ROUND 2 STANDINGS

Posted in Event Coverage on September 30, 2017

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Tomomura - Hirashima - Morofuji [-] 6 0.5000
2 Mitsuhashi - Kurita - Goto [-] 6 0.5000
3 Kawasaki - Noguchi - Sakamoto [-] 6 0.5000
4 Sakamoto - Ohashi - Ochi [-] 6 0.5000
5 Son - Zhao - Sun [-] 6 0.5000
6 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 6 0.5000
7 Horiuchi - Yasuhiro - Takahashi [-] 6 0.5000
8 Makino - Komori - Yoshiaki [-] 6 0.5000
9 Kwok - Hellman - Bridley [-] 6 0.5000
10 Ooishi - Kudo - Ikebe [-] 6 0.5000
11 Furukawa - Yokoi - Hamada [-] 6 0.5000
12 Izumi - Iwasaki - Kawaguchi [-] 6 0.5000
13 Shimokobe - Suzuki - Nagayama [-] 6 0.5000
14 Muto - Sakamoto - Matsumura [-] 6 0.5000
15 Chew - Lee - Dezani [-] 6 0.5000
16 Okabe - Kawashima - Sasaki [-] 6 0.5000
17 Itoh - Maseguchi - Suzuki [-] 6 0.5000
18 Hayashi - Mimasu - Umeno [-] 6 0.5000
19 Arakida - Suzuki - Okamoto [-] 6 0.5000
20 Kawatsu - Endo - Tanaka [-] 6 0.5000
21 Hoyou - Kobayashi - Tanaka [-] 6 0.5000
22 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 6 0.5000
23 Nagasaki - Yanase - Nakaigawa [-] 6 0.5000
24 Saito - Sakai - Naide [-] 6 0.5000
25 Nakamura - Nakamura - Genno [-] 6 0.5000
26 Akama - Shimada - Andou [-] 6 0.5000
27 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 6 0.5000
28 Shimoyama - Minotani - Izawa [-] 6 0.5000
29 Okajima - Fukumoto - Furusato [-] 6 0.5000
30 Yosiura - Katou - Kawanishi [-] 6 0.5000
31 Kawazoe - Hatakeyama - Andou [-] 6 0.5000
32 Miyake - Nakada - Kidera [-] 6 0.5000
33 Arai - Itou - Taru [-] 6 0.5000
34 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 6 0.5000
35 Takao - Seki - Inoue [-] 6 0.5000
36 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 6 0.5000
37 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 6 0.5000
38 Kumasaka - Iwama - Komiyama [-] 6 0.5000
39 Hagiwara - Yashiro - Yashiro [-] 6 0.5000
40 Kai - Masahito - Usami [-] 6 0.5000
41 Takao - Takeshita - Matsumoto [-] 6 0.5000
42 Igeta - Murata - Okamura [-] 6 0.5000
43 Kondo - Iwamoto - Maegawa [-] 6 0.5000
44 Arai - Suzuki - Kusakabe [-] 6 0.5000
45 Kobayashi - Akira - Tomita [-] 6 0.5000
46 Kato - Machida - Yamazaki [-] 6 0.5000
47 Shimada - Nose - Takahashi [-] 6 0.5000
48 Aida - Yamaguchi - Gotou [-] 6 0.5000
49 Tateyama - Nishino - Sugawara [-] 6 0.5000
50 Hiyama - Hasegawa - Enomoto [-] 6 0.5000
51 Tanaka - Atsuji - Katagiri [-] 6 0.5000
52 Saito - Nomiya - Mitsunaga [-] 6 0.5000
53 Arai - Hanawa - Araki [-] 6 0.5000
54 Niwa - Sato - Hosoya [-] 6 0.5000
55 Shimano - Komiyama - Fukuda [-] 6 0.5000
56 Hiwatashi - Kaneko - Osawa [-] 6 0.5000
57 Tanaka - Kato - Hitomi [-] 6 0.5000
58 Takashi - Miyamoto - Ebihara [-] 6 0.5000
59 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 6 0.5000
60 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 6 0.5000
61 Takahashi - Urasawa - Umehara [-] 6 0.5000
62 Sun - Guo - Zhang [-] 6 0.5000
63 Kosaka - Nagoya - Uehara [-] 6 0.5000
64 Nakamura - Akihiro - Sasaki [-] 6 0.5000
65 Baba - Nakura - Usui [-] 6 0.5000
66 Sasaki - Araki - Shibata [-] 6 0.4167
67 Masahide - Ishihara - Kazuhiro [-] 6 0.4167
68 Suzuki - Ehara - Ishikura [-] 6 0.4167
