ROUND 4 STANDINGS

Posted in Event Coverage on September 30, 2017

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Kumasaka - Iwama - Komiyama [-] 12 0.6875
2 Kobayashi - Akira - Tomita [-] 12 0.6875
3 Arai - Itou - Taru [-] 12 0.6458
4 Sumihira - Kobayashi - Uzuki [-] 12 0.6458
5 Furukawa - Yokoi - Hamada [-] 12 0.6250
6 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 12 0.6250
7 Baba - Nakura - Usui [-] 12 0.6250
8 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 12 0.6250
9 Hino - Ootani - Yamamura [-] 12 0.6250
10 Watanabe - Sakai - Hyoudou [-] 12 0.6250
11 Takao - Seki - Inoue [-] 12 0.5833
12 Muraoka - Matsuyama - Nakamura [-] 12 0.5833
13 Toriumi - Arakane - Toyota [-] 12 0.5833
14 Tsumura - Mori - Hirosawa [-] 12 0.5833
15 Liu - Zhang - Wentao [-] 12 0.5833
16 Chew - Lee - Dezani [-] 12 0.5833
17 Chen - Liguo - Zhi [-] 12 0.5833
18 Yamamoto - Fujiwara - Iso [-] 12 0.5833
19 Okabe - Kawashima - Sasaki [-] 12 0.5625
20 Takahashi - Urasawa - Umehara [-] 12 0.5625
21 Suzuki - Ehara - Ishikura [-] 12 0.5625
22 Shimada - Nose - Takahashi [-] 12 0.5625
23 Hoyou - Kobayashi - Tanaka [-] 12 0.5417
24 Murase - Hayata - Boku [-] 12 0.5417
25 Hirayama - Aka - Takahira [-] 12 0.5417
26 Sakurabayashi - Yoshiki - Shimizu [-] 12 0.5417
27 Kawamura - Nishida - Tsuruyama [-] 12 0.5417
28 Kawabata - Mitani - Tanaka [-] 12 0.5417
29 Kashiwagi - Higuchi - Yoshikawa [-] 12 0.5417
30 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 12 0.5208
31 Sakane - Sorada - Moriya [-] 12 0.5208
32 Yabumoto - Kurihara - Nishihara [-] 12 0.4792
33 Kakumae - Kawasaki - Tamada [-] 10 0.6042
34 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 10 0.5625
35 Onishi - Yanagawa - Hashimoto [-] 10 0.5208
36 Imai - Hiroki - Takami [-] 10 0.4583
37 Kato - Nishizawa - Ushita [-] 10 0.3958
38 Miyake - Nakada - Kidera [-] 9 0.7500
39 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 9 0.7500
40 Kato - Machida - Yamazaki [-] 9 0.7500
41 Saito - Sakai - Naide [-] 9 0.7500
42 Nukita - Minoshima - Koizumi [-] 9 0.7500
43 Higuchi - Hoshide - Kobayashi [-] 9 0.7083
44 Horie - Sekine - Shiota [-] 9 0.7083
45 Sakamoto - Ohashi - Ochi [-] 9 0.6875
46 Makino - Komori - Yoshiaki [-] 9 0.6875
47 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 9 0.6875
48 Kondo - Iwamoto - Maegawa [-] 9 0.6875
49 Nanba - Maruyama - Asaumi [-] 9 0.6875
50 Horiuchi - Yasuhiro - Takahashi [-] 9 0.6875
51 Yanou - Ogawa - Gou [-] 9 0.6875
52 Arai - Hanawa - Araki [-] 9 0.6875
53 Takao - Takeshita - Matsumoto [-] 9 0.6875
54 Hayashi - Mimasu - Umeno [-] 9 0.6458
55 Aida - Yamaguchi - Gotou [-] 9 0.6458
56 Huang - Nam - Yam [-] 9 0.6458
57 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 9 0.6458
58 Urakami - Tomoaki - Ueda [-] 9 0.6458
59 Arai - Suzuki - Kusakabe [-] 9 0.6458
60 Hagiwara - Yashiro - Yashiro [-] 9 0.6458
61 Hiyama - Hasegawa - Enomoto [-] 9 0.6458
62 Kozaki - Mituyasu - Yoshifumi [-] 9 0.6458
63 Hirayama - Taniguchi - Tokuyama [-] 9 0.6458
64 Ogawa - Sato - Minamitani [-] 9 0.6458
65 Tanaka - Atsuji - Katagiri [-] 9 0.6250
66 Izumi - Iwasaki - Kawaguchi [-] 9 0.6250
67 Tateyama - Nishino - Sugawara [-] 9 0.6250
68 Sun - Guo - Zhang [-] 9 0.6250
69 Niwa - Sato - Hosoya [-] 9 0.6250
70 Itoh - Maseguchi - Suzuki [-] 9 0.6250
