ROUND 4 STANDINGS

Posted in Event Coverage on September 30, 2017

By Wizards of the Coast

Rank Player Points OMW%
1 Kumasaka - Iwama - Komiyama [-] 12 0.6875
2 Kobayashi - Akira - Tomita [-] 12 0.6875
3 Arai - Itou - Taru [-] 12 0.6458
4 Sumihira - Kobayashi - Uzuki [-] 12 0.6458
5 Furukawa - Yokoi - Hamada [-] 12 0.6250
6 Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 12 0.6250
7 Baba - Nakura - Usui [-] 12 0.6250
8 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 12 0.6250
9 Hino - Ootani - Yamamura [-] 12 0.6250
10 Watanabe - Sakai - Hyoudou [-] 12 0.6250
11 Takao - Seki - Inoue [-] 12 0.5833
12 Muraoka - Matsuyama - Nakamura [-] 12 0.5833
13 Toriumi - Arakane - Toyota [-] 12 0.5833
14 Tsumura - Mori - Hirosawa [-] 12 0.5833
15 Liu - Zhang - Wentao [-] 12 0.5833
16 Chew - Lee - Dezani [-] 12 0.5833
17 Chen - Liguo - Zhi [-] 12 0.5833
18 Yamamoto - Fujiwara - Iso [-] 12 0.5833
19 Okabe - Kawashima - Sasaki [-] 12 0.5625
20 Takahashi - Urasawa - Umehara [-] 12 0.5625
21 Suzuki - Ehara - Ishikura [-] 12 0.5625
22 Shimada - Nose - Takahashi [-] 12 0.5625
23 Hoyou - Kobayashi - Tanaka [-] 12 0.5417
24 Murase - Hayata - Boku [-] 12 0.5417
25 Hirayama - Aka - Takahira [-] 12 0.5417
26 Sakurabayashi - Yoshiki - Shimizu [-] 12 0.5417
27 Kawamura - Nishida - Tsuruyama [-] 12 0.5417
28 Kawabata - Mitani - Tanaka [-] 12 0.5417
29 Kashiwagi - Higuchi - Yoshikawa [-] 12 0.5417
30 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 12 0.5208
31 Sakane - Sorada - Moriya [-] 12 0.5208
32 Yabumoto - Kurihara - Nishihara [-] 12 0.4792
33 Kakumae - Kawasaki - Tamada [-] 10 0.6042
34 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 10 0.5625
35 Onishi - Yanagawa - Hashimoto [-] 10 0.5208
36 Imai - Hiroki - Takami [-] 10 0.4583
37 Kato - Nishizawa - Ushita [-] 10 0.3958
38 Miyake - Nakada - Kidera [-] 9 0.7500
39 Kawase - Takahashi - Yamada [-] 9 0.7500
40 Kato - Machida - Yamazaki [-] 9 0.7500
41 Saito - Sakai - Naide [-] 9 0.7500
42 Nukita - Minoshima - Koizumi [-] 9 0.7500
43 Higuchi - Hoshide - Kobayashi [-] 9 0.7083
44 Horie - Sekine - Shiota [-] 9 0.7083
45 Sakamoto - Ohashi - Ochi [-] 9 0.6875
46 Makino - Komori - Yoshiaki [-] 9 0.6875
47 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 9 0.6875
48 Kondo - Iwamoto - Maegawa [-] 9 0.6875
49 Nanba - Maruyama - Asaumi [-] 9 0.6875
50 Horiuchi - Yasuhiro - Takahashi [-] 9 0.6875
51 Yanou - Ogawa - Gou [-] 9 0.6875
52 Arai - Hanawa - Araki [-] 9 0.6875
53 Takao - Takeshita - Matsumoto [-] 9 0.6875
54 Hayashi - Mimasu - Umeno [-] 9 0.6458
55 Aida - Yamaguchi - Gotou [-] 9 0.6458
56 Huang - Nam - Yam [-] 9 0.6458
57 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 9 0.6458
58 Urakami - Tomoaki - Ueda [-] 9 0.6458
59 Arai - Suzuki - Kusakabe [-] 9 0.6458
60 Hagiwara - Yashiro - Yashiro [-] 9 0.6458
61 Hiyama - Hasegawa - Enomoto [-] 9 0.6458
62 Kozaki - Mituyasu - Yoshifumi [-] 9 0.6458
63 Hirayama - Taniguchi - Tokuyama [-] 9 0.6458
64 Ogawa - Sato - Minamitani [-] 9 0.6458
65 Tanaka - Atsuji - Katagiri [-] 9 0.6250
66 Izumi - Iwasaki - Kawaguchi [-] 9 0.6250
67 Tateyama - Nishino - Sugawara [-] 9 0.6250
68 Sun - Guo - Zhang [-] 9 0.6250
69 Niwa - Sato - Hosoya [-] 9 0.6250
70 Itoh - Maseguchi - Suzuki [-] 9 0.6250
71 Kato - Ikebata - Suzuike [-] 9 0.6250
