ROUND 3 STANDINGS

Posted in Event Coverage on September 30, 2017

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Sakamoto - Ohashi - Ochi [-] 9 0.6667
2 Okabe - Kawashima - Sasaki [-] 9 0.6667
3 Miyake - Nakada - Kidera [-] 9 0.6667
4 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 9 0.6667
5 Kumasaka - Iwama - Komiyama [-] 9 0.6667
6 Kato - Machida - Yamazaki [-] 9 0.6667
7 Tanaka - Atsuji - Katagiri [-] 9 0.6667
8 Takahashi - Urasawa - Umehara [-] 9 0.6667
9 Son - Zhao - Sun [-] 9 0.5556
10 Makino - Komori - Yoshiaki [-] 9 0.5556
11 Furukawa - Yokoi - Hamada [-] 9 0.5556
12 Izumi - Iwasaki - Kawaguchi [-] 9 0.5556
13 Hayashi - Mimasu - Umeno [-] 9 0.5556
14 Saito - Sakai - Naide [-] 9 0.5556
15 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 9 0.5556
16 Arai - Itou - Taru [-] 9 0.5556
17 Takao - Seki - Inoue [-] 9 0.5556
18 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 9 0.5556
19 Kondo - Iwamoto - Maegawa [-] 9 0.5556
20 Kobayashi - Akira - Tomita [-] 9 0.5556
21 Aida - Yamaguchi - Gotou [-] 9 0.5556
22 Baba - Nakura - Usui [-] 9 0.5556
23 Suzuki - Ehara - Ishikura [-] 9 0.5556
24 Huang - Nam - Yam [-] 9 0.5556
25 Muraoka - Matsuyama - Nakamura [-] 9 0.5556
26 Sumihira - Kobayashi - Uzuki [-] 9 0.5556
27 Nanba - Maruyama - Asaumi [-] 9 0.5556
28 Nukita - Minoshima - Koizumi [-] 9 0.5556
29 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 9 0.5556
30 Higuchi - Hoshide - Kobayashi [-] 9 0.5556
31 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 9 0.5556
32 Horie - Sekine - Shiota [-] 9 0.5556
33 Toriumi - Arakane - Toyota [-] 9 0.5556
34 Tsumura - Mori - Hirosawa [-] 9 0.5556
35 Urakami - Tomoaki - Ueda [-] 9 0.5556
36 Liu - Zhang - Wentao [-] 9 0.5556
37 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 9 0.4444
38 Horiuchi - Yasuhiro - Takahashi [-] 9 0.4444
39 Chew - Lee - Dezani [-] 9 0.4444
40 Hoyou - Kobayashi - Tanaka [-] 9 0.4444
41 Nagasaki - Yanase - Nakaigawa [-] 9 0.4444
42 Arai - Suzuki - Kusakabe [-] 9 0.4444
43 Shimada - Nose - Takahashi [-] 9 0.4444
44 Masahide - Ishihara - Kazuhiro [-] 9 0.4444
45 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 9 0.4444
46 Murase - Hayata - Boku [-] 9 0.4444
47 Chen - Liguo - Zhi [-] 9 0.4444
48 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 9 0.4444
49 Yabumoto - Kurihara - Nishihara [-] 9 0.4444
50 Li - Patel - Lau [-] 9 0.4444
51 Hirayama - Aka - Takahira [-] 9 0.4444
52 Hino - Ootani - Yamamura [-] 9 0.4444
53 Sakurabayashi - Yoshiki - Shimizu [-] 9 0.4444
54 Kawamura - Nishida - Tsuruyama [-] 9 0.4444
55 Kawabata - Mitani - Tanaka [-] 9 0.4444
56 Yanou - Ogawa - Gou [-] 9 0.4444
57 Sato - Yoshiteru - Makino [-] 9 0.4444
58 Kashiwagi - Higuchi - Yoshikawa [-] 9 0.4444
59 Sakane - Sorada - Moriya [-] 9 0.4444
60 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 9 0.4444
61 Itagaki - Sasaki - Mukai [-] 9 0.4444
62 Yamamoto - Fujiwara - Iso [-] 9 0.4444
63 Watanabe - Sakai - Hyoudou [-] 9 0.4444
64 Suzuki - Fuji - Itou [-] 9 0.4444
65 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 7 0.7037
66 Fujinuma - Higashimori - Saeki [-] 7 0.6296
67 Ooishi - Kudo - Ikebe [-] 7 0.5926
68 Imai - Hiroki - Takami [-] 7 0.5556
69 Takahashi - Watanabe - Kawagishi [-] 7 0.5556
70 Kanehira - Takeda - Itou [-] 7 0.5185
