ROUND 1 STANDINGS

Posted in Event Coverage on September 30, 2017

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Yazawa - Endou - Yamaji [-] 3 0.3333
2 Sasaki - Araki - Shibata [-] 3 0.3333
3 Kato - Nishizawa - Ushita [-] 3 0.3333
4 Aoki - Yokota - Nakamura [-] 3 0.3333
5 Mitsuhashi - Kurita - Goto [-] 3 0.3333
6 Kawasaki - Noguchi - Sakamoto [-] 3 0.3333
7 Kobayashi - Kawai - Saitou [-] 3 0.3333
8 Teramoto - Toshiyuki - Aoto [-] 3 0.3333
9 Sakamoto - Ohashi - Ochi [-] 3 0.3333
10 Son - Zhao - Sun [-] 3 0.3333
11 Yamada - Hasegawa - Takato [-] 3 0.3333
12 Kodama - Kanegawa - Yasufuku [-] 3 0.3333
13 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 3 0.3333
14 Masahide - Ishihara - Kazuhiro [-] 3 0.3333
15 Ishizaki - Nakai - Tsuda [-] 3 0.3333
16 Horiuchi - Yasuhiro - Takahashi [-] 3 0.3333
17 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.3333
18 Makino - Komori - Yoshiaki [-] 3 0.3333
19 Kwok - Hellman - Bridley [-] 3 0.3333
20 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 3 0.3333
21 Ooishi - Kudo - Ikebe [-] 3 0.3333
22 Furukawa - Yokoi - Hamada [-] 3 0.3333
23 Izumi - Iwasaki - Kawaguchi [-] 3 0.3333
24 Suzuki - Ehara - Ishikura [-] 3 0.3333
25 Shimokobe - Suzuki - Nagayama [-] 3 0.3333
26 Hagiwara - Arita - Fujimoto [-] 3 0.3333
27 Takeda - Iwaide - Kasuga [-] 3 0.3333
28 Kikuchi - Sasaki - Ebitani [-] 3 0.3333
29 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 3 0.3333
30 Ishii - Yoshihara - Kawai [-] 3 0.3333
31 Muto - Sakamoto - Matsumura [-] 3 0.3333
32 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 3 0.3333
33 Kuriyama - Chiba - Kotoge [-] 3 0.3333
34 Moroyama - Tezuka - Arakaki [-] 3 0.3333
35 Takeshita - Minami - Motegi [-] 3 0.3333
36 Chew - Lee - Dezani [-] 3 0.3333
37 Okabe - Kawashima - Sasaki [-] 3 0.3333
38 Yamada - Abe - Itou [-] 3 0.3333
39 Nonaka - Saito - Miyanokoshi [-] 3 0.3333
40 Kanehira - Takeda - Itou [-] 3 0.3333
41 Itoh - Maseguchi - Suzuki [-] 3 0.3333
42 Tomomura - Hirashima - Morofuji [-] 3 0.3333
43 Kikuchi - Sato - Sugimori [-] 3 0.3333
44 Hayashi - Mimasu - Umeno [-] 3 0.3333
45 Yoshida - Wada - Minamizuka [-] 3 0.3333
46 Watanabe - Kawano - Kimura [-] 3 0.3333
47 Arakida - Suzuki - Okamoto [-] 3 0.3333
48 Kawatsu - Endo - Tanaka [-] 3 0.3333
49 Murase - Hayata - Boku [-] 3 0.3333
50 Nishimura - Okuyama - Tamura [-] 3 0.3333
51 Hoyou - Kobayashi - Tanaka [-] 3 0.3333
52 Huang - Nam - Yam [-] 3 0.3333
53 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 3 0.3333
54 Chen - Liguo - Zhi [-] 3 0.3333
55 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 3 0.3333
56 Nagasaki - Yanase - Nakaigawa [-] 3 0.3333
57 Kanda - Kakinoki - Yoneda [-] 3 0.3333
58 Ideue - Tsuchida - Yoshimura [-] 3 0.3333
59 Saito - Sakai - Naide [-] 3 0.3333
60 Muraoka - Matsuyama - Nakamura [-] 3 0.3333
61 Sumihira - Kobayashi - Uzuki [-] 3 0.3333
62 Watanabe - Okada - Kawarada [-] 3 0.3333
63 Nakamura - Nakamura - Genno [-] 3 0.3333
64 Itou - Takagi - Kanegae [-] 3 0.3333
65 Nanba - Maruyama - Asaumi [-] 3 0.3333
66 Oonishi - Tamura - Hashimoto [-] 3 0.3333
67 Fujimoto - Omori - Asami [-] 3 0.3333
68 Okura - Morishita - Nakanishi [-] 3 0.3333
69 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 3 0.3333