72 Takino - Yanaseko - Konda [-] 9 0.6250
73 Sekikawa - Ishihara - Umezawa [-] 9 0.6250
74 Tanji - Yamada - Ota [-] 9 0.6250
75 Masahide - Ishihara - Kazuhiro [-] 9 0.6042
76 Tahara - Takayanagi - Murata [-] 9 0.6042
77 Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 9 0.6042
78 Son - Zhao - Sun [-] 9 0.5833
79 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 9 0.5833
80 Nagasaki - Yanase - Nakaigawa [-] 9 0.5833
81 Li - Patel - Lau [-] 9 0.5833
82 Sato - Yoshiteru - Makino [-] 9 0.5833
83 Inoue - Yamamoto - Morita [-] 9 0.5833
84 Itagaki - Sasaki - Mukai [-] 9 0.5833
85 Mitsuhashi - Kurita - Goto [-] 9 0.5833
86 Igeta - Murata - Okamura [-] 9 0.5833
87 Takeuchi - Kamizono - Terada [-] 9 0.5833
88 Kurusu - Saida - Tateno [-] 9 0.5833
89 Komachi - Nakamura - Hayasi [-] 9 0.5833
90 Kawasaki - Noguchi - Sakamoto [-] 9 0.5833
91 Aridome - Osawa - Shimura [-] 9 0.5833
92 Okajima - Fukumoto - Furusato [-] 9 0.5833
93 Tanaka - Kato - Hitomi [-] 9 0.5833
94 Kobayashi - Deguchi - Yoshida [-] 9 0.5833
95 Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 9 0.5833
96 Shiraishi - Hada - Nuruki [-] 9 0.5833
97 Yoshida - Miyata - Takano [-] 9 0.5833
98 Hiwatashi - Kaneko - Osawa [-] 9 0.5625
99 Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 9 0.5625
100 Asai - Okada - Katou [-] 9 0.5625
101 Shinomiya - Takeda - Kondou [-] 9 0.5625
102 Kamiyama - Nomura - Hasebe [-] 9 0.5625
103 Sugiyama - Baba - Yasuda [-] 9 0.5625
104 Sasaki - Oota - Ichimura [-] 9 0.5625
105 Suzuki - Fuji - Itou [-] 9 0.5417
106 Matsushige - Tanigawa - Nomura [-] 9 0.5417
107 Kawatsu - Endo - Tanaka [-] 9 0.5417
108 Oshikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 9 0.5417
109 Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 9 0.5417
110 Teramoto - Toshiyuki - Aoto [-] 9 0.5417
111 Ishizaki - Nakai - Tsuda [-] 9 0.5417
112 Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 9 0.5417
113 Maruyama - Matsuda - Toma [-] 9 0.5417
114 Yamamoto - Kitahara - Yukuhiro [-] 9 0.5417
115 Nakamura - Akihiro - Sasaki [-] 9 0.5208
116 Kikuchi - Sasaki - Ebitani [-] 9 0.5208
117 Oda - Babasaki - Masashi [-] 9 0.5208
118 Yamaguchi - Hiromasa - Hiromu [-] 9 0.5208
119 Watanabe - Tanahashi - Sato [-] 9 0.5208
120 Kumagai - Ozawa - Saito [-] 9 0.5208
121 Kobayasi - Okino - Matsumoto [-] 9 0.5208
122 Sagara - Miwa - Tokumaru [-] 9 0.5208
123 Kawahama - Kamo - Tsujikawa [-] 9 0.5208
124 Yoshimoto - Ide - Taniguchi [-] 9 0.5208
125 Aoki - Kamachi - Simizu [-] 9 0.5208
126 Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 9 0.5208
127 Oshima - Ito - Nakano [-] 9 0.5208
128 Abe - Takeuchi - Takaya [-] 9 0.5208
129 Ikeda - Oomori - Komatsu [-] 9 0.5208
130 Uchida - Tamamura - Sugiura [-] 9 0.5208
131 Kinugasa - Kawaguchi - Fujimori [-] 9 0.5208
132 Yuki - Yuto - Odagiri [-] 9 0.5000
133 Moriya - Yamamiya - Atsuji [-] 9 0.5000
134 Riphat - Soh - Robb [-] 9 0.5000
135 Yosiura - Katou - Kawanishi [-] 9 0.4792
136 Akiyama - Mitamura - Yanagida [-] 9 0.4792
137 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 9 0.4792
138 Nonaka - Saito - Miyanokoshi [-] 9 0.4792
139 Utsunomiya - Naoki - Murayama [-] 9 0.4792
140 Sato - Suzuki - Satou [-] 9 0.4792
141 Takasu - Higaki - Yamaoka [-] 9 0.4792
142 Tsuchihashi - Fujii - Nakai [-] 9 0.4792