71 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 7 0.4815
72 Kakumae - Kawasaki - Tamada [-] 7 0.4815
73 Onishi - Yanagawa - Hashimoto [-] 7 0.4444
74 Kato - Nishizawa - Ushita [-] 7 0.4074
75 Samejima - Kanayama - Ota [-] 7 0.4074
76 Tomomura - Hirashima - Morofuji [-] 6 0.7778
77 Shimokobe - Suzuki - Nagayama [-] 6 0.7778
78 Akama - Shimada - Andou [-] 6 0.7778
79 Kawazoe - Hatakeyama - Andou [-] 6 0.7778
80 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 6 0.7778
81 Kai - Masahito - Usami [-] 6 0.7778
82 Tateyama - Nishino - Sugawara [-] 6 0.7778
83 Arai - Hanawa - Araki [-] 6 0.7778
84 Hiwatashi - Kaneko - Osawa [-] 6 0.7778
85 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 6 0.7778
86 Sun - Guo - Zhang [-] 6 0.7778
87 Mitsuhashi - Kurita - Goto [-] 6 0.6667
88 Kwok - Hellman - Bridley [-] 6 0.6667
89 Muto - Sakamoto - Matsumura [-] 6 0.6667
90 Shimoyama - Minotani - Izawa [-] 6 0.6667
91 Hagiwara - Yashiro - Yashiro [-] 6 0.6667
92 Takao - Takeshita - Matsumoto [-] 6 0.6667
93 Igeta - Murata - Okamura [-] 6 0.6667
94 Hiyama - Hasegawa - Enomoto [-] 6 0.6667
95 Niwa - Sato - Hosoya [-] 6 0.6667
96 Shimano - Komiyama - Fukuda [-] 6 0.6667
97 Kosaka - Nagoya - Uehara [-] 6 0.6667
98 Nakamura - Akihiro - Sasaki [-] 6 0.6667
99 Takeda - Iwaide - Kasuga [-] 6 0.6667
100 Kikuchi - Sasaki - Ebitani [-] 6 0.6667
101 Kozaki - Mituyasu - Yoshifumi [-] 6 0.6667
102 Takeuchi - Kamizono - Terada [-] 6 0.6667
103 Oda - Babasaki - Masashi [-] 6 0.6667
104 Nagano - Ando - Hasegawa [-] 6 0.6667
105 Date - Nitta - Imai [-] 6 0.6667
106 Yamaguchi - Hiromasa - Hiromu [-] 6 0.6667
107 Hirayama - Taniguchi - Tokuyama [-] 6 0.6667
108 Ihara - Sugimoto - Kuroyanagi [-] 6 0.6667
109 Ogawa - Sato - Minamitani [-] 6 0.6667
110 Ono - Yokozawa - Kurihara [-] 6 0.6667
111 Wanibuchi - Kaido - Sato [-] 6 0.6667
112 Inoguchi - Yasutomi - Shigemasa [-] 6 0.6667
113 Yoshida - Kanaya - Ishikawa [-] 6 0.6667
114 Inoue - Isurugi - Iwazaki [-] 6 0.6667
115 Kurusu - Saida - Tateno [-] 6 0.6667
116 Usui - Yamada - Yamazaki [-] 6 0.6667
117 Ichitaka - Nakagawa - Maruyama [-] 6 0.6667
118 Furugen - Shinzato - Koyama [-] 6 0.6667
119 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 6 0.6667
120 Yoshida - Kouno - Tsukada [-] 6 0.6667
121 Matsushige - Tanigawa - Nomura [-] 6 0.6667
122 Kinoshita - Inazawa - Tabata [-] 6 0.6667
123 Komachi - Nakamura - Hayasi [-] 6 0.6667
124 Saito - Kitagawa - Naito [-] 6 0.6667
125 Kawasaki - Noguchi - Sakamoto [-] 6 0.5926
126 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 6 0.5926
127 Aridome - Osawa - Shimura [-] 6 0.5926
128 Itoh - Maseguchi - Suzuki [-] 6 0.5556
129 Arakida - Suzuki - Okamoto [-] 6 0.5556
130 Kawatsu - Endo - Tanaka [-] 6 0.5556
131 Nakamura - Nakamura - Genno [-] 6 0.5556
132 Okajima - Fukumoto - Furusato [-] 6 0.5556
133 Yosiura - Katou - Kawanishi [-] 6 0.5556
134 Saito - Nomiya - Mitsunaga [-] 6 0.5556
135 Tanaka - Kato - Hitomi [-] 6 0.5556
136 Takashi - Miyamoto - Ebihara [-] 6 0.5556
137 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 6 0.5556
138 Sasaki - Araki - Shibata [-] 6 0.5556
139 Kuriyama - Chiba - Kotoge [-] 6 0.5556
140 Asai - Okada - Katou [-] 6 0.5556
141 Oshikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 6 0.5556