71 Kato - Ikebata - Suzuike [-] 9 0.6250
72 Takino - Yanaseko - Konda [-] 9 0.6250
73 Sekikawa - Ishihara - Umezawa [-] 9 0.6250
74 Tanji - Yamada - Ota [-] 9 0.6250
75 Masahide - Ishihara - Kazuhiro [-] 9 0.6042
76 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 9 0.6042
77 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 9 0.6042
78 Son - Zhao - Sun [-] 9 0.5833
79 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 9 0.5833
80 Nagasaki - Yanase - Nakaigawa [-] 9 0.5833
81 Li - Patel - Lau [-] 9 0.5833
82 Sato - Yoshiteru - Makino [-] 9 0.5833
83 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 9 0.5833
84 Itagaki - Sasaki - Mukai [-] 9 0.5833
85 Mitsuhashi - Kurita - Goto [-] 9 0.5833
86 Igeta - Murata - Okamura [-] 9 0.5833
87 Takeuchi - Kamizono - Terada [-] 9 0.5833
88 Kurusu - Saida - Tateno [-] 9 0.5833
89 Komachi - Nakamura - Hayasi [-] 9 0.5833
90 Kawasaki - Noguchi - Sakamoto [-] 9 0.5833
91 Aridome - Osawa - Shimura [-] 9 0.5833
92 Okajima - Fukumoto - Furusato [-] 9 0.5833
93 Tanaka - Kato - Hitomi [-] 9 0.5833
94 Kobayashi - Deguchi - Yoshida [-] 9 0.5833
95 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 9 0.5833
96 Shiraishi - Hada - Nuruki [-] 9 0.5833
97 Yoshida - Miyata - Takano [-] 9 0.5833
98 Hiwatashi - Kaneko - Osawa [-] 9 0.5625
99 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 9 0.5625
100 Asai - Okada - Katou [-] 9 0.5625
101 Shinomiya - Takeda - Kondou [-] 9 0.5625
102 Kamiyama - Nomura - Hasebe [-] 9 0.5625
103 Sugiyama - Baba - Yasuda [-] 9 0.5625
104 Sasaki - Oota - Ichimura [-] 9 0.5625
105 Suzuki - Fuji - Itou [-] 9 0.5417
106 Matsushige - Tanigawa - Nomura [-] 9 0.5417
107 Kawatsu - Endo - Tanaka [-] 9 0.5417
108 Oshikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 9 0.5417
109 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 9 0.5417
110 Teramoto - Toshiyuki - Aoto [-] 9 0.5417
111 Ishizaki - Nakai - Tsuda [-] 9 0.5417
112 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 9 0.5417
113 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 9 0.5417
114 Yamamoto - Kitahara - Yukuhiro [-] 9 0.5417
115 Nakamura - Akihiro - Sasaki [-] 9 0.5208
116 Kikuchi - Sasaki - Ebitani [-] 9 0.5208
117 Oda - Babasaki - Masashi [-] 9 0.5208
118 Yamaguchi - Hiromasa - Hiromu [-] 9 0.5208
119 Watanabe - Tanahashi - Sato [-] 9 0.5208
120 Kumagai - Ozawa - Saito [-] 9 0.5208
121 Kobayasi - Okino - Matsumoto [-] 9 0.5208
122 Sagara - Miwa - Tokumaru [-] 9 0.5208
123 Kawahama - Kamo - Tsujikawa [-] 9 0.5208
124 Yoshimoto - Ide - Taniguchi [-] 9 0.5208
125 Aoki - Kamachi - Simizu [-] 9 0.5208
126 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 9 0.5208
127 Oshima - Ito - Nakano [-] 9 0.5208
128 Abe - Takeuchi - Takaya [-] 9 0.5208
129 Ikeda - Oomori - Komatsu [-] 9 0.5208
130 Uchida - Tamamura - Sugiura [-] 9 0.5208
131 Kinugasa - Kawaguchi - Fujimori [-] 9 0.5208
132 Yuki - Yuto - Odagiri [-] 9 0.5000
133 Moriya - Yamamiya - Atsuji [-] 9 0.5000
134 Riphat - Soh - Robb [-] 9 0.5000
135 Yosiura - Katou - Kawanishi [-] 9 0.4792
136 Akiyama - Mitamura - Yanagida [-] 9 0.4792
137 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 9 0.4792
138 Nonaka - Saito - Miyanokoshi [-] 9 0.4792
139 Utsunomiya - Naoki - Murayama [-] 9 0.4792
140 Sato - Suzuki - Satou [-] 9 0.4792
