ROUND 3 STANDINGS

Posted in Event Coverage on September 30, 2017

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Sakamoto - Ohashi - Ochi [-] 9 0.6667
2 Okabe - Kawashima - Sasaki [-] 9 0.6667
3 Miyake - Nakada - Kidera [-] 9 0.6667
4 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 9 0.6667
5 Kumasaka - Iwama - Komiyama [-] 9 0.6667
6 Kato - Machida - Yamazaki [-] 9 0.6667
7 Tanaka - Atsuji - Katagiri [-] 9 0.6667
8 Takahashi - Urasawa - Umehara [-] 9 0.6667
9 Son - Zhao - Sun [-] 9 0.5556
10 Makino - Komori - Yoshiaki [-] 9 0.5556
11 Furukawa - Yokoi - Hamada [-] 9 0.5556
12 Izumi - Iwasaki - Kawaguchi [-] 9 0.5556
13 Hayashi - Mimasu - Umeno [-] 9 0.5556
14 Saito - Sakai - Naide [-] 9 0.5556
15 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 9 0.5556
16 Arai - Itou - Taru [-] 9 0.5556
17 Takao - Seki - Inoue [-] 9 0.5556
18 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 9 0.5556
19 Kondo - Iwamoto - Maegawa [-] 9 0.5556
20 Kobayashi - Akira - Tomita [-] 9 0.5556
21 Aida - Yamaguchi - Gotou [-] 9 0.5556
22 Baba - Nakura - Usui [-] 9 0.5556
23 Suzuki - Ehara - Ishikura [-] 9 0.5556
24 Huang - Nam - Yam [-] 9 0.5556
25 Muraoka - Matsuyama - Nakamura [-] 9 0.5556
26 Sumihira - Kobayashi - Uzuki [-] 9 0.5556
27 Nanba - Maruyama - Asaumi [-] 9 0.5556
28 Nukita - Minoshima - Koizumi [-] 9 0.5556
29 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 9 0.5556
30 Higuchi - Hoshide - Kobayashi [-] 9 0.5556
31 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 9 0.5556
32 Horie - Sekine - Shiota [-] 9 0.5556
33 Toriumi - Arakane - Toyota [-] 9 0.5556
34 Tsumura - Mori - Hirosawa [-] 9 0.5556
35 Urakami - Tomoaki - Ueda [-] 9 0.5556
36 Liu - Zhang - Wentao [-] 9 0.5556
37 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 9 0.4444
38 Horiuchi - Yasuhiro - Takahashi [-] 9 0.4444
39 Chew - Lee - Dezani [-] 9 0.4444
40 Hoyou - Kobayashi - Tanaka [-] 9 0.4444
41 Nagasaki - Yanase - Nakaigawa [-] 9 0.4444
42 Arai - Suzuki - Kusakabe [-] 9 0.4444
43 Shimada - Nose - Takahashi [-] 9 0.4444
44 Masahide - Ishihara - Kazuhiro [-] 9 0.4444
45 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 9 0.4444
46 Murase - Hayata - Boku [-] 9 0.4444
47 Chen - Liguo - Zhi [-] 9 0.4444
48 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 9 0.4444
49 Yabumoto - Kurihara - Nishihara [-] 9 0.4444
50 Li - Patel - Lau [-] 9 0.4444
51 Hirayama - Aka - Takahira [-] 9 0.4444
52 Hino - Ootani - Yamamura [-] 9 0.4444
53 Sakurabayashi - Yoshiki - Shimizu [-] 9 0.4444
54 Kawamura - Nishida - Tsuruyama [-] 9 0.4444
55 Kawabata - Mitani - Tanaka [-] 9 0.4444
56 Yanou - Ogawa - Gou [-] 9 0.4444
57 Sato - Yoshiteru - Makino [-] 9 0.4444
58 Kashiwagi - Higuchi - Yoshikawa [-] 9 0.4444
59 Sakane - Sorada - Moriya [-] 9 0.4444
60 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 9 0.4444
61 Itagaki - Sasaki - Mukai [-] 9 0.4444
62 Yamamoto - Fujiwara - Iso [-] 9 0.4444
63 Watanabe - Sakai - Hyoudou [-] 9 0.4444
64 Suzuki - Fuji - Itou [-] 9 0.4444
65 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 7 0.7037
66 Fujinuma - Higashimori - Saeki [-] 7 0.6296
67 Ooishi - Kudo - Ikebe [-] 7 0.5926
68 Imai - Hiroki - Takami [-] 7 0.5556