70 Shinomiya - Takeda - Kondou [-] 3 0.3333
71 Kozaki - Mituyasu - Yoshifumi [-] 3 0.3333
72 Yabumoto - Kurihara - Nishihara [-] 3 0.3333
73 Akama - Shimada - Andou [-] 3 0.3333
74 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 3 0.3333
75 Yuuki - Fujimoto - Onoue [-] 3 0.3333
76 Yuuki - Furusawa - Furusawa [-] 3 0.3333
77 Inoue - Isurugi - Iwazaki [-] 3 0.3333
78 Asai - Okada - Katou [-] 3 0.3333
79 Nukita - Minoshima - Koizumi [-] 3 0.3333
80 Fujinuma - Higashimori - Saeki [-] 3 0.3333
81 Hatta - Mizutani - Yamakawa [-] 3 0.3333
82 Kurusu - Saida - Tateno [-] 3 0.3333
83 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 3 0.3333
84 Takeuchi - Kamizono - Terada [-] 3 0.3333
85 Oda - Babasaki - Masashi [-] 3 0.3333
86 Shimoyama - Minotani - Izawa [-] 3 0.3333
87 Takino - Yanaseko - Konda [-] 3 0.3333
88 Oosaka - Arisue - Hosokawa [-] 3 0.3333
89 Sato - Kawashima - Okamoto [-] 3 0.3333
90 Okajima - Fukumoto - Furusato [-] 3 0.3333
91 Usui - Yamada - Yamazaki [-] 3 0.3333
92 Yosiura - Katou - Kawanishi [-] 3 0.3333
93 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 3 0.3333
94 Kawazoe - Hatakeyama - Andou [-] 3 0.3333
95 Imai - Hiroki - Takami [-] 3 0.3333
96 Li - Patel - Lau [-] 3 0.3333
97 Nagano - Ando - Hasegawa [-] 3 0.3333
98 Date - Nitta - Imai [-] 3 0.3333
99 Matsubara - Mimidou - Noine [-] 3 0.3333
100 Kamiyama - Nomura - Hasebe [-] 3 0.3333
101 Masui - Takagi - Sato [-] 3 0.3333
102 Goodo - Fukuki - Yamagata [-] 3 0.3333
103 Hirayama - Aka - Takahira [-] 3 0.3333
104 Oshikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 3 0.3333
105 Yamane - Hirofumi - Kiyokawa [-] 3 0.3333
106 Komizo - Kutsuna - Takeuchi [-] 3 0.3333
107 Inokuchi - Iwahashi - Wada [-] 3 0.3333
108 Miyake - Nakada - Kidera [-] 3 0.3333
109 Magaki - Kato - Maeda [-] 3 0.3333
110 Higuchi - Hoshide - Kobayashi [-] 3 0.3333
111 Furukawa - Henmi - Inoue [-] 3 0.3333
112 Sugiyama - Baba - Yasuda [-] 3 0.3333
113 Taiyo - Yamada - Tedori [-] 3 0.3333
114 Hattori - Miotani - Asai [-] 3 0.3333
115 Arai - Itou - Taru [-] 3 0.3333
116 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 3 0.3333
117 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 3 0.3333
118 Oohashi - Kawabata - Tanimoto [-] 3 0.3333
119 Yamaguchi - Hiromasa - Hiromu [-] 3 0.3333
120 Obayashi - Umeda - Tomoyasu [-] 3 0.3333
121 Utsunomiya - Naoki - Murayama [-] 3 0.3333
122 Hirayama - Taniguchi - Tokuyama [-] 3 0.3333
123 Akiyama - Mitamura - Yanagida [-] 3 0.3333
124 Yamamura - Kanagawa - Tanaka [-] 3 0.3333
125 Koide - Mizutani - Sugai [-] 3 0.3333
126 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 3 0.3333
127 Shimizu - Hata - Ono [-] 3 0.3333
128 Ihara - Sugimoto - Kuroyanagi [-] 3 0.3333
129 Takao - Seki - Inoue [-] 3 0.3333
130 Nakatani - Suzuki - Ishijima [-] 3 0.3333
131 Kakumae - Kawasaki - Tamada [-] 3 0.3333
132 Tsutai - Ichii - Murata [-] 3 0.3333
133 Yuki - Yuto - Odagiri [-] 3 0.3333
134 Ando - Kawai - Shimizu [-] 3 0.3333
135 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 3 0.3333
136 Ichikawa - Mita - Nishizawa [-] 3 0.3333
137 Inagaki - Itou - Nishimura [-] 3 0.3333
138 Ogawa - Sato - Minamitani [-] 3 0.3333
139 Horie - Sekine - Shiota [-] 3 0.3333