141 Takasu - Higaki - Yamaoka [-] 9 0.4792
142 Tsuchihashi - Fujii - Nakai [-] 9 0.4792
143 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 9 0.4792
144 Taiyo - Yamada - Tedori [-] 9 0.4792
145 Tajima - Oshimi - Suzuki [-] 9 0.4792
146 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 9 0.4792
147 Azechi - Matsuda - Kouki [-] 9 0.4792
148 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 9 0.4583
149 Shikano - Ichikawa - Yoshimura [-] 9 0.4583
150 Shimizu - Hata - Ono [-] 9 0.4583
151 Maruyama - Matuura - Hayashi [-] 9 0.4583
152 Osuga - Okamura - Yasumoto [-] 9 0.4583
153 Inoue - Hiroaki - Kawashima [-] 9 0.4583
154 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 9 0.4583
155 Nakai - Ishikawa - Ogura [-] 9 0.4583
156 Tsujimoto - Nishimoto - Kazutaka [-] 9 0.4583
157 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 9 0.4444
158 Kawaguchi - Kondo - Yuichiro [-] 9 0.4167
159 Takahashi - Kurikage - Esaki [-] 9 0.4167
160 Tezuka - Hayashi - Matsumura [-] 9 0.4167
161 Hasegawa - Kawakami - Sasaki [-] 9 0.4167
162 Fujimura - Sato - Ishiguro [-] 9 0.4167
163 Hama - Katsunori - Ayumu [-] 9 0.4167
164 Ishimaru - Ogata - Mori [-] 9 0.4167
165 Svitkine - Madill - Kaplow [-] 9 0.4167
166 Oshima - Nakamura - Kurata [-] 9 0.3750
167 Ooishi - Kudo - Ikebe [-] 7 0.6667
168 Fujinuma - Higashimori - Saeki [-] 7 0.6250
169 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 7 0.6042
170 Takahashi - Watanabe - Kawagishi [-] 7 0.5833
171 Samejima - Kanayama - Ota [-] 7 0.5833
172 Kanehira - Takeda - Itou [-] 7 0.5625
173 Kimura - Noto - Fujioka [-] 7 0.5000
174 Sasaki - Sekikawa - Tanaka [-] 7 0.5000
175 Oohashi - Kawabata - Tanimoto [-] 7 0.4792
176 Kimura - Watanabe - Kawakami [-] 7 0.4583
177 Mizukami - Okura - Yoshiki [-] 7 0.4375
178 Ota - Nishihara - Fukunaga [-] 7 0.4375
179 Takahashi - Miyawaki - Ookubo [-] 7 0.3958
180 Kim - Na - Suh [-] 7 0.3958
181 Kikuchi - Igarashi - Kawakami [-] 7 0.3958
182 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 7 0.3958
183 Yokokawa - Takao - Sekino [-] 7 0.3958
184 Shimokobe - Suzuki - Nagayama [-] 6 0.8125
185 Kawazoe - Hatakeyama - Andou [-] 6 0.7500
186 Nagano - Ando - Hasegawa [-] 6 0.7500
187 Tomomura - Hirashima - Morofuji [-] 6 0.7083
188 Kikuchi - Sato - Sugimori [-] 6 0.7083
189 Kageyama - Ohkawa - Sanshirou [-] 6 0.7083
190 Yoshida - Kouno - Tsukada [-] 6 0.6875
191 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 6 0.6875
192 Kai - Masahito - Usami [-] 6 0.6875
193 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 6 0.6875
194 Shimano - Komiyama - Fukuda [-] 6 0.6875
195 Date - Nitta - Imai [-] 6 0.6875
196 Usui - Yamada - Yamazaki [-] 6 0.6875
197 Furugen - Shinzato - Koyama [-] 6 0.6875
198 Saito - Kitagawa - Naito [-] 6 0.6875
199 Takashi - Miyamoto - Ebihara [-] 6 0.6875
200 Oonishi - Tamura - Hashimoto [-] 6 0.6875
201 Watanabe - Hieda - Ogawa [-] 6 0.6875
202 Muto - Sakamoto - Matsumura [-] 6 0.6458
203 Kosaka - Nagoya - Uehara [-] 6 0.6458
204 Takeda - Iwaide - Kasuga [-] 6 0.6458
205 Wanibuchi - Kaido - Sato [-] 6 0.6458
206 Inoguchi - Yasutomi - Shigemasa [-] 6 0.6458
207 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 6 0.6458
208 Saito - Nomiya - Mitsunaga [-] 6 0.6458
209 Obayashi - Umeda - Tomoyasu [-] 6 0.6458
210 Moroyama - Tezuka - Arakaki [-] 6 0.6458