143 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 9 0.4792
144 Taiyo - Yamada - Tedori [-] 9 0.4792
145 Tajima - Oshimi - Suzuki [-] 9 0.4792
146 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 9 0.4792
147 Azechi - Matsuda - Kouki [-] 9 0.4792
148 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 9 0.4583
149 Shikano - Ichikawa - Yoshimura [-] 9 0.4583
150 Shimizu - Hata - Ono [-] 9 0.4583
151 Maruyama - Matuura - Hayashi [-] 9 0.4583
152 Osuga - Okamura - Yasumoto [-] 9 0.4583
153 Inoue - Hiroaki - Kawashima [-] 9 0.4583
154 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 9 0.4583
155 Nakai - Ishikawa - Ogura [-] 9 0.4583
156 Tsujimoto - Nishimoto - Kazutaka [-] 9 0.4583
157 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 9 0.4444
158 Kawaguchi - Kondo - Yuichiro [-] 9 0.4167
159 Takahashi - Kurikage - Esaki [-] 9 0.4167
160 Tezuka - Hayashi - Matsumura [-] 9 0.4167
161 Hasegawa - Kawakami - Sasaki [-] 9 0.4167
162 Fujimura - Sato - Ishiguro [-] 9 0.4167
163 Hama - Katsunori - Ayumu [-] 9 0.4167
164 Ishimaru - Ogata - Mori [-] 9 0.4167
165 Svitkine - Madill - Kaplow [-] 9 0.4167
166 Oshima - Nakamura - Kurata [-] 9 0.3750
167 Ooishi - Kudo - Ikebe [-] 7 0.6667
168 Fujinuma - Higashimori - Saeki [-] 7 0.6250
169 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 7 0.6042
170 Takahashi - Watanabe - Kawagishi [-] 7 0.5833
171 Samejima - Kanayama - Ota [-] 7 0.5833
172 Kanehira - Takeda - Itou [-] 7 0.5625
173 Kimura - Noto - Fujioka [-] 7 0.5000
174 Sasaki - Sekikawa - Tanaka [-] 7 0.5000
175 Oohashi - Kawabata - Tanimoto [-] 7 0.4792
176 Kimura - Watanabe - Kawakami [-] 7 0.4583
177 Mizukami - Okura - Yoshiki [-] 7 0.4375
178 Ota - Nishihara - Fukunaga [-] 7 0.4375
179 Takahashi - Miyawaki - Ookubo [-] 7 0.3958
180 Kim - Na - Suh [-] 7 0.3958
181 Kikuchi - Igarashi - Kawakami [-] 7 0.3958
182 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 7 0.3958
183 Yokokawa - Takao - Sekino [-] 7 0.3958
184 Shimokobe - Suzuki - Nagayama [-] 6 0.8125
185 Kawazoe - Hatakeyama - Andou [-] 6 0.7500
186 Nagano - Ando - Hasegawa [-] 6 0.7500
187 Tomomura - Hirashima - Morofuji [-] 6 0.7083
188 Kikuchi - Sato - Sugimori [-] 6 0.7083
189 Kageyama - Ohkawa - Sanshirou [-] 6 0.7083
190 Yoshida - Kouno - Tsukada [-] 6 0.6875
191 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 6 0.6875
192 Kai - Masahito - Usami [-] 6 0.6875
193 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 6 0.6875
194 Shimano - Komiyama - Fukuda [-] 6 0.6875
195 Date - Nitta - Imai [-] 6 0.6875
196 Usui - Yamada - Yamazaki [-] 6 0.6875
197 Furugen - Shinzato - Koyama [-] 6 0.6875
198 Saito - Kitagawa - Naito [-] 6 0.6875
199 Takashi - Miyamoto - Ebihara [-] 6 0.6875
200 Oonishi - Tamura - Hashimoto [-] 6 0.6875
201 Watanabe - Hieda - Ogawa [-] 6 0.6875
202 Muto - Sakamoto - Matsumura [-] 6 0.6458
203 Kosaka - Nagoya - Uehara [-] 6 0.6458
204 Takeda - Iwaide - Kasuga [-] 6 0.6458
205 Wanibuchi - Kaido - Sato [-] 6 0.6458
206 Inoguchi - Yasutomi - Shigemasa [-] 6 0.6458
207 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 6 0.6458
208 Saito - Nomiya - Mitsunaga [-] 6 0.6458
209 Obayashi - Umeda - Tomoyasu [-] 6 0.6458
210 Moroyama - Tezuka - Arakaki [-] 6 0.6458
211 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 6 0.6458