140 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 3 0.3333
141 Toriumi - Arakane - Toyota [-] 3 0.3333
142 Okada - Shimizu - Matsumoto [-] 3 0.3333
143 Kato - Ikebata - Suzuike [-] 3 0.3333
144 Kumasaka - Iwama - Komiyama [-] 3 0.3333
145 Nihei - Sashida - Nakamura [-] 3 0.3333
146 Inui - Asakura - Yohara [-] 3 0.3333
147 Iwata - Fujikura - Takahashi [-] 3 0.3333
148 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 3 0.3333
149 Hagiwara - Yashiro - Yashiro [-] 3 0.3333
150 Nakata - Suzuki - Hirata [-] 3 0.3333
151 Hino - Ootani - Yamamura [-] 3 0.3333
152 Sakurabayashi - Yoshiki - Shimizu [-] 3 0.3333
153 Miyabe - Yoshizawa - Yamada [-] 3 0.3333
154 Kawamura - Nishida - Tsuruyama [-] 3 0.3333
155 Tsumura - Mori - Hirosawa [-] 3 0.3333
156 Kamo - Kamo - Konishi [-] 3 0.3333
157 Kai - Masahito - Usami [-] 3 0.3333
158 Aridome - Osawa - Shimura [-] 3 0.3333
159 Ichitaka - Nakagawa - Maruyama [-] 3 0.3333
160 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 3 0.3333
161 Takao - Takeshita - Matsumoto [-] 3 0.3333
162 Igeta - Murata - Okamura [-] 3 0.3333
163 Kondo - Iwamoto - Maegawa [-] 3 0.3333
164 Shiraishi - Hada - Nuruki [-] 3 0.3333
165 Kageyama - Yamaguchi - Yamaguchi [-] 3 0.3333
166 Arai - Suzuki - Kusakabe [-] 3 0.3333
167 Yoshida - Miyata - Takano [-] 3 0.3333
168 Furugen - Shinzato - Koyama [-] 3 0.3333
169 Kobayashi - Akira - Tomita [-] 3 0.3333
170 Tsuchihashi - Fujii - Nakai [-] 3 0.3333
171 Ono - Yokozawa - Kurihara [-] 3 0.3333
172 Iwami - Miyakawa - Hamachiyo [-] 3 0.3333
173 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 3 0.3333
174 Urakami - Tomoaki - Ueda [-] 3 0.3333
175 Kato - Machida - Yamazaki [-] 3 0.3333
176 Kurata - Sato - Higaki [-] 3 0.3333
177 Mizuno - Hasegawa - Kanno [-] 3 0.3333
178 Yoshida - Kouno - Tsukada [-] 3 0.3333
179 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 3 0.3333
180 Shimada - Nose - Takahashi [-] 3 0.3333
181 Senbokuya - Hashimoto - Suzuki [-] 3 0.3333
182 Aida - Yamaguchi - Gotou [-] 3 0.3333
183 Yanaka - Shiraishi - Hashimoto [-] 3 0.3333
184 Nakashima - Kawamura - Togawa [-] 3 0.3333
185 Akama - Hiroshima - Suzuki [-] 3 0.3333
186 Nakamura - Tsuchitani - Sugimoto [-] 3 0.3333
187 Tateyama - Nishino - Sugawara [-] 3 0.3333
188 Inoue - Seki - Kimura [-] 3 0.3333
189 Wakayama - Asahara - Kawasaki [-] 3 0.3333
190 Liu - Zhang - Wentao [-] 3 0.3333
191 Hiyama - Hasegawa - Enomoto [-] 3 0.3333
192 Wanibuchi - Kaido - Sato [-] 3 0.3333
193 Kazuki - Kuwashiro - Hurutani [-] 3 0.3333
194 Matsushige - Tanigawa - Nomura [-] 3 0.3333
195 Kawabata - Mitani - Tanaka [-] 3 0.3333
196 Watanabe - Hieda - Ogawa [-] 3 0.3333
197 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 3 0.3333
198 Kawaguchi - Kondo - Yuichiro [-] 3 0.3333
199 Hideya - Goto - Kawaguchi [-] 3 0.3333
200 Aoki - Kamachi - Simizu [-] 3 0.3333
201 Kubo - Sasaki - Kitamoto [-] 3 0.3333
202 Tanaka - Atsuji - Katagiri [-] 3 0.3333
203 Takashima - Hosoi - Nagao [-] 3 0.3333
204 Taniyama - Takumura - Narita [-] 3 0.3333
205 Atsushi - Hasegawa - Yamao [-] 3 0.3333
206 Yanou - Ogawa - Gou [-] 3 0.3333
207 Masato - Murata - Kunii [-] 3 0.3333
208 Saito - Nomiya - Mitsunaga [-] 3 0.3333
209 Mochizuki - Noto - Sarusawa [-] 3 0.3333