211 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 6 0.6458
212 Fukuda - Seo - Suzuki [-] 6 0.6458
213 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 6 0.6458
214 Watanabe - Okada - Kawarada [-] 6 0.6458
215 Itou - Takagi - Kanegae [-] 6 0.6458
216 Masui - Takagi - Sato [-] 6 0.6458
217 Akama - Shimada - Andou [-] 6 0.6250
218 Inoue - Isurugi - Iwazaki [-] 6 0.6250
219 Kinoshita - Inazawa - Tabata [-] 6 0.6250
220 Takeo - Hamaguchi - Komikado [-] 6 0.6250
221 Tanahashi - Wada - Ikenoko [-] 6 0.6250
222 Hatta - Mizutani - Yamakawa [-] 6 0.6250
223 Sasaki - Araki - Shibata [-] 6 0.6042
224 Nakatani - Suzuki - Ishijima [-] 6 0.6042
225 Inui - Asakura - Yohara [-] 6 0.6042
226 Matsubara - Mimidou - Noine [-] 6 0.6042
227 Tsutsumi - Horibe - Hashimoto [-] 6 0.6042
228 Masato - Murata - Kunii [-] 6 0.6042
229 Ikeda - Asakura - Nakamura [-] 6 0.6042
230 Ishimura - Mihara - Shimizu [-] 6 0.6042
231 Hasegawa - Murata - Nishizawa [-] 6 0.6042
232 Masayuki - Numata - Mitome [-] 6 0.6042
233 Tobe - Kuriiwa - Komori [-] 6 0.6042
234 Kwok - Hellman - Bridley [-] 6 0.5833
235 Shimoyama - Minotani - Izawa [-] 6 0.5833
236 Ihara - Sugimoto - Kuroyanagi [-] 6 0.5833
237 Ono - Yokozawa - Kurihara [-] 6 0.5833
238 Yoshida - Kanaya - Ishikawa [-] 6 0.5833
239 Ichitaka - Nakagawa - Maruyama [-] 6 0.5833
240 Arakida - Suzuki - Okamoto [-] 6 0.5833
241 Nakamura - Nakamura - Genno [-] 6 0.5833
242 Kuriyama - Chiba - Kotoge [-] 6 0.5833
243 Ogata - Honda - Sato [-] 6 0.5833
244 Aoki - Yokota - Nakamura [-] 6 0.5833
245 Inagaki - Itou - Nishimura [-] 6 0.5833
246 Mochizuki - Noto - Sarusawa [-] 6 0.5833
247 Jitsukawa - Masuno - Takagi [-] 6 0.5833
248 Iwami - Miyakawa - Hamachiyo [-] 6 0.5833
249 Buhong - Kim - Park [-] 6 0.5833
250 Yin - Xie - Wang [-] 6 0.5833
251 Ichikawa - Segou - Taki [-] 6 0.5833
252 Ieiri - Fujima - Kozai [-] 6 0.5833
253 Kagami - Kimura - Shimizu [-] 6 0.5833
254 Wang - Deng - Wang [-] 6 0.5833
255 Yazawa - Endou - Yamaji [-] 6 0.5833
256 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 6 0.5833
257 Arai - Kaku - Sato [-] 6 0.5833
258 Yoshida - Wada - Minamizuka [-] 6 0.5833
259 Watanabe - Kawano - Kimura [-] 6 0.5625
260 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 6 0.5625
261 Kubo - Sasaki - Kitamoto [-] 6 0.5625
262 Tanimoto - Akizuki - Yamane [-] 6 0.5625
263 Miyabe - Yoshizawa - Yamada [-] 6 0.5417
264 Uekusa - Tuchiya - Sugimoto [-] 6 0.5417
265 Lyu - Jhang - Han [-] 6 0.5417
266 Fukushima - Kusanagi - Tarumi [-] 6 0.5417
267 Fujimoto - Omori - Asami [-] 6 0.5417
268 Wakayama - Asahara - Kawasaki [-] 6 0.5417
269 Nagaoka - Shinsuke - Fujita [-] 6 0.5417
270 Yasui - Banno - Watanabe [-] 6 0.5417
271 Takano - Yutaka - Yoshioka [-] 6 0.5417
272 Furukawa - Henmi - Inoue [-] 6 0.5417
273 Komizo - Kutsuna - Takeuchi [-] 6 0.5417
274 Inokuchi - Iwahashi - Wada [-] 6 0.5417
275 Okada - Shimizu - Matsumoto [-] 6 0.5417
276 Akama - Hiroshima - Suzuki [-] 6 0.5417
277 Kazuki - Kuwashiro - Hurutani [-] 6 0.5417
278 Hideya - Goto - Kawaguchi [-] 6 0.5417
279 Iguma - Miyamoto - Morimitsu [-] 6 0.5417
280 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 6 0.5417
281 Yamaguchi - Nakamura - Satou [-] 6 0.5417
282 Goto - Inuzuka - Yamaguchi [-] 6 0.5417
283 Sefiyadi - Julianto - Suryadhi [-] 6 0.5417