69 Takahashi - Watanabe - Kawagishi [-] 7 0.5556
70 Kanehira - Takeda - Itou [-] 7 0.5185
71 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 7 0.4815
72 Kakumae - Kawasaki - Tamada [-] 7 0.4815
73 Onishi - Yanagawa - Hashimoto [-] 7 0.4444
74 Kato - Nishizawa - Ushita [-] 7 0.4074
75 Samejima - Kanayama - Ota [-] 7 0.4074
76 Tomomura - Hirashima - Morofuji [-] 6 0.7778
77 Shimokobe - Suzuki - Nagayama [-] 6 0.7778
78 Akama - Shimada - Andou [-] 6 0.7778
79 Kawazoe - Hatakeyama - Andou [-] 6 0.7778
80 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 6 0.7778
81 Kai - Masahito - Usami [-] 6 0.7778
82 Tateyama - Nishino - Sugawara [-] 6 0.7778
83 Arai - Hanawa - Araki [-] 6 0.7778
84 Hiwatashi - Kaneko - Osawa [-] 6 0.7778
85 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 6 0.7778
86 Sun - Guo - Zhang [-] 6 0.7778
87 Mitsuhashi - Kurita - Goto [-] 6 0.6667
88 Kwok - Hellman - Bridley [-] 6 0.6667
89 Muto - Sakamoto - Matsumura [-] 6 0.6667
90 Shimoyama - Minotani - Izawa [-] 6 0.6667
91 Hagiwara - Yashiro - Yashiro [-] 6 0.6667
92 Takao - Takeshita - Matsumoto [-] 6 0.6667
93 Igeta - Murata - Okamura [-] 6 0.6667
94 Hiyama - Hasegawa - Enomoto [-] 6 0.6667
95 Niwa - Sato - Hosoya [-] 6 0.6667
96 Shimano - Komiyama - Fukuda [-] 6 0.6667
97 Kosaka - Nagoya - Uehara [-] 6 0.6667
98 Nakamura - Akihiro - Sasaki [-] 6 0.6667
99 Takeda - Iwaide - Kasuga [-] 6 0.6667
100 Kikuchi - Sasaki - Ebitani [-] 6 0.6667
101 Kozaki - Mituyasu - Yoshifumi [-] 6 0.6667
102 Takeuchi - Kamizono - Terada [-] 6 0.6667
103 Oda - Babasaki - Masashi [-] 6 0.6667
104 Nagano - Ando - Hasegawa [-] 6 0.6667
105 Date - Nitta - Imai [-] 6 0.6667
106 Yamaguchi - Hiromasa - Hiromu [-] 6 0.6667
107 Hirayama - Taniguchi - Tokuyama [-] 6 0.6667
108 Ihara - Sugimoto - Kuroyanagi [-] 6 0.6667
109 Ogawa - Sato - Minamitani [-] 6 0.6667
110 Ono - Yokozawa - Kurihara [-] 6 0.6667
111 Wanibuchi - Kaido - Sato [-] 6 0.6667
112 Inoguchi - Yasutomi - Shigemasa [-] 6 0.6667
113 Yoshida - Kanaya - Ishikawa [-] 6 0.6667
114 Inoue - Isurugi - Iwazaki [-] 6 0.6667
115 Kurusu - Saida - Tateno [-] 6 0.6667
116 Usui - Yamada - Yamazaki [-] 6 0.6667
117 Ichitaka - Nakagawa - Maruyama [-] 6 0.6667
118 Furugen - Shinzato - Koyama [-] 6 0.6667
119 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 6 0.6667
120 Yoshida - Kouno - Tsukada [-] 6 0.6667
121 Matsushige - Tanigawa - Nomura [-] 6 0.6667
122 Kinoshita - Inazawa - Tabata [-] 6 0.6667
123 Komachi - Nakamura - Hayasi [-] 6 0.6667
124 Saito - Kitagawa - Naito [-] 6 0.6667
125 Kawasaki - Noguchi - Sakamoto [-] 6 0.5926
126 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 6 0.5926
127 Aridome - Osawa - Shimura [-] 6 0.5926
128 Itoh - Maseguchi - Suzuki [-] 6 0.5556
129 Arakida - Suzuki - Okamoto [-] 6 0.5556
130 Kawatsu - Endo - Tanaka [-] 6 0.5556
131 Nakamura - Nakamura - Genno [-] 6 0.5556
132 Okajima - Fukumoto - Furusato [-] 6 0.5556
133 Yosiura - Katou - Kawanishi [-] 6 0.5556
134 Saito - Nomiya - Mitsunaga [-] 6 0.5556
135 Tanaka - Kato - Hitomi [-] 6 0.5556
136 Takashi - Miyamoto - Ebihara [-] 6 0.5556
137 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 6 0.5556
138 Sasaki - Araki - Shibata [-] 6 0.5556
139 Kuriyama - Chiba - Kotoge [-] 6 0.5556