142 Obayashi - Umeda - Tomoyasu [-] 6 0.5556
143 Akiyama - Mitamura - Yanagida [-] 6 0.5556
144 Nakatani - Suzuki - Ishijima [-] 6 0.5556
145 Kato - Ikebata - Suzuike [-] 6 0.5556
146 Inui - Asakura - Yohara [-] 6 0.5556
147 Miyabe - Yoshizawa - Yamada [-] 6 0.5556
148 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 6 0.5556
149 Kobayashi - Deguchi - Yoshida [-] 6 0.5556
150 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 6 0.5556
151 Oonishi - Tamura - Hashimoto [-] 6 0.5556
152 Shinomiya - Takeda - Kondou [-] 6 0.5556
153 Takino - Yanaseko - Konda [-] 6 0.5556
154 Kamiyama - Nomura - Hasebe [-] 6 0.5556
155 Sugiyama - Baba - Yasuda [-] 6 0.5556
156 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 6 0.5556
157 Yuki - Yuto - Odagiri [-] 6 0.5556
158 Watanabe - Hieda - Ogawa [-] 6 0.5556
159 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 6 0.5556
160 Sekikawa - Ishihara - Umezawa [-] 6 0.5556
161 Ogata - Honda - Sato [-] 6 0.5556
162 Moriya - Yamamiya - Atsuji [-] 6 0.5556
163 Takeo - Hamaguchi - Komikado [-] 6 0.5556
164 Aoki - Yokota - Nakamura [-] 6 0.5556
165 Teramoto - Toshiyuki - Aoto [-] 6 0.5556
166 Ishizaki - Nakai - Tsuda [-] 6 0.5556
167 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 6 0.5556
168 Moroyama - Tezuka - Arakaki [-] 6 0.5556
169 Nonaka - Saito - Miyanokoshi [-] 6 0.5556
170 Matsubara - Mimidou - Noine [-] 6 0.5556
171 Utsunomiya - Naoki - Murayama [-] 6 0.5556
172 Inagaki - Itou - Nishimura [-] 6 0.5556
173 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 6 0.5556
174 Shiraishi - Hada - Nuruki [-] 6 0.5556
175 Yoshida - Miyata - Takano [-] 6 0.5556
176 Watanabe - Tanahashi - Sato [-] 6 0.5556
177 Fukuda - Seo - Suzuki [-] 6 0.5556
178 Kumagai - Ozawa - Saito [-] 6 0.5556
179 Uekusa - Tuchiya - Sugimoto [-] 6 0.5556
180 Tanji - Yamada - Ota [-] 6 0.5556
181 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 6 0.5556
182 Sasaki - Oota - Ichimura [-] 6 0.5556
183 Tsutsumi - Horibe - Hashimoto [-] 6 0.5556
184 Tanahashi - Wada - Ikenoko [-] 6 0.5556
185 Kobayasi - Okino - Matsumoto [-] 6 0.5556
186 Sagara - Miwa - Tokumaru [-] 6 0.5556
187 Kawahama - Kamo - Tsujikawa [-] 6 0.5556
188 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 6 0.5556
189 Yamamoto - Kitahara - Yukuhiro [-] 6 0.5556
190 Lyu - Jhang - Han [-] 6 0.5556
191 Sato - Suzuki - Satou [-] 6 0.5556
192 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 6 0.5185
193 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 6 0.5000
194 Mochizuki - Noto - Sarusawa [-] 6 0.4815
195 Yoshimoto - Ide - Taniguchi [-] 6 0.4815
196 Takasu - Higaki - Yamaoka [-] 6 0.4815
197 Fukushima - Kusanagi - Tarumi [-] 6 0.4815
198 Fujimoto - Omori - Asami [-] 6 0.4444
199 Oosaka - Arisue - Hosokawa [-] 6 0.4444
200 Sato - Kawashima - Okamoto [-] 6 0.4444
201 Tsuchihashi - Fujii - Nakai [-] 6 0.4444
202 Wakayama - Asahara - Kawasaki [-] 6 0.4444
203 Kawaguchi - Kondo - Yuichiro [-] 6 0.4444
204 Aoki - Kamachi - Simizu [-] 6 0.4444
205 Shikano - Ichikawa - Yoshimura [-] 6 0.4444
206 Jitsukawa - Masuno - Takagi [-] 6 0.4444
207 Yamada - Hasegawa - Takato [-] 6 0.4444
208 Watanabe - Kawano - Kimura [-] 6 0.4444
209 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 6 0.4444
210 Kanda - Kakinoki - Yoneda [-] 6 0.4444