284 Omiya - Nakagawa - Ito [-] 6 0.5417
285 Aizawa - Ieda - Ikeda [-] 6 0.5417
286 Masuda - Kimura - Tanaka [-] 6 0.5417
287 Ueda - Koshikawa - Arai [-] 6 0.5417
288 Imazawa - Wada - Shibata [-] 6 0.5417
289 Noge - Chihiro - Amemiya [-] 6 0.5417
290 Ushikubo - Takeda - Iwaki [-] 6 0.5417
291 Sato - Kawashima - Okamoto [-] 6 0.5208
292 Kanda - Kakinoki - Yoneda [-] 6 0.5208
293 Magaki - Kato - Maeda [-] 6 0.5208
294 Ikeda - Tasugi - Satoru [-] 6 0.5208
295 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 6 0.5208
296 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 6 0.5208
297 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 6 0.5208
298 Tanaka - Shoji - Igarashi [-] 6 0.5208
299 Kazuki - Yamada - Kubota [-] 6 0.5208
300 Okada - Katakawa - Nobori [-] 6 0.5208
301 Sugiyama - Nakao - Takaizumi [-] 6 0.5208
302 Saitou - Yamaguchi - Hayashi [-] 6 0.5208
303 Horie - Mashima - Muraoka [-] 6 0.5208
304 Kobayashi - Kawai - Saitou [-] 6 0.5208
305 Nishimura - Okuyama - Tamura [-] 6 0.5208
306 Yamane - Hirofumi - Kiyokawa [-] 6 0.5208
307 Hagiwara - Arita - Fujimoto [-] 6 0.5208
308 Yuuki - Furusawa - Furusawa [-] 6 0.5208
309 Miura - Oohashi - Wachi [-] 6 0.5208
310 Nakamura - Tsuchitani - Sugimoto [-] 6 0.5000
311 Tsubouchi - Goto - Itazu [-] 6 0.5000
312 Oosaka - Arisue - Hosokawa [-] 6 0.4792
313 Yamada - Hasegawa - Takato [-] 6 0.4792
314 Mizuno - Hasegawa - Kanno [-] 6 0.4792
315 Asada - Koike - Yamamoto [-] 6 0.4792
316 Sugita - Kinoshita - Ishida [-] 6 0.4792
317 Hoshino - Yoshihara - Katsumata [-] 6 0.4792
318 Hiroki - Oono - Aimura [-] 6 0.4792
319 Kitazawa - Yamamoto - Horikoshi [-] 6 0.4792
320 Otakeguchi - Horikawa - Nishimura [-] 6 0.4792
321 Matsuyama - Watanabe - Imura [-] 6 0.4792
322 Manoshiro - Shintani - Shishino [-] 6 0.4792
323 Omura - Kunuki - Seko [-] 6 0.4792
324 Kawai - Yamada - Iwamoto [-] 6 0.4792
325 Tamai - Takata - Nakamura [-] 6 0.4792
326 Takashima - Hosoi - Nagao [-] 6 0.4792
327 Sato - Sato - Suzuki [-] 6 0.4792
328 Itou - Suematsu - Harada [-] 6 0.4792
329 Koh - Taira - Takai [-] 6 0.4792
330 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 6 0.4792
331 Yoshimura - Seki - Sakuragi [-] 6 0.4792
332 Kazami - Karasawa - Kibe [-] 6 0.4792
333 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 6 0.4792
334 Omura - Yamamoto - Kaneko [-] 6 0.4792
335 Nagao - Yoshimori - Nagai [-] 6 0.4792
336 Nakamura - Kato - Kinoshita [-] 6 0.4792
337 Sasaki - Minsu - Ishii [-] 6 0.4792
338 Itou - Nomura - Murakami [-] 6 0.4792
339 Muto - Yamagami - Maruo [-] 6 0.4792
340 Matsushita - Naraya - Itou [-] 6 0.4792
341 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 6 0.4583
342 Obata - Kokubun - Tomiyama [-] 6 0.4375
343 Yamamura - Kanagawa - Tanaka [-] 6 0.4375
344 Shoji - Goshima - Tanano [-] 6 0.4375
345 Hayashi - Kato - Hasizume [-] 6 0.4375
346 Shikama - Hirano - Kasahara [-] 6 0.4375
347 Jeon - Jung - Lee [-] 6 0.4375
348 Matsumoto - Uehara - Eiichi [-] 6 0.4375
349 Kodama - Kanegawa - Yasufuku [-] 6 0.4167
350 Hattori - Miotani - Asai [-] 6 0.4167
351 Morita - Sekino - Kataoka [-] 6 0.4167
352 Morishima - Moriya - Tange [-] 6 0.4167
353 Uzawa - Komatsu - Hattori [-] 6 0.4167
354 Tay - Yaocheng - Tan [-] 6 0.4167
355 Mizutani - Fujita - Kanai [-] 6 0.4167