212 Fukuda - Seo - Suzuki [-] 6 0.6458
213 Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 6 0.6458
214 Watanabe - Okada - Kawarada [-] 6 0.6458
215 Itou - Takagi - Kanegae [-] 6 0.6458
216 Masui - Takagi - Sato [-] 6 0.6458
217 Akama - Shimada - Andou [-] 6 0.6250
218 Inoue - Isurugi - Iwazaki [-] 6 0.6250
219 Kinoshita - Inazawa - Tabata [-] 6 0.6250
220 Takeo - Hamaguchi - Komikado [-] 6 0.6250
221 Tanahashi - Wada - Ikenoko [-] 6 0.6250
222 Hatta - Mizutani - Yamakawa [-] 6 0.6250
223 Sasaki - Araki - Shibata [-] 6 0.6042
224 Nakatani - Suzuki - Ishijima [-] 6 0.6042
225 Inui - Asakura - Yohara [-] 6 0.6042
226 Matsubara - Mimidou - Noine [-] 6 0.6042
227 Tsutsumi - Horibe - Hashimoto [-] 6 0.6042
228 Masato - Murata - Kunii [-] 6 0.6042
229 Ikeda - Asakura - Nakamura [-] 6 0.6042
230 Ishimura - Mihara - Shimizu [-] 6 0.6042
231 Hasegawa - Murata - Nishizawa [-] 6 0.6042
232 Masayuki - Numata - Mitome [-] 6 0.6042
233 Tobe - Kuriiwa - Komori [-] 6 0.6042
234 Kwok - Hellman - Bridley [-] 6 0.5833
235 Shimoyama - Minotani - Izawa [-] 6 0.5833
236 Ihara - Sugimoto - Kuroyanagi [-] 6 0.5833
237 Ono - Yokozawa - Kurihara [-] 6 0.5833
238 Yoshida - Kanaya - Ishikawa [-] 6 0.5833
239 Ichitaka - Nakagawa - Maruyama [-] 6 0.5833
240 Arakida - Suzuki - Okamoto [-] 6 0.5833
241 Nakamura - Nakamura - Genno [-] 6 0.5833
242 Kuriyama - Chiba - Kotoge [-] 6 0.5833
243 Ogata - Honda - Sato [-] 6 0.5833
244 Aoki - Yokota - Nakamura [-] 6 0.5833
245 Inagaki - Itou - Nishimura [-] 6 0.5833
246 Mochizuki - Noto - Sarusawa [-] 6 0.5833
247 Jitsukawa - Masuno - Takagi [-] 6 0.5833
248 Iwami - Miyakawa - Hamachiyo [-] 6 0.5833
249 Buhong - Kim - Park [-] 6 0.5833
250 Yin - Xie - Wang [-] 6 0.5833
251 Ichikawa - Segou - Taki [-] 6 0.5833
252 Ieiri - Fujima - Kozai [-] 6 0.5833
253 Kagami - Kimura - Shimizu [-] 6 0.5833
254 Wang - Deng - Wang [-] 6 0.5833
255 Yazawa - Endou - Yamaji [-] 6 0.5833
256 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 6 0.5833
257 Arai - Kaku - Sato [-] 6 0.5833
258 Yoshida - Wada - Minamizuka [-] 6 0.5833
259 Watanabe - Kawano - Kimura [-] 6 0.5625
260 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 6 0.5625
261 Kubo - Sasaki - Kitamoto [-] 6 0.5625
262 Tanimoto - Akizuki - Yamane [-] 6 0.5625
263 Miyabe - Yoshizawa - Yamada [-] 6 0.5417
264 Uekusa - Tuchiya - Sugimoto [-] 6 0.5417
265 Lyu - Jhang - Han [-] 6 0.5417
266 Fukushima - Kusanagi - Tarumi [-] 6 0.5417
267 Fujimoto - Omori - Asami [-] 6 0.5417
268 Wakayama - Asahara - Kawasaki [-] 6 0.5417
269 Nagaoka - Shinsuke - Fujita [-] 6 0.5417
270 Yasui - Banno - Watanabe [-] 6 0.5417
271 Takano - Yutaka - Yoshioka [-] 6 0.5417
272 Furukawa - Henmi - Inoue [-] 6 0.5417
273 Komizo - Kutsuna - Takeuchi [-] 6 0.5417
274 Inokuchi - Iwahashi - Wada [-] 6 0.5417
275 Okada - Shimizu - Matsumoto [-] 6 0.5417
276 Akama - Hiroshima - Suzuki [-] 6 0.5417
277 Kazuki - Kuwashiro - Hurutani [-] 6 0.5417
278 Hideya - Goto - Kawaguchi [-] 6 0.5417
279 Iguma - Miyamoto - Morimitsu [-] 6 0.5417
280 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 6 0.5417
281 Yamaguchi - Nakamura - Satou [-] 6 0.5417
282 Goto - Inuzuka - Yamaguchi [-] 6 0.5417
283 Sefiyadi - Julianto - Suryadhi [-] 6 0.5417
284 Omiya - Nakagawa - Ito [-] 6 0.5417