210 Sato - Yoshiteru - Makino [-] 3 0.3333
211 Takahashi - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 3 0.3333
212 Aota - Masataka - Yamagishi [-] 3 0.3333
213 Oshima - Ito - Nakano [-] 3 0.3333
214 Kashiwagi - Higuchi - Yoshikawa [-] 3 0.3333
215 Arai - Hanawa - Araki [-] 3 0.3333
216 Inoguchi - Yasutomi - Shigemasa [-] 3 0.3333
217 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 3 0.3333
218 Kanda - Okai - Okumura [-] 3 0.3333
219 Yamada - S - Hyu [-] 3 0.3333
220 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 3 0.3333
221 Kinoshita - Inazawa - Tabata [-] 3 0.3333
222 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 3 0.3333
223 Sakane - Sorada - Moriya [-] 3 0.3333
224 Niwa - Sato - Hosoya [-] 3 0.3333
225 Sato - Sato - Suzuki [-] 3 0.3333
226 Furukawa - Kadono - Yamane [-] 3 0.3333
227 Sekikawa - Ishihara - Umezawa [-] 3 0.3333
228 Kobayashi - Deguchi - Yoshida [-] 3 0.3333
229 Ikeda - Tasugi - Satoru [-] 3 0.3333
230 Yoshimoto - Ide - Taniguchi [-] 3 0.3333
231 Shimano - Komiyama - Fukuda [-] 3 0.3333
232 Hiwatashi - Kaneko - Osawa [-] 3 0.3333
233 Enomoto - Sakamoto - Kyo [-] 3 0.3333
234 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 3 0.3333
235 Arai - Kaku - Sato [-] 3 0.3333
236 Tanaka - Kato - Hitomi [-] 3 0.3333
237 Komachi - Nakamura - Hayasi [-] 3 0.3333
238 Itagaki - Sasaki - Mukai [-] 3 0.3333
239 Ogata - Honda - Sato [-] 3 0.3333
240 Takashi - Miyamoto - Ebihara [-] 3 0.3333
241 Honma - Nakamura - Tanaka [-] 3 0.3333
242 Wang - Deng - Wang [-] 3 0.3333
243 Yamamoto - Fujiwara - Iso [-] 3 0.3333
244 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 3 0.3333
245 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 3 0.3333
246 Moriya - Yamamiya - Atsuji [-] 3 0.3333
247 Takahashi - Kurikage - Esaki [-] 3 0.3333
248 Itou - Suematsu - Harada [-] 3 0.3333
249 Takeo - Hamaguchi - Komikado [-] 3 0.3333
250 Shikano - Ichikawa - Yoshimura [-] 3 0.3333
251 Watanabe - Tanahashi - Sato [-] 3 0.3333
252 Ikeda - Asakura - Nakamura [-] 3 0.3333
253 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 3 0.3333
254 Takahashi - Urasawa - Umehara [-] 3 0.3333
255 Saito - Kitagawa - Naito [-] 3 0.3333
256 Sun - Guo - Zhang [-] 3 0.3333
257 Yoshida - Kanaya - Ishikawa [-] 3 0.3333
258 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 3 0.3333
259 Kosaka - Nagoya - Uehara [-] 3 0.3333
260 Hasegawa - Shibata - Suzuki [-] 3 0.3333
261 Watanabe - Sakai - Hyoudou [-] 3 0.3333
262 Suzuki - Fuji - Itou [-] 3 0.3333
263 Kageyama - Ohkawa - Sanshirou [-] 3 0.3333
264 Nakamura - Akihiro - Sasaki [-] 3 0.3333
265 Jitsukawa - Masuno - Takagi [-] 3 0.3333
266 Ishimura - Mihara - Shimizu [-] 3 0.3333
267 Kashiwa - Ichijo - Endo [-] 3 0.3333
268 Baba - Nakura - Usui [-] 3 0.3333
269 Miura - Nunome - Mori [-] 3 0.3333
270 Takahashi - Watanabe - Kawagishi [-] 3 0.3333
271 Yasuda - Nemoto - Ojima [-] 1 0.3333
272 Onishi - Yanagawa - Hashimoto [-] 1 0.3333
273 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 1 0.3333
274 Oikawa - Hasegawa - Noguchi [-] 1 0.3333
275 Kobsyashi - Miyashita - Nagata [-] 1 0.3333
276 Kimura - Noto - Fujioka [-] 1 0.3333
277 Kim - Na - Suh [-] 1 0.3333
278 Oiso - Nakamura - Terasawa [-] 1 0.3333