356 Endo - Kunisada - Miyawaki [-] 6 0.4167
357 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 6 0.4167
358 Abe - Taketzuji - Henmi [-] 6 0.4167
359 Ohori - Matsumoto - Tachibana [-] 6 0.4167
360 Fukuji - Miyashita - Takita [-] 6 0.4167
361 Miyamoto - Katagiri - Aoi [-] 6 0.3958
362 Harada - Yada - Okada [-] 6 0.3750
363 Ishikawa - Yamasaki - Pacis [-] 6 0.3750
364 Izumi - Kajiwara - Kabashima [-] 6 0.3750
365 Muroya - Sano - Sano [-] 6 0.3750
366 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 6 0.3750
367 Hiramatsu - Saitou - Hara [-] 6 0.3750
368 Monbayashi - Suga - Yuta [-] 6 0.3750
369 Kageyama - Yamaguchi - Yamaguchi [-] 4 0.6458
370 Takeshita - Minami - Motegi [-] 4 0.6042
371 Oiso - Nakamura - Terasawa [-] 4 0.5833
372 Yusuke - Shibuya - Taichi [-] 4 0.5833
373 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 4 0.5417
374 Takahashi - Nobe - Koyasu [-] 4 0.5417
375 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 4 0.5208
376 Yuasa - Arahori - Higono [-] 4 0.5208
377 Ando - Kawai - Shimizu [-] 4 0.5000
378 Aoki - Ookura - Koike [-] 4 0.5000
379 Yamada - Abe - Itou [-] 4 0.4792
380 Sato - Yuta - Matumoto [-] 4 0.4792
381 Uematsu - Shiomi - Katsura [-] 4 0.4792
382 Kouhei - Harada - Iwasaki [-] 4 0.4792
383 Kobayashi - Matsumoto - Suga [-] 4 0.4792
384 Kobayashi - Iwata - Masuda [-] 4 0.4792
385 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 4 0.4583
386 Oikawa - Hasegawa - Noguchi [-] 4 0.4583
387 Kurata - Sato - Higaki [-] 4 0.4167
388 Nagakita - Okai - Maruyama [-] 4 0.4167
389 Yahiro - Fukushima - Sudou [-] 4 0.4167
390 Imamura - Kokubo - Suzuki [-] 4 0.4167
391 Tokio - Takao - Sasaki [-] 4 0.3958
392 Hashimoto - Inoue - Adachi [-] 4 0.3958
393 Ishii - Yoshihara - Kawai [-] 3 0.6875
394 Okura - Morishita - Nakanishi [-] 3 0.6875
395 Kanda - Okai - Okumura [-] 3 0.6875
396 Hasegawa - Shibata - Suzuki [-] 3 0.6875
397 Honma - Nakamura - Tanaka [-] 3 0.6458
398 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 3 0.6458
399 Takamatu - Tanaka - Hayashi [-] 3 0.6458
400 Xiao - Weng - Xie [-] 3 0.6458
401 Horiike - Miyake - Ryo [-] 3 0.6458
402 Matsuda - Takagi - Miyazaki [-] 3 0.6458
403 Noguchi - Hatoyama - Shirakawa [-] 3 0.6250
404 Goodo - Fukuki - Yamagata [-] 3 0.6250
405 Iwata - Fujikura - Takahashi [-] 3 0.6250
406 Nakashima - Kawamura - Togawa [-] 3 0.6250
407 Aota - Masataka - Yamagishi [-] 3 0.6250
408 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 3 0.6250
409 Taniyama - Takumura - Narita [-] 3 0.5833
410 Ideue - Tsuchida - Yoshimura [-] 3 0.5833
411 Nihei - Sashida - Nakamura [-] 3 0.5833
412 Atsushi - Hasegawa - Yamao [-] 3 0.5833
413 Kashiwa - Ichijo - Endo [-] 3 0.5833
414 Adachi - Banba - Fukudome [-] 3 0.5833
415 Ohno - Katsu - Okamoto [-] 3 0.5833
416 Usuyama - Hayata - Nakajima [-] 3 0.5833
417 Takaaki - Matsumoto - Ota [-] 3 0.5833
418 Yuuki - Fujimoto - Onoue [-] 3 0.5833
419 Takahashi - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 3 0.5833
420 Furukawa - Kadono - Yamane [-] 3 0.5833
421 Shimizu - Iwamoto - Kikuchi [-] 3 0.5833
422 Okubo - Kitsu - Takahashi [-] 3 0.5833
423 Shinoda - Hirosawa - Ryota [-] 3 0.5833
424 Brown - Mcneace - Robertson [-] 3 0.5833
425 Machida - Negishi - Omuta [-] 3 0.5833
426 Kotani - Tomita - Fukuda [-] 3 0.5833