140 Asai - Okada - Katou [-] 6 0.5556
141 Oshikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 6 0.5556
142 Obayashi - Umeda - Tomoyasu [-] 6 0.5556
143 Akiyama - Mitamura - Yanagida [-] 6 0.5556
144 Nakatani - Suzuki - Ishijima [-] 6 0.5556
145 Kato - Ikebata - Suzuike [-] 6 0.5556
146 Inui - Asakura - Yohara [-] 6 0.5556
147 Miyabe - Yoshizawa - Yamada [-] 6 0.5556
148 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 6 0.5556
149 Kobayashi - Deguchi - Yoshida [-] 6 0.5556
150 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 6 0.5556
151 Oonishi - Tamura - Hashimoto [-] 6 0.5556
152 Shinomiya - Takeda - Kondou [-] 6 0.5556
153 Takino - Yanaseko - Konda [-] 6 0.5556
154 Kamiyama - Nomura - Hasebe [-] 6 0.5556
155 Sugiyama - Baba - Yasuda [-] 6 0.5556
156 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 6 0.5556
157 Yuki - Yuto - Odagiri [-] 6 0.5556
158 Watanabe - Hieda - Ogawa [-] 6 0.5556
159 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 6 0.5556
160 Sekikawa - Ishihara - Umezawa [-] 6 0.5556
161 Ogata - Honda - Sato [-] 6 0.5556
162 Moriya - Yamamiya - Atsuji [-] 6 0.5556
163 Takeo - Hamaguchi - Komikado [-] 6 0.5556
164 Aoki - Yokota - Nakamura [-] 6 0.5556
165 Teramoto - Toshiyuki - Aoto [-] 6 0.5556
166 Ishizaki - Nakai - Tsuda [-] 6 0.5556
167 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 6 0.5556
168 Moroyama - Tezuka - Arakaki [-] 6 0.5556
169 Nonaka - Saito - Miyanokoshi [-] 6 0.5556
170 Matsubara - Mimidou - Noine [-] 6 0.5556
171 Utsunomiya - Naoki - Murayama [-] 6 0.5556
172 Inagaki - Itou - Nishimura [-] 6 0.5556
173 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 6 0.5556
174 Shiraishi - Hada - Nuruki [-] 6 0.5556
175 Yoshida - Miyata - Takano [-] 6 0.5556
176 Watanabe - Tanahashi - Sato [-] 6 0.5556
177 Fukuda - Seo - Suzuki [-] 6 0.5556
178 Kumagai - Ozawa - Saito [-] 6 0.5556
179 Uekusa - Tuchiya - Sugimoto [-] 6 0.5556
180 Tanji - Yamada - Ota [-] 6 0.5556
181 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 6 0.5556
182 Sasaki - Oota - Ichimura [-] 6 0.5556
183 Tsutsumi - Horibe - Hashimoto [-] 6 0.5556
184 Tanahashi - Wada - Ikenoko [-] 6 0.5556
185 Kobayasi - Okino - Matsumoto [-] 6 0.5556
186 Sagara - Miwa - Tokumaru [-] 6 0.5556
187 Kawahama - Kamo - Tsujikawa [-] 6 0.5556
188 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 6 0.5556
189 Yamamoto - Kitahara - Yukuhiro [-] 6 0.5556
190 Lyu - Jhang - Han [-] 6 0.5556
191 Sato - Suzuki - Satou [-] 6 0.5556
192 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 6 0.5185
193 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 6 0.5000
194 Mochizuki - Noto - Sarusawa [-] 6 0.4815
195 Yoshimoto - Ide - Taniguchi [-] 6 0.4815
196 Takasu - Higaki - Yamaoka [-] 6 0.4815
197 Fukushima - Kusanagi - Tarumi [-] 6 0.4815
198 Fujimoto - Omori - Asami [-] 6 0.4444
199 Oosaka - Arisue - Hosokawa [-] 6 0.4444
200 Sato - Kawashima - Okamoto [-] 6 0.4444
201 Tsuchihashi - Fujii - Nakai [-] 6 0.4444
202 Wakayama - Asahara - Kawasaki [-] 6 0.4444
203 Kawaguchi - Kondo - Yuichiro [-] 6 0.4444
204 Aoki - Kamachi - Simizu [-] 6 0.4444
205 Shikano - Ichikawa - Yoshimura [-] 6 0.4444
206 Jitsukawa - Masuno - Takagi [-] 6 0.4444