69 Takeda - Iwaide - Kasuga [-] 6 0.4167
70 Kikuchi - Sasaki - Ebitani [-] 6 0.4167
71 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 6 0.4167
72 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 6 0.4167
73 Kuriyama - Chiba - Kotoge [-] 6 0.4167
74 Murase - Hayata - Boku [-] 6 0.4167
75 Huang - Nam - Yam [-] 6 0.4167
76 Chen - Liguo - Zhi [-] 6 0.4167
77 Muraoka - Matsuyama - Nakamura [-] 6 0.4167
78 Sumihira - Kobayashi - Uzuki [-] 6 0.4167
79 Nanba - Maruyama - Asaumi [-] 6 0.4167
80 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 6 0.4167
81 Kozaki - Mituyasu - Yoshifumi [-] 6 0.4167
82 Yabumoto - Kurihara - Nishihara [-] 6 0.4167
83 Asai - Okada - Katou [-] 6 0.4167
84 Nukita - Minoshima - Koizumi [-] 6 0.4167
85 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6 0.4167
86 Takeuchi - Kamizono - Terada [-] 6 0.4167
87 Oda - Babasaki - Masashi [-] 6 0.4167
88 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 6 0.4167
89 Li - Patel - Lau [-] 6 0.4167
90 Nagano - Ando - Hasegawa [-] 6 0.4167
91 Date - Nitta - Imai [-] 6 0.4167
92 Hirayama - Aka - Takahira [-] 6 0.4167
93 Oshikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 6 0.4167
94 Higuchi - Hoshide - Kobayashi [-] 6 0.4167
95 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 6 0.4167
96 Yamaguchi - Hiromasa - Hiromu [-] 6 0.4167
97 Obayashi - Umeda - Tomoyasu [-] 6 0.4167
98 Hirayama - Taniguchi - Tokuyama [-] 6 0.4167
99 Akiyama - Mitamura - Yanagida [-] 6 0.4167
100 Ihara - Sugimoto - Kuroyanagi [-] 6 0.4167
101 Nakatani - Suzuki - Ishijima [-] 6 0.4167
102 Kakumae - Kawasaki - Tamada [-] 6 0.4167
103 Ogawa - Sato - Minamitani [-] 6 0.4167
104 Horie - Sekine - Shiota [-] 6 0.4167
105 Toriumi - Arakane - Toyota [-] 6 0.4167
106 Kato - Ikebata - Suzuike [-] 6 0.4167
107 Inui - Asakura - Yohara [-] 6 0.4167
108 Hino - Ootani - Yamamura [-] 6 0.4167
109 Sakurabayashi - Yoshiki - Shimizu [-] 6 0.4167
110 Miyabe - Yoshizawa - Yamada [-] 6 0.4167
111 Kawamura - Nishida - Tsuruyama [-] 6 0.4167
112 Tsumura - Mori - Hirosawa [-] 6 0.4167
113 Aridome - Osawa - Shimura [-] 6 0.4167
114 Ono - Yokozawa - Kurihara [-] 6 0.4167
115 Urakami - Tomoaki - Ueda [-] 6 0.4167
116 Liu - Zhang - Wentao [-] 6 0.4167
117 Wanibuchi - Kaido - Sato [-] 6 0.4167
118 Kawabata - Mitani - Tanaka [-] 6 0.4167
119 Yanou - Ogawa - Gou [-] 6 0.4167
120 Sato - Yoshiteru - Makino [-] 6 0.4167
121 Kashiwagi - Higuchi - Yoshikawa [-] 6 0.4167
122 Inoguchi - Yasutomi - Shigemasa [-] 6 0.4167
123 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 6 0.4167
124 Sakane - Sorada - Moriya [-] 6 0.4167
125 Kobayashi - Deguchi - Yoshida [-] 6 0.4167
126 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 6 0.4167
127 Itagaki - Sasaki - Mukai [-] 6 0.4167
128 Yamamoto - Fujiwara - Iso [-] 6 0.4167
129 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 6 0.4167
130 Yoshida - Kanaya - Ishikawa [-] 6 0.4167
131 Watanabe - Sakai - Hyoudou [-] 6 0.4167
132 Suzuki - Fuji - Itou [-] 6 0.4167
133 Fujinuma - Higashimori - Saeki [-] 4 0.5833
134 Kageyama - Yamaguchi - Yamaguchi [-] 4 0.5833
135 Kato - Nishizawa - Ushita [-] 4 0.5000
136 Kanehira - Takeda - Itou [-] 4 0.5000
137 Imai - Hiroki - Takami [-] 4 0.5000