427 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 3 0.5625
428 Oosumi - Hasegawa - Takesita [-] 3 0.5625
429 Yanaka - Shiraishi - Hashimoto [-] 3 0.5625
430 Kai - Ogino - Oda [-] 3 0.5625
431 Takahashi - Murata - Yuma [-] 3 0.5625
432 Yamada - S - Hyu [-] 3 0.5417
433 Tanaka - Kamiya - Ikai [-] 3 0.5417
434 Omi - Koyanagi - Kamioka [-] 3 0.5417
435 Mizuki - Nakamura - Yaguchi [-] 3 0.5417
436 Takafuji - Yasue - Kaga [-] 3 0.5417
437 Inoue - Seki - Kimura [-] 3 0.5278
438 Senbokuya - Hashimoto - Suzuki [-] 3 0.5208
439 Kamo - Kamo - Konishi [-] 3 0.5208
440 Kimata - Iwasaki - Mizuno [-] 3 0.5208
441 Toyokawa - Takade - Kanaya [-] 3 0.5208
442 Koide - Mizutani - Sugai [-] 3 0.5208
443 Tsutai - Ichii - Murata [-] 3 0.5208
444 Ichikawa - Mita - Nishizawa [-] 3 0.5208
445 Enomoto - Sakamoto - Kyo [-] 3 0.5208
446 Miura - Nunome - Mori [-] 3 0.5208
447 Irimajiri - Mizuno - Reona [-] 3 0.5208
448 Ohtake - Nishikawa - Deguchi [-] 3 0.5208
449 Miura - Narita - Fujita [-] 3 0.5208
450 Kamimura - Syoriken - Takeyama [-] 3 0.5208
451 Ideguchi - Nakamura - Fukutani [-] 3 0.5208
452 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 3 0.5208
453 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 3 0.5208
454 Komuro - Abe - Hashimoto [-] 3 0.5208
455 Kobayashi - Sibata - Watanabe [-] 3 0.5208
456 Mutou - Kuroda - Kajita [-] 3 0.5208
457 Urabe - Ohno - Kitazawa [-] 3 0.5208
458 Isayama - Hasegawa - Iijima [-] 3 0.5208
459 Asano - Ishikawa - Matsumoto [-] 3 0.5208
460 Nakazima - Yamauchi - Oosasa [-] 3 0.5208
461 Takara - Matsuzaki - Kohagura [-] 3 0.5208
462 Kasai - Fukasawa - Fukasawa [-] 3 0.5208
463 Wakita - Tamano - Wakita [-] 3 0.5208
464 Nakata - Suzuki - Hirata [-] 3 0.5000
465 Okamura - Kumaoka - Masaoka [-] 3 0.5000
466 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 3 0.5000
467 Kojima - Taniguchi - Matsuura [-] 3 0.4792
468 Kurita - Iwasaki - Kabasawa [-] 3 0.4792
469 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 3 0.4792
470 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 3 0.4792
471 Yuusuke - Amada - Toride [-] 3 0.4792
472 Kamada - Matsui - Takada [-] 3 0.4792
473 Tanigaki - Mayaguchi - Matsumoto [-] 3 0.4792
474 Tokeshi - Ishikawa - Namisato [-] 3 0.4792
475 Arimatsu - Nakamura - Mochizuki [-] 3 0.4792
476 Sato - Takada - Kogure [-] 3 0.4792
477 Hirose - Murao - Mori [-] 3 0.4792
478 Kumon - Namikawa - Sano [-] 3 0.4792
479 Saito - Asada - Iwasaki [-] 3 0.4792
480 Fujisawa - Orihara - Endo [-] 3 0.4792
481 Ogawa - Kakuuchi - Oota [-] 3 0.4792
482 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 3 0.4583
483 Sezume - Hunamoto - Koike [-] 3 0.4583
484 Matsumoto - Hayata - Yano [-] 3 0.4583
485 Tanaka - Hagiya - Jinba [-] 3 0.4583
486 Matsuya - Hishida - Ueda [-] 3 0.4583
487 Kabeya - Yoshino - Hukuoka [-] 3 0.4583
488 Ueda - Hasegawa - Morikawa [-] 3 0.4583
489 Nohara - Arai - Goto [-] 3 0.4583
490 Takeuchi - Tsunoda - Tanaka [-] 3 0.4583
491 Ohashi - Kento - Sakamoto [-] 3 0.4583
492 Hirai - Igarashi - Shibata [-] 3 0.4583
493 Nakao - Sawada - Iwata [-] 3 0.4583
494 Ono - Uemoto - Ichihara [-] 3 0.4583
495 Fujioka - Masaya - Maniwa [-] 3 0.4375
496 Masahiro - Okawa - Sakamoto [-] 3 0.4375
497 Nishiyori - Nishi - Ueha [-] 3 0.4375
498 Sato - Nikaido - Sagae [-] 3 0.4167
499 Kimura - Izumiya - Sako [-] 3 0.4167