211 Hatta - Mizutani - Yamakawa [-] 6 0.4444
212 Magaki - Kato - Maeda [-] 6 0.4444
213 Taiyo - Yamada - Tedori [-] 6 0.4444
214 Oohashi - Kawabata - Tanimoto [-] 6 0.4444
215 Shimizu - Hata - Ono [-] 6 0.4444
216 Iwami - Miyakawa - Hamachiyo [-] 6 0.4444
217 Mizuno - Hasegawa - Kanno [-] 6 0.4444
218 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 6 0.4444
219 Oshima - Ito - Nakano [-] 6 0.4444
220 Ikeda - Tasugi - Satoru [-] 6 0.4444
221 Takahashi - Kurikage - Esaki [-] 6 0.4444
222 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 6 0.4444
223 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 6 0.4444
224 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 6 0.4444
225 Abe - Takeuchi - Takaya [-] 6 0.4444
226 Tanaka - Shoji - Igarashi [-] 6 0.4444
227 Buhong - Kim - Park [-] 6 0.4444
228 Ikeda - Oomori - Komatsu [-] 6 0.4444
229 Maruyama - Matuura - Hayashi [-] 6 0.4444
230 Tezuka - Hayashi - Matsumura [-] 6 0.4444
231 Tajima - Oshimi - Suzuki [-] 6 0.4444
232 Hasegawa - Kawakami - Sasaki [-] 6 0.4444
233 Asada - Koike - Yamamoto [-] 6 0.4444
234 Yin - Xie - Wang [-] 6 0.4444
235 Nagaoka - Shinsuke - Fujita [-] 6 0.4444
236 Ichikawa - Segou - Taki [-] 6 0.4444
237 Yasui - Banno - Watanabe [-] 6 0.4444
238 Uchida - Tamamura - Sugiura [-] 6 0.4444
239 Kinugasa - Kawaguchi - Fujimori [-] 6 0.4444
240 Kazuki - Yamada - Kubota [-] 6 0.4444
241 Fujimura - Sato - Ishiguro [-] 6 0.4444
242 Sugita - Kinoshita - Ishida [-] 6 0.4444
243 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6 0.4444
244 Okada - Katakawa - Nobori [-] 6 0.4444
245 Ieiri - Fujima - Kozai [-] 6 0.4444
246 Osuga - Okamura - Yasumoto [-] 6 0.4444
247 Riphat - Soh - Robb [-] 6 0.4444
248 Hoshino - Yoshihara - Katsumata [-] 6 0.4444
249 Sugiyama - Nakao - Takaizumi [-] 6 0.4444
250 Kagami - Kimura - Shimizu [-] 6 0.4444
251 Azechi - Matsuda - Kouki [-] 6 0.4444
252 Hama - Katsunori - Ayumu [-] 6 0.4444
253 Hiroki - Oono - Aimura [-] 6 0.4444
254 Takano - Yutaka - Yoshioka [-] 6 0.4444
255 Inoue - Hiroaki - Kawashima [-] 6 0.4444
256 Oshima - Nakamura - Kurata [-] 6 0.3333
257 Kitazawa - Yamamoto - Horikoshi [-] 6 0.3333
258 Saitou - Yamaguchi - Hayashi [-] 6 0.3333
259 Ishimaru - Ogata - Mori [-] 6 0.3333
260 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 6 0.3333
261 Takahashi - Miyawaki - Ookubo [-] 6 0.3333
262 Svitkine - Madill - Kaplow [-] 6 0.3333
263 Otakeguchi - Horikawa - Nishimura [-] 6 0.3333
264 Horie - Mashima - Muraoka [-] 6 0.3333
265 Nakai - Ishikawa - Ogura [-] 6 0.3333
266 Tsujimoto - Nishimoto - Kazutaka [-] 6 0.3333
267 Matsuyama - Watanabe - Imura [-] 6 0.3333
268 Manoshiro - Shintani - Shishino [-] 6 0.3333
269 Obata - Kokubun - Tomiyama [-] 6 0.3333
270 Kageyama - Yamaguchi - Yamaguchi [-] 4 0.6296
271 Kimura - Noto - Fujioka [-] 4 0.5926
272 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 4 0.5556
273 Kim - Na - Suh [-] 4 0.5185
274 Oiso - Nakamura - Terasawa [-] 4 0.5185
275 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 4 0.5185
276 Oikawa - Hasegawa - Noguchi [-] 4 0.5185
277 Kikuchi - Igarashi - Kawakami [-] 4 0.5185
278 Yusuke - Shibuya - Taichi [-] 4 0.5185
279 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 4 0.4815
280 Ando - Kawai - Shimizu [-] 4 0.4815
281 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 4 0.4815