138 Takahashi - Watanabe - Kawagishi [-] 4 0.5000
139 Onishi - Yanagawa - Hashimoto [-] 4 0.5000
140 Kimura - Noto - Fujioka [-] 4 0.5000
141 Kim - Na - Suh [-] 4 0.5000
142 Oiso - Nakamura - Terasawa [-] 4 0.5000
143 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 4 0.5000
144 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 4 0.5000
145 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 4 0.3333
146 Oikawa - Hasegawa - Noguchi [-] 4 0.3333
147 Samejima - Kanayama - Ota [-] 4 0.3333
148 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 3 1.0000
149 Kobayashi - Kawai - Saitou [-] 3 0.7500
150 Ishii - Yoshihara - Kawai [-] 3 0.7500
151 Kikuchi - Sato - Sugimori [-] 3 0.7500
152 Nishimura - Okuyama - Tamura [-] 3 0.7500
153 Watanabe - Okada - Kawarada [-] 3 0.7500
154 Itou - Takagi - Kanegae [-] 3 0.7500
155 Oonishi - Tamura - Hashimoto [-] 3 0.7500
156 Fujimoto - Omori - Asami [-] 3 0.7500
157 Okura - Morishita - Nakanishi [-] 3 0.7500
158 Shinomiya - Takeda - Kondou [-] 3 0.7500
159 Yuuki - Fujimoto - Onoue [-] 3 0.7500
160 Inoue - Isurugi - Iwazaki [-] 3 0.7500
161 Kurusu - Saida - Tateno [-] 3 0.7500
162 Takino - Yanaseko - Konda [-] 3 0.7500
163 Oosaka - Arisue - Hosokawa [-] 3 0.7500
164 Sato - Kawashima - Okamoto [-] 3 0.7500
165 Usui - Yamada - Yamazaki [-] 3 0.7500
166 Kamiyama - Nomura - Hasebe [-] 3 0.7500
167 Masui - Takagi - Sato [-] 3 0.7500
168 Goodo - Fukuki - Yamagata [-] 3 0.7500
169 Yamane - Hirofumi - Kiyokawa [-] 3 0.7500
170 Furukawa - Henmi - Inoue [-] 3 0.7500
171 Sugiyama - Baba - Yasuda [-] 3 0.7500
172 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 3 0.7500
173 Yuki - Yuto - Odagiri [-] 3 0.7500
174 Ando - Kawai - Shimizu [-] 3 0.7500
175 Iwata - Fujikura - Takahashi [-] 3 0.7500
176 Nakata - Suzuki - Hirata [-] 3 0.7500
177 Ichitaka - Nakagawa - Maruyama [-] 3 0.7500
178 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 3 0.7500
179 Furugen - Shinzato - Koyama [-] 3 0.7500
180 Tsuchihashi - Fujii - Nakai [-] 3 0.7500
181 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 3 0.7500
182 Kurata - Sato - Higaki [-] 3 0.7500
183 Yoshida - Kouno - Tsukada [-] 3 0.7500
184 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 3 0.7500
185 Senbokuya - Hashimoto - Suzuki [-] 3 0.7500
186 Yanaka - Shiraishi - Hashimoto [-] 3 0.7500
187 Nakashima - Kawamura - Togawa [-] 3 0.7500
188 Wakayama - Asahara - Kawasaki [-] 3 0.7500
189 Matsushige - Tanigawa - Nomura [-] 3 0.7500
190 Watanabe - Hieda - Ogawa [-] 3 0.7500
191 Kawaguchi - Kondo - Yuichiro [-] 3 0.7500
192 Aoki - Kamachi - Simizu [-] 3 0.7500
193 Taniyama - Takumura - Narita [-] 3 0.7500
194 Mochizuki - Noto - Sarusawa [-] 3 0.7500
195 Aota - Masataka - Yamagishi [-] 3 0.7500
196 Kanda - Okai - Okumura [-] 3 0.7500
197 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 3 0.7500
198 Kinoshita - Inazawa - Tabata [-] 3 0.7500
199 Sekikawa - Ishihara - Umezawa [-] 3 0.7500
200 Yoshimoto - Ide - Taniguchi [-] 3 0.7500
201 Arai - Kaku - Sato [-] 3 0.7500
202 Komachi - Nakamura - Hayasi [-] 3 0.7500
203 Ogata - Honda - Sato [-] 3 0.7500
204 Honma - Nakamura - Tanaka [-] 3 0.7500
205 Wang - Deng - Wang [-] 3 0.7500