207 Yamada - Hasegawa - Takato [-] 6 0.4444
208 Watanabe - Kawano - Kimura [-] 6 0.4444
209 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 6 0.4444
210 Kanda - Kakinoki - Yoneda [-] 6 0.4444
211 Hatta - Mizutani - Yamakawa [-] 6 0.4444
212 Magaki - Kato - Maeda [-] 6 0.4444
213 Taiyo - Yamada - Tedori [-] 6 0.4444
214 Oohashi - Kawabata - Tanimoto [-] 6 0.4444
215 Shimizu - Hata - Ono [-] 6 0.4444
216 Iwami - Miyakawa - Hamachiyo [-] 6 0.4444
217 Mizuno - Hasegawa - Kanno [-] 6 0.4444
218 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 6 0.4444
219 Oshima - Ito - Nakano [-] 6 0.4444
220 Ikeda - Tasugi - Satoru [-] 6 0.4444
221 Takahashi - Kurikage - Esaki [-] 6 0.4444
222 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 6 0.4444
223 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 6 0.4444
224 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 6 0.4444
225 Abe - Takeuchi - Takaya [-] 6 0.4444
226 Tanaka - Shoji - Igarashi [-] 6 0.4444
227 Buhong - Kim - Park [-] 6 0.4444
228 Ikeda - Oomori - Komatsu [-] 6 0.4444
229 Maruyama - Matuura - Hayashi [-] 6 0.4444
230 Tezuka - Hayashi - Matsumura [-] 6 0.4444
231 Tajima - Oshimi - Suzuki [-] 6 0.4444
232 Hasegawa - Kawakami - Sasaki [-] 6 0.4444
233 Asada - Koike - Yamamoto [-] 6 0.4444
234 Yin - Xie - Wang [-] 6 0.4444
235 Nagaoka - Shinsuke - Fujita [-] 6 0.4444
236 Ichikawa - Segou - Taki [-] 6 0.4444
237 Yasui - Banno - Watanabe [-] 6 0.4444
238 Uchida - Tamamura - Sugiura [-] 6 0.4444
239 Kinugasa - Kawaguchi - Fujimori [-] 6 0.4444
240 Kazuki - Yamada - Kubota [-] 6 0.4444
241 Fujimura - Sato - Ishiguro [-] 6 0.4444
242 Sugita - Kinoshita - Ishida [-] 6 0.4444
243 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6 0.4444
244 Okada - Katakawa - Nobori [-] 6 0.4444
245 Ieiri - Fujima - Kozai [-] 6 0.4444
246 Osuga - Okamura - Yasumoto [-] 6 0.4444
247 Riphat - Soh - Robb [-] 6 0.4444
248 Hoshino - Yoshihara - Katsumata [-] 6 0.4444
249 Sugiyama - Nakao - Takaizumi [-] 6 0.4444
250 Kagami - Kimura - Shimizu [-] 6 0.4444
251 Azechi - Matsuda - Kouki [-] 6 0.4444
252 Hama - Katsunori - Ayumu [-] 6 0.4444
253 Hiroki - Oono - Aimura [-] 6 0.4444
254 Takano - Yutaka - Yoshioka [-] 6 0.4444
255 Inoue - Hiroaki - Kawashima [-] 6 0.4444
256 Oshima - Nakamura - Kurata [-] 6 0.3333
257 Kitazawa - Yamamoto - Horikoshi [-] 6 0.3333
258 Saitou - Yamaguchi - Hayashi [-] 6 0.3333
259 Ishimaru - Ogata - Mori [-] 6 0.3333
260 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 6 0.3333
261 Takahashi - Miyawaki - Ookubo [-] 6 0.3333
262 Svitkine - Madill - Kaplow [-] 6 0.3333
263 Otakeguchi - Horikawa - Nishimura [-] 6 0.3333
264 Horie - Mashima - Muraoka [-] 6 0.3333
265 Nakai - Ishikawa - Ogura [-] 6 0.3333
266 Tsujimoto - Nishimoto - Kazutaka [-] 6 0.3333
267 Matsuyama - Watanabe - Imura [-] 6 0.3333
268 Manoshiro - Shintani - Shishino [-] 6 0.3333
269 Obata - Kokubun - Tomiyama [-] 6 0.3333
270 Kageyama - Yamaguchi - Yamaguchi [-] 4 0.6296
271 Kimura - Noto - Fujioka [-] 4 0.5926
272 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 4 0.5556
273 Kim - Na - Suh [-] 4 0.5185
274 Oiso - Nakamura - Terasawa [-] 4 0.5185
275 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 4 0.5185