285 Aizawa - Ieda - Ikeda [-] 6 0.5417
286 Masuda - Kimura - Tanaka [-] 6 0.5417
287 Ueda - Koshikawa - Arai [-] 6 0.5417
288 Imazawa - Wada - Shibata [-] 6 0.5417
289 Noge - Chihiro - Amemiya [-] 6 0.5417
290 Ushikubo - Takeda - Iwaki [-] 6 0.5417
291 Sato - Kawashima - Okamoto [-] 6 0.5208
292 Kanda - Kakinoki - Yoneda [-] 6 0.5208
293 Magaki - Kato - Maeda [-] 6 0.5208
294 Ikeda - Tasugi - Satoru [-] 6 0.5208
295 Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 6 0.5208
296 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 6 0.5208
297 Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 6 0.5208
298 Tanaka - Shoji - Igarashi [-] 6 0.5208
299 Kazuki - Yamada - Kubota [-] 6 0.5208
300 Okada - Katakawa - Nobori [-] 6 0.5208
301 Sugiyama - Nakao - Takaizumi [-] 6 0.5208
302 Saitou - Yamaguchi - Hayashi [-] 6 0.5208
303 Horie - Mashima - Muraoka [-] 6 0.5208
304 Kobayashi - Kawai - Saitou [-] 6 0.5208
305 Nishimura - Okuyama - Tamura [-] 6 0.5208
306 Yamane - Hirofumi - Kiyokawa [-] 6 0.5208
307 Hagiwara - Arita - Fujimoto [-] 6 0.5208
308 Yuuki - Furusawa - Furusawa [-] 6 0.5208
309 Miura - Oohashi - Wachi [-] 6 0.5208
310 Nakamura - Tsuchitani - Sugimoto [-] 6 0.5000
311 Tsubouchi - Goto - Itazu [-] 6 0.5000
312 Oosaka - Arisue - Hosokawa [-] 6 0.4792
313 Yamada - Hasegawa - Takato [-] 6 0.4792
314 Mizuno - Hasegawa - Kanno [-] 6 0.4792
315 Asada - Koike - Yamamoto [-] 6 0.4792
316 Sugita - Kinoshita - Ishida [-] 6 0.4792
317 Hoshino - Yoshihara - Katsumata [-] 6 0.4792
318 Hiroki - Oono - Aimura [-] 6 0.4792
319 Kitazawa - Yamamoto - Horikoshi [-] 6 0.4792
320 Otakeguchi - Horikawa - Nishimura [-] 6 0.4792
321 Matsuyama - Watanabe - Imura [-] 6 0.4792
322 Manoshiro - Shintani - Shishino [-] 6 0.4792
323 Omura - Kunuki - Seko [-] 6 0.4792
324 Kawai - Yamada - Iwamoto [-] 6 0.4792
325 Tamai - Takata - Nakamura [-] 6 0.4792
326 Takashima - Hosoi - Nagao [-] 6 0.4792
327 Sato - Sato - Suzuki [-] 6 0.4792
328 Itou - Suematsu - Harada [-] 6 0.4792
329 Koh - Taira - Takai [-] 6 0.4792
330 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 6 0.4792
331 Yoshimura - Seki - Sakuragi [-] 6 0.4792
332 Kazami - Karasawa - Kibe [-] 6 0.4792
333 Yokoyama - Nakano - Ito [-] 6 0.4792
334 Omura - Yamamoto - Kaneko [-] 6 0.4792
335 Nagao - Yoshimori - Nagai [-] 6 0.4792
336 Nakamura - Kato - Kinoshita [-] 6 0.4792
337 Sasaki - Minsu - Ishii [-] 6 0.4792
338 Itou - Nomura - Murakami [-] 6 0.4792
339 Muto - Yamagami - Maruo [-] 6 0.4792
340 Matsushita - Naraya - Itou [-] 6 0.4792
341 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 6 0.4583
342 Obata - Kokubun - Tomiyama [-] 6 0.4375
343 Yamamura - Kanagawa - Tanaka [-] 6 0.4375
344 Shoji - Goshima - Tanano [-] 6 0.4375
345 Hayashi - Kato - Hasizume [-] 6 0.4375
346 Shikama - Hirano - Kasahara [-] 6 0.4375
347 Jeon - Jung - Lee [-] 6 0.4375
348 Matsumoto - Uehara - Eiichi [-] 6 0.4375
349 Kodama - Kanegawa - Yasufuku [-] 6 0.4167
350 Hattori - Miotani - Asai [-] 6 0.4167
351 Morita - Sekino - Kataoka [-] 6 0.4167
352 Morishima - Moriya - Tange [-] 6 0.4167
353 Uzawa - Komatsu - Hattori [-] 6 0.4167
354 Tay - Yaocheng - Tan [-] 6 0.4167
355 Mizutani - Fujita - Kanai [-] 6 0.4167
356 Endo - Kunisada - Miyawaki [-] 6 0.4167
357 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 6 0.4167