206 Moriya - Yamamiya - Atsuji [-] 3 0.7500
207 Takeo - Hamaguchi - Komikado [-] 3 0.7500
208 Shikano - Ichikawa - Yoshimura [-] 3 0.7500
209 Saito - Kitagawa - Naito [-] 3 0.7500
210 Hasegawa - Shibata - Suzuki [-] 3 0.7500
211 Kageyama - Ohkawa - Sanshirou [-] 3 0.7500
212 Jitsukawa - Masuno - Takagi [-] 3 0.7500
213 Yazawa - Endou - Yamaji [-] 3 0.6667
214 Aoki - Yokota - Nakamura [-] 3 0.6667
215 Teramoto - Toshiyuki - Aoto [-] 3 0.6667
216 Yamada - Hasegawa - Takato [-] 3 0.6667
217 Kodama - Kanegawa - Yasufuku [-] 3 0.6667
218 Ishizaki - Nakai - Tsuda [-] 3 0.6667
219 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.6667
220 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 3 0.6667
221 Hagiwara - Arita - Fujimoto [-] 3 0.6667
222 Moroyama - Tezuka - Arakaki [-] 3 0.6667
223 Takeshita - Minami - Motegi [-] 3 0.6667
224 Yamada - Abe - Itou [-] 3 0.6667
225 Nonaka - Saito - Miyanokoshi [-] 3 0.6667
226 Yoshida - Wada - Minamizuka [-] 3 0.6667
227 Watanabe - Kawano - Kimura [-] 3 0.6667
228 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 3 0.6667
229 Kanda - Kakinoki - Yoneda [-] 3 0.6667
230 Ideue - Tsuchida - Yoshimura [-] 3 0.6667
231 Yuuki - Furusawa - Furusawa [-] 3 0.6667
232 Hatta - Mizutani - Yamakawa [-] 3 0.6667
233 Matsubara - Mimidou - Noine [-] 3 0.6667
234 Komizo - Kutsuna - Takeuchi [-] 3 0.6667
235 Inokuchi - Iwahashi - Wada [-] 3 0.6667
236 Magaki - Kato - Maeda [-] 3 0.6667
237 Taiyo - Yamada - Tedori [-] 3 0.6667
238 Hattori - Miotani - Asai [-] 3 0.6667
239 Oohashi - Kawabata - Tanimoto [-] 3 0.6667
240 Utsunomiya - Naoki - Murayama [-] 3 0.6667
241 Yamamura - Kanagawa - Tanaka [-] 3 0.6667
242 Koide - Mizutani - Sugai [-] 3 0.6667
243 Shimizu - Hata - Ono [-] 3 0.6667
244 Tsutai - Ichii - Murata [-] 3 0.6667
245 Ichikawa - Mita - Nishizawa [-] 3 0.6667
246 Inagaki - Itou - Nishimura [-] 3 0.6667
247 Okada - Shimizu - Matsumoto [-] 3 0.6667
248 Nihei - Sashida - Nakamura [-] 3 0.6667
249 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 3 0.6667
250 Kamo - Kamo - Konishi [-] 3 0.6667
251 Shiraishi - Hada - Nuruki [-] 3 0.6667
252 Yoshida - Miyata - Takano [-] 3 0.6667
253 Iwami - Miyakawa - Hamachiyo [-] 3 0.6667
254 Mizuno - Hasegawa - Kanno [-] 3 0.6667
255 Akama - Hiroshima - Suzuki [-] 3 0.6667
256 Nakamura - Tsuchitani - Sugimoto [-] 3 0.6667
257 Inoue - Seki - Kimura [-] 3 0.6667
258 Kazuki - Kuwashiro - Hurutani [-] 3 0.6667
259 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 3 0.6667
260 Hideya - Goto - Kawaguchi [-] 3 0.6667
261 Kubo - Sasaki - Kitamoto [-] 3 0.6667
262 Takashima - Hosoi - Nagao [-] 3 0.6667
263 Atsushi - Hasegawa - Yamao [-] 3 0.6667
264 Masato - Murata - Kunii [-] 3 0.6667
265 Takahashi - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 3 0.6667
266 Oshima - Ito - Nakano [-] 3 0.6667
267 Yamada - S - Hyu [-] 3 0.6667
268 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 3 0.6667
269 Sato - Sato - Suzuki [-] 3 0.6667
270 Furukawa - Kadono - Yamane [-] 3 0.6667
271 Ikeda - Tasugi - Satoru [-] 3 0.6667
272 Enomoto - Sakamoto - Kyo [-] 3 0.6667
273 Takahashi - Kurikage - Esaki [-] 3 0.6667
274 Itou - Suematsu - Harada [-] 3 0.6667