276 Oikawa - Hasegawa - Noguchi [-] 4 0.5185
277 Kikuchi - Igarashi - Kawakami [-] 4 0.5185
278 Yusuke - Shibuya - Taichi [-] 4 0.5185
279 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 4 0.4815
280 Ando - Kawai - Shimizu [-] 4 0.4815
281 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 4 0.4815
282 Sasaki - Sekikawa - Tanaka [-] 4 0.4815
283 Mizukami - Okura - Yoshiki [-] 4 0.4815
284 Kimura - Watanabe - Kawakami [-] 4 0.4815
285 Yokokawa - Takao - Sekino [-] 4 0.4815
286 Aoki - Ookura - Koike [-] 4 0.4074
287 Ota - Nishihara - Fukunaga [-] 4 0.3704
288 Tokio - Takao - Sasaki [-] 4 0.3704
289 Kobayashi - Kawai - Saitou [-] 3 0.7778
290 Ishii - Yoshihara - Kawai [-] 3 0.7778
291 Kikuchi - Sato - Sugimori [-] 3 0.7778
292 Watanabe - Okada - Kawarada [-] 3 0.7778
293 Itou - Takagi - Kanegae [-] 3 0.7778
294 Masui - Takagi - Sato [-] 3 0.7778
295 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 3 0.7778
296 Honma - Nakamura - Tanaka [-] 3 0.7778
297 Kageyama - Ohkawa - Sanshirou [-] 3 0.7778
298 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 3 0.7037
299 Okura - Morishita - Nakanishi [-] 3 0.6667
300 Goodo - Fukuki - Yamagata [-] 3 0.6667
301 Furukawa - Henmi - Inoue [-] 3 0.6667
302 Iwata - Fujikura - Takahashi [-] 3 0.6667
303 Senbokuya - Hashimoto - Suzuki [-] 3 0.6667
304 Nakashima - Kawamura - Togawa [-] 3 0.6667
305 Taniyama - Takumura - Narita [-] 3 0.6667
306 Aota - Masataka - Yamagishi [-] 3 0.6667
307 Kanda - Okai - Okumura [-] 3 0.6667
308 Wang - Deng - Wang [-] 3 0.6667
309 Hasegawa - Shibata - Suzuki [-] 3 0.6667
310 Yazawa - Endou - Yamaji [-] 3 0.6667
311 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.6667
312 Takeshita - Minami - Motegi [-] 3 0.6667
313 Ideue - Tsuchida - Yoshimura [-] 3 0.6667
314 Komizo - Kutsuna - Takeuchi [-] 3 0.6667
315 Inokuchi - Iwahashi - Wada [-] 3 0.6667
316 Okada - Shimizu - Matsumoto [-] 3 0.6667
317 Nihei - Sashida - Nakamura [-] 3 0.6667
318 Kamo - Kamo - Konishi [-] 3 0.6667
319 Akama - Hiroshima - Suzuki [-] 3 0.6667
320 Inoue - Seki - Kimura [-] 3 0.6667
321 Kazuki - Kuwashiro - Hurutani [-] 3 0.6667
322 Hideya - Goto - Kawaguchi [-] 3 0.6667
323 Atsushi - Hasegawa - Yamao [-] 3 0.6667
324 Masato - Murata - Kunii [-] 3 0.6667
325 Yamada - S - Hyu [-] 3 0.6667
326 Ikeda - Asakura - Nakamura [-] 3 0.6667
327 Ishimura - Mihara - Shimizu [-] 3 0.6667
328 Kashiwa - Ichijo - Endo [-] 3 0.6667
329 Adachi - Banba - Fukudome [-] 3 0.6667
330 Omura - Kunuki - Seko [-] 3 0.6667
331 Iguma - Miyamoto - Morimitsu [-] 3 0.6667
332 Takamatu - Tanaka - Hayashi [-] 3 0.6667
333 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 3 0.6667
334 Ohno - Katsu - Okamoto [-] 3 0.6667
335 Yamaguchi - Nakamura - Satou [-] 3 0.6667
336 Hasegawa - Murata - Nishizawa [-] 3 0.6667
337 Kawai - Yamada - Iwamoto [-] 3 0.6667
338 Kimata - Iwasaki - Mizuno [-] 3 0.6667
339 Oosumi - Hasegawa - Takesita [-] 3 0.6667
340 Goto - Inuzuka - Yamaguchi [-] 3 0.6667
341 Sefiyadi - Julianto - Suryadhi [-] 3 0.6667
342 Masayuki - Numata - Mitome [-] 3 0.6667
343 Omiya - Nakagawa - Ito [-] 3 0.6667
344 Xiao - Weng - Xie [-] 3 0.6667
345 Usuyama - Hayata - Nakajima [-] 3 0.6667
346 Toyokawa - Takade - Kanaya [-] 3 0.6667