279 Kimura - Watanabe - Kawakami [-] 1 0.3333
280 Hashimoto - Inoue - Adachi [-] 1 0.3333
281 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 1 0.3333
282 Hino - Gobara - Tsunoda [-] 1 0.3333
283 Aoki - Ookura - Koike [-] 1 0.3333
284 Samejima - Kanayama - Ota [-] 1 0.3333
285 Kikuchi - Igarashi - Kawakami [-] 1 0.3333
286 Yuasa - Arahori - Higono [-] 1 0.3333
287 Tokio - Takao - Sasaki [-] 1 0.3333
288 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 1 0.3333
289 Tanaka - Hagiya - Jinba [-] 0 1.0000
290 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 0 1.0000
291 Oshima - Nakamura - Kurata [-] 0 1.0000
292 Miura - Oohashi - Wachi [-] 0 1.0000
293 Noge - Chihiro - Amemiya [-] 0 1.0000
294 Adachi - Banba - Fukudome [-] 0 1.0000
295 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 1.0000
296 Sasaki - Minsu - Ishii [-] 0 1.0000
297 Okamura - Kumaoka - Masaoka [-] 0 1.0000
298 Yasui - Banno - Watanabe [-] 0 1.0000
299 Honda - Kuragasaki - Tashiro [-] 0 1.0000
300 Shoji - Goshima - Tanano [-] 0 1.0000
301 Uchida - Tamamura - Sugiura [-] 0 1.0000
302 Inagaki - Tsunoda - Watanabe [-] 0 1.0000
303 Morita - Sekino - Kataoka [-] 0 1.0000
304 Kitazawa - Yamamoto - Horikoshi [-] 0 1.0000
305 Omiya - Nakagawa - Ito [-] 0 1.0000
306 Saitou - Yamaguchi - Hayashi [-] 0 1.0000
307 Shinoda - Hirosawa - Ryota [-] 0 1.0000
308 Omura - Kunuki - Seko [-] 0 1.0000
309 Tanimoto - Akizuki - Yamane [-] 0 1.0000
310 Urabe - Ohno - Kitazawa [-] 0 1.0000
311 Omura - Yamamoto - Kaneko [-] 0 1.0000
312 Ishimaru - Ogata - Mori [-] 0 1.0000
313 Gondo - Makino - Saitou [-] 0 1.0000
314 Takashima - Kosho - Hiraki [-] 0 1.0000
315 Mutou - Kuroda - Kajita [-] 0 1.0000
316 Tanigaki - Mayaguchi - Matsumoto [-] 0 1.0000
317 Tokeshi - Ishikawa - Namisato [-] 0 1.0000
318 Ishikawa - Yamasaki - Pacis [-] 0 1.0000
319 Brown - Mcneace - Robertson [-] 0 1.0000
320 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 0 1.0000
321 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 0 1.0000
322 Kinugasa - Kawaguchi - Fujimori [-] 0 1.0000
323 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 0 1.0000
324 Iguma - Miyamoto - Morimitsu [-] 0 1.0000
325 Yusuke - Shibuya - Taichi [-] 0 1.0000
326 Takasu - Higaki - Yamaoka [-] 0 1.0000
327 Ueda - Koshikawa - Arai [-] 0 1.0000
328 Uematsu - Shiomi - Katsura [-] 0 1.0000
329 Hiramatsu - Saitou - Hara [-] 0 1.0000
330 Kurita - Iwasaki - Kabasawa [-] 0 1.0000
331 Tanaka - Kamiya - Ikai [-] 0 1.0000
332 Harada - Yada - Okada [-] 0 1.0000
333 Takamatu - Tanaka - Hayashi [-] 0 1.0000
334 Kobayashi - Matsumoto - Suga [-] 0 1.0000
335 Monbayashi - Suga - Yuta [-] 0 1.0000
336 Xiao - Weng - Xie [-] 0 1.0000
337 Kazuki - Yamada - Kubota [-] 0 1.0000
338 Miyawaki - Adachi - Kawamura [-] 0 1.0000
339 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 0 1.0000
340 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 0 1.0000
341 Abe - Takeuchi - Takaya [-] 0 1.0000
342 Kimura - Izumiya - Sako [-] 0 1.0000
343 Masukado - Kihara - Tanaka [-] 0 1.0000
344 Watanabe - Shimizu - Shimoyama [-] 0 1.0000
345 Fukushima - Kusanagi - Tarumi [-] 0 1.0000
346 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 0 1.0000
347 Hattori - Oikawa - Toriuchi [-] 0 1.0000