275 Watanabe - Tanahashi - Sato [-] 3 0.6667
276 Ikeda - Asakura - Nakamura [-] 3 0.6667
277 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 3 0.6667
278 Ishimura - Mihara - Shimizu [-] 3 0.6667
279 Kashiwa - Ichijo - Endo [-] 3 0.6667
280 Miura - Nunome - Mori [-] 3 0.6667
281 Adachi - Banba - Fukudome [-] 3 0.6667
282 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 3 0.6667
283 Morita - Sekino - Kataoka [-] 3 0.6667
284 Omura - Kunuki - Seko [-] 3 0.6667
285 Iguma - Miyamoto - Morimitsu [-] 3 0.6667
286 Takasu - Higaki - Yamaoka [-] 3 0.6667
287 Ueda - Koshikawa - Arai [-] 3 0.6667
288 Takamatu - Tanaka - Hayashi [-] 3 0.6667
289 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 3 0.6667
290 Abe - Takeuchi - Takaya [-] 3 0.6667
291 Fukuda - Seo - Suzuki [-] 3 0.6667
292 Kumagai - Ozawa - Saito [-] 3 0.6667
293 Uekusa - Tuchiya - Sugimoto [-] 3 0.6667
294 Koh - Taira - Takai [-] 3 0.6667
295 Tanji - Yamada - Ota [-] 3 0.6667
296 Takahashi - Nobe - Koyasu [-] 3 0.6667
297 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 3 0.6667
298 Sasaki - Oota - Ichimura [-] 3 0.6667
299 Tsutsumi - Horibe - Hashimoto [-] 3 0.6667
300 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 3 0.6667
301 Tanahashi - Wada - Ikenoko [-] 3 0.6667
302 Ohno - Katsu - Okamoto [-] 3 0.6667
303 Irimajiri - Mizuno - Reona [-] 3 0.6667
304 Tanaka - Shoji - Igarashi [-] 3 0.6667
305 Yamaguchi - Nakamura - Satou [-] 3 0.6667
306 Shimizu - Iwamoto - Kikuchi [-] 3 0.6667
307 Hasegawa - Murata - Nishizawa [-] 3 0.6667
308 Ohtake - Nishikawa - Deguchi [-] 3 0.6667
309 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 3 0.6667
310 Buhong - Kim - Park [-] 3 0.6667
311 Kobayasi - Okino - Matsumoto [-] 3 0.6667
312 Ikeda - Oomori - Komatsu [-] 3 0.6667
313 Miura - Narita - Fujita [-] 3 0.6667
314 Kawai - Yamada - Iwamoto [-] 3 0.6667
315 Maruyama - Matuura - Hayashi [-] 3 0.6667
316 Tezuka - Hayashi - Matsumura [-] 3 0.6667
317 Morishima - Moriya - Tange [-] 3 0.6667
318 Okubo - Kitsu - Takahashi [-] 3 0.6667
319 Uzawa - Komatsu - Hattori [-] 3 0.6667
320 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 3 0.6667
321 Sagara - Miwa - Tokumaru [-] 3 0.6667
322 Yoshimura - Seki - Sakuragi [-] 3 0.6667
323 Kojima - Taniguchi - Matsuura [-] 3 0.6667
324 Kawahama - Kamo - Tsujikawa [-] 3 0.6667
325 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 3 0.6667
326 Tajima - Oshimi - Suzuki [-] 3 0.6667
327 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 3 0.6667
328 Yamamoto - Kitahara - Yukuhiro [-] 3 0.6667
329 Kimata - Iwasaki - Mizuno [-] 3 0.6667
330 Lyu - Jhang - Han [-] 3 0.6667
331 Hasegawa - Kawakami - Sasaki [-] 3 0.6667
332 Oosumi - Hasegawa - Takesita [-] 3 0.6667
333 Kamimura - Syoriken - Takeyama [-] 3 0.6667
334 Sezume - Hunamoto - Koike [-] 3 0.6667
335 Asada - Koike - Yamamoto [-] 3 0.6667
336 Sato - Suzuki - Satou [-] 3 0.6667
337 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 3 0.6667
338 Goto - Inuzuka - Yamaguchi [-] 3 0.6667
339 Sefiyadi - Julianto - Suryadhi [-] 3 0.6667
340 Kazami - Karasawa - Kibe [-] 3 0.6667
341 Masayuki - Numata - Mitome [-] 3 0.6667
342 Yin - Xie - Wang [-] 3 0.6667