347 Horiike - Miyake - Ryo [-] 3 0.6667
348 Aizawa - Ieda - Ikeda [-] 3 0.6667
349 Masuda - Kimura - Tanaka [-] 3 0.6667
350 Takaaki - Matsumoto - Ota [-] 3 0.6667
351 Tamai - Takata - Nakamura [-] 3 0.6667
352 Tobe - Kuriiwa - Komori [-] 3 0.6667
353 Yamamura - Kanagawa - Tanaka [-] 3 0.5926
354 Nakamura - Tsuchitani - Sugimoto [-] 3 0.5926
355 Kubo - Sasaki - Kitamoto [-] 3 0.5926
356 Tanimoto - Akizuki - Yamane [-] 3 0.5926
357 Noguchi - Hatoyama - Shirakawa [-] 3 0.5556
358 Nishimura - Okuyama - Tamura [-] 3 0.5556
359 Yuuki - Fujimoto - Onoue [-] 3 0.5556
360 Yamane - Hirofumi - Kiyokawa [-] 3 0.5556
361 Nakata - Suzuki - Hirata [-] 3 0.5556
362 Kurata - Sato - Higaki [-] 3 0.5556
363 Yanaka - Shiraishi - Hashimoto [-] 3 0.5556
364 Arai - Kaku - Sato [-] 3 0.5556
365 Kodama - Kanegawa - Yasufuku [-] 3 0.5556
366 Hagiwara - Arita - Fujimoto [-] 3 0.5556
367 Yamada - Abe - Itou [-] 3 0.5556
368 Yoshida - Wada - Minamizuka [-] 3 0.5556
369 Yuuki - Furusawa - Furusawa [-] 3 0.5556
370 Hattori - Miotani - Asai [-] 3 0.5556
371 Koide - Mizutani - Sugai [-] 3 0.5556
372 Tsutai - Ichii - Murata [-] 3 0.5556
373 Ichikawa - Mita - Nishizawa [-] 3 0.5556
374 Takashima - Hosoi - Nagao [-] 3 0.5556
375 Takahashi - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 3 0.5556
376 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 3 0.5556
377 Sato - Sato - Suzuki [-] 3 0.5556
378 Furukawa - Kadono - Yamane [-] 3 0.5556
379 Enomoto - Sakamoto - Kyo [-] 3 0.5556
380 Itou - Suematsu - Harada [-] 3 0.5556
381 Miura - Nunome - Mori [-] 3 0.5556
382 Morita - Sekino - Kataoka [-] 3 0.5556
383 Ueda - Koshikawa - Arai [-] 3 0.5556
384 Koh - Taira - Takai [-] 3 0.5556
385 Takahashi - Nobe - Koyasu [-] 3 0.5556
386 Irimajiri - Mizuno - Reona [-] 3 0.5556
387 Shimizu - Iwamoto - Kikuchi [-] 3 0.5556
388 Ohtake - Nishikawa - Deguchi [-] 3 0.5556
389 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 3 0.5556
390 Miura - Narita - Fujita [-] 3 0.5556
391 Morishima - Moriya - Tange [-] 3 0.5556
392 Okubo - Kitsu - Takahashi [-] 3 0.5556
393 Uzawa - Komatsu - Hattori [-] 3 0.5556
394 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 3 0.5556
395 Yoshimura - Seki - Sakuragi [-] 3 0.5556
396 Kojima - Taniguchi - Matsuura [-] 3 0.5556
397 Kamimura - Syoriken - Takeyama [-] 3 0.5556
398 Sezume - Hunamoto - Koike [-] 3 0.5556
399 Kazami - Karasawa - Kibe [-] 3 0.5556
400 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 3 0.5556
401 Shinoda - Hirosawa - Ryota [-] 3 0.5556
402 Omura - Yamamoto - Kaneko [-] 3 0.5556
403 Ideguchi - Nakamura - Fukutani [-] 3 0.5556
404 Imazawa - Wada - Shibata [-] 3 0.5556
405 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 3 0.5556
406 Nagao - Yoshimori - Nagai [-] 3 0.5556
407 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 3 0.5556
408 Komuro - Abe - Hashimoto [-] 3 0.5556
409 Kai - Ogino - Oda [-] 3 0.5556
410 Nakamura - Kato - Kinoshita [-] 3 0.5556
411 Kobayashi - Sibata - Watanabe [-] 3 0.5556
412 Tay - Yaocheng - Tan [-] 3 0.5556
413 Mizutani - Fujita - Kanai [-] 3 0.5556
414 Noge - Chihiro - Amemiya [-] 3 0.5556
415 Shoji - Goshima - Tanano [-] 3 0.5556
416 Mutou - Kuroda - Kajita [-] 3 0.5556
417 Brown - Mcneace - Robertson [-] 3 0.5556