348 Kawakami - Kasai - Nakamura [-] 0 1.0000
349 Kumon - Namikawa - Sano [-] 0 1.0000
350 Nagakita - Okai - Maruyama [-] 0 1.0000
351 Arimatsu - Nakamura - Mochizuki [-] 0 1.0000
352 Usuyama - Hayata - Nakajima [-] 0 1.0000
353 Yahiro - Fukushima - Sudou [-] 0 1.0000
354 Fukuda - Seo - Suzuki [-] 0 1.0000
355 Kumagai - Ozawa - Saito [-] 0 1.0000
356 Uekusa - Tuchiya - Sugimoto [-] 0 1.0000
357 Hagiwara - Suzuki - Hayashi [-] 0 1.0000
358 Kawai - Kamata - Kaida [-] 0 1.0000
359 Omi - Koyanagi - Kamioka [-] 0 1.0000
360 Koh - Taira - Takai [-] 0 1.0000
361 Ideguchi - Nakamura - Fukutani [-] 0 1.0000
362 Matsuya - Hishida - Ueda [-] 0 1.0000
363 Takahashi - Miyawaki - Ookubo [-] 0 1.0000
364 Takaishi - Sakai - Ogawa [-] 0 1.0000
365 Takeuchi - Ookawa - Fukasawa [-] 0 1.0000
366 Tsubouchi - Goto - Itazu [-] 0 1.0000
367 Trachoo - Sivairikaroon - Prasitthikul [-] 0 1.0000
368 Jeon - Jung - Lee [-] 0 1.0000
369 Itou - Nomura - Murakami [-] 0 1.0000
370 Hirose - Murao - Mori [-] 0 1.0000
371 Takahashi - Murata - Yuma [-] 0 1.0000
372 Tanji - Yamada - Ota [-] 0 1.0000
373 Fujimura - Sato - Ishiguro [-] 0 1.0000
374 Hada - Kimonji - Hinohara [-] 0 1.0000
375 Takahashi - Nobe - Koyasu [-] 0 1.0000
376 Nagafuchi - Shibata - Takano [-] 0 1.0000
377 Matsushita - Naraya - Itou [-] 0 1.0000
378 Yuusuke - Amada - Toride [-] 0 1.0000
379 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 0 1.0000
380 Nakamichi - Ogata - Yoshimoto [-] 0 1.0000
381 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 0 1.0000
382 Sato - Yuta - Matumoto [-] 0 1.0000
383 Svitkine - Madill - Kaplow [-] 0 1.0000
384 Kasai - Fukasawa - Fukasawa [-] 0 1.0000
385 Imazawa - Wada - Shibata [-] 0 1.0000
386 Abe - Taketzuji - Henmi [-] 0 1.0000
387 Nakao - Sawada - Iwata [-] 0 1.0000
388 Higuchi - Senshuu - Maruno [-] 0 1.0000
389 Sasaki - Oota - Ichimura [-] 0 1.0000
390 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 0 1.0000
391 Imamura - Kokubo - Suzuki [-] 0 1.0000
392 Tsutsumi - Horibe - Hashimoto [-] 0 1.0000
393 Ota - Nishihara - Fukunaga [-] 0 1.0000
394 Sugita - Kinoshita - Ishida [-] 0 1.0000
395 Mitani - Nonaka - Kenji [-] 0 1.0000
396 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 0 1.0000
397 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 0 1.0000
398 Miyamoto - Katagiri - Aoi [-] 0 1.0000
399 Tanahashi - Wada - Ikenoko [-] 0 1.0000
400 Izumi - Kajiwara - Kabashima [-] 0 1.0000
401 Nagao - Yoshimori - Nagai [-] 0 1.0000
402 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 0 1.0000
403 Noguchi - Hatoyama - Shirakawa [-] 0 1.0000
404 Okada - Katakawa - Nobori [-] 0 1.0000
405 Hayashi - Kato - Hasizume [-] 0 1.0000
406 Kaminaga - Takano - Sugawara [-] 0 1.0000
407 Komuro - Abe - Hashimoto [-] 0 1.0000
408 Shimizu - Satou - Yazu [-] 0 1.0000
409 Tudsuki - Odachi - Higashida [-] 0 1.0000
410 Ohno - Katsu - Okamoto [-] 0 1.0000
411 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 0 1.0000
412 Irimajiri - Mizuno - Reona [-] 0 1.0000
413 Tanaka - Shoji - Igarashi [-] 0 1.0000
414 Wakita - Tamano - Wakita [-] 0 1.0000
415 Iwanaga - Otahara - Sato [-] 0 1.0000
416 Yamaguchi - Nakamura - Satou [-] 0 1.0000
417 Shimizu - Iwamoto - Kikuchi [-] 0 1.0000