343 Nagaoka - Shinsuke - Fujita [-] 3 0.6667
344 Ichikawa - Segou - Taki [-] 3 0.6667
345 Fukushima - Kusanagi - Tarumi [-] 3 0.5000
346 Sato - Nikaido - Sagae [-] 3 0.5000
347 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 3 0.4167
348 Oshima - Nakamura - Kurata [-] 3 0.4167
349 Miura - Oohashi - Wachi [-] 3 0.4167
350 Yasui - Banno - Watanabe [-] 3 0.4167
351 Uchida - Tamamura - Sugiura [-] 3 0.4167
352 Kitazawa - Yamamoto - Horikoshi [-] 3 0.4167
353 Saitou - Yamaguchi - Hayashi [-] 3 0.4167
354 Shinoda - Hirosawa - Ryota [-] 3 0.4167
355 Omura - Yamamoto - Kaneko [-] 3 0.4167
356 Ishimaru - Ogata - Mori [-] 3 0.4167
357 Ishikawa - Yamasaki - Pacis [-] 3 0.4167
358 Kinugasa - Kawaguchi - Fujimori [-] 3 0.4167
359 Uematsu - Shiomi - Katsura [-] 3 0.4167
360 Kazuki - Yamada - Kubota [-] 3 0.4167
361 Kimura - Izumiya - Sako [-] 3 0.4167
362 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 3 0.4167
363 Nagakita - Okai - Maruyama [-] 3 0.4167
364 Ideguchi - Nakamura - Fukutani [-] 3 0.4167
365 Takahashi - Miyawaki - Ookubo [-] 3 0.4167
366 Takahashi - Murata - Yuma [-] 3 0.4167
367 Fujimura - Sato - Ishiguro [-] 3 0.4167
368 Yuusuke - Amada - Toride [-] 3 0.4167
369 Svitkine - Madill - Kaplow [-] 3 0.4167
370 Imazawa - Wada - Shibata [-] 3 0.4167
371 Abe - Taketzuji - Henmi [-] 3 0.4167
372 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 3 0.4167
373 Ota - Nishihara - Fukunaga [-] 3 0.4167
374 Sugita - Kinoshita - Ishida [-] 3 0.4167
375 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 3 0.4167
376 Miyamoto - Katagiri - Aoi [-] 3 0.4167
377 Izumi - Kajiwara - Kabashima [-] 3 0.4167
378 Nagao - Yoshimori - Nagai [-] 3 0.4167
379 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 3 0.4167
380 Noguchi - Hatoyama - Shirakawa [-] 3 0.4167
381 Okada - Katakawa - Nobori [-] 3 0.4167
382 Komuro - Abe - Hashimoto [-] 3 0.4167
383 Muroya - Sano - Sano [-] 3 0.4167
384 Sasaki - Sekikawa - Tanaka [-] 3 0.4167
385 Otakeguchi - Horikawa - Nishimura [-] 3 0.4167
386 Ieiri - Fujima - Kozai [-] 3 0.4167
387 Osuga - Okamura - Yasumoto [-] 3 0.4167
388 Riphat - Soh - Robb [-] 3 0.4167
389 Horie - Mashima - Muraoka [-] 3 0.4167
390 Hoshino - Yoshihara - Katsumata [-] 3 0.4167
391 Sugiyama - Nakao - Takaizumi [-] 3 0.4167
392 Kai - Ogino - Oda [-] 3 0.4167
393 Nakamura - Kato - Kinoshita [-] 3 0.4167
394 Kamada - Matsui - Takada [-] 3 0.4167
395 Kobayashi - Sibata - Watanabe [-] 3 0.4167
396 Nakai - Ishikawa - Ogura [-] 3 0.4167
397 Kagami - Kimura - Shimizu [-] 3 0.4167
398 Azechi - Matsuda - Kouki [-] 3 0.4167
399 Hama - Katsunori - Ayumu [-] 3 0.4167
400 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 3 0.4167
401 Tay - Yaocheng - Tan [-] 3 0.4167
402 Tsujimoto - Nishimoto - Kazutaka [-] 3 0.4167
403 Hiroki - Oono - Aimura [-] 3 0.4167
404 Matsuyama - Watanabe - Imura [-] 3 0.4167
405 Manoshiro - Shintani - Shishino [-] 3 0.4167
406 Takano - Yutaka - Yoshioka [-] 3 0.4167
407 Mizutani - Fujita - Kanai [-] 3 0.4167
408 Inoue - Hiroaki - Kawashima [-] 3 0.4167
409 Obata - Kokubun - Tomiyama [-] 3 0.4167
410 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 3 0.4167
411 Kobsyashi - Miyashita - Nagata [-] 1 0.6667