418 Kurita - Iwasaki - Kabasawa [-] 3 0.5556
419 Tanaka - Kamiya - Ikai [-] 3 0.5556
420 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 3 0.5556
421 Omi - Koyanagi - Kamioka [-] 3 0.5556
422 Tsubouchi - Goto - Itazu [-] 3 0.5556
423 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 3 0.5556
424 Ushikubo - Takeda - Iwaki [-] 3 0.5556
425 Endo - Kunisada - Miyawaki [-] 3 0.5556
426 Machida - Negishi - Omuta [-] 3 0.5556
427 Sasaki - Minsu - Ishii [-] 3 0.5556
428 Urabe - Ohno - Kitazawa [-] 3 0.5556
429 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 3 0.5556
430 Itou - Nomura - Murakami [-] 3 0.5556
431 Sato - Yuta - Matumoto [-] 3 0.5556
432 Isayama - Hasegawa - Iijima [-] 3 0.5556
433 Asano - Ishikawa - Matsumoto [-] 3 0.5556
434 Muto - Yamagami - Maruo [-] 3 0.5556
435 Kotani - Tomita - Fukuda [-] 3 0.5556
436 Nakazima - Yamauchi - Oosasa [-] 3 0.5556
437 Sato - Nikaido - Sagae [-] 3 0.4815
438 Kimura - Izumiya - Sako [-] 3 0.4815
439 Harada - Yada - Okada [-] 3 0.4815
440 Miura - Oohashi - Wachi [-] 3 0.4444
441 Ishikawa - Yamasaki - Pacis [-] 3 0.4444
442 Uematsu - Shiomi - Katsura [-] 3 0.4444
443 Nagakita - Okai - Maruyama [-] 3 0.4444
444 Takahashi - Murata - Yuma [-] 3 0.4444
445 Yuusuke - Amada - Toride [-] 3 0.4444
446 Abe - Taketzuji - Henmi [-] 3 0.4444
447 Miyamoto - Katagiri - Aoi [-] 3 0.4444
448 Izumi - Kajiwara - Kabashima [-] 3 0.4444
449 Muroya - Sano - Sano [-] 3 0.4444
450 Kamada - Matsui - Takada [-] 3 0.4444
451 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 3 0.4444
452 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 3 0.4444
453 Hiramatsu - Saitou - Hara [-] 3 0.4444
454 Hayashi - Kato - Hasizume [-] 3 0.4444
455 Takara - Matsuzaki - Kohagura [-] 3 0.4444
456 Matsumoto - Hayata - Yano [-] 3 0.4444
457 Shikama - Hirano - Kasahara [-] 3 0.4444
458 Tanaka - Hagiya - Jinba [-] 3 0.4444
459 Tanigaki - Mayaguchi - Matsumoto [-] 3 0.4444
460 Tokeshi - Ishikawa - Namisato [-] 3 0.4444
461 Arimatsu - Nakamura - Mochizuki [-] 3 0.4444
462 Matsuya - Hishida - Ueda [-] 3 0.4444
463 Jeon - Jung - Lee [-] 3 0.4444
464 Matsushita - Naraya - Itou [-] 3 0.4444
465 Kouhei - Harada - Iwasaki [-] 3 0.4444
466 Yamamoto - Nishina - Maeda [-] 3 0.4444
467 Kabeya - Yoshino - Hukuoka [-] 3 0.4444
468 Ueda - Hasegawa - Morikawa [-] 3 0.4444
469 Ohori - Matsumoto - Tachibana [-] 3 0.4444
470 Matsumoto - Uehara - Eiichi [-] 3 0.3704
471 Monbayashi - Suga - Yuta [-] 3 0.3333
472 Mitani - Nonaka - Kenji [-] 3 0.3333
473 Fukuji - Miyashita - Takita [-] 3 0.3333
474 Nohara - Arai - Goto [-] 3 0.3333
475 Tanabe - Kato - Ando [-] 3 0.3333
476 Noie - Takahashi - Yokoyama [-] 3 0.3333
477 Takeuchi - Tsunoda - Tanaka [-] 3 0.3333
478 Kisa - Uchida - Tsuchie [-] 3 0.3333
479 Yuasa - Arahori - Higono [-] 1 0.5556
480 Kobayashi - Matsumoto - Suga [-] 1 0.5556
481 Yahiro - Fukushima - Sudou [-] 1 0.5556
482 Nakamichi - Ogata - Yoshimoto [-] 1 0.5556
483 Takashima - Kosho - Hiraki [-] 1 0.5185
484 Kobsyashi - Miyashita - Nagata [-] 1 0.4444
485 Hino - Gobara - Tsunoda [-] 1 0.4444
486 Yasuda - Nemoto - Ojima [-] 1 0.4444
487 Hashimoto - Inoue - Adachi [-] 1 0.4444
488 Imamura - Kokubo - Suzuki [-] 1 0.4444
489 Kobayashi - Iwata - Masuda [-] 1 0.4444
