN] 0 100.00%
1184 zzVIPYi, Tong [CHN] 0 100.00%
1185 zzVIPSu, Weiran [CHN] 0 100.00%
1186 zzVIPHan, Zhuhui [CHN] 0 100.00%
1187 zzVIPGan, Run [CHN] 0 100.00%
1188 zzVIPZhou, Lihua [CHN] 0 100.00%
1189 zzVIPQing, Shaofeng [CHN] 0 100.00%
1190 zzVIPMeng, Xianghe [CHN] 0 100.00%
1191 zzVIPLi, Jiayu [CHN] 0 100.00%
1192 zzVIPLin, Mu [CHN] 0 100.00%
1193 zzVIPChen, Gong [CHN] 0 100.00%
1194 zzVIPRen, Chao [CHN] 0 100.00%
1195 zzVIPWu, Jingting [CHN] 0 100.00%
1196 zzVIPLi, Zhuang [CHN] 0 100.00%
1197 zzVIPZhang, Suqi [CHN] 0 100.00%
1198 zzVIPPan, Ying [CHN] 0 100.00%
1199 zzVIPWang, Page [CHN] 0 100.00%
1200 zzVIPTang, Jianhua [CHN] 0 100.00%
1201 zzVIPJi, Shuyi [CHN] 0 100.00%
1202 zzVIPJi, Haoming [CHN] 0 100.00%
1203 zzVIPGu, Zhiyin [CHN] 0 100.00%
1204 zzVIPLin, Shangwei [CHN] 0 100.00%
1205 wang, fanfei [CHN] 0 100.00%
1206 Wang, Sheng [CHN] 0 100.00%
1207 Dou, Ruzhuang [CHN] 0 100.00%
1208 Gao, Chen [CHN] 0 100.00%
1209 Pan, Tai [CHN] 0 100.00%
1210 Wang, Jiajie8770 [CHN] 0 100.00%
1211 Zhu, Jie8601 [CHN] 0 100.00%
1212 Chen, Weiji [CHN] 0 100.00%
1213 Huang, Helin [CHN] 0 100.00%
1214 Shi, Hanlin [CHN] 0 100.00%
1215 Wang, Ning [CHN] 0 100.00%
1216 Zhang, Jiyuan [CHN] 0 100.00%
1217 liu, mengtu [CHN] 0 100.00%
1218 Zhou, Xuanjie [CHN] 0 100.00%
1219 Zheng, Chen [CHN] 0 100.00%
1220 Lee, Jingyi [CHN] 0 100.00%
1221 Yao, Yi [CHN] 0 100.00%
1222 Liu, Shuhao [CHN] 0 100.00%
1223 Chen, Pingxiang [CHN] 0 100.00%
1224 Li, Bin [CHN] 0 100.00%
1225 Liu, Libo [CHN] 0 100.00%
1226 Liu, Shan [CHN] 0 100.00%
1227 Lu, Qing [CHN] 0 100.00%
1228 Zhu, Yuchen [CHN] 0 100.00%
1229 Wang, Meng [CHN] 0 100.00%
1230 Zhang, Ziyu [CHN] 0 100.00%
1231 Zhao, Xinyu [CHN] 0 100.00%
1232 Zhong, Zhihao [CHN] 0 100.00%
1233 Mu, Qi [CHN] 0 100.00%
1234 Tang, Yiping [CHN] 0 100.00%
1235 Huang, Zhonglin [CHN] 0 100.00%
1236 Jin, Xiaoyan [CHN] 0 100.00%
1237 YU, Xiang [CHN] 0 100.00%
1238 Li, Jing [CHN] 0 100.00%
1239 Zhang, Xuan [CHN] 0 100.00%
1240 Chen, Wei [CHN] 0 100.00%
1241 Yin, Jiahui [CHN] 0 100.00%
1242 Yu, Xiaoxiao [CHN] 0 100.00%
1243 li, jinye [CHN] 0 100.00%
1244 Liang, Yu [CHN] 0 100.00%
1245 cao, liming [CHN] 0 100.00%
1246 Wang, Yitao [CHN] 0 100.00%
1247 liang, ke [CHN] 0 100.00%
1248 Shang, Yi [CHN] 0 100.00%
1249 song, chan [CHN] 0 100.00%
1250 Zhang, Xiang Cheng [CHN] 0 100.00%
1251 Lu, Liuxiao [CHN] 0 100.00%
1252 Zhang, Si Da [CHN] 0 100.00%
1253 Zhao, Huifeng [CHN] 0 100.00%
1254 Du, Yuxiang [CHN] 0 100.00%
1255 Wenwen, Jiang [CHN] 0 100.00%
1256 Zhao, Xiaohu [CHN] 0 100.00%
1257 Xu, Danheng [CHN] 0 100.00%
1258 He, Yue [CHN] 0 100.00%
1259 Huck, David [USA] 0 100.00%
1260 Lim, Swee Weng [SGP] 0 100.00%
1261 Bell, Chris [CHN] 0 100.00%
1262 Zhao, Justin [USA] 0 100.00%
1263 Muralitheran, Hari [MYS] 0 100.00%
1264 Peschl, Lisa [DEU] 0 100.00%
1265 Aono, Kazuhisa [JPN] 0 100.00%
1266 Wu, Jungeng [CHN] 0 100.00%
1267 Huang, Chin Hsuan [TWN] 0 100.00%
1268 Chang, Yu-Chia [TWN] 0 100.00%
1269 Messner, David [AUS] 0 100.00%
1270 Harrison, Brady [USA] 0 100.00%
1271 Brown, Christine [USA] 0 100.00%
1272 Ji, Gang [CHN] 0 100.00%
1273 Hsieh, Po Chieh [TWN] 0 100.00%
1274 Detzner, Alexander [DEU] 0 100.00%
1275 Anderson, Brenton [USA] 0 100.00%
1276 Hatt, Scott [USA] 0 100.00%
1277 zzVIPYang, Xinwei [CHN] 0 100.00%
1278 Wong, Jevin Yuen Fan [CHN] 0 100.00%
1279 Arnal Aviño, Josep Llu [ESP] 0 100.00%
1280 Lim, Kun Qi [SGP] 0 100.00%
1281 Lim, Yu Xiang [SGP] 0 100.00%
1282 Jiang, Yunfei [USA] 0 100.00%
1283 Sherwood, Jason [CHN] 0 100.00%
1284 Yang, Changyuan [CHN] 0 100.00%
1285 Laskin, Lewis [USA] 0 100.00%
1286 Kang, Sung-jae [KOR] 0 100.00%
1287 Yijie, Dong [CHN] 0 100.00%

We use cookies on this site to personalize content and ads, provide social media features and analyze web traffic. By clicking YES, you are consenting for us to set cookies. (Learn more about cookies)

No, I want to find out more