358 Abe - Taketzuji - Henmi [-] 6 0.4167
359 Ohori - Matsumoto - Tachibana [-] 6 0.4167
360 Fukuji - Miyashita - Takita [-] 6 0.4167
361 Miyamoto - Katagiri - Aoi [-] 6 0.3958
362 Harada - Yada - Okada [-] 6 0.3750
363 Ishikawa - Yamasaki - Pacis [-] 6 0.3750
364 Izumi - Kajiwara - Kabashima [-] 6 0.3750
365 Muroya - Sano - Sano [-] 6 0.3750
366 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 6 0.3750
367 Hiramatsu - Saitou - Hara [-] 6 0.3750
368 Monbayashi - Suga - Yuta [-] 6 0.3750
369 Kageyama - Yamaguchi - Yamaguchi [-] 4 0.6458
370 Takeshita - Minami - Motegi [-] 4 0.6042
371 Oiso - Nakamura - Terasawa [-] 4 0.5833
372 Yusuke - Shibuya - Taichi [-] 4 0.5833
373 Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 4 0.5417
374 Takahashi - Nobe - Koyasu [-] 4 0.5417
375 Negishi - Ootani - Kasuya [-] 4 0.5208
376 Yuasa - Arahori - Higono [-] 4 0.5208
377 Ando - Kawai - Shimizu [-] 4 0.5000
378 Aoki - Ookura - Koike [-] 4 0.5000
379 Yamada - Abe - Itou [-] 4 0.4792
380 Sato - Yuta - Matumoto [-] 4 0.4792
381 Uematsu - Shiomi - Katsura [-] 4 0.4792
382 Kouhei - Harada - Iwasaki [-] 4 0.4792
383 Kobayashi - Matsumoto - Suga [-] 4 0.4792
384 Kobayashi - Iwata - Masuda [-] 4 0.4792
385 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 4 0.4583
386 Oikawa - Hasegawa - Noguchi [-] 4 0.4583
387 Kurata - Sato - Higaki [-] 4 0.4167
388 Nagakita - Okai - Maruyama [-] 4 0.4167
389 Yahiro - Fukushima - Sudou [-] 4 0.4167
390 Imamura - Kokubo - Suzuki [-] 4 0.4167
391 Tokio - Takao - Sasaki [-] 4 0.3958
392 Hashimoto - Inoue - Adachi [-] 4 0.3958
393 Ishii - Yoshihara - Kawai [-] 3 0.6875
394 Okura - Morishita - Nakanishi [-] 3 0.6875
395 Kanda - Okai - Okumura [-] 3 0.6875
396 Hasegawa - Shibata - Suzuki [-] 3 0.6875
397 Honma - Nakamura - Tanaka [-] 3 0.6458
398 Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 3 0.6458
399 Takamatu - Tanaka - Hayashi [-] 3 0.6458
400 Xiao - Weng - Xie [-] 3 0.6458
401 Horiike - Miyake - Ryo [-] 3 0.6458
402 Matsuda - Takagi - Miyazaki [-] 3 0.6458
403 Noguchi - Hatoyama - Shirakawa [-] 3 0.6250
404 Goodo - Fukuki - Yamagata [-] 3 0.6250
405 Iwata - Fujikura - Takahashi [-] 3 0.6250
406 Nakashima - Kawamura - Togawa [-] 3 0.6250
407 Aota - Masataka - Yamagishi [-] 3 0.6250
408 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 3 0.6250
409 Taniyama - Takumura - Narita [-] 3 0.5833
410 Ideue - Tsuchida - Yoshimura [-] 3 0.5833
411 Nihei - Sashida - Nakamura [-] 3 0.5833
412 Atsushi - Hasegawa - Yamao [-] 3 0.5833
413 Kashiwa - Ichijo - Endo [-] 3 0.5833
414 Adachi - Banba - Fukudome [-] 3 0.5833
415 Ohno - Katsu - Okamoto [-] 3 0.5833
416 Usuyama - Hayata - Nakajima [-] 3 0.5833
417 Takaaki - Matsumoto - Ota [-] 3 0.5833
418 Yuuki - Fujimoto - Onoue [-] 3 0.5833
419 Takahashi - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 3 0.5833
420 Furukawa - Kadono - Yamane [-] 3 0.5833
421 Shimizu - Iwamoto - Kikuchi [-] 3 0.5833
422 Okubo - Kitsu - Takahashi [-] 3 0.5833
423 Shinoda - Hirosawa - Ryota [-] 3 0.5833
424 Brown - Mcneace - Robertson [-] 3 0.5833
425 Machida - Negishi - Omuta [-] 3 0.5833
426 Kotani - Tomita - Fukuda [-] 3 0.5833
427 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 3 0.5625
428 Oosumi - Hasegawa - Takesita [-] 3 0.5625