490 Adachi - Iwano - Zaizen [-] 1 0.3333
491 Kurita - Tansei - Tutumi [-] 0 1.0000
492 Takamatsu - Matsumura - Yosuke [-] 0 0.7037
493 Takeuchi - Ookawa - Fukasawa [-] 0 0.6667
494 Kobayashi - Norikazu - Sakurai [-] 0 0.6667
495 Kawai - Kamata - Kaida [-] 0 0.6667
496 Kasai - Fukasawa - Fukasawa [-] 0 0.6667
497 Azuma - Miyazono - Hirayama [-] 0 0.6667
498 Matsuda - Takagi - Miyazaki [-] 0 0.6667
499 Yabuta - Sato - Nagami [-] 0 0.6667
500 Sato - Takada - Kogure [-] 0 0.6667
501 Tsuruoka - Ohshiba - Kikutani [-] 0 0.6667
502 Okamura - Kumaoka - Masaoka [-] 0 0.5926
503 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 0 0.5926
504 Ohbayashi - Matsuyama - Hasegawa [-] 0 0.5926
505 Gondo - Makino - Saitou [-] 0 0.5556
506 Hattori - Oikawa - Toriuchi [-] 0 0.5556
507 Kawakami - Kasai - Nakamura [-] 0 0.5556
508 Takaishi - Sakai - Ogawa [-] 0 0.5556
509 Trachoo - Sivairikaroon - Prasitthikul [-] 0 0.5556
510 Hirose - Murao - Mori [-] 0 0.5556
511 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 0 0.5556
512 Mizuki - Nakamura - Yaguchi [-] 0 0.5556
513 Omura - Nishihara - Sakurai [-] 0 0.5556
514 Matsuzaki - Hashizume - Taguchi [-] 0 0.5556
515 Nitta - Nakae - Matsubara [-] 0 0.5556
516 Takafuji - Yasue - Kaga [-] 0 0.5556
517 Murayama - Haritani - Ohara [-] 0 0.5556
518 Kobayashi - Nakajima - Sudou [-] 0 0.5556
519 Shimizu - Satou - Yazu [-] 0 0.5556
520 Ohashi - Kento - Sakamoto [-] 0 0.5556
521 Hirai - Igarashi - Shibata [-] 0 0.5556
522 Watanabe - Shimizu - Shimoyama [-] 0 0.5000
523 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 0 0.4444
524 Kumon - Namikawa - Sano [-] 0 0.4444
525 Kaminaga - Takano - Sugawara [-] 0 0.4444
526 Saito - Asada - Iwasaki [-] 0 0.4444
527 Fujioka - Masaya - Maniwa [-] 0 0.4444
528 Fujisawa - Orihara - Endo [-] 0 0.4444
529 Honda - Kuragasaki - Tashiro [-] 0 0.4444
530 Inagaki - Tsunoda - Watanabe [-] 0 0.4444
531 Masukado - Kihara - Tanaka [-] 0 0.4444
532 Hagiwara - Suzuki - Hayashi [-] 0 0.4444
533 Hada - Kimonji - Hinohara [-] 0 0.4444
534 Nakao - Sawada - Iwata [-] 0 0.4444
535 Wakita - Tamano - Wakita [-] 0 0.4444
536 Ono - Uemoto - Ichihara [-] 0 0.4444
537 Izumi - Hasegawa - Masa [-] 0 0.4444
538 Goto - Takahashi - Takahashi [-] 0 0.4444
539 Ogawa - Kakuuchi - Oota [-] 0 0.4444
540 Masahiro - Okawa - Sakamoto [-] 0 0.4444
541 Tanaka - Nakajou - Shimizu [-] 0 0.4444
542 Miyake - Kato - Saito [-] 0 0.4444
543 Umesaki - Natsume - Kudo [-] 0 0.4444
544 Tsutsumi - Agemura - Mori [-] 0 0.4444
545 Nishiyori - Nishi - Ueha [-] 0 0.4444
546 Iwanaga - Otahara - Sato [-] 0 0.3704
547 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 0 0.3333
548 Miyawaki - Adachi - Kawamura [-] 0 0.3333
549 Nagafuchi - Shibata - Takano [-] 0 0.3333
550 Higuchi - Senshuu - Maruno [-] 0 0.3333
551 Tudsuki - Odachi - Higashida [-] 0 0.3333
552 Demura - Takeda - Shinya [-] 0 0.3333
553 Tanabe - Urata - Yoshimura [-] 0 0.3333
554 Hayate - Yamaguchi - Onikiri [-] 0 0.3333
555 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 0 0.3333
556 Shinohara - Takahashi - Yoshii [-] 0 0.3333
557 Kakimoto - Tsukamoto - Isomura [-] 0 0.3333
558 Matsui - Suzuki - Tanaka [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All