412 Hino - Gobara - Tsunoda [-] 1 0.6667
413 Yuasa - Arahori - Higono [-] 1 0.6667
414 Takashima - Kosho - Hiraki [-] 1 0.6667
415 Mizukami - Okura - Yoshiki [-] 1 0.6667
416 Yasuda - Nemoto - Ojima [-] 1 0.5000
417 Kimura - Watanabe - Kawakami [-] 1 0.5000
418 Hashimoto - Inoue - Adachi [-] 1 0.5000
419 Aoki - Ookura - Koike [-] 1 0.5000
420 Kikuchi - Igarashi - Kawakami [-] 1 0.5000
421 Tokio - Takao - Sasaki [-] 1 0.5000
422 Yusuke - Shibuya - Taichi [-] 1 0.5000
423 Yokokawa - Takao - Sekino [-] 1 0.5000
427 Noge - Chihiro - Amemiya [-] 0 0.7500
428 Okamura - Kumaoka - Masaoka [-] 0 0.7500
429 Shoji - Goshima - Tanano [-] 0 0.7500
430 Omiya - Nakagawa - Ito [-] 0 0.7500
431 Tanimoto - Akizuki - Yamane [-] 0 0.7500
432 Gondo - Makino - Saitou [-] 0 0.7500
433 Mutou - Kuroda - Kajita [-] 0 0.7500
434 Brown - Mcneace - Robertson [-] 0 0.7500
435 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 0 0.7500
436 Hiramatsu - Saitou - Hara [-] 0 0.7500
437 Kurita - Iwasaki - Kabasawa [-] 0 0.7500
438 Tanaka - Kamiya - Ikai [-] 0 0.7500
439 Kobayashi - Matsumoto - Suga [-] 0 0.7500
440 Xiao - Weng - Xie [-] 0 0.7500
441 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 0 0.7500
442 Hattori - Oikawa - Toriuchi [-] 0 0.7500
443 Kawakami - Kasai - Nakamura [-] 0 0.7500
444 Kumon - Namikawa - Sano [-] 0 0.7500
445 Usuyama - Hayata - Nakajima [-] 0 0.7500
446 Yahiro - Fukushima - Sudou [-] 0 0.7500
447 Kawai - Kamata - Kaida [-] 0 0.7500
448 Omi - Koyanagi - Kamioka [-] 0 0.7500
449 Takaishi - Sakai - Ogawa [-] 0 0.7500
450 Tsubouchi - Goto - Itazu [-] 0 0.7500
451 Trachoo - Sivairikaroon - Prasitthikul [-] 0 0.7500
452 Hirose - Murao - Mori [-] 0 0.7500
453 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 0 0.7500
454 Nakamichi - Ogata - Yoshimoto [-] 0 0.7500
455 Kasai - Fukasawa - Fukasawa [-] 0 0.7500
456 Imamura - Kokubo - Suzuki [-] 0 0.7500
457 Hayashi - Kato - Hasizume [-] 0 0.7500
458 Kaminaga - Takano - Sugawara [-] 0 0.7500
459 Ushikubo - Takeda - Iwaki [-] 0 0.7500
460 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 0 0.7500
461 Mizuki - Nakamura - Yaguchi [-] 0 0.7500
462 Toyokawa - Takade - Kanaya [-] 0 0.7500
463 Azuma - Miyazono - Hirayama [-] 0 0.7500
464 Horiike - Miyake - Ryo [-] 0 0.7500
465 Endo - Kunisada - Miyawaki [-] 0 0.7500
466 Omura - Nishihara - Sakurai [-] 0 0.7500
467 Aizawa - Ieda - Ikeda [-] 0 0.7500
468 Matsuzaki - Hashizume - Taguchi [-] 0 0.7500
469 Matsuda - Takagi - Miyazaki [-] 0 0.7500
470 Masuda - Kimura - Tanaka [-] 0 0.7500
471 Takara - Matsuzaki - Kohagura [-] 0 0.7500
472 Matsumoto - Hayata - Yano [-] 0 0.7500
473 Nitta - Nakae - Matsubara [-] 0 0.7500
474 Saito - Asada - Iwasaki [-] 0 0.7500
475 Fujioka - Masaya - Maniwa [-] 0 0.7500
476 Takaaki - Matsumoto - Ota [-] 0 0.7500
477 Machida - Negishi - Omuta [-] 0 0.7500
478 Yabuta - Sato - Nagami [-] 0 0.7500
479 Fujisawa - Orihara - Endo [-] 0 0.7500
480 Takamatsu - Matsumura - Yosuke [-] 0 0.7500
481 Takafuji - Yasue - Kaga [-] 0 0.7500
482 Murayama - Haritani - Ohara [-] 0 0.7500
483 Shikama - Hirano - Kasahara [-] 0 0.7500
484 Sato - Takada - Kogure [-] 0 0.7500
485 Kobayashi - Nakajima - Sudou [-] 0 0.7500
486 Tsuruoka - Ohshiba - Kikutani [-] 0 0.7500