429 Yanaka - Shiraishi - Hashimoto [-] 3 0.5625
430 Kai - Ogino - Oda [-] 3 0.5625
431 Takahashi - Murata - Yuma [-] 3 0.5625
432 Yamada - S - Hyu [-] 3 0.5417
433 Tanaka - Kamiya - Ikai [-] 3 0.5417
434 Omi - Koyanagi - Kamioka [-] 3 0.5417
435 Mizuki - Nakamura - Yaguchi [-] 3 0.5417
436 Takafuji - Yasue - Kaga [-] 3 0.5417
437 Inoue - Seki - Kimura [-] 3 0.5278
438 Senbokuya - Hashimoto - Suzuki [-] 3 0.5208
439 Kamo - Kamo - Konishi [-] 3 0.5208
440 Kimata - Iwasaki - Mizuno [-] 3 0.5208
441 Toyokawa - Takade - Kanaya [-] 3 0.5208
442 Koide - Mizutani - Sugai [-] 3 0.5208
443 Tsutai - Ichii - Murata [-] 3 0.5208
444 Ichikawa - Mita - Nishizawa [-] 3 0.5208
445 Enomoto - Sakamoto - Kyo [-] 3 0.5208
446 Miura - Nunome - Mori [-] 3 0.5208
447 Irimajiri - Mizuno - Reona [-] 3 0.5208
448 Ohtake - Nishikawa - Deguchi [-] 3 0.5208
449 Miura - Narita - Fujita [-] 3 0.5208
450 Kamimura - Syoriken - Takeyama [-] 3 0.5208
451 Ideguchi - Nakamura - Fukutani [-] 3 0.5208
452 Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 3 0.5208
453 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 3 0.5208
454 Komuro - Abe - Hashimoto [-] 3 0.5208
455 Kobayashi - Sibata - Watanabe [-] 3 0.5208
456 Mutou - Kuroda - Kajita [-] 3 0.5208
457 Urabe - Ohno - Kitazawa [-] 3 0.5208
458 Isayama - Hasegawa - Iijima [-] 3 0.5208
459 Asano - Ishikawa - Matsumoto [-] 3 0.5208
460 Nakazima - Yamauchi - Oosasa [-] 3 0.5208
461 Takara - Matsuzaki - Kohagura [-] 3 0.5208
462 Kasai - Fukasawa - Fukasawa [-] 3 0.5208
463 Wakita - Tamano - Wakita [-] 3 0.5208
464 Nakata - Suzuki - Hirata [-] 3 0.5000
465 Okamura - Kumaoka - Masaoka [-] 3 0.5000
466 Suzuki - Sano - Yoshida [-] 3 0.5000
467 Kojima - Taniguchi - Matsuura [-] 3 0.4792
468 Kurita - Iwasaki - Kabasawa [-] 3 0.4792
469 Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 3 0.4792
470 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 3 0.4792
471 Yuusuke - Amada - Toride [-] 3 0.4792
472 Kamada - Matsui - Takada [-] 3 0.4792
473 Tanigaki - Mayaguchi - Matsumoto [-] 3 0.4792
474 Tokeshi - Ishikawa - Namisato [-] 3 0.4792
475 Arimatsu - Nakamura - Mochizuki [-] 3 0.4792
476 Sato - Takada - Kogure [-] 3 0.4792
477 Hirose - Murao - Mori [-] 3 0.4792
478 Kumon - Namikawa - Sano [-] 3 0.4792
479 Saito - Asada - Iwasaki [-] 3 0.4792
480 Fujisawa - Orihara - Endo [-] 3 0.4792
481 Ogawa - Kakuuchi - Oota [-] 3 0.4792
482 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 3 0.4583
483 Sezume - Hunamoto - Koike [-] 3 0.4583
484 Matsumoto - Hayata - Yano [-] 3 0.4583
485 Tanaka - Hagiya - Jinba [-] 3 0.4583
486 Matsuya - Hishida - Ueda [-] 3 0.4583
487 Kabeya - Yoshino - Hukuoka [-] 3 0.4583
488 Ueda - Hasegawa - Morikawa [-] 3 0.4583
489 Nohara - Arai - Goto [-] 3 0.4583
490 Takeuchi - Tsunoda - Tanaka [-] 3 0.4583
491 Ohashi - Kento - Sakamoto [-] 3 0.4583
492 Hirai - Igarashi - Shibata [-] 3 0.4583
493 Nakao - Sawada - Iwata [-] 3 0.4583
494 Ono - Uemoto - Ichihara [-] 3 0.4583
495 Fujioka - Masaya - Maniwa [-] 3 0.4375
496 Masahiro - Okawa - Sakamoto [-] 3 0.4375
497 Nishiyori - Nishi - Ueha [-] 3 0.4375
498 Sato - Nikaido - Sagae [-] 3 0.4167
499 Kimura - Izumiya - Sako [-] 3 0.4167
500 Yamamoto - Nishina - Maeda [-] 3 0.4167
501 Mitani - Nonaka - Kenji [-] 3 0.4167