500 Yamamoto - Nishina - Maeda [-] 3 0.4167
501 Mitani - Nonaka - Kenji [-] 3 0.4167
502 Tanabe - Kato - Ando [-] 3 0.4167
503 Noie - Takahashi - Yokoyama [-] 3 0.4167
504 Umesaki - Natsume - Kudo [-] 3 0.4167
505 Miyawaki - Adachi - Kawamura [-] 3 0.4167
506 Kisa - Uchida - Tsuchie [-] 3 0.3750
507 Inagaki - Tsunoda - Watanabe [-] 3 0.3750
508 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 3 0.3750
509 Tudsuki - Odachi - Higashida [-] 3 0.3750
510 Matsui - Suzuki - Tanaka [-] 3 0.3750
511 Hattori - Oikawa - Toriuchi [-] 1 0.5833
512 Nakamichi - Ogata - Yoshimoto [-] 1 0.5417
513 Murayama - Haritani - Ohara [-] 1 0.4792
514 Hino - Gobara - Tsunoda [-] 1 0.4583
515 Yasuda - Nemoto - Ojima [-] 1 0.4583
516 Adachi - Iwano - Zaizen [-] 1 0.4444
517 Takashima - Kosho - Hiraki [-] 1 0.4375
518 Kobsyashi - Miyashita - Nagata [-] 1 0.3958
519 Kurita - Tansei - Tutumi [-] 0 0.7500
520 Takeuchi - Ookawa - Fukasawa [-] 0 0.7500
521 Kobayashi - Norikazu - Sakurai [-] 0 0.7500
522 Tsuruoka - Ohshiba - Kikutani [-] 0 0.7500
523 Yabuta - Sato - Nagami [-] 0 0.6944
524 Takamatsu - Matsumura - Yosuke [-] 0 0.6042
525 Nitta - Nakae - Matsubara [-] 0 0.5833
526 Masukado - Kihara - Tanaka [-] 0 0.5833
527 Kawakami - Kasai - Nakamura [-] 0 0.5556
528 Azuma - Miyazono - Hirayama [-] 0 0.5417
529 Matsuzaki - Hashizume - Taguchi [-] 0 0.5278
530 Kobayashi - Nakajima - Sudou [-] 0 0.5278
531 Gondo - Makino - Saitou [-] 0 0.5208
532 Takaishi - Sakai - Ogawa [-] 0 0.5208
533 Tanaka - Nakajou - Shimizu [-] 0 0.5208
534 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 0 0.5000
535 Ohbayashi - Matsuyama - Hasegawa [-] 0 0.5000
536 Kawai - Kamata - Kaida [-] 0 0.4792
537 Shimizu - Satou - Yazu [-] 0 0.4792
538 Hagiwara - Suzuki - Hayashi [-] 0 0.4792
539 Iwanaga - Otahara - Sato [-] 0 0.4792
540 Kaminaga - Takano - Sugawara [-] 0 0.4583
541 Omura - Nishihara - Sakurai [-] 0 0.4444
542 Miyake - Kato - Saito [-] 0 0.4444
543 Honda - Kuragasaki - Tashiro [-] 0 0.4375
544 Goto - Takahashi - Takahashi [-] 0 0.4375
545 Trachoo - Sivairikaroon - Prasitthikul [-] 0 0.4167
546 Watanabe - Shimizu - Shimoyama [-] 0 0.4167
547 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 0 0.4167
548 Izumi - Hasegawa - Masa [-] 0 0.4167
549 Tsutsumi - Agemura - Mori [-] 0 0.4167
550 Nagafuchi - Shibata - Takano [-] 0 0.4167
551 Higuchi - Senshuu - Maruno [-] 0 0.4167
552 Hayate - Yamaguchi - Onikiri [-] 0 0.4167
553 Hada - Kimonji - Hinohara [-] 0 0.3750
554 Demura - Takeda - Shinya [-] 0 0.3750
555 Kakimoto - Tsukamoto - Isomura [-] 0 0.3750
556 Tanabe - Urata - Yoshimura [-] 0 0.3333
557 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 0 0.3333
558 Shinohara - Takahashi - Yoshii [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 19, 2019

Grand Prix Oklahoma City 2019 Final Standings by, Wizards of the Coast

Rank Player Points Prize Money 1 Carlson, Matt [US] 37 $6,000 2 Foreman, Matt [US] 37 $3,000 3 Cole, Conor [US] 36 $1,500 4 Majlaton, Alex [...

Learn More

December 11, 2019

Grand Prix Brisbane 2019 Final Standings by, Wizards of the Coast

Rank Player Points Prize Money 1 Gibson, Kyle [AU] 36 $6,000 2 Yeh, Chih-Cheng [TW] 37 $3,000 3 Thompson, Chris [AU] 37 $1,500 4 Lee, Anthon...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All