418 Muroya - Sano - Sano [-] 0 1.0000
419 Hasegawa - Murata - Nishizawa [-] 0 1.0000
420 Ushikubo - Takeda - Iwaki [-] 0 1.0000
421 Ono - Uemoto - Ichihara [-] 0 1.0000
422 Yokokawa - Takao - Sekino [-] 0 1.0000
423 Ohbayashi - Matsuyama - Hasegawa [-] 0 1.0000
424 Sasaki - Sekikawa - Tanaka [-] 0 1.0000
425 Demura - Takeda - Shinya [-] 0 1.0000
426 Ohtake - Nishikawa - Deguchi [-] 0 1.0000
427 Izumi - Hasegawa - Masa [-] 0 1.0000
428 Otakeguchi - Horikawa - Nishimura [-] 0 1.0000
429 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 0 1.0000
430 Mizukami - Okura - Yoshiki [-] 0 1.0000
431 Adachi - Iwano - Zaizen [-] 0 1.0000
432 Mizuki - Nakamura - Yaguchi [-] 0 1.0000
433 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 0 1.0000
434 Buhong - Kim - Park [-] 0 1.0000
435 Toyokawa - Takade - Kanaya [-] 0 1.0000
436 Tanabe - Urata - Yoshimura [-] 0 1.0000
437 Ieiri - Fujima - Kozai [-] 0 1.0000
438 Ohashi - Kento - Sakamoto [-] 0 1.0000
439 Hayate - Yamaguchi - Onikiri [-] 0 1.0000
440 Azuma - Miyazono - Hirayama [-] 0 1.0000
441 Horiike - Miyake - Ryo [-] 0 1.0000
442 Sato - Nikaido - Sagae [-] 0 1.0000
443 Kobayasi - Okino - Matsumoto [-] 0 1.0000
444 Endo - Kunisada - Miyawaki [-] 0 1.0000
445 Omura - Nishihara - Sakurai [-] 0 1.0000
446 Ikeda - Oomori - Komatsu [-] 0 1.0000
447 Osuga - Okamura - Yasumoto [-] 0 1.0000
448 Isayama - Hasegawa - Iijima [-] 0 1.0000
449 Fukuji - Miyashita - Takita [-] 0 1.0000
450 Aizawa - Ieda - Ikeda [-] 0 1.0000
451 Miura - Narita - Fujita [-] 0 1.0000
452 Kawai - Yamada - Iwamoto [-] 0 1.0000
453 Maruyama - Matuura - Hayashi [-] 0 1.0000
454 Kouhei - Harada - Iwasaki [-] 0 1.0000
455 Riphat - Soh - Robb [-] 0 1.0000
456 Tezuka - Hayashi - Matsumura [-] 0 1.0000
457 Matsuzaki - Hashizume - Taguchi [-] 0 1.0000
458 Matsuda - Takagi - Miyazaki [-] 0 1.0000
459 Morishima - Moriya - Tange [-] 0 1.0000
460 Horie - Mashima - Muraoka [-] 0 1.0000
461 Masuda - Kimura - Tanaka [-] 0 1.0000
462 Hoshino - Yoshihara - Katsumata [-] 0 1.0000
463 Goto - Takahashi - Takahashi [-] 0 1.0000
464 Hirai - Igarashi - Shibata [-] 0 1.0000
465 Takara - Matsuzaki - Kohagura [-] 0 1.0000
466 Okubo - Kitsu - Takahashi [-] 0 1.0000
467 Matsumoto - Hayata - Yano [-] 0 1.0000
468 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 0 1.0000
469 Uzawa - Komatsu - Hattori [-] 0 1.0000
470 Sugiyama - Nakao - Takaizumi [-] 0 1.0000
471 Kai - Ogino - Oda [-] 0 1.0000
472 Asano - Ishikawa - Matsumoto [-] 0 1.0000
473 Nakamura - Kato - Kinoshita [-] 0 1.0000
474 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 0 1.0000
475 Sagara - Miwa - Tokumaru [-] 0 1.0000
476 Kamada - Matsui - Takada [-] 0 1.0000
477 Yoshimura - Seki - Sakuragi [-] 0 1.0000
478 Ogawa - Kakuuchi - Oota [-] 0 1.0000
479 Nitta - Nakae - Matsubara [-] 0 1.0000
480 Kobayashi - Iwata - Masuda [-] 0 1.0000
481 Saito - Asada - Iwasaki [-] 0 1.0000
482 Fujioka - Masaya - Maniwa [-] 0 1.0000
483 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 0 1.0000
484 Nohara - Arai - Goto [-] 0 1.0000
485 Kurita - Tansei - Tutumi [-] 0 1.0000
486 Masahiro - Okawa - Sakamoto [-] 0 1.0000
487 Kobayashi - Sibata - Watanabe [-] 0 1.0000
488 Kojima - Taniguchi - Matsuura [-] 0 1.0000