282 Sasaki - Sekikawa - Tanaka [-] 4 0.4815
283 Mizukami - Okura - Yoshiki [-] 4 0.4815
284 Kimura - Watanabe - Kawakami [-] 4 0.4815
285 Yokokawa - Takao - Sekino [-] 4 0.4815
286 Aoki - Ookura - Koike [-] 4 0.4074
287 Ota - Nishihara - Fukunaga [-] 4 0.3704
288 Tokio - Takao - Sasaki [-] 4 0.3704
289 Kobayashi - Kawai - Saitou [-] 3 0.7778
290 Ishii - Yoshihara - Kawai [-] 3 0.7778
291 Kikuchi - Sato - Sugimori [-] 3 0.7778
292 Watanabe - Okada - Kawarada [-] 3 0.7778
293 Itou - Takagi - Kanegae [-] 3 0.7778
294 Masui - Takagi - Sato [-] 3 0.7778
295 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 3 0.7778
296 Honma - Nakamura - Tanaka [-] 3 0.7778
297 Kageyama - Ohkawa - Sanshirou [-] 3 0.7778
298 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 3 0.7037
299 Okura - Morishita - Nakanishi [-] 3 0.6667
300 Goodo - Fukuki - Yamagata [-] 3 0.6667
301 Furukawa - Henmi - Inoue [-] 3 0.6667
302 Iwata - Fujikura - Takahashi [-] 3 0.6667
303 Senbokuya - Hashimoto - Suzuki [-] 3 0.6667
304 Nakashima - Kawamura - Togawa [-] 3 0.6667
305 Taniyama - Takumura - Narita [-] 3 0.6667
306 Aota - Masataka - Yamagishi [-] 3 0.6667
307 Kanda - Okai - Okumura [-] 3 0.6667
308 Wang - Deng - Wang [-] 3 0.6667
309 Hasegawa - Shibata - Suzuki [-] 3 0.6667
310 Yazawa - Endou - Yamaji [-] 3 0.6667
311 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.6667
312 Takeshita - Minami - Motegi [-] 3 0.6667
313 Ideue - Tsuchida - Yoshimura [-] 3 0.6667
314 Komizo - Kutsuna - Takeuchi [-] 3 0.6667
315 Inokuchi - Iwahashi - Wada [-] 3 0.6667
316 Okada - Shimizu - Matsumoto [-] 3 0.6667
317 Nihei - Sashida - Nakamura [-] 3 0.6667
318 Kamo - Kamo - Konishi [-] 3 0.6667
319 Akama - Hiroshima - Suzuki [-] 3 0.6667
320 Inoue - Seki - Kimura [-] 3 0.6667
321 Kazuki - Kuwashiro - Hurutani [-] 3 0.6667
322 Hideya - Goto - Kawaguchi [-] 3 0.6667
323 Atsushi - Hasegawa - Yamao [-] 3 0.6667
324 Masato - Murata - Kunii [-] 3 0.6667
325 Yamada - S - Hyu [-] 3 0.6667
326 Ikeda - Asakura - Nakamura [-] 3 0.6667
327 Ishimura - Mihara - Shimizu [-] 3 0.6667
328 Kashiwa - Ichijo - Endo [-] 3 0.6667
329 Adachi - Banba - Fukudome [-] 3 0.6667
330 Omura - Kunuki - Seko [-] 3 0.6667
331 Iguma - Miyamoto - Morimitsu [-] 3 0.6667
332 Takamatu - Tanaka - Hayashi [-] 3 0.6667
333 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 3 0.6667
334 Ohno - Katsu - Okamoto [-] 3 0.6667
335 Yamaguchi - Nakamura - Satou [-] 3 0.6667
336 Hasegawa - Murata - Nishizawa [-] 3 0.6667
337 Kawai - Yamada - Iwamoto [-] 3 0.6667
338 Kimata - Iwasaki - Mizuno [-] 3 0.6667
339 Oosumi - Hasegawa - Takesita [-] 3 0.6667
340 Goto - Inuzuka - Yamaguchi [-] 3 0.6667
341 Sefiyadi - Julianto - Suryadhi [-] 3 0.6667
342 Masayuki - Numata - Mitome [-] 3 0.6667
343 Omiya - Nakagawa - Ito [-] 3 0.6667
344 Xiao - Weng - Xie [-] 3 0.6667
345 Usuyama - Hayata - Nakajima [-] 3 0.6667
346 Toyokawa - Takade - Kanaya [-] 3 0.6667
347 Horiike - Miyake - Ryo [-] 3 0.6667
348 Aizawa - Ieda - Ikeda [-] 3 0.6667
349 Masuda - Kimura - Tanaka [-] 3 0.6667
350 Takaaki - Matsumoto - Ota [-] 3 0.6667
351 Tamai - Takata - Nakamura [-] 3 0.6667
352 Tobe - Kuriiwa - Komori [-] 3 0.6667
353 Yamamura - Kanagawa - Tanaka [-] 3 0.5926
354 Nakamura - Tsuchitani - Sugimoto [-] 3 0.5926