502 Tanabe - Kato - Ando [-] 3 0.4167
503 Noie - Takahashi - Yokoyama [-] 3 0.4167
504 Umesaki - Natsume - Kudo [-] 3 0.4167
505 Miyawaki - Adachi - Kawamura [-] 3 0.4167
506 Kisa - Uchida - Tsuchie [-] 3 0.3750
507 Inagaki - Tsunoda - Watanabe [-] 3 0.3750
508 Sato - Takaoka - Furujyou [-] 3 0.3750
509 Tudsuki - Odachi - Higashida [-] 3 0.3750
510 Matsui - Suzuki - Tanaka [-] 3 0.3750
511 Hattori - Oikawa - Toriuchi [-] 1 0.5833
512 Nakamichi - Ogata - Yoshimoto [-] 1 0.5417
513 Murayama - Haritani - Ohara [-] 1 0.4792
514 Hino - Gobara - Tsunoda [-] 1 0.4583
515 Yasuda - Nemoto - Ojima [-] 1 0.4583
516 Adachi - Iwano - Zaizen [-] 1 0.4444
517 Takashima - Kosho - Hiraki [-] 1 0.4375
518 Kobsyashi - Miyashita - Nagata [-] 1 0.3958
519 Kurita - Tansei - Tutumi [-] 0 0.7500
520 Takeuchi - Ookawa - Fukasawa [-] 0 0.7500
521 Kobayashi - Norikazu - Sakurai [-] 0 0.7500
522 Tsuruoka - Ohshiba - Kikutani [-] 0 0.7500
523 Yabuta - Sato - Nagami [-] 0 0.6944
524 Takamatsu - Matsumura - Yosuke [-] 0 0.6042
525 Nitta - Nakae - Matsubara [-] 0 0.5833
526 Masukado - Kihara - Tanaka [-] 0 0.5833
527 Kawakami - Kasai - Nakamura [-] 0 0.5556
528 Azuma - Miyazono - Hirayama [-] 0 0.5417
529 Matsuzaki - Hashizume - Taguchi [-] 0 0.5278
530 Kobayashi - Nakajima - Sudou [-] 0 0.5278
531 Gondo - Makino - Saitou [-] 0 0.5208
532 Takaishi - Sakai - Ogawa [-] 0 0.5208
533 Tanaka - Nakajou - Shimizu [-] 0 0.5208
534 Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 0 0.5000
535 Ohbayashi - Matsuyama - Hasegawa [-] 0 0.5000
536 Kawai - Kamata - Kaida [-] 0 0.4792
537 Shimizu - Satou - Yazu [-] 0 0.4792
538 Hagiwara - Suzuki - Hayashi [-] 0 0.4792
539 Iwanaga - Otahara - Sato [-] 0 0.4792
540 Kaminaga - Takano - Sugawara [-] 0 0.4583
541 Omura - Nishihara - Sakurai [-] 0 0.4444
542 Miyake - Kato - Saito [-] 0 0.4444
543 Honda - Kuragasaki - Tashiro [-] 0 0.4375
544 Goto - Takahashi - Takahashi [-] 0 0.4375
545 Trachoo - Sivairikaroon - Prasitthikul [-] 0 0.4167
546 Watanabe - Shimizu - Shimoyama [-] 0 0.4167
547 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 0 0.4167
548 Izumi - Hasegawa - Masa [-] 0 0.4167
549 Tsutsumi - Agemura - Mori [-] 0 0.4167
550 Nagafuchi - Shibata - Takano [-] 0 0.4167
551 Higuchi - Senshuu - Maruno [-] 0 0.4167
552 Hayate - Yamaguchi - Onikiri [-] 0 0.4167
553 Hada - Kimonji - Hinohara [-] 0 0.3750
554 Demura - Takeda - Shinya [-] 0 0.3750
555 Kakimoto - Tsukamoto - Isomura [-] 0 0.3750
556 Tanabe - Urata - Yoshimura [-] 0 0.3333
557 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 0 0.3333
558 Shinohara - Takahashi - Yoshii [-] 0 0.3333

Latest Event Coverage Articles

December 4, 2021

Innistrad Championship Top 8 Decklists by, Adam Styborski

The Innistrad Championship has its Top 8 players! Congratulations to Christian Hauck, Toru Saito, Yuuki Ichikawa, Zachary Kiihne, Simon Görtzen, Yuta Takahashi, Riku Kumagai, and Yo Akaik...

Learn More

November 29, 2021

Historic at the Innistrad Championship by, Mani Davoudi

Throughout the last competitive season, we watched as Standard and Historic took the spotlight, being featured throughout the League Weekends and Championships. The formats evolved with e...

Learn More

Articles

Articles

Event Coverage Archive

Consult the archives for more articles!

See All