489 Yamamoto - Nishina - Maeda [-] 0 1.0000
490 Takaaki - Matsumoto - Ota [-] 0 1.0000
491 Muto - Yamagami - Maruo [-] 0 1.0000
492 Machida - Negishi - Omuta [-] 0 1.0000
493 Nakai - Ishikawa - Ogura [-] 0 1.0000
494 Kagami - Kimura - Shimizu [-] 0 1.0000
495 Azechi - Matsuda - Kouki [-] 0 1.0000
496 Kabeya - Yoshino - Hukuoka [-] 0 1.0000
497 Ueda - Hasegawa - Morikawa [-] 0 1.0000
498 Yabuta - Sato - Nagami [-] 0 1.0000
499 Kawahama - Kamo - Tsujikawa [-] 0 1.0000
500 Tanabe - Kato - Ando [-] 0 1.0000
501 Tanaka - Nakajou - Shimizu [-] 0 1.0000
502 Fujisawa - Orihara - Endo [-] 0 1.0000
503 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 0 1.0000
504 Hama - Katsunori - Ayumu [-] 0 1.0000
505 Takamatsu - Matsumura - Yosuke [-] 0 1.0000
506 Shinohara - Takahashi - Yoshii [-] 0 1.0000
507 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 0 1.0000
508 Tajima - Oshimi - Suzuki [-] 0 1.0000
509 Tay - Yaocheng - Tan [-] 0 1.0000
510 Takafuji - Yasue - Kaga [-] 0 1.0000
511 Murayama - Haritani - Ohara [-] 0 1.0000
512 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 0 1.0000
513 Kotani - Tomita - Fukuda [-] 0 1.0000
514 Tsujimoto - Nishimoto - Kazutaka [-] 0 1.0000
515 Miyake - Kato - Saito [-] 0 1.0000
516 Yamamoto - Kitahara - Yukuhiro [-] 0 1.0000
517 Nakazima - Yamauchi - Oosasa [-] 0 1.0000
518 Shikama - Hirano - Kasahara [-] 0 1.0000
519 Umesaki - Natsume - Kudo [-] 0 1.0000
520 Noie - Takahashi - Yokoyama [-] 0 1.0000
521 Hiroki - Oono - Aimura [-] 0 1.0000
522 Matsuyama - Watanabe - Imura [-] 0 1.0000
523 Takeuchi - Tsunoda - Tanaka [-] 0 1.0000
524 Kimata - Iwasaki - Mizuno [-] 0 1.0000
525 Kakimoto - Tsukamoto - Isomura [-] 0 1.0000
526 Sato - Takada - Kogure [-] 0 1.0000
527 Lyu - Jhang - Han [-] 0 1.0000
528 Hasegawa - Kawakami - Sasaki [-] 0 1.0000
529 Oosumi - Hasegawa - Takesita [-] 0 1.0000
530 Matsumoto - Uehara - Eiichi [-] 0 1.0000
531 Manoshiro - Shintani - Shishino [-] 0 1.0000
532 Kobayashi - Nakajima - Sudou [-] 0 1.0000
533 Matsui - Suzuki - Tanaka [-] 0 1.0000
534 Takano - Yutaka - Yoshioka [-] 0 1.0000
535 Mizutani - Fujita - Kanai [-] 0 1.0000
536 Kisa - Uchida - Tsuchie [-] 0 1.0000
537 Inoue - Hiroaki - Kawashima [-] 0 1.0000
538 Tsuruoka - Ohshiba - Kikutani [-] 0 1.0000
539 Tsutsumi - Agemura - Mori [-] 0 1.0000
540 Kamimura - Syoriken - Takeyama [-] 0 1.0000
541 Sezume - Hunamoto - Koike [-] 0 1.0000
542 Asada - Koike - Yamamoto [-] 0 1.0000
543 Sato - Suzuki - Satou [-] 0 1.0000
544 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 0 1.0000
545 Kobayashi - Norikazu - Sakurai [-] 0 1.0000
546 Obata - Kokubun - Tomiyama [-] 0 1.0000
547 Goto - Inuzuka - Yamaguchi [-] 0 1.0000
548 Sefiyadi - Julianto - Suryadhi [-] 0 1.0000
549 Kazami - Karasawa - Kibe [-] 0 1.0000
550 Masayuki - Numata - Mitome [-] 0 1.0000
551 Tamai - Takata - Nakamura [-] 0 1.0000
552 Yin - Xie - Wang [-] 0 1.0000
553 Nagaoka - Shinsuke - Fujita [-] 0 1.0000
554 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 0 1.0000
555 Tobe - Kuriiwa - Komori [-] 0 1.0000
556 Nishiyori - Nishi - Ueha [-] 0 1.0000
557 Ichikawa - Segou - Taki [-] 0 1.0000
558 Ohori - Matsumoto - Tachibana [-] 0 1.0000

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All