355 Kubo - Sasaki - Kitamoto [-] 3 0.5926
356 Tanimoto - Akizuki - Yamane [-] 3 0.5926
357 Noguchi - Hatoyama - Shirakawa [-] 3 0.5556
358 Nishimura - Okuyama - Tamura [-] 3 0.5556
359 Yuuki - Fujimoto - Onoue [-] 3 0.5556
360 Yamane - Hirofumi - Kiyokawa [-] 3 0.5556
361 Nakata - Suzuki - Hirata [-] 3 0.5556
362 Kurata - Sato - Higaki [-] 3 0.5556
363 Yanaka - Shiraishi - Hashimoto [-] 3 0.5556
364 Arai - Kaku - Sato [-] 3 0.5556
365 Kodama - Kanegawa - Yasufuku [-] 3 0.5556
366 Hagiwara - Arita - Fujimoto [-] 3 0.5556
367 Yamada - Abe - Itou [-] 3 0.5556
368 Yoshida - Wada - Minamizuka [-] 3 0.5556
369 Yuuki - Furusawa - Furusawa [-] 3 0.5556
370 Hattori - Miotani - Asai [-] 3 0.5556
371 Koide - Mizutani - Sugai [-] 3 0.5556
372 Tsutai - Ichii - Murata [-] 3 0.5556
373 Ichikawa - Mita - Nishizawa [-] 3 0.5556
374 Takashima - Hosoi - Nagao [-] 3 0.5556
375 Takahashi - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 3 0.5556
376 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 3 0.5556
377 Sato - Sato - Suzuki [-] 3 0.5556
378 Furukawa - Kadono - Yamane [-] 3 0.5556
379 Enomoto - Sakamoto - Kyo [-] 3 0.5556
380 Itou - Suematsu - Harada [-] 3 0.5556
381 Miura - Nunome - Mori [-] 3 0.5556
382 Morita - Sekino - Kataoka [-] 3 0.5556
383 Ueda - Koshikawa - Arai [-] 3 0.5556
384 Koh - Taira - Takai [-] 3 0.5556
385 Takahashi - Nobe - Koyasu [-] 3 0.5556
386 Irimajiri - Mizuno - Reona [-] 3 0.5556
387 Shimizu - Iwamoto - Kikuchi [-] 3 0.5556
388 Ohtake - Nishikawa - Deguchi [-] 3 0.5556
389 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 3 0.5556
390 Miura - Narita - Fujita [-] 3 0.5556
391 Morishima - Moriya - Tange [-] 3 0.5556
392 Okubo - Kitsu - Takahashi [-] 3 0.5556
393 Uzawa - Komatsu - Hattori [-] 3 0.5556
394 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 3 0.5556
395 Yoshimura - Seki - Sakuragi [-] 3 0.5556
396 Kojima - Taniguchi - Matsuura [-] 3 0.5556
397 Kamimura - Syoriken - Takeyama [-] 3 0.5556
398 Sezume - Hunamoto - Koike [-] 3 0.5556
399 Kazami - Karasawa - Kibe [-] 3 0.5556
400 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 3 0.5556
401 Shinoda - Hirosawa - Ryota [-] 3 0.5556
402 Omura - Yamamoto - Kaneko [-] 3 0.5556
403 Ideguchi - Nakamura - Fukutani [-] 3 0.5556
404 Imazawa - Wada - Shibata [-] 3 0.5556
405 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 3 0.5556
406 Nagao - Yoshimori - Nagai [-] 3 0.5556
407 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 3 0.5556
408 Komuro - Abe - Hashimoto [-] 3 0.5556
409 Kai - Ogino - Oda [-] 3 0.5556
410 Nakamura - Kato - Kinoshita [-] 3 0.5556
411 Kobayashi - Sibata - Watanabe [-] 3 0.5556
412 Tay - Yaocheng - Tan [-] 3 0.5556
413 Mizutani - Fujita - Kanai [-] 3 0.5556
414 Noge - Chihiro - Amemiya [-] 3 0.5556
415 Shoji - Goshima - Tanano [-] 3 0.5556
416 Mutou - Kuroda - Kajita [-] 3 0.5556
417 Brown - Mcneace - Robertson [-] 3 0.5556
418 Kurita - Iwasaki - Kabasawa [-] 3 0.5556
419 Tanaka - Kamiya - Ikai [-] 3 0.5556
420 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 3 0.5556
421 Omi - Koyanagi - Kamioka [-] 3 0.5556
422 Tsubouchi - Goto - Itazu [-] 3 0.5556
423 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 3 0.5556
424 Ushikubo - Takeda - Iwaki [-] 3 0.5556
425 Endo - Kunisada - Miyawaki [-] 3 0.5556