487 Tamai - Takata - Nakamura [-] 0 0.7500
488 Tobe - Kuriiwa - Komori [-] 0 0.7500
489 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 0 0.5833
490 Ohbayashi - Matsuyama - Hasegawa [-] 0 0.5833
491 Tanaka - Hagiya - Jinba [-] 0 0.5000
492 Sasaki - Minsu - Ishii [-] 0 0.5000
493 Honda - Kuragasaki - Tashiro [-] 0 0.5000
494 Inagaki - Tsunoda - Watanabe [-] 0 0.5000
495 Urabe - Ohno - Kitazawa [-] 0 0.5000
496 Tanigaki - Mayaguchi - Matsumoto [-] 0 0.5000
497 Tokeshi - Ishikawa - Namisato [-] 0 0.5000
498 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 0 0.5000
499 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 0 0.5000
500 Harada - Yada - Okada [-] 0 0.5000
501 Monbayashi - Suga - Yuta [-] 0 0.5000
502 Miyawaki - Adachi - Kawamura [-] 0 0.5000
503 Masukado - Kihara - Tanaka [-] 0 0.5000
504 Watanabe - Shimizu - Shimoyama [-] 0 0.5000
505 Arimatsu - Nakamura - Mochizuki [-] 0 0.5000
506 Hagiwara - Suzuki - Hayashi [-] 0 0.5000
507 Matsuya - Hishida - Ueda [-] 0 0.5000
508 Jeon - Jung - Lee [-] 0 0.5000
509 Itou - Nomura - Murakami [-] 0 0.5000
510 Hada - Kimonji - Hinohara [-] 0 0.5000
511 Nagafuchi - Shibata - Takano [-] 0 0.5000
512 Matsushita - Naraya - Itou [-] 0 0.5000
513 Sato - Yuta - Matumoto [-] 0 0.5000
514 Nakao - Sawada - Iwata [-] 0 0.5000
515 Higuchi - Senshuu - Maruno [-] 0 0.5000
516 Mitani - Nonaka - Kenji [-] 0 0.5000
517 Shimizu - Satou - Yazu [-] 0 0.5000
518 Tudsuki - Odachi - Higashida [-] 0 0.5000
519 Wakita - Tamano - Wakita [-] 0 0.5000
520 Iwanaga - Otahara - Sato [-] 0 0.5000
521 Ono - Uemoto - Ichihara [-] 0 0.5000
522 Demura - Takeda - Shinya [-] 0 0.5000
523 Izumi - Hasegawa - Masa [-] 0 0.5000
524 Adachi - Iwano - Zaizen [-] 0 0.5000
525 Tanabe - Urata - Yoshimura [-] 0 0.5000
526 Ohashi - Kento - Sakamoto [-] 0 0.5000
527 Hayate - Yamaguchi - Onikiri [-] 0 0.5000
528 Isayama - Hasegawa - Iijima [-] 0 0.5000
529 Fukuji - Miyashita - Takita [-] 0 0.5000
530 Kouhei - Harada - Iwasaki [-] 0 0.5000
531 Goto - Takahashi - Takahashi [-] 0 0.5000
532 Hirai - Igarashi - Shibata [-] 0 0.5000
534 Asano - Ishikawa - Matsumoto [-] 0 0.5000
535 Ogawa - Kakuuchi - Oota [-] 0 0.5000
536 Kobayashi - Iwata - Masuda [-] 0 0.5000
537 Nohara - Arai - Goto [-] 0 0.5000
538 Masahiro - Okawa - Sakamoto [-] 0 0.5000
539 Yamamoto - Nishina - Maeda [-] 0 0.5000
540 Muto - Yamagami - Maruo [-] 0 0.5000
541 Kabeya - Yoshino - Hukuoka [-] 0 0.5000
542 Ueda - Hasegawa - Morikawa [-] 0 0.5000
543 Tanabe - Kato - Ando [-] 0 0.5000
544 Tanaka - Nakajou - Shimizu [-] 0 0.5000
546 Kotani - Tomita - Fukuda [-] 0 0.5000
547 Miyake - Kato - Saito [-] 0 0.5000
548 Nakazima - Yamauchi - Oosasa [-] 0 0.5000
549 Umesaki - Natsume - Kudo [-] 0 0.5000
550 Noie - Takahashi - Yokoyama [-] 0 0.5000
551 Takeuchi - Tsunoda - Tanaka [-] 0 0.5000
552 Kakimoto - Tsukamoto - Isomura [-] 0 0.5000
553 Matsumoto - Uehara - Eiichi [-] 0 0.5000
554 Matsui - Suzuki - Tanaka [-] 0 0.5000
555 Kisa - Uchida - Tsuchie [-] 0 0.5000
556 Tsutsumi - Agemura - Mori [-] 0 0.5000
557 Nishiyori - Nishi - Ueha [-] 0 0.5000
558 Ohori - Matsumoto - Tachibana [-] 0 0.5000

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All