426 Machida - Negishi - Omuta [-] 3 0.5556
427 Sasaki - Minsu - Ishii [-] 3 0.5556
428 Urabe - Ohno - Kitazawa [-] 3 0.5556
429 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 3 0.5556
430 Itou - Nomura - Murakami [-] 3 0.5556
431 Sato - Yuta - Matumoto [-] 3 0.5556
432 Isayama - Hasegawa - Iijima [-] 3 0.5556
433 Asano - Ishikawa - Matsumoto [-] 3 0.5556
434 Muto - Yamagami - Maruo [-] 3 0.5556
435 Kotani - Tomita - Fukuda [-] 3 0.5556
436 Nakazima - Yamauchi - Oosasa [-] 3 0.5556
437 Sato - Nikaido - Sagae [-] 3 0.4815
438 Kimura - Izumiya - Sako [-] 3 0.4815
439 Harada - Yada - Okada [-] 3 0.4815
440 Miura - Oohashi - Wachi [-] 3 0.4444
441 Ishikawa - Yamasaki - Pacis [-] 3 0.4444
442 Uematsu - Shiomi - Katsura [-] 3 0.4444
443 Nagakita - Okai - Maruyama [-] 3 0.4444
444 Takahashi - Murata - Yuma [-] 3 0.4444
445 Yuusuke - Amada - Toride [-] 3 0.4444
446 Abe - Taketzuji - Henmi [-] 3 0.4444
447 Miyamoto - Katagiri - Aoi [-] 3 0.4444
448 Izumi - Kajiwara - Kabashima [-] 3 0.4444
449 Muroya - Sano - Sano [-] 3 0.4444
450 Kamada - Matsui - Takada [-] 3 0.4444
451 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 3 0.4444
452 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 3 0.4444
453 Hiramatsu - Saitou - Hara [-] 3 0.4444
454 Hayashi - Kato - Hasizume [-] 3 0.4444
455 Takara - Matsuzaki - Kohagura [-] 3 0.4444
456 Matsumoto - Hayata - Yano [-] 3 0.4444
457 Shikama - Hirano - Kasahara [-] 3 0.4444
458 Tanaka - Hagiya - Jinba [-] 3 0.4444
459 Tanigaki - Mayaguchi - Matsumoto [-] 3 0.4444
460 Tokeshi - Ishikawa - Namisato [-] 3 0.4444
461 Arimatsu - Nakamura - Mochizuki [-] 3 0.4444
462 Matsuya - Hishida - Ueda [-] 3 0.4444
463 Jeon - Jung - Lee [-] 3 0.4444
464 Matsushita - Naraya - Itou [-] 3 0.4444
465 Kouhei - Harada - Iwasaki [-] 3 0.4444
466 Yamamoto - Nishina - Maeda [-] 3 0.4444
467 Kabeya - Yoshino - Hukuoka [-] 3 0.4444
468 Ueda - Hasegawa - Morikawa [-] 3 0.4444
469 Ohori - Matsumoto - Tachibana [-] 3 0.4444
470 Matsumoto - Uehara - Eiichi [-] 3 0.3704
471 Monbayashi - Suga - Yuta [-] 3 0.3333
472 Mitani - Nonaka - Kenji [-] 3 0.3333
473 Fukuji - Miyashita - Takita [-] 3 0.3333
474 Nohara - Arai - Goto [-] 3 0.3333
475 Tanabe - Kato - Ando [-] 3 0.3333
476 Noie - Takahashi - Yokoyama [-] 3 0.3333
477 Takeuchi - Tsunoda - Tanaka [-] 3 0.3333
478 Kisa - Uchida - Tsuchie [-] 3 0.3333
479 Yuasa - Arahori - Higono [-] 1 0.5556
480 Kobayashi - Matsumoto - Suga [-] 1 0.5556
481 Yahiro - Fukushima - Sudou [-] 1 0.5556
482 Nakamichi - Ogata - Yoshimoto [-] 1 0.5556
483 Takashima - Kosho - Hiraki [-] 1 0.5185
484 Kobsyashi - Miyashita - Nagata [-] 1 0.4444
485 Hino - Gobara - Tsunoda [-] 1 0.4444
486 Yasuda - Nemoto - Ojima [-] 1 0.4444
487 Hashimoto - Inoue - Adachi [-] 1 0.4444
488 Imamura - Kokubo - Suzuki [-] 1 0.4444
489 Kobayashi - Iwata - Masuda [-] 1 0.4444
490 Adachi - Iwano - Zaizen [-] 1 0.3333
491 Kurita - Tansei - Tutumi [-] 0 1.0000
492 Takamatsu - Matsumura - Yosuke [-] 0 0.7037
493 Takeuchi - Ookawa - Fukasawa [-] 0 0.6667
494 Kobayashi - Norikazu - Sakurai [-] 0 0.6667
495 Kawai - Kamata - Kaida [-] 0 0.6667
496 Kasai - Fukasawa - Fukasawa [-] 0 0.6667
497 Azuma - Miyazono - Hirayama [-] 0 0.6667
498 Matsuda - Takagi - Miyazaki [-] 0 0.6667
499 Yabuta - Sato - Nagami [-] 0 0.6667
500 Sato - Takada - Kogure [-] 0 0.6667
501 Tsuruoka - Ohshiba - Kikutani [-] 0 0.6667
502 Okamura - Kumaoka - Masaoka [-] 0 0.5926
503 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 0 0.5926
504 Ohbayashi - Matsuyama - Hasegawa [-] 0 0.5926
505 Gondo - Makino - Saitou [-] 0 0.5556
506 Hattori - Oikawa - Toriuchi [-] 0 0.5556
507 Kawakami - Kasai - Nakamura [-] 0 0.5556
508 Takaishi - Sakai - Ogawa [-] 0 0.5556
509 Trachoo - Sivairikaroon - Prasitthikul [-] 0 0.5556
510 Hirose - Murao - Mori [-] 0 0.5556
511 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 0 0.5556
512 Mizuki - Nakamura - Yaguchi [-] 0 0.5556
513 Omura - Nishihara - Sakurai [-] 0 0.5556
514 Matsuzaki - Hashizume - Taguchi [-] 0 0.5556
515 Nitta - Nakae - Matsubara [-] 0 0.5556
516 Takafuji - Yasue - Kaga [-] 0 0.5556
517 Murayama - Haritani - Ohara [-] 0 0.5556
518 Kobayashi - Nakajima - Sudou [-] 0 0.5556
519 Shimizu - Satou - Yazu [-] 0 0.5556
520 Ohashi - Kento - Sakamoto [-] 0 0.5556
521 Hirai - Igarashi - Shibata [-] 0 0.5556
522 Watanabe - Shimizu - Shimoyama [-] 0 0.5000
523 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 0 0.4444
524 Kumon - Namikawa - Sano [-] 0 0.4444
525 Kaminaga - Takano - Sugawara [-] 0 0.4444
526 Saito - Asada - Iwasaki [-] 0 0.4444
527 Fujioka - Masaya - Maniwa [-] 0 0.4444
528 Fujisawa - Orihara - Endo [-] 0 0.4444
529 Honda - Kuragasaki - Tashiro [-] 0 0.4444
530 Inagaki - Tsunoda - Watanabe [-] 0 0.4444
531 Masukado - Kihara - Tanaka [-] 0 0.4444
532 Hagiwara - Suzuki - Hayashi [-] 0 0.4444
533 Hada - Kimonji - Hinohara [-] 0 0.4444
534 Nakao - Sawada - Iwata [-] 0 0.4444
535 Wakita - Tamano - Wakita [-] 0 0.4444
536 Ono - Uemoto - Ichihara [-] 0 0.4444
537 Izumi - Hasegawa - Masa [-] 0 0.4444
538 Goto - Takahashi - Takahashi [-] 0 0.4444
539 Ogawa - Kakuuchi - Oota [-] 0 0.4444
540 Masahiro - Okawa - Sakamoto [-] 0 0.4444
541 Tanaka - Nakajou - Shimizu [-] 0 0.4444
542 Miyake - Kato - Saito [-] 0 0.4444
543 Umesaki - Natsume - Kudo [-] 0 0.4444
544 Tsutsumi - Agemura - Mori [-] 0 0.4444
545 Nishiyori - Nishi - Ueha [-] 0 0.4444
546 Iwanaga - Otahara - Sato [-] 0 0.3704
547 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 0 0.3333
548 Miyawaki - Adachi - Kawamura [-] 0 0.3333
549 Nagafuchi - Shibata - Takano [-] 0 0.3333
550 Higuchi - Senshuu - Maruno [-] 0 0.3333
551 Tudsuki - Odachi - Higashida [-] 0 0.3333
552 Demura - Takeda - Shinya [-] 0 0.3333
553 Tanabe - Urata - Yoshimura [-] 0 0.3333
554 Hayate - Yamaguchi - Onikiri [-] 0 0.3333
555 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 0 0.3333
556 Shinohara - Takahashi - Yoshii [-] 0 0.3333
557 Kakimoto - Tsukamoto - Isomura [-] 0 0.3333
558 Matsui - Suzuki - Tanaka [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 19, 2019

Grand Prix Oklahoma City 2019 Final Standings by, Wizards of the Coast

Rank Player Points Prize Money 1 Carlson, Matt [US] 37 $6,000 2 Foreman, Matt [US] 37 $3,000 3 Cole, Conor [US] 36 $1,500 4 Majlaton, Alex [...

Learn More

December 11, 2019

Grand Prix Brisbane 2019 Final Standings by, Wizards of the Coast

Rank Player Points Prize Money 1 Gibson, Kyle [AU] 36 $6,000 2 Yeh, Chih-Cheng [TW] 37 $3,000 3 Thompson, Chris [AU] 37 $1,500 4 Lee, Anthon...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All